CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

Legea bancară (Legea nr 58/1998).03. cât si societatile comerciale. activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă.Credite: Total pasive.862. din care: . 1. 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor.151. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor. forfetare si scontare a efectelor de comert.Capitaluri proprii -1. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit.449.58/1998.1+rd.50 13. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci.4) Profit net Bilanţ Total active. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.703.30 1.5. sunt. corporatiile multinationale sau administratiile publice. au ca efecte: • Legea nr. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2+rd. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat.58/1998-Legea Bancară.40 mii RON 31. 6 . 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. din care: .577. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional. decontari si transferuri de fonduri.2006 1.4.A. plati.273.273. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. Principalele modificări aduse Legii bancare nr. Legea nr. în prezent. creditarea si acceptarea de depozite. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta. vizând atât clientii persoane fizice.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare.3-rd. operatiuni de factoring. 24/1999.272/2000. Legii nr.50 189. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr.80 1.70 8. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. persoane juridice străine. Principalele funcţii.50 489.339. a căror activitate este reglementată de Legea Nr.137/2001.018. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.3.151. Recuperari creante. Cadrul legislativ general şi specific În România. Profit brut (rd. persoane juridice române.20 10.

scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. • 7 . să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. urmărindu-se. Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară. provizioanele existente. care constituie norme cu caracter prudeţial. în momentul subscrierii. băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc. De asemenea.Legea nr101/1998. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale. situaţia patrimonială. urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. . Normele nr. În acest sens.83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. care poate fi o societate de expertiză contabilă. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi. ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. în conformitate cu prevederile legii.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. activele şi pasivele în valută. situaţia portofoliului de credite.6. rezultatul financiar. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . 1.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. • Legea nr. pe de o parte. Normele nr. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate.

• organigrama sucursalelor (Anexa 1a). . Sucursalele. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative.coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti.CAP.întocmesc periodic.A.analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. ROMEXTERRA BANK S. . şi Compartimentul Administrativ. .organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont. lucrările. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii. operaţiuni (administrator tranzacţii. prelucrarea documentelor pe calculator. informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO. fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. analist credite PJ. precum si obiective specifice de management). atribuţii de coordonare. responsabil carduri). Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. având relaţii directe cu agenţii economici.analizează periodic situaţia creditelor acordate. circuitul documentelor. direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1). a activităţii unităţilor operative din subordine. Sucursalele au totodată. casierie). alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . unităţi fără personalitate juridică. întocmirea dărilor de seamă contabile. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii.A. . care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie. informatician). fără personalitate juridică.1. pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. credite (administrator credite PJ.analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. . la nivel central. companii (responsabil clientelă. analist credite PF. . 8 . pe termen scurt. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi. sucursalele au în structura lor organizatorică. mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. are în structura sa organizatorică: divizii. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). decontările reciproce între unităţi. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. situaţiile statistice centralizate.propun. administrator credite PF).

E.aduc la îndeplinire. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. rechizite. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 . Contractele de credit. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. B. • şef compartiment ( birou ) credite. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). avizul Oficiului juridic. etc. D. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici.propun angajarea. . instalatii si alte mijloace fixe. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. etc. . aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. consumabile. promovarea.). • Planificarea concediilor de odihna.post garantii. • consilierul juridic. delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii. • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. Sucursalele neîncadrate cu juristi. prin actele de control. pe care le transmite la Directia Resurse Umane.). Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite.. imprimate. întretinere si reparatii echipamente. La sucursalele încadrate cu juristi. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. . nivel comisioane. • 1 analist credite. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. • directorul adjunct. măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei. sucursalei/agenţiei. pontajul. Contractele de gaj şi ipoteci. În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. service . încadrarea. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. taxe). Persoanele împuternicite să angajeze. efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. C. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice.

sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. casierie. care intră în competenţa de aprobare. Atribuţiile. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei.2. administrativ. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. pornind de 10 . Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. decontare rapidă.A. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare.A. respectiv directorului adjunct de sucursală. operativitate în servirea clienţilor la ghişee. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. Această aplicaţie. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit. la propunerea directorului de sucursale. în vigoare. • analist credite. 2. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. dupa caz. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi.A. informatică.1. Ca unitate operativă de lucru. la propunerea directorilor de sucursale.2. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. conform legislatiei. decontări. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora. Romexterra Bank S. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. sau conducerea bancii. Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. • manager operaţiuni bancare. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii.

Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . conform standardelor internaţionale. Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale.A. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii. utilizează un sistem informatic modern. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. sisteme expert. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. SCO). Romexterra Bank S. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. Romexterra Bank S. fiind un sistem integrat. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. inteligenţă artificială. 11 . Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. prelucrarea.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. Comunicaţia se face şi prin satelit. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. mediu.A. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. în tehnologie Oracle sau WebSphere. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv.A. De asemenea. concurenţă. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate).la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. • contabilitate. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa. complet centralizat şi on-line.

sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. asigură servicii de bună calitate. Visa. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere. din iniţiativa participanţilor. prin calculul auromat al dobânzilor. elaborarea balanţelor de verificare. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). tranzacţie cu tranzacţie. etc. PCH.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României. prin transmiterea automată a datelor. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. fiind. SNCDD. gestionarea riscurilor. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. în cazul plãţilor proprii. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau. Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. Romexterra Bank S. De asemenea.A. 12 • • . • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. Master Card. BVB. administrare. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi. se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.

pe proprie rãspundere. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. cecurile de călătorie achitate). • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. coordonare şi control cât ţi a celei operative. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere. se prelucrează. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. centrală . sucursale. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor. • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. 2.2. 13 . În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. de precizia şi calitatea informaţiilor. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. agenţii). Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii.A.În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. • siguranţa colectării datelor. b) protecţia sistemului. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. transmit informaţiile.2.

