P. 1
Indicator Norme de Deviz Tersamente Vol II

Indicator Norme de Deviz Tersamente Vol II

|Views: 2,748|Likes:
Published by zoli_portik

More info:

Published by: zoli_portik on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. În vederea consolidării lor. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. după dofrişare. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune. cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal.OIU I. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn. executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad... inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. până distanţa de 150 m. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase. cu defrişător pe tractor S-1500.U 111 30 I 1!if~1I 31 r . executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r. adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • .cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500. prin secţionare succesivă a crengilor.1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0... la săpături executate În spaţii limitate. de terenurile nisipoase. cu tractorul rutier tip forestier. cu remorca de 3 tone. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. 4.05 m CAPITOLUL TsG i '. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn.11011 1••1100 1. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor.50 m. la săpături de fundaţie. foioase tari şi foioase moi. cu plugul cu 2 trupiţe.tI hl~ I . cu dulapi de fag vertical. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI. cu şufa sau troliul. de po terenurile de luncă.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l. . TERENURI DE JOC PENTRU COPII.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri. În vederea consolidării lor. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. montate pe II notor S-1500 ~. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. până ~a adâncimea de 0.111l0 1••111111 1.

cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. cu NETEZON (material netesut înierbat) . 0. având balot de pământ la rădăcină de diam. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. 9 .40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. TsH07. expuse la eroziune. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea. II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii. cu utilaj combinat de depozite .TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' .tip Ks . chenare. porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn. În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare . cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. forme Plantarea florilor şi plantelor perene . 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat..50 m . ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus.1600-3600 Riparea benzilor de transport. Depunerea materialului excavat.40 m şi h=0. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri.categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n . executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport. cu balot de pământ la rădăcină.f. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare. Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m.1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 . în ănchidere de linie c. Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii. borduri. cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat. gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1.

realizarea pantelor de scurgere şi . specifice diferitelor tipuri de sprijiniri.şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. netubat. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. cu diametrul de 90-130 mm. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. 2.2. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie.1. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. lăţimea intre maluri.f. grupate pe tipuri de sprijinire. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. rezervoare 1lL/lopate etc. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. În Închidere de linie c. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive. mărimea interspaţiilor dintre ei. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm. pretensionaţi.2. subsoluri. pretensionaţi. executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei. stabilite pentru fiecare normă in parte. cu D=75 mm. Hidroizolarea platformei căii ferate. Conţinutul normelor 3. de următoarele operaţii principale: 10 11 . la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil. Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . pentru tiranţi de ancorare.1. cu şapa Protejarea terasamentelor. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie.1.1.2. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama.umplutură de Înlocuire. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. scoabe). astfel: 3. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă. prin decaparea platformei. 155 156 3. 3. . canalizare. specifice de 1. drenuri. 2. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. pentru tiranţi pretensionaţi. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

002210. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.00581 0_003 ..05 1.21 1.-::-~ U.46 I 1.0149 0.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 .51-2.0327 0.21-0.015810.46 0.00331 0._-~ .35 1.002210.50 m S 8689 I 0.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.00-0.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.85 0.adâncimea C1 .---~-J-._-- Spraiţ metalic telescopic 0.0023" L=1 .60 m peste 4.adâncimea 81 .00341 1 m3 10. la sapaturi executate in spatii limitate.001810_003810. avand latimea de 1.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U. 1 m3 10.003 10_00581 0.. cu dulapi metalici asezati orizontal.85 20 21 .08 MN (8tf) 1 buc 10.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .35 0.21 I 0.009910._.21-0.00-0. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.21-0.20 m Sprijiniri de maluri.00151 kg 10.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.M Al -_.50-2.adâncimea 01 .20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.00-0.003 10.0198 1 m3 10.--- tAl---------81 C1_L~_ _.21-0.m interspaţii intre dulapi de 0.026710.00581 0.50 m intre maluri A 1 .00151 1 kg 10.001 10.0021 10_00561 0. avand latimea de peste 2.63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1.63 0.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.015811 1 kg 0.022810._-.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2.0228 0.00-0. Materiale CANTITATI --------------1~-.--. la sapaturi executate in spatii limitate.032710.71 1.05 I 0.001 10.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.00141 0.014910.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.002810.8 0..71 0.00141 0.

20 m M1.007610.60-1.75 1 1.78 0.sprijinirea sapaturilor -C. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0.00441 1 kg 10.adâncimea săpălurii 14.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.048sl 0.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0.001310.M A1 - ---.05 m R1.00341 0.20 m Q1.0027 D1 0.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.07821 0.05 m L 1 .OS941 0.adâncimea săpălurii 16.05-0.adâncimea sapaturii 12.048sl 1 U.__ .00341 0.06241 0.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.00S31 0.78 I 0.04851 0.88 ---CANTITAŢI U.0022 E1 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.05-0.00191 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.0023\ 0.08 1 buc \ 0.20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.adâncime a săpăterii 4.001910.adâncimea sapaturii 6.00271 MN (8tf) L=0.048sl \20112363101081 1 buc 10.005310.OS-O. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.03961 0.07821 1 buc 10.01-16 m interspaţii între dulapi de 0.--C1 0.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.0019\ 0.adâncimea sapaturii 6.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.05941 0.00531 0.05 m N1 .60-1.00441 MN (8tf) L:::0.l I u.20 m C1 .OS941 0.50 m 22 23 .adâncimea săpătarii 2.001910.05 m 01 .20 m E1 . ..----.adâncimea săpătarii 0.00S31 0.001310.adâncimea sapaturii 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.1.adâncimea săpăturii 16.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.•. _. TOTAL ore 0.00761 0.adâncimea sapaturii 12.88 .01-8 m interspaţli între dulapi sub 0.91 ~ .r-------.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.048SI buc 10.54 0.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.0023 1 kg 10.. __ 1. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.00761 0.adâncimea săpăturii 10.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.1 0.1 1 0.00761 0.29 1 0._.63 --_.005310.01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.0027 1 ore 1 0.001610. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.003410.05-0.00221 0.00761 0.05-0. executate in conditii speciale.adâncimea sapătuni 4.007610..05-0.00S31 0.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0._--_.08 1 buc 10.0022 buc 0.003sl 0.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.048sl 0.91 0. cu dulapi metalici asezati orizontal.67 0.001310..20 m 01 .03961 0.00271 0.- 1 1._---_ .OS-0.60-1.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10._-----------_. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.63 .20 m K1 .05-0.adâncimea săpaturii 10.05 m P1 .75 0.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.05 m J1 .TsF08 o Sprijiniri de maluri.20 m 11.50 m intre maluri A 1 .00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0. .54 0.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.49 I 0. avand latimea de pana la 1.adâncimea săpaturii 2. .002710.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.001610.20 m G1 .05 m H1 .001610.00161 0.49 0.OSm 81 .00-2 m interspaţii între dulapi de 0.03961 0.adâncimea sapănmi 8.08 MN (8tf) L=0._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .00761 0.01-10 m interspefli între dulapi de 0.0016 0.adâncimea săpătarf 8.01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.05 m F1 ..29 .05-0. la drenuri si canale de adancime..67 .adâncime a săpăturii 14.

0019 0.36 1.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.05-0.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 .01-6 m interspaţii între dulapi de 0.001610.7 / 1.50 m Manoperă 1 buc 10.01-18 m interspaţii între dulapi de 0.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.00531 0.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0. executate in conditii speciale.0053 0.0035/0.20 m de 2.1 1.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.12 1.03961 0.05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.00761 0.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.00761 0.42 ore 1.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.0019 0.97 0.01-8 m interspaţii între dulapi de O.05-0.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.9 1.05-0.01-12 m interspaţii între dulapi de 0." D1 I E1 . 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.001310. I . adâncimea săpăturii de 16.0624 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.0023 0.36 de 0.20 m 01 .0782 0.adâncimea săpaturii de 10.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10. avand latimea de 1.05-0.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.03961 0.M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.05-0.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.05 m de 0.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.1 2.M A1 I 81 I C1 .51-2.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.05 m R1 .04851 0.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.01-10 m interspalii intre dulapi de 0.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.0076 0.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.23 I 2. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.08 MN (8tf) l=O.20 m de 4.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.20 m 1. cu dulapi metalici asezati orizontal.0053 0.97 / 1.05-0.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.001310.05 m.05-0.04851 1 buc 10. la drenuri si canale de adancime.05-0.05 m de 2.9 Sprijiniri de maluri.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.adâncimea săpaturii de 16.001610.05-0.23 ore: 1.0624 0.0016 1 kg 10.42 / 0.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.7 1.04851 0.12 1 1.00531 0.601.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0. N1 • adâncimea sapaturii de 12.

98 0.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.002210. / Spraiţ metalic telescopic 0.0044/ 0.6 1. 0.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.08 1 buc .SO-2.64 2.6 1.SO-2.SO m Manoperă 2.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.64 ore 1.00S31 0.001610.18.50-2.00351 2.1 buc 10.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.0076' 0.SO m Manoperă .00S3 . 1 kg /0.00-4 m peste 2. la sapaturi de fundatie.49 _ 2.08 [buc 10.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .0485/ 0.00531 2011236310108 buc 0. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.0594/0.0782/ / buc / 0.0019 0. 5 8 ore 0.36 0.0019 .0023' 0.05 m.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.211 1.06241 0.08 MN (81t) L.49 1 2.002710.002710.~-_.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.85 - 0.65 2. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.01-8 m peste 2.0l34.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.00S3 0.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.M -~ - RES~RsA U.0023 0. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.76 1 1.4 1.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.65 I 1.~_.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.0034/0.sprijinirea sapaturilor 0.98 CANTITĂTI 1.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10.0076/ 0.0594/0.SO m S Ş689 U.00441 MN (81t) L=1.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.0485/0. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .00271 0.01-8 m : RESURSA U.00-4 m până la 2.79 1.64 0.04851 'buc/ 0.0076 .0027 MN (81t) L=1.0027/0.M !-----.0624 0.99 0.003410.72 1.003S/ 0. m pt.0594/ 0.SO m S 8689 / m3 10.001910.1 1.07821 0. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn..SO m 26 27 ./ bui: /0.002210.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.0..0782 2010102917685 .0053/ 0.36 1. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0. i 1. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.08 MN (81t) L=1.0624 0.SO.81 ore 0.0076/ 0.81 1.=1.0076/ 0.0034/ 0.72 0. 81 2.002210.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0. . 0.0019 0. 0.21 .11 1.64 0.00441 0.1 co~T·-:::~ .50 m '.0396/0.00351 0.0053' 0.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.

sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 .- - _._--'''1 TOTAL ore ..baterea palplanşelor cu mijloace manuale .0347 / 1 m3 10.0663/ 0.-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2. 28 -_. executate cu palplanse de lemn batute manual.0554/ 0.99 . _- u.mixta 2.a Scoabe din oţel .000610. Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.M .17 4.38 0.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.18 0.mecanice Huila scop energ.000610. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera. Manoperă L=10 10-12m d. montarea şi demontarea cadrelor.99 13.50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.34 Cadre din lemn de rasinoase.33 I 4.00871 0. Nu cuprinde executarea.scoaterea palplanşelor şi slivuirea. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.0554/ 0.1089 1 kg 1.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10.00871 1010116200303 Dulap rasin cl.007410..07 4._------_.2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --.cal.69 I 4.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.33 4.0087/ 0.retezarea palplanşelor dupa batere .007410._-------_ Piloti brad constr. Cuprinde: .0154 0.9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A). ----_.9247 0..0267 0.01091 1 buc 10.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10. m3/-O..69 3.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.0267 0.00871 0.---- _.010910.07 I 5.0663/ kg 0.34 5. pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii.0342 0.000610..cap subt=14-21cm _--.. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.

