P. 1
Proiect modificat

Proiect modificat

|Views: 241|Likes:
Published by godofilla

More info:

Published by: godofilla on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

persoane juridice străine. din care: . Legea bancară (Legea nr 58/1998).2006 1. sunt.272/2000. 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor. operatiuni de factoring. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S.703. în prezent.3-rd.449.30 1. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat.4. 1.80 1.03. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor.3. Cadrul legislativ general şi specific În România. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr.862.4) Profit net Bilanţ Total active.137/2001.A. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare. Legea nr. forfetare si scontare a efectelor de comert. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor.018.5. creditarea si acceptarea de depozite. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. a căror activitate este reglementată de Legea Nr. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă. cât si societatile comerciale.151.Capitaluri proprii -1.58/1998. vizând atât clientii persoane fizice.70 8.50 13. Principalele modificări aduse Legii bancare nr. corporatiile multinationale sau administratiile publice. persoane juridice române. Profit brut (rd.50 189. Legii nr. Recuperari creante. au ca efecte: • Legea nr. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta.Credite: Total pasive. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit. Principalele funcţii.20 10.339.273. din care: .50 489.40 mii RON 31. decontari si transferuri de fonduri. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României.577. 6 . 24/1999.1+rd. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional. plati.273.58/1998-Legea Bancară.151. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2+rd.

respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc. obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. situaţia patrimonială. În acest sens. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare. urmărindu-se.6. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. pe de o parte. provizioanele existente. Normele nr.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". • 7 . urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare. • Legea nr. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale. 1. în conformitate cu prevederile legii.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. în momentul subscrierii. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. . Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit. să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: .83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. De asemenea. situaţia portofoliului de credite. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. care constituie norme cu caracter prudeţial. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar. ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. activele şi pasivele în valută. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare.Legea nr101/1998. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. care poate fi o societate de expertiză contabilă. rezultatul financiar. Normele nr. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent.

execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. Sucursalele. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi.întocmesc periodic.A. lucrările. următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii. prelucrarea documentelor pe calculator. circuitul documentelor. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative. situaţiile statistice centralizate. la nivel central. analist credite PF. operaţiuni (administrator tranzacţii. informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. fără personalitate juridică.organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont. are în structura sa organizatorică: divizii. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . administrator credite PF). atribuţii de coordonare. direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate. întocmirea dărilor de seamă contabile. 8 . . companii (responsabil clientelă. Sucursalele au totodată. • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). şi Compartimentul Administrativ. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1).coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti. credite (administrator credite PJ. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. . sucursalele au în structura lor organizatorică. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S.analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. ROMEXTERRA BANK S. informatician). având relaţii directe cu agenţii economici. a activităţii unităţilor operative din subordine. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). . • organigrama sucursalelor (Anexa 1a).A. analist credite PJ.analizează periodic situaţia creditelor acordate. conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. responsabil carduri).analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. precum si obiective specifice de management). unităţi fără personalitate juridică. care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie. pe termen scurt.CAP. pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. . .1. casierie). . fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. decontările reciproce între unităţi.propun. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE.

instalatii si alte mijloace fixe. etc. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. imprimate. . .). rechizite.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. E. • Contracte de depozit ( în lei si valuta).). consumabile. • şef compartiment ( birou ) credite. În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei. energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii. B. pe care le transmite la Directia Resurse Umane. . • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. promovarea. Contractele de credit. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. încadrarea.post garantii. prin actele de control. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. avizul Oficiului juridic. D. taxe).propun angajarea. întretinere si reparatii echipamente. Persoanele împuternicite să angajeze.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei. pontajul.aduc la îndeplinire.. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. La sucursalele încadrate cu juristi. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. service . • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 . Sucursalele neîncadrate cu juristi. • 1 analist credite. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. sucursalei/agenţiei. Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. • directorul adjunct. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. Contractele de gaj şi ipoteci. • Planificarea concediilor de odihna. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. nivel comisioane. • consilierul juridic. etc. C. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu.

sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. administrativ. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei.A.2. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii.A. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. în vigoare. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line. • analist credite. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora. pornind de 10 . operativitate în servirea clienţilor la ghişee. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit.A. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare. Ca unitate operativă de lucru. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative.2. sau conducerea bancii. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. Romexterra Bank S. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. 2. dupa caz. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei. la propunerea directorilor de sucursale. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S.1. Atribuţiile. Această aplicaţie. care intră în competenţa de aprobare. decontări. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. respectiv directorului adjunct de sucursală. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. decontare rapidă. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii. • manager operaţiuni bancare. la propunerea directorului de sucursale. conform legislatiei. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S. casierie. informatică.

