Sunteți pe pagina 1din 8

Exemplu:

Structura organizatorica a unei intreprinderi se prezinta astfel:


- 2 centre de responsabilitate cu activitate de baza, respectiv CR 1 si CR2 in care se
fabrica produsele:
* in CR1 – produsele A, B, C
* in CR2 – produsele B, C ( este o continuare a activitatii din CR1 )
- 2 centre auxiliare CA1 si CA2
Cheltuielile centrlor auxiliare sunt efectuate atat in cadrul prestatiilor reciproce
(activitatea dintre cele doua centre auxiliare) dar si pentru cele doua centre cu activitate
de bza si implicit pentru sectorul administrativ (administratie intreprinderi).
- 1 centru administrativ
Productia neterminata la inceputul lunii este:
- CR1 produsul A 2.000 (CR1/A)
- CR2 produsul B 1.000 (CR2/B)
Costul prestabilit al productiei fabricate (terminate), determinat prin metoda
standard, de prezinta astfel:
A = 100.000 um
B = 120.000 um
C = 110.000 um
Productia neterminata la sfarsitul lunii:
CR1/A = 5.000
CR2/C = 4.000
Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie se face luand drept baza
cheltuielile directe totale. Repartizarea cheltuielilor generale si de administratie se face
avand drept baza costul de productie.
Se aplica varianta fara semifabricate.

Cheltuielile curente din cursul lunii, imputabile in costuri (corelatia dintre


contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune pe baza cheltuielilor incorporabile in
costuri) se prezinta astfel:

Fel cheltuieli 921/CR1 921/CR2 923 922 924 Total


CF/
Destinatie A B C B C CR1 CR2 CA1 CA2 CA
cheltuieli CG
Adm

Materii 40.000 10.000 10.000 20.000 20.000 - - - - - 100.000


prime si
materiale
directe

Materiale 5.000 1.000 4.000 2.000 6.000 10.000 5.000 3.000 3.000 1.000 40.000
consumabile

Obiecte de - - - - - 1.000 2.000 1.000 1.000 - 5.000


inventar

Energie - - - - - 10.000 5.000 6.000 8.000 1.000 30.000


electrica

Reparatii - - - - - 10.000 - - - - 10.000


efectuate de
terti

Cheltuieli - - - - - - - - - 1.000 1.000


postale
Cheltuieli cu - - - - - - - - - 1.000 1.000
serviici
bancare

Cheltuieli cu 28.000 28.000 14.000 7.000 14.000 7.000 11.200 8.400 8.400 14.000 140.000
salariile si
protectia
sociala

Cheltuieli cu - - - - - 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000 10.000


amortizarile

TOTAL 73.000 39.000 28.000 29.000 40.000 40.000 26.200 19.400 22.400 20.000 337.000

Evidenta productiei se tine la cost complet. Productia auxiliara este decontata astfel:
- CA1 deconteaza catre :
* CA2 2.000
* CR1 10.000
* CR2 5.000
* C admin 2.400
- CA2 deconteaza catre :
* CR1 15.000
* CR2 7.000
C admin 2.400

Se cere sa se efectueze inregistrarile ocazionate de filiera logica a operatiunilor si


in cadrul fiecarei etape, dupa caz, sa se aplice procedeele si sa se efectueze calculatiile
necesare.
Inregistrarile vor fi efectuate atat in cadrul contabilitatii de gestiune cat si, in
paralel, dupa caz, in cadrul contabilitatii financiare. Se va urmarii structura analitica de
evidenta pe centre de responsabilitate si pe produse si se vor deschide conturi (sau pot fi
deschise conturi) pe structura destinatiei cheltuielilor.

Rezolvare:

1. Inregistrarea productiei neterminate la inceputul lunii (repunera pe


seama cheltueililor a productiei neterminate) cunoscuta sub denumirea de destocaj in
contabilitatea financiara (datele se iau din enunt).

