Sunteți pe pagina 1din 24

c     
Utilizarea, vânzarea sau traficul de alcool şi droguri a fost mult timp o preocupare de actori

prevenire şi de securitate şi pot fi analizate de la abordări diferite penale, sănătatea publică,


educaţie şi

moralitate sau valori morale. Statutul juridic şi cultural al alcoollui iese în evidenţă clară-rea de
droguri din lume. Cu toate acestea, impactul de consumul acestora şi comerţului - legal sau ilegal -
sunt foarte similare în domeniul siguranţei comunităţii. Două consecinţe principale ale utilizării şi
traficului de droguri şi alcool către Comunitate sunt, în primul rând, efectele directe care rezultă din
abuzul de substanţe şi pe de altă parte, efectele indirecte asociate ce reglementează vânzarea şi
consumul de alcool şi a activităţilor ilegale de droguri. Astfel, crima preocupare socială şi economică
şi de comportament deviant, economiei subterane legate de comerţul cu substanţe ilegale;
sentiment de insecuritate au crescut în unele regiuni, din cauza activităţilor vizibile de trafic, sau
alcoolism sau dependenta de droguri, influenţa de corupţie la diferite niveluri, încurajarea excluziunii
sociale şi a prostituţiei, probleme de educaţie, relaţiile de familie, de muncă şi siguranţa locului de
muncă, şi creştere a accidentelor la locul de muncă, acasă, în locuri publice. Din nou, este
surprinzător cât de informaţii şi studii privind efectele consumului şi comerţului de aceste produse
sunt inegal distribuite în întreaga lume. Imaginea unei lumi divizate între ţările producătoare şi
consumatoare de produse psihoactive nu corespund realităţii, deoarece unele ţări de consum- cum
sunt Canada, de asemenea, produce medicamente - marijuana - şi în multe ţări de producţie, de
prelucrare şi de tranzit - cum ar fi Mexic - acum se confruntă cu creşterea utilizării de droguri în
rândul populaţiei lor. Consumul de alcool este cel mai bine definită de către autorităţile de sănătate
din cauza statutului său.

La consommation d͛alcool et de drogues semble s͛être stabilisée au cours des deux dernières
décennies

În cadrul World Report, 2009, UNODC arată că piaţa mondială a drogurilor s-a stabilizat la sfrasitul
ultimilor ani, în special prin reducerea producţiei de heroină şi cocaină şi o creştere în convulsii de
droguri ilicite, si, de asemenea, prin procesul de stabilizare şi de reducere a unor modele de consum.
Deşi există variaţii regionale, utilizarea de canabis, cocaină şi opiacee pare să fie în scădere de pe
pieţele majore de droguri. UNODC estimează că mai puţin de 5% din populaţia lumii consumului de
droguri şi doar 0,6% se confruntă cu o problemă de dependenţă.

Medicamentele utilizate sunt foarte diferite de la o regiune geografică la alta. America de Nord
reprezintă cea mai mare piaţă pentru cocaină, urmată de Europa de Vest şi America Centrală şi de
Sud, în timp ce opiacee sunt consumate în special în Europa şi Asia. Cea mai mare consumatie de
canabis este în America de Nord şi Europa de Vest. Consumul de amfetamine, deşi dificil de masurat,
pare să fie evidentă în Est şi Asia de Sud-Est, Europa şi America de Nord.
Potrivit OMS, 91 de milioane de oameni suferă de probleme legate de alcool. În cazul în care
consumul global este stabilizat, modelele de consum de alcool variază considerabil de la o regiune la
alta şi în cadrul ei.

. Cu toate acestea, în ţările occidentale, guvernele naţionale şi locale sunt deosebit de interesate de
fenomenul de chef de băut, în special în rândul tinerilor. Chef de băut este un tip de alcool
caracterizat prin absorbţia rapidă de cantităţi mari pentru a provoca o bautura tare repede. Un studiu
efectuat de Institutul de Studii de alcool estimează că 80 milioane de europeni cu vârste între 15 şi
peste angajaţi în chef de băut o dată pe săptămână şi 15 milioane ar face modelul lor de obicei de
consumul de alcool.

1. Corelatii între alcool şi droguri şi crime şi violenţa

sunt multe, în ciuda statutului lor

diferit

1.1 Impactul de alcool şi droguri

Crimă şi violenţă a fost

bine documentat

Consecinţele de alcool şi droguri nu sunt egale, deoarece alcoolul este în mare măsură, legalizat şi
reglementat în majoritatea ţărilor, în timp ce drogurile sunt, în esenţă interzise. Legături dintre
consumul acestor substanţe şi a criminalităţii şi comportamentul violent variază. Pe langa efectele
negative asupra sanatatii, consumul de alcool este un factor important asociat cu violenţa penală şi
abuz, cum ar fi agresiune, omor, conducere periculoase şi violenţa domestică şi de familie.

Comisia afirmă că alcoolul este asociat cu 16% din incidentele de violenţă împotriva copiilor şi
tinerilor şi a subliniat faptul că tinerii care sunt adesea stigmatizaţi ca infractorii sunt, de asemenea,
victime ale violenţei. Conform unui studiu din 2006 al Institutul Elvetian pentru Prevenirea abuzului
de alcool şi de droguri aproape 20% dintre adolescenti au o problemă de băut, definită de două state
de intoxicaţie pe parcursul ultimei luni şi mai mult un consum lunar de alcool. 50-60% de acte de
violenţă înregistrate în rândul adolescenţilor sunt comise de către acest grup restrans. Impactul de
alcool privind violenţa în familie nu poate fi tras la nivel internaţional de lipsa de date, cu toate că
Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că acesta este un factor important278. Unele ţări au
realizat studii care confirmă faptul că alcoolul este un factor de risc major. În Australia, un studiu
arată că 36% din autorii de violenţă în familie au fost de stat alcoolice în momentul faits279, Franţa
25% din consumul de omucideri in casatorie care implică alcool280. În schimb, infracţiuni legate de
consumul de droguri sunt adesea non-violente şi relativ minore. Într-un raport privind impactul
macroeconomic al abuzului de droguri, Organizaţia Internaţională de Control al Stupefiantelor (INCB)
concluzionează că "criminalităţii asociate cu abuzul de droguri este în mare parte non-violente în
natură şi, adesea, mineur.281 criminalităţii economico-compulsiv al căror scop este de a obţine
droguri, şi care se caracterizează prin efractie sau furt este mult mai frecventă decât a atacurilor
violente legate de droguri. " Cu toate acestea, relaţia este mai complexă decât pare, deoarece
consumul de droguri pot duce la crime violente, cum ar fi de jaf. Cu toate acestea, INCB susţine că
"este foarte dificil şi înşelătoare de a pretinde că există o legătură de cauzalitate directă între violenţa
şi ingerare ilicit de droguri, indiferent de factorii culturale şi sociale care influenţează
comportamentul lor ca o individuale ". Multe acte de violenţă sunt legate de traficul de droguri mai
grave şi controlul pretinde a teritoriului (războaie gazon şi de decontare a datoriei între bande rivale).

Literatura de specialitate a identificat trei legături de cauzalitate principale: efectele


psychopharmacological a diferitelor substanţe (cannabis, opiacee, cocaina, metamfetamina şi alcool),
asupra comportamentului şi efectele legătură economică-compulsiv cu nevoia de mai multă
substanţă şi link-uri, explicând violenţei sistemice legate de traficul, precum şi stilul de viaţă a
dependenţilor de droguri şi traficanţi şi impactul acestora asupra-un cartier sau communauté282. În
toate ţările, măsurile luate pentru a aborda abuzul de substanţe sunt în strânsă legătură cu definiţia
legală de substanţe, practici culturale, precum şi factorii economici.

1.2 alcool este reglementat,

drogurile sunt interzise

În timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), între organizaţiile internaţionale, care lucrează la
elaborarea şi adoptarea unui acord internaţional privind vânzarea şi consumul de alcool, anul 2009 a
fost marcat de centenarul primul acord internaţional privind substanţele psihoactive ilicite, de la
Shanghai Opium Comisiei. Ambele grupe de substanţe sunt tratate în mod foarte diferit de către
organismele internaţionale şi reglementări pe plan internaţional este foarte dezvoltat pentru data
pentru produsele clasificate ca "droguri".

De droguri vor fi multe convenţii internaţionale care vizează eliminarea fabricarea acestora,
distribuţia şi consumul de: Convenţia unică privind stupefiantele din 1961 Convenţia privind
substanţele psihotrope, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 1971 împotriva traficului ilicit de
stupefiante şi substanţe psihotrope 1988 Aceste trei acorduri au fost ratificate de marea majoritate a
statelor membre ale Naţiunilor Unite. Alcoolul nu este în prezent obiectul unei convenţii
internaţionale comparabile. Cu toate acestea, în ultimii ani, cererea pentru o convenţie
internaţională privind reglementarea de alcool au fost mai numeroase şi au venit de la ocupaţii
special în materie de sănătate (o situaţie similară privind tutunul care a fost Convenţia din 2005).
OMS a adoptat o rezoluţie la a 61-a Adunarea Mondială recomandă dezvoltarea unei strategii globale
bazate pe o abordare de sănătate publică bazată pe dovezi că este de prevenire şi reduce riscurile şi
efectele consumului de alcool asupra sănătăţii, în special în rândul copiilor şi tinerilor, mai degrabă
decât suprimarea consum. În mod similar, Uniunea Europeană sprijină, de asemenea, stabilirea unei
strategii europene pentru reducerea efectelor nocive ale consumului de alcool.

2.condamnarile penale sunt contestate


2.1 strategie internaţională

"Războiul împotriva drogurilor"

este revizuită

Deşi agenţiile internaţionale, cum ar fi UNODC şi Consiliul Internaţional de Control (INCB) continuă să
pună în aplicare acordurile împotriva fabricării, vânzarea şi consumul de droguri, recunosc în mod
clar că interdicţia a avut consecinţe dăunătoare: În primul rând, cel mai important este de a crea o
piaţă profitabilă negru şi violente.
În al doilea rând, accentul pe represiune, probabil, a dus la o deviere a resurselor alocate iniţial
măsurilor de sănătate la ceea ce este în cele din urmă o problemă de sănătate publică.

În al treilea rând, măsurile de detenţie şi a pedepsei adoptat într-o zonă geografică de multe ori au
dus la devierea problema la alte domenii.

În al patrulea rând, că presiunile de pe piata pentru o anumită substanţă au incurajat din neatenţie
utilizarea de un alt medicament.

Şi în al cincilea rând, că utilizarea sistemului de justiţie penală împotriva drogurilor, de multe ori din
grupurile marginalizate, reducând astfel posibilităţile de asigurarea tratamentului pentru nevoiasi.

