Sunteți pe pagina 1din 131

CURS

DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

CURSUL A FOST INTOCMIT DE:


Comandant Detasament Parasutism: VALERICA POPESCU
Instructor zbor: GABRIEL ANDREI

Editia februarie 2003 Pagina 1


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

LISTA AMENDAMENTELOR

Amendamentele înscrise mai jos au fost încorporate în prezentul document.

Data Persoana care


Nr.
a efectuat Semnatura
Amdt. Intrarii în vigoare Amendarii
amendarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Editia februarie 2003 Pagina 2


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Cuprins:

Partea I-a Indicatii metodico-organizatorice asupra cursului


Introducere…………………………………………………………………………………….. 5
Pregatirea elevilor parasutisti ……………………………………….………………………. 5
Pregatirea parasutistilor sportivi…………….………………………………………………. 7
Obtinere / revalidare / reinnoire licenta parasutist sportiv…………….…………………... 8
Formarea / calificarea instructorilor parasutisti……………………..……………………… 9
Autorizari si calificari superioare obtinere / revalidare / reinnoire licenta……………….. 11
Indicatii metodice privind desfasurarea pregatirilor…………….………...……………….. 13
Pregãtirea teoretica si practica specifica la sol…………………………………….………. 14
Pregãtirea fizicã generala si specifica la sol……………………………………..………… 17
Exercitii de pregatire fizica generala si specifica la sol ………………………..………… 18
Partea II - a Metodica saltului cu parasuta 21
Pregatirea la sol si in zbor / salt a elevilor si sportivilor parasutisti………………………. 21
Programe de pregatire in zbor / salt ………………………………………………………… 24
Controale periodice in zbor efectuate elevilor / sportivilor 28
parasutisti……………………. 29
Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria elevi ……………………………………… 33
Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria incepatori………………………………… 36
Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria antrenament…...………………………... 44
Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria performanta……………………………… 50
Salturi speciale………………………………………………………………………………… 52
Partea III – a Organizarea conducerea si indicatii metodologice 53
Asigurarea tehnico - materialã … ……………..…………………………………………….. 54
Organizarea activitãtii de zbor si salturi…………………………………………….……….. 55
Conducerea activitãtii de zbor si salturi………………………………………..……………. 58
Condiţii si echipamentul necesar pentru executarea salturilor………………………….. 60
Pregatirea parasutei pentru salt……………………………………………………………… 61
Fazele saltului cu parasuta……………...……………………………………………………. 62
Părăsirea aeronavei……………………...…………………………………………………… 63
Pilotarea parasutei si coborarea cu parasuta.……………………………………………… 64
Semnalele conventionale de dirijare ………………………………………………………... 65
Aterizarea cu 66
parasuta………………………………………………………………………… 66
Reguli de aerodrom …………………………………………………………………………... 67
Instalarea startului…………………………………………………………………….………. 72
Organizarea locului pentru aterizare………………………………………………………… 78
Proceduri de urgenta………………………………………………………………………….. 82
Legislatie aeronautica – obligatiile si raspunderile parasutistului ……………………… 99
Instructiunile de Zbor ale Aviatiei Sportive Amendamentul 1 / 1992…………..……….. 100
Codul Aerian /2000……………………………………………………………………………. 122
Codul Sportiv Fai Sectiunea v – a. ………………………………………………………….
Norme de Protectia Muncii si P.S.I. in aviatia sportiva / 1995…………………………….

Editia februarie 2003 Pagina 3


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Editia februarie 2003 Pagina 4


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

I METODICA INSTRURII LA SOL

INDICATII METODICO – ORGANIZATORICE ASUPRA CURSULUI

1. INTRODUCERE
Prezentul curs de pregatire in saltul cu parasuta constituie un ghid destinat pregatirii
elevilor, parasutistilor si cadrelor din aviatia sportiva, care executa salturi cu parasuta.
Pregatirea in salt se executa pe categorii si exercitii specifice nivelului de pregatire.
Instruirea se va efectua pe grupe folosindu-se bibliografia si materialele urmatoare:
¾ prevederile prezentului curs;
¾ Regulamentul de Zbor al Aviatiei Civile;
¾ Instructiunile de Zbor ale Aviatiei Sportive cu amendamente;
¾ Codul Aerian al Romaniei cu Amendamente / 2000;
¾ Manualele de exploatare al parasutelor;
¾ Instructiuni de utilizare al aparaturii anexe;
¾ Metodologia Selectiei in Parasutismul Romanesc editia 2003;
¾ Manualul parasutistului sportiv editia 2003;
¾ Codul Sportiv F.A.I., Sectiunea Generala si Sectiunea a V a;
¾ alte instructiuni care reglementeaza activitatea de zbor si salturi cu parasuta;
¾ diferite planse si materiale documentare (casete video, filme, diapozitive etc.);
¾ simulatoare pentru salt, aparate de antrenament , etc.
Aplicarea acestui curs are ca scop unificarea metodelor si procedeelor cerute de
conditiile ce se impun pentru fiecare categorie de parasutisti, si constituie documentul legal
dupa care se planifica si se efectueaza activitatea de parasutism privind organizarea,
conducerea si desfãsurarea pregãtirii la sol si de instruire în saltul cu parasuta pe categorii
de elevi si sportivi parasutisti.

1.1. PREGATIREA IN SALTUL CU PARASUTA CUPRINDE

- formarea si pregatirea in salt a elevilor sportivi si parasutistilor;


- antrenarea si perfectionarea parasutistilor:
- pregatirea in baza programelor de salturi cu parasuta a pilotilor sportivi si cadrelor
(planor, zbor cu motor, ultrausoare);
- formarea si perfectionarea instructorilor parasutisti.
Cursul de pregatire in salt indica ordinea exercitiilor in pregatirea si perfectionarea
parasutistilor precum si modul de executare a acestor exercitii.

1. 2. PREGATIREA ELEVILOR PARASUTISTI

Se organizeaza si se executa in conformitate cu regulamentele si instructiunile ce


reglementeaza activitatea de parasutism, precum si in baza prezentului curs.
Cerinte minime pentru practicarea parasutismului sportiv:
- varsta minima 16 ani (tinerii intre 16 si 18 sunt obligati sa prezinte consimtamantul
parintilor, tutorelui legal, legalizat notarial);
- sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
Dupa inscriere elevii vor urma un curs de pregatire teoretica, pregatire fizica generala
si specifica conform planului aprobat de Aeroclubul Romaniei.

Editia februarie 2003 Pagina 5


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Pentru admiterea la zbor si salturi cu parasuta solicitantul trebuie sa:


- obtina minim 75% la fiecare din discipline;
- fie declarat ADMIS in urma sustinerii probelor fizice.
Dupa obtinerea aprobarii de zbor / salt elevii vor incepe activitatea de salturi prin
executarea exercitiilor cuprinse in Programul nr. 1.
Pentru metoda de instruire la salturile din aeronava se vor folosi parasute cu
deschidere automata si comandata.
In cazul cand elevii parasutisti reiau activitatea dupa intrerupere, exercitiile care se
repeta (vezi capitolul – Controale periodice), nu se vor lua in calcul pentru stabilirea
numarului minim sau maxim de salturi executate.
Trecerea elevilor parasutisti la salturile in cadere libera ( iesirea la liber) se va face in
urma unei lucrari scrise si a salturilor de control in tehnica saltului cu parasuta sub
supravegherea unui instructor parasutist cu experienta din Aeroclubul Romaniei.
Se recomanda ca trecerea elevilor parasutisti la salturile cu deschiderea comandata a
parasutei sa se faca de un alt instructor parasutist, care nu a instruit grupa (elevi) respectiva.

Elevii care pana la 25 salturi dovedesc lipsa de aptitudini, precum si cei care nici in al
doilea an de activitate nu au efectuat salturile in cadere libera (iesirea la liber), vor fi
indepartati din activitatea sportiva.
In ziua cand elevul parasutist va trece la salturile in cadere libera, va executa minim 2
salturi automate si 2 salturi de control.
Controalele in tehnica saltului cu parasuta a elevilor scosi la liber vor fi executate in
urmatoarele situatii:
- zilnic, elevilor care din totalul de salturi efectuate, nu au depasit 10 salturi de
cadere libera;
- dupa o intrerupere in activitatea de salturi mai mare de 30 de zile;
- inainte si dupa indeplinirea baremului pentru obtinerea licentei de parasutist
sportiv;
- ori de cate ori instructorul apreciaza ca este necesar;

Salturile cu elevii parasutisti se vor excuta in urmatoarele conditii meteorologice:


- plafonul norilor sa fie cu 100 m deasupra inaltimii de salt;
- vizibilitatea minim 4 km ;
- viteza vantului maxim 6 m/s;

Dupa parcurgerea Programului de pregatire in salt nr.1, din prezentul curs, elevul
parasutist va trece intr-o alta categorie de pregatire, dar numai dupa sustinerea examenului
teoretic si practic in zbor / salt pentru obtinerea licentei de parasutist sportiv .

1. 3. PREGATIREA PARASUTISTILOR SPORTIVI

Editia februarie 2003 Pagina 6


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Dupa finalizarea etapei de pregatire prevazuta in programului 1 din prezentul curs,


parasutistii sportivi in baza recomandarilor facute de instructori, ca urmare a controalelor
efectuate pe parcursul pregatirii, vor continua activitatea de pregatire cu executarea salturilor
prevazute in programele de zbor / salt pe categorii :

1.3.1. Incepatori - sportivii aflati in primul an dupa obtinere a Licentei de Parasutist Sportiv
si realizeaza 50 de salturi;
Numarul de salturi pentru inavatarea tehnicii de pilotare si aplicarea schemelor de
pilotare a parasutei la punct fix este stabilit in programul nr. 2
Primul salt in cadere libera cu schimbari de stil de la inaltimea de 1500 m. se va
efectua numai dupa executarea a minim 12 salturi de cadere stabila si controlata timp de 10
secunde de la inaltimea de 1000 m.

1.3.2. Antrenament – sportivii care au executat 50 de salturi si continua activitatea pana la


200 de salturi pe parcursul carora isi insusesc si perfectioneaza stilurile de cadere libera
pentru figuri acrobatice, tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii, elementele de
baza la Lucru Relativ in Cadere Libera (LRCL), Lucru Relativ pe Cupola (LRC), au promovat
in loturile judetene si se pregatesc pentru promovarea in loturile nationale.

1.3.3. Performanta – sportivii care au executat 200 de salturi si continua activitatea pana la
500 de salturi pe parcursul carora isi perfectioneaza: stilurile de cadere libera pentru
executarea de figuri acrobatice, gama de acrobatie, tehnica pilotarii parasutei pentru precizia
aterizarii, elementele de baza la Lucru Relativ in Cadere Libera (LRCL), Lucru Relativ pe
Cupola (LRC) pentru promovare si mentinere in loturile nationale, in vederea participarii la
concursuri nationale, internationale si obtinere calificari superioare (instructor parasutist,
etc.).

1.3.4. Inalta performanta – sportivii care au executat 500 de salturi si continua activitatea de
salturi pe parcursul carora se antreneaza pentru: executarea complexului de figuri
acrobatice, gama de acrobatie, precizia aterizarii, pentru mentinere in loturile nationale –
probe clasice, Lucru Relativ in Cadere Libera, Lucru Relativ pe Cupola in vederea
participarii la concursuri nationale, internationale si obtinere calificari superioare (instructor
parasutist, etc.), sportivi si instructori parasutisti care au obtinut rezultate deosebite in timpul
activitatii competitionale (campion national, Maestru al Sportului, Maestru si Antrenor
Emerit),.

1.3.5. Numarul maxim de salturi ce se poate executa in decursul unei zile de zbor de
fiecare elev sau sportiv parasutist, pe categorii:
- 4 salturi categoria elev parasutist;
- 6 salturi categoria sportiv incepator;
- 8 salturi categoria sportiv antrenament si performanta, exceptie facand pregatirea
in cadru organizat (program aprobat de conducerea Aeroclubului Romaniei sau in
cantonament) cand se pot executa maxim 12 salturi cu parasuta.

1.4. OBTINERE / REVALIDARE / REINNOIRE LICENTA PARASUTIST SPORTIV


Dupa parcurgerea Programelor de pregatire in zbor / salt pe categorii sportivii parasutisti
(solicitantii) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii functie de stadiul in care se afla:

1.4.1. obtinere Licenta de Parasutist Sportiv

Editia februarie 2003 Pagina 7


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;


- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de pregatire teoretica specifica in baza unui plan aprobat;
- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de pregatire practica la sol si in zbor in baza unui program aprobat sub supravegherea
unui instructor calificat;
- sa obtina minim 75% la fiecare din discipline;
- sa fie declarat ADMIS in urma testului de indemanare practica la sol si in zbor de catre un
examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei

1.4.2. revalidare Licenta de Parasutist Sportiv


- sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei;
- a efectuat in ultimele12 luni fata de expirarea valabilitatii licentei minimum 4 salturi;
- a promovat examinarea teoretica pentru revalidarea licentei, sa obtina minim 75% la
fiecare din discipline;
- a promovat, in ultimele 12 luni fata de data expirarii valabilitatii licentei, un test de
verificare a competentei de zbor/salt cu parasuta cu un examinator autorizat.

1.4.3. reinnoire Licenta de Parasutist Sportiv


- sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei;
- a parcurs, cu cel mult 12 luni inainte fata de data inregistrarii cererii, un program de
reantrenare practica la sol si in zbor/salt cu parasuta pentru reinnoirea licentei, aprobat
de catre Aeroclubul Romaniei. Durata programului va fi stabilita de la caz la caz de catre
Aeroclubul Romaniei functie de perioada de intrerupere si va cuprinde minimum 6 salturi;
- a promovat examinarea teoretica pentru reinnoirea licentei, baremul de promovare este
de 75% la fiecare din discipline;
- a promovat ulterior finalizarii programului de reantrenare practica la sol si in zbor/salt un
test de verificare a competentei cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei.

1.5. PREGATIREA PILOTILOR PENTRU EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA


(sportivi si cadre - planor, zbor cu motor, ultrausoare)

Numarul de salturi in cadrul fiecarui exercitiu pentru pilotii planor, zbor cu motor,
ultrausoare, va fi stabilit in cadrul unui program aprobat de conducerea Aeroclubului
Romaniei. Pregatirea teoretica si practica pentru executarea salturilor, de catre aceasta
categorie este similara cu cea prevazuta in prezentul curs pentru elevii parasutisti.

1.6. FORMAREA / CALIFICAREA INSTRUCTORILOR PARASUTISTI

Pentru cursul de instructori parasutisti vor fi selectionati parasutistii sportivi temeinic


pregatiti in tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii, stapanirea tuturor stilurilor de
cadere libera, executarea gamei de acrobatie, lucru relativ in cadere libera si lucru relativ pe
cupola, disciplinati, cu un profil moral corespunzator si reale calitati de pedagog.

Editia februarie 2003 Pagina 8


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Cursul se organizeaza si se executa in conformitate cu regulamentele si instructiunile


ce reglementeaza activitatea de parasutism, precum si in baza prezentului curs.

1.6.1. CALIFICAREA DE INSTRUCTOR PARASUTIST

Cerinte minime pentru obtinerea calificarii de instructor parasutist:


- varsta minima 18 ani;
- studii medii cu diploma de absolvire;
- sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
- sa detina licenta de parasutist in termen de valabilitate;
- 300 de salturi in cadere libera in care sa fi realizat 1 ora timp total de cadere libera;
- executarea programelor de pregatire in zbor/salt 1, 2, 3 iar din programul 4:
- minim 50% din numarul de salturi prevazute la exercitiul 29;
- integral salturile de la exercitiul 24.

Pregatirea teoretica a acestora se executa in cadrul unui curs conform unui plan
aprobat de catre Aeroclubul Romaniei care sa cuprinda:
- teme de metodica;
- teme de pedagogie si psihologie a instructiei;
- teme de specialitate:
- cunoasterea materialului;
- performante de zbor si planificarea zborului;
- perormante umane;
- cunoasterea si utilizarea la sol a materialului volant;
- aerodinamica; meteorologie;
- reglementari aeronautice etc.
- teme de medicina aeronautica;
- cunoasterea prezentului curs,
- a ordinelor si instructiunilor ce reglementeaza activitatea de zbor si salturi cu parasuta.
Conditiile si durata cursului de pregatire pentru obtinerea calificarii de instructor parasutist
se stabilesc de catre directorul Aeroclubului Romaniei.
La pregatirea in zbor si salturi cu parasuta pentru obtinerea calificarii de instructor se
admit sportivii care si-au insusit in mod corespunzator programul teoretic de pregatire;
Pentru pregatirea in zbor a solicitantilor se intocmeste un program care sa asigure
pregatirea temeinica a acestora, atat in tehnica pilotarii parasutei precum si a pregatirii
pedagogice ca instructor.
Solicitantul trebuie sa demonstreze abilitatea de a desfasura instruire practica, la sol si in
zbor / saltul cu parasuta, in toate etapele conexe procesului de instruire.
Dupa parcuregerea cursului de pregatire, parasutistii vor sustine examenul de obtinere a
calificarii de instructor parasutist.

1.6.2. OBTINERE / REVALIDARE / REINNOIRE LICENTA INSTRUCTOR PARASUTIST


Dupa parcurgerea obtinerea calificarii de instructor parasutist parasutisti (solicitantii)
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii functie de stadiul in care se afla:

1.6.3. licenta de instructor parasutist

Editia februarie 2003 Pagina 9


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;


- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de pregatire teoretica specifica pentru calificarea de instructor in baza unui plan aprobat;
- a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs de instruire practica
la sol si in zbor aprobat corespunzator, specific pentru calificarea de instructor. Numarul
minim de salturi executat in cadrul programului este 25 salturi
- a obtinut minim 75% la fiecare din discipline;
- a fost declarat ADMIS in urma testului de indemanare practica la sol si in zbor de catre un
examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei.

Instructorul parasutist dupa obtinerea licentei inca din primul an de activitate devine
instructor parasutist profesionist, el va efectua o practica de minim un an de zile ca instructor
stagiar pe langa un instructor cu experienta.

In perioada de instructor stagiar acesta executa misiuni in zbor / salt cu parasuta astfel:
- va dubla instructorul titular in toate activitatile;
- va efectua un numar minim de 50 de salturi de instructie (pedagogice), sub
supravegherea si responsabilitatea instructorului titular;
- perfectionarea pregatirii teoretice si practica de specialitate.

La terminarea perioadei de stagiatura, instructorul titular va intocmi o caracterizare


care sa oglindeasca activitatea instuctorului stagiar privind indeplinirea misiunilor de zbor si
salturi cu parasuta din punct de vedere profesional si moral in toate etapele conexe
procesului de instruire.

1.6.4. revalidarea licentei de instructor parasutist

- sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;


- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei;
- a efectuat in ultimele12 luni fata de expirarea valabilitatii licentei minimum 10 salturi in
calitate de instructor;
- a promovat examinarea teoretica pentru revalidarea licentei de instructor, sa obtina minim
75% la fiecare din discipline;
- a promovat, in ultimele 12 luni fata de data expirarii valabilitatii licentei, un test de
verificare a competentei de zbor/salt cu parasuta cu un examinator autorizat de
Aeroclubul Romaniei.

1.6.5. reinnoirea licentei de instructor parasutist

- sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;


- sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs
de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei;
- a parcurs, cu cel mult 12 luni inainte fata de data inregistrarii cererii, un program de
reantrenare practica la sol si in zbor/salt cu parasuta pentru reinnoirea calificarii de

Editia februarie 2003 Pagina 10


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

instructor, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. Durata programului va fi satbilita de la


caz la caz de catre Aeroclubul Romaniei functie de perioada de intrerupere si va cuprinde
minimum 15 salturi;
- a promovat examinarea teoretica pentru reinnoirea calificarii de instructor, baremul de
promovare este de 75% la fiecare din discipline;
- a promovat ulterior finalizarii programului de reantrenare practica la sol si in zbor/salt un
test de verificare a competentei cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei.

1.7. AUTORIZARI SI CALIFICARI SUPERIOARE OBTINERE / REVALIDARE /


REINNOIRE LICENTA

Conditiile si durata cursului de pregatire teoretica si in zbor/salt pentru obtinere de


autorizari si calificari superioare se stabilesc de catre conducerea Aeroclubului Romaniei.
Pregatirea teoretica se executa in cadrul unui curs organizat conform unui plan de
pregatire aprobat de catre Aeroclubul Romaniei.
Pentru pregatirea in zbor a solicitantilor se intocmeste un program care sa asigure
pregatirea temeinica a acestora, intocmit din exercitiile cuprinse in prezentul curs si se
aproba de catre conducerea Aeroclubului Romaniei.
La pregatirea in zbor si salturi cu parasuta pentru obtinere de autorizari si calificari
superioare se admit instructorii parasutisti care si-au insusit in mod corespunzator programul
teoretic de pregatire practica in zbor/salturi cu parasuta, instructiunile, regulamentele tehnice
si prevederile PCTO – EP 134 si 135.

1.7.1. autorizare parasutist “receptie si control”:

Cerinte minime pentru obtinerea autorizarii de parasutist “receptie si control”:


- varsta minima 27 ani
- sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
- sa detina licenta de instructor parasutist in termen de valabilitate;
- experienta de zbor/salt - 1000 de salturi in cadere libera in care sa fi realizat 5 ore timp
total de cadere libera;
Dupa obtinerea autorizarii de parasutist “receptie si control” parasutistul (solicitantul)
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru:

1.7.2. licenta parasutist receptie si control


generale: sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
specifice - sa demonstreze ca:
- a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire teoretica
specifica aprobat corespunzator, numarul minim de salturi executat in cadrul programului
este 20 salturi
- a obtinut minim 75% la fiecare din discipline;
- a fost declarat ADMIS in urma testului de indemanare practica la sol si in zbor de catre un
examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei.

Editia februarie 2003 Pagina 11


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

1.7.3. revalidarea licentei parasutist“receptie si control”


generale: sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
specifice - sa demonstreze ca:
- a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs de reimprospatare a
pregatirii teoretice specifice, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei;
- a efectuat in ultimele12 luni fata de expirarea valabilitatii licentei minimum 6 salturi;
- a promovat examinarea teoretica pentru revalidarea licentei, sa obtina minim 75% la
fiecare din discipline;
- a promovat, in ultimele 12 luni fata de data expirarii valabilitatii licentei, un test de
verificare a competentei de zbor/salt cu parasuta cu un examinator autorizat de
Aeroclubul Romaniei.

1.7.4. reinnoirea licentei parasutist“receptie si control”


generale: sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
specifice - sa demonstreze ca:
- a absolvit in ultimile 12 luni, fata de data inregistrarii cererii, un curs de pregatire
teoretica specifica de reimprospatarea cunostintelor, aprobat Aeroclubul Romaniei;
- a parcurs, cu cel mult 12 luni inainte fata de data inregistrarii cererii, un program de
reantrenare practica la sol si in zbor/salt cu parasuta pentru reinnoirea licentei parasutist
receptie si control, aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. Durata programului va fi
stabilita de la caz la caz de catre Aeroclubul Romaniei functie de perioada de intrerupere
si va cuprinde minimum 10 salturi;
- a promovat examinarea teoretica pentru reinnoirea licentei parasutist receptie si control
baremul de promovare este de 75% la fiecare din discipline;
- a promovat ulterior finalizarii programului de reantrenare practica la sol si in zbor/salt un
test de verificare a competentei cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei.
1.7.5. Cerinte minime pentru obtinerea calificare parasutist “incercare parasute noi,
faza de omologare, prototip, serie “O” :
- varsta minima 27 ani
- sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate;
- sa detina licenta de “instructor receptie si control” in termen de valabilitate;
- experienta de zbor/salt - 1500 de salturi in cadere libera in care sa fi realizat 8 ore timp
total de cadere libera;
Instructorii parasutistii care detin calificari superioare vor parcurge aceleasi etape,
pentru revalidare si reinnoirea licentei de parasutist incercare parasute, iar programul de
salturi va fi minim 50% fata de numarul de salturi din programul prevazut la autorizarea
de “instructor receptie si control”

2. INDICATII METODICE PRIVIND DESFASURAREA PREGATIRILOR

Planul de pregatire teoretica, practica, fizica generala si specifica la sol va cuprinde toate
disciplinele prevazute in tabelele de mai jos.
Se va organiza si desfasura un program de pregatire teoretica, practica si fizica generala
si specifica la sol cu toti parasutistii pe categorii de pregatire.

2.1. PREGÃTIRE TEORETICA SI PRACTICA LA SOL

Editia februarie 2003 Pagina 12


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Nr.
crt.
DISCIPLINE
1 Parasutismul – istorie si repere
2 Cunoasterea tehnicii de parasutism (def.parasuta, parametrii etc.)
3 Exploatarea la sol a parasutelor
4 Aerodinamica si tehnica saltului cu parasuta
5 Proceduri de urgenta
6 Legislatie aeronautica
7 Meteorologie aeronautica
8 Medicina aeronautica
9 Constructia materialului volant din care se executa saltul. Aparate de bord
10 Pregatire tehnico - practica la sol – pliajul parasutelor , echiparea cu
parasuta
11 Metodica saltului cu parasuta. Executarea salturilor cu parasuta.

2.1.1. PREGÃTIREA FIZICÃ GENERALA SI SPECIFICA LA SOL

Nr.
Crt.
EXERCITII
1 Exercitii de gimnasticã la aparate
2 Exercitii de pregãtire fizicã specificã la saltea.
3 Exercitii la scara progresivã combinate, la saltea.
4 Exercitii de parasire a aeronavei din care se executã saltul.
5 Exercitii la portic cu inele
6 Exercitii la portic suspendat orizontal
7 Exercitii la diferite aparate pentru învãtarea mentinerii echilibrului.
8 Exercitii la plasã elasticã.

NOTA: Programele de desfasuare a cursurilor vor fi intocmite de sefii de curs si


avizate de comandanti aerocluburilor teritoriale.

2.2. ORE DE PREGATIRE PE CATEGORII

2.2.1. categoria elevi parasutisti si sportivi incepatori


se va efectua un numar minim de 140 de ore cu elevii si 80 de ore cu sportivii incepatori,
cu frecventa obligatorie de minim 75%;
procentul de 25% va fi acoperit de studiul individual din Manualul Parasutistului si
pregatirea individuala.
Saptamanal se vor efectua un numar minim de ore respectiv:
10 ore pregatire teoretica si practica; 6 ore pregatire fizica generala si specifica.

2.2.2. categoria antrenament

Editia februarie 2003 Pagina 13


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

se va efectua un numar minim de 60 de ore, cu frecventa obligatorie de minim 60%,


procentul de 40% va fi acoperit de studiul individual din Manualul Parasutistului si
pregatirea individuala.
Saptamanal se vor efectua un numar minim de ore respectiv:
10 ore pregatire teoretica si practica; 6 ore pregatire fizica generala si specifica.

2.2.3. categoria performanta si inalta performanta


se va efectua un numar minim de 40 de ore, cu frecventa obligatorie de minim 60% ;
procentul de 40% va fi acoperit de studiul individual din Manualul Parasutistului si
pregatirea individuala.
Saptamanal se vor efectua un numar minim de ore respectiv:
10 ore pregatire teoretica si practica si 6 ore pregatire fizica generala si specifica.

3. PREGÃTIREA TEORETICA SI PRACTICA SPECIFICA LA SOL

3.1. PREGÃTIREA TEORETICA

Organizarea si conducerea lectiilor de pregãtire teoreticã cu categoriile de parasutisti


(elevi sau sportiv) se face de cãtre instructorii parasutisti din aerocluburile teritoriale.
Pregãtirea teoreticã trebuie sã înceapã din cursul lunii ianuarie si sã se termine în
luna aprilie înaintea executãrii primelor salturi cu parasuta.
Predarea lectiilor teoretice se va face dupã un plan conspect, respectându-se
principiul gradãrii lectiei de la simplu la compus tinându-se cont de posibilitãtile de asimilare
ale elevilor si sportivilor parasutisti.
In timpul predãrii, instructorul va prezenta planse explicative, scheme si alte materiale
necesare demonstrãrii diferitelor probleme referitoare la saltul cu parasuta.
Numarul de sedinte cu continutul si durata lectiilor va fi stabilit de instructor in planul
de pregatire anuala care va cuprinde:

3.1.1. Scurt istoric al parasutismului


Pentru desfãsurarea lectiei sunt necesare planse cu tipuri de parasute.care au ca rol
familiarizarea cursantilor cu primele cunostinte de parasutism si aviatie.
Lectia trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
- scurt istoric al aparitiei parasutei;
- aparitia si evolutia parasutei;
- parasutismul si dezvoltarea lui pânã în prezent.
3.1.2. Cunoasterea tehnicii de parasutism
La aceasta disciplina se vor preda principalele elmente de constructie, parametrii tehnici
si performantele parasutelor.
- constructia parasutei aripa
- completul MANTA 290
- completul PARAFOIL 252
- completul PARAFOIL 282
- aparatura si echipamentul anexa saltului cu parasuta

3.1.3. Exploatarea la sol a parasutelor


In cadrul acestor sedinte se vor prezenta principalele elemente de control in vederea
executarii pliajului, echiparii, intretinerii parasutelor, etc.
- echiparea cu parasuta

Editia februarie 2003 Pagina 14


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- strangerea parasutei
- pliajul parasutelor
- intretinerea parasutelor

3.1.4. Aerodinamica
In cadrul acestei disciplne se vor preda principalele elemente fizice ce apar la miscarea
corpurilor în aer si ce se petrece în timpul cãderii libere cât si a posibilitatii mentinerii stilului
de cãdere într-o pozitie stabilã prin coordonarea miscãrilor în cãdere.
- Bazele fizice ale miscarii corpurilor in aer
- Teoria caderii corpurilor
- Intrarea si iesirea parasutistului din vrie
- Aerodinamica parasutei deschise

3.1.5. Tehnica saltului cu parasuta


In cadrul lectiilor se vor prezenta planse care sã ilustreze:
- Fazele saltului cu parasuta
- Tehnica parasirii aeronavelor
- Deschiderea parasutei principale pe faze - spatiul parcurs de parasutist pe orizontalã si
verticalã de la pãrãsirea aeronavei si pânã la deschiderea parasutei, pilotarea.
- Deschiderea parasutei de rezerva
- Precizia aterizarii
Pentru desfãsurarea lectiei sunt necesare planse care sã reprezinte diferite scheme de
pilotare a parasutei, zonele si culoarele de intrare la punct fix, abaterea, corectia si vizarea.
- Aterizarea
- Salturi cu caracter special

3.1.6. Proceduri de urgenta


In cadrul lectiilor se vor prezenta planse care sã ilustreze:
- Clasificarea si aparitia incidentelor;
- pe timpul zborului in aeronava
- la parasirea aeronavei
- la deschiderea parasutei principale
- la deschiderea parasutei de rezerva
- pe timpul coborarii cu parasuta deschisa
- la aterizare
3.1.7. Legislatie aeronautica
Se vor prelucra si consemna capitolele referitoare la activitatea de parasutism
- Instructiunile de zbor ale aviatiei sportive
- Codul Aerian
- Regulile Aerului
- Codul Sportiv F.A.I.
- Norme de Tehnica Securitatii Muncii si .P.S.I. in aviatia sportiva.

3.1.8. Meteorologie aeronautica


Pentru desfãsurarea lectiilor sunt necesare urmãtoarele materiale didactice: planse,
machete, etc.
Din aceastã temã trebuie sã reiasa importanta fenomenelor meteorologice care
influenteazã saltul cu parasuta.
- Generalitati

Editia februarie 2003 Pagina 15


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- Atmosfera
- Factorii atmosferici – temperatura, umiditatea, presiunea
- Fenomenele atmosferice – vantul, curentii, norii, precipitatiile
- Circulatia aerului
- Fronturile atmosferice
- Starile de echilibru ale atmosferei

3.1.9. Medicina aeronautica


Se vor prelucra si consemna capitolele referitoare la activitatea de parasutism
- Parasutismul si organismul uman
- Acordarea primului ajutor

3.1.10. Constructia materialului volant din care se executa saltul. Aparate de bord
In cadrul lectiilor se vor prezenta planse care sã ilustreze:
- Materialul volant din care se executa saltul
- Aparate de bord

3.2. PREGÃTIREA PRACTICA SPECIFICA LA SOL

3.2.1 Exploatarea la sol a parasutelor


In cadrul acestor sedinte parasutistii vor invata principalele elemente de control pentru
executarea urmatoarelor operatiuni:
- prezentarea si montarea dispozitivului automat de deschidere a parasutei de rezerva
- pliajul parasutelor;
- echiparea cu parasuta
- strangerea parasutei

3.2.2 Exercitii la simulator ( trenajor cu parasutistul suspendat vertical)

Au ca scop învãtãrea de catre parasutist a manevrelor pilotãrii parasutei pentru precizia


aterizarii si aplicarea procedurii de largare si deschiderea parasutei de rezerva, etc.
In cadrul exercitiilor instructorul va pune accentul pe urmãtoarele aspecte:
− acrosarea sistemului de suspensie pe corp;
− învãtarea pilotãrii parasutei;
− simularea întoarcerii spre dreapta si spre stânga cu ajutorul comenzii;
− simularea franãrii si tinerea comenzilor trase 50%;
− aterizarea;
− exercitii pentru largarea voalurii principale si deschiderea parasutei de rezervã;
− învãtarea operatiunilor necesare în vederea executãrii salturilor pe apã (amerizãri);
învãtarea procedeelor pentru aterizarea pe diferite obstacole, clãdiri, pomi, sosele, pante,
etc.

3.3. PREGÃTIREA FIZICÃ GENERALA SI SPECIFICA LA SOL

Editia februarie 2003 Pagina 16


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

3.3.1. INTRODUCERE

Pregatirea fizica generala si specifica la sol se va efectua in sali de gimnastica, bazin de


inot, stadion, baza sportiva, pe aerodrom, etc.
Numarul de sedinte va fi stabilit de instructor in planul de pregatire anuala.

Sedinta va cuprinde trei pãrti:


¾ Partea pregãtitoare are ca scop încãlzirea generalã si pregãtirea treptatã a elevului si
sportivului pentru efortul ce urmeazã sã-l facã în cadrul sedintei.
In aceastã parte a sedintei se executã:
− verificarea tinutei, starea tehnica a instalatiilor si materialelor necesare;
− exercitii de mers si alergare combinate cu miscãri de brate si picioare;
− exercitii libere pentru pregãtirea generalã a organismului;
− încãlzirea organismului se va face progresiv;
− exercitiile sã fie simple si usoare, sã nu producã obosealã si sã solicite cât mai multe
grupe musculare;
− intensitatea executãrii exercitiilor sã se facã în functie de temperatura aerului si
anotimpului;
− în functie de exercitiul si continutul sedintei, exercitiile trebuie sã asigure o încãlzire
generalã si specificã.

¾ Partea fundamentalã are ca scop însusirea tehnicã a exercitiilor si procedeelor,


perfectionarea deprinderilor, dezvoltarea continuã a calitatilor fizice si formarea capacitatii de
a actiona în conditii complexe.
In aceastã parte a sedintei se executã:
− învãtarea exercitiilor si procedeelor;
− antrenamente la exercitiile si procedeele învãtate si însusirea exercitiilor noi prevãzute în
sedinta respectivã;
− exercitiile care solicitã organismul la un efort intens si au o duratã mai mare vor alterna cu
exercitiile de relaxare.
¾ Partea de încheiere are ca scop reducerea treptatã a efortului fizic si trecerea
organismului la starea functionalã asemãnãtoare celei dinainte de efort.
In aceastã parte a sedintei se executã:
− alergare si mers linistitor;
− exercitii de relaxare si de respiratie;
− o scurtã analiza si aprecierea generalã a desfãsurãrii sedintei.
Sedinta de pregãtire fizicã se executã pe grupe numai sub îndrumarea unui instructor
parasutist / antrenor.
In cadrul sedintelor de pregãtire se aplicã principiile metodologice generale ale
antrenamentului, adaptate la specificul fiecãrui exercitiu.
Invãtarea constã din transmiterea succesivã de cãtre instructor si însusirea de cãtre elevi
si sportivii parasutisti a cunostintelor si deprinderilor necesare executãrii corecte a exercitiilor
fizice, procedeele si actiunile.
Pentru învãtarea unor procedee si exercitii, instructorul trebuie sã respecte urmatoarele
principii:
− principiul initiativei (demonstratiei) se realizeazã prin arãtarea exercitiului (procedeului)
însotit de explicatii, folosirea de scheme, chinograme, planse, etc;

Editia februarie 2003 Pagina 17


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

− principiul sistematizãrii se realizeazã prin executarea într-o succesiune justã a exercitiilor


si lectiilor, respectându-se urmatoarele indicatii:
− de la usor la greu;
− de la simplu la compus;
− de la neînsusit (necunoscut) la însusit (cunoscut).
− principiul accesibilitãtii se realizeazã prin alegerea exercitiilor corespunzãtoare
gradului de pregãtire a celor ce se instruiesc si particularitãtile individuale ale acestora;
− principiul durabilitatii se realizeazã prin repetarea exercitiului (procedeului)
executate în conditiuni diferite si la intervale care sã asigure mentinerea rezultatelor.
− principiul însusirii constiente se realizeazã prin explicarea importantei pregãtirii fizice, a
exercitiilor si a actiunii si efectului lor asupra organismului în vederea executãrii saltului cu
parasuta.

3.3.2 EXERCITII DE PREGATIRE FIZICA GENERALA SI SPECIFICA LA SOL

3.3.3 Exercitii de gimnasticã la aparate


Aceste exercitii se vor desfãsura în sala de sport sau in baza sportiva, dotatã cu
aparatura necesarã si are ca scop verificarea calitatilor elevilor în vederea învãtãrii si
perfectionãrii deprinderilor generale si specifice pentru executarea saltului cu parasuta.
Instructorul parasutist pentru realizarea acestei sarcini trebuie sã foloseascã în
pregãtire urmãtoarele exercitii la aparate:
- Barã fixã: - ridicãri in brate, urcare prin agãtare si balans în atârnare cu sãrituri înainte si
înapoi cu amortizare. Tragere în fortã.
- La bare paralele: îndoirea si întinderea bratelor din balans, rostogolirea înainte cu corpul
îndoit, echilibru în lumânare sprijinit pe umeri.
Coborârea cu picioarele depãrtate la capetele barelor.
- La portic: cãtãrarea pe frânghie, prãjinã, cu ajutorul mâinilor si picioarelor, cãtãrarea pe
frânghie înclinatã, cãtãrarea pe frânghie / prãjinã în forta bratelor, cãtãrarea pe scara
înclinatã în forta bratelor, cãtãrarea pe frânghie cu picioarele sprijinite pe perete.

- La caprã sau la ladã de gimnasticã: sãritura cu picioarele depãrtate peste caprã (cal,
ladã) în lungime, sãritura peste caprã (cal, ladã) transversal cu picioarele printre brate,
rostogolirea înainte peste ladã în lungime. Saritura tigrului peste ladã cu ranversare în fatã.
- La spaliere: exercitii de fortã.
Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist
care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.

3.3.4 Exercitii în pregãtirea fizicã specificã, la saltea


Antrenamentele se vor desfãsura în salã sau in baza sportiva cu efectuarea de:
- exercitii libere la saltea;
- sprijinirea corpului pe omoplati cu ajutorul bratelor;
- rostogolirea înainte si înapoi de mai multe ori:
- echilibru în brate cu sprijin pe cap;
- executarea lumânãrii cu sprijinul pe omoplati ajutat de brate etc.
Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care
va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.
3.3.5. Exercitii la simulator ( trenajor cu parasutistul suspendat vertical)

Editia februarie 2003 Pagina 18


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Sedinte cu durata de 1-2 ore în scopul învãtãrii pilotãrii parasutei pentru precizia
aterizarii.
In cadrul exercitiilor instructorul va pune accentul pe urmãtoarele aspecte:
− acrosarea sistemului de suspensie pe corp;
− învãtarea pilotãrii parasutei;
− simularea întoarcerii spre dreapta si spre stânga cu ajutorul comenzii;
− simularea franãrii si tinerea comenzilor trase 50%;
− aterizarea;
− exercitii pentru largarea voalurii principale si deschiderea parasutei de rezervã;
− învãtarea operatiunilor necesare în vederea executãrii salturilor pe apã (amerizãri);
− învãtarea procedeelor pentru aterizarea pe diferite obstacole, clãdiri, pomi, sosele, etc.
Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care
va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.
3.3.6. Exercitii la trenajor
Sedinte cu durata de 1-2 ore în scopul învãtãrii miscãrilor în timpul caderii libere cu
parasuta.
In cadrul acestor exercitii se va insista asupra urmãtoarelor aspecte:
− rolul bratelor si picioarelor pentru mentinerea stilului de cãdere;
− rolul pozitiei capului în mentinerea stilului de cãdere;
− comenzi de brate si picioare pentru reducerea rotirilor (necontrolate);
− învãtarea procedeelor de mentinere a stilului de cãdere libera clasic, semigrupat si
grupat, sageata, etc.
− comenzi pentru executarea virajelor;
− învãtarea executãrii loopingului - comanda de intrare, executarea lui si comanda pentru
oprirea lui;
− comenzi pentru trecerea evolutiei din plan orizontal (viraje), în plan vertical (looping).
Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care
va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.

