Clasicismul

Clasicismul este un curent literar ce a aparut incepand cu sec al XVII lea in Frantaa , si s-a extins mai apoi in intreaga Europa. Totalitatea principiilor acestui concept literar porneste de la modelele artistice ale Antichitatii. Aceste principii se baseaza pe idealul frumusetii si al armoniei , iar clasicismul aspira la reflectare realitatii in operele de arta ,opere ce il ajuta pe om sa atinga idealul frumusetii morale.
Clasicismul se identifica in operele unor mari scriitori francezi d in acea perioada, precum Moliere, La Fontaine, Racine, Boileau, La Bruyere. Trasaturile comune ale operelor acestor scriitori constau in admiratia pentru Antichitatea greco -latina, rigoarea compozitionala, cautarea naturalului si a verosimilului, gustul pe ntru masura si echilibru si de asemenea, puritatea si claritatea stilului. In literatura romaneasca nu isi face prezenta perioada clasicismului. Singurii scriitori in ale caror opere se pot observa caracteristici ale acestui curent literar, sunt Miron Cost in, Dimitrie Cantemir si majoritatea scriitorilor pasoptisti. Insa, aceste urme ale clasicismului sunt imbinate cu elemente clasice, preromantice si romantice. George Cosbuc este unul dintre scriitorii romani care si -a creat opera tinand cont de echilibru, claritate si sobrietate, si din acest motiv el este incadrat intr -o zona de "prelungire a clasicismului". Scriitorii clasici prefera specii literare precum tragedia, portretul moral, aforismul, fabula si satira

Tr s turi
Clasicismul este individualizat prin caracteristici precum: ra iunea domin sentimentele, caracterul moralizator acordând importan unor specii literare corespunz toare (fabula, satira, comedia, tragedia), personajele sunt caractere: caracterul avarului (Arpagon), unitate de timp, loc i ac iune (un singur cadru, timp scurt, maxim 24h, un singur plan), exces de pudoare, rafinament, personaje oneste, morale. Se mai pot desprinde i alte tr s turi ale operei: simetria i echilibrul compozi iei, concizia i rigoarea unor exprim ri care cap t uneori caracter de sentin ... Termenul comport sensuri largi, exprimând o atitudine estetic fundamental ce se caracterizeaz prin tendin a de a observa fenomenele în contextul universului i de a le închega într-un sistem propor ional i armonios, corespunz tor frumosului i concordant cu norme rationale care impun tipuri model, perfec iunea, idealul. Curentul se define te ca o mi care artistic i literar care promoveaz ideile de echilibru i armonie a fiin ei umane, constituite în modele durabile i care se pot reg si în timp. Curentul clasicismului, definit ca atitudine estetic fundamental de observare i realizare a unui sistem armonios, stabil, propor ional, dominat de elementele frumosului, în concordan cu norme specifice (cele trei unit i în dramaturgie), tinde spre un tip ideal, echilibrat, senin, al perfec iunii formelor. S-a manifestat în toate artele ± literatur , pictur , muzic , arhitectur . Tr s turi: regula celor trei unit i în dramaturgie (de loc, timp, ac iune); puritatea genurilor i a speciilor literare; întâietatea ra iunii; imitarea modelelor greco-romane; cultul pentru adev r i natural (în literatur ), infrumusetarea i innobilarea naturii (în pictur ); promovarea virtutii ± propunând un tip ideal de om virtuos, multilateral, complet ( ip social ± excep ional, unic ± un model); natur se subordoneaz idealului uman ± caracter moralizator. Cultiv tr s turi distincte ± curajul, vitejia, generozitatea sau la itatea, avari ia, naivitatea. Puritatea stilului, sobrietatea, stil înalt nu amestecul de stiluri. Prin extensie, termenul se folose te i pentru a denumi perfec iunea, armonia.