Comunicaţia se face şi prin satelit. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale. concurenţă. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. prelucrarea. Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere.A. inteligenţă artificială. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă.A. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. SCO). transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa. complet centralizat şi on-line. fiind un sistem integrat. mediu. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare.la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. conform standardelor internaţionale. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. sisteme expert. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. utilizează un sistem informatic modern. • contabilitate. în tehnologie Oracle sau WebSphere. Romexterra Bank S. De asemenea. Romexterra Bank S. 11 . supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC.A. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate). În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie.

se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor.A. din iniţiativa participanţilor. Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. Master Card. • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. gestionarea riscurilor. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. prin calculul auromat al dobânzilor. fiind. BVB. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare. SNCDD. etc. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. în cazul plãţilor proprii. tranzacţie cu tranzacţie. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. 12 • • . SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor. PCH. asigură servicii de bună calitate. De asemenea. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. Romexterra Bank S. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. elaborarea balanţelor de verificare. prin transmiterea automată a datelor. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. administrare. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi. Visa. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere.

2. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor.În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. 13 .Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. centrală . • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează. b) protecţia sistemului. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. pe proprie rãspundere. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. sucursale.A. 2. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit. cecurile de călătorie achitate). Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate.2. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. coordonare şi control cât ţi a celei operative. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere. • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. transmit informaţiile. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. agenţii). de precizia şi calitatea informaţiilor. se prelucrează. • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. • siguranţa colectării datelor.

codul băncii plătitorului. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL.Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor.numărul de control. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. simbolul contului debitor. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. • codificarea informaţiilor bancare. fiind structurată şi reglementată clar. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. de execuţie. Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. jurnale operative. Alt element de calcul. codul băncii beneficiarului. extrase de cont.. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. • experimentarea. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. . În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare. în memoriile computerelor operează prin programul . Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . numărul documentului. • organizarea circuitului documentelor bancare. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. suma. dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. păstrării. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. ca note contabile. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor.. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. de starea de profitabilitate. simbolul contului creditor.

d. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii.A. • Instrumente tip wall-analyser. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. creşterea profitului băncii. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. managementul resurselor informatice. • teste periodice de penetrare. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. tehnici de marketing direct. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. arhitecturii. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. proceselor. prin intermediul Compartimentului Marketing. b. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. dupa cum urmeaza: a. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. Romexterra Bank. • Anti-virus pentru căile de acces. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing.2. orice participare oficială. În cadrul Romexterra Bank S. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani. operaţiilor şi infrastructurii IT&C.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. folosind produse de la diferiţi furnizori. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. sub forma cercetărilor cantitative si calitative. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. dezvoltarii. managementul incidentelor/problemelor. contractarea unor cercetări de piaţă. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. stabileste principiile si regulile de marketing. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă. creăterea volumului de resurse atrase. c. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual.A. serviciilor. instalat pe fiecare sistem. 32/2005. tehnici de promovare a vanzărilor. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. 2. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank.operaţionale. 15 . a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. administrat la nivel central. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. gestiunea proiectelor informatice. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. publicitate. pentru: a. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. de la terţi furnizori specializaţi. creşterea bazei de clienţi.