3.3.7. Exercitiile la diferite aparate pentru învãtarea, mentinerii echilibrului


Sedinte cu durata de 1-2 ore pentru formarea si antrenarea deprinderilor de echilibru
si de orientare a elevilor / sportivilor parasutisti.
Pregãtirea se va face cu ajutorul urmãtoare aparate de gimnastica:
− bârnã de echilibru, cerc acrobatic fix, roata acrobaticã;
− roata acrobaticã pe cadru rotativ.
La aceste aparate se va pune accentul pe urmãtoarele exercitii:
− mersul pe bârnã, înainte, înapoi si mentinerea echilibrului;
− mersul cu cercul în lateral;
− mersul cu cercul înainte, înapoi;
− viraje cu cercul si schimbãri de directie de mers;
− exercitii de miscare la roata acrobaticã, în plan orizontal si vertical.
Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care
va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.

3.3.8. Exercitii la plasa elasticã

Editia februarie 2003 Pagina 19


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

− Sedinte cu durata de 1-2 ore cu sportivii parasutisti de la categoria antrenament si


performanta, având ca scop perfectionarea procedeelor de miscare, echilibrul si
orientarea corpului în diferite pozitii, în timpul saltului .
− Pe timpul executarii exercitiilor sportivii vor fi asigurati cu un sistem de prindere / echipare
cu scripete si coarda de siguranta.
Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care
va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.

Dupa terminarea programului de pregatire teoretica, pregatire fizica generala si specifica


la sol elevii / sportivii vor sustine examenul teoretic si testele fizice pentru admiterea la zbor
si salturi cu parasuta.

PARTEA A II –A
II METODICASALTULUI CU PARASUTA

4. PREGATIREA LA SOL SI IN ZBOR / SALT A ELEVILOR


SI SPORTIVILOR PARASUTISTI

Dupa sustinerea examenelor teoretice si practice la sol, pentru inceperea activitatii de


zbor si salturi cu parasuta elevul / sportivul parasutist la o intrerupere mai mare de 30 de zile
de la sustinerea examenelor va efectua un program scurt de reamprospatare a cunostintelor.
Programul se va desfasura pe parcursul a 5 sedinte in care se vor trata disciplinele si
exercitiile prevazute in tabelul de mai jos.

4.1. PREGÃTIREA TEORETICA SI PRACTICA SPECIFICA LA SOL


(se va efectua cu 10 zile inainte de declansarea activitatii de zbor/salt)

Editia februarie 2003 Pagina 20


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Nr. Nr. de ore


crt. Denumirea exercitiului planificate Observatii
1. Sedinta nr. 1
Cunoasterea si insusirea CPS. 2 CPS se va preda in partile ce
Revederea instructiunilor de exploatare a intereseaza pe elevii
aerodromului 2 parasutisti
NTS
2. Sedinta nr. 2
Cunoasterea parasutei Se va executa in sala sau pe
Parametrii tehnico-tactici 4 aerodrom
Pliajul parasutei
3. Sedinta nr. 3
Instalarea startului; echiparea cu 2 Se va executa pe aerodrom
parasuta;
Controlul echipãrii
4. Sedinta nr. 4 Se pune accent pe pastrarea
Îmbarcarea în aeronava; 2 ordinei de imbarcare, nu se
Ocuparea locurilor; admite schimbarea locurilor,
pregãtirea pentru pãrãsirea aeronavei; parasirea in ordinea inversa
pãrãsirea aeronavei; imbarcarii
5. Sedinta nr. 5 Se va executa in baza
Deschiderea parasutei; 4 sportiva sau pe aerodrom.
Ex. la trenajor – largare – actionarea De asemenea se vor
comenzii parasutei de rezerva; revedea incidentele ce pot
controlul voalurii (la deschidere); avea loc pe timpul saltului cu
orientarea fatã de repere; parasuta, precum si modul
pregãtirea pentru aterizare; practic de remediere al
aterizarea. acestora.

4.2. INDICATII METODICE PRIVIND DESFASURAREA PREGATIRII SPECIFICE


PENTRU DECLANSAREA ACTIVITATII DE ZBOR / SALT

Cu 10 zile inainte de declansarea activitatii de zbor/salt instructorul parasutist va


efectua pregatirea la sol a elevilor si sportivilor parasutisti dupa cum urmeaza:

Sedinta nr. 1
Durata: 4 ore
Locul de desfasurare: Sala de cursuri.
Modul de desfasurare a sedintei:
Sedinta este condusa de instructorul parasutist, si participa toti elevii parasutisti.
Se preda:
- cursul de pregatire in saltul cu parasuta;
- instructiunile de exploatere a aerodromului;
- N.T.S. (protectia muncii si PSI) in aviatia sportiva
Toate acestea se predau numai la capitolele ce trebuiesc cunoscute de elevi.

Editia februarie 2003 Pagina 21


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Sedinta nr. 2
Durata: 4 ore;
Locul de desfasurare: sala de pliaj sau baza sportiva;
Modul de desfasurare:
Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist ajutat de tehnicianul plior.
Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor verifica elevii la urmatoarele:
- Cunoasterea parasutei;
- parametri tehnico – tactici ai parasutei;
- pliajul parasutei.

Sedinta nr. 3
Durata: 2 ore;
Locul de desfasurare: pe aerodrom;
Modul de desfasurare:
Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist ajutat de tehnicianul plior.
Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor invata elevii urmatoarele:
- modul de instalare a startului;
- echiparea cu parasuta;
- controlul parasutei dupa echipare.

Sedinta nr. 4
Durata: 2 ore;
Locul de desfasurare: pe aerodrom (aeronava AN2)
Modul de desfasurare:
Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist.
Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor invata elevii urmatoarele:
- cunoasterea aeronavei (AN2);
- imbarcarea in aeronava;
- pregatirea pentru parasire pe grupuri;
- parasirea aeronavei
Antrenamentul se va continua cu fiecare elev in parte pana la formarea deprinderilor

Sedinta nr. 5
Durata: 4 ore;
Locul de desfasurare: sala de cursuri, baza sportiva;
Modul de desfasurare:
Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist.
Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor va revedea cu elevii urmatoarele:
- deschiderea parasutei;
- controlul voalurii dupa deschidere;
- rezolvarea incidentelor (exercitii la simulator pentru largarea voalurii principale si
deschiderea parasutei de rezervã, operatiuni necesare in situatia amerizãri, procedee
pentru aterizarea pe diferite obstacole, clãdiri, pomi, sosele, pante, etc.)
- orientarea fata de repere;
- pilotarea parasutei (scheme si proceduri de pilotare);
- pregatirea pentru aterizare;
- aterizarea.
Se vor revedea incidentele ce pot apare pe timpul executarii saltului cu parasuta si
procedurile de urgenta.

Editia februarie 2003 Pagina 22


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Nota: Daca instructorul considera ca este necesar numarul de ore pentru pregatirea
teoretica din cadrul sedintelor poate fi majorat pana la 50%.

4.3. PROGRAME DE PREGATIRE IN ZBOR / SALT PE


CATEGORII DE PREGATIRE

4.3.1. ELEVI PARASUTISTI – CATEGORIA INCEPATORI

PROGRAMUL NR. 1

Nr. salturi
Ex. Continutul exercitiului pe scurt Min Max.
1. Zbor aclimatizare 1 zbor
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m.
2.
(acomodare elevului cu inaltimea, parasirea aeronavei si orientarea in spatiu) 3 4
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m. (perfectionarea
3.
parasirii aeronavei) 2 3
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m.
4.
(simularea – invatarea procedurii de deschidere a parasutei principale) 2 3
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m. (verificarea
5.
simularii deschiderii parasutei principale) 2 3

Editia februarie 2003 Pagina 23


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si


6. cadere libera de la 3 pana la 5 secunde.
- Control in modul de actionare a comenzii manuale si deschiderea parasutei principale. 2 3
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
cadere libera pana la 10 secunde.
7. - Perfectionarea stilului de cadere libera
5 6
- Pilotarea parasutei (viraje 90°, 180°, 360° stanga si dreapta, franari 50%, 75%,
100% ) si aterizare la punct fix
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
8. cadere libera de la 5 sec. pana la 10 sec.
2 3
- Controlul stilului de cadere libera si aterizare la punct fix.
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1500 m si
cadere libera de la 10 sec. pana la 20 sec.
9. - Adaptarea la cadere libera accelerata,
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizarea la punct fix (constant in 6 8
zona de 50m fata de platforma de nisip)
Salturi de control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 –
1500 m si cadere libera de la 10 sec.pana la 20 sec.
10.
- in vederea acordarii licentei de parasutist sportiv ( brevetare – cadere libera stabila si 1 2
aterizare la punct fix)
TOTAL SALTURI 25 35
.

4.3.2. PARASUTISTI SPORTIVI – CATEGORIA INCEPATORI

PROGRAMUL NR. 2
Nr. Salturi
Ex. Continutul exercitiului pe scurt Min Max
Salturi de reantrenare si control, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la
11. 3 sec. pana la 10 sec.cu deschiderea comandata a parasutei, 2 4
- cadere libera stabila; aterizare la punct fix.
Salturi din alt tip de aeronava;
12. Salturi de la inaltimea de 1200 m; cadere libera de la 5 secunde pana la 10 secunde si
2 3
deschiderea comandata a parasutei.
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
cadere libera pana la 10 secunde.
13.
- Perfectionarea stilului de cadere libera si a tehnicii de pilotare a parasutei pentru 12
aterizare la punct fix.
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si cadere
libera pana la 20 secunde.
14.
- Schimbari de stil de cadere libera 5
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix

Editia februarie 2003 Pagina 24


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si cadere


libera pana la 20 secunde.
15. - Perfectionarea stilului de cadere libera si controlul corpului in toate axele (loopin-guri,
viraje, tonouri) 6
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix
Salturi de control cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si
cadere libera pana la 20 secunde; Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului
16. International FAI – categoria A “ Parasutist”
- sa demonstreze controlul corpului in toate axele (looping, viraj, tonou) 2
- aterizare la punct fix (platforma de nisip)
TOTAL SALTURI 50

4.3.3. PARASUTISTI SPORTIVI – CATEGORIA ANTRENAMENT

PROGRAMUL NR. 3

Nr. salturi
Ex. Continutul exercitiului pe scurt Min Max.
Salturi de reantrenare si control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la
17. inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 3 sec. pana la 20 sec.
2 3
- stil stabil, aterizare la punct fix, sau elemente acrobatice
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 800 – 1000m, cadere
18. libera de la 5 sec. pana la 10 secunde;
25 30
- pilotarea parasutei pentru Precizia Aterizarii
Salturi de control, cu deschiderea comandată a paraşutei, pentru trecere pe paraşută
19. aripa cu performante superioare si destinate salturilor cu caracter specific, de la
1 2
inaltimea de 1200 - 1500 m, cadere libera pana la 10 secunde.
Salturi in grup deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 - 1100 m si
cadere libera de la 3 sec. pana la 10 secunde.
20.
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii la salturi in 20 25
grup.

Editia februarie 2003 Pagina 25


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m, cadere libera


pana la 20 secunde.
21.
- Perfectionarea tehnicii de executare a elementelor acrobatice 20 25
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 - 2000 m,
cadere libera pana la 30 secunde.
22. - Perfectionarea stilului de cadere libera si cu executarea de elemente separate din 25
gama de acrobatie (loopin-guri, viraje, looping – viraj, viraj - looping) 20
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii
Salturi de control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 -
2000 m si cadere libera pana la 30 secunde;
23.
- executarea de elemente separate din gama de acrobatie (loopin-guri, viraje, looping – 2 3
viraj, viraj – looping), in vederea trecerii la executarea complexului de figuri acrobatice
Salturi, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 - 2000 m,
24. cadere libera pana la 30 secunde.
20 25
- Executarea complexului de figuri Acrobatice
Salturi cu deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea 1200 -1500 m, si cădere
liberă de la 14 pana la 20 sec,
25.
- exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei, stiluri folosite pe timpul 10 15
caderii libere)
Salturi de control, în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea comandată a parasutei,
de la inaltimea 1500 m, cădere liberă 20 sec.; Indeplinirea Normelor de obtinere a
26. Certificatului International FAI – categoria B “ Parasutist Cadere Libera”
10 15
- exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei, stiluri folosite pe timpul
caderii libere, apropieri, despartiri)
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă, cu deschiderea automata sau comandată a
27. parasutei, de la inaltimea 1200 - 1500 m
20 25
- exercitii de Lucru Relativ pe Cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri)
TOTAL SALTURI 150 198

4.3.4. PARASUTISTI SPORTIVI – CATEGORIA PERFORMANTA SI INALTA


PERFORMANTA

PROGRAMUL NR. 4
Nr. Salturi
Ex. Continutul exercitiului pe scurt Min Max.
Salturi de reantrenare si control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la
28. inaltimea de 1000 – 2000 m si cadere libera de la 3 sec. pana la 30 sec.
2 3
- elemente acrobatice, acrobatie, precizia aterizarii
Salturi individuale si in grup.cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea
29 de 700 – 1100m, cadere libera de la 3 sec. pana la 10 secunde (parasute de inalta
100 110
performanta – salturi de antrenament si concurs). Precizia Aterizarii
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si cadere
libera pana la 20 secunde.
21. - executarea de elemente separate din gama de acrobatie (loopin-guri, viraje, looping 30 35
– viraj, viraj – looping)
Salturi, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 - 2000 m,
24. cadere libera pana la 30 secunde. Executarea complexului de figuri Acrobatice 45 50
Salturi de control, în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea comandată a parasutei,
de la inaltimea 1500 - 2000m, cădere liberă de la 20 secunde pana la 30 secunde
26 - exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei, stiluri folosite pe 1 2
timpul caderii libere, apropieri, despartiri)

Editia februarie 2003 Pagina 26


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturi de Lucru Relativ în Cădere Libera în formatie de 4 - 8 paraşutişti cu


deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea 2000 – 4000 m si cădere libera
de la 30 de secunde pana la 60 sec.
30. Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International FAI – categoria C – “
15 20
Parasutist Experimentat”
- exercitii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei, stiluri folosite pe
timpul caderii libere, apropieri, lucrul in formatie, despartiri)
Salturi de Lucru Relativ în Cădere Liberă în formatie mai mare de 8 paraşutişti cu
31. deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea de 3000 – 4000 m, de la 40 de
15 20
secunde pana la 60 sec
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă cu deschiderea automata sau comandată a
27 parasutei, de la inaltimea 1200 – 1500 m
20 25
- exercitii de Lucru Relativ pe Cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri,)
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea
32 automata sau comandată a parasutei, de la inaltimea 1200 – 1500 m
20 25
- exercitii de lucru relativ pe cupolă (schimbari de pozitie, “evantai”, “cutit”)
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie de 4 - 8 parasutisti cu deschiderea
automata sau comandată a parasutei, de la inaltimea 1200 - 2000 m
33.
- exercitii de lucru relativ pe cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri lucrul in 20 25
formatie)
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie mai mare de 8 parasutisti cu
34 deschiderea automata sau comandată a parasutei, de la inaltimea 2000 – 3000 m
20 25
- Lucru Relativ pe Cupolă (lucrul in formatii mari)
Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea
35 de 1000 – 1100 m, cădere liberă până la 10 sec, pentru precizia aterizării pe timpul
5 5
nopţii
Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea
36.
de 800 – 1000 m, cădere liberă 3 – 10 sec, pentru precizia aterizarii pe apa. 5 5
Salturi de la inaltimea de 800 – 2000 m, cadere libera de la 3 secunde pana la 30
secunde, speciale de control, individuale si in grup, pentru obtinere / revalidare /
37.
reinnoire licenta de parasutist sportiv, instructor parasutist, autorizare instructor 2 4
receptie si control si calificari superioare.
TOTAL SALTURI 300 354
NOTA: Programul de pregatire in salt pentru inalta performanta cuprinde aceleasi exercitii si se
majoreaza cu 50%. Dupa executarea a 500 de salturi cu timp total de cadere libera 3 ore, parasutistul
indeplineste conditiile pentru obtinerea Certificatului International FAI – categoria D “Parasutist Senior”

5. CONTROALE PERIODICE EFECTUATE ELEVILOR / SPORTIVILOR


PARASUTISTI DUPA INTRERUPERI IN ACTIVITATEA DE ZBOR

5.1. PARASUTISTI INCEPATORI

5.1.1. Elevi parasutisti:


Daca pe timpul derularii programului nr.1, elevul parasutist are intrerupere mai mare
de 30 zile, pentru reluarea activitatii, va executa exercitiul 2 sau 5 (maxim 2 salturi).
In situatia intreruperilor in activitatea de zbor / salt, mai mari de 90 zile dupa
examinarea scrisa, va executa exercitiul 2 sau 5.

5.1.2. Parasutisti sportivi incepatori:


Daca pe timpul derularii programului sportivul parasutist are intrerupere mai mare de
30 zile, va executa exercitiul 5 (maxim 2 salturi)
In situatia intreruperilor in activitatea de zbor / salt, mai mari de 90 de zile dupa
examinarea scrisa va executa exercitiul 5 (minim 2 salturi).

Editia februarie 2003 Pagina 27


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

5.2. PARASUTISTI SPORTIVI:

5.2.1. parasutisti sportivi categoria antrenament


Daca pe timpul derularii programului sportivul parasutist are intrerupere mai mare de
30 zile, va executa exercitiul 17 (maxim 2 salturi)
In situatia intreruperilor in activitatea de zbor si salturi cu parasuta, mai mari de 90 de
zile dupa examinarea scrisa va executa exercitiul 17 (minim 2 salturi).

5.2.2. parasutisti sportivi categoria performanta si inalta performanta


Daca pe timpul derularii programului sportivul parasutist are intrerupere mai mare de
30 zile, va executa exercitiul 28 (maxim 2 salturi)
In situatia intreruperilor in activitatea de zbor / salt, mai mari de 90 de zile dupa
examinarea scrisa va executa exercitiul 28 (minim 2 salturi).

NOTA: In cazul unei intreruperi mai mari de 90 de zile a activitatii de zbor / salt,
sportivii vor fi examinati teoretic si in zbor / salt, rezultatul examinarii, va fi consemnat intr-un
proces verbal incheiat in doua exemplare: un exemplar se trimite la Serviciul A.S.Z. – B.L. si
al doilea exemplar ramane la Sectorul parasutism din aeroclubul teritorial.
Instructorul, in timpul controalelor si a verificarilor va observa calitatile si aptitudinile
elevilor / sportivilor parasutisti, in urma carora va hotari continuarea pregatirii in cadrul
loturilor reprezentative judetean si/sau national sau intreruperea activitatii de parasutist
sportiv.

6. PREGATIREA IN ZBOR SI SALT


6.1. EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA PE CATEGORII DE PREGATIRE
6.1.1. ELEVI PARASUTISTI - CATEGORIA INCEPATORI
Exercitiul nr.1 - Zbor aclimatizare
Zborul de aclimatizare are ca scop obisnuirea organismului cu noile senzatii pe care
le dã zborul, a cunoasterii de sus a împrejurimilor aerodromului, constituind si o verificare a
pregãtirii psihologice a elevilor în vedere executãrii saltului cu parasuta.
Zborul se executã în conditii meteorologice normale cu o bunã vizibilitate orizontalã si
verticalã care sã permitã o identificare usoarã a reperelor.
In cadrul zborului de aclimatizare este bine sã se execute salturi demonstrative de
instructori sau sportivi parasutisti de performantã.
- numãrul de zboruri: 1
- durata: 10 - 25’
- înãltimea: 300-800 m.
Imbarcarea în aeronava se executã în aceleasi conditii ca pentru executarea saltului.
Instructorul de aeronava retine atentia elevilor asupra operatiunilor ce se executã pe
durata zborului verificând orientarea în spatiu, cunoasterea reperelor mai importante din jurul
aerodromului, precum si pozitia lor fatã de aerodorm.

Editia februarie 2003 Pagina 28


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Exercitiul nr. 2
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m.
(acomodare elevului cu inaltimea, parasirea aeronavei si orientarea in spatiu)
Salturile se executa in conditii meteo normale si au ca scop obisnuirea elevului cu
noile senzatii pe care le dã zborul, a cunoasterii de sus a împrejurimilor aerodromului.
La acest exercitiu elevul va executa 3 pana la 4 salturi pentru acomodare.
Elevul este echipat cu parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc
si element de asistare).
Imbarcarea în aeronava se executã dupã ce instructorul de aeronava mai face un
control asupra echipamentului si al parasutelor. Elevii se urcã în aeronava în ordine inversã
pãrãsirii acesteia. Pe timpul zborului in aeronava elevii isi pastreaza locul indicat de
instructor si nu se admit schimbari.
Dacã pe timpul zborului apar schimbãri de ordin psihologic sau tehnic în cadrul
echipajului, instructorul ia mãsuri de remediere sau oprirea de la salt a celor în cauzã.
La comanda instructorului, elevii / parasutistii se ridicã în picioare, îsi aduc fiecare
cablul automat pânã când acesta este preluat de instructor, aproximativ la 1 metru de usa
aeronavei.
Pentru executarea saltului elevul cu calm si fara manifestari inainteazã spre usa
deschisã, ia pozitia de parasire cu bratele pe langa corp, picioarele usor departate, privirea
spre linia orizontului. La comanda instructorului de aeronava, elevul va efectua desprinderea
de aeronava printr-un salt spre inainte, corpul orientat cu fata catre sol si privirea inainte,
Dupa iesirea din aeronava, bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de
corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor, picioarele semiflexate, si departate,
pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol.
Dupã primirea socului, parasutistul observã felul în care s-a deschis parasuta,
controleazã cu privirea voalura parasutei, suspantele, se va orienta in spatiu, apoi este
obligat sa evite abordajele, sa piloteze parasuta pentru o aterizare in zona degajata unde se
afla instructorul desemnat cu dirijarea de la sol pentru a–i asigura aterizarea.

Exercitiul nr. 3
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m.
(perfectionarea parasirii aeronavei)
Salturile se executa in conditii meteo normale. Elevul parasutist este echipat cu
parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc si element de asistare).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.
Salturile au ca scop obisnuirea parasutistului cu inaltimea, perfectionarea parasirii
aeronavei, aprecierea prin numarare a timpului parcurs de la parasirea aeronavei pana la
inceperea procesului de deschidere al parasutei, localizarea de sus a reperelor de pe sol si
împrejurimile aerodromului.
Aplicarea si respectarea manevrelor de pilotare a parasutei pe panta de aterizare si
aterizarea in siguranta.

Exercitiul nr. 4
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m.
(simularea - invatarea procedurii de deschidere a parasutei principale)
Salturile se executa in conditii meteo normale. Elevul parasutist este echipat cu
parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc si element de asistare).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.

Editia februarie 2003 Pagina 29


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturile au ca scop aprecierea cat mai corecta a timpului parcurs de la parasirea


aeronavei pana la inceperea procesului de deschidere al parasutei.
In cadrul acestui exercitiu elevul parasutist va invata si modul de actionare a comenzii
manuale pentru trecerea la deschiderea comandata a parasutei. Elevul parasutist trebuie sa
simuleze miscarea de extragere a comenzii manuale pentru deschiderea parasutei in
vederea executarii saltuilor cu deschidere comandata (iesirea la liber).

Exercitiul nr. 5
Salturi cu deschiderea automată a parasutei, de la inaltimea de 1000 m.
(verificarea simularii deschiderii parasutei principale)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere automata ( pliata cu
extractoare cu arc si element de asistare).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.
Pe parcursul acestor salturi elevul parasutist trebuie sa demonstreze ca apreciaza cat
mai corect timpul parcurs de la parasirea aeronavei pana la inceperea procesului de
deschidere al parasutei, interval in care el trebuie sa simuleze actionarea comenzii manuale
pentru deschiderea parasutei principale
Instructorul va controla corectitudinea executarii de catre elev a simularii deschiderii si
va hotari daca elevul parasutist este pregatit pentru executarea salturilor cu deschiderea
comandata a parasutei (iesirea la liber).

Exercitiul nr. 6
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
cadere libera de la 3 pana la 5 secunde.; salt de control - actionarea de catre elev a
comenzii manuale si deschiderea parasutei principale.
Salturile se executa in conditii meteo normale. Elevul parasutist este echipat cu
parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.
In cadrul acestor salturi elevul parasutist trebuie sa respecte timpul de cadere libera
stabilit de instructor si deschiderea parasutei principale in pozitie stabila.
Timpul de cădere liberă în saltul comandat se va mări progresiv, pe măsura însuşirii de către
paraşutist a pilotării corpului în atmosferă.
La primele salturi comandate se interzice depăşirea timpului de 3 pana la 5 secunde
de cădere liberă. Instructorul va controla corectitudinea pozitiei parasutistului la deschiderea
parasutei si va hotari daca elevul parasutist poate continua executarea salturilor cu
deschiderea comandata a parasutei.

Exercitiul nr. 7
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
cadere libera de la 5 sec.pana la 10 secunde.
- Perfectionarea stilului de cadere libera; Pilotarea parasutei (viraje 90°, 180°, 360°
stanga si dreapta, franari 50%, 75%, 100%) si aterizare la punct fix

Editia februarie 2003 Pagina 30


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturile se executa in conditii meteo normale. Elevul parasutist este echipat cu


parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 5 pana la 6 salturi.
Pe parcursul acestor salturi instructorul va mari progresiv timpul de cadere libera timp
in care elevul parasutist trebuie:
- sa - si perfectioneze stilul pentru mentinerea corpului in pozitie stabila pe timpul caderii
libere;
- sa respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor;
- sa deschida parasuta principala in pozitie stabila.
Dupa primirea socului la deschidere si executarea manevrelor cunoscute, parasutistul
va studia efectul comenzilor executand viraje 90°, 180°, 360° stanga, dreapta, franari 50%,
75%, 100% pentru pierderea inaltimii si aplicarea lor in momentul aterizarii.
Dupa incercarile facute la inaltime, elevul parasutist este obligat sa observe din aer:
- maneca de vant care indica directia vantului la sol;
- sageata alba care indica directia de aterizare;
- semnele conventionale pentru pilotarea parasutei pe panta de aterizare facute de
instructorul parasutist desemnat pentru dirijarea de la sol .
Elevul parasutist este obligat sa-si insuseasca tehnica pilotarii parasutei cu aplicarea
schemelor de pilotare pentru aterizare la punct fix (in primetrul de 50 m. – loc stabilit de
instructorul parasutist).

Exercitiul nr. 8
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
cadere libera de la 5 sec. pana la 10 sec.
- Controlul stilului de cadere libera si aterizare la punct fix.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.
In cadrul acestor salturi elevul parasutist trebuie sa respecte timpul de cadere libera
stabilit de instructor si deschiderea parasutei principale in pozitie stabila .
Elevul parasutist este obligat sa-si insuseasca tehnica pilotarii parasutei, schemele de
pilotare pentru aterizare la punct fix (in primetrul de 50 m. – stabilit de instructor).
Instructorul va urmari daca elevul parasutist:
- isi mentine stilul de cadere libera in pozitie stabila pana la deschiderea parasutei;
- si-a insusit tehnica pilotarii parasutei prin aplicarea schemelor de pilotare cunoscute;
- aterizarea in deplina siguranta si in perimetrul stabilit..

Exercitiul nr. 9
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1500 m si
cadere libera de la 10 sec. pana la 20 sec. ; - Adaptarea la cadere libera accelerata,
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizarea la punct fix (constant
in cercul de 25 m. fata de punct fix - platforma de nisip).
Salturile se executa in conditii meteo normale.

Editia februarie 2003 Pagina 31


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu


extractoare cu arc).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 6 pana la 8 salturi.
Pe parcursul acestor salturi instructorul va mari progresiv timpul de cadere libera de
la 10 secunde pana la 20 secunde, timp in care elevul parasutist trebuie sa-si perfectioneze
stilul pentru mentinerea corpului in pozitie stabila in cadere libera;
Sa respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor si deschiderea parasutei
principale in pozitie stabila. Elevul parasutist este obligat prin folosirea schemelor de pilotare
sa aterizeze constant in cercul de 25 m. fata de punct fix (platforma de nisip).

Exercitiul nr. 10
Salturi de control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 –
1500 m si cadere libera de la 10 sec. pana la 20 sec. obtinerea licentei de parasutist
sportiv (brevetare - cadere libera stabila si aterizare la punct fix)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu elevul parasutist va executa 1 pana la 2 salturi.
Acest exercitiu se va executa sub supravegherea instructorului parasutist numit de
Aeroclubul Romaniei, care verifica stadiul de pregatire al elevului din toate punctele de
vedere, pentru acordarea brevetului / licentei de parasutist sportiv.
In cadrul acestor salturi elevul trebuie sa dea dovada ca stapaneste stilul de cadere
libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix.

6.1.2. PARASUTISTI SPORTIVI - CATEGORIA INCEPATORI

Exercitiul nr. 11
Salturi de reantrenare si control, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la
3 sec. pana la 10 sec.cu deschiderea comandata a parasutei;
- cadere libera stabila; aterizare la punct fix.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu parasutistul sportiv va executa 2 pana la 4 salturi.
Acest exercitiu se va executa sub supravegherea instructorului parasutist numit de
Aeroclubul Romaniei, si are ca scop reantrenarea, verificarea pregatirii parasutistului sportiv
dupa intrerupere, privind mentinerea stilului in cadere libera si tehnica pilotarii parasutei
pentru aterizare la punct fix
In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti si preciza:
- modul de rezolvare a incidentelori: - la deschiderea parasutei;
- pe timpul plutirii cu parasuta;
- la aterizare
- se vor revedea schemele de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix.
- pliajul parasutei principale.
Pentru obtinerea Atestatului de plior parasute principale, se va organiza sesiune de
examen scris si practic;
In cadrul acestor salturi instructorul va urmari corectitudinea stapanirii stilului de
cadere libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix.

Editia februarie 2003 Pagina 32


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect
toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr. 12
Salturi din alt tip de aeronava; Salturi de la inaltimea de 1200 m., cadere libera pana la
10 sec. si deschiderea comandata a parasutei.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu parasutistul sportiv va executa 2 pana la 3 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului / inspectorului parasutist
numit de Aeroclubul Romaniei, care va verifica:
- corectitudinea parasirii aeronavei;
- mentinerea stilului de cadere libera;
- deschiderea parasutei in pozitie stabila;
- tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix.
In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti
- particularităţile de construcţie şi de zbor ale aeronavei din care se va executa saltul;
- modul de imbarcare in aeronava şi părăsirea acestuia;
- modul de rezolvare a incidentelor cum ar fi:
- incidente la deschiderea parasutei;
- pe timpul plutirii cu parasuta;
- la aterizare
Exercitiul nr. 13
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1000 – 1200 m si
cadere libera pana la 10 secunde. ; Perfectionarea stilului de cadere libera si a tehnicii
de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu parasutistul sportiv va executa 12 salturi.
In cadrul acestor salturi trebuie sa-si perfectioneze stilul de parasire a aeronavei pe
directia de zbor, corespunzatoare stadiului de pregatire la care se afla in acel moment.
La executarea primelor 2 salturi din cadrul acestui exercitiu instructorul va urmari
corectitudinea stapanirii stilului de cadere libera, dupa care va hotari trecerea la parasirea
aeronavei pe directia de zbor a acesteia.
Pentru parasirea aeronavei instructorul de aeronava va urmari ca sportivul sa
respecte urmatoarele faze:
- mana dreapta pe rama usii aeronavei la jumatatea acesteia, bratul stang pe langa corp,
piciorul drept flexat si cu laba piciorului orientata la un unghi de 45°pe directia de zbor,
prin pivotare si impingere in lateral pe piciorul drept, pãseste afarã cu piciorul stâng.
Dupa iesirea din aeronava, bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate
de corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor, picioarele semiflexate, si departate,
pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol.
La deschiderea parasutei se va adopta o pozitie usor ridicata a corpului, in timpul si
imediat dupa deschiderea parasutei extractoare. In timpul deschiderii se va incerca pe cat
posibil mentinerea umerilor la acelasi nivel pentru a putea pastra o incarcare egala pe
grupurile de suspante stanga si dreapta.

Editia februarie 2003 Pagina 33


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Pentru perfectionarea stilului de parasire al aeronavei in primele 5 salturi instructorul


va urmari modul de parasire al aeronavei de catre sportiv.
Parasutistul sportiv este obligat sa-si insuseasca tehnica pilotarii parasutei cu
aplicarea schemelor de pilotare pentru precizia aterizarii.

Exercitiul nr. 14
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si cadere
libera de la 10 sec. pana la 20 secunde. ; Schimbari de stil de cadere libera
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii
La executarea acestui exercitiu vor fi admisi sportivii parasutisti care au demonstrat în
exercitiile anterioare cã au calitãti si stãpânesc bine stilul de cãdere liberã.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu sportivul va executa 5 salturi.
Pe parcursul acestor salturi instructorul va urmari respectarea timpului de cadere
libera pana la 20 secunde, iar sportivul trebuie sa dea dovada ca stapaneste bine
urmatoarele elemente: - parasirea aeronavei;
- mentinerea corpului in stil stabil
- executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera;
- respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii. .

Exercitiul nr. 15
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si cadere
libera pana la 20 secunde.
- Perfectionarea stilului de cadere libera si controlul corpului in toate axele (loopin-
guri, viraje, tonouri) si a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu sportivul va executa 6 salturi.
Salturile pentru învãtarea stilului si figurilor acrobatice se executã individual, unde
instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare trecere a aeronavei, modul cum sportivii
parasutisti îsi executã exercitiile care urmeaza asa le execute, iar observatiile saltului le
mentioneazã în registrul de evidentã a rezultatelor.
In aceste salturi se va urmãri:
- parasirea aeronavei;
- mentinerea corpului in stil stabil
- executarea stilului semi grupat;
- trecerea la efectuarea unor miscãri de rotire în plan orizontal, stânga, dreapta, de 90 -
180° cu reveniri pe directia initialã;
- executarea virajelor si a loopingului separat
Sportivii pot începe executarea separată a virajelor şi looping-urilor după ce au trecut
şi executat bine schimbarea stilurilor de cădere. Virajele se vor executa dintr-o poziţie
semigrupată pentru a-i oferi sportivului o cădere cât mai stabilă iar acesta să se obişnuiască
cu rotirile în plan orizontal şi vertical. O mare importanţă o are concentrarea pe timpul
executării şi exersarea la sol până la automatizare a mişcărilor.

Editia februarie 2003 Pagina 34


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

După părăsirea avionului, poziţia paraşutistului faţă de sol este înclinată între 0 – 200. El
dă comandă de execuţie prin schimbarea poziţiei braţelor. Braţul întins înfipt în aer constituie
partea de sprijin, celălalt braţ îndoit şi mai ridicat (paralel cu urechea) pentru mărirea
suprafeţei, este braţul de comandă ce imprimă nu numai mişcare ci şi mărirea vitezei pe
viraj. Pentru trecerea de la un viraj la altul paraşutistul realizează înainte de terminarea celor
3600, comandă inversă. Frânarea virajului (şi comanda inversă) se face cu aproximativ 450
înainte de încheierea virajului. Aceste mişcări necesită o deosebită condiţie fizică. Pe timpul
executării virajelor genunchii trebuie să fie in pozitie semigrupata, foarte uşor depărtaţi
pentru echilibru. Braţele trebuie să învingă inerţia iar umerii să asigure stabilitatea în cădere.
Mişcarea este de fapt o frânare şi constituie comandă pentru celălalt viraj. În trecerea de la
viraj la looping se folosesc aceleaşi manevre, comanda realizându-se de data aceasta prin
întinderea braţelor în faţă si in forma de V, palmele având degetele răsfirate pentru
obţinerea unei suprafeţe mai mari de comandă. Schimbarea poziţiei palmelor după ce corpul
a depăşit 1800, constituie frânare după care se poate da comanda pentru realizarea unui nou
viraj. Pe timpul execuţiei virajelor şi looping-urilor capul trebuie tinut cu bărbia în piept iar
palmele să fie cu degetele răsfirate formând o „cupă”.
Gama de acrobaţie constă din 4 viraje şi 2 looping-uri.
Pe timpul executarii saltului sportivul va urmãri si aplica: controlul efectelor comenzilor de
viraj, comenzilor de oprire, rolul capului, bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire;
- respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii.
Exercitiul nr. 16
Salturi de control cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m si
cadere libera pana la 20 secunde; indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului
International de Parasutism F.A.I. – categoria “A”
- sa demonstreze controlul corpului in toate axele (looping, viraj, tonou)
- aterizare la punct fix (platforma de nisip)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu ssportivul va executa 2 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop
verificarea pregatirii sportivului din toate punctele de vedere, indeplinirea Normelor de
obtinere a Certificatului International de Parasutism F.A.I. – categoria “A” si promovarea la
categoria antrenament
In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect
urmatoarele elemente: - stil stabil
- executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera;
- executarea virajelor si looping-ului separat;
- respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii (platforma de nisip).

6.1.3 . PARASUTISTI SPORTIVI - CATEGORIA ANTRENAMENT


Exercitiul nr. 17
Salturi de reantrenare si control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la
inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 3 sec. pana la 20 sec.

Editia februarie 2003 Pagina 35


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- stil stabil sau elemente acrobatice, aterizare la punct fix


Salturile se executa in conditii meteo normale.
Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist numit de
Aeroclubul Romaniei, si are ca scop reantrenarea sportivului dupa o intrerupere a activitatii
mai mare de 30 zile. Pe timpul saltului se va verifica mentinerea stilului in cadere libera,
controlul corpului in cadere libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix
pregatirea parasutistului sportiv dupa intrerupere
In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti si preciza:
- modul de rezolvare a incidentelori: - la deschiderea parasutei;
- pe timpul plutirii cu parasuta;
- la aterizare
- se vor revedea schemele de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix.
- pliajul parasutei principale.
In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect
urmatoarele elemente: - stil stabil
- executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera;
- executarea virajelor si looping-ului separat;
- respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii (platforma de nisip).
Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect
toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr. 18
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de la 800m – 1000 m,
cadere libera de la 5 secunde pana la 10 secunde.
- pilotarea parasutei pentru Precizia Aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu
extractoare cu arc).
La acest exercitiu sportivul va executa 25 salturi.
La executarea primelor 2 salturi din cadrul acestui exercitiu instructorul va urmari
corectitudinea stapanirii stilului de cadere libera si pozitia stabila a parasutistului in momentul
actionarii comenzii manuale de deschidere a parasutei si dupa deschiderea acesteia, dupa
care va hotari trecerea sportivului la executarea saltului cu deschiderea parasutei principale
in sistem TOP.
Sportivul este obligat sa efectueze urmatoarele manevre pentru deschiderea
parasutei principale pliata in sistem TOP:
- pe timpul caderii libere trebuie sa fie intr-o pozitie stabila, cu fata catre pamant;
- din pozitia stabila duce mana la capota unde este pozitionata extractoarea si apuca
manerul de plastic al parasutei extractoare;
- cu o miscare continua trage parasuta extractoare din buzunarasul capotei si o arunca
puternic in lateral pentru a se desfasura in curentul de aer;

Editia februarie 2003 Pagina 36


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Nota: nu se trage pur si simplu parasuta extractoare din buzunaras si se arunca. Parasuta
trebuie sa fie aruncata in lateral pentru a se desfasura in curentul de aer, departe de
turbulentele provocate de parasutist.
Pentru perfectionarea modului de deschidere a parasutei principale in sistem TOP in
primele 5 salturi instructorul va urmari stabilitatea in miscari a sportivului pe timpul executarii
manevrelor de deschidere a parasutei principale si va hotari daca sportivul continua salturile
cu deschidera parasutei in sistem TOP.
La aceste salturi se urmãreste în principal, perfectionarea procedeelor de pilotare a
parasutei la punct fix (saltea de burete).
Se studiazã pentru fiecare greutate a sportivului parasutist si se cronometreaza timpii
la intrarea în prizã directa la punct fix, pentru a stabili distantele pe orizontalã si verticalã
corespunzãtoare pentru toate situatiile de vânt cu intenstatea de pana la 7 m/s.
Pozitia corpului în sistemul de suspensie in priza directa va fi, cu fata la punct, mâinile
pe comenzi, efectul de inaintare redus la jumãtate, pozitia picioarelor usor relaxate si
desfacute (sa nu depaseasca latimea umerilor).
Pentru punctarea discului, contactul se va face pe un picior, al doilea fiind usor
ridicat. Punctarea se poate realiza si cu ambele picioare.
Pentru îmbunãtãtirea si improspãtarea cunostintelor tehnice si a perfectionãrii
procedeelor de pilotare a parasutei, instructorii de parasutism, pe timpul desfãsurãrii
salturilor vor preda lectii teoretice însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice.
Pentru siguranta aterizãrii, locul de contact cu solul (platforma cu nisip) va fi în
permanentã bine întretinut, sãpat si nivelat. In situatia aterizãrii în afara spatiului amenajat,
instructorii vor atrage atentia parasutistilor ca preocuparea în asemenea situatii sã fie numai
pentru siguranta aterizãrii, care obligatoriu se realizeazã cu fata in vânt.
In pregãtirea la sol a salturilor se executã exercitii care dezvoltã si antreneazã:
− atentia distributivã;
− viteza de reactie;
− fortificarea articulatiilor picioarelor;
− mobilitatea generalã a corpului;
− mobilizarea si concentrarea maximã pe unitate de timp.