Organizaţia Naţiunilor Unite a recunoscut recent ca obiectivul de 1988290 duce la o "lume fără
droguri", cu războiul împotriva drogurilor, cu obiectivul de a reduce semnificativ producţia, traficul şi
consumul de de droguri până în 2008 a fost, în fapt, niciodată nu a fost realizat în ciuda eforturilor şi
a măsurilor puse în aplicare. America Latină, Comisia pentru Droguri şi Democraţie a recunoscut, de
asemenea, că politicile prohibitionist nu au produs rezultatele dorite.

În martie 2009, Comisia Naţiunilor Unite privind stupefiantele a recunoscut eşecul unei represive pur
şi nevoie, la nivel internaţional, de reorientare a strategiilor sale privind prevenirea şi privind
tratamentul şi reabilitarea persoanelor dependente de droguri . Internaţional deControl al
Stupefiantelor (INCB) solicită acum o abordare integrată pentru combaterea violenţei împotriva
drogurilor ţinând cont de următoarele: regenerarea socio-economică, parteneriate multi-
instituţionale, munca justiţiei locale, comunitatea restaurativă, intervenţii specifice de sex, vârstă şi
minorităţile şi intervenţii durabile.

În mod similar, Institutul National pentru Abuzul de Droguri (NIDA) din Statele Unite sprijină
adoptarea de măsuri preventive, din motive de costuri şi beneficii, argumentând că "fiecare dolar
investit în domeniul prevenirii este de până la 10 dolari economisire de tratament pentru alcool sau
alte substanţe "291. Cu toate acestea, reducerea ofertei de droguri ilicite rămâne o prioritate
internaţională fiind reducerea de cultivare a macului din Afganistan şi cultivarea de coca în America
de Sud. În mod similar, la nivel naţional, utilizatorii de droguri continuă să fie în mare măsură
incriminat.

2.2 efectele negative ale incriminarii drogurilor

ea mai mare parte, legile naţionale disting "singur utilizator si detinator" de comerciant în funcţie de
cantitatea de droguri găsite în posesia sa. Cantitatea influenţează, de asemenea, tipul şi severitatea
pedepsei. În unele ţări europene cum ar fi Letonia, de exemplu, sancţiuni administrative pot fi
impuse pentru deţinerea de cantităţi mici de droguri, dar procedurilor penale pot fi instituite pentru
cantitati mai mari. În general, traficul de droguri este supusă la cele mai severe sancţiuni. Cu toate
acestea, în toate tipurile ale urmăririlor penale de droguri, există variaţii semnificative în severitatea
sancţiunilor între ţări. De exemplu, Arabia Saudită (şi, în unele ţări din Asia), traficul de droguri poate
duce la pedeapsa capitală, chiar şi pentru mici cantitati, deşi, UNODC a constatat că numărul de
crime legate de droguri este în declin .

Incriminarea consumatorilor de droguri a provocat o serie de efecte negative bine documentate, în


special efectul disproporţionat că legislaţia de droguri pe grupe de anumit produs, costul ridicat al
tratamentului de cazuri de droguri de către sistemul de justiţie penală, impactul negativ al
condamnărilor penale privind ocuparea forţei de muncă şi de reabilitare post-teză, fenomenul uşa
turnantă de recidivă şi pedepsele cu închisoarea pentru toxicomani, sau incriminarea de traficanţi de
droguri din ţările producătoare, care sunt adesea femei sau vulnerabile şi exploatate. În ţările
producătoare şi de unele ţări de destinaţie, violenţa în rândul tinerilor şi adulţilor bande, pierderea
de coeziune socială şi dezintegrarea cartiere şi a comunităţilor, un nivel ridicat de violenţă legate de
crima organizată şi traficul, oficială a corupţiei şi, în unele cazuri, instabilitatea politică sunt derivate
din statutul ilegal de droguri.

Unele abordări să decriminalize deţinerea şi utilizarea de droguri au fost testate pentru a se ţine
seama de aceste efecte negative. Dezincriminarea consumului de droguri este acum o realitate în
Republica Cehă, Spania, Portugalia şi Italia, chiar dacă sancţiunile administrative sunt încă în vigoare,
cum ar fi amenzi sau retragerea licenţei. Belgia a introdus conceptul de "tulburarea ordinii publice" şi
"problema de consum", care descrie tipul de canabis pedepsite. În 2005, circumstanţele au fost
adăugate de consum în apropierea şcolilor sau prea deschis în locuri publics293. Această relaxare a
legilor include, de asemenea, de acceptare a consumului de droguri terapeutice, în special consumul
de canabis în unele state americane, de exemplu. În cele din urmă, cea mai mare putere de droguri
permite acum o reducere a pedepsei în cazul în care alege acuzat de "voluntar" pentru a primi
îngrijiri.

2.3. Consumul de alcool este integrat in politicile de prevenire a criminalitatii

În cazul în care producţia, comerţul şi consumul de alcool nu sunt în general incriminate, multe ţări
guverneaza mai mult sau mai puţin strict. Legislaţia naţională defineşte, de obicei, limitele de vârstă
pentru vânzarea şi consumul, pentru a descuraja stabilirea preţurilor de vânzare, locatii limitate şi de
ore de la vânzarea şi consumul, şi să definească activităţile interzise şi locuri (de exemplu, unele
locuri publice, în legătură cu codurile de conducere şi profesional de conduită). Cu toate acestea,
incriminarea comportamentelor legate de alcool a fost consolidată în ţări ca Franţa, Marea Britanie şi
Canada, în special în caz de conducere a maşinilor.

Un număr tot mai mare de strategii de prevenire a infracţiunilor şi iniţiativele guvernului la nivel
naţional şi local au început de alcool. De exemplu, Noua Zeelandă include în strategia sa de reducere
a infracţionalităţii împotriva violenţei asociate cu statele alcool prin asigurarea consumului de alcool
sediul. Polonia, în cadrul strategiei sale naţionale împotriva alcoolismului prezintă ca obiectiv
reducerea violenţei din cauza alcoolismului.

3.1. Campanii de constientizare a pericolelor consumului de alcool şi droguri sunt intalnite dar putin
sau divers evaluate

Cele mai multe dintre strategii de acţiune legate de alcool şi droguri sunt acum caracterizate printr-o
serie de iniţiative şi o abordare de parteneriat multi-sectoriale.

Cele mai multe planuri de acţiune se concentreaza pe educaţia, sănătatea şi aplicarea legii. În
Europa, de exemplu, punerea în aplicare a strategiilor naţionale este în mare parte realizate de către
comisii interdepartamentale, reprezentând ministere de Sănătate, Educaţie, Tineret, dacă este cazul,
de Interne şi Justiţie . În aceeaşi ordine de idei, Cambodgia, controlul drogurilor la nivel naţional este
pusă în aplicare de către Autoritatea Naţională altele, lupta împotriva drogurilor (NACD). În materie
de prevenire şi de reducere a cererii, acesta colaborează cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi
Sportului.

Majoritatea programelor de prevenire care vizează abuzul de substanţe la adolescenţi şi copii în


programele educaţionale pentru prevenţia primară la scară largă.

Numeroase măsuri se bazează pe intervenţii în şcoli cu privire la efectele abuzului de droguri şi


abuzul de alcool. Aceste programe pot viza copii de toate vârstele. De exemplu, în Chile, în 2008,
guvernul a lansat o campanie de conştientizare de droguri în centrele de mici enfance296. În Ţara
Galilor, Ţara Galilor Toate şcolile de legătură Programul este un program de mobilizare de abuz de
substante, predate în şcoli de către ofiţeri de poliţie, în parteneriat cu profesori. Acest program
vizează copiii şi tinerii în vârstă de 5-16 ani. Acesta are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la
pericolele consumului de droguri, tutun şi alcool. Cu toate acestea, evaluările acestor tipuri de
programe nu au fost întotdeauna foarte încurajatoare - evaluări multe din programul DARE din
Statele Unite, care a servit ca model pentru multe alte programe, a declarat că în timp ce şcolile, de
poliţie, elevii şi părinţii iubesc aceste programe, acestea nu au un impact pe termen lung cu privire la
atitudinile faţă de droguri sau de utilizare a drogues298. Campanii publicitare care vizează
sensibilizarea publicului larg cu privire la pericolele abuzului de substanţe sunt frecvente şi
răspândite în lume. În Germania, campania Deprecierea ochelari de soare-un instrument de Alcool
Dependenta de Prevenire şi Prevenire practice [de prevenire a dependenţei de instrument de
prevenire şi practice ale] alcoolism, are ca scop educarea tinerilor si adolescentilor la efectele
abuzului de alcool299, în timp ce în Vietnam, prevenirea proiectul global de droguri prin comunicare
şi mobilizarea comunităţii, sprijinite de obiectivul UNODC este de a spori informarea publicului
despre consumul de droguri prin campanii mass-media.

3.2 Restrictiile accesului la produsele de alcool si droguri se maresc

Controlul de abuz de substante în locurile de recreere este un alt domeniu important de prevenire la
nivel local. Se concentrează pe furnizarea, comercializarea şi preţurile de alcool, inclusiv restricţii
privind autorizaţiile, închiderea de baruri şi restaurante, schimbarea de atitudine a celor care vând
alcool pentru a le sunt responsabile pentru controlul vânzările către clienţi în stare de ebrietate
foarte, creşterile de preţuri, modificări ale strategiilor de marketing, care încurajează consumul mai
mult şi iniţiative care vizează reducerea violenţei legate de alcool în locuri publice . Programe cum ar
fi Rave împotriva drogurilor, Finlanda, sau Responsabil gazdă din Bergen, Norvegia, scopul de a educa
napi participanţilor şi educarea clienţilor cu privire la responsabilitatea lor pentru servirea băuturi
alcoolice la evenimente private în reşedinţă.

Elaborarea unor reglementări şi iniţiative care vizează comportamentul de control asociate cu


consumul de alcool în locuri de divertisment în oraşe şi baruri şi restaurante în apropiere a fost un
domeniu important de dezvoltare.

Proiectul City Centre Bar în Nykoping, Suedia este una dintre mai multe proiecte al căror scop este
de a instrui personalul bar din serviciul responsabil şi să le încurajeze pentru a opri furnizarea de
alcool pentru clienţii stare de ebrietate. Obiectivul principal este de a reduce violenta, care sunt
comune în astfel de locuri. Evaluări ale unui proiect-pilot de la Stockholm au arătat că violenţa atât în
imediata apropiere a bare interior diminué300. În Leeds, Anglia, în plus faţă de restricţiile privind
numărul de licenţe disponibile băuturi alcoolice, proiectul "Safer Leeds a stabilit comisarii de taxi, în
vederea reducerii violenţei în timpul închiderii pub-uri şi baruri, care a redus dramatic violenţă.
Restricţii privind deschiderea de ore de la baruri şi restaurante au ajutat - de la un set bogat de
măsuri - pentru strategiile de securitate de succes în Medellin şi Bogota, Columbia şi Brazilia
Diadema. Închiderea de restaurante şi baruri de noapte este unul dintre factorii care au contribuit la
rate mai mici de omor şi de violenţă în aceste oraşe.