M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.58 0.3 -. la sapaturi executate in spatii limitate.0297 0. ascutiti la un capat si cadre de lemn.2 U.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.00691 0.36 0.- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.M 1 ore 1 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.00410.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0092 0.50m Manoperă - 1 - 10.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.SOm interspaţii între dulapi de 0.68 I 0.2 0..001810.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.0059 31 I ore I 4.0018 .0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.1 I 5.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.08 MN (81t) 1 buc 10. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.! I-I--~ Materiale .00181 L=0.S8 TsF14 --_ CO.20-0.00891 0.M E1 kg 0. _--CANTITAŢI U.0026 0.SO-2.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.00181 U.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.5 m interspaţii între dulapi de 0.51-2.36 ~-.0168 0.0376 .61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.peste 2.002610.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 . la sapaturi de fundatie.S m interspaţii între dulapi de 0.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.68 .68 0. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.60-1.0092 m3 0.002610.SOm B1 .00891 0.SOm 1 rri3 10.0.o TsF13 Sprijiniri de maluri.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.0026 0. pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune. in teren usor sau mijlociu. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1. cu dulapi de fag verticali.48 0.0248 0.S1-2.0022 0. 1 kg 10. cu dulapi de fag asezati orizontal.001810.20-0.SOm interspaţii între dulapi de 0.48 I 0.0089 F1 0.SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.001310.60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.20-0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 . CANT DENUMIRE RESURSA U. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.3 TOTAL ore 0.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.0013 m3 0. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.05 m.

fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U.2. IImentarea şi pornirea motorului.(~nrul articol. 1.1 I 81 5.L~.1. cu următoarele precizări: .. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente. manoperă şi ore de utilaj.1.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor. Conţinutul capitolului 1. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului. rămase după tăierea arborelui.1.M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei. . Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1. 32 33 . cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. 2. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale.1.3. II imt 2. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective. 2. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol. 2.

strângereaÎn gramezi. pinul silvestru.62 ore 1. plopul tremurător. Zona terenurilor de podişuri. zălogul. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. salcia. 3. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi. paltinul. frasinul. zălogul. mojdreanul. laricele. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. unde predomină: cătina aibă. Esenţă moale: bradul.58 35 . pinul. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. aşa cum se arată la fiecare articol. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată.2.1. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. pinul. 4. CANT U. fagul. ulmul. aninul. versanţi. tisa. sângerul. teiul. părul. plopul. chiparosul de baltă .62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. ~ul. bradul.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16. 4. ulmul. plopul. mesteacănul. pe hectar. sau 100 (200) bucăţi. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. unde predomină salcia.2. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun. cerul. cornul.. părul. 2. chiparosul de baltă. plopul. Zona terenurilor deluroase. răchita. răchita. Zona terenurilor de baltă şi luncă. paltinul. păducelul. pe bucată 3.58 ore 6. pante abrupte. păducelul. aninul .1. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. sângerul. teiul. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. alunul. cerul şi stejarul. molidul. lemnul câinesc. unde predomină: mesteacănul. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. fagul. Esenţă tare: stejarul. arţarul.M . arţarul. gorunul. molidul. aninul negru. frasinul. montane. mojdreanul.3. carpenul. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. cârniţa.

50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase. cu defrisator pe tractor 5-1500.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~. .tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor._-----......pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp.10. Cuprinde: .TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.9 ore 1. fi I . in afara sau in zona lucrarilor. arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10. pentru varianta Al ..cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp._------.tractor pe şenile.26 12.26112.transportul materialului refractat. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl ._--_.. raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată. in afara sau in zona lucrarilor A 1 ._.97 3. __ . arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ .L--1 Echipament defrişator pt.operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl ..77 15.25 19 TOTAL ore 36 '1 .cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica.9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U..fara scoaterea rădăcini 81 .operaţiile de la Al . până la 10 cm . inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi.~----------.. __ . fără scoaterea rădăcini 01 .. J. inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31.77115.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31..j0re 1.M f r CANTITĂŢI f . inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi.. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 . in afara sau in zona lucrarilor.97 3.operaţiile de la Al pentru varianta 01 .--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.

74 1.degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui . ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M 1 1.67 6.54 4.97 11.94 \ 1..44 0."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.3 9. ranga.09 \ 0. topor etc.sub 50 arbori la hectar .83 0. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .49 0.88 2.01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var.44 0.D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.19 0.)n vederea transportului ore --- 10.secţionarea trunchiului.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0.lor in grămezi . Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.74 5. Se măsoară la bucata.15 3. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .01 1.19 0..36 0. depozitarea. COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.98 1.12 3.01 1.16 0.46 0.12 4.05 2.44 CANTITĂŢI (vm.indepartarea buşlenilor prin corhanire.29 0.44 1.50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul..51 2.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U..99 2.41 4. transportarea prin purtare manuala.9 0.55 0.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1.84 0.35 1..98 NOTA: .63 ore 1.24 0.67 1. a vârfurilor. 11 prin tractare.29 0.8 1. transportarea facandu-se: COD T-----.7 \ 3.13 0.59 0..pentru alte condiţii de lucru.15G06 Cuprinde: .73 5.se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic .64 .87 2.35 0. I prin tractare. 1\1.02 ore 0.taierea crengilor. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere. in afara sau in zona lucrarilor.25 \ 0. III • prin tractare....27 8.84 1.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.59 A1 ore \ 0.-- 1.5 0.84 4. ~A1 ore ore ore ore 0.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.executarea tapei.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale. A1 .65 1. inclusiv stivuirea ..

73 17.84 8.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.transportarea materialului prin tractare .36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0.39 2.22 ore ore 1.prin H1 .14 I ~00056041 1.prin 01 .3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10.50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 .scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici.85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.prin F1 . ~_.01 8.78 3.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm .._--------1-----------.17 \ 0.despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.. topor etc.28 TOTAL ore 2.transportarea materialului prin purtare manuală .prin E1 ..prin 81 .54 5. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite. izolate sau justificat.+l .78 11.09 \ 0... transportul facandu-se: A 1 ..58 13.M A1~D1lE1 CANTiTATI _.04 \ 2.55 3.M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U...57 4.se recomanda .prin G1 . 40 41 . in afara sau in zona lucrarilor.22 "410440005604\ NOTĂ: . -~ --.prin C1 .- --_.71 3. izolate sau justificat. Cuprinde: .42 6. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice. unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici.J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U..79 \ 0.prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 . Se măsoară la bucată.3 ore 3.transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m.- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U.18 2.M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0..28 \ 1.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51.) .51 7. rangă. În vederea transportului .15 \ 3..42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5.74 9.. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=._---- F11 r H1 ore \ 0.85 5.~._I. __ .1210.0710.02 \ ore 2.

13 0.322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.51 2.3 7. arborii fiind de esente: A1 .28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U. scoaterea tapei cu toporul.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.12 3.foioas.taierea manuala a crengilor.98 1.59 4.foioase moi arborii având diametrul de 10.2 kw . 50 em 11.9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.pănă la 200 buc. urmarirea caderii arborelui .63 1. Se masoara la bucată.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El .119/ 0.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .foi oase moi arborii având diametrul de 31.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl . ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .37 4. Ia ha diemat.182/ 0.foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: . Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131. pnntru alte conditii de lucru. mecanica a vârfuri/or.81 1.2 kw . I ore ore 019/ 1..la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl . baterea penelor.112/ 0.83 4.98 9.49 1.M ::-1~ 0.03 el - 1. taierea mecanica din partea opusa tapei.87 0.executarea mecanica a tapei.2451 0.30 cm H 1 . cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .55 0.373/ 0. '010 ••80 tari si foioase moi.68 F1 .3 cp (Drujba) I ore / 0.rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-. II ror. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.42 016/ 064 1.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl . cu defrisator montat pe tractor S-1500.peste 200 buc. inclusiv manuala a materialului lemnos in .1 1'8 4. transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor.până la 200 buc..1.u In zona lucrari/or.alimentarea motoru/ui.11 r2.3 cp (Drujba) / ore 10. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.33 0. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.indepartarea buşteni/or prin corhănire.. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1.M ~-~. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.44 0.foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl . U.degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 .09 074 2.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".O mecanic a arborilor de ._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.62 0. inclusiv stivuirea ..5641 0.096/ 0.raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 .03 I 0.

521 A1 . B1 .34114. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 .•.inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar. cu explozibil.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:. • ._-- '--.69117. .54/19. 6.3g 6.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren ._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi. cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.3 I 7..peste 40 cm 44 45 .13115. peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .peste 100 buc rădăcini pe hectar. cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) . pana la adancimea de 0. U.până la 100 buc rădăcini pe hectar.52 ore 112.23122.59125.mont defrişator pt. Se măsoară la hectar Ts(.23122.___ .36 1 ore . adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca.871 COD DENUMIRERESURSA .10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.. _-_.tractor pe şenile. .până la 40 cm 81 .36 ore 13.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .88 " _ Al.34 14.curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U._---_ .51/17.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 . .13115. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~..69117.M Al CANTlTAŢI -----. ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 . in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U. ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114.50 m.

19 TOT AL ore 1 1.181 0.99 kg 0.181 0.86 ore 1.introducerea explozibilului.594 1. ~-_.31-60 cm C1 .) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.peste 60 cm Cuprinde: . stuf etc.396 0.strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia .19 1. stuf etc.M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .396 0.99 1 2 kg 0.20-30 cm B1 .34 2.~~~I~~ .preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop . amorsarea şi burarea .594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.584 1.82 1.pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .24 ore' 0. cu explozibil.43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.Cuprinde: . inclusiv retragerea din zona ._-----CANT DENUMIRERESURSA U.54 2.04 1. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa .35 1 ore 0.21 0. inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată. amorsarea şi burarea • explodarea.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0. I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.explodarea.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.99 1 0.188 1.

montate pe tractor S-1500.62 0.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .57 A1 .de la 71 cm la 100 cm 01 . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei . pana la distanta de 150 m.nilp.6210.04 A 1 .8212. in terenuri: U. in terenuri: A 1 .deplasarea succesive de la arbore la arbore. avand diametrele: CANT U.apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului .M A1 ---------. Se masoara la 100 buc arbori.1I rP-mnrr.n r.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .tivirea pe o distanţă până la 150 m ._- TsG16 C.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare.tragerea materialului in depozit .dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa.apropierea de arbore.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0. cu sufa sau troliul. concomitent cu impingerea şi indepărtarea .M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0. de pe terenurile de lunca.până la 40 cm 91 .57 1 0. 1fiO r.revenirea fără sarcină. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP. Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată. Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata. sp. a arborilor taiati in scaun. TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate.fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.322 48 49 .peste 100 cm Cuprinde: .64 0.82 2.de la 41 cm la 70 cm C 1 .04 ore 0.neaccidentate B 1 .neaccidentate 1 .accidentate Cuprinde: . 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.accidentate.