Exercitiul nr. 19
Salturi de control, cu deschiderea comandată a paraşutei, pentru trecere pe paraşută
aripa cu performante superioare si destinata salturilor cu caracter specific, de la
inaltimea de 1500 m, cadere libera pana la 10 secunde.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata.
La acest exercitiu sportivul va executa maxim 2 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop
trecere pe paraşută aripa cu performante superioare destinata salturilor cu caracter specific:
- precizia aterizarii
- lucru relativ pe cupola
- lucru relativ in cadere libera – parasute de viteza, etc.
In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti si preciza:
- date tehnice de constructie si folosirea acesteia
- modul de rezolvare a incidentelori: - la deschiderea parasutei;
- pe timpul plutirii cu parasuta;
- la aterizare
- se vor revedea schemele de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix.

Editia februarie 2003 Pagina 37


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- pliajul parasutei principale. - pentru obtinerea atestatului de plior, se va da examen scris


si practic (pliaj);
In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect
urmatoarele elemente: - stil stabil
- executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera;
- executarea virajelor si looping-ului separat;
- respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii (platforma de nisip).

Exercitiul nr. 20
Salturi in grup deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1100 m si cadere
libera de la 3secunde pana la 10 secunde.
- Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii grup.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Numarul de salturi minim 20 maxim 25.
Exercitiul se executã de catre sportivii parasutisti care cunosc bine toate elementele
tehnice ale salturilor individuale de aterizare la punct fix.
In cadrul pregãtirilor teoretice se organizeazã si se stabilesc elementele de bazã în
vederea realizãrii salturilor în grup si anume:
− numãrul grupurilor din echipaj;
− componenta grupurilor;
− ordinea de pãrãsire a aeronavei;
− timpul de cãdere liberã pentru fiecare parasutist;
− directia de zbor, înãltimea si momentul pãrãsirii aeronavei.
Pentru stabilirea ordinei de salt în grup se va tine cont de experienta, greutatea
fiecãrui sportiv si de tipul parasutei.
Pe timpul saltului se va realiza esalonarea in timp si spatiu, pentru evitarea
abordajului.
Salturile se desfãsoarã în conditii normale, parasutisti vor pilota parasuta ca pentru
salturile individuale dar vor urmari in permanenta coechipierul pentru a pastra distantã pe
verticalã.
In situatiile in care nu se pot respecta spatiile de esalonare create din cauza aparitiei
unor incidente la deschiderea parasutelor sau intarzieri in deschiderea acestora ori pe timpul
coborârii cu parasuta se intra în zone de curenti ascendenti sau descendenti, se va proceda
astfel:
− parasutistul care este mai sus va degaja si il evita pe cel care este mai jos;

Editia februarie 2003 Pagina 38


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

− se va crea o nouã esalonare prin mãrirea vitezei de coborâre a parasutei de catre


parasutistul care este mai greu, prin procedeele cunoscute de pierdere a inaltimii
(viraje, glisade etc.)

Inainte de aterizarea parasutistilor, dacã nu este posibilã mentinerea esalonãrii,


parasutistii care au acelasi nivel, pe timpul coborârii cu parasuta vor veni la punctul fix din
directii diferite, formând un unghi fatã de directia vântului nu mai mare de 45°, daca nici
aceasta nu este posibil se va asigura aterizarea in lateral fata de punctul fix.
La pregãtirea teoreticã se are în vedere instruirea corectã a membrilor grupului,
respectarea si aplicarea schemelor de pilotare si cum trebuie sã evolueze in orice situatie
care poate apare pe timpul executãrii salturilor în grup.
Pãrãsirea aeronavei se va face in ordinea stabilita la sol, la intervalul prevãzut, iar
instructorul sau capitanul de echipa va asigura vizarea si va hotãrî momentul de parasire al
aeronavei si executarea saltului de catre parasutistii din grup.
La executarea salturilor în grup dupã contactul cu solul, sportivul are obligatia de a
degaja imediat locul de aterizare, pentru a face loc si celorlalti parasutisti din grup.
Numãrul parasutistilor care formeaza grupul poate fi de 4 la 5 parasutisti sau mai
multi, functie de capacitatea aeronavei din care se executa salturile, in situatia tentativelor
de record sau demonstratiilor aviatice.

Exercitiul nr. 21
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m, cadere libera
pana la 20 secunde. ; - perfectionarea tehnicii de executare a elementelor acrobatice
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.
Salturile pentru perfectionarea stilului si figurilor acrobatice se executã individual,
unde instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare trecere a aeronavei, modul cum sportivii
parasutisti îsi executã exercitiile primite, iar observatiile saltului le mentioneazã în registrul de
evidentã a rezultatelor
In aceste salturi instructorul va indruma si va urmãri ca sportivul sa execute
- cadere libera in stil semi-grupat si grupat;
- viraje si looping separat;
- urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj, comenzilor de oprire, rolul capului,
bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire;
- legaturi viraj - viraj; viraj - looping; looping - viraj
Pe timpul salturilor sportivul este obligat sa respecte:
- timpul de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- perfectionarea in continuare a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii.

Exercitiul nr. 22
Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 - 2000 m,
cadere libera pana la 30 secunde.
- perfectionarea stilului de cadere libera si cu executarea de elemente separate din
complexul de figuri acrobatice (loopin-guri, viraje, looping – viraj, viraj - looping)
- pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.

Editia februarie 2003 Pagina 39


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

In cadrul acestor salturi se vor perfectiona deprinderile pentru stilul de cãdere liberã
specificã executãrii figurilor acrobatice si se va trece progresiv la stilul grupat si executarea
complexului de figuri acrobatice. Salturile pentru perfectionarea stilului si figurilor acrobatice
se executã individual, unde instructorul urmãreste prin lunetã, modul cum sportivii parasutisti
executã exercitiile primite, iar observatiile sunt scrise în registrul de evidentã a rezultatelor.
In aceste salturi instructorul va indruma si va urmãri ca sportivul sa execute
- cadere libera de la stilul semi-grupat la stilul grupat;
- executarea de viraje si loopinguri separat cu mentinerea stilului semigrupat sau grupat;
- urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj, comenzilor de oprire, rolul capului,
bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire;
- legaturi viraj - viraj; viraj - looping; looping - viraj cu mentinerea stilului semigrupat si
grupat;
Pe timpul salturilor sportivul este obligat sa respecte:
- timpul de cadere libera stabilit de instructor;
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
- perfectionarea in continuare a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii.

Exercitiul nr. 23
Salturi de control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 -
2000 m si cadere libera pana la 30 secunde;
- executarea de elemente separate (looping-uri, viraje, looping – viraj, viraj – looping),
in vederea trecerii la executarea complexului de figuri acrobatice
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop
verificarea pregatirii sportivului din toate punctele de vedere;
In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect
urmatoarele elemente:
- cadere libera de la stilul semi-grupat la stilul grupat;
- executarea de viraje si loopinguri separat cu mentinerea stilului semigrupat sau grupat;
- urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj, comenzilor de oprire, rolul capului,
bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire;
- legaturi viraj - viraj; viraj - looping; looping - viraj cu mentinerea stilului semigrupat si
grupat;
- figurile impuse in intervalul timpului de cadere libera stabilit de instructor (inceperea
lucrului dupa 10 secunde de cadere libera, etc.);
- deschiderea parasutei principale in pozitie stabila;
Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect
toate elementele saltului si daca corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr. 24
Salturi, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 - 2000 m,
cadere libera pana la 30 secunde.; executarea complexului de figuri Acrobatice
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.
In cadrul acestor salturi la formarea si perfectionarea deprinderilor pentru executarea
figurilor acrobatice se va pune accent pe trecerea din stilul grupat la executarea figurilor
acrobatice pentru realizarea gamei complete.

Editia februarie 2003 Pagina 40


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturile pentru perfectionarea executarii figurilor acrobatice si pentru realizarea


gamei complete, se executã individual, unde instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare
trecere a aeronavei, modul cum sportivii parasutisti îsi executã exercitiile primite, iar
observatiile saltului le mentioneazã în registrul de evidentã a rezultatelor.
Fazele pregătitoare pentru saltul de acrobaţie:
• Se recomandă o uşoară deconectare înaintea momentului lansării, să se facă
antrenamentul mental, (după ce s-a verificat echipamentul şi ajustarea paraşutei).;
• părăsirea avionului pe direcţie;
• prinderea vitezei în funcţie de stilul ales moment în care sportivul trebuie să fie liniştit;
• pregătirea execuţiei-gruparea;
• verificarea poziţiei corpului a bratelor şi picioarelor;
• prima comandă-reperarea comenzii;
• hotărârea pentru grupare, să nu dureze mai mult de o secundă iar comanda precisă
se caracterizează prin conţinut, direcţie şi efect;
• comandă –strângere- frânare – o nouă comandă. Cam la 45 – 500 trebuie aplicată
frâna, deoarece sportivul îşi continuă mişcarea din inerţie;
• pentru looping braţele se întind în V cu palmele orientate în jos, capul se dă pe spate
şi se trage de genunchi spre bărbie, iar la revenirea din looping capul trebuie să
rămână cu bărbia în piept.
Variantele gamei de acrobaţie sunt:
1) SDL-SDL; 2) DSL-DSL; 3) SDL-DSL; 4) DSL-SDL
Salturile de acorbatie se executã cu sportivii parasutisti care au o bunã pregãtire
tehnicã si si-au însusit la sol prin exercitii repetate la aparatele ajutãtoare – simulator,
trenajor, etc. toate elementele de comandã în legãturã cu executarea salturilor de acrobatie.

Exercitiul nr. 25
Salturi cu deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea 1200 -1500 m, si cădere
liberă de la 14 secunde pana la 20 secunde; exerciţii de lucru relativ în cădere libera
(parasirea aeronavei, stiluri folosite pe timpul caderii libere)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 10 pana la 15 salturi.
Pregãtirea si antrenarea trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
Pentru îmbunãtãtirea si improspãtarea cunostintelor tehnice si a perfectionãrii
procedeelor de lucru, instructorii de parasutism, pe timpul antrenamentelor la sol, vor preda
lectii teoretice însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice cu mijloace specifice (
trenajor, placa mobila, etc.
Este un exercitiu premergator pentru pregãtirea parasutistilor in realizarea elementelor
de lucru relativ in cadere libera.
In exercitiul de fatã se consulta metodica si formarea deprinderilor pentru:
- parasirea aeronavei pe diferite directii (lateral, spre coada aeronavei, cu spatele etc.)
- folosirea diferitelor stiluri de cadere libera pentru apropiere, departare, asteptare,
mentinere la acelasi nivel,
- studierea efectelor suprafetelor de comandã, schimbarea comenzilor, deplasarea pe
orizontalã, frânarea.
Toate fazele vor fi urmãrite, de la sol prin lunetã, riguros retinute si mentionate în
registrul cu rezultate, observatiile asupra executãrii elementelor si imbunãtãtirea lor pânã la
perfectionare.

Editia februarie 2003 Pagina 41


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Pentru învãtarea eficace a tehnicii individuale pentru realizarea lucrului relativ,


instructorii vor observa parasutistii pe timpul lucrului în aer, executarea corectã a elementelor
si respectarea riguroasã a tuturor regulilor de securitate a salturilor.

Exercitiul nr. 26
Salturi de control, în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea comandată a parasutei,
de la inaltimea 1500 m, cădere liberă pana la 20 sec.; indeplinirea Normelor de obtinere
a Certificatului International de Parasutism F.A.I. – categoria B “Parasutist Cadere
Libera”. - exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei, stiluri folosite
pe timpul caderii libere, apropieri, despartiri);
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop
verificarea pregatirii sportivului din toate punctele de vedere; Indeplinirea Normelor de
obtinere a Certificatului International de Parasutism F.A.I. – categoria “B”
In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect
urmatoarele elemente::
− desprinderea cu realizarea deplasãrilor în plan orizontal;
− mentinerea, relativã a înãltimii fatã de coechipier pe timpul cãderii libere;
− apropierea de instructor;
− contactul, prinderea;
− cãderea liberã stabilã in formatie;
− desprinderea si pregãtirea pentru deschiderea parasutei;
− deschiderea parasutei in pozitie stabila.
Parasutistii vor realiza desprinderea la inaltimea de 1000m si vor executa departarea
unul de celalalt, printr-un viraj de 90° pe aceeasi parte, sau sageata, deschiderea parasutei
se face dupã 2 - 3 secunde de cãdere liberã din momentul separãrii.
Toate fazele vor fi urmãrite, de la sol prin lunetã, riguros retinute si mentionate în
registrul cu rezultate, observatiile asupra executãrii elementelor.
Parasutistul sportiv va fi admis la salt (exercitii de LRC) numai daca executa corect
toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr. 27

Editia februarie 2003 Pagina 42


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Salturi Lucru Relativ pe Cupolă cu deschiderea automata sau comandată a parasutei,


de la inaltimea 1200 - 1500 m
- exercitii de Lucru Relativ pe Cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri,)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.
Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
La executarea salturilor de lucru relativ pe cupola sunt admisi sportivii care
demonstreaza:
- cunoaşterea completă a caracteristicilor de zbor ale paraşutelor, inclusiv manevre de
pilotare, cunoaşterea şi înţelegerea compatibilităţii la voaluri diferite.
- să cunoască şi să demonstreze cunoştinţele de aterizare la punct fix, (constant până
la 5 metri de punct).
Pe timpul antrenamentelor la sol, instructorii parasutisti vor preda lectii teoretice
însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice pentru îmbunãtãtirea si
improspãtarea cunostintelor tehnice, invatarea si perfectionarea procedeelor de lucru.
Pentru realizarea lucrului relativ pe cupolă se va afecta timp suplimentar în cadrul
pregătirilor teoretice, care va reuni toţi participantii. Discuţiile vor include echipamentul
adecvat, aeronava, timp favorabil (meteorologie specifică), pilotare periculoasă, tehnici de
apropiere, prindere, ieşiri, pilotare, apropiere de o formaţie, proceduri corespunzătoare de
prindere, tranziţia, desprinderea, proceduri de urgenţă.
In aceste salturi instructorul va indruma si va urmãri ca sportivul sa execute:
- apropierea din diferite directii, in conditii de siguranta;
- lucrul cu chingile si comenzile de pilotare;
- mentinerea nivelului de lucru fara prindere;
- modul de realizare a prinderii;
Pe timpul salturilor sportivul este obligat sa respecte:
- indicatiile instructorului;
- inaltimea de siguranta pentru executarea lucrului;
- inaltimea pentru incetarea lucrului 600 m;
- aterizarea in conditii de siguranta.
6.1.4. PARASUTISTI SPORTIVI CATEGORIA PERFORMANTA
SI INALTA PERFORMANTA
Exercitiul nr. 28
Salturi de reantrenare si control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la
inaltimea de 1000 – 2000 m si cadere libera de la 3 sec. pana la 30 sec.
- elemente acrobatice, acrobatie, precizia aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi.
Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului / inspectorului parasutist
numit de Aeroclubul Romaniei, si are ca scop reantrenarea sportivului dupa o intrerupere a
activitatii mai mare de 30 zile.
Pe timpul saltului se vor verifica urmatoarelor elemente:
- controlul corpului in cadere libera;
- executarea elementelor acrobatice viraj - viraj; viraj - looping; looping - viraj;
- executarea complexului de figuri acrobatice;
- tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii;
- nivelul de pregatire al sportivului dupa intrerupere.

Editia februarie 2003 Pagina 43


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect
toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.
Exercitiul nr. 29
Salturi individuale si in grup cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de
700 - 1100 m, cadere libera de la 3 secunde pana la 10 secunde ( parasute de inalta
performanta – salturi de antrenament si concurs).
- Precizia Aterizarii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
Numarul de salturi minim 100 maxim 110.
Exercitiul se executã de catre sportivii parasutisti care folosesc parasute de inalta
performanta si isi perfectioneaza tehnica de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii.
In cadrul pregãtirilor teoretice se reamintesc toate fazele saltului, tehnica pilotarii de
precizie cu schemele de pilotare.
Pe timpul salturilor de antrenament sportivii au obligatia sa respecte si sa aplice corect
schemele de pilotare functie de caracteristicile vantului si cum trebuie sã evolueze in orice
situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor în grup, aplicand cunostintele
acumulate la salturile anterioare.
Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist si rezultatele obtinute sunt
consemnate în registrul cu rezultate.
Pentru salturile de concurs metodica de executare este aceeasi.
In cadrul acestui exercitiu tinand cont de experienta parasutistilor se pot executa
salturi in grupuri mai mari de 5 parasutisti, cu respectarea si aplicarea instructiunilor privind
exploatarea aeronavei din care se executa salturile.
Exercitiul nr. 30
Salturi de lucru relativ în cadere libera, formatie de 4 – 8 paraşutişti cu deschiderea
comandată a paraşutei, de la inaltimea 2000 – 4000 m si cădere libera de la 30 secunde
pana la 60 secunde; Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International
F.A.I. – categoria C “Parasutist Experimentat”
- exercitii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei, stiluri folosite pe
timpul caderii libere, apropieri, lucrul in formatie, despartiri)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 15 pana la 20 salturi.
Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza
unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.
Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
Pe timpul antrenamentelor la sol, instructorii parasutisti vor preda lectii teoretice
însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice pentru îmbunãtãtirea si
improspãtarea cunostintelor tehnice, invatarea si perfectionarea procedeelor de lucru.
Pentru realizarea lucrului relativ se va afecta timp suplimentar în cadrul pregătirilor
teoretice, care va reuni toţi participantii. Discuţiile vor include stabilirea participantilor,
inaltimea pana la care se executa lucrul, echipamentul adecvat, aeronava, timp favorabil
(meteorologie specifică), tehnici de apropiere, prindere, ieşiri, apropierea de o formaţie,
proceduri corespunzătoare de prindere, tranziţia, desprinderea, ordinea de deschidere a
parasutelor, proceduri de urgenţă, pilotare periculoasă, pilotarea pentru aterizare,
aterizarea.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care demonstreaza ca stapanesc
tehnica executarii lucrului relativ in cadere libera.

Editia februarie 2003 Pagina 44


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivii sa execute cat mai corect
urmatoarele elemente:
- parasirea aeronavei;
− desprinderea cu realizarea deplasãrilor în plan orizontal;
− mentinerea, relativã a înãltimii fatã de coechipieri pe timpul cãderii libere;
− apropierea de coechipieri / instructor;
− respectarea ordinei de intrare in formatie
− contactul, prinderea;
− cãderea liberã stabilã in formatie;
− desprinderea si pregãtirea pentru deschiderea parasutei;
− deschiderea parasutei in pozitie stabila.
Parasutistii vor realiza desprinderea la inaltimea de 1100m si deschiderea parasutei se
va face progresiv conform ordinei stabilite la pregatirea saltului. Sportivii sunt obligati sa
marcheze momentul deschiderii parasutei pentru siguranta saltului.
Exercitul va fi urmarit de la sol prin lunetã de un instructor si toate observatiile facute
de acesta privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a elementelor de lucru relativ,
vor fi consemnate în registrul de rezultate.
Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect
toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr. 31
Salturi de Lucru Relativ în Cădere Liberă în formatie mai mare de 8 paraşutişti cu
deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea de 3000 – 4000 m, cădere liberă de
la 40 secunde pana la 60 secunde.
- Lucru Relativ în Cădere Liberă
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 15 pana la 20 salturi.
Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza
unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.
Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
Pe timpul antrenamentelor la sol, se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea
specifica, la care vor participa toti membrii formatiei.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat ca
stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ in cadere libera si s-au integrat in
formatiile la care au participat.
In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care
poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie mai mare de 8 parasutisti, pun in
practica cunostintele acumulate la salturile anterioare.
Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist si rezultatele realizate vor
fi consemnate în registrul cu rezultate.

Exercitiul nr. 32
Salturi de lucru relativ pe cupolă în formatie de 2 parasutisti (schimbari de pozitie,
“evantai”, “cutit”) cu deschiderea automata sau comandată a parasutei, de la
inaltimea 1200 – 1500 m
- exercitii de lucru relativ pe cupolă (schimbari de pozitie, “evantai”, “cutit”)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.

Editia februarie 2003 Pagina 45


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza


unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.
Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
Pe timpul antrenamentelor la sol, se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea
specifica, la care vor participa membrii formatiei.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta, au demonstrat
ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ pe cupola si s-au integrat in
formatiile la care au participat.
In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care
poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie, pun in practica cunostintele acumulate
la salturile anterioare.
Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist privind:
- inaltimea de siguranta pentru executarea lucrului;
- inaltimea pentru incetarea lucrului 400 m;
Rezultatele realizate vor fi consemnate în registrul cu rezultate.

Exercitiul nr. 33
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie de 4 – 8 parasutisti cu deschiderea
automata sau comandată a parasutei, de la inaltimea 1200 - 2000 m; exercitii de lucru
relativ pe cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri, lucrul in formatie)
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.
Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza
unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.
Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
Pe timpul antrenamentelor la sol, se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea
specifica, la care vor participa toti membrii formatiei.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat
ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ pe cupola si s-au integrat in
formatiile la care au participat si respecta ordinele conducatorului formatiei.
In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care
poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie, pun in practica cunostintele acumulate
la salturile anterioare.
Inaintea executarii fiecarui salt se vor stabili urmatoarele:
- participantii;
- inaltimea pana la care se executa lucrul;
- echipamentul adecvat;
- analizarea situatiei meteo;
- tehnici de apropiere si prindere;
- ieşirea si apropierea de o formaţie;
- proceduri corespunzătoare de prindere;
- tranziţia;
- ordinea de desprindere din formatie;
- inaltimea pentru incetarea lucrului 400 m;
Se prelucreaza procedurile de urgenţă, cazurile de pilotare periculoasă, pilotarea pentru
aterizare, aterizarea.

Editia februarie 2003 Pagina 46


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Exercitul va fi urmarit de la sol prin lunetã de un instructor si toate observatiile facute


de acesta privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a elementelor de lucru relativ pe
cupola, vor fi consemnate în registrul de rezultate.

Exercitiul nr. 34
Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie mai mare de 8 parasutisti cu
deschiderea automata sau comandată a parasutei, de la inaltimea 2000 – 3000 m
- Lucru Relativ pe Cupolă (LRC) - lucrul in formatii mari
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi.
Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza
unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.
Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea
instructorului atat la sol cat si in aer.
Pe timpul antrenamentelor la sol, se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea
specifica, la care vor participa toti membrii formatiei.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta, au demonstrat
ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ pe cupola, respecta ordinele
conducatorului formatiei si s-au integrat in formatiile la care au participat.
In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care
poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie mai mare de 8 parasutisti, pun in
practica cunostintele acumulate la salturile anterioare.
- Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist
- inaltimea de siguranta pentru executarea lucrului;
- inaltimea pentru incetarea lucrului 500 m;
Rezultatele realizate vor fi consemnate în registrul cu rezultate.
Exercitiul nr. 35
Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea de
1000 – 1100 m, cădere liberă de la 3 secunde pana la 10 secunde, pentru precizia
aterizării pe timpul nopţii
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 5 salturi.
Salturile de noapte sunt organizate de Aeroclubul României si se executã în vederea
pregãtirii complexe a sportivilor parasutisti si pentru îndeplinirea normelor de clasificare
pentru categoria I, maestru al sportului etc.
Pe timpul antrenamentelor la sol, se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea
specifica, la care vor participa toti parasutistii.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat
ca stapanesc foarte bine tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. In cadrul acestui
exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul
executãrii salturilor pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare.

Editia februarie 2003 Pagina 47


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

In vederea executãrii salturilor de noapte, parasutele si materialele necesare desfãsurãrii


acestei activitãti se pregãtesc pe timpul zilei.
Se admite plierea parasutelor pe timpul noptii numai în sãli de pliaj special amenajate.
Executarea salturilor pe timpul noptii este precedatã de o minutioasã pregãtire în care
se include si asigurarea cu mijloace de iluminat a puctului fix, locului de echipare, control si
îmbarcare precum si balizarea aerodromului si a obstacolelor mai mari din jur.
Parasutistii care executã salturi de noapte vor avea asupra lor lanterne pentru
executarea controlului parasutei dupã deschidere, a semnalizãrii în aer, in situatia aparitiei
unui incident si pentru iluminarea locului de aterizare atunci când acesta nu se produce în
zona punctului fix. Inãltimea, tipul de aeronava, tipuri de parasutã, executarea salturilor, sunt
cele prevãzute la exercitiile de la categoriile antrenament si performantã executate ziua.
Inaintea executarii fiecarui salt se vor stabili urmatoarele: - participantii ;
- inaltimea pana la care se executa lucrul;
- echipamentul adecvat;
- analizarea situatiei meteo;
- tehnici de pilotare la salturile individuale si in grup;
- ordinea de parasire a aeronavei;
Se prelucreaza procedurile de urgenţă, cazurile de pilotare periculoasă, pilotarea pentru
aterizare, aterizarea. Exercitul va fi urmarit de la sol de un instructor si toate observatiile
facute de acesta privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a saltului, vor fi
consemnate în registrul de rezultate.
Parasutistul sportiv va fi admis la salt in continuare daca executa corect toate elementele
saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr. 36
Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei, de la inaltimea de
800 – 1000 m, cădere liberă de la 3 secunde pana la 10 secunde, pentru precizia
aterizarii pe apa.
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu sportivul va executa 5 salturi.
Salturile de precizia aterizarii pe apa sunt organizate de Aeroclubul României si se
executã în vederea pregãtirii complexe a sportivilor parasutisti si pentru îndeplinirea normelor
de clasificare pentru categoria I, maestru al sportului etc.
La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat
ca stapanesc foarte bine tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. In cadrul acestui
exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul
executãrii salturilor pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare.
Sunt considerate salturi pe apã, salturile a cãror aterizare au loc pe apã a cãrei
adâncime depãseste 1 m.
Pe timpul antrenamentelor la sol, se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea
specifica, la care vor participa toti parasutistii.
Antrenamentul în vederea executãrii salturilor pe apã se va face în cadrul orelor de
pregãtire la sol, la porticul cu inele plafon si se va urmãri ca parasutisti sã-si însuseascã:
− echiparea cu mijloace de salvare (vesta de salvare);
− pozitia în sistemul de suspensie pe timpul coborârii cu parasuta;
− umplerea cu aer a vestei de salvare;
− începerea degajãrii de sistemul de suspensie;
− pilotarea parasutei pe timpul coborârii deasupra apei;
− degajarea totalã din sietemul de suspensie în momentul luãrii contactului cu apa.

Editia februarie 2003 Pagina 48


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

La pregãtirea saltului instructorul pune accent pe executarea cronologica a


operatiunilor si activitãtilor ce le desfãsoarã parasutistii pe timpul executãrii salturilor pe apã.
Exercitiul va fi urmarit de la sol de un instructor si observatiile privind corectitudinea
executãrii de catre sportivi a saltului, vor fi consemnate în registrul de rezultate.
Parasutistul sportiv va fi admis la salt in continuare daca executa corect toate elementele
saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.
6.1.5. SALTURI CU CARACTER SPECIAL

Exercitiul nr. 37
Salturi de la inaltimea de 800 – 2000 m, cadere libera de la 3 secunde pana la 30
secunde, de control, individuale si in grup, pentru:
- obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv;
- obtinere / revalidare / reinnoire licenta de instructor parasutist,
- obtinere / revalidare / reinnoire licenta parasutist receptie si control
calificari superioare:
- obtinere / revalidare / reinnoire licenta parasutist incercare parasute
Salturile se executa in conditii meteo normale.
La acest exercitiu parasutistii vor executa 1 pana la 2 salturi.
Acest exercitiu se va executa sub supravegherea unui inspector parasutist examinator
numit de Aeroclubul Romaniei, si are ca scop verificarea pregatirii parasutistilor din toate
punctele de vedere, pentru obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv,
instructor parasutist, autorizare instructor receptie si control si calificari superioare. In
cadrul acestor salturi parasutistii trebuie sa dea dovada ca stapanesc tehnica saltului cu
parasuta in toate etapele conexe procesului de instructie (lucrul in cadere libera, tehnica
pilotarii parasutei in lucrul pe cupola sau pentru precizia aterizarii. si controlul tehnic si oficial
la sol si in zbor/salt al parasutelor conform PCTO – EP 134 si 135.
Parasutistul va fi admis la salt in continuare daca executa corect toate elementele
saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.
Programele in zbor / salt obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv,
instructor parasutist, autorizare instructor receptie si control si calificari superioare, se
intocmesc din exercitiile cuprinse in prezentul curs si se aproba de catre conducerea
Aeroclubului Romaniei.

Exercitiul nr. 38
Salturi de control tehnic si oficial pentru eliberare / prelungire Autorizatie de zbor / salt
si Identificare pentru parasute noi si in serviciu. Salturi pentru omologare parasute
prototip si “serie 0”

Salturile se executa in conditii meteo normale.


La acest exercitiu parasutistii receptioneri vor executa minim 2 salturi pentru fiecare
parasuta.

Salturi pentru efectuare Programe Control Tehnic Oficial

Salturile de receptie se executã numai de cãtre parasutisti receptioneri autorizati, care


detin licenta de receptie si control parasute noi si in serviciu.
Salturile au ca scop:
- verificarea parasutelor noi venite din fabricã pentru eliberare Autorizatie de zbor / salt si
Identificare;

Editia februarie 2003 Pagina 49


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- prelungire Autorizatie de zbor / salt si Identificare


- .dupa reparatii curente sau reparatii capitale conform prevederilor PCTO – 134 EP si
PCTO – 135 EP

Salturi pentru omologare parasute prototip si serie 0

Salturile se executa in conditii meteo normale.


La acest exercitiu salturile sunt executate numai de catre parasutistii incercatori in
conformitate cu programul de omologare.
Salturile se executa numai in baza unui program de omologare a parasutelor prototip
si serie 0.
Salturile au ca scop verificarea parasutelor noi fabricate, in vederea omologarii, a
stabilirii parametrilor tehnico-tactici si a stabilirii andurantei respectivului tip de parasuta.
Salturile de omologare se executã numai de cãtre instructorii parasutisti autorizati din
cadrul Aeroclubului României care detin calificarea de incercator parasute.

Exercitiul nr. 39
Salturi speciale, individuale si in grup, cu deschiderea comandata a parasutei, de la
inaltimea de 600m pana la 4000m, deschidere automata, imediata si / sau cadere libera
pana la 60 secunde; demonstrative; tentative si stabilire de recorduri; etc.

Tipul de parasutã utilizat este parasuta aripã cu deschidere comandatã sau alte tipuri
care sunt destinate acestei categorii de salturi.
Aceastã categorie de salturi se executa de la inãltimea minima de 600 m.
Salturi speciale cu caracter demonstrativ, tentative si stabilire de recorduri; etc., se vor
executa dupã un program întocmit si aprobat de conducerea Aeroclubului României.
La intocmirea programului se vor stabili urmatoarele:
- zona de desfasurare;
- caracterul salturilor;
- evolutii;
- inaltimea de executare;
- timp de cadere libera;
- numarul de participanti;
- aeronava din care se executa salturile;
- tipul de parasuta utilizat;
- echipament auxiliar;
- materiale / echipament de reclama: banner, drapele, fanioane, esarfe, fumigene,
insemne, sigle, etc;
- zona de aterizare;
Salturile se vor executa cu respectarea regulamentelor si instructiunilor aeronautice in
vigoare;

Editia februarie 2003 Pagina 50


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Editia februarie 2003 Pagina 51


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

III ORGANIZAREA CONDUCEREA


SI INDICATII METODOLOGICE PENTRU EXECUTAREA SALTULUI

7. ASIGURAREA TEHNICO - MATERIALÃ PENTRU


EXECUTAREA SALTURILOR CU PARASUTA

Executarea in conditii optime a salturilor cu parasuta depinde în mare mãsurã de


asigurarea tehnico-materialã care cuprinde:

7. 1. Asigurarea tehnicã se face în scopul executãrii în cele mai bune conditii a salturilor cu
parasuta, revine comandantului de aeroclub si conducatorului de lansari.
Se referã la:
- pregãtirea echipajului, parasutelor, dispozitivelor automate de deschidere a parasutei de
rezerva;
- plierea parasutelor corespunzãtor categoriei de salturi ce urmeazã a se executa;
- asigurarea materialelor necesare pentru plierea parasutelor la start;
- pregãtirea mijloacelor necesare pentru executarea salturilor de noapte, pe apã, mare
înãltime (mijloace de iluminat, veste de salvare, bãrci pentru recuperare, echipament
cald, mãsti de oxigen, etc);
- asigurarea cu statie radio cu legatura bilaterala (sol –aer, aer – sol);
- asigurarea cu mijloace auto.

7. 2. Asigurarea meteorologicã are ca scop determinarea si cunoasterea permanentã a


situatiei meteo, în zona în care se executã salturile si se realizeazã prin:
- obtinerea datelor meteorologice pentru ziua respectivã si prelucrarea lor în cadrul
pregãtirii nemijlocite;
- cunoasterea permanentã a situatiei meteorologice folosind aparatura existentã la start
(anemometru, lumânãri fumigene, mânecã de vânt);
- informarea personalului si parasutistilor de schimbãrile survenite în situatia meteorologicã
privind : - direcţia şi tăria vântului;
- vizibilitatea;
- înălţimea plafonului de nori;
- nebulozitatea;
- umiditatea atmosferei.
Rãspunderea pentru asigurarea meteorologicã revine comandantului de aeroclub si
serviciul de trafic aerian al aeroclubului informeaza conducatorul de lansari.
La start, de observarea meteorologicã si executarea sondajului meteo rãspunde
conducãtorul de lansari.

7. 3. Asigurarea mijloacelor de prim ajutor cuprinde totalitatea mãsurilor ce se iau pentru


admiterea la zbor si salturi cu parasuta a întregului personal navigant precum si acordarea
primului ajutor pe timpul executãrii salturilor cu parasuta.
Asigurarea medicalã se realizeazã prin:
- pregãtirea mijloacelor de interventie si autosanitara, asigurându-se existenta
acestora pe aerodrom sau în terenul unde se executã salturile cu parasuta;
- mentinerea în permanentã a stãrii de interventie a mijloacelor sanitare;
- interventia oportunã pentru acordarea primului ajutor în caz de accident pe timpul
salturilor cu parasuta.

Editia februarie 2003 Pagina 52


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

8. ORGANIZAREA ACTIVITÃTII DE ZBOR SI SALTURI

Organizarea activitãtii de zbor si salturi cu parasuta se executã pe baza prezentului


curs si a regulamentelor si instructiunilor in vigoare.
In cadrul activitãtilor de organizare pentru executarea salturilor cu parasuta se
desfãsoarã în principiu urmãtoarele:
- recunoasterea aerodromurilor si terenurilor pe care urmeazã sã se execute salturile cu
parasuta (reperele caracteristice pentru orientare din aer, locul pentru dispunerea
punctului de conducere a zborului si salturilor, obstacolele periculoase aterizãrii, locul de
dispunere a punctului fix, drumurile de acces auto si starea lor);
- pregãtirea tehnicii (aeronave, paraşute, echipament, mijloace auto) destinatã a se folosi
pentru executarea salturilor;
- pregãtirea personalului de serviciu in cadrul pregatirii preliminare si nemijlocite
(conducãtorul zborului şi lansãrilor, instructorul cu controlul tehnic al paraşutelor şi
echipamentelor la sol, instructorul cu dirijarea de la sol a elevilor parasutisti si instructorul
de aeronava), numit pentru asigurarea desfãşurãrii normale, a zborului şi saltului cu
paraşuta;
- instalarea startului pe aerodrom sau pe terenul unde urmeazã a se desfãsura activitatea
cu toate mijloacele necesare (teu, mânecã de vânt, anemometru, mese de pliaj, etc).

8.1. Pregãtirea preliminarã.


- Se desfasoara pentru o perioada maxima de 30 de zile calendaristice cu durata stabilita
de comandantul de aeroclub si vizata de acesta, functie de specficul activitatii de zbor
planificate.
- se efectueaza in prima faza cu personalul navigant profesionist si factorii de conducere
din aeroclub;
- se continua pe grupe de instruire si echipaje de catre conducatorul de lansari
- se poate executa si cumulat cu pregatirea nemijlocita numai cu sportivii parasutisti in
cadrul cantonamentelor organizate de A.R.
- se consemneaza in registrul de pregatire al sectorului de parasutism si cuprinde:
- data efectuarii si perioada pentru care se executa;
- analiza zborului /salturilor din perioada precedenta;
- exercitiile de salt planificate pe categorii de pregatire cu enumerarea acestora,
(exercitiile se regasesc in programele de salt pe categorii de pregatire, anexate
la caietul personal al elevilor si sportivilor);
- indicatii metodice;
- studiul individual (fazele saltului, tehnica pilotarii parasutei, proceduri de
urgenta, etc.)
- verificarea cunostintelor
- calificativul acordat in urma verificarii;

Nota: Dupa executarea pregatirii preliminare cu elevii si sportivii parasutisti, conducatorul de


lansari vizeaza pregatirea in caietele sportivilor.

8.2. Pregãtirea nemijlocitã (Briefing).

Editia februarie 2003 Pagina 53


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Se executa zilnic, inaintea inceperii activitatii de zbor si salturi cu parasuta numai de


catre conducatorul de lansari, participã personalul de serviciu din ziua respectivã, toti elevii si
sportivii parasutisti care executã salturi cu parasuta;
Se consemneaza in Registrul de pregatire al sectorului si in caietele personale ale
parasutistilor si cuprinde:
- stabilirea atributiunilor personalului de serviciu;
- stabilirea grupei de start cand se executa salturi cu elevii parasutisti;
- stabilirea parametrilor salturilor functie de conditiile meteorologice ( inaltime de zbor,
directie de intrare, timp de cadere libera, zona de aterizare, etc);
- informarea meteo ( se iau datele din Buletinul Meteo);
- stabilirea exercitiilor de salt pe categorii de pregatire in baza Programelor de salt din
prezentul curs;
- indicatii metodice privind elementele tehnico – tactice pentru siguranta desfasurarii
activitatii ( reamintirea fazelor mai importante ale saltului in special pentru elevii si sportivii
parasutisti incepatori);
- reamintirea incidentelor ce pot apare si aplicarea procedurilor de urgenta;
Nota: Dupa executarea pregatirii, aceasta se vizeaza de catre comandant in registrul de
pregatire al sectorului si de catre conducatorul de lansari in caietele parasutistilor.
La sfarsitul fiecarei zi de zbor si salturi se efectueaza analiza zborului si salturilor de
catre conducatorul de lansari.
9. CONDUCEREA ACTIVITÃTII DE ZBOR SI SALTURI
Conducerea activitãtii de zbor si salturi cu parasuta reprezintã totalitatea mãsurilor
întreprinse de comandantul aeroclubului, instructorii parasutisti, tehnicienii pliori de parasute,
precum si de personalul navigant si tehnic cu sarcini de asigurare în scopul declansarii
zborului si salturilor cu parasuta în conditii optime si cuprinde:
- executarea salturilor cu parasuta în conformitate cu planificarea întocmitã si aprobatã;
- dirijarea aeronavei de la sol prin radio si semnale sau din aer prin procedeul “vizãrii” în
vederea executãrii salturilor si a aterizãrii parasutistilor în zonele, punctele stabilite, în
scopul înlãturãrii premizelor de accidentare la aterizare;
- coordonarea si îndrumarea întregului personal si mijloacelor care participã la asigurarea
executãrii salturilor;
- urmãrirea permanentã a situatiei meteorologice si luarea masurilor pentru oprirea la timp
a zborului si salturilor;
- acordarea ajutorului calificat si oportun parasutistilor pe timpul aterizãrii în cazul aparitiei
unor situatii critice neprevãzute.
Pentru conducerea activitatii de zbor si salturi cu parasuta, instructorii parasutisti
îndeplinesc functiile si atributiile de mai jos:
9.1. Conducãtorul lansãrilor se stabileste zilnic in cadrul pregatirii nemijlocite (Briefingului)
dintre instructorii parasutisti, si are urmãtoarele atributii:
- sã cunoascã ce categorii de salturi cu parasuta sunt planificate, timpul când se executã si
ce elevi si sportivi parasutisti participã;
- conduce pregãtirea preliminarã si nemijlocitã (briefing);
- face pregãtirea personalului care asigurã zborul si salturile cu parasuta (instructorul
parasutist pentru control tehnic la sol, instructorul de aeronava, pilotul aeronavei, grupa
de start în cadrul salturilor de la categoria incepatori care va fi formata din instructori
parasutisti);

Editia februarie 2003 Pagina 54


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- verificã prin sondaj gradul de pregãtire al elevilor si sportivilor parasutisti ce urmeazã sã


execute salturi cu parasuta, corespunzãtor categoriei din care face parte;
- urmãreste situatia meteorologicã si schimbãrile posibile ale acesteia, luând, la nevoie,
mãsuri pentru oprirea la timp a executãrii zborului si salturilor;
- organizeaza, coordoneazã si controleazã dispunerea personalului si a tehnicii la start;

9.1.1. Pe timpul activitãtii de zbor


- asigurã începerea la timp a zborului si saltului cu parasuta;
- întocmeste ordinele de misiune pentru toti elevii si sportivii parasutisti
- organizeazã executarea sondajului meteorologic, pentru determinarea directiei de
deplasare a curentului de aer;
- dirijeazã zborul aeronavei si dã comenzile pentru salt, atunci când situatia impune acest
lucru, în special la categoria incepatori;
- urmãreste respectarea strictã a disciplinei la start pe timpul zilei de zbor;
- mentine ordinea si urmãreste respectarea regulilor de circulatie pe aerodrom sau pe
terenul unde se executã salturile cu parasuta;
- înregistreazã observatiile fãcute personal pe timpul activitãtii de zbor si face analiza
zborului si saltului pentru remedierea deficientele constatate;
- urmãreste îndeplinirea întocmai a atributiilor personalului de serviciu care i se
subordoneazã;
- coordoneazã activitatea grupei de start în cadrul salturilor de la categoria incepatori,
observã si înregistreazã rezultatele (performantele) la probele de aterizare la punct fix si
acrobatie la sportivii parasutisti de la categoria antrenament si performantã;
- organizeazã si executã pliajul parasutelor pentru elevii parasutisti ajutat de acestia;
supravegheazã pliajul parasutelor sportivilor parasutisti de la categoria antrenament si
performantã;
- la terminarea activitatii de zbor si salturi cu parasuta, pe baza observatiilor personale si
ale instructorului de aeronava executã cu elevii si sportivii parasutisti, analiza activitãtii
desfãsurate.

