Sunteți pe pagina 1din 206
CENTRUL DE PERFECTIONARE, CONSULTANTA SI MANAGEMENT PENTRU COMERT INTERNATIONAL S.C, PERCOMEX S.A. 1 FULVIA TURCU VIOLETA NASTASESCU Nota asupra editici, "Engleza intensivd de afaceri" se adxescazi celor care doresc 8 invete rapid limba engleza, en deosebire limbajul economic si de afacer indiferent de formatic sau preocupari. Lucrarca contine 66 lectii concepute si structurate astiel incat lexicul de profil si gramatica limbii engleze si poatii fi insusite gradual si corect. La sfirsitul cdrtii este o lista a verbelor neregulate ¢i un indice fimetional, gramatical si lexical. Invatand primele 34 lectii, incepatorul atinge un nivel intermediar, dobandind spontancitate si autonomie in exprimarea oralii si scrisa. Urmiatoarele 82 lectii sunt destinate fixirii gi sistematizarit cunostintelor anterioare. Dupi parcurgerea celor 66 lectii, cursantul este deja capabil de o comunicare exacta si productivit in domeniull economic si de afaceri, avand posibilitatea de a-si introduce in conversatie propriile idei, ganduri, parreri indoicli etc. El este de acum pregatit sii abordeze notiunile si concepicle de specialitate gi si acceada la faza urmatoare - de expert. Toate aceste performante sunt posibile daci se tine seama de urmatoarcle recomandai: + Lectiile trebuie studiate in ordinea dati, deoarece autorii au urmarit 0 introducere gradata a problemelor gramaticale si a lexicului, dezvoltdind prin exercitii uptitudinile de intelegere si comunicare (scris si citit); + Predarea lexicului se face de citre profesor prin repetari multiple ale cuvintulut pentra a i se crea cursantnlni deprinderea de pronuntare corecti in engleza. Textul trebuie citit cu voce tare inainte de a i se cere cursantului si-1 pronunte. Principiul conform ciruia in limba englezii nu putem pronunta pana mu auzim gi nu putem scrie pind nu vedem, guverncaza predarea primelor 34 lectii, + Profesorul poate gisi cai multiple de predare a gramaticii, care structurati si clar explicata in tabele simple, la ficcare lectic. *Ficcare lectie are dowd parti de vocabular: obligatoriu si aditional Vocabularul aditional, exercitiile, traducerile, precum si indicele finctional si lexical il ajuta pe cursant si-gi fixeze cunostintele de limba englezéi, si-si dezvolte creativitatea si autonomia de exprimar + Ficcare lectic necesité 4-6 ore de studin (predare in clas si studin individual). Textele sunt exemple de limba englezi autentica; cle i deprind pe cursant cu o exprimare precisa, cu utilizarea idiomurilor gi a locutiunilor specific englezesti, bine.