Al . in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt.apropierea de arbore.M "" I I I I . de la mijlocul rA~lolln depozit. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11. a arborilor taiati in scaun. pe distanţa medie de 50 m.de la 71 cm la 100 cm 01 .M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm. in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt.1 occldentate. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 .8816.dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea .21 /~~ 111. pe distanţa medie de 50 m. dupa defrisare.2919.65 i 8. Se măsoară la 100 buc arbori.tractor pe şenile.715.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . cuplat la tractorul rutier. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.9 Al .ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . . concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii . cu plugul cu 2 trupite.tractor pe şenile.fara de nivelari naturale 81 .01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor. prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m.TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U. la variantele Bl şi el.deplasarea succesiva de la arbore la arbore. II masoara la hectar.M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U. CANTITĂŢI CANTITATI U. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11.2819. gropi etc). la varianta Al rovenire fără sarcină. cu buldozer pe şenile S-1500 . de pe terenurile nisipoase.cu denivelărl naturale (privale.peste 100 cm Cuprinde: ..

deplasarea de la o grămada la alta .:.indepartarea radacinilor ascunse .. . ._-_.revenirea cu remorca goala. cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 .M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111.transportul pănă la depozit . Se masoara la hectar.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .. II masoară la hectar al depozitului iniţial.intoarcerea utilajului la capete.reglarea adâncimii pe parcurs ._.U 65 1 ore 176110.TsG22 . Se masoara la hectar.------------ U. in fazele: CANT U.91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m. __ .laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI. c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase.. fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului. cu tractorul rutier tip forestier..apropierea utilajului de grămezile lemnoase ._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 . . Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500..staţionarea la descarcare . cu remorca de 3 tone. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: . __ . 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare.-_.-------_. -.

care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. .mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. -. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. plantări şi transplantări. terenuri de joc pentru copii.1. Conţinutul capitolului 1. 2. chimice. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. aşternere de pământ vegetal). Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. brăzduiri etc. tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc.2. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. lor În depozit 54 55 .2. 3.3. 2. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. administrarea îngrăşămintelor organice şi. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI. se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. terenurilor de joc pentru copii. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice . 2. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală.3. Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale. ALEI. se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. de materiale care intră efectiv În operă. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. brăzduirii sau plantării de flori. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. separarea pământului vegetal de cel teril. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective.1. lucrări de nivelare şi finisare. defrişări.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). 3. lucrări de plantări de flori şi plante perene. 3. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. 1. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene.4. extragerea pământului vegetal.2.1. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. ambalarea.. udatul terenului. a căror temperatură este de 60-96 C. 1.. mobilizarea solului. .

Cuprinde: . .M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. . crăci.. I1tQnualaa arborilor. măsurate În unităţile de mai sus. . Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol.strângerea Cii mân aplicarie. autocisternă de 5 t. Păltq\i e suprafaţă curăţată. d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U.curaţarea terenului .scoaterea rădaci•.07 TOTAL ore 7. pentru a fi evacuate. prin sectionare a crengilor.07 TsH02 Taierea . pietreetc a.până la 10 cITI 81-11-30cm C1 . . 4. Cantităţi le de lucrări.-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. cu dispozitiv de stropire.31-60 cm 01 . de TsH01A 3. ramurilor si tulpinei succesiva A1 . iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze.sapa grebla. 56 57 . executată la Inăltlme . .peste 100 crn Cuprinde: .• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. şi . gunoi.3. se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. ..61-100 cm E1 . _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. ramurilor şltulplnllor. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc.eXiste .secţio~area prealabilă d. a crăcilor.

uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U..9811. teren \...92 30.._. TsH04 ----------·-------.- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi. Iare ore 10.42/43.20 cm grosime Dl .42 43.92130...55 -.teren tare. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U..M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0..08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0.24119.._--------'~~. cu pastrarea structurii.35 0..28 0.:.07 0.teren mijlociu 81 .-------.~~.._---.13 \ 0..47 \ ore 0.M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal.1 • teren 111.98 1.77 0..27 0.08 0...lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl .:.24 19.08 0..30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 . Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul. cu pastrarea structurii Al ..2 \ 0.:..83 TOTAL ore 0..19 0.46112.46 12.2 \ O 28 \ 0.06 0... radacinilor. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.83 --_.=-::.77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal.. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1.33 \ 0. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine.:.. Se măsoară la metru cub În sapatura. r.07 0._--_.::.---.41 0.:.. pe teren orizontal sau cu panta la 20%.--'-=----~~-'--..masoara la bucata arbore tălat..

3 0.20 crn Cuprinde: .35/ 0. in vederea consolidarii lor.4 TOTAL ore 0. -------------------- L.11 0.Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata . ) ore )0.11)0.. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U.0._---_.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul. in vederea consolidarii lor. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare.13/0.14 _--_. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m. -aşternerea.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei. __ . »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.15 cm Cl .4 ----------------- 60 61 . cu acordarea sporurilor din art. înalţime a taluzului._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ . nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn.transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. TOTAL ore 0. . 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat.saparea treptelor in lungul taluzului.13 0._------_. executata pe taluz.14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .._-----. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m.35 0. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .M --~ ~ CANTITATI . TSH08. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m.3/ 0.

stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 .ĂT_I---.::.pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp.. _--------'--'-----'--'-. TsH07. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m... • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru. 12-16 m etc._--_ NOTA: . S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II. • brazduirea.M r-_CA. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze. Cuprinde: .Se .82 5.0.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.1610..32 --------_.2410. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul. -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10. • baterea cu maiul sau palma de lemn.16 0. Se masoara la metru patrat.pe suprafeţe in panta peste 30%.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U.. 63 62 .. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee.N_T_IT..::.:. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului.. TsH09 Semanarea gazonului A1 .-... • extragerea şi stivuirea brazdelor. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m. cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna.IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate.32 TOTAL ore 0. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%. \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U..96 \ 3. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere. 81 .operaţiile de imbracarea taluzurilor. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%.-~~=-::.:. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna.96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru. 131. • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul.::. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă._. C1 . 111\1ropatui grebla de gradina.2 TOTAL ore 4. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz.pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.24 .82 \ 5. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: .M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3.

Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna. 1 . 81 . . Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata.2510..04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m. S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1.strângerea furlunului.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U.015 Udarea suprafetelor A1 .1 . TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare..s CANTITĂŢI U. TSH 11. ---.9 ore 0. executata: A1 .lucrari drumuri-terasam. a taluzului. Se măsoară la metru pătrat. Înălţime a taluzului.9 I 0.Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată.71 0.04 1.63 0..de la cisternă.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt.16 \ 64 65 . I ---.udatul după brăzduire. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 .udarea terenului de brăzduit. 81 .---.63 1 0.de la hidranţi. cu acordarea sporurilor de la ari.015 0. .udare şi manevrarea furlunului în timpul udării.lucrari drumuri-terasam. Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + . Cuprinde: . = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.Se . -~ O..25 0. corespunzătoare treptei II. cuprinsa între 12-16 m etc.cuprinsă Între 8-12 m. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0.. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului. pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective.71 11.015 0. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .16 TOTAL ore 0. [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta..M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.015 0.În benzi sau chenare. peste înălţimea de 8 . .pe suprafaţe continue.. 0.1 . S2 = suprafaţa brăzduită.

împrăştierea cu lopata. Pentru varianta 81 sau 82. P. din rnramta.37 80..---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 .chimice. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U. i __ .i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore .distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare.1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -. . .24 80.TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 . 205.chimice.in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%. 81 . Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru. ..transportul În interiorul zonei de lucru._. B 1 . 82 .saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. .transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru. din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%. Cuprinde: pentru varianta Al._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 .vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 . . .lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze._ . Al . _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%.in teren cu pante peste 30%.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras.37 80. Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat. . .37 ore 4.nivelarea sumară cu grebla. . 1 1 ore 80.gran..organice. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit.căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: . . Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru.

.tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.teren tare. stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii. C1 .--.53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 . in: 1 ore 10.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru.puieţi de arbori.împrăştierea pământului.teren foarte tare. Cl . Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat. Cuprinde: .1311. .teren mijlociu._--._-- .13 1. B 1 . inclusiv separarea pământului vegetal. COD . Cuprinde: .8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. 68 \ ~ 69 .15 TOTAL ore 2..arbuşti.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U._.M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U.. Se măsoară la metru cub în săpătură . -[--- COD CANT U..50 m.81 -----~~ ore 1.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al . gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1.M 1-- CANT Saparea izolate. B1 .. • tăierea rădăcinilor. ._-.. -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_. Dl .arbuşti cu ghimpi şi trandafiri.57 ore 2.M 1--._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.săparea În jurul puieţi lor.teren uşor.

curatarsa şi taierea radacinilor. Se masoara la bucata.09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0. C1 .50 şi h . = 0.transportul la marginea zonei de lucru.40 m şi adâncimea de 0. interior 0.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25.saparea şanţului in jurul balotului cu diam.ambalat in plasa de sărma: 81 .40 m si h 0.40 m şi diam. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U. . 70 ~ 71 .341 0.099 1.: ore 2.1 1. • taierea radacinilor cu toporul.9. 81 . 0.6: 1.M Al \ TOTAL ore \ 1. avand balot de pamant la radacina de diam. • astuparea şanţului cu pământ. Cuprinde: . exterior de 1.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.ambalat în pânză de sac. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m.198 - 0..ambalarea balotului. inclusiv primul udat al umpluturii.72 0.23 3. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm.51 \ 2.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm.98 0.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori.40 m = = A1 .arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.7~ ore 0.scoaterea puieţilor.57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0.39 0. S 1930-80 Pinza sac din fire de .strângerea coroanei cu sfoara. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.391 0.1 0. in vederea transplantarii A1 .50 m.O x1500 S 2542 .60-1 m. având laţi mea de 0.3 ore 1.41 0.arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.27 ore 2. .lucrari drumuriterasam. .M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1. Se masoara la bucata.34 0. . Se masoara la bucata.0 x1 . Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui.lnepa de 0.