9.2. Instructorul pentru controlul tehnic la sol, se stabileste in cadrul pregatirii nemijlocite
(Briefingului) dintre instructorii parasutisti, si are urmãtoarele atributii:
- participã la pregãtirea preliminarã si nemijlocitã (briefing) a activitãtii de zbor si salturi cu
parasuta;
- participa la modul de manipulare si dispunere a parasutelor si tehnicii la start,
- executã pliajul parasutelor de rezerva si monteaza dispozitivul automat de deschidere a
parasutei de rezerva;
- executa pliajul parasutelor principale pentru elevii parasutisti ajutat de tehnicianul plior
sau elevi, supravegheazã pliajul parasutelor sportivilor parasutisti de la categoria
antrenament si performantã;
- supravegheazã si controleaza echiparea cu parasuta, a echipajului ce urmeazã a se
îmbarca în aeronava;

9.2.1. In cadrul activitãtii de control tehnic la sol verificã:

Editia februarie 2003 Pagina 55


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- data plierii parasutei principale si de rezervã, semnãtura celui care a pliat, interzicând
saltul cu parasutele care au depãsit termenul de 30 zile pentru cele principale si 90 zile
pentru cele de rezervã;
- modul de echipare cu echipamentul de salt, de acrosare si ajustare a parasutelor pe
corpul parasutistului;
- închiderea corecta a parasutelor;
- activarea dispozitivului automat de deschidere a parasutei de rezerva (tip CYPRES, etc)
- starea tehnicã si modul de legãturã a cablului comenzii automate cu sistemul de asistare,
montarea lor pe parasutã, in cadrul salturilor automate;
- starea tehnicã si functionarea comenzilor manuale de la ambele parasute;
- starea tehnicã si functionarea comenzii manuale a sistemului de largare;
- starea tehnica a sistemului RSL;
- starea tehnicã si modul de fixare a buclelor si carabinelor de acrosare, a dispozitivelor de
largare, a dispozitivelor de deschidere automata a parasutelor de rezerva, etc;
- dupã executarea controlului si a operatiunilor de înregistrare a seriilor parasutelor în
ordinul de misiune, indicã echipajului deplasarea la aeronavã.
Neregulile constatate la control se remediazã pe loc, iar parasutele la care defectiunile
nu se pot remedia se scot de la salt.

La aeroclubul unde existã numai doi instructori parasutisti, atributiile instructorului


pentru controlul tehnic la sol, se executã de cãtre conducãtorul lansarilor.

9.3. instructorul cu dirijarea de la sol a elevilor parasutisti, se stabileste in cadrul


pregatirii nemijlocite (Briefingului) dintre instructorii parasutisti, si are urmãtoarele atributii:
- participã la pregãtirea preliminarã si nemijlocitã (briefing) a activitãtii de zbor si salturi;
- controleazã si coordoneazã modul de manipulare si dispunere a parasutelor si tehnicii la
start, executã pliajul parasutelor pentru elevii parasutisti ajutat de tehnicianul plior sau
elevi, supravegheazã pliajul executat de sportiviI parasutisti de la categoria antrenament
si performantã;
- supravegheazã si controleaza echiparea cu parasuta, a echipajului ce urmeazã a se
îmbarca în aeronava;
- conduce activitatea grupei de start pe timpul salturilor executate de catre categoria elevi
parasutisti;
- dirijeaza cu paletele prin semnalele conventionale elevii parasutisti care se afla in aer in
vederea aterizarii;

9.4. instructorul de aeronava se stabileste in cadrul pregatirii nemijlocite (Briefingului)


dintre instructorii parasutisti, si are urmãtoarele atributii:
- participã la pregãtirea preliminarã si nemijlocitã;
- stabileste grupurile de parasutisti si ordinea parasirii aeronavei;
- ajuta la instalarea startului;
- conduce îmbarcarea si dispunerea elevilor si sportivilor parasutisti în aeronava, în
ordinea parasirii acesteia;
- comunicã datele primite prin radio de la sol, care se referã în special la conditiile meteo si
alte probleme ce-i intereseazã pe elevii si sportivii parasutisti;
- face o verificare vizuala a echiparii pentru remedierea eventualelor defectiuni;
- verifica daca dispozitivul automat de deschidere a parasutei de rezerva este activat;

Editia februarie 2003 Pagina 56


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- fixeazã cablurile de deschidere automatã a parasutelor pe cablul central al aeronavei în


ordinea pãrãsirii si controleazã ca acestea sa nu se suprapunã sau sã treacã pe dupa
gât, pe sub brate, picioare sau capota parasutei, etc;
- observã permanent starea elevilor si sportivilor parasutisti si opreste de la salt pe cei ce
nu prezintã suficientã sigurantã pentru executarea saltului sau defectiuni tehnice în
echipament si parasute;
- comandã prin semnale sau prin voce “pregãtirea pentru salt”;
- dirijeazã aeronava pentru intrarea pe directie si vizeazã solul pentru stabilirea
momentului pãrãsirii bordului;
- cand aeronavei se afla la verticala punctului de salt deschide usa aeronavei, dã comanda
la pilot pentru reducerea motorului dupã care dã comanda “salt”;
- urmãreste si asigurã pãrãsirea bordului aeronavei, de cãtre elevii si sportivii parasutisti, în
conditii de optima siguranta;
- opreste executarea saltului când primeste ordin de la conducãtorul salturilor sau ori de
cate ori situatia o impune;
- trage cablurile de comandã automatã si executa saltul daca nu are elevi in aeronava;
- dupã aterizare, instiinteaza conducãtorul de lansari deficientele constatate pe timpul
zborului si pãrãsirii aeronavei;
- participã la analiza salturilor si face observatiile critice asupra modului cum elevii si
sportivii parasutisti au executat salturile cu parasuta;
- participã in pauzele de zbor la plierea parasutelor pentru elevi si sportivilor parasutisti de
la categoria incepatori si îndeplineste, la ordinul conducãtorului de lansari, parte din
atributiile instructorului pentru controlul tehnic la sol.
10. CONDITII SI ECHIPAMENTUL NECESAR
PENTRU EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA
10.1. Condiţii de executare
Condiţiile meteorologice regulamentare pentru executarea salturilor:
- viteza vântului să nu depăşească
- 6 m/s pentru categoria elevi si sportivi parasutisti incepatori,
- 7m/s pentru categoria antrenament si performanta la precizia aterizarii;
- 8 m/s pentru categoria antrenament si performanta la acrobatie.
- plafonul norilor să fie cu 100 m mai sus faţă de înălţimea de la care se execută saltul
şi fără precipitaţii în atmosferă.
10.2. ECHIPAMENTUL NECESAR PENTRU EXECUTAREA
SALTULUI CU PARASUTA
Echipamentul obligatoriu necesar pentru salt:
- complet de parasuta prevazut cu dispozitiv automat de deschidere a parasutei de
rezerva pentru executarea salturilor de initiere cu elevii, sportivii incepatori si sportivii
de la categoria antrenament care au executat salturile din Programul nr.3 pana la
exercitiul 19 inclusiv.
- complet de parasuta pentru categoria antrenament si performanta;
- casca de salt;
- altimetru;
- ochelari de salt
- trening sau combinezon de zbor
- incaltaminte gheata tip ADIDAS, care sa inglobeze glezna;

Editia februarie 2003 Pagina 57


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

10.2.1. Echipamentul paraşutiştilor pentru saltul de noapte


- sportivii vor fi echipaţi ca pentru salturile de zi: cască salt, costum (trening), încălţăminte,
dacă salturile se execută în apropierea unor întinderi de apă vor avea vestă de salvare,
lanterne, de preferinta frontale, pentru executarea controlului paraşutei după deschidere,
a semnalizărilor în aer stabilite la pregătire şi pentru iluminarea locului de aterizare atunci
când acesta nu se produce în zona punctului de aterizare.
- complet de parasuta pentru categoria antrenament si performanta;

Executarea salturilor necesită o pregătire minuţioasă în care se include şi asigurarea


mijloacelor de iluminat a locului de aterizare, locul de echipare si control precum şi a balizării
aerodromului şi a obstacolelor mai mari din jur.

10.2.2. Echipamentul paraşutiştilor pentru saltul pe apa


- costum de baie sau un combinezon uşor;
- cască de baie din plastic sau pânză;
- vestă de salvare pneumatică sau din materiale care plutesc, fără forme rigide;
- complet de parasuta pentru categoria antrenament si performanta;
Pe timpul executării salturilor pe apă în apropierea punctului sau zonei de amerizare
vor fi asigurate:
- bărci cu motor sau cu vâsle în măsură să îmbarce şi să transporte la mal, paraşutiştii şi
materialul de salt.
- discul de punct fix care să plutească pe suprafaţa apei va fi marcat prin prezenţa unui
balon sau cameră auto vopsită de culoare orange, alb sau galben care va fi fixat prin
ancore.
- direcţia vântului poate fi indicată la locul de aterizare cu ajutorul lumânărilor fumigene, pe
mal cu ajutorul mânecii de vânt, fum şi săgeată.
- Intensitatea vântului la sol poate fi indicată cu ajutorul panourilor de semnalizare.
- statie radio lcu egătură bilaterala .

10.2.3. Echipamentul paraşutiştilor pentru saltul de altitudine


Parasutistii care executa salturi de la înălţimi mai mari de 5000 m vor fi dotati cu măşti
de oxigen. Daca aeronavele sunt echipate cu instalaţii individuale de oxigen, paraşutiştii vor
folosi până ajung la înălţimea de salt oxigen de la instalaţia aeronavei, iar înainte de
părăsirea acesteia se vor cupla la butelia individuală de oxigen. Măştile de oxigen vor fi
deconectate şi scoase din funcţiune numai după ce se ajunge sub înălţimea de 3000 m.
Peste înălţimea de 6000 m, parasutistii vor fi echipaţi cu costume speciale de
protecţie împotriva temperaturilor scazute.
- complet de parasuta prevazut cu dispozitiv automat de deschidere a p. rezerva
- altimetru şi cronometru.
- In zona cu întinderi mari de apă vor fi echipaţi şi cu vestă de salvare.

10.2.4. Echipamentul paraşutiştilor pentru salturile demostrative


- echipamentul parasutistilor este acelasi ca la un salt obisnuit;
- complet de parasuta prevazut cu dispozitiv automat de deschidere a parasutei de rezerva
– salturi de LRCL si altitudine, etc
- altimetru şi cronometru.
- In zona cu întinderi mari de apă vor fi echipaţi şi cu vestă de salvare.
- Material de reclama (fumigene, bannere, esarfe, drapele, etc.

Editia februarie 2003 Pagina 58


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

11. INDICATII METODOLOGICE PENTRU EXECUTAREA SALTULUI

11. 1. PREGATIREA PARASUTEI PENTRU SALT

11.1.1. Plierea paraşutei


In situatia timpului nefavorabil plierea paraşutei se execută în încăperi special
amenajate în acest scop.
Plierea paraşutei pe câmp se execută numai pe mese de pliaj si doar atunci când
condiţiile atmosferice sunt corespunzătoare, respectiv:
- intensitatea vântului nu depăşeşte 7 m/s;
- umiditatea nu afectează starea paraşutei.
Se interzice plierea parasutei in atunci cand:
- masa de pliaj este asezata pe suprafaţă frământată sau înclinată a terenului sau
pe porţiuni ude a acestuia (apă, ulei, substante chimice, etc.).
- pliajul se executa pe alte suprafeţe decat mesele de pliaj din doc;
- aceasta prezintă o stare necorespunzătoare (este udă sau umedă are pete de
grăsime, rosături, etc.).
Paraşutele ude sau umede vor fi uscate prin agăţarea lor în încăperi special
amenajate în acest scop, sau pe camp.
Plierea paraşutelor pentru elevi sau sportivii care au executat mai puţin de 25 salturi,
se execută numai de către instructorii de paraşutism;
Inainte de plierea parasutei de rezerva se monteaza dispozitivul automat de
deschidere a parasutei de rezerva ;
Verificarea modului de pliere a paraşutelor se efectuează de instructorul de
paraşutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol.
La terminarea operaţiei de pliere, cel care a efectuat pliajul va înscrie în mod
obligatoriu data plierii şi va semna în carnetul de pliaj al paraşutei atestând prin aceasta nu
numai calitatea operaţiei făcute, ci şi buna stare a paraşutei.
Se interzice saltul cu paraşuta a cărei pliere s-a făcut cu mai mult de 30 zile înainte.

11.1.2. Depozitarea şi transportul paraşutei


Depozitarea şi transportul paraşutei se execută numai cu paraşuta introdusă în sacul
de protecţie,
La start, paraşutele vor fi păstrate în saci, iar sacii vor fi aşezaţi pe o pânză special
destinată sau o masă de pliaj. Se interzice ca pe timpul staţionării pe câmp paraşutele să fie
utilizate pentru odihna personalului sau în alte scopuri.
Depozitarea paraşutei se face în încăperi special destinate, prevăzute cu dulapuri sau
rafturi de depozitare, cu perdele de protecţie la ferestre (geamuri vopsite de culoare
albastră). Temperatura în cameră trebuie să fie de 16º- 18º C. Se interzice depozitarea în
aceste încăperi a altor materiale şi mai ales a celor inflamabile, a acizilor, grăsimilor etc. care
prin prezenţa lor pot deteriora paraşutele.
Autovehiculul cu care se execută transportul paraşutelor trebuie să fie bine curăţat,
descărcat de alte materiale şi să nu prezinte pete de grăsimi, ulei etc.
Depozitarea paraşutelor în maşină se va face cu grijă, pentru a nu se produce
deteriorarea sau deplierea lor.
În caz de ploaie pe timpul transportului sau depozitării pe câmp, paraşutele vor fi
acoperite cu prelate.

11.2 FAZELE SALTULUI CU PARASUTA

Editia februarie 2003 Pagina 59


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

11.2.1. Stabilirea echipajului de parasutisti


- Conducatorul de lansari stabileste echipajul si intocmeste ordinul de misiune.
- Instructorul de aeronava preia echipajul de parasutisti si stabileste grupurile:
11.2.2. Echiparea cu parasuta
Inainte de echipare parasutistul verifica la parasuta :
- starea tehnica a sistemului de largare al chingilor portsuspante;
- hamul sã fie ajustat pe mãrimea fiecãrui parasutist;
- in momentul clansarii carabinelor de inelele metalice sa se aranjeze pernitele de protectie
între corp si reperele metalice ca sa nu jeneze nici o parte a corpului;
- echiparea trebuie sa fie cat mai corecta ca parasutistul sã nu fie incomodat în miscãri, iar
dupã deschiderea parasutei sã poatã sta comod în sistemul de suspensie;
- echipamentul (treining, combinezon) trebuie sa fie comod si sa nu impiedice accesul la
comanda de largare, a parasutei de rezerva sau de deschidere a parasutei principale.
11.2.3. Punctele de control dupã echipare
Dupa ecchiparea parasutistului se vor verifica urmatoarele:
- corectitudinea prinderii carabinelor; fixarea altimetrului, cronometrului.
- inchiderea corecta a capotelor parasutei principale si de rezerva;
- traseul cablului automat, comanda rezervei, largare);
- extragerii usor a comenzii manuale sau a parasutei extractoate in sistem TOP/BOC;
- sistemul de largare al parasutei principale;
- dispozitivele de deschidere al parasutei de rezerva (Cypres, RSL, etc.);
11.2.4. Imbarcarea parasutistilor si zborul in aeronava
Îmbarcarea în aeronavă se execută numai după ce instructorul de aeronavă mai face un
control asupra echipamentului şi a echipari,i reaminteşte fazele saltului, stabileşte grupurile
şi ordinea părăsirii aeronavei.
Dacă pe timpul îmbarcării instructorul observă producerea unei defecţiuni sau deteriorări
în echipamentul paraşutistului, el îl va opri de la salt, dispunând debarcarea lui.
In situatia deplierii accidentale a paraşutei in aeronava, se interzice plierea acesteia;
Elevii parasutisti se urcă în aeronavă în ordinea inversă părăsirii, in functie de greutate. În
timpul luării înălţimii (intre 150 – 200 m) instructorul de aeronavă prinde cablurile
automate pe cablul central al aeronavei. La 500-600 m înălţime instructorul lansează si
urmăreşte paraşuta sondă până la aterizare pentru a efectua corecţia necesară lansarii
echipajului de parasutisti. Daca aceasta nu este posibil, instructorul va cere ajutorul
conducatorului de lansari prin statia radio.
In situatia in care pe timpul zborului apar schimbări de ordin psihologic sau tehnic în
cadrul echipajelor instructorul ia măsuri de remediere sau oprire de la salt.
După intrarea aeronavei pe direcţie la comanda instructorului de aeronava paraşutiştii
desemnati se ridică în picioare, îşi aduce fiecare cablul automat al paraşutei până când
acesta este preluat de instructor la aproximativ 1 m faţă de uşa aeronavei.
Instructorul pozitionat pe partea dreaptă, verifică vizual echipamentul şi poziţia
cablului sa fie liber sa nu fie agăţat de corpului parasutistului.
Daca apar situatii deosebite se vor lua măsuri de remediere în linişte fără manifestări
alarmante.

11.3. PĂRĂSIREA AERONAVEI

Editia februarie 2003 Pagina 60


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

11.3.1. Pãrãsirea aeronavei de catre elevii parasutisti se va efectua în grupuri de cate 3


sau 4 parasutisti, la un interval de 4-5 secunde între membrii grupului, pentru evitarea
abordajelor.
Pãrãsirea aeronavei se executa numai la comanda instructorului parasutist de la
bordul aeronavei folosind procedeul “vizãrii” din aeronava, dar poate fi datã si prin radio de la
sol de cãtre conducãtorul lansãrilor.
Pentru executarea saltului elevul cu calm si fara manifestari inainteazã spre usa
deschisã, ia pozitia de parasire cu bratele pe langa corp, picioarele usor departate, privirea
spre sol. La comanda instructorului de aeronava, elevul va efectua desprinderea de
aeronava printr-un salt spre inainte, corpul orientat cu fata catre sol si privirea inainte.
Dupa iesirea din aeronava, bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de
corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor, picioarele semiflexate, si departate,
pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol.

11.3.1.1. Deschiderea parasutei si controlul deschiderii:


Dupa desprinderea de aeronava urmeaza deplierea cablului comenzii automate in
spatiul parcurs de parasutist de la pãrãsire si pânã la deschiderea parasutei.
- deschiderea parasutei automate, desfãsurarea cablului, tragerea comenzii, desfãsurarea
parasutei, voalurã - suspante, umplerea voalurii cu aer pânã la primirea socului de
deschidere;
- observarea deschiderii corecte, aparitia eventualelor incidente si rezolvarea acestora.
Se va insista ca fiecare paraşutist să aprecieze timpul de cădere liberă prin numărare,
până ce se produce şocul la deschiderea paraşutei. Deschiderea completă a paraşutei se
produce în 2-3 secunde de la desprinderea de aeronavă, iar parasutistul
numără până la 5 secunde, după primirea şocului paraşutistul verifică deschiderea paraşutei,
întinderea suspantelor, deblocarea comenzilor şi coborârea slider-ului.
In situatia in care nu primeşte şocul de deschidere în acest timp, acţionează asupra
paraşutei de rezerva.

11.3.1.2. Pãrãsirea aeronavei de catre sportivii parasutisti incepatori se va efectua în


grupuri de cate 3 sau 4 la un interval de 4 - 5 secunde între membrii grupului, pentru evitarea
abordajelor.
Pentru a realiza parasirea aeronavei pe directia de zbor sportivul trebuie sa execute
urmatoarele:
- mana dreapta pe rama usii avionului, la jumatatea acesteia, bratul stang pe langa corp,
piciorul drept flexat si cu laba piciorului orientata la un unghi de 45°pe directia de zbor,
prin pivotare si impingere in lateral pe piciorul drept, pãseste afarã cu piciorul stâng.
- dupa iesirea din aeronava, bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de
corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor, picioarele semiflexate, si departate,
pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol.
La deschiderea parasutei se va adopta o pozitie usor ridicata a capului si in timpul si
imediat dupa deschiderea parasutei extractoare. In timpul deschiderii se va incerca pe cat
posibil mentinerea umerilor la acelasi nivel pentru a putea pastra o incarcare egala pe
grupurile de suspante stanga si dreapta.

11.3.1.3. Pãrãsirea aeronavei de catre sportivii parasutisti de la categoria antrenament


si performanta se va efectua individual sau în grupuri de 2 la 10 la un interval de 3 – 4
secunde între membrii grupului, pentru evitarea abordajelor.

Editia februarie 2003 Pagina 61


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Instructorul este obligat să observe modul fiecărui parasutist de a părăsi aeronava şi


dacă observă că apar elemente de viciu în tehnica părăsirii aeronavei parasutistii pot fi opriţi
la sol până la remedierea şi însuşirea corectă a tehnicii de părăsire.

11.3.1.3.1. Deschiderea parasutei si controlul deschiderii:


Dupa desprinderea de aeronava urmeaza spatiul parcurs de parasutist în cãdere
liberã pânã la actionarea comenzii manuale pentru deschiderea parasutei;
Dupa primirea socului in momentul deschiderii voalurii principale parasutistul este
obligat:
- sa execute controlul vizual al voalurii principale, umplerea celulelor cu aer si deschiderea
completa a acesteia;
- localizarea si pozitia sa fata de ceilalti parasutisti aflati in aer;

11.4. PILOTAREA PARASUTEI


- dupa deblocarea comenzilor parasutistul incepe pilotarea parasutei si va studia efectul
comenzilor de pilotare a parasutei prin viraje de 900, 1800 si 3600 stinga – dreapta, pentru
invatarea tehnicii de pilotare, privind viteza de rotire, pierderea de inaltime, franari de
25 %, 50 % si 100 %, care trebuie invatate si folosite in timpul saltului.
Pe timpul coborarii cu parasuta deschisa, se interzic executarea consecutiva a peste
3 viraje de 3600, sub inaltimea de 400 m., sau orice alte manevre de pierdere a inaltimii,
existand pericolul declansarii dispozitivului de deschidere a parasutei de rezerva, tip
CYPRES – Student.

11.5. COBORÂREA CU PARAŞUTA


Dacă în timpul coborârii cu paraşuta apar zone de curenţi ascendenţi sau descendenti
care modifica viteza de coborâre a paraşutei, paraşutistul are obligaţia să paraseasca
imediat zona, pilotand cu viteza maxima.
Elevii parasutisti sunt obligati sa observe reperele de pe sol, (locul de aterizare,
mâneca de vânt, zonele obstaculate, etc.) si de la inaltimea de 300m vor urmari sageata alba
de la sol care le indica directia de aterizare (cu vant de fata).
De la înălţimea de 100 m faţă de sol paraşutistul se pregăteşte pentru aterizare.
Elevii parasutisti vor pilota parasuta pentru aterizarea in zona platformei de nisip,
aplicand schema clasica de pilotare a parasutei aripa, de la inaltimea de 100 m. vor observa
permanent instructorul parasutist aflat la sol si vor executa manevrele (semnalele
conventionale) efectuate de acesta cu paletele de dirijare pentru asigurarea aterizarii.şi
indicaţiile transmise prin amplificatorul de voce de către conducătorul lansărilor sau un
instructor desemnat în acest sens.

11.5.1. SEMNALELE CONVENTIONALE DE DIRIJARE


A ELEVILOR PARASUTISTI PENTRU ATERIZARE

- Paletele sus - zborul planat cu comenzile sus impotriva vintului (fig.1).

Editia februarie 2003 Pagina 62


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- Paletele in lateral - zbor planat cu 50 % frinare impotriva vintului ( fig.2).


- Paletele jos - frinare totala a zborului planat impotriva vintului,
momentul aterizarii ( fig. 3)

fig.1 fig.2 fig.3

NOTA: Paletele vor fi vopsite in portocaliu – culoare astrala.

- Sageata pentru indicarea directiei de aterizare a parasutistilor incepatori,


confectionata din material textil de culoare alba, avand dimensiunile 3 x 6 m;

4 m. 2m

fig. 4

11.6. ATERIZAREA

Aterizarea se va face cu fata in vant, cu tragerea usoara a comenzilor de pilotare pana


in pozitia de franare 100% ( pozitia de franare 100% este de obicei cu comenzile chiar
desupra punctului de infundare) exact inainte de aterizare. Cu fata in vant si in planare totala
(comenzile sus), incepeti franarea atunci cand picioarele sunt la aprox. 3 – 3,5 m de sol
(functie de viteza vantului), se aduc comenzile pana la pozitia de franare 100%.

Editia februarie 2003 Pagina 63


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Contactul cu solul se face cu picioarele apropiate, parasutistul fiind pregatit sa mai


execute cativa pasi pe directia de aterizare pentru amortizarea şocului la contactul cu solul.
Pe panta de aterizare in priza directă se vor face doar mici corecturi, aterizarea se
face cu vânt de faţă şi nu se iau mâinile de pe comenzi decat dupa aterizare si culcarea
completa completa a voalurii pe sol.
În situaţii de vânt puternic, la aterizare parasutistul dupa luarea contactului cu solul,
imediat va trage la maxim de una din comenzile de pilotare (peste 100%), pana la culcarea
completa a voalurii pe sol.
Dacă aterizarea se produce pe banda de zbor a aerodromului, paraşutistul va acţiona
rapid la strângerea paraşutei avand grija sa nu tarasca voalura pe sol, dupa care va degaja
cu maximum de atenţie, eliberând pista.
După prezentarea la start a parasutistilor care au executat saltul, se va face o analiză
amănunţită de către instructorul de aeronavă şi conducătorul de lansări, a modului de
comportare a acestora pe durata zborului in aeronava si a saltului.

11.7. REGULI DE AERODROM


Elevii si sportivii parasutisti sunt obligati sa cunoasca si sa respecte regulile de circulatie
pe aerodrom.
Circulatia pe aerodrom inainte de declansarea activitatii de zbor si salturi se va face în
grupuri prin locuri unde nu împiedcã celelalte activitãti si in pas alergator.
- trecerea elevilor si sportivilor parasutisti fãrã parasutã sau cu parasutã dupã efectuarea
saltului peste banda de zbor se va face numai în grup sub îndrumarea instructorului dupã ce
s-au asigurat cã pe banda de zbor nu decoleazã sau aterizeazã nici o aeronava.

Editia februarie 2003 Pagina 64


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- îmbarcarea în aeronava se face de regulã cu motorul oprit, iar când acesta merge,
deplasarea si urcarea în aeronava se face numai prin spatele acesteia.
- cunoasterea reperelor pe aerodrom, forme si distante.

11.8. ORGANIZAREA ŞI INSTALAREA STARTULUI


Responsabilitatea privind organizarea, coordonarea, si controlul dispunerii personalului si
a tehnicii la start;
Startul se va organiza şi instala în fiecare zi de zbor sau salt cu paraşuta, cu cel puţin
30 minute înainte de ora prevăzută pentru prima decolare, în funcţie de direcţia vântului.
In organizarea startului se vor folosi prin rotatie grupe constituite din instructorii
parasutisti ajutati de elevii si sportivii parasutisti.
Pentru instalarea startului sunt necesare urmatoarele:
− mese de pliaj;
− panouri punct fix;
− disc (AMD - Dispozitiv Automat de Masurare), electronic sau disc “mort”;
− indicator de vânt, girueta, anemometru, maneca de vant, panglicute etc.;
− panouri semnalizare;
− palete de dirijare de culoare portocalie astral;
− sageata indicatoare directiei vantului;
− sageata de acrobatie,
− anemometru;
− amplivoce;
− parasutã sondã;
− lunete;
− registru pentru consemnarea rezultatelor;
− ordine misiune;
− mapa de start;
− cronometru;
− ruletã.
− stegulete si panglici pentru delimitarea zonei de start, si a cercului de 25m
Pentru precizia aterizării este necesară amenajarea pe sol a unei platforme de
aterizare, conform următoarei scheme:
- punct fix cu diametrul de 0,5 cm;
- platforma cu nisip sau saltea din buret;
- stegulet de culoare rosie ( de restricţie ).

NOTA: Se interzice declansarea activitatii de zbor si salturi cu parasuta daca nu se


intrunesc conditiile privind asigurarea tehnico-materiala conform reglementarilor in
vigoare.
11.8.1.ORGANIZAREA LOCULUI PENTRU ATERIZAREA
SI STATIONAREA PARASUTISTILOR

1. groapă cu nisip (platforma)


2. punct fix – diametru 0,10 m 1
3. mânecă de vânt
4. avion (loc de staţionare)

Editia februarie 2003 Pagina 65


15 m
CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

5. lunetă
6. anemometru
7. masă start
8. loc pentru control echipaj
9. loc pentru echipare
10. masă de pliaj (pânză)
11. fanioane roşii 2 2
12. porta-voce

minim
30 m

6 12
7
5
4 8
11
9

10

11.8.2. Semne şi semnale optice

Editia februarie 2003 Pagina 66


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

DZ Toate cele patru panouri:


LANSARE AUTORIZATA

Numai trei panouri expuse:


DZ PENTRU PARAŞUTISTE (FETE)
SALTUL ESTE INTERZIS !

Nici un panou:
DZ TOATE AVIOANELE CUPRINSE ÎN
ACTIVITATEA DE ZBOR SUNT
OBLIGATE SĂ ATERIZEZE !

Lansare pentru acrobaţie


DIRECŢIA PENTRU LANSARE ESTE
CEA INDICATĂ DE SĂGEATĂ

Editia februarie 2003 Pagina 67


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

DZ

Panou de restricţie aşezat în spatele săgeţii


LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ
MAI DEVREME. SUPRAVEGHEAŢI
DZ RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE.

Panoul aşezat în faţa săgeţii


LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE
EXECUTĂ MAI TÂRZIU. SUPRAVEGHEAŢI
DZ RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE

Editia februarie 2003 Pagina 68


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Panoul aşezat în faţa săgeţii


LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ
MAI TÂRZIU. SUPRAVEGHEAŢI
DZ RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE

- panou de restricţie

Editia februarie 2003 Pagina 69


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- panou de autorizare

- săgeată de acrobaţie

12. PROCEDURI DE URGENTA

12.1. INCIDENTE CE POT APARE PE TIMPUL SALTULUI CU PARASUTA

12.1. PE TIMPUL ZBORULUI IN AERONAVA

Deplierea parasutei in aeronava


Cauze: - agatarea comenzii automate, manuala sau cordul parasutei extractoare de
structura aeronavei prin miscari bruste, necontrolate.
- functionarea accidentala sau programarea incorecta a aparatului Cypres;
Rezolvare: - se asigura parasuta pentru a nu fi smulsa de curentii de aer in afara aeronavei,
parasutistul nu mai executa saltul.

Trecerea cablului comenzii automate pe dupa capota parasutei sau corpul


parasutistului

Editia februarie 2003 Pagina 70


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Cauze: - neatentie in circulatia prin aeronava;


- schimbarea mainii in care se tine cablul comenzii automate;
- deplierea cablului comenzii automate pe o lungime mai mare decat este necesar;
- modificari in echipare dupa controlul efectuat la sol.
Rezolvare: - se corecteaza echiparea si se executa saltul, sau se opreste sportivul in
aeronava

12.2. LA PARASIREA AERONAVEI

Agatarea parasutistului de aeronava


Cauze: - cablu inodat sau petrecut pe sub capota sau corpul parasuristului.
- deschiderea parasutei in usa aeronavei si agatarea ei de usa, ampenaj, bechie.
Rezolvare:- se incearca readucerea parasutistului in aeronava, in caz de nereusita se taie
cablul comenzii automate si parasutistul dupa 4-5 sec. de cadere libera
largheaza parasuta principala si deschide parasuta de rezerva.
- se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva.

ATENTIE: - Se interzice deschiderea parasutei de rezerva inainte de desprinderea de


aeronava.

12.3. LA DESCHIDEREA PARASUTEI PRINCIPALE

Nedeschiderea parasutei principale


Cauze: -desprinderea carabinei cablului comenzii automate de pe cablul central al avionului;
- ruperea cablului comenzii automate;
- blocarea pe bucla textila a cablului comenzii manuale, a cuiului de inchidere
(TOP)
- blocarea husei cu voalura parasutei principale pliata in capota;
- blocarea clapelor de inchidere cu ochetul textil datorita uzarii acestuia.
Rezolvare: - se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva.

Functionarea defectuoasa a parasutei extractoare cu arc


Cauze: - curenti turbionari;
- pozitie incorecta la deschidere;
- blocarea sub clapete capotei sau agatarea de acestea.
Rezolvare: - se schimba pozitia de cadere, se ajuta cu coatele sau prin scuturarea corpului
la o intarziere mai mare de 3 sec. se largheaza parasuta principala si se
deschide parasuta de rezerva (se va avea in vedere in permanenta spatiul de
siguranta).

Blocarea parasutei extractoare “TOP” in buzunaras


Cauze: - pliaj incorect;
- buzunar cu elasticul prea strans.
Rezolvare: - nu se insista, se incearca extragerea doar o singura data, dupa care se
largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva.

Infasurarea cordului parasutei extractoare TOP in jurul bratului sau a corpului


Cauze: - curenti turbionari;
- eliberarea parasutei extractoare in mod defectuos;

Editia februarie 2003 Pagina 71


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- pozitie defectuoasa la deschidere.


Rezolvare: - se intinde bratul spre parasuta extractoare si prin rotiri usoare, in sensul invers
infasurarii, se incearca eliberarea ei;
- se prinde parasuta extractoare si, cu calm, se desfasoara de pe corp sau
picioare;
- se incearca o singura data, in caz de nerezolvare se largheaza parasuta
principala si se deschide parasuta de rezerva.

Nedeplierea suspantelor
Cauze: - blocarea suspantelor in elastice;
- pliaj defectuos.
Rezolvare: - se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva.

Blocarea sliderului la nivelul voalurii


Cauze: - pliaj defectuos.
Rezolvare: - se executa tragerea comenzilor si eliberarea brusca (infundare / pompare)
pana la deblocare.
- in caz de nerezolvare in timp util, se largheaza parasuta principala si se
deschide parasuta de rezerva.

Petrecerea de suspante, strangularea voalurii,


alte deschideri anormale
Cauze: - pozitia defectuoasa la deschidere;
- pliaj defectuos;
Rezolvare: - daca nu se poate rezolva in timp util prin actionarea comenzilor sau a chingilor
portsuspante, se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de
rezerva.

Agatarea parasutei principale de corpul parasutistului


Cauze: deschiderea parasutei in evolutie dezordonata pe timpul caderii libere.
Rezolvare: - se incearca eliberarea corpului si deschiderea completa si corecta a parasutei;
- in caz de nerezolvare se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta
de rezerva.

Ruperea voalurii sau a suspantelor


Cauze: - material imbatranit, uzat;
- pozitie defectuoasa la deschidere;
- soc puternic la deschidere datorita pliajului defectuos;
Rezolvare: - daca nu este influentata viteza de coborare sau pilotarea, se poate veni normal
la aterizare fara bruscarea parasutei;
- cand viteza de coborare sau pilotarea este influentata, se largheaza parasuta
principala si se deschide parasuta de rezerva.

Ruperea unei comenzi de pilotare


Cauze: - material imbatranit, uzat;
- pliaj defectuos.
Rezolvare: - se piloteaza din chingile portsuspante spate

Editia februarie 2003 Pagina 72


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- atentie deosebita la aterizare.

Umplerea partial cu aer a voalurii


Cauze: - pliaj defectuos;
- electrizarea materialului.
Rezolvare: - la blocarea fagurilor laterali de pe o parte, se deblocheaza comenzile si se fac
rotiri pe partea opusa blocarii fagurilor, cu usoare infranari, pentru a-i ajuta sa
se umple cu aer;
- la blocarea fagurilor de pe ambele parti (fagurii centrali ramanand umflati) se
incearca “pomparea” din comenzi;
- in caz de nerezolvare se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta
de rezerva.

12.4. LA DESCHIDEREA PARASUTEI DE REZERVA

Infasurarea parasutei de rezerva pe corpul parasutistului


Cauze: - deschiderea parasutei de rezerva in evolutie dezordonata.
Rezolvare: - desprinderea de pe corp cu calm si asigurarea procesului de deschidere.
Infasurarea parasutei de rezerva in jurul parasutei principale
Cauze: - deschiderea parasutei de rezerva fara largarea parasutei principale;
- deschiderea accidentala a parasutei de rezerva.
Rezolvare: - se largheaza parasuta principala si se trage de suspantele acesteia pentru
eliberarea voalurii de rezerva;

Patrunderea parasutei de rezerva printre suspantele parasutei principale


Cauze: - deschiderea parasutei de rezerva fara largarea parasutei principale;
- deschiderea accidentala a parasutei de rezerva.
Rezolvare: - se largheaza parasuta principala si se trage de suspantele acesteia pentru
eliberarea voalurii de rezerva;
Deschiderea parasutei de rezerva fara largarea parasutei principale
Cauze: - necunoasterea procedurilor de largare a parasutei principale;
- deschiderea accidentala a parasutei de rezerva;
- deschiderea parasutei de rezerva datorita dispozitivului Cypres.
Rezolvare: - daca spatiul de siguranta permite (peste 250m) se largheaza parasuta
principala;
- in caz de nerezolvare se vine la aterizare cu ambele parasute, controland viteza
de coborare si de inaintare (se incearca strangerea parasutei de rezerva).

12.5. PE TIMPUL COBORARII CU PARASUTA DESCHISA

Abordajul
Cauze: - aparitia unui incident la deschiderea parasutei pe timpul salturilor in grup;
- neatentie pe timpul pilotarii parasutei;

Editia februarie 2003 Pagina 73


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- turbulenta in cazul lucrului relativ pe cupola.


Reguli de baza pentru evitarea abordajelor:
¾ atentioneaza-ti colegul, parasutistul de deasupra il fereste pe cel de dedesubt si
piloteaza parasuta in directii opuse
Rezolvare: - in cazul producerii se incearca desprinderea si departarea;
- in caz de infasurare: sportivul de jos largheaza parasuta principala si deschide parasuta
de rezerva; daca parasuta sportivului de sus este deschisa corespunzator si functionala,
nu este necesara largarea – se va incerca degajarea din voalura largata;
- in lipsa de spatiu ambii parasutisti vor ateriza cu o singura parasuta;
- in caz de incurcare: sportivul de sus sau cel care se afla in exteriorul rotirii va larga
primul si va deschide parasuta de rezerva, urmat de sportivul de jos sau din interiorul
rotirii.

12.5. LA ATERIZARE
12.5.1. Aterizarea pe obstacole
Cauze: - vant, curenti puternici;
- pilotarea gresita;
- aprecierea eronata a corectiei;
- defectiuni la sistemul de pilotare.