% = 901 3.000
921/CR1/A 2.000
921/CR2/B 1.000

Inregistrarea din contabilitatea financiara este:

711 = 331 3.000

2. Colectarea cheltuielilor ocazionate in cursul lunii (criteriul de colectare


este destinatia cheltuieilor)

- in contabilitatea de gestiune inregistrarea se face pe destinatii

% = 901 337.000
921/CR1/A 73.000
921/CR1/B 39.000
921/CR1/C 28.000
921/CR2/B 29.000
921/CR2/C 40.000
923/CR1 40.000
923/CR2 26.200
922/CA1 19.400
922/CA2 22.400
924/C admin 20.000

Inregistrarea din contabilitatea financiara dupa natura, pe feluri de cheltuieli:

Materii prime 601 = 301 140.000


Obiecte de inventar 603 = 303 5.000
Energie electrica 605 = 401 30.000

- energie electrica se trece pe cheltuieli deoarece nu se stocheaza


........................

3. Decontarea prestatiilor reciproce intre sectoarele auxiliare. Decontarea


se face pe baza de documente justificative in functie de prestatiile reciproce:

922/CA2 = 922/CA1 2.000

In contabilitatea financiara nu avem operatie corespondenta.

4. Decontarea cheltuielilor auxiliare catre sectiile sau sectoarele


beneficiare sau produsele beneficiare.
- pentru CA1
% = 922/CA1 17.400
923/CR1 10.000
923/CR2 5.000
923/C admin 2.400

- pentru CA2
% = 922/CA2 24.400
923/CR1 15.000
923/CR2 7.000
923/C admin 2.400

In contabilitatea financiara nu avem operatie corespondenta.

Dupa aceasta operatiune conturile 922/CA1 si 922/CA2 s-au inchis.


Din tabel CA1 = 19.400 (17.400+2.000) si CA2 = 22.400

5. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie (ct. 923) – se face pentru


fiecare centru de responsabilitate, cu ajutorul procedeului suplimentarii, iar baza de
repartizare o reprezinta cheltuielile totale directe.

923/CR1
ChI CR 1 65 .000 .( ct .923 )
K 923 / CR 1 = = = 0,46
Baza .de.repartizar e( A + B + C ) CR 1 73 .000 ( A) + 39 .000 ( B ) + 28000 (C )

- pentru CR1
40.000 + 10.000 (etapa 4) +15.000 (etapa 4) = 65.000 (din tabel)
Determinarea cheltuielilor indirecte de repartizat pe fiecare produs :
Rj = bj * K
RA = 73.000 * 0,46 = 34.000
RB = 39.000 * 0,46 = 18.000
RC = 28.000 * 0,46 = 13.000
TOTAL 65.000

Inregistrarea din contabilitatea de gestiune :

% = 923/CR1 65.000
921/CR1/A 34.000
921/CR1/B 18.000
921/CR1/C 13.000

923/CR2

ChI CR 2 38 .200 .( ct .923 )


K 923 / CR 2 = = = 0,55
Baza .de.repartizar e( B + C ) CR 2 29 .000 ( B ) + 40 .000 (C )

- pentru CR2
26.200 + 5.000 + 7.000 = 38.200 (din tabel)

Determinarea cheltuielilor indirecte de repartizat pe fiecare produs :


Rj = bj * K
RB = 29.000 * 0,55 = 16.000
RC = 40.000 * 0,55 = 22.200
TOTAL 38.200

Inregistrarea din contabilitatea de gestiune :

% = 923/CR2 38.200
921/CR2/B 16.000
921/CR2/C 22.200

Dupa aceasta operatiune conturile 923 CR si 923 CR2 s-au inchis.


Dupa acesta operatiune se obtine costul de productie.

In contabilitatea financiara nu avem operatie corespondenta.

6. Repartizarea cheltuielilor generale si de administratie – avand la baza


costul de productie format din cheltuielile lunii curente, respectiv debitul contului 921 pe
structura de mai sus, dar numai pentru cheltuieli curente.
Costul de productie ca baza de reprezentare pe produse si centre de
responsabilitate pe baza cheltuielilor curente, se prezinta astfel:
921/CR1/A 107.000
921/CR1/B 57.000=39.000+18.000
921/CR1/C 41.000=28.000+13.000
921/CR2/B 45.000
921/CR2/C 62.200
total 312.200

Calculul coeficientului :

Ch generale 24 .800
K 924 Cad min = = = 0,08
Baza .de .repartizar e(cos tul . prod .) 312 .200

337.000 = 312.200 +24.800

1.400 ( CA1 a primit) + 2.400 ( CA2 a primit) +20.000( din tabel ) = 24.800
Admin

Repartizarea cheltuielilor generale pe purtator de cost (cota de cheltuieli generala):