(reglementate prin Norma nr. precum şi forma. tehnologici. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. derulează şi monitorizează toate contractele. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. caracteristici de structură). obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. cu terţi furnizori. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. c. după caz. presa centrală şi locală. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. d. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. • Compartimentul Marketing propune. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. iniţiază şi derulează. cu aprobarea conducerii executive a băncii. privind factorii socio-demografici. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. • Pentru derularea campaniilor. 16 . Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. c. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. structura. va selecta agenţiile de media şi advertising.A.b. radio. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. cu aprobarea conducerii executive a băncii. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. • Compartimentul Marketing iniţiază. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. precum şi tuturor celor interesaţi. suporturi informaţionale privind produsele. cat şi a produselor şi serviciilor băncii. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. advertorialelor şi machetelor de presă. la cerere. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. economici. b. stabileşte canalele de promovare (tv. Compartimentul Marketing. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. mesajul spoturilor radio şi TV. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. de la terţi furnizori specializaţi. Compartimentul Marketing.

respectiv clienţi. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. Comunicarea externă. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. acţionarii etc. • relaţia cu presa. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. • consultanţă. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. • redactarea comunicatelor de presă. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. • lobby. • redactarea prezentarii băncii. • sponsorizări. din punct de vedere al formei. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. managerii.romexterra. a situaţiilor de criză. agenţi economici. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. respectiv: angajaţii. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. • gestionarea. Compartimentul PR&Comunicare. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. structuri administrative locale şi centrale. din punct de vedere al comunicării. comunitatea locală. parteneri etc. b. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. Organizare evenimente: 17 . furnizori.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală.Romexterra Bank. c. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. la cererea conducerii executive a băncii. a produselor şi serviciilor băncii.

să menţionete scopul plăţii. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere. documentarea necesară deschiderii conturilor.2. • documente centralizatoare (borderourile. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont).2. cecurile de ridicare a numerarului. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi. 2.A. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S. balanţe de verificare. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile. Documentele bancare unt tipizate. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . cecul. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică. b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. balanţe contabile. Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. 18 . eliminarea paralelismelor. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor.4. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne.A. ordinul de plată). autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. fişele centralizatoare). Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar. 2. jurnalurile). • externe.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi.5. specificaţiile. • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare). în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). dările de seamă). • documente de evidenţă statistică. întocmirea acestora de către angajaţii băncii.

Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. oportunitatea. încasările în numerar. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. Această formă de control are în cedere. . de către grupele operative. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. 7. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. 3. toate documente bancare (de încasări. expedierea acestora titularilor de conturi. virarea sumelor din unele conturi în altele. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. având (în cadrul filialelor. • activitatea de creditare bancară.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. 4. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. economicitatea. Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1. 6.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii. 2. sucursalelor. documente de plăţi în numerar.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. 5. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii. confruntarea operaţiunilor de casă. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. modul de salarizare. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. după 19 • • . plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică.

Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. atât din puncul de vedere al clientului. filialele. majoritar de stat. toţi agenţii economici. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. respectându-se cadrul legislativ. CAP. normele de creditare-finanţare. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. – controlul bancar intern ulterior. conform prevederilor Legii nr. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. Agenţiile .directorului băncii. precum si modul de funcţionare al acestora. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. cât şi din cel al băncii. precum şi alte norme ale băncilor.A.Romexterra. mixt sau privat). Deschiderea unui cont este. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale.1. normele privind executarea de casă a bugetului de stat. Este important ca această relaţie să decurgă corect. începutul relaţiei între bancă şi client. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. unde să îşi păstreze disponibilitaţile. în cele mai multe cazuri. indiferent de natura capitalului (de stat. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal. 3. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. 20 . conţinutului şi circuitului acesteia.

Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile).1. titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. 3. C. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire. B. D. • Statutul societăţii. convenţie care are calitatea unui contract consensual. respectiv semnarea convenţiei între părţi. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. Organizaţii obsteşti. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă.Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). în prealabil. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. Regii autonome. Deschiderea contului implică. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. următoarele documente: A. 21 . Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii.1. încheierea. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. de constituire a unui depozit bancar). Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. • Statutul societăţii. Pentru deschiderea conturilor. însoţit de actele adiţionale ulterioare. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii.

• Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. Sucursală.Numai de către microîntreprinderile. agenţie. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. • Certificat de înregistrare fiscală. Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). F. întreprinderile mici şi mijlocii. vizată la zi. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). încadrate ca atare potrivit legii. reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. ex. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). reprezentanţei. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificat de înregistrare fiscală. G. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. 1 la bancă şi ex. • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . agenţiei. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. E. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. • Certificat de înregistrare fiscală. precum 22 • • . H.

Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. 1 la bancă şi ex. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise. pe numele respectivilor titulari. prevăzute la pct. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. daca este cazul. . 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real.2. este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. după caz. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. auditorii financiari. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. ex. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. ex. conturi specifice acestor operaţiuni. 2 la client) 3. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). persoana fizică va prezenta documentul de identitate. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. 1 la bancă şi ex. convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. inclusiv conducătorii. cenzorii. • cont de depozit. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. directorii din centrală.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. 1 la bancă şi ex.e. administratorii. La deschiderea unui cont de disponibil. 1 la banca şi ex. Pentru disponibilitatile din contul curent. a caror mărime în procent sau suma absolută. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. familiile persoanelor fizice de mai sus . ex. 1 la bancă şi ex. banca percepe comisioane.soţii. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. pentru perioada respectivă. 2 la client) § Procura în formă autentică. ex. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă.1. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. valabile la data prezentării. ex. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României.

1 an. 9 luni.00 4.00 7.25%). Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.50 7.50 6. În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare).A. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0.50 7. • este un produs nominativ. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500. 3.00 6. de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen.75 7.000 RON). similar operaţiunilor cu titluri de stat. a.50 6.000 lei Observatii b.00 7.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S. ex. 1 la bancă şi ex. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1. 24 .2006) variabilă 3.000 lei (1. 6. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar. inclusiv cu dobânda cuvenită. 3.50 7.000 RON) . 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. Pentru depozitele pe perioade scurte.25 6.04. inclusiv. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06.00 Plata dobânzii se face trimestrial. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100.25 7. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca.000. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său.75 dobânda fixă 6. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă.

etc ).000 Lei. viramente. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. depozitul va fi desfiintat automat. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora.5 RON)/certificat.1000 EUR. • în cazul persoanelor juridice. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. c. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor.5 %. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă. Se poate constitui pe o perioadă de 3. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . • valoarea nominală unitară este de 1. fără a se mai acorda bonusul de 0.este depozit la termen în cont nominal. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. acordându-se un bons de 0. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent.000. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent .50% la scadenţă. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. 6. d. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont. valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen. • La expirarea depozitului. unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15. dacă clientul nu se prezintă la bancă.1000 USD. la scadenţă.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. în formă dematerializată. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont.000 lei (100 RON). preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.000 lei (1.

000 lei .000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD.fara programare şi 0.50 0. 0.2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2.000 USD/ € 3. Se poate constitui pe o perioadă de 3.000 lei Peste 2. 6.25 2.000.Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2.2006) 0. de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.00 3.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500.04.fără programare. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil. creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil.50 300.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1. Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : .00 3.5% . care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit. Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. viramente. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut.00 6. fiind cu 0.00 Peste 1. etc).2% . • • • • 26 . deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.1 lei .50 e. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.000 USD/ € 4.5% . depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5. dar momentul lichidării este decis de deponent.1-1.2. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile. lei • comision de retrageri numerar= 0.04.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06. • Dobânzile sunt foarte avantoajase.

f. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă . Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.000 lei RON • plafon maxim= 1.000.2 0.6 0. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2.24 luni 27 .000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta.5 1.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen.5 RON • suma minima necesară constituirii= 1. depozitul va fi desfiinţat automat.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum. pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8. dacă clientul nu se prezintă la bancă.0 1. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere. realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor . sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare.8 1. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă. La expirarea depozitului. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit. percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2.

• Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. un ordin de plată. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. • Data emiterii. Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare. • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . • Numele sau denumirea plătitorului. Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit. ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată.CAP. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. • Denumirea societăţii bancare receptoare. Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani.A. ca urmare a livrarilor mărfurilor. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat.1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. 28 .

