Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA PSIHOPEDAGOGICǍ

Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________


Nǎscut în anul _________ luna _________ ziua _________
În localitatea _____________________________________
Domiciliul pǎrinţilor: ______________________________________________________
________________________________________________________________________

Şcoala urmatǎ în prezent: ___________________________________________________


A absolvit clasele anterioare la ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

I. Date asupra mediului familial


a. Structura familiei de apartenenţǎ:
_________________________________
________________________________________________________________________

b. Date despre pǎrinţi:


Tata: prenume ______________________________ data naşterii ________________
ocupaţie __________________________________________________________

Mama: prenume _____________________________ data naşterii ________________


ocupaţie _________________________________________________________

c. Date despre ceilalţi membrii ai familiei care locuiesc cu elevul: - fraţii,


surori, bunici (prenume, vârsta, ocupaţie, alte menţiuni)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

d. Atmosfera în familie (relaţii în familie, regim şi climat educativ etc.)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e. Condiţii de locuit _____________________________________________


________________________________________________________________________

f. Condiţii de muncǎ ale elevului ___________________________________


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

g. Proiectele pǎrinţilor privind viitorul copilului _______________________


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

h. Evenimente mai importante din mediul familiei care au putut influenţa


structura psihicǎ a elevului:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

II. Date medicale semnificative


a. Antecedente ereditare
_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Antecedente personale _________________________________________


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Starea generalǎ a sǎnǎtǎţii


______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

III. Date asupra şcolaritǎţii


a. Situaţia şcolarǎ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Succese deosebite la concursuri


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Preocupǎri în afara şcolii


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IV. Integrarea socialǎ a elevului


1. Conduita în familie
a. Faţǎ de pǎrinţi (ascultare, ataşament, independenţǎ, nesupunere)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Relaţiile cu fraţii (ocrotire, dominare, înţelegere etc.)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Participarea la activitatea familiei (autoservire, ajutorare etc.)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Conduita în şcoalǎ
a. Relaţiile elev-profesor (disciplinat, politicos, docil, rezervat,
impertinent)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Relaţiile cu colegii (solidaritate, colegialitate, prietenie, tendinţǎ de
dominare/supunere, egoism, apreciere, influenta lui asupra colectivului)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Conduita între prieteni (natura prieteniilor, influenţa asupra elevului)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

V. Caracteristicile personalitǎţii
1. Caracteristici expresive ale personalitǎţii _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Temperament ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Trǎsǎturi de afectivitate (emotivitate, sensibilitate, timiditate, reacţii faţǎ de succes


şi insucces etc.)_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Aptitudini, interese, aspiraţii, evidenţiate prin:


a. Activitǎţi şcolare _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Preocupǎri din timpul liber _____________________________________


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Trǎsǎturi de voinţǎ şi de caracter :


a. Atitudinea faţǎ de muncǎ _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Atitudinea faţǎ de societate şi oameni _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Atitudinea faţǎ de sine _________________________________________


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Ttrǎsǎturi de personalitate:
a. Impulsivitate
________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Sociabilitate
_________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Agresivitate
_________________________________________________
________________________________________________________________________

d. Spirit critic
__________________________________________________
________________________________________________________________________

e. Cooperare
__________________________________________________
________________________________________________________________________

f. Spirit de iniţiativǎ
____________________________________________
________________________________________________________________________

VI. Aprecieri de ansamblu


a. Nivelul de pregǎtire al elevului în raport cu aptitudinile, starea de sǎnǎtate
şi condiţiile de muncǎ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. Gradul de maturizare psihicǎ (intelectualǎ, afectivǎ, temperamentalǎ)


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. Trǎsǎturi de caracter mai pregnante


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d. Orientarea şcolarǎ şi profesionalǎ (dorinţa pǎrinţilor, aspiraţiile elevului,
pǎrerea profesorului)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

VII. Recomandǎri psihopedagogice


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________