Sunteți pe pagina 1din 1

F-32

_________________________________ Către _____________________________


(data ridicării certificatului) В (organul stare civilă орган ЗАГС) „SE APROBĂ”
_________________________________ De la _________________________________________ Funcţionarul _________________________
(funcţionarul) От (numele, prenumele фамилия, имя) (denumirea organului de stare civilă)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ____________________________________
(numărul de identificare, IDNP) (numele, prenumele şi semnătură)
Eliberat certificatul / extrasul
Domiciliat (ă) _________________________________
„_______” ___________________ 20_____
Sr. ______ nr. ___________ Проживающий (ая) по адресу
_________________________________________________________
________________________________
(semnătura) Actul de identitate sr._____ nr. ___________________
Concomitent solicit efectuarea modificării, rectificării sau completării actului de căsătorie
Документ удостоверяющий личность Одновременно прошу произвести изменение, исправление или дополнение записи акта о браке

Gradul de rudenie______________________________
Степень родства 1. în baza actului anterior de ___________________nr. _____, din ____ ______________
на основании записи предыдущей записи акта о № от

înregistrat de ________________________________________________________________
CERERE Nr. _________ зарегистрированной в (denumirea organului de stare civilă наименование органа ЗАГС)

ЗАЯВЛЕНИЕ în rubrica __________________________________________________________________


в рубрике
Solicit eliberarea duplicatului certificatului de căsătorie (extrasului) în termen de ____ din ________________________________________________________________________
Прошу выдать повторное свидетельство о браке (архивную выписку) в течении c

în _________________________________________________________________________
El ___________________________________________________________ на
Он ( numele, prenumele фамилия, имя) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(numărul de identificare, IDNP) 2. în conformitate cu normele onomasticii naţionale,
в соответствии с нормами национальной ономастики,
Ea ___________________________________________________________ în rubrica __________________________________________________________________
Она ( numele pînă la căsătorie şi prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| в рубрике
фамилия до регистрации брака и имя) (numărul de identificare, IDNP)
din ________________________________________________________________________
Înregistrarea căsătoriei s-a efectuat “______” _____________________ __________ с
Регистрация брака была произведена (data, luna, anul число, месяц, год)
în _________________________________________________________________________
на
__________________________________________________________________________
(denumirea organului de stare civilă название органа ЗАГС)

„_____” ____________ 20 ______ __________________


(semnătura подпись) _____________________________
(semnătura подпись)

S-ar putea să vă placă și