Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie

I.L. Caragiale Jocuri textuale si tipuri de discurs


Ciobanu Cristina
www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Bibliografie consultată
Ion Luca Caragiale – opera

Caragiale, I.L. – Opere, vol.I, ediţie critică de Al. Rosetti, Şerban


Cioculescu, Liviu Călin, cu o introducere de Silvian Iosifescu,
Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, [Bucureşti], 1959
Caragiale, I.L. – Opere, vol.II, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, [Bucureşti], [1960]
Caragiale, I.L. – Opere, vol.III, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, [Bucureşti], 1961
Caragiale, I.L. – Opere, vol.IV, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, [Bucureşti], 1962

Studii generale

Adam, Jean-Michel – Analiza povestirii, Institutul European, [Iaşi],


1999
Revaz, Françoise
Dima, Sofia – Lectura literară - un model situaţional, editura Ars Longa,
[Iaşi], [2000]
Eco, Umberto – Lector in fabula. Cooperarea interpretativă în textele
narative, editura Univers, Bucureşti, 1991
Eco, Umberto – Şase plimbări prin pădurea narativă, editura Pontica,
Constanţa, 1997
Genette, Gérard – Figures III, Editions du Seuil, collection Poétique,
Paris, 1972
Genette, Gérard – Figuri, editura Univers, Bucureşti, 1978
Genette, Gérard – Palimpsestes. La littérature au second dégré, Editions
du Seuil, collection Poétique, Paris, [1982]
Genette, Gérard – Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, editura
Univers, Bucureşti, 1994
Kristeva, Julia – Problemele structurării textului în Pentru o teorie a textului.
Antologie Tel Quel 1960 – 1971, editura Univers, Bucureşti, 1980,
pp.250-272
Linvelt, Jaap – Încercare de tipologie narativă. Punctul de vedere (Teorie şi
analiză), editura Univers, Bucureşti, 1994

149
Marino, Adrian – Dicţionar de idei literare, vol.I, [editura Eminescu],
[Bucureşti], 1973

Referinţe critice

Bucur, Maria – Opera Vieţii, editura Cartea românească, Bucureşti,


1989
Cap-Bun, Marina – Oglinda din oglindă: Studiu asupra operei lui I.L.
Caragiale, Editura Pontica, colectia Universitas, Constanţa, 1998
* * * – I.L. Caragiale interpretat de…, Editura Eminescu, colecţia
Biblioteca critică, Bucureşti, 1974
Cazimir, Ştefan – Caragiale şi universul comic, Editura pentru literatură,
[Bucureşti], 1967
Cazimir, Ştefan – Nu numai Caragiale, editura Cartea românească,
[Bucureşti], 1984
Cazimir, Ştefan – I.L. Caragiale faţă cu Kitschul, editura Cartea
românească, [Bucureşti], 1988
Cazimir, Ştefan – Caragiale e cu noi!, editura Garamont-Junior,
Bucureşti, [1998]
Călinescu, Alexandru – Caragiale sau vârsta modernă a literaturii, editura
Albatros, [Bucureşti], 1976
Călinescu, G. – Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia
a doua revizuită şi adăugită, editura Minerva, Bucureşti, 1982
Cioculescu, Şerban – Caragialiana [Studii şi articole], editura Eminescu,
colecţia Biblioteca Eminescu, [Bucureşti], [1974]
Cioculescu, Şerban – Viaţa lui I.L. Caragiale, editura Hyperion,
Chişinau, 1992
Condeescu, Alexandru – Planeta Moft: O utopie rolul celei de-a patra
puteri constituţionale (Sfinte Sosie!) în opera lui I.L. Caragiale, Editura
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, Bucureşti, 1997
Cornea, Paul – Semnele vremii, editura Eminescu, [Bucureşti], 1995
Cristea, Valeriu – Alianţe literare (5 studii critice), editura Cartea
românească, [Bucureşti], [1977]
* * * – Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1979, pp. 157-
167

