Sunteți pe pagina 1din 1

RECENZIE

la teza de licenţă Statutul şi atribuţiile judecătorului de instrucţie în procesul penal


a Aureliei Sireţanu, studenta anului V a Facultăţii
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Teza de licenţă "Statutul şi atribuţiile judecătorului de instrucţie în procesul


penal" este un studiu al unui aspect important al procesului penal – instituţia
judecătorului de instrucţie.

Autoarea face o cercetare a instituţiei judecătorului de instrucţie prin prisma


evoluţiei istorice a acesteia, pune problema legitimităţii includerii în procesul penal
autohton, evidenţiază funcţia de control judiciar şi se referă la toate aspectele de statut,
funcţionare şi atribuţii. Încercînd să facă o reconsiderare a rolului judecătorului de
instrucţie, lucrarea abordează şi aspectul comparat, evidenţiind practica altor state,
pentru ca în final să se ajungă la concluzia utilităţii acestuia în procesul penal.

Studiul este important fiindcă reprezintă o analiză a instituţiei de la aspectele


practice pînă la dezbaterile academice, ţine cont de recomandările CEDO, Consiliului
Europei, dar şi ale Curţii Supreme de Justiţie a Moldovei. Are la bază studii de referinţă
ale unor cercetători, dar şi practicieni, atît străini, cît şi autohtoni.

Se poate menţiona că autoarea a reuşit să realizeze obiectivele propuse la


începutul studiului, demonstrînd capacităţi analitice şi aptitudini în domeniul
investigaţiilor ştiinţifice.

Lucrarea recenzată are o structură logică, cu idei argumentate, corespunde


cerinţelor unei teze de licenţă de valoare şi cu siguranţă merită a fi apreciată cu o notă
maximă.

Ion Gumeniuc
Judecător de instrucţie
Judecătoria Străşeni