Gestionarea abateri rezultate în urma consumului de alcool în zonele urbane rămâne o problemă
generală în multe regiuni şi în multe ţări. Lupta împotriva chef de băut este un accent major al
strategiilor naţionale studiată (vezi mai sus). În Europa, 41-60% din tineri sunt considerate chef
drinker301. diverse campanii pentru a reduce posibilitatea de acces uşor la alcool au fost puse în
aplicare în ţările europene. În Franţa, de exemplu, Misiunea pentru Lupta împotriva Droguri şi
Toxicomanie (MILDT) propune interzicerea vânzărilor de alcool minorilor, se va deschide baruri târziu
(alcool oferă stimulente), stabilirea o campanie de comunicare pentru a lupta împotriva abuzului de
alcool pe scară largă şi interzicerea de alcool în apropierea unităţilor scolaires302. Consumul excesiv
de alcool sau abuz de alcool afectează, de asemenea, oraşele mici şi zonele rurale din anumite ţări. În
Regatul Unit, Regatul Unit Mentor Rurală Tineret Proiectul urmăreşte să reducă daunele asociate cu
abuzul de alcool şi droguri în rândul tinerilor 16-21 ani care trăiesc în zonele rurale.

Acesta include suport pentru formarea profesională a medicilor în domeniu.

Cu toate acestea, în multe ţări în curs de dezvoltare, pieţe paralele, mai degrabă decât corporatii,
sunt sursele principale de alcool, ceea ce face controale formal în relation la vânzare and utilizare
mult mai dificil să pună în aplicare. În Africa de Sud, de exemplu, multe oraşe mici sunt acasă la un
număr mare de shebeens - comercianţii cu amănuntul de alcool - care asigură venituri pentru
proprietarii lor, dar sunt, de asemenea, direct legate de un nivel ridicat de violenţă publică şi de
familie în aceste comunităţi. Africa de Sud Consiliul Naţional privind alcoolismul şi dependenţa de
droguri (Sánc) Nongoma - Ajutor alcool contra şi ţintă de droguri a fost întotdeauna zonele rurale şi în
oraşele mici rezidentiale. Dincolo de lege şi a măsurilor de control, acţiunea comunităţii locale este
necesară pentru a realiza schimbări în profunzime comportements303. Unele răspunsuri la consumul
de droguri şi de alcool în rândul tinerilor scopul de a "permite" părinţi. În unele ţări, părinţii pot fi
supuşi la amenzi pentru că nu au verificat comportamentul copiilor lor.

În oraşul Córdoba, Argentina, autorităţile municipale planul de a emite amenzi (100 la 1000 de
pesos, sau între 27 şi 270 dolari SUA) pentru părinţii ai căror copii sunt în stare de ebrietate în locuri
publice. Cu toate acestea, responsabilizarea parintilor este cel mai adesea realizate prin intermediul
programelor care oferă educaţie mamă ateliere de lucru.

În cele din urmă, siguranţa rutieră, inclusiv majoritatea victimelor sunt legate de conducere în stare
de ebrietate, ocupă un loc important în cadrul strategiilor naţionale studiate. Potrivit Observatorului
National de Siguranta Rutiera franceză, 26% din accidente sunt cauzate de conducere în timp ce
ivresse304. În Thailanda, 30% din accidentele mortale sunt cauzate de consumul de alcool305.

3.2 Politicile si masurile de reducere a despagubirilor iau mai bine in considerare riscurile sanatatii

Reducerea de vătămari sau de riscuri, urmăreşte să reducă efectele negative ale drogurilor asupra
indivizilor şi societăţii. Trecerea la o reducere a efectelor negative pentru dependenţii a avut loc în
ultimii ani . Analiza unor strategii naţionale sau planuri de acţiune împotriva drogurilor în 96 de tari,
pe baza documentelor accesibile din Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT)
307 pentru Europa şi Inter-Americană Abuz de droguri Comisia de Control (IADCC) 308 pentru cele
două Americi şi Caraibe, indică faptul că un număr considerabil de ţări din întreaga lume a pus în
aplicare o strategie de reducere a méfaits309. Dintre 96 de tari, doar 25 (26%) nu au în prezent o
strategie naţională specific de abuz de substanţe psihotrope. Cu toate acestea, multe ţări din acest
grup au avut planuri de acţiune în trecutul recent (Saint Kitts şi Nevis, de exemplu), altele sunt în
aşteptarea adoptării unei strategii (sau Jamaica Ucraina), iar unele au regionale, mai degrabă decât
strategiile naţionale (de exemplu, Austria).

Ţările din Asia şi Africa se pare mai puţin probabil să fi implementat o strategie de reducere a
efectelor nocive.

În unele cazuri, din cauza abuzului de droguri nu este considerată o problemă suficient de gravă (de
exemplu, Coreea de Sud sau Arabia Saudită). În cele din urmă, unele ţări au strategii diferite pentru
diferite tipuri de droguri.

Multe politici menite să reducă pericolele pentru sănătate de la consumul de substanţe psihotrope.
În Europa, creşterea numărului de decese prin supradoză şi răspândirii SIDA prin utilizarea de seringi
infectate au condus la dezvoltarea practicilor de diferit acum bine stabilit. În 1987, de exemplu,
Franţa a autorizat vânzarea fără restricţii de seringi şi programele de schimb de seringi a încurajat cu
Germania şi Elveţia, consumul de heroină medical prescris a dus la "reduce numărul de decese
drogurilor şi a crimei înconjoară de bunuri "310. Acest proiect nu a crescut numărul de consumatori.
În America Latină, conceptul de mitigación folosite în Planul Naţional de Acţiune Columbia, este
aproape de ideea de reducere a efectelor nocive, deoarece urmăreşte să reducă efectele negative ale
consumului asupra vieţii şi sănătăţii toxicomanilor. Aceste politici au demonstrat în mare măsură
eficienţa acestora în reducerea daunelor, dar sunt încă uneori contestată pe motiv că ar putea fi
descrisă ca "morale".

În domeniul de prevenire a abuzului de alcool, de reducere a noxelor si de gestionare a riscurilor


sunt, de asemenea, integrate în planurile de acţiune. În Franţa, Malta, Ucraina, Norvegia si Columbia,
planuri de acţiune pentru substanţele legale şi ilegale au fost adoptate. Uniunea Europeană a pus în
aplicare, de asemenea, un plan de acţiune împotriva daunele asociate cu alcool şi a raportat că, în
2005, 15 ţări au adoptat planuri similare.

Strategia UE de reducere a efectelor nocive ale alcoolului a fost adoptată în 2006. Cinci priorităţi au
fost identificate: 1) Pentru a proteja copiii mici şi copiii nenăscuţi, 2) Reducerea numărului de răniri şi
decese din accidente rutiere legate de alcool; 3) Reducerea impactului negativ la locul de locul de
muncă, 4) o conduită de informare, educare şi conştientizare cu privire la consecinţele de alcool,
precum şi a modelelor de consum; 5) Crearea şi menţinerea unei baze de cunoştinţe comune (date
comparabile privind consumul de alcool). Comisia Europeană a subliniat de asemenea că strategiile
naţionale sunt mai eficiente dacă sunt acceptate la nivel local prin intermediul unor parteneriate
multi-sectoriale şi acţiunile communitare.

3 c   


Recunoscând în acelaşi timp complexitatea proceselor legate de colonizare curente şi din trecut şi de
asimilare a populaţiilor indigene în diferite regiuni, multe ţări au lansat programe împotriva abuzului
de substante conceput pentru persoanele autohtone. În Canada, populaţiilor indigene sunt în mod
special vizate de programele de prevenire a alcoolismului. Din 2005, un fond special de prevenire a
criminalităţii în comunităţile Aboriginal a fost stabilită de către guvernul federal, în cooperare cu
Centrul canadian pe contra substanţă (CCSA) şi Naţional de parteneriat nativ pentru lupta împotriva
viciilor (NNAPF).

Unele minorităţi ca romii din Ungaria sunt deosebit de vulnerabili la dependenta, având în vedere
numărul de factori de risc asociat cu delincvenţa lor, iar aceste persoane fac obiectul unor programe
specifice.

abuzul de substanţe adesea duce la marginalizare în anumite stiluri de viaţă, şi oameni dependenţi
de droguri sau alcool poate fi mai dificil de "captura" pentru servicii şi a lucrătorilor sociali, sănătate
sau justiţie (corecturi). Mai multe experimente au demonstrat valoarea stabilirea de legături cu
aceste persoane marginalizate, bazându-se pe colegii lor. De exemplu, în Uganda, programul peer-to-
Peer Drug Prevention Project (PPPP), sub responsabilitatea Tineretului Uganda Link Dezvoltare
(UYDEL), vizează să le rezolve această problemă prin recrutarea de tineri şi de mahala de formare ale
acestora în calitate de educatori între egali ". Patruzeci de tineri au fost instruiţi până în prezent pe
probleme de dependenta de droguri, tratament şi reabilitare, şi sunt responsabili pentru
comunicarea cu alţi tineri din shantytowns că ONG-urile şi alte grupuri nu pot parler313. Uniunea
Europeană a concluzionat că pentru punerea în aplicare a unui program de tratament, pentru a fi de
succes este în alte critică faptul că programul îşi are rădăcinile în communauté314. Pentru aceasta,
organizaţiile comunităţilor locale, grupuri de credinţă şi ONG-uri, şi de serviciile locale, cum ar fi
serviciile de sănătate şi servicii pentru familii şi tineri vor fi implicaţi. În ţările în curs de dezvoltare, se
poate vedea de multe ori o lipsă de ONG-uri din afara pentru a menţine un suport local şi programe
de îngrijire pentru persoanele dependente. În Myanmar, de reducere a cererii comunitare de proiect
pe bază de timp de trei aşezari cheie în Shan de Nord State315 comunitatea reducerea cererii [axat
pe trei aşezari majore ale Shan de stat de Nord], susţinută de UNODC, are ca scop să permită
comunităţilor de a gestiona propriile proiecte de reducere a cererii. Aceasta include de formare din
reprezentanţi ai organizaţiilor comunităţii şi întărirea capacităţii instituţionale pentru a asigura
durabilitatea proiectelor, atunci când suportul financiar extern se încheie.

