Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Licia Blaga

Facultatea de teologie Andrei Şaguna

TEOLOGIA EUHARISTICĂ ÎN OPERA


SFÂNTULUI IOAN CASIAN

Student

Vasiu Ioan an IV TP

1
TEOLOGIA EUHARISTICĂ IN OPERA
SFÂNTULUI IOAN CASIAN

Monahismul, suprema manifestare după rânduieli îngereşti


a dragostei de Dumnezeu şi de oameni, pentru care se roagă
neîncetat într-o viaţă senină şi calmă, care depăşeşte limitele şi
nevoile celei pământeşti, luptă necontenită prin liniştire şi
rugăciune împotriva patimilor şi a morţii nu este un sistem
ideologic ci trăire a vietii in Hristos.
Îcă de la începuturile Bisericii unii creştini au simţit nevoia
să se retragă din această lume in pustie, urmând oarecum
Mântuitorului Iisus Hristos.
Sfintii Părinti nu se sfiau să –L socotească pe Mântuitorul
întemeietorul monahismului creştin, ca trăitor al ascezei care, după
Sfântul Simon Noul Teolog, “face din călugărul adevărat o altă
fiinţă omenească şi îngerească în acelaşi timp, mai frumoşi printre
frumoşi “.1
Sfântul Ioan Casian se numără si el printre aceea care de
bunăvoie s-au retras in pustie pentru a-I urma lui Hristos. Originar

1
Sfântul Simeon Noul Teolog apud Nicolae Chiţescu , prefaţă la Sfântul Ioan Casian,
Cuvântări duhovniceşti, PSB57, EINBMBOR, Bucureşti, 1990, p.10

2
din ţinutul Dobrogei de astăzi , s-a nevoit o perioadă in asceste
ţinuturi după care a plecat a se nevoi în Tara Sfântă împreună cu
sora lui şi cu prietenul său Gherman. După un timp de aproximativ
doi ani, se retrage împreună cu prietenul lui , Gherman în Egipt, la
Skit.
Aici se va desăvârşi duhovniceşte pe lângă mari Părinţi
cărora Sfântul Ioan casian le atribuie Convorbirile, adevărate
conferinţe duhovniceşti. Convorbirile nu erau şi nici nu rămâneau
la nivel ideologic. ” Învăţăturile duhovniceşti erau întotdeauna o
împărtăşire de experienţă. “2

În scriera Cuvântări duhovniceşti Întâlnim foarte puţine


referiri la Euharistie. Cu toate acestea, deşi puţine, nu sunt de
ignorat ci trebiue luate în seamă.
Nici un cuvânt nu vorbeşte despre ce este Euharistia,
despre prezenţa rală a lui Hristos în Sfintele Taine pentru că era
puternică această convingere , această credinţă. În această
perioadă (sec. 4/5 )era învinsă ameninţarea dochetă şi ariană ,
care ar fi putut întina credinţa în prezenţa reală a lui Hristos,
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, în Sfânta Împărtăşanie. De
aceea, probabil , nu se face nici o referire la ceasta.
Puţine cuvinte fac referire la practica liturgucă a timpului de
celebrare a împărtăşirii ( fie la Sfânta Liturghie sau nu , în afara
Liturghiei ), ceasul al nouălea din zi, sâmbăta şi duminica3, în

2
Alexander Schmemann, Jurnal ,trad. Felicia Furdui, ed. Reîntregirea, Alba-Iulia,
2006, p.4
3
Sfântul Ioan Casian, op. cit. , p.133 şi p.72

3
pustiul Egiptului şi la necesitatea pregătirii monahului înainte de
primirea Sfintei Împărtăşanii.