MOD DE REZOLVARE LA:

Aterizarea pe copaci
- picioarele alaturate si intinse spre coroana copacului;
- parasutistul se prinde de copac si astepata grupa de start
- parasutistul daca este la o inaltime de 1m fata de sol si terenul este nivelat, se poate
dezechipa si asteapta grupa de start pentru recuperarea parasutei.

Aterizarea pe stalpi
- se incearca evitarea lovirii de stalp;
- daca se agata voalura se asteapta echipa de start.

Aterizarea pe retele electrice


- se incearca evitarea contactului cu firele;
- in caz de agatare se asteapta grupa de start.
ATENTIE - nu se vor atinge doua fire odata;
- picioarele alaturate pentru a nu incaleca firul.

Editia februarie 2003 Pagina 74


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Aterizarea pe cai ferate, rutiere, pista de decolare – aterizare


- abordarea obstacolului liniar sa se faca perpendicular;
- degajarea imediata a zonei de aterizare;
- in caz de pericol se efectueaza largarea parasutei (dupa deblocarea RSL – ului) si
degajarea rapida a zonei.
ATENTIE
– se evita aterizarea pe vehicule in miscare sau aparitia instantanee in fata lor.

Aterizarea pe pante peste 300


- se va urmari aterizarea pe curba de nivel sau daca vantul este spre panta, aterizarea se va
face in lungul pantei.

Aterizarea pe cladiri, acoperisuri sau din lateral


- aterizarea se face ca pe teren dur (amortizarea) cu prinderea imediata de obiecte fixe si
dezechiparea, in situatie de vant mare se largheaza voalura, dupa deblocarea sistemului
RSL, strange parasuta si asteapta grupa de start;
- la aterizarea din lateral se coboara in stil “rapel”, impingand cu picioarele in perete,
pentru a mentine voalura umflata, pana la sol.

Amerizarea (aterizarea in apa)


- daca nu poate fi evitata aterizarea pe apa, se slabesc chingile de la picioare si se desface
chinga piept (nu mai sus de 100 m.), asteptandu-se contactul cu apa;
- la contactul cu apa se paraseste hamul si se evita incurcarea corpului in parasuta, va inota
in amonte (la apa curgatoare), contra vantului, evitand intrarea sub voalura.

ATENTIE – parasutistul va iesi din sistemul de echipare numai dupa luarea contactului
cu apa;

Tararea
Cauze: - intensificarea vantului, fenomene orajoase,etc;

Rezolvare: - se elibereaza o comanda si se trage de cealalta pana la dezumflarea completa


a voalurii;
- in cazuri deosebite se actioneaza sistemul de largare, dar numai dupa
deblocarea sistemului RSL.

12.6. DESCHIDEREA PARASUTEI DE REZERVA


In cazul aparitiei unui incident se deschide parasuta de rezerva respectandu-se
urmatoarea procedura:

1. se priveste si se apuca cu mana dreapta manerul de largare aflat in interiorul chingii


principale dreapta;
2. se priveste si se apuca cu mana stanga manerul comenzii parasutei de rezerva aflat in
interiorul chingii principale stanga;
3. se desface fermoarul textil (scaiul) care fixeaza manerul de largare si se intinde complet

Editia februarie 2003 Pagina 75


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

bratul printr-o miscare puternica si continua;


4. imediat dupa ce bratul drept este complet intins (si s-a efectuat largarea), se trage
puternic manerul de comanda al parasutei de rezerva, cu mana stanga, pana la
extensia completa;
5. corpul se cabreaza pentru a putea prelua efectul socului la deschidere.

ATENTIE:

1. nu se deschide parasuta de rezerva inainte de a fi largata complet parasuta


principala sau in acelasi timp cu largarea acesteia, pentru a se evita aparitia
unor noi incidente;
2. se va respecta spatiul de siguranta pentru deschiderea completa a parasutei
de rezerva de 500 m;
3. nu pierdeti timp urmarind sa prindeti viteza, sa ajungeti intr-o pozitie comoda
– doar deschideti parasuta de rezerva;
4. in cazul lipsei de spatiu – deschiderea parasutei de rezerva fara posibilitatea
largarii parasutei principale – sau deschiderea accidentala a parasutei de
rezerva sub spatiul de siguranta, se va urmari ca parasutele sa nu se incurce
intre ele iar, de la caz la caz, se va inlatura parasuta principala (prin separarea
sau strangerea ei) si se vor asigura manevrele de aterizare in deplina securitate.

IV LEGISLATIA AERONAUTICA PRIVIND


DESFASURAREA ACTIVITATII DE PARASUTISM
13. LEGISLATIE AERONAUTICA
13.1. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PARASUTISTULUI
PE TIMPUL ACTIVITATII DE PARASUTISM
Este obligat sa respecte cu strictete toate prevederile si instructiunile ce reglementeaza
activitatea aeronautica sportiva, in scopul desfasurarii activitatii in deplina siguranta a
zborului/salturilor.
Elevul / sportivul parasutist este subordonat nemijlocit instructorului de paraşutism la
care a fost repartizat. Pe timpul staţionării pe un alt aerodrom decât cel de bază, când nu
este însoţit de instructor, elevul este subordonat comandantului respectivului aerodrom din
punct de vedere al oricărei activităţi legată direct de zbor şi de securitatea aeronavei.
Elevul / sportivul parasutist trebuie:
- să-şi însuşească cunoştinţele teoretice ce i se predau de către instructor;
- să depună interes în formarea deprinderilor practice pe timpul antrenamentului pentru
salturi;
- să cunoască şi să aplice toate prevederile care reglementează activitatea la sol în zbor;
- să ştie să analizeze corect situaţia meteorologică înaintea şi în timpul zborului;
- să raporteze instructorului său de zbor sau paraşutism toate faptele care survin pe timpul
zborului sau saltului cu paraşuta şi care prezintă interes pentru executarea acestuia şi a
salturilor cu paraşuta în general;
- să fie disciplinat şi să dea dovadă de o înaltă pregătire profesională şi o corectă conduită
morală;
- să raporteze instructorului de paraşutism dacă constată că nu îndeplineşte condiţiile de
pregătire sau psihofizice pentru zbor;

Editia februarie 2003 Pagina 76


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- să respecte regimul de odihnă şi de hrană pentru a corespunde permanent condiţiilor


psihofizice de zbor sau salturi cu paraşuta.
- pregătirea minuţioasă a misiunii;
- respectarea cu stricteţe a elementelor înscrise în documentele de bord şi a celor
autorizate de organele de dirijare şi control, asigurând o deplină securitate a zborului;
- menţinerea unei discipline ferme între membrii echipajului şi între aceştia şi organele
aeronautice cu care vin în contact în timpul misiunii (organele de trafic aerian,
comandanţii de aerodromuri, etc);
- abordarea unui comportament prevenitor, dar demn, în relaţiile cu alte persoane în afara
aviaţiei sportive.
13.2. La echiparea cu paraşuta elevul / sportivul parasutist este obligat:
- sa anunte orice modificare survenita pe timpul manevrarii parasutei la sol;
- sa execute echiparea numai sub directa supraveghere şi îndrumare a instructorului de
paraşutism şi în locul special destinat pentru această operaţie;
- după echipare, sa –si faca autocontrolul echiparii;
- sa astepte pana cand instructorul de paraşutism executa controlul fiecărui elev paraşutist
în parte, pentru a constata dacă echiparea s-a făcut corect şi dacă paraşutele respective
nu prezintă deteriorări care să reducă indicele de securitate a saltului;
- sa se deplaseze spre aeronavă pentru salt numai dupa ce a primit comanda instructorului
de aeronava.
13.3. La imbarcarea in aeronava elevul / sportivul parasutist este obligat:
- sa se deplaseze la aeronava numai in grup si prin spatele acesteia;
- sa urce in aeronava pentru a executa saltul numai sub supravegherea instructorului;
- sa urce cand motorul aeronavei nu este în funcţiune, se admit excepţii numai când suflul
elicei nu produce dificultăţi la îmbarcare sau nu degradează echipamentul paraşutistului.
13.4. Dupa imbarcarea la bordul aeronavei elevul / sportivul parasutist este obligat:
- să se aşeze pe locul destinat;
- să supravegheze terenul pentru a fi orientat asupra locului unde se află;
- să supravegheze spaţiul pentru a urmării evoluţia stării atmosferice şi să asculte
sau să ceară detalii despre aceasta de la instructorul de paraşutism;
- să nu facă mişcări bruşte sau dezordonate sau să nu-şi părăsească locul fără aprobarea
instructorului;
- sa nu execute alte activităţi care ii pot sustrage atenţia de la executarea misiunii lui.
13.5. La părăsirea bordului aeronavei elevul / sportivul parasutist este obligat:
- sa execute parasirea aeronavei numai la comanda şi sub supravegherea instructorului de
paraşutism;
- sa respecte si sa-si mentina poztia stabila pe directia de zbor functie de gradul de
pregatire al fiecaruia;
Exceptie fac salturile executate in competitii, cand parasirea aeronavei poate fi stabilita
de catre paraşutist.
13.6. Dupa parasirea aeronavei elevul / sportivul parasutist este obligat sa:
- mentina pozitia stabila pe timpul caderii libere
- respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor;
- deschida parasuta in pozitie stabila;
- observe: - deschiderea completă a paraşutei şi starea voalurii;
- spaţiul înconjurător în scopul prevenirii abordajelor cu alţi paraşutişti;
- terenul deasupra căruia se află, în scopul orientării spre locul prevăzut de

Editia februarie 2003 Pagina 77


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

aterizare, sau când acest lucru nu este posibil, spre un alt teren corespunzător aterizării;
- rezolvarea incidentele in situatia aparitiei acestora;
- respecte esalonarea in aer - pentru evitarea abordajelor;
- la salturile de precizia aterizarii - grup;
13.7. Pe timpul pilotarii parasutei elevul / sportivul parasutist trebuie:
- semnalele optice ale organului de dirijare şi control.
În apropierea solului paraşutiştii elevi şi sportivii antrenamentişti pot fi dirijaţi şi în
acest caz vor executa comenzile date prin amplificatorul de voce de către conducătorul de
lansări sau cu ajutorul semnalelor vizuale.
- sa observe permanent indicatoarele pentru directia vantului, semnele si semnalele
conventionale de la sol
- sa respecte si sa aplice schemele de pilotare folosite in tehnica pilotarii parasutei pentru
salturile de aterizare la punct fix si precizia aterizarii.
- sa nu execute manevre periculoase saltului:
- peste 3 viraje de 3600, consecutiv sub inaltimea de 400 m., sau orice alte manevre de
pierdere a inaltimii, existand pericolul declansarii dispozitivului de deschidere a parasutei de
rezerva, tip CYPRES – Student.
- viraje de 3600 sub inaltimea de 160 m aterizare, angajari involuntare sau voluntare etc.;
13.8. La aterizare elevul / sportivul parasutist trebuie:
- sa execute manevrele pregătitoare aterizării de la aproximativ 100 m înălţime faţă de sol.
- sub inaltmea de 50m sa fie in priza directa pentru aterizare;
- sa aterizeze numai cu vântul de faţă;
- sa manevreze paraşuta pentru a anula acţiunea vântului asupra acesteia.
- rezolvarea incidentelor in situatia aparitiei acestora;
Se interzice declanşarea sau desfacerea din sistemul de suspensie a paraşutei
înainte de atingerea solului sau apei.
Dacă aterizarea nu este posibilă pe terenul stabilit, la alegerea unui alt teren
paraşutistul va ţine seama de următoarele:
- direcţia şi viteza de deplasare pe orizontală;
- înălţimea la care se găseşte;
- posibilităţile de pilotare a paraşutei.
În funcţie de aceste elemente, şi pe cât posibil, el va evita:
- zonele clădite;
- reţelele electrice şi telefonice;
- podurile;
- zonele mlăştinoase;
- şoselele;
- căile ferate;
- terenuri frământate;
- ape;
- culturi înalte (porumb, floarea soarelui);
- alte obstacole.

13.9. Dupa aterizare elevul / sportivul parasutist trebuie:


- sa stranga parasuta si în cel mai scurt timp posibil, paraşutistul va degaja locul de
aterizare deplasându-se la locul de staţionare prevăzut.

Editia februarie 2003 Pagina 78


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Daca aterizarea este în afara aerodromului, după strângerea paraşutei, paraşutistul


este obligat ca în cel mai scurt timp să anunţe pe orice cale organul de dirijare şi control locul
aterizării, starea sa şi posibilităţile sau necesităţile de deplasare la aerodrom.

EXTRAS DIN REGLEMENTARILE AERONAUTICE


privind desfasurarea activitatii de parasutism:

- INSTRUCTIUNILE DE ZBOR ALE AVIATIEI SPORTIVE


- AMENDAMENTUL 1 / 1992
- CODUL AERIAN /2000
- CODUL SPORTIV FAI SECTIUNEA V – a
- NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA
SI STINGEREA INCENDIILOR IN AVIATIA SPORTIVA / 1995

Editia februarie 2003 Pagina 79


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

1. INSTRUCTIUNILE DE ZBOR ALE AVIATIEI SPORTIVE


si Amendamentul 1 / 1992
NOTIUNI DE BAZA
1.1. Generalităţi
1.1.1. Instrucţiunile de zbor ale aviaţiei sportive stabilesc modul de organizare, pregătire şi
desfăşurare a zborurilor şi salturilor cu paraşuta efectuate cu aeronave de sport în porţiunile
de spaţiu aerian (zonele) repartizate - pe perioade de timp determinate sau nedeterminate -
pentru activitatea aeronautică sportivă. Ele sunt întocmite pe baza prevederilor Codului
Aerian al României, ale Regimului de Zbor în spaţiul Aerian al României precum şi a altor
reglementări internaţionale privind aviaţia sportivă adoptată pe plan internaţional.
1.1.3. Respectarea prevederilor prezentelor Instrucţiuni este obligatorie pentru personalul
aeronautic civil navigant din aviaţia sportivă (personal navigant profesionist, elevi, sportivi)
precum şi pentru personalul care concură la planificarea, organizarea, asigurarea,
executarea, dirijarea şi controlul activităţii aeronautice sportive, în scopul asigurării unei
maxime securităţi a zborurilor şi salturilor cu paraşuta.
1.2. Aeronave de sport – clasificare
1.2.1. Se numesc aeronave de sport toate aparatele de zbor, mai grele sau mai uşoare decât
aerul, destinate unei activităţi aeronautice sportive.
1.2.3. Din punct de vedere al folosirii lor, aeronavele de sport pot fi:
- de formare;
- de antrenament;
- de performanţă.
La rândul lor acestea pot fi:
- de dublă comandă;
- de simplă comandă.
1.5. Clasificarea zborurilor – salturilor cu paraşuta
1.5.1. Zborurile – salturile cu paraşuta se clasifică după:
- scop;
- înălţime;
- depărtare faţă de aerodromul de decolare;
- relief geografic survolat;

Editia februarie 2003 Pagina 80


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- ora de execuţie.
1.5.2. Din punct de vedere al scopului, zborurile- salturile cu paraşuta executate cu
aeronavele de sport pot fi:
- de instruire;
- de antrenament;
- tentative de recorduri;
- competiţionale;
- de deplasare;
- tehnice interne şi oficiale (de control după revizii, reparaţii şi întreţinerea curentă a
aeronavelor, ori de recepţie şi control al aeronavelor în vederea eliberării sau
prelungirii valabilităţii certificatului de navigabilitate);
- de control al personalului navigant;
- demonstrative;
- alte zboruri (salturi cu paraşuta).
1.5.3. Din punct de vedere al înălţimii:
- zboruri razante-până la 50 m;
- zboruri la înălţimi mici – între 51şi1000 m;
- salturi cu paraşuta la înălţimi mici – 600 şi 1000 m;
- zboruri (salturi cu paraşuta) la înălţimi mijlocii – 1001 şi 4000 m;
- zboruri – salturi cu paraşuta la înălţimi mari – peste 4000 m.

1.5.4. Din punct de vedere al îndepărtării faţă de aerodromul de decolare pot fi:
- zboruri – salturi cu paraşuta în zona aerodromului de decolare;
- zboruri –salturi cu paraşuta în afara zonei aerodromului de decolare – cu sau fără
aterizare pe alt teren.
1.5.5. Din punct de vedere al reliefului geografic survolat zborurile – salturile cu paraşuta
executate cu aeronavele de sport pot fi:
- deasupra regiunilor plane – şes – sau întinderi de apă – adică deasupra acelor regiuni
care sunt situate sub altitudinea 2000 m şi al căror relief este uniform, fără variaţii
bruşte de cote care să depăşească între ele 100 m;
- deasupra regiunilor deluroase, adică deasupra acelor regiuni care sunt situate sub
altitudinea 2000 m şi al căror relief este accidentat dar care nu prezintă variaţii bruşte
de cote ce depăşesc între ele 500 m;
- deasupra regiunilor muntoase, adică deasupra acelor regiuni care sunt situate sub
altitudinea de 2000 m şi al căror relief este foarte accidentat, cu variaţii bruşte de cote
care depăşesc între ele 500 m precum şi deasupra acelor regiuni- cu orice relief –
care se găsesc la altitudini de peste 2000 m.
1.5.6. Din punct de vedere al orei de execuţie pot fi:
- de zi;
- de noapte.
Zborurile – salturile cu paraşuta de zi sunt executate între răsăritul şi apusul soarelui, iar cele
de noapte între apusul şi răsăritul soarelui.
Orele răsăritului şi apusului soarelui sunt prevăzute în tabele emise de Observatorul
Astronautic Român, cu corecturile respective pentru fiecare poziţie geografică în parte.
1.5.7. Decolarea şi efectuarea de zboruri cu aeronavele de sport înmatriculate în România,
se pot face numai cu condiţia existenţei ordinului de misiune prin care se stabilesc detaliile
tehnice de executare a misiunii respective.
PERSONALUL AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT DIN AVIATIA SPORTIVA

Editia februarie 2003 Pagina 81


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

2.1. Generalitati
2.1.1. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva este incadrat, conform legii,
pentru indeplinirea la bordul aeronavelor a functiilor pentru care poseda brevet nominal “de
aptitudine si licenta” cu valabilitatea la zi, eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana
(AACR). Posesorii de brevete de aptitudine si licenta eliberate de Autoritatea
Aeronautica Civila Romana (AACR) sau de Aeroclubul Romaniei, incadrati in munca in alte
unitati decat cele de aviatie civila (piloti si parasutisti amatori sau sportivi) precum si elevii
aerocluburilor sportive care se instruiesc in vederea obtinerii unui brevet de aptitudine si
licenta, sunt asimilati cu personalul aeronautic civil navigant pe perioada antrenamentului
sau instructajului practic in zbor/salt in conditiile stabilite prin documente aparte.
2.1.4. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva este obligat sa aiba asupra sa,
pe timpul executarii misiunilor de zbor/salt, brevetul de aptitudine si licenta (sportiva si
medicala), pentru a - l prezenta la cererea organelor autorizate in acest sens.
2.1.5. Intreaga activitate de zbor/salturi cu parasuta a personalului aeronautic civil navigant
din aviatia sportiva, incepand cu data primului zbor/salt executat in calitatea de elev a unui
aeroclub, se consemneaza intr-un carnet individual de zbor/salturi, care se completeaza si
se pastreaza conform normelor stabilite in acest scop de Aeroclubul Romaniei.
2.1.7. Din punct de vedere al raspunderii executarii tehnice a misiunii, echipajul unei
aeronave se imparte in comandant si executanti. Functia de comandant este indeplinita in
toate cazurile de catre pilot, care primeste si denumirea de “pilot comandant de bord”.
2.1.10. Pilotul comandant de bord al aeronavei din care se executa lansare de parasutisti
trebuie sa urmeze indicatiile instructorului de parasutism in ceea ce priveste elementele de
zbor pentru lansare (directia de zbor, inaltimea de zbor, locul de lansare).
2.1.11. Se interzice prezenta la bordul aeronavelor de sport a oricarei persoane care nu este
inscrisa in ordinul de misiune.
2.1.14. Personalul navigant va fi admis la zbor/salturi zilnic, numai daca inaintea
zborului/saltului a avut repaos normal (minim 8 ore de odihna neintrerupta) si numai daca
starea sanatatii este corespunzatoare.
2.1.15. Se interzice urcarea la bordul aeronavelor / saltul cu parasuta a oricarei persoane
care, din cauze psihofizice, nu este in masura a suporta conditiile de zbor/salt
2.2. Obligaţiile şi răspunderile generale ale personalului aeronautic civil din aviaţia sportivă
precum şi ale piloţilor – paraşutiştilor amatori (sportivi) şi elevilor
2.2.1. Intregul personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva precum si
pilotii/parasutistii amatori/sportivi si elevii aerocluburilor, este obligat sa respecte cu strictete
toate prevederile documentelor ce reglementeaza activitatea aeronautica sportiva, in scopul
asigurarii unei depline securitati a zborului/salturilor.
2.2.2. Prezenţa unui superior la bordul aeronavei nu scuteşte echipajul respectivei aeronave
de răspunderea sa pentru executarea misiunii în cele mai bune condiţii.
2.2.3. Principala obligaţie şi răspundere a echipajului aeronavei este împlinirea misiunii de
zbor – salturi cu paraşuta, la indicele de calitate cel mai înalt, înţelegându-se prin aceasta:
a) pregătirea minuţioasă a misiunii;
b) respectarea cu stricteţe a elementelor înscrise în documentele de bord şi a
celor autorizate de organele de dirijare şi control, asigurând o deplină securitate a
zborului;
c) crearea unui climat de înaltă ţinută morală şi profesională în vederea creşterii
prestigiului unităţii prin:
ƒ menţinerea unei discipline ferme între membrii echipajului şi între
aceştia şi organele aeronautice cu care vin în contact în timpul misiunii
(organele de trafic aerian, comandanţii de aerodromuri, etc);

Editia februarie 2003 Pagina 82


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

ƒ abordarea unui comportament prevenitor, dar demn, în relaţiile cu alte


persoane în afara aviaţiei sportive.
2.4. Obligaţiile şi răspunderile elevului şi sportivului pilot sau paraşutist
2.4.1. Pilotul/parasutistul amator/sportiv
2.4.1.1. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este subordonat nemijlocit instructorului de zbor
sau paraşutism la care a fost repartizat. Pe timpul staţionarii pe alt aerodrom decât cel de
bază, sportivul este subordonat comandantului aerodromului respectiv din punctul de vedere
al oricărei activităţi legate direct de zbor, de exploatarea şi întreţinerea aeronavei sale.
2.4.1.2. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este obligat să execute în bune condiţii misiunea
primită, să respecte toate dispoziţiile primite şi să fie disciplinat la sol şi la zbor.
2.4.1.3. Pilotul/parasutistul amator/sportiv trebuie:
- să cunoască funcţionarea tehnică a aeronavei precum şi instrucţiunile de exploatare a
acesteia la sol şi în zbor;
- să stăpânească tehnice de pilotaj – lansare;
- să ştie să analizeze corect situaţia meteorologică înaintea şi în timpul zborului –
antrenamentului de salt cu paraşuta;
- să poată să aprecieze corect posibilitatea de ateriza fără pericol cu paraşuta pe
terenuri alese din aer;
- în simplă comandă, pe timpul circulaţiei la sol şi al zborului, să menţină o legătură
permanentă radio şi la vedere cu organul de dirijare si control, pentru a executa
întocmai dispoziţiile acestuia;
- să raporteze instructorului de zbor sau paraşutism toate datele care survin pe timpul
executării misiunii şi care prezintă interes pentru îndeplinirea în siguranţă a acesteia şi
a zborului în general;
- să fie disciplinat.
2.4.1.4. Pilotul/parasutistul amator/sportiv poartă intreaga răspundere pentru:
- luarea în primire a aeronavei şi instalaţiilor acesteia în perfectă stare de funcţionare şi
cu documentele având valabilitatea la zi;
- buna pregătire şi executare a misiunii primite;
- respectarea prevederilor reglementărilor referitoare la executarea zborurilor în zonele
rezervate sportului aeronautic precum şi în afara acestora;
- respectarea regimului propriu de odihnă şi hrană;
- respectarea centrajului aeronavei (unde este cazul);
- comportarea disciplinată la sol şi în zbor.
2.4.2. Elevul pilot sau paraşutist
2.4.2.1. Elevul pilot/parasutist este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau
paraşutism la care a fost repartizat. Pe timpul staţionării pe un alt aerodrom decât cel de
bază, când nu este însoţit de instructorul său, elevul este subordonat comandantului
respectivului aerodrom din punct de vedere al oricărei activităţi legată direct de zbor şi de
securitatea aeronavei.
2.4.2.2. Elevul pilot/parasutist trebuie:
- să-şi însuşească în cel mai înalt grad cunoştinţele teoretice ce i se predau de către
instructor;
- să depună interes în formarea deprinderilor practice pe timpul antrenamentului pentru
salturi;
- să cunoască şi să aplice toate documentele care reglementează activitatea sa la sol
în zbor;
- să ştie să analizeze corect situaţia meteorologică înaintea şi în timpul zborului;

Editia februarie 2003 Pagina 83


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- să raporteze instructorului său de zbor sau paraşutism toate faptele care survin pe
timpul zborului sau saltului cu paraşuta şi care prezintă interes pentru executarea
acestuia şi a salturilor cu paraşuta în general;
- să fie disciplinat şi să dea dovadă de o înaltă pregătire profesională şi o corectă
conduită morală;
- să raporteze instructorului de zbor/paraşutism dacă constată că nu îndeplineşte
condiţiile de pregătire sau psihofizice pentru zbor;
- să respecte regimul de odihnă şi de hrană pentru a corespunde permanent condiţiilor
psihofizice de zbor sau salturi cu paraşuta.
2.4.2.3. Elevul pilot/parasutist trebuie:
- sa raporteze instructorului sau de zbor/parasutism daca constata ca nu indeplineste
conditiile de pregatire sau psihofizice pentru zbor/salt cu scopul de a se amana sau anula
decolarea/saltul cu parasuta.

2.5. Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant din aviaţia sportivă
precum şi sportivilor şi elevilor piloţi sau paraşutişti
2.5.2. Pilotii/parasutisti amatori/sportivi vor fi admişi la zbor astfel:
- anual, prin decizia directorului Aeroclubului României, ca urmare a obţinerii de către
respectivii sportivi a licentei sau a prelungirii valabilităţii licenţei pe care o detine, în
condiţiile stabilite de Aeroclubul României;
- la întreruperi mai mari de 30 zile de la zbor sau salt cu paraşuta, de către
comandantul de aeroclub, ca urmare a controlului practic în zbor executat de către un
instructor de zbor sau paraşutism din aeroclub;
- zilnic, de către instructorul de zbor sau paraşutism pe baza rezultatului obţinut în
cadrul controlului pregătirii pentru zbor.
2.5.3. Elevii piloţi sau paraşutişti vor fi admişi la zbor astfel:
- anual, prin decizia directorului Aeroclubului României;
- la primul salt cu paraşuta comandat în urma rezultatelor obţinute la salt cu paraşuta
automat efectuat de către un instructor de paraşutism autorizat din Aeroclubul
României;
- zilnic, de către instructorul de paraşutism.
2.5.5. Rezultatele tuturor controalelor teoretice şi practice executate asupra pregătirii
personalului navigant se vor înscrie în mod obligatoriu în fişele de control.

2.6. Oprirea de la zbor sau salt cu paraşuta a personalului aeronautic civil navigant din
aviaţia sportivă
2.6.1.1. Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia sportivă precum şi elevii
şi sportivii pot fi opriţi de la executarea zborului sau saltului în cazul:
a) neprezentării sau nereuşitei la examenul anual de licenţă;
b) nereuşitei la controlul periodic în zbor sau salturi executate în cadrul
aeroclubului;
c) neprezentării sau nereuşitei la examinările medicale periodice;
d) nereuşitei la controlul zilnic asupra pregătirii în vederea zborului sau saltului cu
paraşuta;
e) comiterii unor abateri grave de la regulile de zbor sau de la cele de conduită.
În cazurile de la literele a), b) ,c) şi d) oprirea de la zbor sau salturi cu paraşuta va avea
durata necesară înlăturării cauzelor care au produs-o.
În cazul de la litera e), oprirea va putea avea o durată de :
- pentru piloţii ( paraşutiştii) amatori şi sportivi precum şi pentru elevii piloţi (paraşutişti):

Editia februarie 2003 Pagina 84


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- până la o zi, dacă sancţiunea este dată de instructorul de zbor sau paraşutism;
- până la 5 zile, dacă este dată de comandantul aeroclubului;
- până la 15 zile, dacă este dată de comandantul aeroclubului sau a
detaşamentului respectiv din cadrul Aeroclubului României;
- pana la 30 zile daca este data de directorul Aeroclubului Romaniei sau seful
serviciului inspectie zbor din cadrul AACR
- nelimitat până la definitiv, dacă este dată de directorul Aeroclubului României
sau de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

3. BAZELE ASIGURĂRII SECURITĂŢII ZBORURILOR – SALTURILOR CU


PARAŞUTA

3.1. Condiţii meteorologice


2.1.1. Zborurile cu aeronavele de spor sau salturile cu paraşuta se execută ziua sau
noaptea, când valorile condiţiilor meteorologice sunt cel puţin:

Spatiu În zona În afara zonei de


Perioada aerodromului aerodrom
propriu de
Condiţii dec. / at Şes Deal şi munte
Vizibilitatea Ziua 4 km 4 km
Noaptea (*) 5 km 10 km
Distanţa Ziua 50 m 100 m 300 m
verticală sub
plafon (**) Noaptea (*) 300 m 300 m 500 m

(*) Numai avioane şi paraşute


(**) Cu păstrarea înălţimii de siguranţă corespunzătoare zonei orografice, conform
prevederilor Regulamentului de Zbor al Aviaţiei Civile.
3.1.2. Zborurile sau salturile cu paraşuta noaptea, în afara zonelor repartizate pentru
activitatea aeronautică sportivă, se pot executa numai cu aprobarea şefului Autorităţii
Aeronautice Civile Române, dată pentru fiecare caz în parte.
3.1.4. Intensitatea maximă a vântului admisă pentru fiecare tip de aeronavă în parte, este
prevăzută în instrucţiunile de exploatare emise de constructor. În limitele acestei intensităţi
maxime admise pentru aeronavă si in functie de antrenamentul echipajelor şi de tema de
zbor (salt cu paraşuta) ce trebuie executată, se va stabili intensitatea maxima a vântului,
pentru fiecare zi de zbor (salturi cu paraşuta).

4. ORGANIZAREA ZBORURILOR - SALTURILOR CU PARAŞUTA

4.1. Pregătirea echipajului de zbor sau salturilor cu paraşuta


4.1.1. Fiecare zbor sau salt cu paraşuta trebuie să fie precedat de o pregătire minuţioasă şi
temeinică a echipajului. Pregătirea se organizeaza si se execută astfel încât să se uşureze

Editia februarie 2003 Pagina 85


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

munca echipajului în aer şi să se asigure securitatea, precizia şi economicitatea misiunii


respective.
4.1.2. Personalul navigant, indiferent de calificare sau grad de antrenament va fi autorizat să
execute o misiune de zbor sau salt cu paraşuta dacă este apt din punct de vedere medical şi
numai după ce s-a pregătit corespunzător pentru misiunea respectivă.
4.1.3. Organizarea unei activităţi de zbor sau salt cu paraşuta se face cu participarea
întregului echipaj (tuturor elevilor, piloţilor, sportivilor) sub conducerea instructorului de zbor
sau paraşutism.
4.1.4. Pregătirea pentru zbor sau salt cu paraşuta se desfăşoară, de regulă, în două etape:
pregătirea preliminară (periodică) şi pregătirea nemijlocită (briefing) înainte de efectuarea
unei/unor misiuni de zbor.
4.1.4.1. Pregătirea preliminară se desfăşoară pentru o perioadă de maxim 30 de zile
calendaristice având durata stabilită de comandantul de aeroclub în funcţie de specificul
activităţii de zbor planificată. Ea se efectuează în prima fază cu personalul navigant

profesionist şi factorii de conducere din aeroclub. Pregătirea este continuată pe grupe de


instruire şi echipaje de către instructorii de zbor. Pregătire preliminară se poate executa şi
cumulat cu pregătirea nemijlocită dar numai pentru sportivii şi elevii paraşutişti.
4.1.4.2. Pregătirea nemijlocită (zilnica) a zborului sau saltului cu paraşuta se efectuează
întrunit cu tot personalul care participă la activitate în perioada imediat următoare a zilei şi de
către fiecare instructor de zbor/salt cu grupa sa. Pentru misiunile de zbor sau salt cu
paraşuta izolate (transport avion, lansări demonstrative) pregătirea nemijlocită se efectuează
de către un instructor de zbor sau paraşutism.
4.1.5. Consemnarea activităţii de pregătire pentru zbor se face în registrele de pregătire şi
organizare a zborului prin grija fiecărui comandant de aeroclub. Pregătirea preliminară se
consemnează obligatoriu de către elevi, sportivi şi personalul navigant profesionist angajat
sau voluntar care execută misiunile cuprinse în programul propriu de calificare iniţială sau
superioară, în caietul de pregătire personală. Pregătirea nemijlocită se consemnează în mod
obligatoriu de către elevi şi sportivi, prin grija instructorului de zbor/paraşutism în caietul de
pregătire personală. Succesiunea şi conţinutul datelor înscrise în registrele de pregătire şi
organizare a zborului şi în caietele de pregătire personală se stabilesc de către directorul
A.R. şi conţin, în principal informaţiile specificate la punctul 4.1.6. din prezentul regulament.
4.1.6. De regulă, pregătirea pentru zbor-salturi cu paraşuta se execută în ajunul fiecărei zile
de zbor-salturi cu paraşuta revăzându-se în ziua zborului-salturilor cu paraşuta în scopul
actualizării elementelor variabile. Totuşi, pregătirea pentru executarea unei teme de instruire
în zbor sau salturi cu paraşuta se va putea executa - la aprecierea comandantului de
aeroclub – odată pe săptămână revăzându-se însă în fiecare zi de zbor/salturi cu paraşuta în
scopul actualizării elementelor variabile. Trecerea la o nouă temă de instruire în zbor/salturi
cu paraşuta va fi precedată, în mod obligatoriu, de o pregătire corespunzătoare a
echipajelor.
4.1.7. De regula, cu ocazia pregatirii preliminare si zilnice pentru zbor/salt se procedeaza si
la analiza activitatii anterioare.
4.1.8. Controlul pregătirii pentru zbor se execută:
- de către şeful de sector sau un instructor paraşutism numit în acest sens pentru
personalul navigant profesionist;
- de către instructorul paraşutism, pentru elevii, sportivii şi personalul navigant
profesionist ce se întruneşte sau este examinat în zbor sau salt cu paraşuta în baza
unui program aprobat.

Editia februarie 2003 Pagina 86


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

4.2. Organizarea şi instalarea startului


4.2.1.Startul se va organiza şi instala în fiecare zi de zbor sau salt cu paraşuta, cu cel puţin
30 minute înainte de ora prevăzută pentru prima decolare, în funcţie de direcţia vântului.

1. groapă cu nisip ( platforma)


2. punct fix – diametru 0,10 m 1
3. mânecă de vânt
4. avion (loc de staţionare)
5. lunetă
6. anemometru
7. masă start 15
m
8. loc pentru control echipaj
9. loc pentru echipare
10. masă de pliaj (pânză)
11. fanioane roşii 2
12. porta-voce

minim
30 m

6 12
7
5
4 8
11
9

Editia februarie 2003 Pagina 87


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

10

4.2.3. Controlul organizării şi instalării startului se execută de către conducătorul de lansări.


Nici-o decolare nu va putea fi efectuată dacă în prealabil nu a fost executat controlul asupra
instalării startului.
4.2.4. Desfăşurarea simultană a mai multor activităţi de zbor diferite pe acelaşi teren în
acelaşi start se execută sub conducerea unui singur conducător de zbor şi cu respectarea
procedurilor stabilite de comandantul de aeroclub.
4.2.5. Se interzic la start activităţi care pot sustrage atenţia de la zbor sau saltul cu paraşuta
a instructorului sau elevilor şi sportivilor, cum ar fi ascultarea aparatelor radio, jocul cu
mingea, citirea de ziare, reviste, cărţi, discuţii pe alte teme decât cele legate de executarea
zborurilor respective.

4.3. Dirijarea şi controlul zborurilor sau salturilor cu paraşuta


4.3.1. Dirijarea şi controlul zborului sunt obligatorii şi se asigură de către personalul autorizat
prin decizi directorului Aeroclubului României.
4.3.2. Conducerea zborurilor sau salturilor cu paraşuta se asigură prin legătura radio
bilaterală. În cadrul activităţilor competiţionale unde regulamentul de desfăşurare interzice
sau limitează folosirea staţiilor radio de la bord, în activitatea de paraşutism precum şi în
cazuri excepţionale (defectarea staţiei radio) conducerea zborului se efectuează cu ajutorul
semnelor şi semnalelor urmatoare.
Semne şi semnale optice

DZ Toate cele patru panouri:


LANSARE AUTORIZATA

Editia februarie 2003 Pagina 88


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Numai trei panouri expuse:


PENTRU PARAŞUTISTE (FETE)
SALTUL ESTE INTERZIS !
DZ

Nici un panou:
DZ TOATE AVIOANELE CUPRINSE ÎN
ACTIVITATEA DE ZBOR SUNT
OBLIGATE SĂ ATERIZEZE !

Lansare pentru acrobaţie


DIRECŢIA PENTRU LANSARE ESTE
DZ CEA INDICATĂ DE SĂGEATĂ

Panou de restricţie aşezat în spatele săgeţii


LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ
MAI DEVREME. SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA
DZ PANOULUI DE RESTRICŢIE.

Editia februarie 2003 Pagina 89


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Panoul aşezat în faţa săgeţii


LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ MAI
TÂRZIU. SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA PANOULUI DE
DZ RESTRICŢIE

- panou de restricţie

- panou de autorizare

- săgeată de acrobaţie

Editia februarie 2003 Pagina 90


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Semnalele conventionale de dirijare a elevilor parasutisti pentru aterizare:


- Paletele sus - zborul planat cu comenzile sus impotriva vintului (fig.1).
- Paletele in lateral - zbor planat cu 50 % frinare impotriva vintului ( fig.2).
- Paletele jos - frinare totala a zborului planat impotriva vintului,
momentul aterizarii ( fig. 3)

fig.1 fig.2 fig.3

NOTA: Paletele vor fi vopsite in portocaliu – culoare astrala.

- Sageata pentru indicarea directiei de aterizare a parasutistilor, confectionata


din material textil de culoare alba, avand dimensiunile 3 x 6 m;

4 m. 2
m

Editia februarie 2003 Pagina 91


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

4.4. Asigurarea meteorologică a zborurilor sau salturilor cu paraşuta


4.4.1. Asigurarea meteorologică a zborurilor sau salturilor cu paraşuta se realizează prin
informarea promptă şi permanentă a echipajelor şi organului de dirijare şi control al zborurilor
sau salturilor cu paraşuta asupra elementelor meteorologice reale şi prevăzute:
- direcţia şi tăria vântului;
- vizibilitatea;
- înălţimea plafonului de nori;
- nebulozitatea;
- umiditatea atmosferei.
4.4.2. Asigurarea meteorologică a zborurilor / salturilor cu paraşuta se realizează cu ajutorul
aparaturii meteorologice din dotarea aerodromurilor, prin legătura existentă între aerocluburi
şi organele (staţii, centre) meteorologice existente pe aerodromuri (aeroporturi) sau în
apropierea acestora precum şi prin informaţiile furnizate de echipajul care a executat
sondajul meteorologic şi de toate celelalte echipaje, imediat după aterizare.
4.4.3. Asigurarea meteorologică a zborurilor sau salturilor cu paraşuta se efectuează potrivit
normelor elaborate de AACR.

4.5. Asigurarea medicală a zborurilor


4.5.1.• Asigurarea medicală a zborurilor sau salturilor cu paraşuta este obligatorie şi se
realizează prin:
b) pentru elevi şi sportivi prin controlul asupra capacităţii psihofizice de zbor sau salturi cu
paraşuta executat de către policlinicile teritoriale. Aptitudinea medicală pentru zbor se
acordă în conformitate cu normele stabilite de către A.A.C.R.

Efectuarea zilnică a vizitei medicale a personalului aeronautic menţionată în I.Z.A.S. la acest articol, nu a fost trecută
deoarece a fost abrogată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.363/10.07.1998.