P. care se află în poziţie de tras. dă un ordin necondiţionat acesteia. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. 29 . plata lucrărilor executate de către acestea. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. O. Ordonatorii de credite.Trăgătorul. bugetele fondurilor speciale.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. C. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. bugetele locale. rambursări de credite şi alte plăţi. trasul.P. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului.H. taxelor.T este utilizat de către plătitori astfel: A. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). 3 persoane: tragătorul. bugetele locale. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite. bugetelor locale. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. Persoane juridice. se completează de către plătitori. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii.T. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata. după caz. Instrumentul este creat de tragător care. • tras pentru contul unui terţ. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului. O. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. în legătură. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. B. şi beneficiarul. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont . taxelor. altor obligaţii către buget de stat. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. în procesul creării sale. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale.H. • Semnarea aceluia care emite cecul.

exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. 15 zile în celălalte cazuri. În caz contrar. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului. Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”.beneficiar.pe o copie. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. Cecul barat Bararea poate fi generală. cele două persone au relaţii de cont. Certificarea poate fi cerută de către: tragător. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec.Avalul trebuie să fie necondiţionat. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. fie de către un semnatar al cecului. 30 . dacă societatea bancară este şi tras. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. unui client al acesteia. pe un duplicate al cecului. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). specială. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Avalul se va da fie de către un terţ. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. altul decât trăgătorul. Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis. Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare.

Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. plata cambiei. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Scadenţa trebuie să fie unică. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. la un anumit timp de la data emiterii. 3 persoane:trăgătorul. în procesul creării sale. fie unui Beneficiar. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. Titlul este creat de Trăgător. • trasă pentru contul unui terţ. trasul. dar nu mai târziu de data scadenţei.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). la un anumit timp de la vedere. fie la ordinul acesteia din urmă. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. Prin acceptare. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. Scadenţa poate fi: la vedere. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. la un anumit timp de la data emiterii. facultativă. care se află şi în poziţie de tras. • trasă asupra trăgătorului însuşi. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi. • numele trasului. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. şi beneficiarul. la o dată fixă. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. în calitate de creditor. • arătarea locului unde plata rebuie facută. 31 . care îl introduce în compensare. • arătarea scadenţii. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează.

dacă trasul refuză acceptarea cambiei. 4. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. • arătarea scadenţei. Se poate adresa şi "protest de neacceptare". posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. în procesul creării sale. la vedere sau la o scadenţa fixată. Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. beneficiarului sau la ordinul acestuia. scadenta. ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. emitentul fiind. la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. Regulile care se aplica în lega tura cu plata. la un anumit timp de la vedere. o sumă de bani determinate. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului. Conform legii. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale . chiar din momentul emiterii titlului.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. singura exceptie fiind acceptarea. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . în calitate de debitor. denumită beneficiar.2 . • arătarea locului unde plata trebuie făcută. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. principalul obligat la plata acestuia. care are calitate de creditor. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . 32 .

Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. fitosanitare sau sanitar-veterinare. De asemenea. o cambie la termen. Se pot garanta diverse operatiuni ca. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca.3 .3. impozit. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci.1. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). cu conditia ca vânzatorul să depuna . Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. Pentru încasare. Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. spre a fi transmise. În cazul deschiderii unui acreditiv. participarea la o licitatie.Modalităţile de plată cu numerar 4. document de transport international.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează . funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. returnarea unui avans. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. o anumita suma de bani. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama. Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. buna executie a unui contract. 33 . care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. certificate de calitate. de exemplu. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). certificat de origine. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca . Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. eventual. În cazul executarii scrisorii de garanţie. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. 4. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. orice alte documente. pâna la un anumit termen. documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. Acreditivul documentar. la care anexează documentele de export si. din ordinul acestuia. beneficiarului mărfii. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. iar banca le remite spre încasare altei banci. existenţa unui stoc de marfă. care îl deserveşte pe debitor. sa plătească vânzătorului. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. pentru accept.

Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. constituie la nivelul centralei. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. 34 . fondul de rezervă scade. în funcţie de necesităţi. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. respectiv. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. fie în circulaţie. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. la sfârşitul zilei operative. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. cantitatea de bani existentă în circulaţie. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. în sens larg. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. crescând casa de circulaţie. Casa de circulaţie cuprinde. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. se găsesc în raport invers proporţional. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. B. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. În cazurile în care.R. nu poate fi considerat bani efectivi. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. poate să existe fie în fondurile de rezervă. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar.N. în sensul larg. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale. Numerarul. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. un rol important îl au unităţile bancare operative. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. Acesta poate fi revizuit periodic. cu o pază asigurată). al retragerii numerarului din circulaţie. Cel existent în fondurile de rezervă.

Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. De asemenea. pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare. servindu-se în acest scop de actele de casa. Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. cu şef de serviciu. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. După terminarea programului de ghişeu.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. stabilit de conducerea unitaţii bancii. contributii şi cotizaţii . Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. • tezaurul. • borderou însoţitor. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . depuneri de numerar de la titularii de cont. numele şi prenumele depunătorului. • casele de schimb valutar. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . După numărarea banilor. • ordine de plată şi mandate postale externe .agenţi economici şi persoane fizice . în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. • ordin de încasare . Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă. la filiale ca birou. plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela.3. casierul validează mesajul informatic primit. primind banii de la depunător. 4. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. precum şi destinaţia sumei. fiecare având un numar de casieri. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. controlori. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. • compartimentele de verificare. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. numaratori de bani. la director şi în holurile operative. Casierul la primirea mesajului. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. pe care le semnează şi le ştampilează. cu şef de birou.

plăţi prin Internet. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. pe baza cecului numerar. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. dupa care se transporta şi depozitează în tezaur . Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului. Maestro etc. şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei .1. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. verificat. După efectuarea schimbului valutar.4. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. se poate distinge: credit card (carte de credit). debit card (carte de debit). obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului.4. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare. cum ar fi: plata diverselor facturi.). 4. Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. Documentul se completează in trei exemplare. Prin intermediul cardului. Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei. Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. 4. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. 7 zile din 7. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. Tinând cont de tipul serviciului oferit. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. primele doua exemplare. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările.încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 . Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. obţinerea unui credit pe card. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar". încasarea salariului pe card. Plata la comercianţi se face rapid.

iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective).A. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S. ✔ carduri cu utilizare internaţională .: Carduri-persoane fizice a. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului.4.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. 7 zile pe săptămână. cu acoperire în lei. • Cardul este alimentat în lei. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani). 37 . Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare).sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN).• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională .A. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului.4. Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod.000 de comercianţi. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. cardul se reînnoieşte automat. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. 4. Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. doar dobândă aferentă lunii anterioare. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. cât şi internaţional.000 de bancomate şi 20. propune cardul Maestro pentru salariaţi. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. La sfârşitul acestei perioade. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. pentru încasarea drepturilor salariale. 24 ore. Reînnoirea cardului.3. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter. MAESTRO Romexterra Bank S. în nici o situaţie.2. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. Pierderea. cu posibilitate de overdraft. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. ✔ ✔ 4. Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. de debit.

permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). 24 ore.000 de 38 . comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. 7 zile pe săptămână. b. cu acoperire în lei. închirieri de autoturisme.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro. cu posibilitate de overdraft. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. fără autorizare on-line pe baza de PIN.6/7 si +40 726 222. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure. destinat persoanelor fizice. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. Comision 0% pentru plata. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat.ro. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. la comerciant sau via Internet.000 de bancomate şi 20. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro. pentru încasarea drepturilor salariale. la bancomatele băncii.333.). a facturilor de utilităţi publice. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. restaurant. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. etc. cât şi internaţional. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. cu acoperire în lei. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale.333 sau infocard@romexterra. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. de debit.

333.comercianţi. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO.000 Euro. 24 ore. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. cu acoperire în lei. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. de credit.333. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. 7 zile pe săptămână. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS. 7 zile pe săptămână. cât şi internaţional. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. asistenţă medicală. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate.000 Euro şi maxim 10. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. la comerciant sau via Internet. informaţii diverse. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută. la bancomatele băncii. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă. 39 . destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. a facturilor de utilităţi publice. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. • Comision 0% pentru plata. asistenţă legală. pe Internet. doar dobanda aferentă lunii anterioare.ro • Pentru toate cardurile. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat.ro d.333 sau infocard@romexterra. 24 ore. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet. • Cardul este alimentat în lei. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei.6/7 si +40 726 222. fără autorizare on-line pe bază de PIN. cât şi internaţional. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania.333 sau infocard@romexterra. precum: asistenţă de urgenţă. servicii diverse etc. eliberare numerar în regim de urgenţă.6/7 si +40 726 222. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN).

se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. în întreaga reţea VISA International. VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România. de debit. 40 . cât şi internaţional. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate.800 bancomate şi 20. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri.e.). Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic.000 comercianţi.000 RON. la bancomatele băncii. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. achiziţii diverse. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. în lei. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi. valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. 7 zile pe săptămână. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. 24 ore. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. etc. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO.A. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu. cat şi internaţional. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron.

Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. În aproape toate ţările dezvoltate. care se situează. restaurante. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5.6/7 si +40 726 222. eliberare numerar în regim de urgenţă. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. de dobânzile la depozitele la termen. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. dar care poate duce şi la pierderi.• • • Este un instrument de plată modern. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. ca pondere. 24 ore pe zi. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. în lei. 7 zile pe săptămână. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. dacă este practicată corect.333. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. • Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. agenţii de turism şi închirieri auto. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă. asistenţă legală. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. beneficiind practic.1. 5 CREDITAREA BANCARĂ. precum: asistenţă medicală. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. informaţii diverse.333 sau infocard@romexterra.ro b. CAP. pe primul loc în cadrul plasamentelor totale. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. faţă de organismele nonbancare. servicii diverse etc. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. 41 .

rata dobânzii de creditare. Există. precum şi pentru propria dezvoltare. permit reducerea gradului de incertitudine şi. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. reducând semnificativ nivelul de risc. Prin urmare. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. Deci. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. normele. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. Prin urmare. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. dacă sunt aplicate consecvent. este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. instructiunile. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. în condiţii prin care se asigură rambursarea. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. corespunzator Convenţiei de la Basel. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. 2. a riscului implicat în creditare. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. iar aceasta. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. În acest proces. În economiile competitive. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. De regulă. băncile protejează deponenţii. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. 1. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. Adesea. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. prin urmare. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). din anumite motive. de credit. În mod normal. totuşi. Creditarea. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. 42 . Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. În activitatea de creditare. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. principii de creditare care. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie.

13. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. formată din credite şi dobânzi. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. 11. respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. în primul rând. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. 4. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. situaţia patrimonială. Banca acordă credite pe termen scurt. valorile de recuperat. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. organizatoric şi financiar al clientului. să detina profit şi. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. credibilitatea. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate.3. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. respectiv de valabilitate. 8. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. 14. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. rezultatele economico-financiare. În coformitate cu prevederile art. creanţele comerciale. 5. respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. 15. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. cât şi pentru clienţi. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. Pe toată durata creditării. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. Banca poate întrerupe fără preaviz. 12. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. utilizarea de către client a unui credit aprobat. 7. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. 16. prioritate are încasarea dobânzilor. imediat. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. Creditele. 43 . 10. După aprobarea unui credit. situaţiile contabile periodice . precum şi dobânzile aferente acestora. aprobat de organele competente. nerambursate. mediu şi valută. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. 9. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. Activitatea de creditare se bazează. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. modul cum acesta este utilizat. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. pe aceasta bază. 6.

Creditul Favorit Plus 100. TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro. bunuri de folosinta indelungata. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente.1 Credite pentru persoane fizice a. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 . bunuri de folosinta indelungata. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. auto. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente.2.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale.2. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. vacanta etc). pensionari). Creditul Favorit 20. certe de minim 100 Euro. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S. pensionari). si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. auto. vacanta etc). Beneficiari: Persoane fizice (salariati.5. din accidente (oferita gratuit de banca) b.A. 5. care pot face dovada unor venituri permanente. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.

care fac dovada unor venituri permanente. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. EUR. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. copiilor. parintilor/socrilor.500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. pensionari. USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului. 45 .000 EUR (echivalent Lei) maximum 100. certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei.

indiferent de 46 .000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI. USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. noi si rulate. reabilitarea. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. EUR. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . Beneficiari: Persoane fizice. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea. care fac dovada unor venituri permanente. certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. cumpararea.factura de utilitati (copie) e. motociclete. tractoare etc). persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. de fabricatie interna sau externa.Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d. pensionari.