- pentru CR1

RA = 107.000 * 0,08 = 8.500


RB = 57.000 * 0,08 = 4.500
RC = 41.000 * 0,08 = 3.300

- pentru CR2

RB = 45.000 * 0,08 = 3.500


RC = 62.200 * 0,08 = 5.000
Total 312.000 24.800

Costul complet / A = 107.000 (cost prod.)+ 8.500(ch.generale) = 115.500


CR1 B = 57.000 +4.500 = 61.500
C = 41.000 +3.300 = 44.300
CR2 B = 45.000 + 3.500 = 48.500
C = 62.200 + 5.000 = 67.200
Total 337.000

Situatia cheltuielilor aferente productiei terminate si neterminate a costului


prestabilit si a diferentelor dintre costul prestabilit si costul efectiv
Produs PN0 Chcurente PN1 Ctpt Ctpres Abateri(diferente)

(efectiv) (prestabilit) Ct.efectiv-


ct.prestabilit

+ -

921/CR1/A 2.000 115.500 5.000 112.500 100.000 12.500 -

921/CR1/B - 61.500 - 61.500 60.000 1.500 -

921/CR2/B 1.000 48.500 - 49.500 60.000 - 10.500


Total B 1.000 110.000 - 111.000 120.000 - 9.000

921/CR1/C - 44.300 - 44.300 50.000 - 5.700

921/CR2/C - 67.200 4.000 63.200 60.000 3.200 -

Total C - 111.500 4.000 107.500 110.000 - 2.500

TOTAL 3.000 337.000 9.000 331.000 330.000 1.000 -

3.000 + 337.000 – 9.000 = 331.000

CtPT = CtPN0 + Chcurente – CtPN1

Nota : Costul prestabilit atat pe produs cat si pe componente este cunoscut


inainte de lansare in fabricatie a productiei, potrivit metodei standard – cost.

Abateri = 112.500 - 100.000 = 12.500


1500 – 10.500 = - 9.000 (este abatere favorabile, deci este cu minus)
12.500 – 9.000 -2.500 = 1.000

921 = 924 24.800

In contabilitatea financiara nu avem operatie corespondenta.

Dupa aceasta operatiune:


- se obtine costul complet;
- se inchide contul 924.

7. Inregistrarea costului prestabilit (standard) a productiei fabricate

% = 902 330.000
931/A 100.000
931/B 120.000
931/C 110.000

In contabilitatea financiara:

345 = 711 330.000

8. Inregistrarea la cost efectivt a productiei neterminate.

933 = 921 9.000


CR1/A CR1/A 5.000
CR2/C CR2/C 4.000

In contabilitatea financiara se inregistreaza :

331 = 711 9.000


9. Inregistrarea la cost efectiv a productiei terminate (decontarea costului
efectiv a productiei terminate).

902 = % 331.000
921/CR1/A 112.500
921/CR1/B 61.500
921/CR1/C 44.300
921/CR2/B 49.500
921/CR2/C 63.200

Dupa acesta operatiune contul 921 se inchide.


In contabilitatea financiara nu avem operatie corespondenta.

10. Inregistrarea diferentelor dintre costul prestabilit si cel efectiv.

- cu plus se inregistreaza diferentele nefavorabile


- cu minus se inregistreaza diferentele favorabile

% = 902 1.000
903/CR1/A 12.500
903/CR1/B 1.500
903/CR1/C -5.700
903/CR2/B -10.500
903/CR2/C 3.200

In contabilitatea financiara se inregistreaza :

348 = 711 1.000

11. Interfata dintre costul productiei si cheltueilile efectuate- se realizeaza


o comparatie dar si o legatura intre o masa de cheltuieli si aceasi masa de cheltuieli
repartizate pe produse, dar la nivel de cost prestabilt si la nivel de diferente.
Se face referire la productia terminata sau obtinuta.

901 = % 330.000
931/A 100.000
931/B 120.000
931/C 110.000

Dupa aceasta operatiune se inchide contul 931.


12. Inchiderea conturilor de diferente – contul 903

901 = % 1.000
903/CR1/A 12.500
903/CR1/B 1.500
903/CR1/C -5.700
903/CR2/B -10.500
903/CR1/C 3.200

Dupa aceast operatiune cele doua conturi se inchid.


13. Inchiderea contului 933 ( daca se merge pe aceasta varianta).

901 = % 9.000
933/CR1/A 5.000
933/CR2/C 4.000

Evaluare