Sunteți pe pagina 1din 2

Despre duhovnic

Textul de mai jos, alcătuit sub formă dialogală gen pateric,


se vrea a fi o scurtă dar concisă reflectare asupra temei Aspecte ale
duhovniciei în concepţia Sfântului Simeon Noul Teolog.

A zis Arsenie către avva Simeon:


--Părinte, cum trebuie să fie ascultarea ucenicului de
duhovnicul său?
--Frate, mai întâi cheamă cu stăruinţă pe Dumnezeu, ca să-ţi
arate un om care să te poată păstorii în chip frumos, pe care trebuie să-l
asculţi ca pe Însuşi Dumnezeu.1 Dumnezeu te va îndruma şi vei găsi pe cel
potrivit. Tu, mai mult, monah fiind, ai făgăduit că te vei supune părintelui
duhovnic necondiţionat.2 Ascultarea ta faţă de el nu este o simplă supunere
ignorantă şi imatură ci, prin venirea ta în mânăstire, ţi-ai încredinţat viaţa
personală unui păstor3, ai urmat vieţii lui Hristos întru umilinţă4 şi te-ai
deşertat pe tine5, nemaiascultând de voinţa ta ci de cea a lui Dumnezeu
descoperită prin duhovnic.
--Dar dacă duhovnicul este tânăr şi nu are experienţă?
--Adu-ţi aminte că eram foarte tânăr am fost aşezat egumen
şi că de atunci am povăţuit pe fraţi; că scris este: dacă s-a descoperit celui de
pe urmă, cel dintâi să tacă6; şi încă: să nu-mi spui că eşti tânăr că la câţi te
voi trimite la toţi vei merge. Vezi cum Dumnezeu îl trimite pe prooroc să
povătuiască poporul deşi era tânăr? Dumnezeu este Cel care pe cele
neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le pliineşte.
--Părinte, se poate ca duhovnicul să nu fie episcop sau preot?

1
Sfântul Simeon Noul Teolog, cateheza 20 în Scrieri II Cateheze, ed. Deisis, Sibiu, 2000,
p.226
2
Idem, cateheza 3 în Scrieri II Cteheze, ed. Deisis, Sibiu, 2000, p.47
3
Eugen Jurca, Spovedanie şi psihoterapie_interferenţe şi diferenţe, ed. Despina,
Bucureşti, 2007, p.156
4
Imitarea lui Hristos Dumnezeu ocupă un loc important în spiritualitatea Sfântului
Simeon, nota 16 B. Krivocheine, în Sfântul Simeon Noul Teolog, Scrieri II Cateheze, ed.
Deisis, Sibiu, 2000, p.116
5
Eugen Jurca, op. cit., p.155
6
Sfântul Simeon Noul Teolog , cateheza 4 în Scrieri II Cteheze, ed. Deisis, Sibiu, 2000,
p.54
--Iubitul meu, părintele duhovnicesc era doar episcopul
cetăţii iar mai apoi şi preoţii7 dar mulţi s-au dedat lumii acesteia şi nu au
trecut la lumina harului prin pocăinţă, sunt avortoni, nenăscuţi la viaţa în
Hristos8.
--Şi atunci....
--Puterea iertării este a celor care slujesc Evanghelia în duh
de smerenie şi duc o viaţă ireproşabilă9 şi despre care Domnul a zis că le vor
urma semne ca acestea: în Numele Lui vor scoate demoni, în limbi vor grăi
şi că vor aduce roade; căci după roade se vor cunoaşte.10
--Dar, părinte, nu se creează o ruptură între cei ce urmează
Sfinţilor Apostoli după sfinţire şi monahii care nu sunt sfinţiţi episcopi sau
preoţi?
--Aşa cum este o succesiune apostolică există şi una
duhovnicească. Eu l-am avut părinte pe Simeon Evlaviosul, şi stând în
ascultarea lui, şi învrednicindu-mă de cercetarea lui Dumnezeu prin părintele
meu, m-am făcut succesor lui, părintelui Simeon cel Evlavios; iar tu dacă vei
sta sub ascultarea mea te vei face următor mie.11

7
Idem, Cuvânt scris către cineva care era un fiu al său duhovnicesc despre mărturisire şi
despre cine sunt cei ce au primit puterea de a dezlega şi lega păcatele, în Scrieri III
Imne, epistole şi capitole, ed. Deisis, Sibiu, 2001, p.312
8
Idem, cateheza 28 în Scrieri II Cteheze, ed. Deisis, Sibiu, 2000, p.299
9
Ibidem, p.300
10
Idem, Cuvânr scris..., p.315 Sfântul Simeon Noul Teolg accentuează un primat
duhovnicesc şi harismatic între cei care primesc mărturisirile şi iartă pacatele.
11
Despre succesiunea pnevmatică în opera Sfântului Simeon la Alexander Golitzin,
Harisma împotriva instituţiei: despre mărturisire şi rolul experienţei în Sfântul Simeon
Noul Teolog, Scrieri I Discursuri teologice şi etice, ed. Deisis, Sibiu, 1998, p.435-446 şi
Irenee Hausherr, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, ed.
Deisis, Sibiu, 1999, p.138

S-ar putea să vă placă și