Reintegrării persoanelor cu dependenta de droguri sau de alcool este o preocupare a ţărilorstudiate,


atât pentru motive de sănătate publică pentru a lupta împotriva criminalităţii şi pentru a preveni
recidiva. Stabilirea unor sisteme speciale de judiciare (instanţele de droguri) în Statele Unite, Canada
şi Marea Britanie este o ilustrare a unei dorinţa de a sprijini acest tip specific de criminalitate, între
represiune şi de prevenire. Astfel, în Canada, instanţele programul de droguri a fost înfiinţată în
1998, în Toronto, pentru a asigura punerea în aplicare a pedepselor alternative adecvate. Rezultatele
Programului sunt dificil de evaluat, cu toate acestea, programul de îngrijire se vor întâlni 28 zile o rată
de succes de 15-30%. În plus, reducerea recidivei realizat un scor de 71% 316. Acest tip de jurisdicţie
a fost stabilit în alte ţări, inclusiv Chile.

Cu experienţă în 2004317, 18 instanţele de lucru de tratament de droguri azi. După stadiul


experimental, Fundacion Paz Ciudadana a publicat un ghid de program de extindere
méthodologique318.
O evaluare de satisfacţie a participanţilor la program a fost realizat în 2008 şi arată o rată mare de
satisfacţie.

În concluzie, trebuie sa subliniem impactul consumului şi comerţului de droguri şi de alcool sub


diverse forme. Mobilizarea a fost extrem de angajat să mai înalt nivel internaţional în anii 1990
pentru a efectua "Razboiul pe tema drogurilor" nu numai Naţiunilor Unite, dar also reprezentanţii cei
mai înalţi politic al several countries, inclusiv Statele Unite, Mexic şi Columbia, au investit resurse
considerabile pentru rezultate dezamăgitoare văzut astăzi. Dar lupta împotriva traficului de droguri
transnaţionale rămâne o prioritate de aplicare a legii şi de azi trebuie să conţină dezvoltarea acestui
tip de comerţ ilegal. abordări bazate pe Comunitatea ia în considerare mai mult a mediului şi a
mediului de viaţă şi scopul de a reduce "pacoste" public - sau de tulburare - legate de consumul şi
consecinţele în termeni de risc colective. Abordări de sănătate publică trebuie să inventeze moduri
de a răspunsurilor concentrat mai mult pe dependent individuale sau alcoolice, încercarea de a
îmbunătăţi sănătatea lor, pentru a evita riscurile produse ţinând de însoţire, de a promova
capacitatea sa de a evolua independent în viaţă sau să se reintegreze. Aceste metode au condus la
dezvoltarea unor instrumente pentru identificarea şi urmărirea produselor şi a modelelor de consum
cu originalul şi relevante (tendinţele studiu al Observatorului European pentru Droguri şi
Toxicomanie, de exemplu) care contribuie la o mai bună înţelegere a un fenomen în continuă
evoluţie. Specificitatea abordări pentru sănătatea publică a favorizat, de asemenea, stabilirea unor
evaluări longitudinale care permit să evalueze efectele politicii pe termen lung. Aceste contribuţii
diferite în domeniul prevenirii criminalităţii şi siguranţa comunităţii ar trebui să fie subliniat,
deoarece acestea îmbogăţesc practica "bazată pe cunoaştere" şi evaluare.

¬  
  
  
În raportul internaţional pe 2008 , am subliniat stabilirea unor standarde internaţionale în domeniul
prevenirii şi recunoaşterea de către organizaţiile internaţionale cu privire la importanţa statului de
drept şi a securităţii în dezvoltarea socială şi economie. La nivel naţional, am constatat că mai multe
ţări sunt adoptarea de strategii de prevenire a infracţiunilor care răspund în totalitate sau parţial la
aceste standarde internaţionale. Am constatat, de asemenea, continuarea sau consolidarea
abordărilor punitive în unele ţări, în special în unele ţări de "Nord". În 2010, vom găsi că numărul de
agenţiile internaţionale şi organizaţiile regionale şi că prevenirea mainstream şi programe de
securitate continuă să crească. În plus, accentul se pune pe dezvoltarea unor instrumente pentru a
facilita punerea în aplicare a acestor standarde internaţionale.

În ceea ce priveşte analiza tendinţelor naţionale, trebuie să ne amintim din nou la dificultăţile
întâmpinate din cauza barierelor lingvistice şi lipsa de informaţii precise în unele ţări. Am observat
deja în informaţiile noastre introductive cu privire la modul punerea în aplicare efectivă a politicilor
naţionale a fost neuniform şi adesea inaccesibile. Cu toate acestea, este clar că mai multe ţări
încearcă să adopte de securitate echilibrată include prevenirea criminalităţii.

1. Pe plan internaţional, prevenirea este mai bine luata în considerare în


programele de asistenţă tehnică

De la publicarea, în 2008, raportul noastru anterior Internaţional pentru Prevenirea Criminalităţii şi


siguranţa de zi cu zi, nu nou standard internaţional a fost adoptat. Cu toate acestea, accentul a fost
pus pe punerea în aplicare standardele existente şi integrarea mai eficientă a probleme de securitate
şi programe de prevenire de dezvoltare şi reconstrucţie.

1.1.YPunerea în aplicare a standardelor specializate de prevenire a criminalitatii


Un număr mai mare de măsuri concrete menite să consolideze prevenirea au fost adoptate,
inclusiv UNODC şi UN-Habitat pentru a consolida difuzarea standardelor internaţionale pentru
prevenirea şi sprijinirea implementării lor de către guverne, prin intermediul "activităţi de
asistenţă tehnică. Rezoluţiile adoptate în cadrul sesiunii 17 a Comisiei cu privire Prevenire a
Criminalităţii şi a justiţiei penale, în aprilie 2008 a subliniat necesitatea de a consolida prevenirea
criminalităţii în zonele urbane, rolul cetăţenilor şi necesitatea de a echilibra mai bine prevenirea
şi justiţiei penale.
UNODC a dezvoltat o serie de instrumente pentru a sprijini adoptarea de standarde şi norme
pentru prevenirea criminalităţii şi justiţiei penale. Elaborarea instrumentelor de evaluare a
justiţiei penale din 2006 este proiectat pentru a ajuta organizaţiile, donatorilor, guvernele şi alte
părţi interesate să evalueze nevoia unui sprijin tehnic şi mod sistematic pentru a asigura
integrarea normelor şi Organizaţiei Naţiunilor Unite standarde. Acest ghid practic include un set
de instrumente care să acopere diverse sectoare ale sistemului judiciar, inclusiv poliţia, accesul la
justiţie, închisoare şi măsurile de măsuri neprivative de libertate, precum şi aspecte transversale
cum ar fi justiţia minorilor şi a victimei.
Instrument de evaluare de prevenire a criminalităţii a fost dezvoltat în parteneriat cu Centrul
Internaţional de Prevenire a Criminalităţii, ca parte a Culegere de instrumente de evaluare
pentru justiţie penală. Acest sistem a fost conceput pentru utilizarea în comun cu alte ghiduri, a
subliniat importanţa de a evalua nevoile de prevenire a criminalităţii şi explorează dificultăţile şi
provocările cu care se confruntă ţările în curs în acest domeniu. Aceasta enumeră apoi diferitele
articole să fie supuse evaluare a nevoilor. Printr-o serie de întrebări cu privire la structurile,
instituţiile şi capacităţile existente în diferite la nivel naţional, regional şi local, broşura ajută la
identificarea resurselor existente şi pentru a rang domeniile prioritare de asistenţă
technique320. Setul oferă, de asemenea consultanţă guvernelor să efectueze o auto-evaluare a
capacităţilor lor în acest domeniu. Două manualelor privind prevenirea criminalităţii, de
asemenea, au fost publicate de UNODC: Manualul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva
criminalită liniile directoare Prevenirea este. Făcându-le de lucru (2010), în parteneriat cu ICCP şi
Manualul de planificare şi de acţiune pentru prevenirea criminalităţii în Africa de Sud şi Caraibe
Regiunilor (2008).
Planul strategic şi pe termen mediu ONUHABITAT instituţionale pentru perioada 2008-2013 îşi
reiterează misiunii sale de a realiza "urbanizare durabilă". Aceasta se concentrează în principal
pe dezvoltarea capacităţilor guvernelor locale, în special în ţările post-conflict. Planul are ca scop
să ajute statele şi oraşe pentru a răspunde în continuare creştere economică în zonele urbane, în
special în mahalale, şi furnizarea infrastructurii adecvate şi servicii de bază pentru toate
citoyens321. UNODC a fost înfiinţată în anul 2007 un proiect regional privind prevenirea
criminalităţii şi îmbunătăţirea accesului la justiţie în unele Est322 Africa urbane. Proiectul vizează
reducerea criminalităţii urbane şi creşterea accesului la justiţie prin intermediul unor politici de
siguranţă urbană şi măsuri de sprijin disponibile pentru organizaţiile comunităţii.
Alte proiecte vizează consolidarea integrităţii şi a capacităţii de tribunalele din Sud323 Africa şi
consolidarea integrităţii sistemului judiciar şi în Mozambic.
UNODC sprijină, de asemenea proiecte comunitare de sensibilizare cu privire la riscurile asociate
cu drogurile şi să încurajeze activităţile comunităţii civice şi de advocacy. Acţiunile de acest tip au
fost puse în aplicare 2005 - 2008 în cadrul programului pentru prevenirea consumului de droguri
şi infecţia cu HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi populaţiile vulnerabile în
Kenya324. Membrii reţelei de institute de Unies325 Programul Naţiunilor pentru Prevenire a
Criminalităţii şi a justiţiei penale, inclusiv CPIC, HEUNI, UNICRI, UNODC, UNAFEI şi CIO, au crescut
activităţile lor formarea şi consolidarea capacităţilor de poliţie, judecători şi alţi profesionişti din
sistemul de justiţie penală în domenii ale criminalităţii organizate, a traficului de fiinţe umane,
violenţa împotriva femeilor, criminalităţii informatice şi de formare închisoare. Cele mai multe
dintre aceste activităţi de formare includ prevenire a criminalităţii. Astfel, UNICRI puse în aplicare
în diferite regiuni diferite. Studiul evaluează punctele forte ale acestui tip de diagnostic, care
promovează emanciparea femeilor şi implicarea unor guverne locale pe probleme de securitate a
femeilor din zonele urbane.
"Safer Cities", de asemenea, se concentrează asupra abordărilor participative şi inclusivă pentru
tineri la risc. Summit-ul Internaţional de oraşe, de tineret şi de prevenire a criminalităţii "a avut
loc în iunie 2008 de către Kwazulu-Natal, Durban, Africa de Sud care vizează promovarea
dialogului între tineri şi autorităţile locales329. Unul dintre rezultatele acestui summit a fost
elaborat în colaborare cu ICPC, un ghid de resurse pentru activităţile de tineret bazate pe
condusă de tineri şi se bazează pe tineri de acţiune participative. Lansarea acestui ghid va avea
loc la Urban Forumului Mondial martie 2010 .