Întâi de toate , Sfântul Ioan Casian vorbeşte despre


necesitatea pregătirii, punând in antiteză omul şi pe Hristos ,
Fiul Omului : “Omul este păcătos iar fără de păcat ni este nimeni
decât numai Fiul lui Dumnezeu. De aceea nimeni nu se
împărtăşeşte pentru meritele sale. “4 Înlătură orice idee despre
vrednicia primirii Sfintelor taine. Antinomia vrednicie_nevrednicie
nu este întâlnită inteologoa Sfântului dobrogean. Nici un om nu
este fără de păcat, de aceea nu se poate apropia de Hristos in
stare de păcătoşenie, de întinare.Este necesară pocăinţa ca al
doilea botez, botez al lacrimilor pentru ca credinciosul să se poată
împartăşi cu Sfintele Taine.
Îndeamnă pe cei ce se eschivau de la împărtăşire din
motive de evlavie să se apropie tocmai pentru neputintele lor,
pentru nedesăvârşirea lor. “Nu trbuie să nu primim duminica sfânta
Împărtăşanie fiindcă ne ştim păcătoşi, ci cu totul mai mult să ne
grăbim dornici de ea, pentru vindecarea sufletului şi pentru curăţia
trupului. “5
Sfânta Împărtăşanie nu se dă omului ca răsplată în urma
vreunui efort duhovnicesc ci “scopul ei este de fi purificare şi
pavăză trupului şi sufletului. “6
Cu toate acestea, Sfântul Ioan casian îndeamnă la o
pregătire intensă. Împărtăşirea obligă pe monah , şi prin extindere
şi pe mirean, la o abstinenţă, la o pregătire prin linistire, post şi

4
ibidem, convorbirea a 2-a cu Theonas, p.622
5
ibidem , p.722
6
ibidem, p.431

4
rugăciune7, lacrimi,” convorbiri duhovniceşti şi ascultarea
adevărului” 8 aşa cum învătau şi alţi părinţi ai pustiei.9
Pe lângă asceză era impotantă ascultarea adevărului de
credinţă. Era sistematizată mai ales în cuvântări mystogogice
adresate înspecial catehumenilor şi neofiţtlor.10Nu te putei
împărtăşi dacă nu cunosteai invăţătura Bisericii;” iar invăţătura
este în conformitate cu Euharistia, cu conţinutul Potirului nostru. “11
Sfântul Ioan Casian subliniază că asceza , postul,
mortificarea trupului nu sunt mântuitoare în sine ci doar pregătesc ,
curăţă trupul şi sufletul de întinare. Postul , “din ascetic şi
pedagogic , devine unul euharistic “12, pregătire pentru
împărtăşirea cu Hristos.
Este bine de cunoscut teologia euharistică a sfântului Ioan
Casian nu doar pentru că Sfântul este “conaţional “nouă (cu toate
că şi acest fapt este important ) ci mai ales pentru că a fost trăitor
al Bisericii primare .

7
Idem, Despre aşezzămintele mânăstireşti şi despre cele 8 păcate capitale, , in PSB
57….., p.85
8
Sfântul Efrem Sirul, Colecţie de citate despre Impârtăşire, , manuscris , Sfantul
Munte Athos, Schitul Lacu, 2005, p.6
9

Ene Branişte , Participarea la liturghie , Studii teologice, 1949, nr.7-8, p.17


10

Sfântul Irineu de Lyon apud Constantin Necula, Să ne merită ortodoxia, , ed.


11

Oastea Domnului, Sibiu, 2005, p.105

Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, trad. Ioan Ică Jr. , ed. Deisis, Sibiu,
12

2003, p.380

5
BIBLIOGRAFIE:

SFÂNTUL IOAN CASIAN,Cuvântări duhovniceşti, in PSB


57, trad. Vasile Cojocaru şi david Popescu, Editura Institutului
Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române,, Bucureşti, 1990
IDEM, Despre aşezămintele mănăstireşti şi despre cele 8
păcate principale, in PSB 57….
SCHITUL LACU, Colecţie citate despre Împărtăşire,
manuscris
BRANIŞTE, ENE, Participarea la Liturghie
, Studii Teologice, 1949, nr.7-8
NECULA, CONSTANTIN, Să ne merităm ortodoxia,ed.
Oastea Domnului, Sibiu, 2005
SCHMEMANN, ALEXANDER, Jurnal, trad.Felicia Furdui
ed. Reântregirea, Alba-Iulia, 2006
SIMONOPETRITUL, MAKARIOS, Triodul explicat, trad.
Ioan Ică Jr. , ed. Deisis, Sibiu, 2003

6
7