• Actele de identitate (BI/CI) (copii).2 Credite pentru persoane juridice a. întreruperea producţiei din motive justificate. • pentru creditele de peste 20. f. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic. contract de vanzare-cumparare). lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. 5. • Documente care certifica veniturile.000 Euro. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt. din rente viagere. • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma. • Se iau in calcul veniturile familiei. aprovizionări în loturi optime. din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. fără să implice instituţia. Volumul creditului: • minimum 3. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. gaz.). societati comerciale sau persoane fizice. antecontract de vanzare-cumparare. venituri din activitati independente. ci alte garantii reale acceptate de banca. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit.2. pensii. venituri din chirii .ca venit suplimentar. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . pensionari). Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. de la dealeri autorizati.000 Euro nu se solicita avans. persoane fizice autorizate.maxim 72 de luni. din contracte de management.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20. Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte.marca. • Acord de consultare CRB/BC. aviz de plata. telefon fix etc.

fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. a condiţiilor de păstrare. în vederea realizării de produse cu 48 . Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. semifabricate. b. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. agroalimentare. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Durată creditare: Maxim 90 zile. combustibili. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. energie etc. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. garanţiile asiguratorii. condiţiile de păstrare – însilozare. subansamble.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. fără a depăşi 12 luni de la constituire). ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. de provenienţă vegetală sau animală. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. din ţară şi din import. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. executării de lucrări şi prestării de servicii. calitatea acestora. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. pe lângă alte tipuri de garanţii. conservare şi gestionare a acestora. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. c. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. până la scadenţa stabilită în contract).

Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă.). Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). În acest scop. modalitatea şi termenele de plată. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă.desfacere asigurată la export. sau a unor subactivităţi. în favoarea beneficiarului de credit. condiţiile şi graficul de livrare.). cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. comerţ. Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. desfacere. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. e. prin natura activităţii desfăşurate. tip revolving. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. scrisoare de garanţie bancară etc. care fac obiectul creditului solicitat. sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. agreată de bancă. etc. Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. atunci când banca consideră necesar. proiecte. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior. 49 . din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. în limita unui nivel global de credit. a deschiderii acreditivului de export irevocabil. producţie. după caz. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. contracte etc. etc. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. pe toată perioada de creditare. în funcţie de nevoile acestuia..

În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. indiferent de sumă. g.) se va rambursa creditul utilizat. rambursări rate credite. De asemenea. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda. tehnică de calcul. valoarea efectului. banca poate finanţa 100% aceste importuri. Zilnic. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. la sfârşitul zilei lucrătoare. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. se poate prelungi pe noi perioade de creditare. • retehnologizarea proceselor de producţie. la propunerea sucursalelor. se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. este realizat în proporţie de cel puţin 15%. utilaje. cu aprobarea Centralei băncii. mai puţin agio (taxa de 50 . se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor.. la data solicitării creditului. Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). Maxim 85% din valoarea de intrare. penalităţi etc. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. în limita disponibilităţilor din contul curent. Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. pentru importurile de completare. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. dobânzi. mijloace de transport etc. • achiziţionarea din import de maşini. Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). fie în numerar. în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). la cererea clienţilor băncii. f. fie în natură. respectiv 10 ani (termen lung). instalaţii tehnologice. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow).: investiţii. respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. comisioane. • alte proiecte de investiţii. în mod excepţional. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive.

precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita.mai puţin agio. la propunerea sucursalelor. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. pe calea girului. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. denumită “factor”. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. pentru care prin scontare. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. conform contractului încheiat. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. către bancă. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. numai cu. h. indicatorii de bonitate. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. revin direct băncii care le-a scontat. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. în mod excepţional. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. pe baza documentelor primite. Banca. Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. asumându-şi riscul de neplată a acestora. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras.scont şi comisioanele aferente). Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. i. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). 51 . Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. aceasta având obligaţia. de regulă. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară.

52 . utilaje. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). la cererea clienţilor săi. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii.indiferent de sumă. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. instalaţii şi alte active fixe. încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. j. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. modernizarea. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. animale de muncă. • achiziţionarea de maşini. Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. • amenajarea. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). a probelor tehnologice. • alte proiecte de investiţii. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. potrivit legii. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->