594 2.66 ore 5. F1 .8x 1. 81 .0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.855/J!.fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei.8x1 . Sfoara din cinepa dn 0.584 / / 1 / / buc / 72 .50 balotul având diametrul de 0.0 x1.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.471 ore 3. .fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă. .curăţarsa şi taierea radacinilor.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.01 1 kg 1 m2 - /0.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.50 m.3 3.4512.01 I 0.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt. cu balot de pamant la radacina.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.099 0.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm. diametrul exterior de 1.1 m Sirma moale zincala D= 4.584 1.92 ore 6.991 0.099/ 1 0. .1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4. 73 . Se masoara la bucată.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.297/ /2.lucrari drumuri-terasam.584 / 0. prevazuti: A 1 .855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .991 1. .4512.178 0. D1 .saparea şanţului circular in jurul balotului.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.lucrari drumuri-terasam.991' 0.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara. = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.75 6.991 1.178 2. E1 . ~.471 ore 3.ridicarea cu macaraua.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. C1 .75 5.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0..fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.2971 0. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25.8m I 0.0 x1.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac. .3 3.70 m şi înalţimea de 0.

08911.fara inveli rea coroanei diam.fără învelirea coroanei diam. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară.5 2 .356 1 m3 10. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm. 4-6 mm.. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.25 TOTAL ore 11.8-4m I ore JJ!ilaje ore 14. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.săparea şanţului exterior.525 0. . CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.863 CANT ~ COD Cuprinde: .52 6.8m Sirma moale zincata 0= 3.17 ore 8.961 1.cu invelirea coroanei diam.238' 0.99 11. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam.396 0.65 \ 7.297 9] 9] 11. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.396 ------------------~ m kg 9B 1. Se măsoară la bucată.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.M f---------.0581 I 74 75 . ambalarea balotului cu plasa de sârmă.14 0.863 0. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .fără invelirea coroanei diam.058 0. A1 kg 0.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1.).356 I 0.594 m 9. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.545 0. .8xl Bm Sirma moale zincata D~3.55 9.0851 0.614 4. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m.1881 kg buc kg 0. de peste 10 cm.594 0.085 0.614 4.8x1 . I ~ A1-~.0 xl .fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 .99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.718 0. cu balot de pamant la radacina.. Fl .. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25. .167 0. in cazul protejării coroanei.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ..91 7.594 9] 11.28712.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.9 ore \2.cu invelirea coroanei diam. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.34 1 ore 5.921 m2 1.56 14.O x1500 S 2542 Scind.089 1188 kg 0. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.0 xl .gr=40mro L=l .95 6.6 5. ".8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.921 1 m2 1 0. Ma.ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.822 2.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.M.782 buc 1.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.A.9414. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2.6 13.9 9.52\3.cu invelirea coroanei diam.822 1.1071 0. legarea odgonului de balot.07912. .54 10.65\7..079 2.356 m3 0.

aşezarea puieţilor.scoaterea ambalaj ului. scoaterea arbuştilor din stratificare. C1 _ mecanic. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare. curătarea şi tăierea radacinilor.aşezarea balotului În groapa.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1.01 0.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 .manual.arbuşti fară balot.puieţi de arbori foioşi. trandafiri şi buxus forme.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0. fără balot. executate: A1 .M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10.. COD ] DENUMIRERESURS~----'- .12 1. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini. executarea şanţului pentru stratificare.i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot .8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi . .7911. 81 .8x1. Se masoara la bucata. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru.. etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru. C 1 . Manoperă m310. 81 _ manual. fără balot. ioroare! Se măsoară la bucata.*) kg buc buc kg buc buc 0.. acoperirea cu paie şi legatul În balot.TsH23 Extragerea manuala de buxus.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm. udarea radacmâor.peste 50 crn.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului. acoperirea cu pământ. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot . la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. facerea farfuriei sau a muşuroaielor.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi. Jx1.manipularea În interiorul zonei de lucru. baterea pământului.65 1.34 ore 0. .02 ore 0. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm. Cuprinde: .01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1.8 7129020012800 I I ore \ 0. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U.002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 .U. 01 _mecanic. E1 _ mecanic.04 0. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.lucrari drumuriterasam.la arbuşti.până la 50 cm. 81 . la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. 76 \ 77 .

1 .lucrari drumuri-terasam.*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint . • plantatul puieţilor şi primul udat.49 11.0541 0.06 0.astuparea cu pământ a gropilor de plantare.05 7.") buc buc m3 3.*) Puieţi arbuşti .0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt. arbuşti coniferi pe doua rânduri. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri. . - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----. 1· buxus pe un rând...49 1 1. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4. .M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.8 0.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .0541 0.26 5.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11.86/1.43 0..68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .1 1 0.! 8. • scosul puieţilor din depozit..imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0.564 0.76 1 3.76 1 3.imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.88 m 1 kg I 1.041 I m31 - 10.87 0..067 \ 3.49 I 1 I - 1 3.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot .36 1 1 0. 1)1 .. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat. .53 0.57 I 0.49 1 1. Se măsoară la metru de gard viu.lucrari drumuri-terasam.22/1.861 6. Se măsoară la bucata.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare.68 8. Manoperă 9310060019900/ .564 \ 7.96 I 0.07 11.128 0.051 1 m21 0.67 7.3 1 0.04/ ore 1.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.5 1 0. .03 11.21 9.batarea pamântului.33 9. E1 Materiale .03 11.68 ore 0.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U._--_.03 1 1 1.99 1 I----~ ! .executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat.buxus pe două rânduri.57 0.43 I 0.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0. .0541 0..0541 1 1.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11. • fasonatul şi mocirlitul. = fixarea şi Întinderea firelor. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.5 m şi legarea cu sfoară • .96 0.128 0.5 1 0.83 / ore 1.răşinoase balot pamint . .48 6.

puieţi de arbori peste 7 m inălţime. pentru varianta C 1. _.gard viu cu Înălţimea peste 1.20 m. 1 0. __ . 81 .cu galeata. forme 1 ore 10. .296 /11.M..85 4.transportul apei cu galeata. cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa. .cu furtunul.56 ore 0. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru. Cuprinde: varianta A 1 şi 81. **) Apa industriala in cisteme pl.gard viu cu inălţimea până la 1.03 0. Se masoara la metru cub de apa folosită.. 80 81 . COD __ .991 0. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 .27 ._.În forme a esenţelor cu frunze persistente. chenare. • netezirea taierilor cu cosorul.lucrari drumuri-terasam. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti . chenare de buxus.28 1 0.~.128 /10 . Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. _. I Cuprinde: . .răşinoase balot pamint .M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U. Se măsoară la bucata. --_.27 TOTAL ore 0.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime.8514.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru. .56 buc /7.udatul propriu-zis cu furtunul. .20 m.COD [ ._--]~~ CfI __ U. 1-trandafiri. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 . Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0.05 I ore 1 0._ DENU_:~E RESURSA Materiale U. Cuprinde: .. Manoperă Tunderea 1 m3 10.47 0.desfăşurarea. U1 .28 0. • lntindere~' sforii. borduri.borduri.

-_. .02 1 0. Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.03 0.\ .scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii.98 TsH30 1. .) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .8 1.săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.\ 14.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.0351 0. . Cuprinde: În variantele A1 şi 81 .') 27105038031.0610. udarea şi acoperirea cu pământ.14 0. .28i ore 2. ~ COD I .umplerea jardinierelor cu amestec de pământ..98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .săparea gropilor pentru plantare.*) kg 0.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol .25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19.08 32.38 \ 071 \ 7.05 0.prin stropire. B1 .198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.98 1.08 2.lucrari drumuri. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.97 3.săparea gropilor pentru plantare. in varianta C1 se adaugă: . -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.051 0.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice.peste 15 cm inălţime in teren. .transportul in interiorul zonei de lucru.D31 0. executata manual A1 .) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0. C1 . 81 . În varianta 01: .___ I DENUMIRE RESURSA U.05 ore 2..53 3.M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.gran.06 ore 0._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-.plantarea. _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ]. gr=18 1=7 L=1-1. . 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL .5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.59 3.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1.plante perene cu balot În teren.06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt. \ 83 82 .85 kg 1 .\ .99 terasam.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.85 39. buc \ .. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii. D1 .141 0. .prin prăfuire.. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă. .tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.in jardiniere şi vase decorative.--I-----__. repartizarea lor.plantarea. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate. .udarea.\ 104 Plante flora re perene .1 m3 10.până la 15 m Înalţime În teren.45 \ 1.

cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. inierbarea sau bituminarea rosturilor.07912.015 1 1 23203226001891 Bitum pt. nisip sau pietriş şi compactarea lor.07 0.951 0. 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.13 1 1 1 - 10.93/18.01710.015 1. aşezarea dalelor. de pietriş de 10 cm grosime. 1 0. Fl .M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U. .A 1-G1.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.cu .0-7.0-7.33 1' 0. G2. F2. inclusiv cilindrarea lor.251 0. El.102 14.Al-G1.01 .04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7.07 0. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru. Bl.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10.Oxl0.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186.M Al / ore /16.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c. Gl .0791 \' 84 85 .101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.33 0.08 0. urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată.01710. F2 .9514.101 12.93 18. Gl.251 0. Cuprinde: .10710.0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.08 0. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 . G2 . .33 0. Se masoara la metru patrat._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U. 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.01710.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 .cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10. 1 .NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 . aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.cu .02 Placa belon pt pavaje dim. de nisip de 10 cm grosime.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn. .02 1 - 1 1.1011 1 - 10.04 ore 16. .25 0.08 0. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.A 1-Gl.cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.Fl.cu . aşternerea slratului de balast.----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor . el.Al.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.1 m2 1.071 0.0571 1 m3 1 - El .107 0.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.01710.