1.2 prevenirea violenţei şi a criminalităţii, printre priorităţile principale ale Naţiunilor Unite

Obiectivele Mileniului pentru dezvoltare adoptate în 2000 de Organizaţia Naţiunilor Unite sunt
eradicarea a sărăciei, reducerea mortalităţii infantile, promovarea egalităţii de gen, combaterea HIV
şi SIDA, îmbunătăţirea educaţiei , sănătăţii şi a mediului şi consolidarea parteneriatelor

lume. Pacea şi securitatea nu sunt specifice obiectivele, dar cele mai multe agenţii le recunosc ca o
componentă esenţială pentru realizarea dezvoltării durabile. O analiză rapidă a documentelor
prezentate de către agenţiile ONU - cu excepţia băncilor de dezvoltare - să compare evenimentele de
cuvinte diferite legate de domeniile de prevenire şi de securitate. Fără a pretinde

reflectă nivelul de prioritatea acordată de fiecare dintre aceste domenii, această analiză sugerează
că toate agenţiile şi programele în cauză cu prevenire şi de securitate.

1.3 Securitatea publica si prevenirea criminalităţii, noi

domenii de interes pentru organizaţiile politice regionale

O serie de organizaţii regionale interguvernamentale asemenea,incurajeaza dezvoltarea politicilor şi


programelor privind siguranţa şi protecţia cetăţenilor. Organizaţia Statelor Americane (OSA) a avut
loc prima reuniune a miniştrilor de Securitate Publică din cele două Americi în Mexic, în octombrie
2008. Senior Siguranţa Publică din 34 de ţări au participat la întâlnire, subliniind importanţa de
siguranţă, de prevenire şi reducere a criminalité.La mai concentrat eforturile privind criminalitatea
transnaţională, dar prevenire a criminalităţii la nivel local a fost de asemenea subliniat. A doua
întâlnire a avut loc în Santo Domingo, Republica Dominicană, în noiembrie 2009, a fost posibilitatea
de a adresa în mod special aspecte legate de siguranţa publică, violenţă şi nesiguranţă.

Această întâlnire a subliniat importanţa de prevenire a criminalităţii şi de a stabili gestionarea


eficientă a poliţiei şi mobilizarea communautés345. Uniunii Africane (UA) mandatul de a crea o
uniune politică, economică şi socială de sprijin pentru statele africane în activităţile lor
développement346. Conferinţa miniştrilor de control al drogurilor şi a crimei Comitetului de
Prevenire a întâlnit pentru a treia oară în decembrie 2007 pentru a discuta despre siguranţa şi
armonizarea programelor de control al drogurilor şi de prevenire a criminalităţii pe continentului.
Consumul de droguri de soldaţi şi gherilă în conflict a exacerbat violenţă şi crimă. Conferinţa a
adoptat un plan revizuit de acţiune al UA pe de control al drogurilor şi prevenirea criminalităţii (2007-
2012) şi a unui mecanism de monitorizare pentru implementarea, monitorizarea şi de evaluare .

Ò     


Există un consens la nivel internaţional, având în vedere că o bună guvernare este esenţială pentru
dezvoltarea durabilă şi evoluţia societăţilor noastre spre o mai mare stabilitate şi securitate.
Necesitatea de a consolida şi reforma instituţiilor pentru a asigura accesul la justiţie şi statul de drept
este subliniat. Buna guvernare este conceput în termeni de consolidare a sistemului de justiţie penală
şi de reformă a structurilor de stat special concepute pentru a îmbunătăţi transparenţa şi reducerea
corupţiei. Creşterea capacităţii structurale a statelor este doar un aspect al bunei guvernări.

De asemenea, este esenţial să se dezvolte capacitatea de guvernare între instituţiile


guvernamentale.

În cazul în care liniile directoare Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea criminalităţii se
concentreze asupra rolului gouvernements417 în punerea în aplicare de parteneriate în prevenirea
criminalităţii, ei recomandă, de asemenea să lucreze la toate nivelurile teritoriale, precum şi legate
de o varietate de actori, în special cu societatea civilă.

În ediţia noastra 2008, am examinat deja rolul de actori instituţionali şi actorii locali şi comunitate.

Acest capitol se va concentra asupra modalităţilor de guvernare pentru prevenirea criminalităţii.

Termenul de guvernare tot mai mult s-a referit la o gestionare repartizată, mai degrabă decât
exclusiv guvernului, recunoscând că responsabilitatea şi capacitatea de a guverna sunt adesea în
afara limitelor de organizaţii din sectorul public sau guvernamentale. În ţările dezvoltate, termenul
este folosit pentru a descrie ce în ce mai schimbare monopol public pentru a asigura securitatea, şi
creşterea industriei private în sécurité418, ca el se referă la implicarea autorităţilor locale şi a
societăţii civile în proiectarea şi punerea în aplicare a siguranţei comunităţii. Acest lucru reflectă, în
primul rând, o declaraţie de limitele sectorului public de a satisface cererile publicului pentru
siguranţă şi în al doilea rând, necesitatea de a se angaja alte sectoare, inclusiv cetăţenilor în
guvernarea prevenire şi de securitate, printr-un proces de "responsabilizarea" 419. Securitatea nu
mai este bazată exclusiv pe police420 forţe. Conceptul de guvernare poate avea sens de parteneriate
implicate în prevenirea şi de securitate şi integrarea de noi parteneri, atât în proiectare şi în punerea
în aplicare a politicilor.

1. Definirea bunei guvernări

1.1 O chestiune prioritara pentru conceptul

Internaţional

Organizaţiile internaţionale se referă la o bună guvernare în diverse contexte care se referă la


promovarea transparenţei şi integrităţii guvernelor şi accentul este pus pe importanţa bunei
guvernări, ca o condiţie pentru dezvoltarea socio-economică şi a construi o democraţie şi, în final,
impactul de guvernare proastă asupra criminalităţii este, de asemenea, evidenţiată.

Banca Mondială a folosit o definiţie a guvernării care este în primul rând o abordare instituţionala şi
politica: [...] tradiţiile şi instituţiile prin care autoritatea este exercitată pentru binele comun al ţării.
Aceasta include (i) procesul de selecţie, monitorizare şi de înlocuire a celor de autoritate, (ii)
capacitatea reală a guvernului de a gestiona resursele sale şi să implementeze politicile de sunet, şi
(iii) respectarea cetăţenilor şi statului faţă de instituţiile care guvernează interacţiunile economice şi
sociale a nation421. UN-Habitat a dezvoltat o viziune mai integrată a guvernării, în conformitate cu
habitatelor urbane: guvernarea urbană este suma prin mai multe modalităţi în care indivizi şi
instituţii, atât private cât şi publice, să organizeze şi să gestioneze afacerile comune ale oraşului .
Acesta este un proces continuu, prin care diferite şi interesele uneori contradictorii poate găzdui şi să
conducă la o cooperare activă. Aceasta implică instituţiile formale, precum şi reuniuni informale si
capitalul social al tuturor citoyen1.2. provocări deosebite pentru statele fragile Deşi cercetarea mult
pe această schimbare de paradigmă în domeniul securităţii au fost efectuate în ţările dezvoltate
beneficiază de structurile de stat solide şi a serviciilor publice bine stabilite, relevanţa acestuia în
studiu de siguranţă ale ţărilor în curs de dezvoltare şi statele slabe sau déficients424 a fost
recunoscută pe scară largă.

Resursele de stat poate fi extrem de limitată sau inexistentă subminate de corupţie. Alte sisteme,
atât legitime şi nelegitime, sunt adesea introduse pentru a umple acest gol. Cazul în care instituţiile şi
structurile de stat sunt slabe, este probabil că dezvoltarea de parteneriate cu sectorul privat, sau, mai
des informale, cu compania civile425. Într-un context de dezvoltare în care capacitatea de stat este
foarte limitată, sporirea siguranţei poate servi, de asemenea, la consolidarea societăţii civile şi de a
construi pe capacităţile sale existente, precum şi consolidarea structurilor État426. În mai multe
regiuni, forţele de poliţie de stat sunt încă puternic militarizat, compromise de corupţie sau a lipsei
de legitimitate în ochii publicului. În aceste contexte, este de preferat să se acorde prioritate faţă de
reforma poliţiei şi îmbunătăţirea relaţiei de încredere cu oameni care încearcă să umple aşteptări
nerealiste de personal a crescut de poliţie pentru a răspunde nevoilor de securitate .

În mod similar, ar putea fi de dorit să se consolideze capacitatea de prevenire a criminalităţii bazeze


pe organizaţii care beneficiază de o mai mare legitimitate şi mai multe resurse. Dezvoltarea
instituţiilor de legitime -, precum şi creşterea resurselor lor - contribuie la consolidarea structurii
guvernanţei lor şi abilitatea de a efectua eficientă de prevenire şi de siguranţă. Organizaţii din
societatea civilă au adesea o mare legitimitate şi resurse puţine. Legăturile dintre societatea civilă şi
organizaţiile internaţionale să creeze ochiuri de guvernare potenţial de lucru alături de agenţii
guvernamentale, sau în perioadele de structurile de stat de tranziţie pentru a înlocui sau distruse de-
legitimat.

Dincolo de prevenire a criminalităţii, UNODC se concentrează pe importanţa unei bune guvernări în


consolidarea instituţiilor în lupta împotriva crimei organizate.

De exemplu, Programul Regional pentru promovarea statului de drept şi de securitate umană în


Africa de Est 2009-2011 (program regional pentru promovarea de drept şi a securităţii umane în
Africa de Est 2009-2011) a descris impactul "guvernare săraci, insecuritate, conflicte armate, sărăciei
şi diferenţelor economice dintre ţări şi în interiorul fiecărei ţări din regiune" ca fiind "crearea unui
mediu favorabil pentru a crimei organizate transnaţionale, cum ar putea fi găsite în traficul de
droguri, persoane, bani, arme sau produse din animale sălbatice [...] 427.

2. Descentralizarea et coordonarea la nivel local in prevenirea criminalităţii

Importanţa şi varietatea parteneriatelor stabilite de prevenire au fost discutate pe larg în nostru

Raport 2008430. Particularitatea abordări de prevenire a şi securitate de zi cu zi a fost amintit în


introducerea şi se referă la diferite forme de parteneriate ("verticală" şi

"Orizontal"). Abordările interdepartamentale preferat de multe politici naţionale au fost prezentate

Capitolul 5, precum şi organizaţiile lor umbrelă. După cum sa menţionat în raportul internaţional
2008431, implicarea de oraşe în prevenirea criminalităţii a continuat să crească începând cu anii
1980. Raport a subliniat lipsa de resurse, atât financiare, cât că juridică, actorii locali pentru a
răspunde preocupărilor criminalităţii locale.

