Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIA NECESARĂ PREGĂTIRII CANDIDAŢILOR PENTRU EXAMEN

Bibliografie obligatorie

BALDWIN, Richard, WZPLOZ, Charles, Economia integrării europene, Editura


Economică, Bucureşti, 2006 (Cap. 2 – Fapte, legislaţie, instituţii şi buget; Cap. 9.5 –
Politica regională a U.E.; Cap. 17 – Integrarea economică şi instituţiile pieţei muncii)
CHAUPRADE A., THUDL Francois, Dicţionar de geopolitică, Editura Corint, 2003
CLAUSEWITZ, Carl von, On war, Oxford World' Classics, Oxford University Press
(Introduction – VII – XXX, pag. 13-44)
DUROSELLE, Jean Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale 1919 – 1947, vol. 1
GRUZZINI, Stefano, Realism şi relaţii internaţionale, Editura Institutului European
GÂF-DEAC, Ioan. I, Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua
economie, Editura Infonim, 2007 (Cap. 1.7 – Macromanagementul statal prin E-Governance.
Guvernarea bazată pe tehnologii informaţionale)
HELD, David, McGREW, Anthony, GOLDBLATT, David, PERRATON, Jonathan,
Transformari globale - Politică, economie si cultură, Editura Polirom, 2004 (Introducere,
capitolele 2, 5, 7, 8 şi Concluzii)
KOLODZIEJ, A. Edward, Securitatea şi relaţiile internaţionale, Editura Polirom, 2007,
partea I, II, Concluzii
KAHN, Silvain, Geopolitica Uniunii Europene, Editura Cartier, 2008, partea a IV-a
KHANNA, Parag, Lumea a doua, Editura Polirom, 2008, partea I
MIROIU, Andrei, UNGUREANU, Sebastian, Manual de relaţii internaţionale, Editura
Polirom,2008
MUREŞAN, Doina, Dimensiunea Economică a securităţii în epoca parteneriatelor şi
alianţelor, Editura Amanda, 2009 (Cap. 2 – Dimensiunea economică şi puterea armată a
statelor, parteneriatelor şi alianţelor)
NAY, Oliver, Istoria ideilor politice, Editura Polirom, 2008 (capitolul 7)
NICOLAESCU, Gheorghe, Gestionarea crizelor politico-militare, Editura TopForm, 2003
NEGUŢ, Silviu, Introducere în geopolitică, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006
NEGUŢ, Silviu, CUCU, S. Vasile, BOGDAN-VLAD, Liviu, Geopolitica României, Editura
Transversal, 2004
NOLFO, Ennio di, Introducere în istoria relaţiilor internaţionale, Editura ALL
NUGENT, Neil, The government and politics of the European Union (the sixth edition)
Editura Palgrave (părţile 2, 3, 4 – pag. 483-521)
MAIOR, George-Cristian, Noul aliat. Regândirea politicii de apărare a României la începutul
secolului XXI, Editura RAO, 2009
WALACE H., WALACE W., POLACK A. Mark, Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană,
Institutul European din România, 2005, partea I, partea a II-a – cap. 17
Conceptul strategic NATO, 1999,
Carta ONU
Carta albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Bucureşti, 2004
Constituţia României
Manualul NATO, 200
Strategia europeană de securitate, Bruxelles, 2003 (“Strategia Solana”)
Strategia naţională de apărare a ţării (Monitorul Oficial p. I, nr. 799/28.11.2008)
Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030
(partea I-pct. 2; partea a-II-a; partea a-III-a pct. 1, 2; partea a-IV-a pct. 1, 3, 6, 7)

Bibliografie facultativă

FISSICHELLA, Domenico, Ştiinţa politică, Editura Polirom, 2007


HANDEL, Michael, Masters of war – Classical strategic thought, Third revised and
expanded edition, Taylor&Francis Library, 2005
KISSINGER, Henry , Diplomaţia, Editura Bicall, Bucureşti
MONTBRIAL, Thierry de, KLEIN, Jean, Dictionnaire de stratégie
MORGENTHAU, Hans J., Politica între naţiuni – Lupta pentru putere şi lupta pentru
pace, (partea I, partea a 3-a, partea a 7-a)
MEARSHEIMER, John., J., Tragedia politicii de forţă – Realismul ofensiv şi lupta pentru
putere, Editura Antet
VAISSE, Maurice, Dicţionar de relaţii internaţionale, Editura Polirom, 2008

Webliografie
- www.iss-eu.org
- www.euobserver.org
- www.mae.ro
- www.mie.ro
- www.presidency.ro
- www.nato.int
- www.un.org