Se masoara la metru de dren \ \.._.. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0. . A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.86 0.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru.85 Cuprinde: . .02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.21810..baterea cu maiul.0851 0.46 ore 1._----- -U.lucrari drumuri-terasam.015 mc apa pe mp de imbracaminte. in teren impermeabil.udarea straturilor. in teren permeabil.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil.drenuri .evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru.12510.94 0.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10. COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~.. 1 2.aşezarea În straturi a materialelor drenants.12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.86 :.. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 .1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt. 126611228043211 Tub bets.circ.M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0..98 64 0. 87 ' 86 . . -. .2181 1 m3 10. . 1 kg 10.""'" . ~~M . COD .0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate. 1 ore.017 0.21 2.0-7.Săparea şanţului. În teren impermeabil. 1. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars.-_.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.drenuri .montarea tubului colector.drenuri .01 1 0. .-_ -J. .

din turba uşor tăvălugita. .stratul . sistem 1: 15 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. \ din patru straturi.din doua straturi. . din turbă uşor tăvaluqită. din 70% zgură neagră fină.stratul 1 de 15 cm. din zgura neagră qrosieră. sistem H: .004- 0.stratul 1 de 15 cm. din 50% zgură roşie fină.stratul 3 de 3 cm. _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0.71 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip. din piatră spartă.stratul 1 de 12 cm. din zgura roşie grosieră.stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră. . . prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.oe \ 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip.din doua straturi. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.03 1. 11. 4 cm din turbă.B \.stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină.stratul 1 de 15 cm..1 1. \ Zgură expasndată ptterenuri sport . F1 . 88 89 . H1 .12 \ \ 1. din zgură roşie măzărată.stratul 1 de 10 cm.stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră. E 1 . sistem C: . D1 . . _ stratul 4 de 12 cm. din piatră spartă. din piatră spartă.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam.stratul 3 de 8 cm.003 \ 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip.din doua straturi.din trei straturi.0-7.din trei straturi.stratul 1 de 12 cm. din zgura neagra qrosiera: . .lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului.slratul 3 de 8 cm.stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: . din 70% zgura neagră fină. 10 cm.stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură. 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 1 de 12 cm. nompacatrea fundului patului. din zgura roşie mazarata. sistem J: . sistem E: .02 \ 0. sistem G: . 15% pământ lutos şi 10% nisip. din zgura neagra grosieră.din patru straturi.19 de S648 \ kg \161. din piatră spartă.IUllul 4 de 8 cm.79 1.din . G1 . sistem B: .75 0.stratul 2 de 8 cm. din piatră spartă.stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos.11I\luI1 de 12 cm. 25% pământ de frunze. corectarea finisajului. .din trei straturi.92 0. ezarea straturilor drenante şi de suprastructura. 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 . din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm. C1 . B1 .sistem A: . sistem D: .stratul 2 de 10 cm.89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r.stratul .stratul 2 de 6 cm.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina.din patru straturi. sistem F: .1 1. . 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos.stratul 2 de 8 cm. . Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera. din 60% zgură roşie fină. 30% pământ de frunze sărac cu hum~. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata. udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0. .172\208. zgura roşie mazarata.. (. tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip. . zgura roşie qrosieră.02 \ o.. lu fina şi 7% rnll.stratul 1 de 8 cm. .

127 0..0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.76 1.06 1 0.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.04 1 0. -.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.94 0.316 .lucrari drumuri-terasarn.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.39 E1 \ .01210.481 1.37 3.134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0.terenuri de sport .M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.167 51.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.52 2.8 0.164 0.35 2.') 90 m3 t kg 0. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.31 2...52 1. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.05 1 0. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.161 m3 0.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r..167 \ 0.27910.00451 1 m3 - 10.48119.57 1.01910..' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.0-7.95 \ 1.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.37 1 1.agricultura Zgura expasndată pt.06 - 91 m3 0.38 ore 2.8511.88 2.338 0.05 0.74 0.lucrari drumuri-terasam.04 10.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".01 ore 1.36 0.029 25.

Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 .stratul 2 de 3 cm.44 ore 0.5 cm. .stratul 1 de 10 cm.stratul 3 de 0. din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă.79 1. din zgură roşie praf.5 cm.stratul 1 de 6 em. din zgura roşie mazarata .din trei straturi.stratul 3 de 0.5 cm. sistem A 1: .: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt. prepararea amestecului de agregate.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0. 01 . .. corectarea finisajelor. din pietriş. sistem E1: . din zgură neagra gosiera. .022\ 0. sistem 81: .-:-fu I rn3 \ 0. din zgura neagra grosieră.Amenajarea terenurilor pentru sport. din zgură roşie grosieră.59 ore \ 0.stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. 81 . .slratul3 de 0.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.din patru straturi. din zgură neagră grosierâ. m3 . C1 .stratul 1 de 20 cm. sisitem H1: .stratul 3 de 3 cm. din zgură roşie fină. COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale . . din zgura neagră qrosieră.stratul 1 de 10 cm. de la bază În sus. din pietriş.022 \ '. zgura neagra praf.luerari drumuri-terasam.stratul 4 de 1.*) =:B m3 . Il măsoară la metru pătrat. .din cinci straturi.5 cm.stratul 1 de 15 cm. -stratul 2 de 20 cm.stratul 2 de 6 cm. G1 . IIlndrarea straturilor. din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. din zgura IIprinde: parea terenului. E1 .35 \ 0.stratul 4 de 0. zgura roşie praf. .stratul 3 de 0.stratul 1 de 15 em.din trei straturi. . şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură.08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. .terenuri de sport . . din zgură roşie grosieră. din 80% zgură roşie fină şi 20% argila.49 ore 0. zgura roşie praf. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru.stratul 1 de 6 cm.5 cm.stratul 2 de 4 cm.stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. . zgură roşie praf.stratul 3 de 2 cm. Manoperă 0. din zgură neagra grosieră. .stratul 1 de 20 em. sistem F1: . .008 140. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă.005 kg m3 \ 0. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 .stratul 3 de 0.stratul 2 de 2 em. din zgura neagră grosieră.stratul 2 de 14 cm.5 cm. . lIdarea straturilor. sistem 01: .5 cm. IIlvelarea sapăturii. din 80% zgură roşie dina şi 20% argila.5 em. NOTA: straturile sunt numerotate A 1 . din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă.stratul 2 de 3 cm. . din zgura roşie praf.03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport .din trei straturi.58 0. sistem C1: . F1 . din zgură neagra praf.131 \ m3 10.din patru straturi.din trei straturi.stratul 4 de 0.. . 1.stratul 5 de 0..5 cm. .din trei straturi. H1 . din zgură neagră praf.*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt. . sistem G1: ..

. Manoperă U.173 0.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7..aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş. balast sau pietriş şi cilindrarea lor.406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2. Se masoara la bucata.64 0. turni de' 5 cm nisip.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0.11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea.77 '/1..24x 40 S 2111 U. e măsoară la metru patrat.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor. Cuprinde: . .M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale . • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru.lucrari drumuri-terasam. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0. CANT U. ştemerea slratului de nisip. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.M F1 k9/105.41 2.93 m3 0.0-7.7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0. . lichid uşor tip 4 S 54 94 95 .lucrari drumuriterasam. 111. .00xO..umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm. grosime. • prepararea mixturii cauciucate. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm.săparea gropilor de 6. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt. .19 0.91 1.21 0..fasonarea şi prinderea scândurilor. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt. de 10 cm grosime.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru.03 1.00x3.485 m3 m3 kg 0.03 H~.60 rn.

069 \ 0.05 1 0.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.43 \ 155.8m S 3416 \ m3 \ \ 0.327 \ 1.porţi de fotbal.09 1.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 . G1 .CANT COD I DENUMIRE RESURSA U.Msoara la bucata. corespunzator unui consum mediu de 0.287 \ O.stâlpi din metal fara scaun.7 . la teren volei.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0.pt.stâlpi din metal.8 7. B1 .00m S 8689 \ m3 \ 0.tip SAC.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.2320322600189 Bitum pl.stâlpi din melal cu scaun.s.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.stâlpi din metal. transportul ei de la sursa şi udatul.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.163 \ \.Omm S 1667 \ kg \ 155.594 \ L=5-6. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.33 6. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol. A 110x 1.stâlpi din lemn fara scaun. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.43 \ 155. .363 \ 0. pentru rugbi. Ia teren de tenis. la teren volei.\ 7. TsH38 m \ 2. F1 .A d=14211=6.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.0:: Confectionarea si montarea de panouri. C1 ." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2. la leren de baschet. D1 .94 m\ 2.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0. la teren volei. .12 0. xocutarea cutii/or de fixare in sol.987 kg 2. A 1 .25 5.075 16.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.0-7.g=50/50-100/100 1=1-1.81 7.porţi din lemn.164 0.07.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse. nnfec\ionarea şi montarea fierariei.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.3 "(22103215357 \ Teava const t.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot. 96 97 .nec.piloti de ste.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.363 \ 0. porti si stalpi la terenurile de sport .110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.0001 kg kg m3 m3 kg 0.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL. apa pentru compactat.069 \ 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30.381 0. E1 .287 \ 0.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.83 4.

A 125x 2.96 13.'~4.569 I ~D J \. uprinde: dislocarea rocilor.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r. --.37 4.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .03 0.569 I 0.77 2.147 I 0.2 99 98 .mJi8s ore 0.75 5.08 11.51 9.06 1.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă.07 35.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem. I 0._.anroc._-.22 U.307\3.2.2.158 • ~şezarea lor pe poziţii.129 lerasam. 2430116103529 Vopsea gri interior v.35 3.11 1.B1 5.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.154 1.12 49. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.7151311.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .33 0.43 2.I 1 m3 1 0.851 kg 1 0.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.40.3341 0.0-7. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.34 29.M-.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.851311.M ste'. e măsoară la bucata.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0.2 1.01 1.06 16.59 1 9.- .s.drum.lucrari drumuri1 m3 0.02 l. 1\1.3 0.01 5.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88.16 1.~-. . • spargerea manuală În bucăţi ornamentale.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.. F1 I U.M A1 MateriID!l \ kg \ 79.- U.07 1.74 13.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2. 4..7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.129 stancarie ornamentala I 0.124115.05 \ ore 0.9x3.7421 1 1 M .magma/ice pt.725 0.pereur Manoperă kg 177. m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.52 7.287 - 0.

gran..--_.I 4.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras..42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist .94 3.ingraşământ mineral. .drum.pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore . Cuprinde: .anroc.-. 81 ..solidarizate cu mortar de ciment. nivelare. executata cu blocurile A 1 . Se masoara la metru cub de blocuri grupate. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.magmaticept. folosind: A1 .transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca..23 ore 0. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ.TOTAL A1 ore 0. . . aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului. I COD [ -.COD ~'.68 9._--_.94 2.vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0..0-7. -.-.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ .._.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.32 81 1. expuse la eroziune. .sol vegetal.07 0.-------_.8 4.I 6.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r.---. în vederea protecţiei.alagerea materialului stâncos corespunzator. cu NETEZON netesut inierbat)._----_._-_.05 0.solidarizate fara mortar I 81 .-----DENUMIRE RESURSA ---_. _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.8 0.M 1--1 -. DENUMIRE RESURSA CANT U.M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.Materiale M 181 kg m3 kg 19.---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.

AVÂND AGREMENT TEHNIC . Conţinutul capitolului 1. '~~~.~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE . CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ . 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . 4. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe.~::4~. .FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare . la zeci de metri.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE . Conţinutul normelor 3.l. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.1.G. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .1.2.D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1. • .CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. 3. 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2.1.L-P.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.MATPIO.1. INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.T. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.

transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_.109! 0.: axcavare cu ralor. K1 .1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor. 131.801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor. cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A . ll1 .2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator.14/ 0.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F . 11. G2 .---. L 1 .2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator.089! 0. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor. Transportul materialului excavat.075 .600-800 mc/ora B .M 1- CANT E1F A1.1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor.801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D . M1 . . J1 .2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator.M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0.Transportul materialului excavat. xcavare cu rator..-. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 . 104 105 ~~~. cu instalati. Se măsoară la 100 mc şi km.600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.

~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.2801 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor..1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor. 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor. 801 . 106 107 .058) 0.Utilaje I - - U. K1 . 81 .06) 0.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.049 ---I U.089/0. F2 -1601 .M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0. E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.1001 . M1 ._-----.054) 0. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor.M .. 11. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.067) 0.--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U. L1 .--. F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0.2001 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.--_ .2201 . 3001 .066/0075 --.2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 .2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.045 0.M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor. CU Se masoara la 100 mcşi km.075/0.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 .2601 .052) 0.-------'. cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.042~39 t 0. G2 ·1801 . C1 .• __ .2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor.036 A1 ·600 .800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor. J1 ·2401 .

