Sunteți pe pagina 1din 1

C2XS(F)2Y C2XE(F)2Y

Cabluri de energie monoconductoare cu izolaþie Cabluri de energie monoconductoare cu izolaþie


de polietilenã reticulatã, cu ecran de sârme de de polietilenã reticulatã, cu ecran de bandã de
cupru ºi manta de polietilenã termoplasticã, cupru ºi manta de polietilenã termoplasticã, cu
cu protecþie longitudinalã la pãtrunderea apei, protecþie longitudinalã la pãtrunderea apei,
pentru tensiunea de 1000V curent continuu pentru tensiunea de 1000 V curent continuu

B Construcţie
1 Conductor de cupru multifilar, clasa 2 de flexibilitate, conform SR CEI 60228
Construcţie
1 Conductor de cupru multifilar, clasa 2 de flexibilitate, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE), conform SR CEI 60502-1 2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE), conform SR CEI 6050

C 3
4
Strat separator de bandă semiconductoare, cu barieră la propagarea apei
Ecran de sârme de cupru, cu contraspiră din bandă de cupru
3
4
Strat separator de bandă semiconductoare, cu barieră la propagarea apei
Ecran din bandă de cupru
5 Strat separator de bandă cu barieră la propagarea apei 5 Strat separator de bandă cu barieră la propagarea apei
6 Manta de polietilenă termoplastică de medie densitate (MDPE), tip ST 7 conform 6 Manta de polietilenă termoplastică de medie densitate (MDPE), tip ST 7 conform
D SR CEI 60502, de culoare neagră SR CEI 60502, de culoare neagră
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizare în domeniul tracţiunii electrice: la alimentarea Cablurile sunt destinate pentru utilizare în domeniul tracţiunii electrice: la alimentarea
E în curent continuu a liniilor de troleibus, tramvai sau metrou, în instalaţii electrice în curent continuu a liniilor de troleibus, tramvai sau metrou, în instalaţii electrice
fixe. Cablurile sunt în execuţie pentru tensiunea de 1,8/3 kV pentru a fi mai sigure fixe. Cablurile sunt în execuţie pentru tensiunea de 1,8/3 kV pentru a fi mai sigure
în exploatare. La cerere peste mantaua de polietilenă se poate aplica un strat în exploatare. La cerere peste mantaua de polietilenă se poate aplica un strat
F semiconductor pentru a se facilita verificarea rezistenţei de izolaţie a mantalei după
montarea cablului.
semiconductor pentru a se facilita verificarea rezistenţei de izolaţie a mantalei după
montarea cablului.

Date tehnice Date tehnice


G Standard de produs: SF 91/2002 IPROEB Standard de produs: SF 91/2002 IPROEB
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

H Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3(3,6) kV Tensiunea nominală: U0/U(Um)=1,8/3(3,6) kV

Temperatura minimă a cablului la montaj : -20 C o


Temperatura minimă a cablului la montaj : -20 oC
măsurată pe manta: în exploatare: -40 °C măsurată pe manta: în exploatare: -40 °C
I în exploatare normală: +90 oC în exploatare normală: +90 oC
Temperatura maximă admisă pe conductor: Temperatura maximă admisă pe conductor:
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC
J Tensiunea de încercare:
6,5 kV 50 Hz sau 15,6 kV cc, timp de
Tensiunea de încercare:
6,5 kV 50 Hz sau 15,6 kV cc, timp de
5 minute 5 minute
Raza minimă de curbură: 15 x diametrul exterior Raza minimă de curbură: 15 x diametrul exterior
K

L
Rezistenţa Rezistenţa
Număr Rezistenţa Număr Rezistenţa
Grosime Grosime Diametru exterior electrică a Masă Grosime Grosime Diametru exterior electrică a Masă
M conductoare
x secţiune
nom. nom.
de izolaţie
la 90 oC,
ecranului cablu
conductoare
x secţiune
nom. nom.
de izolaţie
la 90 oC,
ecranului cablu
izolaţie manta la 20 oC, (inf.) izolaţie manta la 20 oC, (inf.)
nominală nom. max. min. nominală nom. max. min.
max. max.
mm2 mm mm mm mm MΩ.km Ω/km kg/km mm2 mm mm mm mm MΩ.km Ω/km kg/km
1 x 150 / 25 2,0 1,8 28 33 34 0,727 1900 1 x 150 2,0 1,8 26 30 34 3,08 1650
1 x 185 / 25 2,0 1,9 30 35 30 0,727 2280 1 x 185 2,0 1,8 27 32 30 3,08 2025
1 x 240 / 25 2,0 1,9 33 38 28 0,727 2770 1 x 240 2,0 1,8 30 35 28 3,08 2500
1 x 300 / 25 2,0 2,0 35 41 25 0,727 3550 1 x 300 2,0 1,9 33 38 25 3,08 3200
1 x 400 / 35 2,0 2,1 39 45 25 0,524 4430 1 x 400 2,0 2,1 36 42 25 3,08 4100
1 x 500 / 50 2,2 2,3 42 50 25 0,387 5500 1 x 500 2,2 2,2 40 46 25 3,08 5025

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 78
Fax +40 (0)263 234701