Sunteți pe pagina 1din 1

G.

Călinescu Enigma Otiliei (1938)


1. Titlul iniţial: Părinţii Otiliei tema paternităţii (confict moral)
2. Structura: plan narativ, plan analitic, plan cadru (monografic)
o sinteză estetică ( îmbinarea mai multor elemente diferite)
Elemente realiste/ balzaciene :
Realismul Ce urmărim în text?
Narator omniscient,relatare la persoana a III-a
Exemple
obiectivitate, impersonalitate: Perspectivă narativă auctorială, obiectivă,nonfocalizare
stil sobru şi impersonal
verosimilul Reprezentarea veridică a realităţii, veridicitatea detaliilor Exemple
(realul posibil) pentru a crea iluzia realităţii,
descrierea unui loc sau caracterizarea unui personaj
lipsa de idealizare folosind detalii semnificative redate în mod veridic, termeni Exemple
din sfera urâtului, a grotescului
atitudinea critică faţă de Caracterul moralizator al operei Exemple
societate Prezentarea claselor sociale defavorizate

Personajul este reprezentativ pentru o clasă socială şi este


personaj tip Exemple
caracterizat în funcţie de relaţia cu mediul social în care
trăieşte
Aspectul monografic al operei ( descrierea unor locuri, a
valoarea documentară unor obiceiuri sau a unor mentalităţi reprezentative pentru un Exemple
a operei anumit moment istoric)
Elemente balzaciene (Honoré de Balzac, scriitor realist francez, sec.XIX: Comedia umana,Moş Goriot, Eugenie
Grandet, Iluzii pierdute etc.):
-tema paternităţii
-tema moştenirii conflict social
-incipitul descriptiv (repere spaţio-temporale precis determinate), caracterizarea persoanjelor în funcţie de mediul
în care trăiesc, detalii arhitectonice
-corelarea protretului moral cu fizionomia personajelor
-tipologii balzaciene (caractere): avarul, parvenitul
Elemente clasice :
-principii compoziţionale: cronologia, simetria, circularitatea
-personaje tipologice: fata bătrână, baba absolută, artistocratul
Elemente romantice :
-tema iubirii, motivul literar : orfanul, străinul conflict psihologic
-antiteza în construirea personajelor ( Stănică/ Felix, Aurica/ Otilia)
-contemplarea naturii (descrierea Bărăganului)
Elemente moderne :
Univers citadin, problematica intelectualului
Tehnici narative : discontinuitate narativă, pluriperspectivism
Personaje moderne : Otilia (personaj relativizat)
″ Apar în carte, de fapt,câteva Otilii : una copilăroasă, tandră aşa cum o vede Felix,alta capricioasă, obişnuită cu
luxul, femeia precoce curtată discret de Pascalopol, o a treia, fe-fetiţa lui Moş Costache, cuminte şi iubitoare, în
sfârşit, zăpăcita, dezmăţata, străina, pe care o urăşte mătuşa Aglae″ (Ov. S.Crohmălncieanu Literatura română
între cele două războaie mondiale)
Personaj feminin enigmatic: „Călinescu a fost crud cu personajul său : i-a pus alături doi bărbaţi care o iubesc,dar
niciun partener. Otilia e unul dintre cele mai singure personaje din literatura română″ (Ioana Pârvulescu
Alfabetul doamnelor)

S-ar putea să vă placă și