3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor..3301 .-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U. N1 . P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~. _.~~~~_n~~~~ă .3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor..2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor..anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.M. _-----]_. L 1 .2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.O Transportul materialului excavat.1I rolor. 11. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0..M M'CANT I I N' 0. K1 .1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator.3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2601 . M1 .2201 .07S/ -I··=h_. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor..1601 . 1 0039 042 -. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 .!1.2401 . G1 -1801 .---. 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 .0451 0.M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 .0361 I I I I I I 108 109 . cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t.-. U. 01 . --C1 I 01 0. J1 ._ __ 1 ore ~054/ 0.2801 .2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.049/ 0.. F2 . CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila.3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor.~ .m U.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE.08 t39S216000720sl1!..Utilaje r:t.07~.800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.OS2/ 0.3001 .

M 1-1 I ---. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice._-CANTITĂŢI DENU U.?oo.1. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -. se pot efectua transferuri = (selecţii de devize. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~. De asemenea.036 1.'onwr. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa.--.]------_.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. I U. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea. permite progrllllarea.14] 0. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus. '.64 Mb RAM şi Monitor 15").-..--_ .0321 0. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate.089 '-0075/0. dOll etc. 110 .onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr. s --_. CD-ROM. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă. R1 . Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj.--·1-------------COD . de obiec~. precs metodologice" qe aplicare a acesteia.025 ----··-.~_L?!~] 0. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu. "IIlarte de tip utilitar.)... DENUMIRE RESURSA .M - ----_. Windows 98.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. Windows NT 4. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA.CO~--"DENU I -.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 .. aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a.J COD --_. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $.. 01 ·4401 ._----. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz.--. ~ pe care le-a avut cu ':lClnd.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc.. 6012001 prjvi~~a(hi1.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000.jlogii oi.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. S1 ~5201 ._----. indiferent de Slltsa de finanţare. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.06 CANTITAŢI U._. GOD~tAJMIRE-""""RSA.------ JOO o _.~ialjzl~zeaceste norltit.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins .care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t.M ----J-.0. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-. HDD-IGR FDD 3. fără TVA. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal.0261 0..1091 0. _____ •.XCllvuro OU rolor.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor.066 ----.02910. preţurile pot deveni n~ciabile.5". '--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM. __ 0.i\iile Jlublke pentru servicii.0 sau Windows 2000. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in. • stabili te prin negociere di rtqă.4801 . ----RE RESURSA Itilaje U.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10.•• _.

I oxcavare cu rator. F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.3301.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 11·2201 .. 01 .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor. cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat.0321 0.3601 .M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. D1 -1201 . N1 .3001 . J1 .2601 • 2800 mc/oră tncărcarea.111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.07510.2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.~10. Se măsoară in 100 metri cubi şi km.2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 . K1 . \~ U.1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.058\ 0. M1 . G2 -1801 . H1 ·2001 ._--. F2 . E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. __ .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor..4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje .067 .M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm. 01 . G1 ·1801 .benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.029 \ \' 113 . " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u. E1 -1401 .M--E~-- A1 81 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.600 . 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.~o.ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0. L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U.\.089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U.3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator. C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0.

021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal .071 ---- .052 0.51 lucrări de 1 ore 10.125 0. Se măsoară În 100 metri cubi. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.07510.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.M R1 CANT ==---cC----·C. C2 .125 ' 0. 01.058 0.054 0.5t I 0..10310.09810. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.075 0.6\1 rara tractor 1 ore 10.la lucrări de cablu 2.măsur.0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20.11610.29.08710.077 0.-----r---COD 1----.048 0.102 0. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al . max.1401 .i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.400 .078 0.088 0.023/0.101 10.068 0.12910.06610.06210.113 0.101 ore ore ore 0. 4400 mc/h .801 .9 It Buldozer pe şenile 81. ______.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.067 0.075 1 ore 10.801 ...06110.059 0.excav.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor._._-------_ .042 0.29.068 0.1410.066 1sl06 Depunerea materialului excavat.075 0.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.13710.1401 . C1 .1961 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.la cablu 2._-----_.109 0.092 0. E2 -1201 .05410.601 .06 114 115 . El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.1-61t fără Iractor 10. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 ._ . Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor. Fl .1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.047 0.172 0.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt. G2 .1001 .0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max.excav 1 ore 10.04710.0710.09510.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.excav.07510._.0810.600 cu rotor.29. U.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.180 cp Autolaborator ptrnăsur.075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3._---- DENUMIRE RESURSA ._----- 1"--C-OD--.17610. max.054 0. _..09 0.08 0..09 10.089 1 ore 10.137 0.. .1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.10110..12510.086 0. _.1.0781 0.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.066 0.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 02 . F2 .196 0.14 0.0661 0.10910.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal .062 0.

058 0.1401 .2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2401 . ~. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt. G1 .COD DENUMIRE RESURSA .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.. E1.2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator.1.3301 .1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator. N 1 . E2 . 116 117 .1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.2601 .042 0.3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor.5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3._------- G2 ore 0..3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.053 0.M TsI07 Depunerea materialului excavat.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.---------. K1 ._------------_.1801 .061 G1 .801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2801 .2001 . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 .2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. J1 .600 .1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. F2 .masena lucrari de cablu 2.048 ore 0. G2 .3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. M1 .6tf fară tractor . Se măsoară in 100 metri cubi.2201 .1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. CANT U.066 ore 0.3001 .. D1 -1201 .1801 .2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. H1 . L1 . 81 . 11. F1 .

D )ENUMIRE RESURSA U.04 \0037.1331°..0330. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt. . COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal.1.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10.04810.0541 0.032 0.024 0.1771°..049 H1 ore \0.089 0.039 Autolaborator pt.9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3.047 2922140006742\ 0.9 tf Rulou compactor vibrator 3.025 0.054 0.180 cp 0..0381 00351 0.03710.2181°.1. 1 0.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 .. 1 0. 1 ore 0. excav.101 0.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.0531 0.042 ~ L1 0.\0. 1 0. .035\ 0..0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-.5t J~J Iare 10.-COD Utilaje.măsur.0771 \ 119 118 .028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.101 10.075 0.03 10._ .055 0.2791°. .07 0. max.04810.067 0.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.07810.058 0.61t fără tractor Iare 10..9 tf Rulou compactor vibrator 3. max. excav.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt.053 1 ore 10.06610.032 0.04210.068/°.03810.025 0.061 0.la lucrari de cablu 2. 34105400048041 ----------~---.61t fără tractor \ U.1511 1 ore 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.07 0.1. .043 2952240004009 3410440005605 are I 0.08410.1181 I ore I 0.M E2.29.082 0. max.046/°.078) 0.05410.03710.036 0. _.09 10..Q3 0.131 0.05 0.11610.14 0..0661 0.048 0.0421 - 0.la lucrări de cablu 2.10710.07 0.029 0.• COD 1 ore 10.045 0.06 ore 1°.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .052 0.0971 0.măsur.024 CANT --------------_. 1 0.065 0.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2.036 ore 10. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.05410..044\ ore 0.052\ / ore 0.91f Rulou compactor vibrator 3..29.0610.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.. .. max.03510.29..1. .10310.129 0.29.101 10.042 0.0321 10. 6500 mc/h Macara pe şenile 20. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0.5t ~ri de Iare Iare 10. 6500 mc/h 0.0281 _ . excav.masur...la lucrări de cablu 2.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.05410.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.M..048\0.0321 0:03 10. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .M 11 -1ore 0.038 0.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.151°.109 0. excav.

.0661 0. .0781 0. 1 ore 10.061 U.125 0.rotor.M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10.ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou.053 0.3601 .9 It Rulou compaclor vibrator 3.0891 10.2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20.51 ptrnasur.082 El -1401 .la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81..rotor.E2. max. 1600m~o'" inc'"". cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat.08 0. 1 H • 2001 . excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 .180 cp Macara pe şenile 20· 29.ti.la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.116 0.07510.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2.1410.05410.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl . mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 . excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 .rotor. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat.133 0.3001 . Gt .TSI08 Depunerea materialului excavat.07810.279 0. excav.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.0491 ti ~ 120 121 .048 -_. 1801cu rotor. excav.1601 . excav.240 excavare .1..218 0.2601 ·2800 excavare cu rotor.0671 10.rotor.068 0.15 0.06 0.~CANTIT.098 0.. max.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0. max.2201 excavare 1 1 J .. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 . .nsta/.0541 0.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A .07 0.~ ou mIJr.1771 C 0.29.600 cu rotor.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml .0421 0. 295227000281811nslalalie de haldal mat.101 10.rotor.2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor.101 (} pt măsur.048 0.. el -1001 -1200 excavare cu rotor.I~TJi~_I Iare 1 0.0541 0. ..12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2.! U.1801 .1201 .rotor. .0661 F • 160 . I ore' 10.rotor. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 . de ex".052 0.mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 . '40. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .129 0.10910.04210.9 It Rulou compaclor vibralor 3.05810.1011 0.801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor.1.rotor excavare cu 1600 .12500 m .

1000 mc/ora B1 -1001 .--- ~---EE~ UM '..065 0.800 .132 --.09 0.045 0.025 0.9 tf .1600-3600 de A 1 .0351 0.29.409 0302 0.834 -".036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.M H1 ore ore ore ore 0.0281 Riparea benzilor de transport.022 0.033 0. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 .03 0.6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .:. cu utilaj combinat depozite .037 0.029 0.04 K1 0.6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.027 0."'--_ .097 0.transportoare ore ore ore '. -[~=- CANTITĂŢI U.:~----------ore ore t.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.042 0.2250 mm.:~-=--:.302lli.024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.032 0. max.p_ro_d.800-1600 mdh _--------.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.026 0.03 0.la lucrari de cablu 2.06 0. \ 122 123 ..03 10. -- Descarcarea sau incarcarea. 12500 mc/h pt.024 0.1.0371 0.038 Tsl10 1.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.044 J1 0.transportoare B1 .0321 0.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.077 0.032 0.400 .măsur.600 mm 1800 ..0.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi. Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20. Inslalaţie de haldal mat. _" _--~ .036 0.108 0.409 1.1.028 0.025 0. excav.037 L1 0.035 0.066 Rulou compactor vibralor 3.029 0.la lucrari de cablu 2.ore 10. A1 -'61 0.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20. ~l CA ._-_.084 0.035 0.07510.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.51 0.tip Ks .048 0.1.Q7 0.1200 mc/ora e1 -1201 .05 11 0.032 0.29.