4.7. Analiza zborurilor/salturilor


4.7.1. Comandantii de aerocluburi sunt obligati sa organizeze cu personalul navigant
subordonat, dupa fiecare zi de zbor/salturi, sedinte de analiza a modului de desfasurare si
asigurare a activitatii de zbor/salturi.
In cadrul sedintelor se vor urmari in mod perseverent ridicarea nivelului de disciplina a
echipajelor si inlaturarea tuturor cauzelor ce pot duce la scaderea indicelui de securitate si
precizie a zborurilor/salturilor.
4.7.2. Analiza trebuie sa scoata in evidenta nu numai lipsurile in organizarea asigurarea,
conducerea si desfasurarea zborurilor/salturilor, ci trebuie totodata sa sublinieze si si sa
generalizeze experienta pozitiva pe linia indeplinirii indatoririlor si a respectarii
reglementarilor aeronautice.
4.7.3. Analiza zborurilor/salturilor va urmari evidentierea tuturor corectiilor ce trebuie aduse
elementelor de executare a misiunilor de zbor/salt, pentru fiecare pilot parasutist in parte,
evitandu-se in mod categoric generalizarile.
4.7.4. Analiza unei zile de zbor/salturi trebuie facuta fie in aceeasi zi, fie cel mai tarziu a doua
zi, pentru ca elementele sa fie cat mai exacte si cat mai clare in memoria personalului.

Editia februarie 2003 Pagina 92


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Activitatea de paraşutism

7.1. Generalităţi
7.1.1. Clasificarea generală a salturilor cu paraşuta (arătată la 1.5.) se împarte la rândul său
după cum urmează:
- după aparatul din care se execută saltul;
- după modul de deschidere al paraşutei;
- după numărul de paraşutişti lansaţi;
- după locul de aterizare.
7.1.2. După aparatul din care se execută salturile, acestea pot fi:
- din turnul de paraşutism;
- din aeronavă.

7.1.3. După modul de deschidere al paraşutei, salturile din aeronavă pot fi:
- automate (cu deschidere automată);
- comandate (cu deschidere comandată).
7.1.4. După numărul de paraşutişti lansaţi, salturile din aeronavă pot fi:
- individuale (câte unul la fiecare trecere a aeronavei deasupra locului de lansare);
- în grup (unul după altul, la aceeaşi trecere a aeronavei deasupra locului de lansare).
7.1.5. După locul de aterizare, salturile din aeronavă pot fi:
- cu aterizare pe aerodrom;
- cu aterizare în afara aerodromului;
- cu aterizare la punct fix;
- pe teren accidentat;
- pe apă.

7.2. Plierea paraşutei


7.2.1. De regulă, plierea paraşutei se execută în încăperi special amenajate în acest scop.
Plierea paraşutei pe câmp se permite numai când condiţiile atmosferice sunt
corespunzătoare, adică:
- intensitatea vântului nu depăşeşte 7 m/s;
- umiditatea nu afectează starea paraşutei.
7.2.2. În toate cazurile, plierea paraşutei se execută numai pe mese de pliaj. Se interzice
plierea pe alte suprafeţe. Se interzice întinderea mesei de pliaj de câmp pe suprafaţă
frământată sau înclinată a terenului sau pe porţiuni ude a acestuia (apă, ulei etc.).
7.2.3. În cazul salturilor executate de elevi sau sportivi care au executat mai puţin de 25
salturi, plierea paraşutelor se execută de către instructorii de paraşutism la care au fost
repartizaţi; în toate cazurile verificarea modului de pliere a paraşutelor se efectuează de
instructorul de paraşutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol.
7.2.4. Se interzice plierea paraşutei care prezintă o stare necorespunzătoare (este udă sau
umedă are pete de grăsime, rosături etc.). Paraşutele ude sau umede vor fi uscate prin
agăţarea lor în încăperi special amenajate în acest scop.
7.2.5. La terminarea operaţiei de pliere, cel care a făcut această operaţie va înscrie în mod
obligatoriu data plierii şi va semna în carnetul de pliaj al paraşutei atestând prin aceasta nu
numai calitatea operaţiei făcute, ci şi buna stare a paraşutei.
7.2.6. Se interzice saltul cu paraşuta a cărei pliere s-a făcut cu mai mult de 30 zile înainte.

Editia februarie 2003 Pagina 93


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

7.3. Depozitarea şi transportul paraşutei


7.3.1. Depozitarea şi transportul paraşutei se execută numai cu paraşuta introdusă în sacul
de protecţie.
7.3.2. Depozitarea paraşutei se face în încăperi special destinate, prevăzute cu dulapuri sau
rafturi de depozitare, cu perdele de protecţie la ferestre (geamuri vopsite de culoare
albastră). Temperatura în cameră trebuie să fie de 16º- 18º C. Se interzice depozitarea în
încăperile destinate depozitării paraşutelor, a altor materiale şi mai ales a celor inflamabile, a
acizilor, grăsimilor etc. care prin prezenţa lor pot deteriora paraşutele.
7.3.3. Autovehiculul cu care se execută transportul paraşutelor trebuie să fie bine curăţat,
descărcat de alte materiale şi să nu prezinte pete de grăsimi, ulei, etc. Depozitarea acestora
în maşină se va face cu grijă, pentru a nu se produce deteriorarea sau deplierea lor.
7.3.4. Pe câmp, paraşutele vor fi păstrate în saci, iar sacii vor fi aşezaţi pe o pânză special
destinată sau o masă de pliaj. Se interzice ca pe timpul staţionării pe câmp paraşutele să fie
utilizate pentru odihna personalului sau în alte scopuri.
7.3.5. În caz de ploaie pe timpul transportului sau depozitării pe câmp, paraşutele vor fi
acoperite cu prelate.
7.4. Echiparea cu paraşuta
7.4.1. Pentru toate salturile echiparea paraşutistului se face cu paraşuta principala şi
paraşuta de rezervă; verificarea echipării paraşutistului se efectuează de instructorul de
paraşutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol.
7.4.2. Echiparea paraşutei principale şi a celei de rezervă de către elevii sau sportivii amatori
se execută sub directa supraveghere şi îndrumare a instructorului de paraşutism şi în locul
special destinat pentru această operaţie. După echipare, instructorul de paraşutism este
obligat să executa controlul fiecărui elev paraşutist în parte, pentru a constata dacă
echiparea s-a făcut corect şi dacă paraşutele respective nu prezintă deteriorări care să
reducă indicele de securitate a saltului.
7.4.3. Se interzice urcarea în aeronavă pentru salt a paraşutistului ale cărei paraşută
prezintă nereguli în starea sau echiparea lui.
7.5. Îmbarcarea paraşutistului
7.5.1. Urcarea la bordul aeronavei de lansare se va face sub supravegherea instructorului.
De regulă, urcarea se face fără ca motorul aeronavei să fie în funcţiune. Se admit excepţii
numai când suflul elicei nu produce dificultăţi la îmbarcare sau nu degradează echipamentul
paraşutistului.
7.5.2. În cazul îmbarcării unui grup de paraşutişti, ordinea de îmbarcare a acestora va fi
invers celei stabilite pentru salt.
7.5.3. Dacă pe timpul îmbarcării instructorul observă producerea unei defecţiuni sau
deteriorări în echipamentul paraşutistului, el îl va opri de la lansare, dispunând debarcarea
lui. Se interzice a se efectua la bordul aeronavei remedieri ale plierii paraşutei.
7.6. Transportul paraşutistului la bordul aeronavei
7.6.1. Pe timpul transportului la bordul aeronavei paraşutistul este obligat:
- să se aşeze pe locul destinat;
- să supravegheze terenul pentru a fi orientat asupra locului unde se află;
- să supravegheze spaţiul pentru a urmării evoluţia stării atmosferice şi să asculte sau
să ceară detalii despre aceasta de la instructorul de paraşutism sau pilotul comandant
de bord;
- să nu facă mişcări bruşte sau dezordonate sau să nu-şi părăsească locul fără
aprobarea instructorului.

Editia februarie 2003 Pagina 94


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

7.6.2. Dacă la bordul aeronavei se găsesc mai mulţi paraşutişti, aceştia vor fi aşezaţi pe
locuri în ordinea stabilită pentru salt. La stabilirea ordinii pentru salt se va ţine seama de
direcţia avionului faţă de direcţia vântului şi de greutatea paraşutiştilor.
7.6.3. Se interzic la bord activităţi care pot sustrage atenţia paraşutiştilor de la executarea
misiunii lor.
7.6.4. Clanşarea cablurilor paraşutelor elevilor pentru executarea saltului automat, va fi
executată de instructor. Prezenţa instructorului la borul aeronavei este obligatorie; excepţie
face cazul în care se lansează paraşutişti de performanţă, selecţionaţi în lotul naţional (cu
peste 500 salturi).
7.6.5. Instructorul de paraşutism este obligat să supravegheze permanent pe timpul zborului
starea psihofizică a paraşutiştilor şi să oprească de la salt pe oricare din aceştia, la care se
observă o creştere a stării de emotivitate sau o înrăutăţire a stării fizice.

7.7. Părăsirea bordului aeronavei


7.7.1. Părăsirea bordului aeronavei de către elevi sau sportivi trebuie executată la comanda
şi sub supravegherea instructorului de paraşutism. În cazul salturilor competitive, momentul
saltului poate fi stabilit de paraşutist.
7.7.2. Eşalonarea minimă a paraşutiştilor la părăsirea bordului aeronavei unul după altul,
este de 2 secunde. Reducerea acestei eşalonări se admite numai în cazul salturilor se
performanţă.
7.7.3. Părăsirea bordului aeronavei pentru executarea saltului comandat este admisă numai
pentru paraşutiştii care şi-au însuşit, pe timpul saltului automat, tehnica deschiderii
comandate a paraşutei, prin simularea acţionarii comenzii manuale.
7.7.4. La primele salturi comandate se va folosi paraşuta de spate şi de siguranţă special
construite pentru această fază de instruire. Folosirea paraşutelor de performanţă este
admisă numai după însuşirea de către paraşutist a pilotării corpului în atmosferă încât
deschiderea paraşutei să se facă în poziţie orizontală a paraşutistului, cu faţa în jos.
7.7.5. Timpul de cădere liberă în saltul comandat se va mări progresiv, pe măsura însuşirii
de către paraşutist a pilotării corpului în atmosferă. La primele salturi comandate se interzice
depăşirea timpului de 3-5 secunde de cădere liberă.
7.7.6. Salturile comandate, în grup, pot fi executate numai de sportivi antrenamentişti sau de
performanţă. Deschiderea paraşutelor în grup se face numai cu respectarea distanţei minime
de siguranţă de 30 m între paraşutişti. În cazul căderii pe aceeaşi verticală sau pe verticale
apropiate la mai puţin de 30 m, deschiderea se va face în ordine inversă căderii (cel mai de
jos va deschide ultimul), cu respectarea înălţimii minime, pentru siguranţa deschiderii.
7.7.7. Înălţimea minimă faţă de sol (apă) pentru siguranţa deschiderii paraşutei este de 600
m. Sub această înălţime nu se admite a se prevedea deschiderea comandată a paraşutei,
indiferent de gradul de antrenament al paraşutistului.
7.7.8. Executarea figurilor acrobatice în timpul căderii libere se permite numai paraşutiştilor
de performanţă.
7.7.9. Folosirea paraşutei de rezerva, la toate felurile de salturi, este obligatorie imediat ce
paraşutistul constată o defecţiune la deschiderea sau funcţionarea paraşutei principale.

7.8. Coborârea cu paraşuta


7.8.1. După deschiderea paraşutei, paraşutistul este obligat să supravegheze:
- deschiderea completă a paraşutei şi starea voalurii;

Editia februarie 2003 Pagina 95


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- spaţiul înconjurător în scopul prevenirii abordajelor cu alţi paraşutişti;


- terenul deasupra căruia se află, în scopul orientării spre locul prevăzut de aterizare,
sau când acest lucru nu este posibil, spre un alt teren corespunzător aterizării;
- semnalele optice ale organului de dirijare şi control.
În apropierea solului paraşutiştii elevi şi sportivii antrenamentişti pot fi dirijaţi şi în
acest caz vor executa comenzile date prin amplificatorul de voce de către conducătorul de
lansări sau cu ajutorul semnalelor vizuale.
7.8.2. Dacă aterizarea nu este posibilă pe terenul stabilit, la alegerea unui alt teren
paraşutistul va ţine seama de următoarele:
- direcţia şi viteza de deplasare pe orizontală;
- înălţimea la care se găseşte;
- posibilităţile de pilotare a paraşutei.
În funcţie de aceste elemente, şi pe cât posibil, el va evita:
- zonele clădite;
- reţelele electrice şi telefonice;
- podurile;
- zonele mlăştinoase;
- şoselele;
- căile ferate;
- terenuri frământate;
- ape;
- culturi înalte (porumb, floarea soarelui);
- alte obstacole.
7.8.3. În apropiere de sol, paraşutistul este obligat să executa manevrele pregătitoare
aterizării de la cel puţin 100 m înălţime faţă de sol.

7.9. Aterizarea
7.9.1. La toate salturile aterizarea se face cu vântul din faţă (pe contra).
7.9.2. Se interzice declanşarea sau desfacerea din sistemul de suspensie a paraşutei înainte
de atingerea solului sau apei.
7.9.3. Imediat după aterizare, paraşutistul este obligat să manevreze paraşuta pentru a anula
acţiunea vântului asupra acesteia.
7.9.4. După aterizarea pe aerodrom paraşutistul se va ridica imediat în picioare iar după
strângerea paraşutei, în cel mai scurt timp posibil, paraşutistul va degaja locul de aterizare
deplasându-se la locul de staţionare prevăzut.
7.9.5. După aterizarea în afara aerodromului şi după strângerea paraşutei, paraşutistul este
obligat ca în cel mai scurt timp să anunţe pe orice cale organului de dirijare şi control locul
aterizării, starea sa şi posibilităţile sau necesităţile de deplasare la aerodrom.

2. CODUL AERIAN

Art. 66 ) Activitatile aeronautice civile se efectueaza de catre personalul atestat in acest


scop. Orice persoana care face dovada absolvirii unui curs sau a unui program

Editia februarie 2003 Pagina 96


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

corespunzator de pregatire de specialitate aeronautica poate solicita atestarea ca personal


aeronautic civil pentru acea specialitate.
Art. 70 ) Examenele medicale ale candidatilor care solicita atestarea ca personal
aeronautic civil pot fi efectuate numai de catre o institutie medical autorizata in acest sens.
Art. 97.1 ) Incalcarea de catre personalul aeronautic civil a indatoririlor de serviciu sau
neindeplinirea lor, daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta zborului, se
pedepseste cu inchisoare de 1 – 5 ani.
Art. 97.2 ) Incredintarea comenzilor aeronavei civile de catre pilotul comandant unei
persoane neautorizate se pedepseste cu inchisoare de 3 – 10 ani si interzicerea unor
drepturi.
Art. 97.3 ) Desfasurarea activitatii sub influenta bauturilor alcoolice se pedepseste cu
inchisoare de 0,6 – 2 ani sau amenda. Este considerat sub influenta bauturilor alcoolice
personalul avand o imbibatie alcoolica in sange intre 0,5 %o - 1 %o .
Art. 97.4 ) Efectuarea serviciului in stare de ebrietate se pedepseste cu inchisoare de 2 –
7 ani. Este considerat in stare de ebrietate personalul avand o imbibatie alcoolica in sange
de peste 1 %o .
Art. 97.5 ) Exercitarea fara drept de catre orice persoana a atributiilor care revin
echipajului unei aeronave civile se pedepseste cu inchisoare de 3 – 10 ani si interzicerea
unor drepturi.
Art. 97.6 ) Se pedepseste cu inchisoare de 0,3 – 1 an sau cu amenda urmatoarele fapte:
- exploatarea unei aeronave fara a poseda certificatul de inmatriculare si certificatul de
navigabilitate;
- exploatarea unei aeronave cu nerespectarea conditiilor, limitarilor sau altor cerinte
prevazute in certificatul de navigabilitate ori in celelalte documente privind aeronava;
- inscriptionarea neconforma cu certificatul de inmatriculare sau suprimarea marcilor de
inscriptionare;
- distrugerea sau sustragerea oricarui document de bord impus de regulile sau
reglementarile aeriene in vigoare;
- incalcarea regulilor privind survolul.
Art. 97.8 ) Efectuarea de operatiuni aeriene civile fara autorizatie sau licenta prevazuta de
lege , daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta zborului, sanatatea publica sau
protectia mediului se pedepseste cu inchisoare de 1 – 3 ani sau amenda.
Art. 97.10 ) Savarsirea oricarui act de violenta fizica sau psihica asupra unei persoane
aflata la bordul unei aeronave civile in zbor sau in pregatire de zbor se pedepseste cu
inchisoare de 10 – 20 ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 97.11 ) Distrugerea unei aeronave in serviciu sau deteriorarea acesteia, in asa fel
incat sa o faca inapta de zbor ori sa ii puna in pericol sacuritatea in zbor se pedepseste cu
inchisoare de 10 – 20 ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 97.12 ) Preluarea fara drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum si
exercitarea fara drept a controlului asupra aeronavei se pedepseste cu inchisoare de 10 – 20
ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 97.13 ) Daca faptele au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este detentia pe viata sau inchisoare de 15 – 25 ani si interzicerea unor drepturi.

3. CODUL SPORTIV F.A.I.

SECTIUNEA a V – a

Editia februarie 2003 Pagina 97


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

CAPITOLUL 1 REGULAMENTE GENERALE

1.1.VALABILITATE, DEFINITII SI PRESCURTARI

1.1.1. Principii.
(1) In conformitate cu Sectiunea generala din Codul sportiv, aceasta sectiune,
impreuna cu toate amendamentele si Regulamentul de concurs, cuprinde regulamentul care
se aplica oricarei activitati de parasutism sportiv.
(2) Modificarile aduse textului acestei sectiuni din Codul Sportiv sunt cele din
Anexa A, care este rescrisa ori de cate ori Comisia Internationala de parasutism (IPC) a
Federatiei Aeronautice Internationale (FAI) a aprobat modificari. Se mentioneaza anul
aparitiei, asa cum se cere in sectiunea generala 10.3.
(3) Doar probele care se tin in conformitate cu acest regulament sunt
recunoscute de FAI. Autoritatile care raspund de sporturile aeronautice nationale trebuie sa
aplice acest regulament la campionatele nationale si alte concursuri nationale de parasutism.
Pentru concursurile nationale aceasta Sectiune a Codului sportiv poate necesita modificari in
conformitate cu regulementele aviatiei civile locale, sau pentru a permite participarea la
concurs a incepatorilor.
(4) Disciplinele parasutismului sportiv sunt:
- Acrobatie stil cadere libera si aterizare de precizie
- Formatie de parasutisti (lucru relativ)
- Formatie cu parasuta deschisa (lucru relativ pe cupola)
- Paraski
Regulile pentru fiecare disciplina de parasutism sunt trecute in
regulamentul de concurs, republicat in fiecare an.
(5) Modificarile aduse Codului Sportiv si regulamentului de concurs sunt
valabile incepand cu 1 mai dupa intrunirea IPC.
(6) CIP va numi o Competitie Speciala Internationala (competitie de categoria I,
Codul Sportiv, Sectiunea 3.5.1) ca Cupa Mondiala si se vor aplica prevederile Sectiunii 5 ,
Codul Sportiv
1.1.2. Definitii
(1) SALTUL CU PARASUTA: Saltul cu parasuta este saltul unei persoane din orice
tip de aeronava, mai usoara sau mai grea decat aerul, facuta cu intentia de a folosi o
parasuta pentru intreaga coborare sau o parte a ei.
(2) SALT DE CONCURS: un salt cu parasuta realizat cu intentia de a fi notat cu
puncte, punctajul find folosit pentru a stabili clasamentul final. Salturile de concurs le includ
pe cele la care se renunta oficial la punctaj ca de exemplu intr-o mansa nepunctata.
(3) MANSA: o mansa reprezinta efectuarea, de catre toti concurentii, a unui salt de
acelasi tip, toate salturile fiind punctate. o mansa se poate extinde pe mai mult de o zi.
(4) MANSA NEPUNCTATA (THROWAWAY ROUND): o mansa lipsita de puncte
cand se hotaraste clasamentul final. Nu trebuie sa fie aceeasi mansa pentru fiecare
concurent sau echipa.
(5) PROBA: proba cuprinde toate mansele unei intreceri si doar pentru inregistrarea
contestatiilor include mansele de antrenament la care se face referire in Regulamentul de
concurs.
(6) ECHIPA: numarul de parasutisti care sar impreuna in cadrul unei probe.
(7) ARBITRU FAI: Un arbitru care intruneste cerintele din Codul sportiv si
Regulamentul de concurs.

Editia februarie 2003 Pagina 98


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(8) ARBITRU NATIONAL: Un arbitru care intruneste cerintele autoritatii nationale in


materie de sporturi aeronautice dar care nu este desemnat inca drept arbitru FAI.
(9) JUNIOR : un competitor sub 22 de ani sau care implineste 22 de ani in anul in
care se desfaoara competitia, pentru Paraski, definitia juniorului se gaseste in Regulamentul
Competitiei
1.2.3. Prescurtari
(1) FAI: Federatia Aeronautica Internationala.
(2) IPC: Comisia Internationala pentru Parasutism.
(3) NAC: Controlul National pentru sporturi aeronautice.

1.2. Cerinte personale


(1) Documente: Fiecare parasutist care doreste sa execute salturi de concurs si
pentru omologarea recordurilor cuprinse in acest Cod Sportiv, trebuie sa posede un brevet
sportiv FAI valabil si brevet international de parasutism.
(2) Parasute: La executare, fiecarui parasutist i se cere sa poarte doua parasute
(principala si de rezerva) prinse intr-un singur singur ham. Cele doua parasute trebuie sa
aiba girul autoritatilor competente.
(3) Cand se specifica in regulamentele nationale sau alte regulamente trebuie sa se
poarte casca si/sau vesta de salvare daca exista apa in apropiere.
(4) Se va asigura buteliile de oxigen pentru salturi care se fac de la inaltimi mai mari
de 4500 m.

1.3. Conditii generale de siguranta.


(1) Parasutistii trebuie sa exerseze pentru a efectua salturi in conditii de siguranta si
sa se conformeze regulamentelor nationale sau locale. Pentru toate salturile, parasuta
trebuie sa fie complet deschisa cel putin la inaltimea de 600 m, sau la o inaltime mai mare
stabilita de NAC. Abaterea de la normele de siguranta poate duce la avertisment sau
interdictia de salt, sau in cadrul unui concurs, la descalificarea concurentului sau a echipei in
una sau mai multe probe.
(2) Viteza maxima a vantului la sol pentru parasutism este de 11m/sec. Salturile
trebuie intrerupte daca viteza vantului la sol depaseste aceasta limita.
(3) La probe mentionate de FAI, altitudinea minima de la care se executa saltul pentru
salturi in cadere libera este de 700 m pentru un salt individual si 900 m pentru un salt in
echipa.

CAPITOLUL 2 BREVETE

2.1 CONDITII GENERALE


2.1.1 Brevetele de Parasutism, Nationale si Internationale FAI sunt acordate de Asociatia
Nationala de parasutism.
2.1.2 Brevetele Internationale de Parasutism, sunt acordate :
1) Pentru a permite ca brevetele acordate de natiunele diferite sa fie întelese si acceptate de
toata lumea.
2) Pentru facilitarea parasutismului in toata lumea.

Editia februarie 2003 Pagina 99


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

2.1.3 Brevete Nationale de Parasutism, în functie de standardul preferat de NAC, poate fi


acordat cetãtenilor si membrii ai Asociatiei Nationale de parasutism.
2.1.4 Asociatia Nationala de parasutism poate sã acorde brevete nationale la un nivel mai
înalt decât forurile internationale.
2.2 CERINTE PE CATEGORII (brevete internationale)
Certintele sunt definite dupã cum urmeazã:
STUDENT PARASUTIST
Cursantul trebuie sa termine cu succes cursul teoretic si instruirea practicã sub
supraveghere unui Instructor de parasutism calificat.
CURSANT CARE SE PREGATESTE PENTRU CADERE LIBERA
Cursantul trebuie sa termine cu succes cursul de pregatire in vederea executarii salturilor si
este calificat pentru a sãri în mod independent, sub supravegherea unui Instructor de
parasutism calificat.
PARASUTIST
Parasutistul trebuie sa fie calificat pentru a efectua salturi in cadere libera in conditii
controlate, fara supravegherea unui Instructor de parasutism calificat.
PARASUTISTUL SENIOR
Parasutistul senior este calificat pentru a executa, pe responsabilitatea sa proprie, salturi de
orice tip din domeniul parasutismului sportiv
2.3 DOCUMENTATIA
2.3.1 Brevet International de Parasutistism
1) Brevetul international de Parasutistism este acordat de Asociatia Nationala de parasutism
si trebuie sã fie tipãrit în limbile oficiale FAI (vedeti Statul FAI 1.9.1). 2) Un brevet de
parasutism international valabil este o dovadã ca parasutistul indeplineste cerintele
prevazute la 2.2 si 2.4, ale acestui Cod Sportiv.
3) Certificatul trebuie sã continã:
1) Cuvintele 'Federatia Aeronautica Internationala'
2) Sigla FAI
3) Cuvintele 'Brevet international de parasutism'
4) numele posesorului
5) data nasterii
6) nationalitate
7) semnãtura posesorului
8) fotografia posesorului
9) data eliberarii
10) Andosarea oficialã de categorie
11) tiparirea Cerintelor minime pentru un brevet de parasutism international din Sectiunea
2.4 din aceas Cod Sportiv, în limbile oficiale FAI
12) certificatul poate sã fie publicat numai dupa standardul FAI, care poate fi obtinut de la
FAI de catre Asociatia Nationala de parasutism cu o platã nominalã.

2.4 CERINTE MINIME


Pentru a obtine Brevetul International de Parasutistism, urmãtoarele cerintele minime vor fi
indeplinite :
1) Toate salturile in cadere libera vor fi stabile, controlate, cu deschidere stabila, si pot fi
incluse manevre controlate si formatii. Un salt AFF va fi acceptat ca salt cu cadere libera.

Editia februarie 2003 Pagina 100


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

2) In vederea unei calificari pentru un brevet, candidatul trebuie sa fi obtinut toate calificarile
necesare pentru obtinerea tuturor calificarilor inferioare celei dorite.
4) Cerinte minime pentru un brevet international FAI sunt :

Certificat/ Nr. minim de Timp minim de Alte cerinte


Categorie salturi cadere
A 25 5 5 salturi de antrenament
controlul corpului in cadere
libera
aterizarea intr-un spatiu de
50/10
B 50 30
10 salturi de antrenament

C 200 60 50 salturi de antrenament

D 500 180

5) Asociatia Nationala de parasutism poate sã aiba cerinte diferite pentru brevete nationale
decât cele de mai sus, incluzând testele de îndemânare specifice.
6) Asociatia Nationala de parasutism poate sã aiba categorii de brevet nationale aditionale,
inferioare sau superioare, specificate în acest Cod Sportiv.
7) 'Salt in formatie' e definit ca un salt cu cadere libera, cu doi sau mai multi parasutistii
executând manevre de tip 'Formation skydiving' sau 'freeflying jump'.
8) 'Formation Skydiving'( FS) e definit ca un salt in care participantii sunt cu fata la pãmânt si
care implicã prinderea participantilor, cu figuri definite in CR.
9) 'Free jump'( FF) e definit ca un salt in care participantii executa manevre de-a lungul celor
trei axele într-un stil controlat si nu sunt cu fata la pãmânt majoritatea timpului.
10) Categoria 'A' implicã doi participanti la formatie
11) Categoria 'B' implicã cel putin cinci salturi cu trei participanti la formatie
12) Categoria 'C' implicã cel putin zece salturi cu patru participanti la formatie

CAPITOL 3: RECORDURI MONDIALE CLASA G (PARASUTISM)


3.1. GENERALITATI
3.1.1. CLASE DE RECORDURI
(1) Recorduri de concurs
- Recorduri de aterizare de precizie.
- Recorduri la acrobatie
- Recorduri la lucru relativ in cadere libera
- Recorduri la lucru relativ pe cupola
(2) Recorduri de performanta
- Recorduri la aterizarea de precizie
- Recorduri de altitudine

Editia februarie 2003 Pagina 101


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

- Recorduri referitoare la numarul membrilor din formatie


3.1.2. CONDITII GENERALE
(1) Toate incercarile in vederea stabilirii recordurilor trebuie sa fie executate
in conformitate cu regulamentul de concurs. Marimea formatiilor pentru recorduri trebuie sa
fie conform celor expuse in Regulamentul de concurs, exceptand recordurile de atitudine si
cele de cea mai mare formatie. O schimbare de conditii in Regulamentul de concurs, de
exemplu timpul de lucru sau dimensiunea discului central (AMD), creeaza o noua serie de
recorduri. Recordurile vechi sunt retrase.
(2) a) Un record de competitie trebuie sa fie apreciata si confirmata de catre o
echipa de arbitri asa cum prevede Regulamentul de concurs si fiecare membrul al echipei de
arbitri trebuie sa aiba o atestare valabila pentru disciplina respectiva .
b) Un record de performanta trebuie sa fie certificata de catre trei arbitri,
dintre care doi trebuie sa fie arbitri FAI. Pentru recordurile de aterizarea de precizie, toti
arbitrii trebuie sa aiba o atestare valabila pentru aterizare de precizie si pentru recordurile de
cea mai mare formatie, toti arbitrii trebuie sa aiba atestare valabilă pentru Formation
Skydiving sau Canopy Formation, dupa cum este necesar.
(3) Toti arbitrii (altii decat arbitrii FAI) care apreciaza un record mondial trebuie
sa aiba cel putin atestarea de arbitru national.
(4) O copie dupa banda video sau fotografie a recordului de cea mai mare
formatie trebuie sa fie inclusa cu documentatia de revendicare a recordului.
(5) Toate recordurile de echipa, altele decat cele de cea mai mare formatie,
trebuie inregistrate de catre parasutisti care apartin toti aceleiasi tari. Recordurile de cea
mai mare formatie pot fi inregistrate de catre parasutisti care nu apartin toti aceleiasi tari.
(6) Pentru certificare si înregistrare vezi Codul sportiv, Sectiunea Generala,
capitolul 6.
(7) Comisia Internationala de Parasutism va publica o lista anuala de recorduri
mondiale curente.
(8) Toate paragrafe semnificative din acest Cod sportiv si anexele sale se
aplica si încercarilor de a stabili recorduri mondiale.
(9) Cu exceptia celor prevazute la 3.3.2 (1), un nou record va fi stabilit de catre
o performanta mai buna, fara a se lua in considerare diferente fata de vechiul record. Codul
sportiv, Sectiunea Generala, Paragraful 7.2 nu se aplica acestui capitol.
(10) Arbitrii care certifica un record sunt desemnati ca Observatori Oficiali,
dupa cum este prevazut in Sectiunea Generala 4.2.1.

3.2 RECORDURI DE CONCURS


3.2.1 (1) Recordurile de concurs trebuie sa fie stabilite doar pe parcursul seriilor de concurs
planificate la un campionat international, care a fost inregistrat in calendarul sportiv FAI, sau
la un campionat national, care nu este deschis altor echipe nationale. In acest sens, cu
exceptia cazului in care Asociatia Nationala de Parasutism invitata o asociatie similara din
alta tara, echipele sau concurentii dintr-o alta tara nu se considera ca reprezinta asociatia din
tara respectiva.
(2) Salturile de instruire asa cun sunt definite in Regulamentul de concurs nu sunt
luate in considerare ca salturi de concurs.
3.2.2 Recordurile de aterizare la punct fix.
(1) Recordul pentru salturile de precizie este punctul final dupa terminarea
programului, din concurs, asa cum se prevede in Regulamentul de concurs.

Editia februarie 2003 Pagina 102


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(2) In cazul saltului in echipa, recordul este punctajul final al echipei dupa terminarea
programului din concurs. Programul si metoda de determinare a punctajului echipei se
stabilesc prin Regulamentul de concurs.
3.2.3 Recordurile la acrobatie
Performanta record a sariturilor de acrobatie, este punctajul pentru o serie de
manevre asa cum sunt descrise in Regulamentul de concurs.
3.2.4 Recordurile formatiei de parasutisti (lucru relativ)
Performanta record este numarul de formatii executate intr-o serie in conformitate cu
Regulamentul de concurs pentru formatii de parasutisti (lucru relativ) aprobat de Comisia
Internationala de Parasutism.
3.2.5 Formatia de parasutisti cu parasuta deschisa (lucru realativ pe cupola)
(1) Rotatie in grup de patru. Performata record pentru rotatie in grup de patru
este numarul de piramide/planuri realizate prin rotatie in conformitate cu Regulamentul de
concurs. (2) Formatia cea mai lunga. Performata record pentru cea mai lunga formatie
este numarul de parasute suprapuse in conformitate cu regulamentul de concurs.
(3) Formatie rapida de 8 parasute. Performata record pentru o formatie rapida
de 8 parasute este timpul in care 8 persoane realizeaza o formatie de 8, in conformitate cu
Regulamentul de concurs.
3.2.6 Clase de recorduri de concurs
Clasele de recorduri de concurs vor fi:
(1) Aterizare la punct fix si acrobatie
General - cea mai buna performanta obtinuta
Feminin - cea mai buna performanta obtinuta de catre o femeie
(2) Lucru relativ in cadere libera/pe cupola
General - cea mai buna performanta obtinuta

3.3 RECORDURI DE CONCURS


3.3.1 Recordurile de aterizare la punct fix.
(1) Performanta record pentru salturile de precizie este numarul de aterizari
consecutive pe disc plus scorul realizat in continuare.
(2) Intr-o saritura de echipa, performanta este numarul de aterizari consecutive pe
disc al intregii echipe, plus scorul realizat in continuare. Recordul trebuie sa fie realizat de
catre o echipa cu aceeiasi patru parasutisti pe tot parcursul realizarii recordului.
(3) Salturile trebuiesc realizate intr-o perioada de 14 zile consecutive.
(4) Seriile salturilor pentru record nu pot fi intrerupte de catre alte salturi.
3.3.2 Recordurile de altitudine - Individuale sau de echipa
(1s) Performanta record a unui salt de altitudine este lungimea caderii libere masurata
in metri. Recordurile la salturile de altitudine pot fi depasite doar daca intre caderile libere,
diferenta lungimilor este de cel putin 2 procente.
(2) Toate incercarile de record de altitudine pot fi facute numai dupa o exminare
medicala, care trebuie sa includa un test la un simulator de altitudine. Aceasta examinare
medicala trebuie facute cu cel mult sase luni inaintea incercarii recordului si certificatul
medical trebuie adaugat la documentele recordului.
(3) Un barometru trebuie sa fie fixat la echipamentul parasutistului. El trebuie sa fie
pus in functiune cu cel putin 5 minute înaintea saltului si sa nu fie oprit cu mai putin de 5
minute dupa ce parasutistul a aterizat.
(4) Distanta acoperita in cadere libera este determinata de catre curba barometrului.
Pentru un salt de echipa, distanta acoperita in cadere libera este media distantei in cadere
libera a tuturor membrilor echipei.

Editia februarie 2003 Pagina 103


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(5) Numarul parasutistilor dintr-o echipa, cel putin trei, trebuie sa fie mentionat in
documentele saltului.

3.3.3 Recordurile pentru cea mai mare formatie


(1) Performanta record pentru cea mai mare formatie este numarul persoanelor din
formatie. Planul care descrie formatia care se intentioneaza a se realiza si persoanele care
vor participa, trebuie sa fie prezentat mai inainte arbitrilor. Formatia trebuie sa fie completata
cu toate persoanele dupa cum este descrisa in plan, si trebuie mentinuta pentru cel putin trei
secunde pentru incercarile de record la lucrul relativ in cadere libera si timp de cel putin cinci
secunde pentru recordurile la lucru relativ pe cupola.
(2) Procedura de iesire pentru recordul de cea mai mare formatie este aceeasi
precum pentru recordul de cea mai lunga formatie in conformitate cu regulile de competitie
semnificative, cu exceptia cazului in care vor fi folosite mai multe avioane.
3.3.4 Clase de recorduri de performanta
Clasele de recorduri de concurs vor fi:
General - cea mai buna performanta obtinuta
Feminin - cea mai buna performanta obtinuta de catre o femeie sau de catre un grup
sau echipa formata din femei.

CAPITOLUL 4 : ORGANIZAREA DE COMPETITII


4.1 GENERALITATI
4.1.1 Selectarea Locului si Control CIP(IPC)
1) Ofertele pentru gazduirea unui concurs de gradul I (formularul tipizat) trebuie sã fie sã
expediate de Asociatia Nationala de parasutism catre IPC nu mai tarziu de 75 zile înaintea
intalnirii anuale IPC. Data si locul unui concurs de gradul I va fi ales de IPC. Acest decizie va
fi luata dupa Sedinta IPC, ce preceda competitia in cauza.
2) Odatã oferta selectatã, Organizatorul si CIP semneaza un contract de realizare, care va
expune drepturile si obligatiile organizatorului. Contractul va contine cel putin urmatoarele :
*Programul competitiei
*Un angajament ca nu va creste taxa stabilita se inscriere la concurs
*Un angajament ca va pune la dispozitia concurentilor mijloace de transport intre locul
competitiei si puncte importante (ex: orase importante, aeroporturi, etc)
*Un angajament ca va respecta Ghidul CIP pentru organizarea Campionatelor mondiale,
Campionatelor continentale si a Cupelor mondiale, Codul Sportiv si Regulamentul
Competitiei
*O intelegere ca va plati taxa de confirmare la CIP in conformitate cu 4.1.3.
*O intelegere ca o natiune va platii înscrierea totalã va fi depusã direct de acea natiune cu
Trezorierul CIP, pentru a fi platita Organizatorului in funcie de întelegerea cu Juriul CIP. CIP
are dreptul sa retina taxa de sanctiune din acesti bani. Biroul va hotãrî care natiuni vor
depune taxa de inscriere la Trezorierul IPC.
3) Dupã acord, programul pentru competitie, care este continut în contract, nu poate sã fie
schimbat fãrã acordul suplimentar al Juriului CIP.
4) Organizarea competitiei va fi controlatã cu o persoanã stabilta de IPC( Inspector FAI)
dupã recomandarea facuta de Comitetul CIP. Aceasta persoanã nu sã poatã sã fie din tara
organizatoare. Îndatoririle Inspectorului FAI, care începet imediat dupa numire, sunt :
*Garantarea de catre organizator ca respecta termenii Contractului, ai Codului Sportiv si ai
Regulamentului Competitiei.
*Inspectarea locului de desfasurare a competitiei în timpul pregãtirul acestuia.

Editia februarie 2003 Pagina 104


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

*Efectuarea unui raport catre Juriu si statul organizator, înaintea ca Juriul sa dea acordul
pentru inceperea competitiei( 4.5.1)
*Va fi rãspunzãtor pentru Sigurantã in timpul competitiei.
*Rambursarea costului cãlãtoriei personalului ce se incadreaza la 4.1.4(1)
*Sa pastreze legatura cu organizatorul pe timpul competitia pentru a garanta respectarea
programului de competitie, Codului Sportiv si Regulamentului Competitiei. Orice modificare
trebuie anuntatã Juriului.
*Sa stabileasca numãrul de participanti care sã plãteascã taxa de inscriere.
*Sa trimita profilul sportivului primit de la organizator.
Inspectorul FAI nu va raporta CIP, dacat cu exceptia unei probleme ce necesita luata
consideratie sau a unei decizii ce trebuie luata de CIP la urmãtoare întâlnire. Dacã raportul
nu este necesar, Inspectorul FAI trebuie doar sã anunte verbal sau în scris Comitetul
respectiv.
Organizatorul va plãti cheltuielile legate de îndatoririle Inspectorului FAI.
4.1.2 Graficul Organizarii
1) Campionatul mondial de Paraschi va fi organizat în fiecare an impar.
2) Programul pentru alte competitii este :
2001: WAG2 (Format Mondial), Campionat mondial
2002: Cupe mondiale, Cupe mondiale Seniori/Juniori
2003: WPC (Format Mondial)
2004: WPC
2005: WAG3 (Format Mondial), Campionat mondial
2006: WPC
2007: World Cups or Mondial : 2008: WPC
2009: WAG4 (Format Mondial), Campionat mondial
2010: WPC
3) Cupele mondiale la alte discipline vor fi organizata la discretia CIP
4.1.3 Taxa de confirmare
Organizatorul unui eveniment de gradul I (vedeti mai jos) va plãti o taxa aprobata de IPC.
Cuantumul si posibilitatea de a plati in rate vor fi stabilite in Sedinta CIP cu un an înaintea
competitiei. Aceastã regulã nu se aplica pentru Campionatele Nationale.
Un eveniment de gradul I este definit în Codul Sportiv FAI, Generalitati 3.5.1 ca :
Jocurile Mondiale Aviatice, aprobate de Conferinta generalã;
Campionatele Mondiale si Continentale, aprobate de comisiile si consiliul FAI.
Evenimente internationale speciale aprobate de comisiile speciale FAI.
4.1.4 Cheltuieli legate de transport si acomodare
1) Organizatorul unui eveniment de gradul I va trebui sa plateasca cheltuielile legate de
transport si acomodare pentru urmatorii oficiali: Arbitrul Sef, Arbitrul Sef Antrenament,
Inspectorul FAI si pentru Asistentul Arbitrului Sef, daca nu e din tara organizatoare.
2) Organizatorul unui eveniment de gradul I va mai trebui sa plateasca cheltuielile legate
acomodare pentru membrii echipei internationale de arbitraj, ce sunt arbitrii recunoscuti FAI
(neacoperiti de 4.1.4 1) ) si sunt inclusi in lista aprobata de CIP (4.6)
4.4.3 Profilul sportivului
Organizatorii WPC si ai Cupei Mondiale trebuie sa furnizeze Inspectorului FAI un (1) un profil
complet si o (1) fotografie pentru fiecare sportiv aflat pe unul din primele trei locuri la fiecare
proba, individual sau cu echipa, in competitie.
Inspectorul FAI va trimite aceste documente la sediul FAI in 30 de zile de la sfarsitul
competitiei.