150
Dimisianu, Gabriel – Clasici români: Din secolele XIX şi XX, editura
Eminescu, [Bucureşti], 1996
Elvin, Barbu – Modernitatea clasicului I.L. Caragiale, Editura pentru
literatură, [Bucureşti], 1967
Fanache, V. – Caragiale, editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984
George, Alexandru – Caragiale: Glose; Dispute; Analize, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996
Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana – Naraţiune şi dialog în proza românească.
Elemente de pragmatică a textului literar, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1991
Iorgulescu, Mircea – Marea trăncăneală: Eseu despre lumea lui Caragiale,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994
Iosifescu, Silvian – Momentul Caragiale, Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1963
Iosifescu, Silvian – Dimensiuni caragialiene, editura Eminescu,
[Bucureşti], 1972
* * * – Istoria literaturii române, vol. III, Epoca marilor clasici, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, pp. 305-
360
Lăzărescu, Barbu – Cu privire la Mihai Eminescu, Ion Creangă şi I.L.
Caragiale, Editura Minerva, [Bucureşti], 1971
Lovinescu, Eugen – Caragiale în Critice, vol.I, editura Minerva,
Bucureşti, 1982, pp. 186-191
Mancaş, Mihaela – Clasicism şi oralitate (Ion Creanga şi I.L. Caragiale) în
Limbajul artistic românesc. Secolul al XIX-lea, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, pp. 249-308
Manolescu, Florin – Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii,
editura Cartea românească, [Bucureşti], 1983
Manoliu-Manea, Maria – Gramatică, pragmasemantică şi discurs, Editura
Litera, Bucureşti, 1993
Mihăescu, Valentin F. – Caragiale în Viciul nepedepsit (3x3), Editura
Eminescu, Bucureşti, 1992, pp. 21-38
Muthu, Mircea – Duhul balcanic (I.L. Caragiale) în Literatura română şi
spiritul sud-est european, Editura Minerva, Bucureşti, 1976, pp. 183-186
Negoiţescu, I. – Arta lui Caragiale în Însemnări critice, editura Dacia,
Cluj, 1970, pp. 41-48

151
Paleologu, Alexandru – De la Caragiale la Eugen Ionescu, şi invers în
Spiritul şi litera (Încercări de pseudocritică), Editura Eminescu, [Bucureşti],
1970
Papadima, Liviu – Caragiale, fireşte, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1999
Regman, Cornel – Selecţie din selecţie, Editura Eminescu, Bucureşti,
1972
Streinu, Vladimir – Pagini de critică literară (Marginalia, eseuri), vol. II,
Editura pentru literatură, [Bucureşti], 1968
Tiutiuca, Dumitru – Literatura marilor clasici, Editura Libertatea,
Brăila, 1995
Tiutiuca, Dumitru – Caragialiada, Editura pentru Literatură şi Artă
„Geneze”, Galaţi, 2000
Tomuş, Mircea – Opera lui I.L. Caragiale, vol. I, editura Minerva,
Bucureşti, 1977
Ţepelea, Gabriel – Interpretări şi restituiri, Editura Tehnică, Bucureşti,
1996
Vartic, Ion – Modelul şi oglinda, Editura Cartea românească,
[Bucureşti], 1982
Vianu, Tudor – Aspecte ale limbii şi stilului lui I.L. Caragiale în Studii de
stilistică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1968
Vianu, Tudor – I.L. Caragiale în Arta prozatorilor romani, Editura
Hyperion, Chisinau, 1991
Vodă-Căpuşan, Maria – Despre Caragiale, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1982
Zaciu, Mircea – Ion Luca Caragiale şi Edgar Allan Poe în Viaticum,
editura Cartimpex, Cluj, 1998, pp. 127-150

152
Articole

Cazimir, Ştefan – Arta monologului la Caragiale în Viaţa românească,


anul XV, iunie 1962, nr. 6
Cioculescu, Şerban – Un „Portrait de Caragiale” în Viaţa românească,
anul XIX, octombrie 1966, nr. 10
Cioculescu, Şerban – 115 ani de la naşterea lui I.L. Caragiale, în Viaţa
românească, anul XX, februarie 1967, nr. 2, pp. 160-163
Cociu, Mihail – Caragiale, Chaplin şi…canis familiaris în Ştiinţă şi tehnică,
anul LII, decembrie 2000, nr. 12, pp. 35-38
Iordan, Iorgu – Limba vorbită în opera lui I.L. Caragiale în Luceafărul,
anul V, 15 iunie 1962, nr. 12 (95), p. 4
Petrescu, Radu I. – O schimbare pierdută ? sau despre corespondenţa lui
Caragiale în Convorbiri literare, anul CXXXIV, serie nouă, februarie
2001, nr. 2 (62), pp. 20, 30
Preda, Marin – Despre actualitatea lui I.L. Caragiale în Luceafărul, anul
XIII, 10 octombrie 1970, nr. 41, p. 4
Raicu, Lucian – Adâncime şi claritate în Luceafarul, anul V, 13 iunie
1962, nr. 12 (95), p. 2
Regman, Cornel – Caragiale parodist în Viaţa românească, anul XV,
iunie 1962, nr. 6
Şora, Mariana – „Cum se înţeleg ţăranii” de Caragiale. O interpretare în
Viaţa românească, anul XXI, august 1968, nr. 8, pp. 64-75

153