2.1Consultarea organismelor locale se multiplica

Nivelul local este cel mai potrivit pentru a dezvolta politici integrate şi parteneriate pentru a rezolva
crima din cauza apropierii sale de oameni.

Parteneriate între autorităţile publice locale şi societatea civilă au fost elaborate în mai multe oraşe
din Germania (Local Consiliul consultativ - Sicherheitsbeirat) în Anglia şi Ţara Galilor (parteneriate
pentru a reduce tulburări sociale şi a criminalităţii - Crimă şi Parteneriate tulburare Reduction) , Noua
Zeelandă (Parteneriate în prevenire a criminalităţii), Portugalia (consiliilor de securitate), Spania
(Juntas locale de seguridad), Chile (consilii locale de protecţie a publicului), Suedia, Danemarca şi
Norvegia (Comitetelor Locale pentru prevenirea criminalităţii) şi unele oraşe în Australia
(Parteneriate Safer Oraşe în Victoria, Australia de Sud şi Queensland), Austria (de exemplu, Einstadt,
Schwechat Puchenau, Wels, Salzburg) , Polonia (Pila432) şi Estonia.

În statele federale, parteneriate similare au fost stabilite de către guvernele provinciale şi regionale,
la fel ca în Quebec (Canada) (Quebec Consiliul consultativ Prevenirea Criminalităţii), în Querétaro
(Mexic), landurile germane (landul Baden kommunale Kriminalprävention - Wurttemburg şi
Brandenburg, exista sfaturi pentru prevenirea criminalităţii în Mecklenburg-Pomerania de Vest,
Renania de Nord-Westfalia, Renania-Palatinat şi în Schleswig-Holstein), Spania (Los Consejos de
Seguridad Ciudadana Autonómicos) sau Africa de Sud (Kwa Zulu Durban Natal433).

Aceste organizaţii joacă un rol important în colectarea de date din care vor fi dezvoltate şi politici
locale în dezvoltarea relaţiilor de muncă, de parteneriat şi de angajament pentru strategii
multisectoriale.

Unii lucrează în strânsă legătură cu observatoare de criminalitate urbană pentru a exercita o


monitorizare constantă de siguranţa vieţii de zi cu zi (de exemplu, la Barcelona, Bogota, Lausanne,
Llobregat, Madrid).

Oraşele şi regiunile au stabilit, de asemenea, reţelelor de colaborare pentru a coordona strategiile şi


resursele.

Conferinţa elveţian de administraţie al cantonal Justiţie şi Poliţie ocupă cu probleme de prevenire a


criminalité434 şi îşi propune să consolideze cooperarea între aşezari şi promovarea soluţiilor
standardizate sub formă de compoziţii - consolidarea regimului acţiune concertată în zonele
précis435. Conferinţa oferă, de asemenea, o platformă utilă pentru schimbul între liderii politici.
Nevoia de schimburi între autorităţile locale specializate în prevenirea a condus la crearea de
structuri specifice, cum ar fi Forumul Urban pentru siguranţă şi de prevenire în Belgia şi Forum
pentru Urban Siguranţa alte ţări, inclusiv Franţa, Italia, Luxemburg, Portugalia şi Spania. În mod
similar, în cadrul organizaţiilor oraş, cum ar fi Asociaţia Naţională a Municipalităţilor din Germania
sau Comisia pentru Siguranţa Urban al Asociaţiei Municipiilor din Chile din Chile, schimburi sunt
organizate în mod regulat pe teme de prevenire şi de securitate .

2.2 Unele ţări au efectuat o descentralizare autentică sau descentralizarea deciziilor şi resurselor in
prevenire

Unele oraşe au fost atribuite noi responsabilităţi de securitate locale şi un rol mai explicit în
prevenirea (de exemplu, unele oraşe în Columbia, Franţa, Italia şi Ecuador, şi Madrid436), în timp ce
alţii se bucură resurselor fiscale să dedice la dezvoltarea iniţiativelor locale de prevenire (Franţa,
Belgique437, Chili438). În cazul în care puterea şi resursele au fost descentralizate la municipii, oraşe
au jucat un rol deosebit de important în prevenirea criminalităţii.

(A se vedea contribuţia de Peter Homel, la sfârşitul acestui capitol cu privire la modul de punere în
aplicare eficientă de prevenire şi contribuţia Severine Germain privind rolul oraşelor în domeniul
siguranţei urbane în Italia şi Franţa). În Franţa, guvernul central a sprijinit iniţiativele locale prin
intermediul unui sistem de contract a fost pus în aplicare în 1991: contracte de oraş, contracte de
prevenire la nivel local şi de siguranţă, a contractelor de coeziune socială urbane. (A se vedea
contribuţia lui Eric Lenoir de la sfârşitul acestui capitol) în Columbia., Mari puteri au fost acordate în
oraşe în temeiul unei legi care să le permită să exercite un control mai mare asupra utilizării
resurselor lor şi să adopte statutele pentru a controla, printre altele, de arme sau alcool în locuri
publice (a se vedea de prevenire a violenţei în bara laterală şi guvernare urbane in Medellin,
Columbia).

Rolul crescând al oraşelor din prevenire a criminalităţii a afirmat deseori într-un context mai larg
dezvoltarea de politici urbane.

Strategiilor oraşului de dezvoltare au oferit contextul special şi baza de parteneriate şi a iniţiativelor


de coordonare care, deşi nu în mod specific identificate ca fiind "de prevenire a criminalităţii" implică
o abordare de parteneriat şi participarea comunitate. Aceste strategii includ îmbunătăţiri în anumite
planificarea urbană şi sănătatea, bunăstarea şi siguranţa cetăţenilor. Multe dintre aceste strategii
multi-anuale au fost lansate în diferite ţări: Politica de servicii urbane (Belgia), Mare Urban Proiecte şi
Politica de City (Franţa, din 1991), City Social Welfare (Germania), Politica pentru oraşele mari, de
fază III, 2005-2009, Comunitatea şi Justiţie (Olanda), de la Durban şi Johannesburg, Africa de Sud439;
abordări reînnoirii urbane în Bogota şi activitatea Reînnoirea Unitatea de vecinătate în Anglia şi Ţara
Galilor. Aceste strategii sunt adesea legate de obiectivele mai ample ale dezvoltării economice şi
sociale (de exemplu, proiectul "Safer Oraşe în Nairobi, precum şi în Africa de Sud şi Honduras).

Nivelul de violenţă în oraşe din America Latină şi Africa Sub-Sahariană reprezintă o provocare imensă
în termeni de abordări şi politici menite să prevenirii criminalităţii şi a violenţei în Europa şi în ţările
occidentale.

strategii de succes pentru reducerea violenţei în Medellin şi Bogotá442, Columbia, a fost atribuit mai
multor factori, printre care a inclus implicarea societăţii civile şi a metodelor de guvernare pentru a
promova participarea actorilor multiple şi sectoare comunitate.

Unele strategiile naţionale ale ţărilor în curs de dezvoltare, bazate pe abordări că atât consolidarea
instituţiilor şi de a crea parteneriate cu organizaţiile societăţii civile. De exemplu, Kenya guvernare,
justiţie, Lege şi Ordine Sectorul (GJLOS) Programul de reformă (2004-2009) a inclus 443 de prevenire
a criminalităţii, precum şi reforma forţelor de poliţie şi a legilor, ca elemente majore ale programului
său protecţia şi siguranţa publică. Aceasta include parteneriate între o gamă largă de securitate ale
guvernului şi asistenţă socială, organizaţiile societăţii civile şi Kenya privare de Alianţa Sectorul
(KEPSA). Alte ţări au dezvoltat strategii de prevenire a criminalităţii îndreptate spre consolidarea
capacităţilor în cadrul organizaţiilor societăţii civile (Uganda Operatorii de taxi şi Drivere
Association444).

În unele cazuri, în special în state care nu au resurse semnificative, înfiinţarea unor organisme sau
structuri de parteneriat perene rămâne incertă. Multe parteneriate sunt formate pentru proiecte
specifice, de multe ori între organizaţiile societăţii civile, agenţii guvernamentale şi organizaţii
internaţionale. De exemplu, Nigeria abuzului de Control Program (Programul Nigeria în lupta
împotriva abuzului de droguri), care lucrează cu copiii străzii şi a lucrătorilor de sex, este un exemplu
de astfel de parteneriate pe termen scurt " angajate în cadrul limitat al unui proiect implementat cu
sprijinul unei internationale445 ONG.

   


    
Abordările sociale şi educaţionale de prevenire a criminalităţii fac parte din conceptul mai larg de
prevenire a criminalităţii, prin dezvoltarea socială. Aceste metode sunt menite să consolideze
abilităţile individuale, de familie sau comunitate pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi reduce
riscul de a fi victime ale violenţei sau comite infracţiuni. Aceste abordări vizeaza , de obicei, copiii şi
tinerii care sunt puse în cel mai mult timp "cel mai apropiat risque574" şi cele pe care intervenţiile
pot avea cel mai mare impact. În cele din urmă, ele sunt mai apropiate pentru a permite tinerilor să
dobândească competenţe şi dezvoltarea socială cea mai apropiată de dezvoltare în societate şi cel
mai apropiat sale de a îmbunătăţi educaţia şi perspectivelor de locuri de muncă.

Aceste măsuri de prevenire în principal relčvent prin dezvoltarea socială definite principiile
directoare ale ONU în 2002, ca cei care sunt cel mai apropiat "promovarea bunăstării oamenilor şi
pentru a încuraja comportamentul pro-social prin aplicarea sociale, economice, de sănătate şi de
învăţământ , concentrându-se în special al copiilor şi tinerilor, cu accent pe factorii de risc şi de
protecţie asociat cel mai apropiat cel mai apropiat criminalităţii şi victimizării "(alin.

6a). Acestea includ "abordări legate de dezvoltarea", acţionând în strânsă legătură auprčs familii şi
copii şi care introduc un accent deosebit pe reducerea factorilor de risc, precum şi dezvoltarea unor
factori de protecţie în dezvoltarea unei enfant575. Din 2002, liniile directoare diferenţiază abordările
bazate pe comunitate (prevenire a criminalităţii locale, cel mai apropiat) care sunt cel mai apropiat
"modifice condiţiile care influenţează ofensatoare, victimizare şi insecuritatea provocată de o
infracţiune, prin utilizarea de cel mai apropiat iniţiative, expertiza şi angajamentul de membri ai
comunităţii. " Cu toate acestea, aceste distincţii nu sunt la fel de clare în practică. Într-adevăr, vom
vedea o tendinţă de strategii mai prevenirii integrate care includ mai multe tipuri de abordări.