acetat de etil.2. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca. 1. - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic. . 2.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. acetat de etil. . . injectarea suspensiilor În foraje sub presiune. . . funcţie de scopul urmărit. prin decapareşşi amestecare manuală.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv.2. cu un material uscat. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC.1. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. realizate prin: . supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. acvafil şi apă. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime.pompă de injectare. În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. din PVC cu diametrul maxim 75 mm.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului. sau tuburi PVC cu manşetă. completate cu lucrările: . a unui agitator tampon. contra ravinărilor. decaparea platformei terasamentului degradat. prepararea Suspensiilor injectabile. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re. acestea combinând două sau mai multe componente. 1. bentonită. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . silicaţi. . Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a. folosite În diferite combinaţii şi Proporţii.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. bentonită. tensionarea definitivă În trepte. . experimentate anterior şi omologate.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor.3.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment.spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. . Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise.1.. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. la forajele ce se . Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat. Conţinutul capitolului 1.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului.introducerea tirantului În foraj. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast. prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. execută cu tub antrenat. . - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. silicat de sodiu. În interiorul tecii de polietilenă.mai mici de 1000 metri cubi. ca lungime. acvafil etc. număr de toroane. din ciment. sodă calcinată. conţinând În diverse proporţii apă.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. . Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. sodă calcinată. ciment. injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează. 2. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete.

se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente. . Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}.12. 2. proiectant. iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus.3. p. injectat şi tensionat.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. . nu sunt cuprinse În norme. 2. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate.1. acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. .4.1. I 2.11. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri.2. 2. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite.15. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. \ \ . Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate.1. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren.10. 2. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină.2.1. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. injectat suspensii. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. 2. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje. Consumurile specifice de materiale 3. Consumurile specifice de manoperă.1.realizarea operaţiei propriu-zise. acţionată electric. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24. .1. 2. .3. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. pentru confecţionarea elementelor respective. având o putere instalată de 58 kw.5. au un nivel tehnic ridicat. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte. 3.. 2. 2. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini.sensul reducerii valorii totale .E.2. .amplasamentul lucrării. constructor.6. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini.13. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji. execuţie În vigoare. reţete cu dozaje pentru concent 3. ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. injectării propriu-zise. . prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. acestea. 3. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor.normă fiind considerate.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice.7. Conţinutul normelor 3. 2.verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor. 126 .8. 2. 2. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi. 127 2.14.9. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar. tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. 3. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. dar numai In.

4. 3. 4. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect).2.05 pentru unghiuri de 6 .2.1. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj. J 24.25 . ' 4. 3.7.3. 4. Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi.3. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant.8. Pentru articolele Ts J 01. Ts J 17. Ts J 22. \ 129 128 . Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată.2.2. Pentru articolele Ts J 13.3. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. 15. Pentru articolele Ts J 06 . Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. Ts J 16. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective.5. Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at.6. Înclinată sau verticală. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje.2. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat.89 .15. 3.6.28. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 . 4. Consumurile specifice de ore utilaj 3.3. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. Ts J 19.Ts J 10.40 .9.1. cu utilaje amplasate pe apă. T5 23. 4. 4.2. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. Ts J 18. 4.25 pentru foraje orizontale sau ascendente. se majorează cu un coeficient K7=1. 4.2.3.10 pentru unghiuri de 26 . cu următorii coeficienţi: K3=1 . K6=1 . măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. K4=1. Pentru articolele Ts J 14.4. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN. 3.4.5. Ts J 15.2.3. măsurat pe suprafaţa orizontală. 3. 3. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. K5=1. Ts J 20. 15 pentru unghiuri de 41 .

A2 .Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare.var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. \ 131 130 . Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente.56 7.54 7.02 \ 0.. acolo unde se impune. . Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL . . 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect.4 kg 205 205 . in vederea amestecării cu pământul degradat. " Transportul cu incărcare.Saparea pamântului degradat.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast.. Transportul materialelor stabilizatoare (var.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. buldozer sau autogreder.02 ore 3. acolo unde se impune. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit. . ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc. in straturi uniforme de 20 cm grosime.-- . A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. după săparea şliţurilor. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m. __ . cu amestecare manuală. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf.var bulgari şi cenuşa de termocentrala. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 . " Politura suprafeţei platformei.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. . im straturi uniforme de 20 cm grosime. cu amestecare mecanica. cu maiul mecanic. ciment. . "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm. in inchidere de linie c. prin inlocuirea materialului din terasament in slituri.4162. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri. acesta urmând a fi evaluat separat. mecanic sau manual cu roaba.M .Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare.LI o -_IL.22 ore 3. Cuprinde: .Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. _. măsurat in Săpătură.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. " Polilura suprafaţei platformei decapate.f. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui.. Nu cuprinde: Încărcarea. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă.

~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16.Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. Se măsoară la metru cub terasament stabilizat.---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor.Transportul balastului pentru inlocuire. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire.pământ şi ciment. cu sapa din: A 1 .Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei. . . .dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. . compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. Cuprinde: ..Săparea. .----J .Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !.Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. A1 . Bcm.17 TOTAL ore 6.Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. Nu se cuprinde: ..Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. . .Politura suprafaţei platformei după săpare. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime. B1 . .17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. . .Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el. inclusiv readucerea şi compactarea. in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. . .Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. separat. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel.Împrăştierea.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat. .Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei.Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. diferită de a platformei căii. . . transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime. . in inchidere de linie c.balast Cuprinde: .Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului. .--.Pământ stabilizat (Ioess) B1 .asfalt turnat de 3 cm grosime. Nu se cuprinde: . _ COD __ . -'""r U.Spargerea bulgărilor de pământ. .Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist. transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. .Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m . ~ 132 133 . prin decaparea platformei.Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal.M . cu roaba pe 50 m. .Evacuarea pământului degradat cu auto.. 50 m.Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă.Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual. . in grosime de B cm din terasamentul CF..f. cu: Hidroizolarea platformei caii ferate.

177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0.305 0.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera.91 0.06 2.03 0.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1.04 0.Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.177 0.interiorul drenurilor ca filtru invers.31 0.01 0. .CANT scoabe pe melru pătrat. .02 0..39 71230200111001 7134030012200 -------------.M 0. de suprafaţa orizontală. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului.17 0. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt. Nu se cuprinde: .. .0-7.Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.64 - ~ 0.286 6. Cl .241 0.42 1. 81 .Derularea sulului de pânză. .775/0.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21..177 0.04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0.15 0. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.775 / kg 0.0 mm S1667 Bitum pt. care se evaluează separat.~-~--- f.10 m. efectiv protejată cu Netesin.03 0.Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm. verticala sau Înclinată.::.platformele terasamentelor de CF şi drum. Se masoara la metru linear de avantub pozat. .19 0. Cuprinde: Cuprinde: .333 I kg 10. contra ravlnărilor. . pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al .:-Fierar belonist Izolator hidrofug .~N~Ail : A1~ ..0164 0. Material lextil netesut NETESIN m /0.2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.77510.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -.03 0. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. cu doua 134 \ 135 . cu panza netesuta NETESIN.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor. cu auto. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.__ ore / ore T:.taluze. Se măsoară la metru pătrat.Săparea.

categoria E1 . .Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii. de la poziţia verticala la cea orizontala. .0921 1 buc 1 0.1841 1 I r 1 kg 1 0.004 \ 0.0060.003 I 0.004 0.5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.categoria 01 . I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa.008 I 0.008 \ 0.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.00481 0. imp.012 buc 1 0.Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.Cap carotier cu inse~ie Widia pt. cu diametrul de 90-130 mm.Jntreţinerea utilajului În funcţiune. Placuta met.Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.72 0.14 1.categoria F 1 .41 0.categoria C1 .Executarea Nu cuprinde: .j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 .grupa 4._EE~1'G: : buc \ 0.004 I 0. de: A 1 .009 0.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0.2761 12862507307330 1.004 I 0.categoria Cuprinde: .Prepararea ._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0.106 I 0. kg 14.003 1 0.012 I buc I 0.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.001 1 0.004 I 0.53 0.03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .de 16. .008 I 0. la melrulinear de faraj.009 0. netubat.012 \ buc 0. .008 I 0.004 1 kg 10.23 1. pentru consolidari si etansari de terenuri.012 0.001 1 0.105 0.002 Foraj rotativ cu circulatie directa. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.03 ore 0.012 I buc I 0.0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.dur(widia)bk15.002 0.001 1 0.Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.035 / kg 0.categoria B 1 .071 / 0.alama rotunda 0= 5.0084 m31 0.0021 buc 0.Mf-I CANT .00241 0.categoria G1 .004 1 0.004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.68 1 I \ 136 .001 0. = Schimbarea sapel.008 0.31 3. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0.

0132 0.016 0.008 0.84 1 C1 4.307 1 0. _Întreţinerea utilajului in funcţiune. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- .dur{widia)bk15.006 0.68 Foraj rotativ cu circulatie directa.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I .23 13.36111. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.028 0.----_.018 0.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.012 1 0. inclusiv tubarea.01 0._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.028 0.012 \ 0.012 0.143 1 0.024 0. 1 0.003 0.Extragerea tubaj ului. _ Manevrarea garniturii de foraj. 16.[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.184 \ 0. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei. 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.478 11.09 1 D1 6.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm. .02 0. 1 0.alama rotunda 0= 5.----~-~~ U. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.368 \ buc \ 0.87 11.004 0.024 0.categoria 01 .02 0.39 /9.21210.008 0.02 0.015 0.87 2.02 0.028 0.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.024 0. 1 0.01 0.M A1 ore 0.004 0.008 \ 0.028 0.255 \.004 \ 0.01-24g/bc imp.02 0.17710.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 .024 0.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0.681 11. introducerea şi extragerea.categoria C1 .276 \ 0.007 0.007 0. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj. 138 139 .---.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.48 1. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.024 0.028 0.categoria B 1 .004 \ 0.28 1.86 1 B1 1. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.092 \ 0.016 1 \ buc \ 0.2481 kg 0.871 12.25 8.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa. antrenat de instalatia de foraj. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.

001 0. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.A SIc146x100LT35 I 0.neagra nefil.21 I 0.071 1 0.029 0.002 1 0.c.002410.005 0.M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"". 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.alama rotunda D= 5. 140 t' .2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.016 0. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.de trecere etansa prin zid Stut pl. cu tuburi PVC broşate.---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.1 - ..injectii in camas.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.003 Nu se cuprinde: .006 I buc buc 0.idia 0=76 S 328 ~.006 0.exec.004 1 0.201 1 0.303 1.004 0.006 / / buc 1 0. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu.rigid tip m 50x 2.02011 0.003 1 0.37 1.012 0.012 PVC sau tubul cu manşon.004810.004 / 0.004 1 0.( I 6. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă. in faraj. kg kg m3 0.374 I 0..008 1 0.003 0. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.7391 1.012 1 buc 1 0002 1 0.24 I 0. .·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U. la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 . _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare.01081 0. Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.dur(widia)bk15.01 1.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.001 1 0.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.035/ 1 kg 0.1 o () dec.008410.002 1 ------.1061 0.87 2.1421 0.005 / 0. B1 .741 3. imp. cu tuburi PVC cu manşetă.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.009 0.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.9 7.galerii.grupa 4.12 0.puternic fisurate. 141 .2 1.002 0.001 1 0.I( O.004 0.m .016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.43 1.001 m kg 10.de 16.69 4.18 5.v.necoezive.004 0. 2746133809639 m31 0.153 4.Forajul găurii.008 1 0.008 0. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.006 0. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.08 6.

