Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CAPITOLUL 1

DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI


MANAGERIALE

1.1 Documentarea preliminara


Caracteristici tipologice ale societatii
1.1.2 Situatia economico- financiara
1.1.3. Sistemul de management si componentele sale

Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative

1.2.1. Analiza viabilitatii economice


1.2.1.1. Consideratii generale
1.2.1.2 Analiza potentialului intern
1.2.1.3 Analiza cheltuielilor
1.2.1.4. Analiza rentabilitatii
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale

1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic


1.2.2.2. Analiza subsistemului decizional
1.2.2.3. Analiza sistemului informational
1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric

1.3.Puncte forte economice si manageriale


1.4. Puncte slabe economice si manageriale
1.5. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului de
viabilitate economica si manageriala a societatii comerciale

CAPITOLUL 2

STRATEGIA SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET SA

2.1. Formularea misiunii societatii


Stabilirea obiectivelor strategice
Conturarea principalelor optiuni strategice
2.4 Dimensionarea resurselor alocate
Precizarea termenelor
2.5. Elaborarea strategiei globale
2.6 Implementarea strategiei

CAPITOLUL 3

REPROIECTAREA MANAGERIALA A DIRECTIEI APELOR SIRET


SA

3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului


societatii
3.1.1. Stabilirea obiectivelor societatii
3.1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin
obiective
3.2. Reproiectarea sistemului decizional
3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhice
3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate
3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor
3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice
3.3. Remodelarea sistemului informational
3.4. Remodelarea subsistemului organizatoric
3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor
procesuale si structural -organizatorice ale societatii
3.4.2.Infiintarea /comasarea si desfiintarea unor compartimente
3.4.3. Redimensionarea anumitor compartimente
3.4.4. Infiintarea si desfiintarea anumitor manageriale
3.4.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului
organizatoric