Abordările diferă de prevenire a situaţiei socio clare (a se vedea prezentarea de diverşii termeni în
introducerea a Raportului) în măsura în care acestea se concentreze mai apropiat de a acţiona asupra
indivizilor şi mediul lor, reducerea cauzelor de criminalitate. Aşa cum am văzut, de prevenire a
situaţiei de lucrări mai mult cu privire la actul delicvent luimęme, limitarea posibilităţilor de a comite.

În cele din urmă, liniile directoare din 2002 identifică prevenirea "recidiva" ca 4čme categoria cel mai
apropiat de prevenire menite să "pentru a preveni recidiva prin favorizarea infractorilor pentru a
reintegra social cel mai apropiat de punere în aplicare şi alte mecanisme de prevenire (program de
reintegrare) . Abordări socio sunt puse în aplicare pe scară largă în acest domeniu, deoarece tipul de
intervenţii care pot fi orientate ca acoperire în direcţia unei persoane "cea mai apropiată riscul de a
deveni delicvent cu privire la o qu'ŕ déjŕ persoanei incriminate.

Evident, aceste abordări nu ar trebui privite ca concurente, ci ca fiind complementare.

Unii observatori în ţara Nord576 a susţinut că Continutul abordările sociale şi educaţionale de


prevenire pot incrimina politicile sociale şi stigmatiza potenţial grupurilor ţintă pentru intervenţie.
Aceste grupuri au fost descrise ca fiind ocupă "o poziţie incomodă" între justiţia penală şi politica
socială şi urbaine577. În multe ţări nordice şi ţările donatoare, abordare universal la asistenţă socială
au evoluat în distribuţia de beneficii sociale, condiţionate şi justificată de identificare a nevoilor
specifice sau riscuri. Odată clasificate drept "cea mai apropiată de risc sau deja identificate de către
poliţie şi justiţie, aceşti indivizi sau grupuri reprezintă o populaţie delimitată stabilit la care este mai
uşor să intervină. Deşi iniţial au fost concepute pentru a facilita intervenţia sociale sau educaţionale
care "orientare", de asemenea, poate duce la o supra dintre aceste grupuri în sistemul penal.
Emergente, în special în SUA şi Marea Britanie, abordările de gestionare a riscurilor, bazată pe
noţiunea de reducere a riscurilor cel mai apropiat "viitorul de participare în activităţi criminale" au
tendinţa de a evidenţia cel mai apropiat deficienţe psihologice individuale şi cognitive mai degrabă
qu'ŕ ia în considerare elementele legate de economice, sociale sau cel mai apropiat mediul în care
trăiesc. Cu toate acestea, aceste abordări de gestionare a riscurilor este în evoluţie, iar acum par să
se mute de la o abordare prea concentrat pe factori de risc individuale pentru re-sublinieze
importanţa legăturilor sociale şi problemele structurale.

Am vrut să atingă privind abordările sociale şi educaţionale, în parte deoarece acestea se bazează în
mare parte în practicile de prevenire - a căror eficacitate a fost demonstrată - promovată de către
organizaţiile internaţionale.

Pe de altă parte, credem ca este relevant to nota lor de progres spre o abordare mai integrată să ia
în considerare mai bune, nu numai individului, familiei sale and anturajului, dar şi mediului şi
community în care operează. nu cele din urmă, se apropie de a evolua un design care ar putea fi
descris ca un intervenţionist ", în care cercetarea socio-profesionale a schimba o persoană cu forţa,
de sprijin sau de încurajare la practici mai participative şi sistemice mobiliza numai individual, ci şi de
comunitate de viaţă (familie, şcoală, cartier ...).

1.Y Standardele internaţionale destul de uniformecare nu pot ascunde realitatile foarte diferite
1.1.YOrganizaţiile internaţionale subliniaza abordări socioeducative

Standardele internaţionale de prevenire a criminalităţii prin măsuri sociale şi educaţionale se


bazează pe liniile directoare Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei
juvenile, 1990578, linii directoare pentru prevenirea criminalităţii în mediul urban 1995579 şi
linii directoare pentru prevenire a criminalităţii 2002580. Aceste recomandări se concentreze
mai mult pe punerea în aplicare a moduri inclusiv pentru prevenirea şi tratarea criminalităţii,
mai degrabă decât pe măsuri punitive. Drepturile tinerilor, reducerea factorilor de risc şi
întărirea protection581, mecanisme informale de control social şi abordările participative
sunt recomandate în mod preferenţial la mijloacele de control répressif582. Printre
principiile fundamentale ale principiilor de la Riyadh, orientările includ următoarele: "de
prevenire a delincvenţei juvenile este o parte esenţială de prevenire a criminalităţii [...]".

Societatea trebuie să promoveze dezvoltarea tineretului şi încurajarea participării lor.


programele de prevenire ar trebui să fie axat pe wellness al tineretului Imediat copilăriei. În
plus, prezenta rezoluţie se concentrează pe socializarea tinerilor în cadrul familiei, grupurilor
de tineri, comunitatea cea mai apropiată şcoală şi în curs de lucru. În cele din urmă, se
subliniază necesitatea de a dezvolta programe special concepute pentru cel mai apropiat
risque.Bien prevenirii criminalităţii tineri care nu se limitează la tineri, principiile directoare
ale Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale pune accentul pe particuličres iniţiative
adresate copiilor, inclusiv măsuri de prevenire timpurie (a se vedea secţiunea 2 de mai jos). Ei
recomanda, de asemenea abordări la soluţionarea conflictelor bazate pe mediere, negociere
si respectul pentru drepturile omului. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), UNICEF,
Consiliul Europei sau Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 583, au
pledat pentru o abordare axată pe sănătatea copiilor şi a publică pentru a preveni violenţa,
solicitând dorinţele lor de societăţile în care copiii pot dezvolta potenţialul lor şi să
înflorească. OMS solicită, de asemenea pentru punerea în aplicare of măsuri sociale şi
educative pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor şi să promoveze egalitatea, inclusiv
a colaborării cu bărbaţi şi băieţi pentru a schimba comportamentele de those care utilizează
cel mai apropiat violence584. UNESCO a numit pentru prevenirea "de violenţă prin cele mai
apropiate de acţiune în şcoli." Această abordare Sider şcolii ca un microcosmos al societăţii în
care copiii pot să fie conştienţi de metodele de soluţionare paşnică a conflits585. Toate
aceste abordări se bazează pe respectul pentru drepturile copiilor, astfel cum este prevăzut
Convenţia de la cel mai apropiat 1989 privind drepturile copilului, Principiile de la Riyadh,
precum şi alte acorduri régionales586. Făcându-se ecoul cel mai apropiat de politică centrată
pe copil, UN-Habitat a subliniat necesitatea de a promova integrarea tinerilor şi participarea
lor socială şi în dezvoltarea comunităţii, mai degrabă decât prezentându-le ca o "problemă"
587. După cum se menţionează în raportul din 2008, recomandările internaţionale care
promovează abordări sociale şi educaţionale, nu inspira o politică sistematică la nivel
naţional şi multe ţări - dezvoltate şi ţările specifice - au pus în aplicare legislaţia consolidarea
incriminarea comportamentului şi a măsurilor de aplicare a legii. Peste Delrez această
diferenţă, abordările socio soulčvent o serie de forte, care diferă în funcţie de nivelul de
avere.

1.2.YAceste abordări trebuie să fie adaptate la nivel naţional şi local


Posibilitatea de a transfera in tarile de "Sud" masurile de prevenire a criminalităţii
dezvoltate de către ţările bogate în resurse este în mare parte questionnée588. Este
acum recunoscut că aceste experimente nu pot fi reproduse în întregime. Ţările în curs
de dezvoltare se confruntă cu dificultăţi legate de lipsa de resurse şi capacitate slabă de
stat cel mai apropiat sau locale ale societăţii civile. În plus, ele se confruntă cu provocări
majore cel mai apropiat de creştere şi legate de cel mai apropiat populaţiile cel mai
apropiat de tineret, cel mai apropiat deficienţele rapidă socio-economic şi educaţional al
sulfuric şi de formare, precum şi termenii specifice sunt disponibile. În mod similar,
creşterea inegalităţii, sărăciei şi excluziunii sociale a crea un mediu favorabil pentru
dezvoltarea criminalităţii la niveluri care depăşesc ratele în ţară riches589. În Africa sub-
sahariană, populaţia tânără şi numărul de copii, condus famille590 provocărilor prezente
speciale. Acest lucru de adaptare este crucial nu numai atunci când politicile şi practicile
sunt transferate între ţările din diferitele niveluri de dezvoltare, dar, de asemenea, între
ţările cel mai apropiat nivel comparabil de dezvoltare. În toate cazurile, măsuri de
adaptare la condiţiile şi strategiile şi priorităţile locale sunt esentiale. Intervenţii
educaţionale şi sociale pot face parte din programele generale sau universale, programe
axate pe anumite domenii sau grupuri de oameni, programe publice pe termen lung sau
acţiuni de durată mai scurtă, de asemenea, ele pot fi integrate cel mai apropiat
curriculum sau de formare profesională. Activităţi pot include familia, comunitatea,
instituţiile de învăţământ sau institutions591.

2.Y Măsurile axate pe teritoriul şi mobilizarea comunităţilor


Peste măsuri orientate spre indivizi sau grupuri de oameni, a devenit necesar să se ţină cont
de elementele mai larg al mediului de viaţă (sau comunitate), precum şi resursele de care
comunităţii în diversele sale componente. Astfel, condiţiile precare de viaţă într-un cartier
poate creşte riscul de a comite faptă rea. În Statele Unite, Pittsburgh Tineret de studiu, de
exemplu, ajunge la concluzia că cel mai puternic factor de risc
al delincvenţei juvenile este statutul socio-economice ale anumitor cartiere622. cel mai slab
Tinerii cu factori de risc individual, adoptă mai frecvent în comportamentul penală atunci
când trăiesc în
cele mai sărace cartiere. Această cercetare demonstrează necesitatea de a acorda mai multă
atenţie factori structurali şi de impactul pe care îl au asupra întregii comunităţi.
2.1Solutionarea litigiilor prin mediere
ï YY 
Y Y YY Y Y Y YY  YY
 Y Y Y Y Y YYYYY YY Y
 
YY YY YY Y YYYY Y
 Y Y 
Y YY Y YYY YYYY
  Y YY YY YY Y YY 
Y Y YY
 
Y Y Y Y YY Y Y Y Y Y Y
 
Y Y YY Y Y Y Y Y YYY
Y! "Y Y Y# Y Y$ YYï Y%&'(Y)Y$ 
Y
 YY* Y +Y Y, Y$& Y Y  Y-  Y Y
YY
 YY YY YY Y YYYY .