063 0._-_. in forje Al A2 81 82 Cl .06 1 0.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1. Teava constf. Cuprinde: .5:1. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.066 0.'.Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj.01 I ore I ore 1 0.M CANT m 10.•.15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. .Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).suspensie 5.~.06 3.Realizarea forajului. ..I .03 0. faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.063 0.I 101 603 l!i l!i \ 142 143 .001 I A2 I 81 0.23 ore ore ore 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6. . ' ..Prepararea şi injectarea suspensiei.09 3.ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1. Nu se cuprinde: .t~ .-'-'. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12.M 1-I Cuprinde: .15 I . Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.09 3.1 1 ore 0. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei.s. . bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10. .din: TsJ10A Obturator gonflabil.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U. . ' ---~_.Al . cu ajutorul apei pompate.063 0.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate. .001 1 kg kg 15..13 ore 5.Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT). Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.15 3.02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje. .silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4._--_.de trecere etansa prin zid a conduct.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.1.ciment. ._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U. . .ciment.Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul.~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U. .5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15. .5:1._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.02 0..Supravegherea forajului pe timpul injectarii.. '--'-'-'-'-I"~~ .063 0..

83 ore 3. geot.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune.1 - S 790 m3 kg kg m 0.04110.-----L u.96 ore 3.6 9.638 1.5k~ U. .5kw ore 11. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR. .M 82 C1 _____ .05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.04 DENUMIRE RESURSA 1.~ el 771. .863 1.32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.1 15..4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice.92 2.cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11.iale Ţeava inst.neagră nefil. 2.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3.04 .M A1 m3 kg kg 0.74 TOTAL ore 15.83 145 144 .Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului.4 345.m .03 0. .. .Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj. manomelre inregistratoare etc.82 - --~---.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii.._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.M A2 0. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: . ! Ţeava inst._L _ Mate .Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate..82 ore 10.7 81130200701001 1 ore \2.-------. Nu se cuprinde: -.12 1.4817.08 - B21 L~~JTI'381_?-.9212. a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare..t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.87 r- CANT I I 0.32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0. manometrelor cu dispozitivele de protecţie.075 221.5 - COD - 0.6381.1 274.neagra nefil.86311.03 - 1010 15. .01 2.suspensie 5.638 1 ore 18.MI-.m . CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.05 13.-_ __ _---. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.05 U.835 157.----_.83 255 304.281 ore 2.035 20. . --..2 0.

.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5. Se masoara la bucata foraj lubat.--_. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14. Cuprinde: Cuprinde: . COD 1---.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal.11' 0.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.COD .45 TOTAL ore ---------.Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj..de glisare a cofrajelor pres.46 \ ~. Nu se cuprinde: ._CANT U. _-------------. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.001' I 0. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm.Filetarea sau refacerea filetelor degradate.____ --]-:E CAr U.M 1----. Se măsoară la metru linear de tubaj extras.Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor. 147 146 . .45 / kg /6.M f. .276 ore 1.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf. --~. DENUMIRE RESURSA I U.Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului.hidr.M __ . Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui. COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual._-_.46 0.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst..5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------. . .3. .05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.- .--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ .de trecere etansa prin zid a conduct.Curătarea şi spalarea tubajului. ._---ore /1.

Prepararea suspensiei de ciment.Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru.Executarea spalarii cu apa a forajului.neagra nefil. Cuprinde: .~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0. .1-20kw ore 10.M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~. . .Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect.20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. 2722103304835 Teava inst. T! Tirant] de ancorare in teren.Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare . . executata inaintea injectiei de umplere . Nu cuprinde: .TsJ15A Spalarea cu apa a forajului. .Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect.42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect.Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP.5 mm a fascicului. Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor. in Conformitatecu prescripţiile tehnologice.Masurarea. pretensionati. . . .rn .42 inaltă pres. Se masoara la bucata foraj spalat cu apă. cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare.-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U.105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare.---. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . pentru care de aplică norma TSJ11. . 148 \ 149 . . Cuprinde: . .lucru subter.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. fixati in teren Cuprinde: .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru. 8. funcţie d natura terenului şi permeabilitate. Nu se cuprinde: . in dreptul distanţierilor.Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru.Matisarea cu sârmă neagră 0=1. . confectionati din fascicule SPB.

in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material.galerii.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie. NOTA: .c.M 1--I I 0.012 0. . ----~----------. COD DENUMIRE RESURSA .6 S 6675/2 Manoperă kg 10..20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1.5 OL32 S 889 Piesa metal. pretensionati.46 150 151 . cu 0=75 mm.11 0.neagra nefil. 28752763116071 2521216701010 Piesa metal. . Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare. - CANT - I kg mlo'04 ~.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt.-_.. -'. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~. in vederea refolosirii ei.injectii in camas. _"-".Spălarea ţevii de injecţie recuperata.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie. . --. U.Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie.025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0..Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. .m .tch 11-81 E -.rigid tip m 75x 3. odaia cu confecţionarea tiranlului.01 1. ancorati in teren . confecţionată conform detaliilor din proiect. dec.33 m 1. de recuperare) a ţevii metalice.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi.v. ----- TOTAL ore 0.025 0. de trecere etansa prin zid a conduct. conform detaliilor din proiect. .05 CANT U. la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena. COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U. pentru tiranti de ancorare.02 0.Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor..2 Se cuprinde: ._--_..Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului.Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare. ...M . Cuprinde: .M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ ..Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment. pe zona liberă a tirantului.p. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.de trecere etansa prin zid a conduct. Tub izolat tip i.e'Xec. pentru tiranti pretensionati.-...e..05 0. Ţevi din p.

_. :~: ~:~~. ____ COD Materiale .M f-- TsJ21A I I m 10. conform indicaţiilor din proiect. . Cuprinde: .-.pn= 45 atm d~ 32. 4. pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10. . -------_.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru.m .--_ .Manevrarea tubajelor. 2952270003612 \.04 81130200701001 . care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate).. Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri.---------------Tub cauc.22 ore 4.12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment. .03 0. un spor de 24% la norma TSJ20A 1.Transportul prin purtare directă a tirantului. TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.5kw ore 1. inclusiv curătarea şi spalarea acestora. NOTA.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. 152 153 ! .' Sondor 1 ore 1 4.05 4.13 Cuprinde: .Procurarea şi pregătirea tirantului ca material. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental. aplicând norma TSJ11 .::a~:~:~:a~i:::~~~:.-. Nu cuprinde: .Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru. .Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. de 20 m.Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat. pana la lungimi de 20 m . . la metru linear bulb de scelment gata injectat. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj. .Deplasarea Nu cuprinde: . concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment.suspensie 5. ~ ~~A~~Y___ ~ .M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0. ~ CANT U.Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U.054 ~ :::.COD --. .neagră nefil.72 ore 1. suspensiei de ciment injectabila. privind absorbţiile reale.13 ore 0.--. manipularea acestora in zona de lucru. . .22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13.

5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_. . .883 0.3 0. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.. -.. .. se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.-.t. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. folosind şi dispozitivul de susţinere. J.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4. . ._-_ DENUMIRE RESURSĂ - . .TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: . .Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.883 re ~ l.Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare.. Se măsoară la bucata fascicul ancoraj. .-.M~ COD Cuprinde: .57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20.Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare.---.4 0.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. \ 154 155 .Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal.2 7123030012500 COD -.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3.---.Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).53 3.187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.J ore 0.2 15.Prepararea suspensiei de ciment. __ . -Introducerea presei manual. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6. . Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.t~ ore 2. ._--jl1 __ CANT U. conform reţetei prescrise În proiect.Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB. .57 ore 6. ._---------:--. -~-[----------_.de trecere etansa prin zid a conduct.Spalarea utilajelor de injectare. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru.

. .--.Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare.--COD --.6 m.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con .--- -. .Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1. ..sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.5 mm doua câte două vecine. . Se măsoară la bucată fascicul tensional. _--- J ore 3. . .fas. prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului. .lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere.cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3.Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.". _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: .Introducerea rozetei de blocare.07 3. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie.5kw . . -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP. .-. DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA.Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem. . prin aşezarea ordonata a sârmelor.Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare.-. .Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi.07 ore .Curaţarea tubului de trecere.Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute. .Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP.-1 . centrarea lui pe placa de repartiţie.Montarea tijei de blocare.de trecere etansa prin zid a conduc\.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem.-'--.pod tip inel-con pt.0 \ ore 15. . manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul. 157 156 . Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4. de bentonita şi ciment intărit. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare.Blocarea conului ancorajului. . folosind şi dispozitivul de susţinere.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. . Garnil.-.~ TOTAL ore 18. -. -Introducerea presei manual. b) Lucrări de tensiune: .--.Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi.Montarea cricului de blocare.. . .Determinarea eventualelor alunecari. l. . . .Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0. 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar.

.OH ~('III/.SCOATEHEAINClRCrnULN.\lI~IIlNln IlI'. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI.lnut: structura actului normativ .OR~l nEia .E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.AI'II()/lARF..\.\Il. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. HECUli\IlE.El'<WAI.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ.tlV<' date În executarea acestora .1'nII'LIlI .\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr.. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol. NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial.G. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.nauurtc de specialitate În domeniu.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {. Ordonanţă. • •. ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE. titlu. prin acest nou sistem informatic LEXCON.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă. • mUlt CIIIHIIISC.PoTol.8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII"..4.OR ACTIHLm: nE .\ cu AQl'IS·(JI.ICF 1 .RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I.u I.iv nferem domeniului investigat.'iT PENTRUOJNSTIU.J~RE A TElllTOWl. Clarificare pe ton. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.~.(1lMliNITAR. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării. I'. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege.legi.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1.WE lMOlllLl.\1..MATPIOD CAT. ţ .rl ~l DE i lIlmA~ISM I. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.:\. au 1. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare.\Il\S 1HAI.\NUlUI.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial. I'CBLlCn. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I. con. de nsemenea."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări .ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I..I Ofici u 1 Partea 1. ordonanţe. Sistemul informatic L. SiRII.\RI'A IWI/. I (O"l('I'.•1111)/11\. hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.VI!HNp: ('. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:.\j(E. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.:Ullllllt·tAri. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări. tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\..lliWE PUULld.11 U(:tt. Hotărâre de Guvern. standarde şi alte norme şi normative În vigoare.ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'.E. Se . dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.

B.:.. .04. 1/N/03.i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: .. 1 - . revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze. ediţia 1981. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '.c economice a ofertelor pentru licitatii. distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.".1992 şi ordin MLPAT nr.. 13/N/08.gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD .S.. nr. .' DELTA 2000 . .sistem lnformatic pentru elaborarea0gq. -. .~ • BETA 2000 ..~..: ... :F~ I..Activitate de perfecţionare-instruire (training) ..N.03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~.preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! .." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->