Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNVELITOARE

Greutatea

Nr.crt.strat
Grosimea specifică Încărcarea
Element de construcţie Denumirea stratului stratului [kN/mc] normată
[m] sau [kN/mp]
[kN/mp]
1 ţiglă presată - 0,41 0,41
2 şipci 2x2cm - 0,05 0,05
Învelitoare
3 carton asfaltat 0,010 1,05 0,01
ţiglă
4 astereală 0,025 6,00 0,15
solzi
5 căpriori lemn - 0,30 0,30
TOTAL 0,95

1 olană presată - 0,71 0,71


2 şipci 2x2cm - 0,05 0,05
Învelitoare 3 carton asfaltat 0,010 1,05 0,01
olană 4 astereală 0,025 6,00 0,15
5 căpriori lemn - 0,30 0,30
TOTAL 1,25

1 tablă - 0,25 0,25


2 şipci 2x2cm - 0,05 0,05
Învelitoare 3 carton asfaltat 0,010 1,05 0,01
tablă 4 astereală 0,025 6,00 0,15
5 căpriori lemn - 0,30 0,30
TOTAL 0,75

1 membrană bituminoasă - 0,13 0,13


2 şipci 2x2cm - 0,05 0,05
Învelitoare
3 carton asfaltat 0,010 1,05 0,01
membrană
4 astereală 0,025 6,00 0,15
bituminoasă
5 căpriori lemn - 0,30 0,30
TOTAL 0,65

1 vată minerală 0,15 1,00 0,15


Termoizolaţie
TOTAL 0,15

1 pardoseală gresie 0,010 24,00 0,24


2 mortar de poză 0,020 21,00 0,42
3 hidroizolaţie 2c+3b 0,004 10,50 0,042
4 şapă armată rabiţ 0,050 21,00 1,05
Terasă 5 termoizolaţie polistiren 0,10 0,60 0,06
circulabilă 6 folie polietilenă - - -
7 şapă egalizare 0,02 21,00 0,42
8 placă beton armat 0,12 25,00 3,00
9 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 5,65

1 hidroizolaţie 2c+3b 0,004 10,50 0,042


2 şapă armată rabiţ 0,050 21,00 1,05
3 termoizolaţie polistiren 0,10 0,60 0,06
Terasă 4 folie polietilenă - - -
necirculabilă 5 şapă egalizare 0,02 21,00 0,42
6 placă beton armat 0,12 25,00 3,00
7 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 4,95

coeficient de formă Ct Ce so,k [kN/mp]


Zăpada
1 0,80 1,00 1,00 2,00
TOTAL 1,60
PLANŞEU POD
Greutatea

Nr.crt.strat
Grosimea specifică Încărcarea
Element de construcţie Denumirea stratului stratului [kN/mc] normată
[m] sau [kN/mp]
[kN/mp]
1 parchet 0,025 8,00 0,20
2 dulapi 0,050 6,00 0,30
3 grinzi lemn - 0,27 0,27
Planşeu pod lemn 4 vată minerală 0,15 1,00 0,15
circulabil 5 folie polietilenă - - -
6 şipci 2x2cm - 0,05 0,05
7 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 1,35

1 dulapi 0,050 6,00 0,30


2 grinzi lemn - 0,27 0,27
3 vată minerală 0,15 1,00 0,15
Planşeu pod lemn
4 folie polietilenă - - -
necirculabil
5 şipci 2x2cm - 0,05 0,05
6 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 1,15

1 pod circulabil - 1,50 1,50


Utila 2 pod necirculabil - 0,75 0,75
TOTAL x
PLANŞEU CURENT
Greutatea

Nr.crt.strat
Grosimea specifică Încărcarea
Element de construcţie Denumirea stratului stratului [kN/mc] normată
[m] sau [kN/mp]
[kN/mp]
1 parchet 0,025 8,00 0,20
2 şapă egalizare 0,025 21,00 0,525
Planşeu
3 placă beton armat 0,12 25,00 3,00
cald
4 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 4,10

1 pardoseală gresie 0,010 24,00 0,24


2 şapă egalizare 0,040 21,00 0,84
Planşeu 3 hidroizolaţie 1c+2b 0,002 10,50 0,021
rece 4 placă beton armat 0,12 25,00 3,00
5 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 4,50

1 camere locuit - 1,50 1,50


Utila 2 pereţi despărţitori - 0,50 0,50
TOTAL 2,00

1 balcoane - 2,00 2,00


Utila balcoane 2 în lungul balustradei - 4,00 4,00
TOTAL x
SCARĂ
Greutatea

Nr.crt.strat
Grosimea specifică Încărcarea
Element de construcţie Denumirea stratului stratului [kN/mc] normată
[m] sau [kN/mp]
[kN/mp]
1 trepte prefabricate 0,03 21,00 0,63
2 mortar ciment 0,02 21,00 0,42
Rampă 3 trepte brute beton 0,075 24,00 1,80
de scară 4 placă beton armat 0,12 25,00 3,00
5 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 6,25

1 scară, casa scării - 3,00 3,00


Utila
TOTAL 3,00
PEREŢI
Greutatea

Nr.crt.strat
Grosimea specifică Încărcarea
Element de construcţie Denumirea stratului stratului [kN/mc] normată
[m] sau [kN/mp]
[kN/mp]
1 tencuială 0,020 19,00 0,38
Perete exterior 2 zidărie BCA 0,35 7,20 2,52
BCA 3 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 3,30

1 tencuială 0,020 19,00 0,38


2 termosistem - 0,16 0,16
Perete exterior
3 zidărie cărămidă 30cm - 2,75 2,75
cărămidă goluri
4 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 3,70

1 tencuială 0,020 19,00 0,38


2 termosistem - 0,16 0,16
Perete exterior
3 zidărie BCA 0,25 7,20 1,80
BCA+termosistem
4 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 2,75

1 tencuială 0,020 19,00 0,38


Perete interior 2 zidărie BCA 0,25 7,20 1,80
BCA 3 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 2,55

1 tencuială 0,020 19,00 0,38


Perete interior 2 zidărie cărămidă 25cm - 2,35 2,35
cărămidă goluri 3 tencuială 0,020 19,00 0,38
TOTAL 3,10

1 geam dublu 0,007 26,00 0,364


Perete cortină 2 structura metalică - 30% 0,109
TOTAL 0,50