Y
 Y Y Y Y Y Y Y/  YY.
 YY  Y
 Y YY Y Y Y Y Y 0 Y Y
%& .YYYY Y1 YY2Y 
Y Y Y
Y Y YY YYYY 3  Y YY YY
& .Y
Y YY/ 4 Y
 Y Y 
Y YY 
 Y 
YY  YY
 Y Y Y Y YY YY
 Y5Y2 Y
6 Y0Y7%Y8 Y6 9Y$  :Y$  Y$. 9Y
8 ; YYY< Y7 =Y Y Y  YY Y Y
5% Y>Y1  Y  YY Y Y? Y) 9Y
 Y Y0 Y
*
 Y Y YY%@= Y#YA
 AY Y Y# Y5 Y =Y
 Y YY YY  Y Y YY Y Y Y
YY
  Y Y Y Y 
 Y Y Y$ Y
 
YY  YY Y YY YY 
Y
Y Y8Y
 Y YY Y YYYY Y  Y Y Y Y Y Y
 Y Y  Y YY Y5Y2Y Y<-%?Y
 Y7 YY YY Y Y YB Y8 YC. Y
   Y>Y8 YY ; Y Y$  Y Y% Y Y% Y
$ Y? "Y = Y- YYY YY Y Y Y
 Y YY Y YY
 Y$ Y0Yï  Y
5
 Y YY Y 
=Y Y
Y Y Y YY%Y Y Y Y YY Y  Y
 Y Y YY Y Y 
YY Y YY
YY Y
 Y + Y!Y Y YY Y Y Y
 
Y Y  Y Y.  Y0 Y7 YY% Y0. 
Y Y
$
 Y50!C7%$-=YD Y4Y2 Y@@YY Y Y
 YY Y Y Y Y YY Y Y Y
 YY Y Y Y YYY 
Y Y/ /YYï  Y
-  Y50 YYï  YY0=Y YE Y1FGY5 Y=Y
YYY Y . YY YYY+YY 
YY.
Y
 Y Y 
Y Y Y Y Y YY Y  Y Y
Y Y YY.
Y YY 
Y/ 4 Y
$& YY Y Y &YY YY YYY Y Y YY
G Y Y YY Y  YY Y5 = Y Y
 Y
, YY YY Y Y YY$ YYï Y 
YY Y
 Y? Y Y?. Y*  YY Y Y YY Y.YY
  Y YYYY 
Y Y .
YY
 YY Y
 Y
Y Y2 Y
 Y
, Y%Y YY YY Y YY Y Y Y. Y Y
 
YY Y// :Y Y% Y Y2 YY Y Y$& Y
YY 
YY YYY YY YY  Y Y%Y Y YY
 Y
YY Y Y6 Y Y
Y
Y
2.2. Dezvoltarea de strategii locale
Măsuri socio-educative, prin urmare, se potrivesc mai frecvent în proiecte care să ţină cont
de caracteristicile specifice zonei şi resursele unui cartier - sau o comunitate. Aceste măsuri
sunt în prezent adesea integrate în strategiile de o mai larga prevenire. În plus faţă de
abordările socioeducative, consolidarea capacităţilor şi intervenţiilor comunitare în spaţiul
urban participa la formarea unei viziuni mai largi de prevenire a criminalităţii, la nivel
municipal şi régional642. Astfel, proiectele de prevenire a violenţei bandă puse în aplicare în
Africa şi Salvador644 Sud643 nu vizează în mod direct comportamentul membrii bandei care
trăiesc în oraşe, ci mai degrabă cea mai apropiata căuta să consolideze capacitatea
comunităţii de cel mai apropiat, oferă o alternativă la membrii bandei, promovarea de
parteneriate locale, cel mai apropiat cel mai apropiat şi îmbunătăţire a mediului urban.
Proiectul implementat in orasul Belo Horizonte din Minas Gerais, Brazilia, intitulat Fica in
vivo (încă în viaţă) este inspirat de arma Boston de proiect şi a fost adaptat la contextul
brazilian. În şase din cele mai violente favelas, grupuri strategice, inclusiv poliţia şi
funcţionarii justiţiei au fost create pe lângă grupurile de mobilizarea comunităţii pentru a
construi o reacţie globală şi un parteneriat mai apropiat violenţă. diverse ajutoare sunt
făcute pentru a tinerilor din aceste domenii: asistenţă socială şi educaţie, recreere, sport şi
de formare profesională. Omucidere şi ratele de asalt au scăzut cu 50% in primele cinci luni
de la punerea în aplicare a proiectului 2002645. Succesul proiectului se datorează în parte cel
mai apropiat abordare integrată şi cel mai apropiat de participarea şi implicarea membrilor
comunităţii şi qu'ŕ colaborare strânsă între guvern, oficialii municipale, de poliţie şi
cercetători academice.
Alte programe combina activităţile de agrement, personal de sprijin şi asistenţă de integrare
cea mai apropiată şcoală sau sunt în căutarea unui loc de muncă. Cuplu Programul Ucenicul
(Young Apprentice), condus de asociaţia de comunităţile parohiale şi Mata Calabetăo Escura
(Acopamec) în cele mai sărace favelas de Salvador în Brazilia oferă sprijin pentru tinerii 0-24
ans646. Educatori care lucrează cu tinerii şi familiile lor, dar reprezentanţi ai comunităţilor
locale sunt, de asemenea, invitaţi să participe cel mai apropiat cel mai apropiat forumuri
pentru a încuraja participarea comunităţii mare în activitatea asociaţiei.
În concluzie, unele caracteristici ale aceste modificări credem că ar trebui să fie evidenţiate.
Succesul de iniţiative se bazează foarte mult pe capacitatea de a efectua un mod coordonat şi
de lucru în parteneriat. Parteneriatul se bazează pe un echilibru între cea mai apropiată
clădire la identitatea şi etica de fiecare vorbitor - şi un lucrător de sensibilizare trebuie să fie
independent de poliţie - şi o interfaţă între diferitele moduri de intervenţie - care altfel s-ar
putea contrazice însuşi.
În plus, participarea activă a publicului ţintă "pentru intervenţii, care sunt văzute ca o
garanţie pentru succesul lor. În cele din urmă, individul trebuie să nu fie luate în considerare.
Impactul condiţiilor de viaţă din particuličres sărace cartiere a fost foarte documentate. Am
discutat, de asemenea, consecinţele déjŕ sévčres ceea ce poate relaţiile dintre populaţia
săracă şi autorităţile publice - în special de poliţie (a se vedea capitolul 1 şi 6). Abordări şi
întâmpină dificultăţi specifice socio în menţinerea echilibrului dintre cel mai apropiat "de
orientare" oameni care au nevoie de cele mai multe de ajutor şi sprijin acesta şi riscă să fie
stigmatizate, crescând astfel excluderea lor.
Măsuri socio-educative, prin urmare, se potrivesc mai frecvent în proiecte care să ţină cont
de caracteristicile specifice zonei şi resursele unui cartier - sau o comunitate. Aceste măsuri
sunt în prezent adesea integrate în strategiile de mai larg de prevenire. În plus faţă de
abordările socio, consolidarea capacităţilor şi intervenţiilor comunitare în spaţiul urban cel
mai apropiat parte a unei viziuni mai largi de prevenire a criminalităţii, la nivel municipal şi
régional642. Astfel, proiectele de prevenire a violenţei bandă puse în aplicare în Africa şi
Salvador644 Sud643 nu vizează în mod direct comportamentul membrii bandei care trăiesc
în oraşe, ci mai degrabă cea mai apropiata căuta să consolideze capacitatea comunităţii de
cel mai apropiat, oferă o alternativă la membrii bandei, promovarea de parteneriate locale,
cel mai apropiat cel mai apropiat şi îmbunătăţire a mediului urban. Proiectul implementat in
orasul Belo Horizonte din Minas Gerais, Brazilia, intitulat Fica in vivo (încă în viaţă) este
inspirat de arma Boston de proiect şi a fost adaptat la contextul brazilian. În şase din cele mai
violente favelas, grupuri strategice, inclusiv poliţia şi funcţionarii justiţiei au fost create pe
lângă grupurile de mobilizarea comunităţii pentru a construi o reacţie globală şi un
parteneriat mai apropiat violenţă. diverse ajutoare sunt făcute pentru a tinerilor din aceste
domenii: asistenţă socială şi educaţie, recreere, sport şi de formare profesională. Omucidere
şi ratele de asalt au scăzut cu 50% in primele cinci luni de la punerea în aplicare a proiectului
2002645. Succesul proiectului se datorează în parte cel mai apropiat abordare integrată şi cel
mai apropiat de participarea şi implicarea membrilor comunităţii şi qu'ŕ colaborare strânsă
între guvern, oficialii municipale, de poliţie şi cercetători academice. Alte programe combina
activităţile de agrement, personal de sprijin şi asistenţă de integrare cea mai apropiată şcoală
sau sunt în căutarea unui loc de muncă. Cuplu Programul Ucenicul (Young Apprentice),
condus de asociaţia de comunităţile parohiale şi Mata Calabetăo Escura (Acopamec) în cele
mai sărace favelas de Salvador în Brazilia oferă sprijin pentru tinerii 0-24 ans646. Educatori
care lucrează cu tinerii şi familiile lor, dar reprezentanţi ai comunităţilor locale sunt, de
asemenea, invitaţi să participe cel mai apropiat cel mai apropiat forumuri pentru a încuraja
participarea comunităţii mare în activitatea asociaţiei.
În concluzie, unele caracteristici ale aceste modificări credem că ar trebui să fie evidenţiate.
Succesul de iniţiative se bazează foarte mult pe capacitatea de a efectua un mod coordonat şi
de lucru în parteneriat. Parteneriatul se bazează pe un echilibru între cea mai apropiată
clădire la identitatea şi etica de fiecare vorbitor - şi un lucrător de sensibilizare trebuie să fie
independent de poliţie - şi o interfaţă între diferitele moduri de intervenţie - care altfel s-ar
putea contrazice însuşi. În plus, participarea activă a publicului ţintă "pentru intervenţii, care
sunt văzute ca o garanţie pentru succesul lor. În cele din urmă, individul trebuie să nu fie
luate în considerare. Impactul condiţiilor de viaţă din particuličres sărace cartiere a fost
foarte documentate. Am discutat, de asemenea, consecinţele déjŕ sévčres ceea ce poate
relaţiile dintre populaţia săracă şi autorităţile publice - în special de poliţie (a se vedea
capitolul 1 şi 6). Abordări şi întâmpină dificultăţi specifice socio în menţinerea echilibrului
dintre cel mai apropiat "de orientare" oameni care au nevoie de cele mai multe de ajutor şi
sprijin acesta şi riscă să fie stigmatizate, crescând astfel excluderea lor.