Editia februarie 2003 Pagina 105


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

4.2 REGULAMENTUL DE CONCURS


1) Regulamentul de concurs pentru o proba de categoria intii, cum se arata in sectiunea
generalti a codului sportiv, de exemplu un campionat mondial sau o cupa mondiala, trebuie
stabilit de comitetul CIP(IPC) adecvat.
2) NAC care organizeaza campionatul mondia1 sau cupa mondiala va completa sectiunea
denumità "Informatii despre concurs din regulamentul de concurs si o va depune la CIP(IPC)
cel mai tirziu la intrunirea inainte de Camapionatu1 mondial in chestiune 1n vederea
aprobarii. Dupa aprobare : vor fi tiparite si distribuite de organizator catre FAI, Biroul CIP
(IPC) si tuturor tarilor membre FAI.
3) Regulamental de concurs trebuie distribuit nu mai tirziu de doua luni dupa aprobare,
impreuna cu detalii complete referitoare la conditiile meteorologice locale si toate celelalte
informatii care pot fi folositoare membrilor delegatiilor.
4) Regulamentul de concurs pentru un campionat international poate fi intocmit si facut sa
circule dircot de catre organizator. Nu trebuie supuse aprobarii CIP(IPC)-ului. Totusi, data
trebuie comunicata cit mai curind posibil Secretariatului FAI pentru a fi inclusa in calendarul
sportiv si ei trebuie sa includa aceleasi puncte ca cele enumerate mai jos.
5) Regulamentul de concurs pentru un campionat mondial sau o cupa mondiala trebuie scris
in engleza si sa cuprinda:
- scopul concursului
- contirmarea CIP (IPC) FAI
- data si locul de desfsurare a concursului
- data de inscriere provizorie si cea ferma
- taxa de inscriere
- reguli generale si organizare
- componenta delegatiilor si a echipelor
- detalii cu privire la avioane
- programul concursului si probele, incluzind planificarea zilnica a salturilor
- data si ora la care se va efectua ultimul salt din concurs
- numarul de salturi la fiecare proba
- activitatea arbitrilor
- membrii echipei de arbitri FAI
- desemnarea Campionului mondial sau a castiagtorului

- taxa de contestatie
- premii
4.3. DETALII TEHNICE, ASIGURAREA CONDITIIIOR DE CAZARE
4.3.1 Echipament de arbitrare
1) Organizatorul trebuie sa asigure arbitrilor echipamentul necesar pentru observarea si
punctara salturilor si personalul care trubuie sa instaleze si sa demonteze acest echipament.
Organizatorul trebuie sa asigure si numarul necesar de secretare si persoane care sa tina
punctajul pentru arbitri.
2) Orice dispozitiv automat de masurare sau sistem de inregistrare video care este folosit
pentru arbitri trebuie sa fie supus acceptarii arbitrului principal si e necesara aprobarea
juriului. Dispozitivul automat de masurare si/sau sistemul de inregistrare video trebuie
coneciate la o sursa constanta de curent, astfel incal sa nu existe fluctuatii de tensiune sau
curent, care ar putea determina masuratori sau inregistrari eronate. Sistemul video de
inregistrare trebuie sã fie o statie dublã digitalã si trebuie sã fie aprobatã de CIP.
3) Toti arbitrii trebuie sã poarte legitimatiile primite de la organizator pentru a indica functia
lor.

Editia februarie 2003 Pagina 106


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

4.3.2 Conferinta arbitrilor


1) Conferinta Arbitrilor, care nu poate depãsi 3 zile, va fi tinuta in perioada anterioara
competitii. Durata si data Conferinta Arbitrilor va fi inclusã în orar, facand parte din
Regulamentul oficial pentru competitie.
2) Toti arbitrii selectati trebuie sã ia parte la conferinta.
3) Personalul, facilitatile, echipamentul si rezervele necesare pentru functionarea
echipamentului necesar pentru observare si punctare a sãriturilor trebuie sã fie operational la
inceputul Conferintei arbitrilor.
4) Orice nerespectare a punctului 4.3.2 (3) trebuie adusa la cunostinta Arbitrului principal si a
Inspectorului FAI
4.3.3 Cursul de Instruirea a Arbitrilor
1) Cursul de Instruire a Arbitrilor care este supravegheat de Arbitrul Principal pentru Instruire,
va fi tinut la fiecare WPC si poate sã fie tinut la alte evenimentele de categoria I. Toti
potentialii arbitri FAI si arbitri FAI pot participa la curs.
2) Data si durata cursului va fi inclusã în orar, facand parte din Regulamentul oficial pentru
competitie.
3) Facilitatile si echipamentul pentru curs va respecta standardul FAI.
4.3.4 Avioane si Piloti
1) Organizatorul trebuie sa asigure suficiente avioane si piloti calificati pentru a asigura buna
desfasurare a probelor.
2) Pilotii trebuie sa se asigure ca salturile se efectueaza la altitudinea corectà si cu viteza
stabilita in regulament. Ei trebuie sa transmita aceste date la sol cind li se cere sau datele
pot fi monitorizate
3) Dacã un avion care este diferit de cel declarat în Regulile Competitiei este folosit, viteza si
puterea vor fi determinate de comitet sau de Juriul Competitiei (precum e corespunzãtor)
dupã consultarea Pilotului principal a Directorului Intalnirii.
4.3.5 Serviciul meteorologic
1) Organizatoral trebuie sa asigure masuratori meteorlogice sau previziuni meteo.
2) Pe fiecare zona de aterizare vitesa vantului trebuie indicatà de un sistem anemometric
care trebuie sa functioneze fara intrerupere si trebuie sa fie instalatlat in pozitia cea mai
adecvata. Inaltimea partii superioare a anemometrului este hotarlta de arbitri, si trebuie sa fie
la minim 6 m deasupra solului. Ei trebuie sa aiba in vedere posibilele influente din zona.
Hotarirea lor nu poate fi contestata. Organizatoral trebuie sa dovedesa faptul ca
echipamentul a fost calibrat de autoritati competente.
3) La aterizarea de precizie, sistemul trebuie sa inregistreze si directia si viteza vantului.
4) Pe fiecare zona de aterizare directia vintului la nivelul solului trebuie indicata cu ajutorul
unei maneci de vint. Ea trebuie sa poata indica directia cand viteza vantului este de 2 m/sec.
sau mai mare.
4.3.6 Cazarea, hrana si transportul
1) NAC trebuie sa se asigure ca organizatorul asigura o cazare adecvata, hrana si
transportal tuturor membrilor delegatiilor, cu conditia ca acestia sa fi platit taxa de participare.
2) Organizatorul nu raspunde de cazare, hrana si transportul local pentru persoanele care
insotesc echipa in plus fata de numarul autorizat prin regulament, numai daca aceste
persoane nu sint in mod special acceptate de organizator.
4.3.7 Interpreti (translatori)
Organizatorul trebuie sa asigure serviciul interpretilor. Interpretii trebuie sa cunoasca termenii
tehnici folositi in parasutismul sportiv.
4.3.8 Echipament pentru vizionare

Editia februarie 2003 Pagina 107


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Cind se foloseste echipament video pentru arbitrare, trebuie sa se asigure monitoare pentru
echipe, antrenori si public pentru a viziona salturile.
Recorduri mondiale curente. La campionatul mondial, cupele mondiale si concursurile
internationale de parasutism trebuie afisate pe ecran recordùrile mondiale la disciplina in
cauza`.
4.3.9 Recorduri mondiale curente.
La campionatul mondial, cupele mondiale si concursuri internationale de parasutism trebuie
afisate pe ecran recordurile mondiale la disciplina in cauza.

4.4. PARTICIPAREA

4.4.1 Limite de timp pentru inscriere


1) Inscrierea de principiu a unui NAC la un campionat mondial sau o cupa mondialà trebuie
sa ajunga la organizator cu cel putin 75 zile inainte de inceperea concursuLui. Organizatorul
trebuie sa faca apoi cunoscuta lista de inscrieri de principiu a tuturor NAC-urilor care s-au
inscris provizoriu, nu mai tirziu de o saptamana dupa data de inscriere provizorie. In cazul
unui campionat international acest termen limita de inscriere provizorie este stabilit de
organizator.
2) Inscrierea oficiala a unui NAC la un campionat mondial sau o cupa mondiala trebuie sa
ajunga la organizator cel putin cu 45 zile inainte de inceperea concursului. In cazul unui
concurs international acest termen limita este stabilit de organizator.
3) Lista concurentilor poste fi modificata in orice moment, inainte de efectuarea primului salt
de concurs. Din acest moment nu se mai permite nici o inlocuire (inclusiv numirea
reservelor).
4) Un (1) profil al sportivului completat douã (2) fotografii al fiecarui participant trebuie sã fie
trimise Organizatorului inainte de a face orice salturi in competitie la WPC sau campionat
mondial. Fiecare echipa trebuie, de asemenea, sã trimita o (1) fotografie a echipei înainte sã
facã orice salt in competitie.( Formularele pot fi obtinute de la Sediul general FAI, de pe
pagina de web FAI, de la reprezentantii media ai CIP)

4.4.2 Delegatiile
1) Fiecare membru activ sau asociat al FAI poate inscrie o delegatie pentru un campionat
mondial sau o cupa mondiala.
2) Componenta delegatillor nationale si a echipelor adica numarul de echipe sau concurenti
individuali si sexul lor, si numarul si functia fiecaruia din membrii delegatiei sunt prevazute in
regulamentul de concurs.
3) CIP (IPC) poate stabili anumite limite de performanta cu o conditie de participare la toate
probele sau o parte din ele.
4) Fiecare delegatie trebuie sa-si aduca drapelul national (1oo x 150 cm) si imnul national pe
o caseta audio pentru a fi folosita la ceremonii.
5) Unde Regulile Competitiei permit unei delegatii sã poatã sã fie compusa din mai mult
decât o echipã sau mai multi concurenti pentru o proba, fiecare echipã sau concurent va
concura in termenele si conditii egale.
4.4.3 Echipe
Doar echipele nationale pot participa la un eveniment de categoria I(3.2.3.1). Orice exceptie
va fi trecuta in regulamentul concursului pentru disciplina respectiva.
4.5 CONDUCEREA CONCURSULUI
4.5.1 Inceperea concursului

Editia februarie 2003 Pagina 108


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Un concurs nu poate incepe inainte ca juriul si arbitrul principal sa-si dea aprobarea.
4.5.2 Conducatorul concursului
Conducatorul concursului (numit conducatorul probelor in sectiunea generala) este numit de
catre NAC-ul organizator.
4.5.3 Responsabilitatea organizatorului
1) Organizatorul trebuie sa asigure ca desfasurarea concursului sa primeze fata de timpul
liber, aclivitati de voie si publicitare.
2) Organizatorul nu raspunde de accidente, raniri survenite in timpul concursului, pentru care
nu poate fi socotit raspunzator. Organizatorul este respunzator de compensarea daunelor
provocate tertilor,datorate zborurilor sau salturilor legate de concurs.
3) Primul ajutor medical pentru membrii delegatiei este o responsabilitate a organizatorului.
Costurile rezultate in urma accidentelor suferite de membrii delegatiilor in drum spre sau de
la concurs nu sunt o responsabilitate a organizatorului.
4.5.4 Conducatorii echipelor.
1) Conducatorii echipelor raspund de legatura intre concurentii lor, directorul concursului,
echipa de arbitri si juriu.
2) Ei au dreptul sa obtina informatii de la arbitrul principal, asistentul sau arbitrul de probe cu
privire la hotararile lor referitoare la refacerea salturilor etc. pentru concurentii lor.
3) Sunt raspunzatori de ordinea de salt a concurentilor lor, de sosirea la timp a concurentilor
la punctul de imbarcare in aeronava.
4) Pot citi in orice moment indicatiile anemometrului, dar nu trebuie sa se amestece in
activitatea celor autorizati sa lucreze cu anemometrul.
5) Au dreptul sa examineze lista cu punctajele comparative ale concurentilor lor.
6) Un membru nominalizat al echipei (de exemplu capitanul echipei) poate indeplini functia
de conducator al echipei cu toate drepturile si obligatiile ori de cate ori conducatorul echipei
nu este present.
4.5.5. Capitanul echipei
Fiecare echipa trebuie sa aiba un capitan de echipa care este unul din concurenti si
raspunde de legatura intre echipa sa si pilotul avionului sau alte oficialitati din concurs in
obsenta conducatorului echipei.
4.6. ARBITRII
Grupul de arbitrii participanti la un eveniment de categoria I e format din
•Arbitrul principal
•Arbitrul principal probe
•Arbitrii probe
•Arbitrii selectati dupa 4.6.5.2
Toate numirile trebuie sa fie aprobate de IPC sau, in cazul inlocuirilor la WPC, de juriul
International.
4.6.1. Arbitrul principal
(1) Arbitrul principal (CJ) e numit de o comisie compusa din Comitetul Arbitrilor, Comitetul
disciplinei in cauza si de Organizator. Arbitrul principal nu poate fi din tara organizatoare.
4.6.2 Asistentul Arbitrului principal
(1) Asistentul Arbitrului principal e numit de Organizator si, in mod normal, va fi din tara
organizatoare, daca CIP nu decide altfel. Numirea trebuie aprobata de CIP.
4.6.3 Arbitrul principal probe
(1) Arbitrul principal probe (CJT) e numit de Comitetul Arbitrilor, dupa o intelegere prealabila
cu Organizatorul si Comitetul disciplinei in cauza. CJT trebuie sa cunoasca toata legislatia in
vigoare pentru disciplina respectiva.
4.6.4 Arbitrii probe

Editia februarie 2003 Pagina 109


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(1) Arbitrii pt probe sunt selectati din lista Arbitrilor FAI de catre Arbitrul principal.
4.6.5 Alti arbitrii FAI
(1) Numele tuturor arbitrilor disponibili, din fiecare tara, pentru concurs si trebuie sa
indeplineasca cerintele sectiunii 6.6 inainte sa fie nominalizati, trebuie sa apara pe lista
oficiala de nominalizare, de catre NAC pentru comisia Arbitrilor IPC nu mai tarziu de
Decembrie 31 din anul calendaristic precedent intalnirii IPC de dinainte de concurs.
(2) Membrii Comisiei de Arbitrii, exceptand 4.6.1, 4.6.3, si 4.6.4, vor fi selectati de Arbitrul
principal nominalizat si de Comitetul Arbitrilor dintre arbitrii care respecta cerintele de la
(3) Arbitrul principal tebuie sa contacteze fiecare Arbitru, de pe lista celor nominalizati, in 30
de zile de la primirea oficiala a numirii de Arbitrul principal
4.6.6 Participarea la evenimente de categoria I
(1) Trebuie sa fie un numar suficient de arbitrii FAI pentru toate sarcinile in conformitate cu
Codul Sportiv si Regulamentul Competitiei.
(2) Numarul minim de Arbitrii FAI, inclusiv Arbitrul principal, necesari la WPC e :
Acrobatie & Aterizare la punct fix : 15
Lucru relativ in cadere libera : 15
Freestyle, Skysurfing & Freeflying : 15
Lucru relativ pe cupola : 7
Paraski : 7
Arbitrii FAI, in plus fata de acest numar, trebuiesc aprobati de Arbitrul principal si de
Organizator. Organizatorul trebuie sa asigure personal suficient pentru al asista pe Arbitrul
principal la completarea formularelor tehnice si administrative, posturi, pentru care nu
necesara calitatea de Arbitru FAI.
(3) Dupa Conferinta Arbitrilor, Arbitrul principal the Chief Judge si Arbitrii probe vor desemna
necesarul de arbitrii FAI pentru fiecare proba.
(4) Numarul Arbitrilor FAI necesar la alte competitii de categoria I e un numar ales de o
comisie compusa din Comitetul Arbitrilor, Comitetul disciplinei in cauza si de Organizator.

4.6.7 Inlocuiri
(1) Daca un Arbitru ales de comisie nu raspunde in 30 de zile Arbitrului principal la
notificarea ca a fost selectat, Acel Arbitru va fi considerat nedisponibil, Arbitrul principal va
selecta alt Arbitru si va informa Organizatorul si NAC despre acesta inlocuire
(2) Daca un Arbitru a acceptat numirea sa de catre comisie, dar devine nedisponibil, trebuie
sa il instiinteze pe Arbitrul Principal, care va selecta alt Arbitru disponibil. Daca Arbitrul nu il
anunta pe Arbitrul principal, acel Arbitru va fi coniderat neaceptabil si se va aplica 4.6.8(2).
(3) Daca arbitrii aprobati de comisie nu se prezinta in perioada de timp regulamentara sau se
prezinta doar un numar insuficienti de Arbitrii, Arbitrul principal va selecta inlocuiri din arbitrii
FAI prezenti. Juriul tebuie sa aprobe inlocuirile.
(4) Organizatorul, consultandu-se cu Arbitrul principal, poate numi Arbitrii Asistenti dintre
arbitrii aditionali FAI sau arbitrii nationali membrii FAI prezenti la competitie.
4.6.8 Neacceptare/Incompetenta
(1) Arbitrul principal la o competitie de gradul I are dreptul sa excluda Arbitrii din comisie,
daca sunt incompetenti sau neacceptabili sau daca abilitatea de comunicare e insuficienta
sau inadecvata, nefiind capabil sa inteleaga corect instructiunile sau sa ia parte la discutiile
dintre arbitrii sau comisii, deci nu poate respecta 6.3.2. Decizia tebuie aprobata de Juriu.
(2) Raportul Arbitrului principal trebuie sa contina detailii specifice ale circumstantelor in care
un Arbitru a fost considerat neacceptabil. Acel Arbitru isi va pierde dreptul de a arbitra la
competitiile partonate de FAI in urmatorii doi (2) ani calendaristici.

Editia februarie 2003 Pagina 110


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

4.6.9 Calificare
Toti arbitrii selectionati pentru o competitie de categoria I trebuie sa fie pe lista curenta a
Arbitrilor FAI.

4.7 JURIUL

4.7.1 Membri
1) Juriul la campionatul mondial sau la cupa mondiala este un juriu reprezentativ format din
toti delegatii CIP (IPC) sau inlocuitorii lor, care au fost delegati prezenti la inceputul
competitiei. Delegatul CIP sau inlocuitorul numit trebuie sa fi participat la ultima intrunire CIP
(IPC) care a avut loc inainte de concurs.
2) Un membru al juriului poate fi si conducator de delegatie, dar nu poate indeplini alta
functie in afara de aceasta.
3) Membrii juriului trebuie sa poarte ecusoane de identificare care sunt asigurate de
organizator, pe care li se indica functia.
(4) Presedintele Juriului va fi un oficial senior IPC (vezi IPC Reguli Interne) sau un senior IPC
delegat, daca nici un oficial nu poate fi prezent la deschiderea competitiei. Daca Presedintele
numit nu poate participa din diferite motive, el va fi inlocuit temporar cu urmatorul delegat
oficial calificat in acest sens.
4.7.2 Drepturi si indatoriri
1) Este responsabilitatea Juriului sa asigure ca prevederile Sectiunii Generale si a Sectiunii 5
din Codu Sportiv FAI si Regulamentul de Concurs sa fie respectate cu strictete.
2) Orice caz sau incident care nu este prevazut in aceasta sau alte reguli valabile trebuie
stabilite de juriu
3) Membrii juriului au dreptul sa fie prezenti in orice moment in orice punct de pe terenul de
concurs, numai daca nu se specifica altfel in regulament, cu conditia nu se amestece sau sa
nu-i deranjeze pe concurenti, arbitri sau personalul operativ.

4.7.3 Solutionarea contestatiilor


In plus fata de prevederile sectiunii generale :
1) Pregedintele juriului trebuie sa asigure ca nici un membru al juriului sa nu exprime ,oral
sau in alt mod o parere personala si nu va permite discutii in prezenta partilor in cauza.
2) Votul va fi secret.
3) Presedintele si membrii juriului care apartin natiunii care a facut contestatia nu au drept de
vot.
4) Presedintele juriului va respinge contestatia daca se constata egalitatea de voturi.
4.7.4 Decizii definitive
1) Deciziile luate de juriu sint detinitive, fara sa aduca prejudicii prevederilor capitolului 9 din
Sectiunea Generala a Codului sportiv.

4.8 Securitatea
Orice persoana, inclusiv arbitrii, pot raporta probleme referitoare la securitate in timpul
desfasurarii concursului inspectorului CIP (IPC).
4.9 Concluzii
4.9.1 Terminarea concursului
Concursul trebuie declarat terminat in momentul indicat in regulamentul de concurs pentru
terminarea salturilor de concurs. Castigatorii pot fi facuti cunoscuti numai pentru acele probe
in care s-a terminat cel putin numarul minim de manse, asa cum se prevede in regulamentul
de concurs.

Editia februarie 2003 Pagina 111


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

4.9.2 Rezultatele oficiale


Organizatorul va avea grija ca fiecare delegatie sa primeasca cel putin trei copii ale
rezultatelor oficiale si daca este posibil una pentru fiecare participant, inclusiv pentru arbitri.
4.9.3 Benzi video
Organizatorul trebuie sa asigure ca fiecare delegatie sa poata cumpara benzi video pe care
s-a inregistrat campionatul mondial sau cupa mondiala.
4.9.4 Raportul organizatorului
Organizatoral va prezenta un raport scris la urmatoarea intrunire IPC.
4.9.5. Pastrarea documentelor.
1) Toate documentele relevante pentru un campionat mondial sau o cupa mondiala trebuie
pastrate de organizator timp de cel putin trei ani.
2) Organizatorul trebuie sa puna la dispozitia arbitrului principal si a presedintelui
subcomitetului de arbitrii documentele necesare pentru completarea corecta a tuturor
rapoartelor.
CAPITOLUL 5: REGULI GENERALE DE CONCURS

5.1 GENERALITATI
5.1.1 Echipament
(1) Fiecare participant raspunde de buna stare a echipamentului sau. O deficienta a
echipamentului, alta decat echipamentul video al echipei, nu constituie un motiv pentru
repetarea saltului. Acest lucru se aplica si la activarea unui dispozitiv de siguranta care
asigura deschiderea parasutei.
(2) Probleme de echipament care survin pe timpul caderii libere, care ingreuneaza
sau nu permit concurentului evolutia, nu reprezinta motiv pentru repetarea saltului.

5.2 EXECUTAREA SALTURILOR


5.2.1 Alte salturi
Concurentilor nu le sunt permise alte salturi in afara celor oficiale de antrenament si de
concurs, in timpul unui Campionat Mondial sau International, dupa inceperea concursului.
Exceptiile de la aceasta regula trebuie autorizate de comun acord de catre arbitru principal,
directorul concursului si juriu.
5.2.2 Ordinea de salt
(1) Salturile de antrenament executate pe parcursul perioadei oficiale de trei zile inainte
de concurs vor fi evaluate daca se cere acest lucru, cu conditia ca programul sau secventa
sa fi fost prezentate dinainte juriului.
(2) La un concurs cu mai mult de o proba, ordinea initiala de salt se aplica la toate probele.
(3) Ordinea de salt va precum se descrie in Regulamentul de concurs.
(4) Conducatorul concursului poate schimba ordinea de salt pentru o mansa daca
acest lucru se dovedeste necesar datorita repetarii salturilor sau altor necesitati
organizatorice importante, inclusiv timpul necesar concurentilor, care nu este din vina lor,
datorita unor aterizari la distanta mare, replierea parasutei de rezerva, efectele conditiilor
meteo deosebite la inaltime, incidentelor de avioane, schimbari substantiale in ordinea de
salt sau probleme asemanatoare.
(5) Tratamentul medical nu constituie un motiv pentru schimbare ordinii de salt.
5.2.3 Ordinea probelor
(1) Conducatorul concursului, in stransa colaborare cu arbitrul principal, trebuie sa
exploateze la maxim conditiile meteo favorabile.

Editia februarie 2003 Pagina 112


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(2) Conducatorul concursului stabileste ordinea probelor la orice moment dat. El


trebuie totusi, sa aiba in vedere doleantele juriului si orice contestatie facuta la timp, care pot
afecta ordinea.
(3) Pentru a asigura efectuarea, sau daca conditiile meteo impun acest lucru,
conducatorul concursului poate programa doua probe simultan. Probele pentru barbati si
femei sunt considerate diferite in acest scop.
5.2.4 Trasee de zbor
Traseul de zbor de baza trebuie sa fie stabilit de comun acord de catre piloti, conducatorul
concursului si arbitrul principal. Parametrii de siguranta trebuie sa fie mentinuti tot timpul.
5.2.5 Chemarea celor care executa salturi
Concurentii trebuie sa fie chemati in zona de imbarcare cu aprox. 15 minute inainte de
imbarcare la bordul avionului.Deasemenea va mai fi o a doua chemare cu 5 minute inainte
de imbarcarea in avion. Daca nu sosesc la timp pentru imbarcare trebuie sa primeasca
punctajul maxim sau minim (dupa caz) pentru saltul respectiv.
Fiecare concurent are dreptul la un timp minim de 45 minute de la ajungerea la locul unde se
desfasoara concursul pana la prima chemare pentru saltul urmator, cu exceptia salturilor
repetate si a primului salt al zilei si pentru aterizarea la punct fix, caderea libera si aterizarea
la punct fix cu Para-Ski, unde minimul de timp va fi de 30 de minute.
Pentru concurentii în Freestyle Skydiving, Skysurfing si Freeflying care au participat la doua
(2) probe timpul minim ingaduit de la sosirea la locul competitiei pana la prima chemare
pentru saltul urmator, cu exceptia salturilor repetate si a primului salt al zilei, este treizeci
(30) de minute.
5.2.6 Cameraman si alte persoane sau obiecte la bord sau in aer.
(1) Cu permisiunea colectiva a conducatorului concursului si a arbitrului principal se
va permite accesul unui cameraman la bordul avionului si iesirea cu un concurent sau o
echipa.
(2) Dacă dupa parerea arbitrului principal si Video Review Panel, un cameraman altul
decat cel al echipei care de parasutisti care evolueaza in cadere libera impiedica evaluarea
performantei echipei sau dimpotriva, prin contact direct afecteaza performanta echipei, se
poate acorda permisiunea efectuarii unui alt salt. In acest caz cameramanului raspunzator de
incident nu i se va mai permite sa participe la alte salturi filmate, pe timpul concursului.
(3) Poate fi acordata permisiunea realizarii unui alt salt daca arbitrul principal, de
comun acord cu conducatorul concursului si oficialul FAI, este de parere ca performanta unei
echipe a fost serios afectata de catre un obiect aflat in aer (de exemplu: un avion, parasute).
Decizia arbitrului principal nu poate fi contestata.
5.2.7 Comunicatii sol-aer
(1) Comunicatiile dintre conducatorul concursului sau arbitrii de la sol si avion se fac
prin intermediul aparatelor de emisie-receptie.
(2) Exceptie facand previziunile paragrafului 5.2.8 (3), nerespectarea instructiunilor
transmise echipei din avion poate duce la descalificarea pentru saltul respectiv. Decizia
arbitrilor nu poate fi contestata.
5.2.8 Serii de salturi din avion
(1) Concurentul sau echipa nu sunt obligati sa sara daca inaltimea depaseste cu +/-
50 m inaltimea stabilita pentru proba.
(2) Nu sunt permise mai mult de doua serii de salturi decat daca pilotul si/sau un
arbitru autorizeaza inca o trecere, din cauza unor conditii exterioare, sau cand este evident
ca echipa sau concurentul dovedesc o buna experienta in domeniul sigurantei sau pricepere
in efectuarea unor treceri suplimentare.

Editia februarie 2003 Pagina 113


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(3) Concurentul sau echipa pot hotari sa renunte la un salt in cazul in care exista
motive intemeiate si pot cobori cu avionul. Desi intervalul de timp scurs de la decolarea
avionului nu este considerat motiv intemeiat pentru a se renunta la salt, daca avionul zboara
mai mult de cincisprezece (15) minute la peste 3000 m (10,000 ft) m sau zece (10) minute la
peste 3650 m (12,000 ft) m si nu sunt furnizate rezerve suplimentare de oxigen, aceasta va
constitui un motiv intemeiat pentru renuntarea la salt. Daca se renunta la un salt si arbitrii
hotarasc ca motivul este intemeiat, atunci saltul trebuie efectuat cu prima ocazie.
(4) Nerespectarea acestor reguli duce la acordarea punctajului maxim sau minim
(dupa caz) pentru seria respectiva.
(5) Trebuie sa existe un interval de cel putin 1 minut intre trecerile avionului pe
deasupra punctului de parasutare, pentru a se evita interferenta intre concurenti.
5.2.9 Conditii meteorologice
(1) Salturile vor continua atata vreme cat exista, dupa parerea arbitrului de proba si a
arbitrului principal, suficienta vizibilitate, atat pentru concurenti cat si pentru arbitri.
(2) Nu se vor mai face iesiri dupa intreruperea unei probe pana cand conditiile nu
redevin satisfacatoare. Performantele parasutistilor sau echipelor care sunt deja in aer vor fi
evaluate.
5.2.10 Punctarea
(1) Incepand cu momentul in care unul dintre parasutisti, cu exceptia (a formation
skydiving team’s freefall videographer ) operatorul echipei, a parasit avionul, saltul va fi
evaluat.
(2) Daca un concurent sau o echipa este descalificat pentru un salt, pentru saltul
respectiv se va acorda punctajul minim sau maxim (dupa caz). Doua descalificari intr-un
concurs pentru un concurent sau o echipa duc automat la descalificarea imediata pentru
intregul concurs. Punctajul de penalizare acordat in urma descalificarii in seriile terminate
trebuie inclus in punctajul total.
(3) Punctajul pentru rezultatele obtinute si rezultatele neoficiale ale fiecarei serii
trebuie afisate pe un tabel imediat ce sunt insumate. Rezultatele oficiale ale fiecarei probe
trebuie afisate cel mai curand posibil si in decurs de cel mult 12 ore de la terminarea probei.
Arbitrul principal se va asigura ca rezultatele oficiale sunt disponibile la timp pentru
ceremoniile de premiere.
5.2.11 Refacerea salturilor
(1) Salturile vor fi refacute cat mai repede posibil dupa incidentul care a determinat
refacerea lui.
(2) Daca se acorda unui concurent sau unei echipe dreptul de a reface saltul, dupa ce
acesta/aceasta a solicitat oficial acest lucru, saltul trebuie repetat. Daca nu este repetat, se
va acorda punctajul minim sau maxim pentru saltul respectiv.
(3) Daca salturile se executa in conditii care se incadreaza evident in limitele Codului
Sportiv si a Regulamentului de concurs, desi unele din conditiile tehnice prevazute in acest
regulament nu sunt total indeplinite, nu exista motive pentru repetarea saltului.

5.2.1.2 Numarul de salturi pe zi


Numarul maxim de salturi de concurs permis unui concurent / unei echipe in toate probele
sau disciplinele intr-o zi este de sase (6), exceptie doar in cazul in care echipa / concurentul
este de acord sa mai faca. aceasta regula nu se aplica in cazul salturilor de baraj sau a
salturilor repetate si nici in cazul Lucrului relativ pe cupola, Freestyle Skydiving, Skysurfing
and Freeflying pentru concurentii care au participat la doua (2) probe, caz in care numarul
maxim de salturi este opt (8).
5.3 CONTESTATII

Editia februarie 2003 Pagina 114


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

5.3.1 Procedee, limite de timp si continut


(1) O Contestatie trebuie inmanata conducatorului concursului in interval de doua ore de
la cunoasterea motivului contestatiei. Contestatia poate fi prezentata de catre conducatorul
echipei, dar trebuie semnata de concurentul sau capitanul echipei in favoarea careia
actioneaza. Conducatorul concursului trebuie sa transmita contestatia presedintelui juriului si
sa aduca continutul ei la cunostinta arbitrului principal cat mai curand posibil. Presedintele
juriului trebuie sa organizeze o intrunire a juriului cu prima ocazie.
(2) Fiecare contestatie trebuie sa mentioneze regula sau regulile in baza carora se face.
(3) Hotararea arbitrilor nu poate fi contestata.
(4) O contestatie poate fi retrasa in orice moment inaintea votului final.

CAPITOLUL 6: ARBITRII FAI


6.1 Categorii:
(1) Aterizare de precizie
(2) Acrobatie
(3) Lucrul relativ in cadere libera
(4) Lucrul relativ pe cupola
(5) Freestyle Skydiving, Skysurfing and Freeflying
6.2 Lista arbitrilor FAI
(1) IPC va continua publicarea anuala a listei arbitrilor de parasutism FAI care va
contine cerintele in vigoare.
(2) Fiecare NAC trebuie sa asigure o lista a noilor arbitrii de parasutism FAI si/sau a
arbitrilor de parasitism FAI care isi schimba gradul. Aceasta lista trebuie sa fie trimisa sefului
Comitetului de arbitrii IPC inainte de 31 decembrie al anului ce precede intalnirea anuala a
IPC.
(3) NAC va atesta pentru Comitetul de arbitrii IPC daca aribitrii din tara respectiva au
indeplinit conditiile initiale ale FAI. Cerintele pentru inaintarea in grad a arbitrilor de
parasuism sau innoirea anuala a cerintelor sunt detaliate in paragrafele 6.3, 6.4, 6.5 si 6.6.
(4) Pentru categoriile Aterizare de precizie si Acrobatie, Arbitrii Internationali CISM
trebuie sa fi indeplinit cerintele necesare pentru includerea in lista IPC a arbitrilor de
parasutism FAI pentru ca a NAC sa-I poate include in lista nominala (6.2(2)0.
6.3 Cerintele pentru gradarea arbitrilor de parasitism FAI (toate categoriile)
IPC impune cerintele minime pentru gradarea arbitrilor de parasutism FAI.
NAC-urile sunt poate imbunatati standardele minime IPC pentru a asigura experienta si
competenta tehnica a FAI.
Arbitrii de parasutism pentru competitiile / contestatiile FAI / NAC autorizate.
6.3.1 Cunoasterea regulilor
Un arbitru de parasutism FAI trebuie sa cunoasca in detaliu Codul sportiv, capitolul
Consideratii generale, capitolul 5 cu anexele lui si Regulile de competitie pentru categoriillle
particulare pentru care este calificat.

6.3.2. Limba
Un arbitru de parasutism FAI sau un arbitru in practica (6.9.6) trebuie sa aiba abilitatea de a
comunica astfel incat sa inteleaga sensul propriu al instructiunilor, sa participe activ la
discutiile dintre arbitrii sau in cadrul comisiei de arbitri si sa discute adecvat toate aspectele
legate de parasutism.
6.3.3. Inregistrarea activitatii de arbitrare

Editia februarie 2003 Pagina 115


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Fiecare arbitru de parasutism FAI trebuie sa pastreze o înregistrare a activitatii lor de


arbitrare intr-un carnet oficial. Comitetul Arbitrilor IPC va pastra inregistrarea tuturor arbitrilor
la competitiile de categoria I si detaliile oricarei evaluari oficiale a fiecarui arbitru.
6.4 Calificarea initiala
In plus la cerintele prezentate la 6.3, arbitrul trebuie sa satisfaca conditiile urmatoare într-o
categorie specifica pentru a se califica pentru gradarea sa ca arbitru de parasutism FAI la
acea categorie. Lista noilor arbitri de parasutism FAI este furnizata in trei ani calendaristici de
la precedenta sedinta IPC (6.2(2)). Arbitrul trebuie sa fi arbitrat cel putin la doua Campionate
Nationale, sau competitii de categoria I sau II, sau oricare combinatie a acestora si sa fi
realizat o evaluare satisfacatoare pentru Codul Sportiv. Regulamentul de Concurs si a
indemanarii sale tehnice. Terminarea cu succes a unui curs de pregatire de arbitru IPC il
califica pentru a arbitra un campionat national.
6.5 Indeplinirea anuala a conditiilor
Arbitrul de parasutism FAI trebuie sa indeplineasca in doi ani calendaristici consecutivi una
din urmatoarele conditii pentru a-si pastra validarea curenta pentru o categorie specifica:
(1) sa fi arbitrat cel putin un campionat national, competitii de categoria I sau II
sau
(2) sa fi obtinut o evaluare satisfacatoare la un curs de pregatire IPC sau la un
seminar de evaluare IPC.
6.6 Calificarile pentru a arbitra la o competitie de categoria I
Pentru a arbitra la o competitie de categoria I, un arbitru trebuie:
6.6.1 pentru aterizare la punct fix, sa satisfaca conditiile de la 6.4
6.6.2 pentru Acrobatie, Lucru relativ in cadere libera, Lucru relativ pe cupola, Freestyle
Skydiving, Skysurfing si Freeflying
(1) sa fi obtinut o evaluare satisfacatoare la categoria specifica dupa cum este specificat
la 6.8 cu cel mult 24 de luni inaintea concursului. Aceasta evaluare la categoria specifica
poate fi facuta de catre Asociatia Nationala, urmand specificatiile IPC Colegiul Arbitrilor sau
poate fi facuta la un curs de pregatire IPC sau la un seminar de evaluare IPC.
(2) sa fi participat cu succes la Conferinta Arbitrilor pentru competitie de categoria I
sau
(1) sa fi participat ca Arbitru principal, arbitru de concurs sau Arbitru Principal Instruire la o
competitie de categoria I, un curs de pregatire IPC sau la un seminar de evaluare IPC pentru
categoria specifica, care a avut loc in ultimii doi ani calendaristici.
(2) sa fi participat cu succes la Conferinta Arbitrilor pentru competitie de categoria I
sau
(1) sa fi arbitrat satisfacator la competitie de categoria I pentru categoria specifica in cei
doi ani calendaristici care preced anul calendaristic in care are loc concursul.
(2) sa fi participat cu succes la Conferinta Arbitrilor pentru competitie de categoria I
6.7 Controlul IPC
IPC are dreptul sa ceara informatii detaliate despre activitatea unui arbitru de parasutism FAI
in orice moment si sa cerifice daca un arbitru a realizat si mentinut standardele de evaluare.
6.8 Criterii pentru evaluarea arbitrilor
(1) IPC va furniza un ghid de evaluare a arbitrilor. Acest ghid de evaluare va include un
orar, schite, indrumari pentru pregatire, interpretari ale regulilor si, acolo unde se aplica,
interpretarile curente ale manevrelor.
(2) Evaluarea pentru acrobatie, lucru relativ in cadere libera si lucru relativ pe cupola va fi
facuta folosind casete video. Casetele video trebuie sa includa punctajele acordate si un
sumar al penalitatilor acordate.

Editia februarie 2003 Pagina 116


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(3) Un punctaj acordat pentru salturi trebuie realizat si trebuie sa se pronunte asupra lui,
dupa discutii, de catre o echipa experimentata de arbitri aprobata de Coolegiul Arbitrilor IPC
(4) Punctajul acordat da credit pentru deciziile arbitrilor. De exemplu in proba de acrobatie
pot exista mai multe unghiuri, ceea ce poate avea ca rezultat penalizare zero. In formatie in
cadere libera (lucru relativ) sau in formatie cu parasute deschise (lucru relativ pe cupola) pot
aparea cazuri in care corect si incorect, ambele sunt afirmatii acceptabile in functie de o
anumita formatie sau de secventa intermediara. Punctajul acordat nu este intotdeauna
punctajul cumulat al arbitrilor care sunt evaluati.
(5) O evaluare la toate disciplinele va include un examen din Codul sportiv si din
Regulamentul de Concurs. La cel putin 80% dintre intrebari trebuie sa se raspunda corect.
6.8.1 Standardele evaluarii minime pentru acrobatie (stil cadere libera), formatie in cadere
libera(lucru relativ), formatie cu parasute deschise (lucru relativ pe cupola), Freestyle
Skydiving & Skysurfing
(1) Evaluarea se va face folosind un numar de minimum 30 de salturi.
(2) Cel putin 85% din punctaj, exceptand formatia in cadere libera(lucru relativ), caz in
care 75% din penalizari trebuie in concordanta cu punctajul acordat.
(3) La stilul liber, cel putin 90% din punctaj trebuie sa fie acordat de comun acord.
6.9 Indatoririle arbitrilor
6.9.1 Arbitrul principal
(1) Arbitrul principal trebuie sa anunte toti arbitrii desemnati daca sunt sau nu selectati
in echipa de arbitrii, acordandu-le toate informatiile semnificative.
(2) Arbitrul principal trebuie sa cunoasca foarte bine Codul sportiv si Sectiunea 5 din
Codul sportiv si Regulamentul de concurs, inclusiv ultimele modificari facute la intrunirea IPC
dinaintea concursului respectiv si motivele care au dus la aceste modificari. Trebuie de
asemenea sa cunoasca toate aspectele legate de conducerea si desfasurarea unui concurs
international si trebuie sa indeplineasca functia de director administrativ al echipei de arbitri.
(3) Arbitrul principal trebuie sa ajunga la locul desfasurarii concursului la timp pentru
a-si indeplini toate indatoririle care-i revin in calitatea de arbitrul principal.
(4) Inainte de inceperea concursului, arbitrul principal trebuie sa confirme ca se
dispune de tot echipamentul necesar cerut de Codul sportiv si Regulamentul de concurs, ca
acesta este in buna stare de functionare si ca toate foile de arbitraj sunt disponibile si in
numar suficient
(5) Arbitrul Principal va conduce o Conferinta pentru Echipa de arbitrii inaintea
inceperii competitiei. Arbitrul Principal va fi responsabil cu asigurarea ca toti membrii echipei
de arbitrii intrunesc calificarile standard.
(6) Arbitrul Principal va fi prezent la toate voturile.
(7) Arbitrul Principal va conduce toate intrunirile arbitrilor.
(8) Arbitrul Principal va respecta prevederile Codului Sportiv FAI si a Regulamentului
Competitiei in timpul competitiei.
(9) Arbitrul Principal va controla evaluaarea foilor de scor si va asigura publicarea
prompta a rezultatelor.
(10) Arbitrul Principal va verifica ca totate calificarile arbitrilor sunt conforme cu
regulamentele in vigoare, in special, sa se asigure ca toti Arbitrii respecta 6.3.2 si, daca nu,
Arbitul Principal poate apilca 4.6.8(1).
(11) Arbitrul Principal trebuie sa trimita un raport Secretariatului IPC in 30 de zile de la
sfarsitul competitiei, ca, daca e posibil, sa fie inclus in Agenda pentru urmatoarea intalnire
IPC. Raportul trebuie sa contina detailii despre activitatea arbitrilor la toate probele,
echipamentul folosit, organizarea probelo, orice recomandare de modificare a Codului
Sportiv FAI, a Regulamentului Competitiei, sa fie inaintata Organizatorilor urmatoarelor

Editia februarie 2003 Pagina 117


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Championate Mondiale, si detailii specifice despre oricare arbitru a carui activitate a fost
neacceptabila. Copii ale tuturor foilor de scor vor fii trimise Comitetului de Arbitrii al IPC.
(12) Arbitrul Principal, cu acordul Arbitrilor de Probe, trebuie, dupa ce competitia s-a
sfarsit, sa dea o evaluare obiectiva a fiecarui arbitru a activitii din timpul competitiei. Un
sumar scris al acestor evaluari va fi dat si Directorului Comitetului de Arbitrii IPC.
(13) Daca un potential record mondial e stabilit in timpul competitiei, CJ trimite la NAC
documentation necesara referitoare la record ( descrierea recordului, copii certificate ale
foilor de scor, etc).
6.9.2 Asistentul Arbitrului Principal
(1) Asistentul Arbitrului Principal, impreuna cu Arbitrului de Probe, vor organiza
prepararea si aranjamentul zonei aerodromului, in care se desfasoara activitatea arbitrilor.
(2) Asistentul Arbitrului Principal, impreuna cu Organizatorul, va asigura ca tot
echipamentul pentru Arbitrii functioneaza normal.
(3) Arbitrul Principal de Instruire
(4) Arbitrul Principal de Instruire va conduce Cursul pentru arbitrii FAI si pentru arbitrii
in curs de pregatire, ce trebuie tinut in timpul fiecarei competiti de categoria I.
(5) Arbitrul Principal de Instruire va pregatii un raport catre IPC, care va contine
detaliile activitatii arbitrilor FAI si a arbitrilor in curs de pregatire, echipamentul si conditiile de
munca, si o evaluaare a fiecarui arbitru, a obiectivitatii acestora la fiecare proba.
(6) Daca e cerut de Arbitrul Principal, Arbitrul Principal de Instruire va efectua activitati
specifice echipei de arbitrii, dar care nu vor interfera cu activitatile sale specifice

6.9.3 Arbitrul de probe


(1) Arbitrul de probe trebuie sa ajunga la locul competitiei la timp pentru a-si indeplinii
sarcinile desemnate de Arbitrul Principal, la intelegere cu Organizatorul.
(2) Arbitrul de probe e responsabil de indrumarile tehnice ale arbitrilor desemnati
pentru proba respectiva. Arbitrul de probe va informa si va detalia sarcinile arbitrilor numiti
pentru proba respectiva.
(3) Arbitrul de probe e responsabil pentru intreruperea probei, atunci cand e necesar,
singur sau dupa consultarea Arbitrului Principal
(4) Arbitrul de probe e responsabil cu transmiterea prompta a foilor de scor catre
comisia de scor.
(5) La punct fix, Arbitrul de probe e responsabil cu observarea competitorilor in aer ca
sa poata atentiona pe ceilalti arbitrii cand un competitor se apropie de tinta. Daca e necesar,
va semnaliza aprpierea competitorului cu un steag de culoare contrastanta, de marime
minima 50 x 50 cm.
(6) Arbitrul de probe sau persoana nominalizata de Arbitrul Principal e responsabil cu
controlul directiei zborului si al punctului de iesire si cu observarea conditiilor vantului la
Acrobatie, lucru relativ in cadere libera si lucru relativ pe cupola.
6.9.4 Arbitrii
(1) Arbitrii trebuie sa ajunga la locul competitiei la timp pentru orice conferinta de
dinaintea competitiei.
(2) Arbitrii trebuie sa prezinte actele Arbitrului Principal.
(3) Arbitrii vor muncii direct cu Arbitrul Principal si Arbitrii de Probe.
6.9.5 Arbitrii in curs de pregatire
(1) Arbitrii in curs de pregatire sunt potentiali arbitrii FAI Parachuting Judges si trebuie
sa fi arbitrat minimum doua Campionate Nationale, sau competitii similare, pentru
disciplinele in cauza si sa cunoasca Codul Sportiv, Sectiunea 5 si Regulamentul Competitiei.

Editia februarie 2003 Pagina 118


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

(2) Arbitrii in curs de pregatire vor participa la intrunirile arbitrilor , dar nu e necesar sa
participe la Conferinta Arbitrilor de dinaintea competitiei.
(3) Arbitrii in curs de pregatire lucreaza sub directa supravegere a Arbitrului Principal.
6.10 Intrunirile Arbitrilor
(1) Arbitrii se intrunesc cand Arbitrul Principal considea necesar sau daca o treime dintre
arbitrii doresc. Procedurile fiecarei intruniri vor fi inregistrate si semnate de Arbitrul Principal.
(2) Participarea la intruniri e limitata la Arbitrii, memberii Juriului, Arbitrii in curs de
pregatire, interpreti si persoane invitate de comisie.
(3) Fiecare membru al Comisiei de Arbirtaj prezent la intrunire are un vot. Deciziile se vor
lua cu majoritatea simpla a arbitrilor prezenti la intrunire. Arbitrul Principal are un singur vot.
6.11 Furnizarea Documentatiei
(1) Arbitrii nu au voie sa furnizeze nici unei persoane informatii despre rezultate pana
cand acele informati sunt declarate oficiale.
(2) Arbitrii nu au voie sa discute performantele competitorului sau ale echipei pana
cand toti arbitrii nu au evaluat saltul sau pana Arbitrul de Proba o solicita.

4. NORME DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. IN AVIATIA


SPORTIVA

PARTEA I GENERALITATI

CAPITOLUL III

A.Norme de igiena muncii privind efortul fizic

Art.65 – Persoanele de ambele sexe nu vor efectua transporturi manuale si munci sau
ridicari de greutati ce depasesc valorile din tabelul de mai jos:

FEMEI BARBATI

Grupa de varsta in ani Greutatea in kg Grupa de varsta in ani Greutatea in kg


16 – 18 5 16 – 18 12
18 – 21 8 18 – 21 25
21 – 40 12 21 – 45 50
40 – 50 10 45 – 55 30
Peste 50 8 Peste 55 20

Art.66 – Pentru incarcarea sau descarcarea greutatilor ce depasesc valorile prevazute


in tabelul de mai sus, precum si in cazurile cand inaltimea de ridicare este mai mare de 4 m,
se va lucra mecanizat sau in echipe, astefl ca efortul repartizat pe persoana sa nu
depaseasca limitele admise in cadrul varstei respective.
Art.67 – Tinerii sub 17 ani nu vor fi admisi la deservirea utilajelor de remorcare.

Editia februarie 2003 Pagina 119


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

PARTEA IV NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII IN PARASUTISM

CAPITOLUL I

A.Prescriptii generale

Art.170 – Pentru asigurarea securitatii zborului:


a) Se face o selectie riguroasa, controlata periodic, a personalului navigant, care trebuie sa
corespunde din punct de vedere fizic si psihic activitatilor pe care trebuie sa le
indeplineasca.
b) Se va instrui temeinic personalul navigant din punct de vedere teoretic si printr-o practica
de zbor judicioasa, continua si progresiva, in scopul ca el sa cunoasca si sa stapaneasca
in mod desavarsit materialul pe care il foloseste. Conducatorii unitatilor de zbor trebuie sa
cunoasca capacitatea profesionala a fiecarui aviator, pentru ca sa-l foloseasca numai in
limitele ei si sa-l sprijine necontenit pentru cresterea acestei capacitati.
c) Personalul de specialitate si personalul ajutator va fi educat in spiritul respectarii stricte a
disciplinei de zbor si de aerodrom, a carei incalcare duce de cele mai multe ori la
accidente. Personalul navigant este obligat sa cunoasca si sa aplice cu strictete
regulamentul de zbor, instructiunile de circulatie aeriana si instructiunile de protectia
navigatiei aeriene.
d) Se vor aplica cu rigurozitate masurile pentru protectia zborului impotriva fenomenelor
meteorologice periculoase zborului, folosind informatiile si prevederile meteorologice, cat
si toate mijloacele existente pentru dirijarea avioanelor in zbor.
e) Se vor verifica riguros normele de verificare, folosire si interventie a materialelor de
aeronautica.
f) Se vor respecta riguros in zbor si la sol prescriptiile de tehnica securitatii zborului,
prescriptiile medicale si igienice corespunzatoare, dotarea cu echipamentele necesare de
protectie specifice zborului (conform normelor in vigoare), cunoscand ca folosirea
acestora este obligatorie.

B.Masuri pentru pastrarea conditiilor fizice ale personalului navigant

Art.173 – Pentru a-si pastra intreaga capacitate a aptitudinilor de zbor, se interzice


personalului navigant sa consume alcool si sa fumeze peste limita normalului, tutunul si
alcoolul fiind factorii cei mai periculosi ai sigurantei zborului.
Art.174 – Se interzice personalului navigant consumul bauturilor alcoolice, oricare ar fi
cantitatea si cauza, in cursul odihnei pentru zbor, asteptarii pentru zbor, precum si in timpul
zborului.
Art.175 – Odihna inainte de zbor este indispensabila pentru desfasurarea normala a
activitatii. Normal se cer opt ore de somn pe noapte pentru personalul navigant format si
pana la noua ore pentru elevii naviganti.
Art.176 – Persoanele care incalca normele de zbor si cele de odihna, vor fi trase la
raspundere pentru consecintele ce ar putea decurge din cauza nerespectarii lor.
Art.177 – Personalul navigant va fi admis la zbor numai daca inainte de zbor a avut
odihna normala de cel putin opt ore si este apt medical.

Editia februarie 2003 Pagina 120


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

C. Prescriptii speciale de igiena a muncii in ramura aviatiei sportive

Art.180 – Buna functionare a organismului omenesc este hotaratoare pentru


securitatea zborului si ca urmare, organismul omenesc al aviatorului se poate gasi in situatii
necorespunzatoare efortului cerut de zbor atunci cand are deficienta de rezistenta provocata
de neodihna, alimentare insuficienta, indispotie trecatoare datorita fie evolutiilor in spatiu ale
aeronavelor, fie caracteristicilor mediului aerian in care evolueaza aeronava.
Art.181 – Medicul unitatii de zbor va verifica amanuntit starea generala de sanatate a
personalului navigant.El este obligat sa aduca la cunostinta comandantului unitatii de zbor
toate deficientele constatate. Comandantul de aeroclub si instructorul de zbor sunt obligati sa
se informeze zilnic de starea sanatatii si de odihna navigantilor.
Art.182 – Personalul navigant va consuma alimente cantinand 3.500 – 5.500 calorii
zilnic. Aceste calorii vor fi realizate printr-o alimentatie cat mai variata, din care nu vor lipsi
legumele proaspete, fructele, untul si branza, carnea fripta si pestele proaspat. Se vor evita
cu desavarsire alimentele fermentabile ca – fasolea, mazarea si lintea uscata, care prin
producerea de gaze ingreuneaza miscarile aviatorului la inaltime.
Art.183 – Se interzice zborul cu stomacul gol pentru ca poate produce lesinuri.
Art.185 – Se interzice inainte de zbor practicarea sporturilor care obosesc organismul
si in general a oricaror raporturi care produc surmenaje, fie ele chiar si trecatoare.

D.Masuri speciale pentru combaterea actiunii daunatoare a unor factori


atmosferici in timpul zborului

Art.186 – Factorii care pot dauna organismului omenesc in zbor, din cauza deplasarii
aeronavei si caracteristicilor mediului aerian, intervin in urmatoarele conditii:
a) la inaltimi mari de zbor din cauza presiunii si temperaturii scazute ca si a lipsei de oxigen;
b) la schimbari bruste de viteze sau in evolutii anormale datorita acceleratiilor, care se nasc
si pot supune corpul omenesc la eforturi periculoase;
c) datorita turbulentei atmosferice;
d) cand cabina aeronavei este insuficient protejata impotriva gazelor arse ale esapamentului
sau deschisa;
e) cand atmosfera este foarte umeda la inaltimea de zbor;
f) cand echipajul este supus efectului curentului de aer produs de deplasarea aeronavei;
g) cand lumina din aer este prea puternica;
h) cand atmosfera este incarcata de electricitate;
i) cand personalul nu este suficient protejat impotriva zgomotului si trepidatiilor aeronavei,
provocate de functionarea motorului, elicei si deplasarii in spatiu a aeronavei.
Art.187 – Se interzice zborul la inaltime pentru personalul navigant care sufera de
sinuzita, are guturai puternic sau este cu urechea infundata.
Art.189 – Pentru evitarea efectelor acceleratiilor pe care corpul omenesc nu le poate
suporta:
a) se interzice sa participe la zbor sau instructie personal insuficient controlat medical si
nesupravegheat in zboruri cu evolutii bruste si acrobatice;
b) se interzice efectuarea zborurilor acrobatice pentru personalul navigant care nu are
atestare.

Editia februarie 2003 Pagina 121


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

CAPITOLUL V

MASURI SPECIALE CU PRIVIRE LA TRANSPORTURI DE CALATORI SI MARFURI CU


AERONAVELE AVIATIEI SPORTIVE PRECUM SI IN VEDEREA EFECTUARII DE
ZBORURI CU CARACTER DE LUCRU AERIAN

Art.257 – Deplasarea pasagerilor de la locul de asteptare la locul de stationare a


aeronavei si inapoi, precum si urcarea si coborarea din aeronava, se face sub conducerea si
indrumarea unui responsabil numit de catre comandantul de aerodrom.
Art.258 – Aeronava in care se imbarca pasageri sau marfuri, va fi in asa fel amplasata
la locul de stationare, incat sa permita imbarcarea sau debarcarea direct, evitandu-se
urcarea prin fata sau prin spatele unei alte aeronave cu motorul pornit.
Art.259 – Se interzice trecerea pasagerilor si vehiculelor prin fata aeronavelor care
ruleaza la sol.
Art.260 – Imbarcarea, debarcarea pasagerilor sau a marfurilor se va face numai la
indicatiile comandantului de aeronava.
Art.261 – Este interzisa imbarcarea in aeronava a substantelor toxice volatile, a
materialelor usor inflamabile, precum si a oricaror materii urat mirositoare care pot stanjeni
activitatea normala la bordul aeronavei.
Art.264 – Incarcarea aeronavei se va face in ce priveste greutatea si centrajul,
conform notitei tehnice a aeronavei si sub supravegherea pilotului comandant.

CAPITOLUL VI

MASURI DE SECURITATE PE AERODROM

Art.265 – Personalul aeronautic civil din trefic precum si personalul tehnic de


aerodrom, va cunoaste si va aplica cu rigurozitate toate instructiunile referitoare la
indeplinirea sarcinilor ce-i revin, precum si utilizarea, verificarea, intretinerea, revizuirea si
pastrarea materialelor de aeronautica pe care le manipuleaza.

Editia februarie 2003 Pagina 122


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Art.266 – In timpul plecarii, sosirii, precum si rularii aeronavelor pe aerodrom se


interzice trecerea persoanelor si vehiculelor peste benzile de decolare si aterizare sau de
rulaje ale acestuia.
Art.267 – Pe aerodromuri si terenuri de aviatie pe care se desfasoara activitate de
instructaj, echipele de elevi vor sta pe aerodrom grupate pe puncte distincte, sub
supravegherea uni responsabil. Este interzis pilotilor sa aterizeze mai aproape de 50 m de
pozitia punctului fix. Intrarea in zona de lucru a unui aerodrom de scoala a altor aeronave se
va face conform instructiunilor de exploatare.Intrarea in zona de lucru a acestor aeronave
trebuie anuntata din timp.
Art.268 – Se interzice inceperea unei activitati de zbor, daca pe teren nu exista un
starter (CZ) bine instruit, prevazut cu materialele necesare indeplinirii tuturor atributiilor sale.
Art.269 – Se interzice inceperea unei activitati de zbor de noapte daca pe teren nu
exista instalatii de balizare si de iluminare corespunzatoare.
Art.270 – Orice portiune de aerodrom devenita improprie va fi imediat marcata pe
teren si la nevoie semnalizata avioanelor in zbor. Orice demarcare facuta pe aerodrom,
precum si orice semne aeronautice amplasate pe aerodrom sau in afara lui vor fi intretinute
de unitatea de zbor care detine terenul, in asa fel ca sa fie vizibile de la sol si din aer. Se va
da o atentie deosebita semnelor si luminilor de balizare a obstacolelor.
Art.271 – Mijloacele indicatoare ale directiei vantului si ale directiei de decolare-
aterizare vor trebui sa fie mentinute in perfecta stare de functionare, pe tot timpul cat pe
teren se poate desfasura o activitate de zbor.
Art.272 – De indata ce se anunta sosirea unei aeronave pe un aerodrom, pista de
aterizare va fi imediat degajata de orice aeronave, materiale sau personal care s-ar putea
gasi pe pista.
Art.276 – Inainte de inceperea rularii prin impingere a aeronavei de catre servanti, se
va controla daca acestia sunt in numar suficient si daca stiu de unde sa prinda si cum sa
impinga aeronava.
Art.277 – Asezarea aeronavelor pe teren in vederea stationarii se va face cu fata in
vant. Se interzice sa se lase o aeronava cu motorul oprit in asa fel ca vantul sa-l sufle din
spate sau din lateral.
Art.280 – In hangare se interzice folosirea lampii cu benzina, incalzirea cu sobe,
precum si utilizarea iluminarii cu flacara.
Art.281 – Fumatul in hangare este strict interzis.

CAPITOLUL XVII
MASURI TEHNICE PREVENTIVE CU PRIVIRE LA PREGATIREA SI EFECTUAREA
SALTURILOR CU PARASUTA DIN AERONAVE, TURNURI DE PARASUTARE SI IN
PREGATIREA FIZICA LA SOL A PARASUTISTILOR
A.Generalitati
Art.523 – In vederea efectuarii salturilor cu parasuta, comandantul de detasament si
instructorii parasutisti afectati activitatilor de salt vor controla daca personalul profesionist si
sportiv cunoaste perfect si stie sa piloteze tipul de parasuta cu care urmeaza sa efectueze
saltul, deasemeni daca acestia cunosc si si-au insusit Procedurile si instructiunile in
activitatile de parasutism aeronava si turnuri de parasutare, precum si Normele de protectie
a muncii.
Art.524 – In orice activitate de salturi cu parasuta, cadrele si sportivii trebuie sa
cunoasca perfect mijloacele tehnice din care sau cu ajutorul carora vor executa saltul cu
parasuta.

Editia februarie 2003 Pagina 123


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Art.525 – Personalul calificat si sportiv trebuie sa indeplineasca toate conditiile fizice si


psihice corespunzatoare activitatilor de parasutism.
Art.526 – Personalul de conducere a activitatilor de parasutism trebuie sa fie
permanent la curent cu starea sanatatii cadrelor si sportivilor si sa ia toate masurile pentru a
fi admisi la salturi numai cei care corespund din punct de vedere medical.
Art.527 – Pentru a-si pastra intreaga capacitate a aptitudinilor in salturile cu parasuta,
sunt interzise cadrelor si sportivilor consumul alcoolului si abuzul in fumat atat inaintea
inceperii activitatilor, cat si in pauzele de odihna.
Art.528 – Conducatorii activitatilor de salturi si de pregatire fizica specifica, vor
organiza instruirea personalului din subordine, pentru cunoasterea normelor specifice de
lucru la aparatura de pregatire fizica.
Art.529 – Pentru asigurarea securitatii activitatilor de salturi cu parasuta, se vor
respecta urmatoarele reguli:
a) pe aerodrom si pe terenurile pe care se desfasoara activitatile de instruire teoretica,
practica si de pregatire fizica specifica, grupele de sportivi vor sta grupate in puncte
dinainte stabilite sub supravegherea unui responsabil.
b) cadrele si sportivii sa fie echipati si sa foloseasca efectiv si corect, in timpul activitatii,
echipamentul de protectie prevazut in normativul de acordare a echipamentelor de
protectie.

B.Masuri de securitate privind pregatirea fizica la sol a parasutistilor

Art.530 – Este interzisa folosirea aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol – scara


progresiva, platforme metalice, barca metalica, spalier, inel, rama metalica, cal cu manere si
plasa elastica, daca aceste aparate nu sunt verificate tehnic si nu au avizul de folosire a
instructorului parasutist responsabil cu pregatirea la sol.
Art.531 – Instructorii parasutisti repartizati cu pregatirea la sol raspund de verificarea
tehnica, periodica si ori de cate ori este necesar a aparatelor si instalatiilor de pregatire la
sol.
Art.532 – Este interzisa folosirea aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol defecte si
carora le lipsesc sistemele de siguranta, acolo unde este cazul.
Art.533 – Este interzisa orice fel de activitate la aparate ori instalatii de pregatire la
sol, fara supravegherea permanenta a cadrelor de specialitate – instructor, antrenor.
Art.534 – Este interzisa folosirea aparatelor sau a instalatiilor de pregatire la sol daca
nu sunt bine fixate in tavan, pe dusumea sau pe sol.
Art.535 – In jurul aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol trebuie sa existe un
spatiu de siguranta.
Art.536 – Responsabilii cu pregatirea la sol – instructorul, antrenorul – au urmatoarele
obligatii in timpul pregatirii la sol a cadrelor si sportivilor:
a) sa fie bine pregatit pentru antrenamentul pe care urmeaza a-l executa cu sportivii;
b) sa cunoasca bine starea tehnica a aparatelor si instalatiilor de pregatire;
c) sa cunoasca bine tehnica miscarilor ce urmeaza a fi predate;
d) sa stapaneasca bine momentele dificile din timpul executiei;
e) sa stie unde, cand si cum sa acorde primul ajutor;
f) sa atraga atentia executantilor asupra momentelor mai dificile din cadrul exercitiilor;
g) sa aseze fiecare sportiv la locul potrivit si sa le precizeze ce au de facut;
h) sa se fereasca de improvizatii care in mod inevitabil duc la accidente.
Art.537 – Cadrele si sportivii sunt obligati sa poarte echipament de protectie usor si
incaltaminte cu talpa moale si aderenta.

Editia februarie 2003 Pagina 124


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Art.538 – In pauza pregatirii fizice la sol sau dupa incetarea acesteia, sunt interzise
orice fel de exercitii la aparate.

C.Masuri de securitate in lansarile cu parasuta din aeronave


Art.539 – Sunt interzise salturile din aeronave fara cunoasterea si respectarea
instructiunilor si caracteristicilor aeronavelor aflate in dotare.
Art.540 – Este interzisa urcarea in aeronava a parasutistilor fara o verificare prealabila
si amanuntita de catre instructorul de sol asupra modului de echipare cu echipamentul de
protectie si parasutare, daca chingile sunt bine fixate si daca sistemul de largare este bine
sigurantat si functioneaza normal.
Art.541 – Instructorul de sol este obligat sa verifice operatiunea de pliere a parasutei
de catre pliorul atestat, oprind de la salturi parasutele care prezinta deficiente.
Art.542 – Sunt interzise salturile cu parasuta fara prezenta in aeronava a instructorului
de specialitate.
Art.543 – Este obligatorie urcarea in aeronava prin spatele acesteia.
Art.544 – Instructorul de aeronava este obligat ca inainte de parasirea aeronavei de
catre parasutisti sa execute urmatoarele operatiuni:
a) sa verifice la cele doua capete a cablului din avion pentru acrosarea carabinelor;
b) sa verifice ca acrosarea carabinei pe cablu sa se faca corect;
c) sa vegheze permanent asupra pozitiei cablului de declansare automata – acesta fiind
permanent deasupra parasutistului;
d) sa verifica aparatul de siguranta;
e) sa aiba grija ca parasutistii la parasirea aeronavei sa nu se agate de rama de iesire;
f) sa vegheze asupra pastrarii pozitiei corecte de parasire a aeronavei de catre parasutisti;
g) sa vegheze respectarea cu strictete a timpilor de parasire a aeronavei de catre
parasutisti.
Art.545 – Este interzis instructorului de aeronava sa-si exercite atributiile in timpul
salturilor efectuate de sportivi sau cadre, fara a fi echipat cu parasuta conform
reglementarilor in vigoare.
Art.546 – Este interzisa urcarea in aeronava a sportivilor si a cadrelor pentru
efectuarea salturilor cu parasuta fara ca acestia sa aiba parasuta principala, parasuta de
rezerva si echipamentul de protectie.
Art.547 – Instructorii de sol si de aeronava trebuie sa fie permanent la curent cu
starea sanatatii cadrelor si sportivilor si sa ia masurile corespunzatoare ca acestia sa fie
admisi la salturi numai in conditii psiho-fizice care sa asigure desfasurarea activitatilor in
conditii de maxima securitate.
Art.548 – Este interzisa activitatea de zbor/salturi a cadrelor si sportivilor daca acestia
sunt obositi, nedormiti sau au consumat bauturi alcoolice.
Art.549 – Dupa fiecare salt, instructorul de sol va controla starea tehnica a
parasutelor. In cazul in care constata defecte in constructia acestora, parasutele in cauza nu
vor fi admise la zbor decat dupa remedierea tuturor defectelor.
Art.550 – Sunt interzise salturile cu parasuta in terenuri obstacolate, lipsite de
vizibilitate si in orice alt loc care ar pune viata in pericol, atat a parasutistilor cat si a altor
persoane.
Art.551 – Pentru preantampinarea oricarui accident, atat cadrele cat si sportivii
parasutisti vor acorda cea mai mare atentie procedurii de aterizare, concentrandu-si atentia
sa nu fie luati prin surprindere de turbulentele ce se pot produce aproape de sol si asupra
pozitionarii corecte a picioarelor. Deasemeni, cadrele si sportivii sunt obligati ca in timpul
zborului cu parasuta sa nu se abata de la tema stabilita la sol si care trebuie executata in

Editia februarie 2003 Pagina 125


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

zbor astfel incat sa nu puna cu nimic in pericol securitatea lansarilor si prin aceasta viata
parasutistilor.
Art.552 – Sunt interzise salturile cu parasuta, pe apa, fara vesta de salvare.De
asemenea in situatia salturilor cu parasutisti incepatori, pe terenuri situate sub 2 km de cea
mai apropiata oglinda de apa, se impune purtarea vestei de salvare.
Art.553 – Este obligatoriu ca pe toata activitatea de salturi, cadrele si sportivii sa fie
echipati conform normativului de dotare.
Art.554 – In timpul zborului sunt interzise deplasarile prin aeronava – in special sub
inaltimea de 150 m.
Art.555 – Sunt interzise salturile cu parasuta de la o inaltime mai mica de 700 m.
Art.556 – Este obligatorie respectarea disciplinei in pilotarea corpurilor pentru evitarea
coliziunilor intre parasutisti.
Art.557 – In situatia salturilor cu parasutisti incepatori nu se va depasi viteza maxima a
vantului prevazuta in manualele si instructiunile tipurilor de parasute utilizate.
Art.558 – Sunt interzise salturile cu parasuta pe terenuri abstacolate, accidentate si
care prezinta pericole de accidentare, cu exceptia lansarilor cu caracter special.
Art.559 – Pentru lansarile la punct fix se va amenaja un pat de nisip cu grosime de cel
putin 60 cm, care in pauza salturilor si dupa, va fi reamenajat prin afanare si completarea
stratului de nisip. De asemeni este obligatorie plasarea manecii de vant in apropiere, care va
fi astfel amplasata incat sa nu prezinte un pericol de accidentare pentru parasutisti la
aterizare
Art.560 – In mod obligatoriu parasutele vor fi pliate si controlate de personal autorizat
si atestat pentru aceasta.
Art.561 – Este obligatoriu ca dupa scurgerea perioadei fixate de valabilitate in timp a
pliajului parasutelor, sa se repete controlul acestora in aceleasi conditii ca cele anterioare.
Art.562 – Se va efectua controlul conform normativelor.
Art.563 – Este obligatoriu ca orice salt sa se execute cu doua parasute – principala si
de rezerva.
Art.564 – Se recomanda ca pe timpul lansarilor comandate (cu deschidere intarziata)
dotarea tehnica a parasutistului sa cuprinda: dispozitiv automat de deschidere a parasutei de
rezerva si cronometru sau altimetru.
Art.565 – Este obligatoriu ca dupa fiecare salt, parasutele sa fie atent controlate, in
caz ca au aparut defectiuni, parasutele nu vor fi date in exploatare decat dupa remedierea
defectelor.
Art.566 – Se vor aplica cu strictete masurile de protejare a salturilor impotriva
fenomenelor periculoase ale atmosferei: vant puternic peste 8 – 9 m/s, descarcari electrice,
ninsoare, ceata, ploaie, folosindu-se informatiile si prevederile meteo.
Art.567 – Este obligatorie respectarea pozitiei corecte a corpului in timpul plutirii si la
aterizare, in vederea preintampinarii accidentelor si a cazurilor speciale.
Art.568 – Este interzisa aterizarea cu parasuta in alte locuri decat cele stabilite pentru
aceasta.

D.Masuri de securitate in lansarile cu parasuta din turnurile de parasutare


Art.570 – Manevrarea instalatiilor de ridicat din turnurile de parasutare se face numai
de mecanici manevranti sau instructori de parasutism manevranti, autorizati pe anul in curs.
Art.571 – Activitatile de salt la turnurile de parasutare se pot desfasura numai
respectandu-se tandemul mecanic – manevrant, care raspunde de manevrarea instalatiilor
de ridicat in conditii de deplina securitate si de instructorul de parasutism care raspunde de

Editia februarie 2003 Pagina 126


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

desfasurarea in conditii de deplina securitate a activitatii de salt cu parasuta si de pregatirea


fizica specifica la sol.
Art.572 – Se interzice inceperea activitatii de salt din turnurile de parasutare fara o
verificare prealabila a intregii instalatii si aducerea acesteia in parametrii normali de lucru.
Verificarea (zilnica) se va face in conformitate cu Prescriptiile Tehnice la acest capitol.
Art.574 – Folosirea ascensoarelor se face numai de instructorul parasutist afectat
activitatii la turn si care este autorizat in acest sens de organele judetene ISCIR, cu
respectarea intocmai a instructiunilor cuprinse in placuta tehnica din cabina.
Art.576 – Este interzisa folosirea ascensorului turnului de parasutare pentru alte
scopuri decat cel pentru care a fost instalat.
Art.577 – Este interzisa ridicarea cu cabina ascensorului a mai multor persoane decat
cele prevazute pe placuta tehnica din cabina.
Art.578 – Sportivii angrenati in salturile ghidate la turnurile de parasutare, trebuie sa
aiba varsta minima de 10 ani.
Art.579 – Sportivii angrenati in salturile declansate si de la platforma la turnurile de
parasutare trebuie sa aiba varsta minima de 14 ani.
Art.580 – Intreg personalul tehnic, navigant si sportivii participanti la activitatile de
salturi cu parasuta din turnurile de parasutare vor fi instruiti privind respectarea si aplicarea
Normelor de protectie a muncii si PSI specifice, deasemeni vor poseda echipamentele de
protectie corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara.
Art.581 – Este interzisa participarea oricarei persoane la activitatile de la turnurile de
parasutare fara respectarea prezentelor norme.
Art.582 – Este interzisa ridicarea cu bratul macaralei a mai mult decat o singura
persoana, indiferent de greutate.
Art.585 – In mod obligatoriu pasarela cu bratul de lucru va fi orientata intotdeauna pe
directia vantului, astfel incat parasutistul sa se indeparteze de turn atat la ghidate cat si la
declansate.
Art.586 – Sunt interzise salturile din turnurile de parasutare cand viteza vantului
depaseste 5 m/s la ghidate si 4 m/s la declansate.
Art.587 – Sunt interzise salturile din turnurile de parasutare fara participarea ambilor
factori: mecanic manevrant si instructor de parasutism, care vor comunica intre ei permanent
prin semnale conventionale asupra desfasurarii activitatii de lansare in conditii de deplina
securitate.
Art.588 – Este interzis accesul oricarei persoane straine in interiorul turnului sau pe
constructia acestuia.
Art.589 – In mod obligatoriu la lansarile de pe platforma instructorii vor fi echipati cu
centura de siguranta fixata de platforma prin carabina.
Art.590 – La cercul de sustinere al parasutei au acces numai instructorul si sportivul
parasutist.
Art.591 – La inceputul programului si la sfarsitul acestuia, instructorul parasutist va
verifica: starea tehnica a parasutei; cordul de legatura cu inelul de prindere la sistemul de
declansare; suspanta cu siguranta de declansare; inelele metalice si carligele cercului de
fixare a parasutei.
Art.592 – Atat mecanicul manevrant cat si instructorul parasutist au obligatia sa
opreasca activitatea de salt de la turn cand constata anomalii sau defectiuni care ar agrava
situatia instalatiei si a salturilor, si nu va relua activitatea pana ce defectiunile nu au fost
remediate in totalitatea lor.
Art.593 – Este interzis la efectuarea salturilor portul in buzunare sau in alt loc, de
obiecte metalice si periculoase.

Editia februarie 2003 Pagina 127


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Art.594 – Este interzisa actionarea instalatiei de salt cu parasuta din turn la o


intensitate a vantului peste 10 m/s.

E.Masuri de securitate in salturile ghidate

Art.595 – Pentru executarea salturilor ghidate, istructorul de parasutism va fixa


parasuta cu orificiul de scurgere la clopot si va lega bordura inferioara a parasutei pe cerc.
La terminarea operatiunilor instructorul va mai verifica o data sistemul de prindere al
parasutei, dupa care hotaraste ridicarea parasutei, urmarind ca:
a) bratul macaralei va fi asezat pe directia vantului, care nu trebuie sa depaseasca maxim 5
m/s.
b) contactul cu solul al parasutistului se va face cu viteza mai mica pentru evitarea
accidentelor.
F. Masuri de securitate in salturile de la platforma
Art.596 – Instructorul va fixa parasuta in instalatia de ridicat folosind cercul mic, dupa
aceelasi procedeu ca la salturile ghidate, dupa care va verifica cu deosebita atentie sistemul
de prindere al parasutei, urmarind ca:
a) bratul macaralei sa fie orientat pe directia vantului;
b) sa fie verificata pozitia platformei din directia de lucru a bratului macaralei, celelalte pozitii
se vor bloca;
c) instructorul trage cu mana sau cu un carlig sistemul chingilor port suspante si se
echipeaza sportivul – timp in care portita sta inchisa si sigurantata;
d) sportivul, cu ajutorul instructorului asigurat prin centura de siguranta de balustrada,
avanseaza la marginea platformei, unde se aseaza in pozitie corecta cu picioarele la
marginea pragului si cu mainile pe chingile port suspante, apoi la comanda instructorului
sare de pe platforma;
e) coborarea sportivului va fi controlata prin cablul de urcare – coborare al troliului turnului,
de catre mecanicul manevrant care va reduce in apropiere de sol viteza de coborare,
astfel incat aterizarea sa fie lina.

G. Masuri de securitate in salturile declansate cu parasuta clasica

Art.597 – Salturile declansate cu parasuta clasica se vor desfasura numai cu sportivii


care au executat salturi ghidate din turnul de parasutare.
Art.598 – Pentru salturile declansate cu parasuta clasica se va folosi cercul mare si
parasuta in resursa normala pregatita special.
Art.599 – In vederea efectuarii salturilor declansate cu parasuta clasica, aceasta se va
fixa in dispozitiv la fel ca la salturile ghidate, bordura inferioara fixandu–se pe cerc in carlige
prin intermediul unor inele fixate de suspante, inelul din centrul parasutei in lacatul clopotului,
prin stiftul de blocare legat cu suspanta de declansare a parasutei, urmarindu-se in
continuare urmatoarele:
a) se ridica incet cercul pentru echiparea sportivului pana la inaltimea acestuia; dupa
echiparea acestuia instructorul verifica amanuntit intregul ansamblu parasuta – sportiv,
dupa care la comanda instructorului, mecanicul manevrant incepe ridicarea pana la
inaltimea stabilita;
b) sportivul in timpul plutirii se va indeparta cat mai mult de turn, fara a trece in spatele
acestuia;
c) sporivul sa reduca balansul;
d) aterizarea sa se faca corect.

Editia februarie 2003 Pagina 128


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

H. Masuri de securitate in salturile declansate cu parasuta aripa


Art.600 – Salturile declansate cu parasuta aripa se executa numai cu parasutistii
avansati care au executat salturi declansate la turn si din aeronava cu parasute clasice cu
fanta.
Art.601 – Pentru efectuarea salturilor declansate cu parasuta aripa se foloseste cadrul
dreptunghiular si parasuta aripa cu resursa normala procedandu-se astfel:
a) parasuta se prinde in instalatia de ridicare sigurantand inelul situat la capatul cordului
dublu ce sustine parasutistul si suspantele de intindere ale extradosului pe carligele
periferice ale cadrului metalic;
b) de la stiftul de blocare, suspanta de declansare coboara liber pe langa cordul dublu pana
la chingile port suspante;
c) se prind inelele extradosului voalurii in carligele de pe cadru;
d) instructorul controleaza amanuntit intregul ansamblu parasuta – sportiv dupa care da
comanda de ridicare;
e) la inaltimea corespunzatoare sportivul actioneaza suspanta de declansare cu o mana,
cealalta mana aflandu-se pe comanda de pilotare care trebuie sa fie in directie opusa
turnului.
Art.602 – Se interzice o franare peste 75 % din comanda parasutei mai sus de 2 m,
aceasta putand genera angajarea, datorita golirii celulelor de aer.

CAPITOLUL XVIII

MASURI TEHNICE PREVENTIVE CU PRIVIRE LA PREGATIREA ZBORULUI

G. Masuri de securitate privind conditiile meteorologice de zbor

Art.636 – Conditiile meteo minime de zbor pentru instructie se stabilesc dupa cum
urmeaza:
a) distanta pe verticala sub stratul de nori, de minim 100 m;
b) vizibilitatea minim 4 km;
c) taria vantului – maxim 8 m/s;
d) solul sau apa trebuie sa fie permanent la vedere.
Art.637 – Se interzice inceperea sau continuarea activitatii de zbor in conditiile
existentei sau a prevederii formatiilor noroase, cetii, ploii, ninsorii sau altor asemenea
fenomene periculoase in zona de zbor.
Art.638 – Se interzice sportivilor incepatori ori neinitiati, de a efectua zboruri ce le
depasesc nivelul de pregatire.
Art.639 – Orice activitate pe teren necunoscut este interzisa fara o recunoastere a
acestuia.
NORME DE IGIENA IN AVIATIA SPORTIVA

CAPITOLUL I - MASURI IGIENICO – SANITARE

E. Curatenia
Art.1012 – Incinta aerocluburilor, incaperile de lucru, scarile, culoarele si mijloacele de
munca, trebuie sa fie in permanenta curate.
Art.1014 – Gunoaiele sau resturile nefolositoare, rezultatele din procesele de munca,
trebuie adunate si evecuate in locurile special amenajate.

Editia februarie 2003 Pagina 129


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Acest Curs a fost aprobat in

Consiliul de Metodica – Siguranta Zborului

DIRECTOR OPERATIUNI ZBOR

DOBRE PETRE TONE

Editia februarie 2003 Pagina 130


CURS
DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Editia februarie 2003 Pagina 131