• construirea fisierelor şi elaborarea programelor. Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. codul băncii beneficiarului.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare.. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. fiind structurată şi reglementată clar. păstrării.numărul de control. exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. în memoriile computerelor operează prin programul . Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. extrase de cont. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza. . simbolul contului creditor. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. • codificarea informaţiilor bancare. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. • experimentarea. codul băncii plătitorului. Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. suma. jurnale operative. de execuţie. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . • organizarea circuitului documentelor bancare. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. Alt element de calcul. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare.. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. de starea de profitabilitate. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment.Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. numărul documentului. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. ca note contabile. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. simbolul contului debitor. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă.

• Anti-virus pentru căile de acces. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. dupa cum urmeaza: a. creşterea profitului băncii. c. 15 .2. 32/2005. În cadrul Romexterra Bank S. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. folosind produse de la diferiţi furnizori. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. creşterea bazei de clienţi. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. dezvoltarii. 2. gestiunea proiectelor informatice. Romexterra Bank. b. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii.operaţionale. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. serviciilor. instalat pe fiecare sistem. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice.A. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. proceselor. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. operaţiilor şi infrastructurii IT&C. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. de la terţi furnizori specializaţi. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. • teste periodice de penetrare. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. managementul resurselor informatice. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing. arhitecturii. administrat la nivel central. managementul incidentelor/problemelor. publicitate. pentru: a. tehnici de marketing direct. orice participare oficială. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. prin intermediul Compartimentului Marketing. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor.A. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. creăterea volumului de resurse atrase. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. stabileste principiile si regulile de marketing. d. • Instrumente tip wall-analyser. tehnici de promovare a vanzărilor. contractarea unor cercetări de piaţă. sub forma cercetărilor cantitative si calitative.

Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. cu aprobarea conducerii executive a băncii. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. 16 . va selecta agenţiile de media şi advertising. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare.b. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. radio. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. iniţiază şi derulează. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. d. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. la cerere. advertorialelor şi machetelor de presă. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing. • Compartimentul Marketing propune. Compartimentul Marketing. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. presa centrală şi locală. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. tehnologici. suporturi informaţionale privind produsele. derulează şi monitorizează toate contractele. stabileşte canalele de promovare (tv. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. în funcţie de strategia generala agreată a băncii.A. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. b. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. precum şi forma. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. c. cu terţi furnizori. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. de la terţi furnizori specializaţi. economici. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. structura. Compartimentul Marketing. privind factorii socio-demografici. cu aprobarea conducerii executive a băncii. (reglementate prin Norma nr. mesajul spoturilor radio şi TV. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. c. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. după caz. • Compartimentul Marketing iniţiază. caracteristici de structură). precum şi tuturor celor interesaţi. • Pentru derularea campaniilor. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. cat şi a produselor şi serviciilor băncii.

parteneri etc. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. acţionarii etc. • redactarea comunicatelor de presă. • gestionarea. Compartimentul PR&Comunicare. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. c. Organizare evenimente: 17 . structuri administrative locale şi centrale. comunitatea locală. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. din punct de vedere al formei. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. Comunicarea externă. managerii. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. a situaţiilor de criză. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. respectiv: angajaţii. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. la cererea conducerii executive a băncii. a produselor şi serviciilor băncii. • consultanţă. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). furnizori. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. respectiv clienţi. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. • sponsorizări. • lobby. din punct de vedere al comunicării.Romexterra Bank.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. b. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. • redactarea prezentarii băncii. • relaţia cu presa. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. agenţi economici.romexterra. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale.

Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei. 2. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi. să menţionete scopul plăţii. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică. 18 . • documente centralizatoare (borderourile. Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare.4. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. 2. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. eliminarea paralelismelor. Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. jurnalurile). b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. întocmirea acestora de către angajaţii băncii. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare). să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere. dările de seamă). • documente de evidenţă statistică. în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. specificaţiile.2. Documentele bancare unt tipizate. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S.A.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi. Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . balanţe de verificare. fişele centralizatoare). • externe. ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar).5. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. ordinul de plată). documentarea necesară deschiderii conturilor. cecul.2.A. balanţe contabile. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. cecurile de ridicare a numerarului. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont).

Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. oportunitatea. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. având (în cadrul filialelor. • activitatea de creditare bancară. de către grupele operative. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. confruntarea operaţiunilor de casă. plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. virarea sumelor din unele conturi în altele. 5. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. sucursalelor. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. Această formă de control are în cedere. expedierea acestora titularilor de conturi. încasările în numerar.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. toate documente bancare (de încasări. 3. operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. 6. 7. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii. Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare. 4. documente de plăţi în numerar. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. economicitatea. • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. . • păstrarea disponibilităţilor în conturi. Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. după 19 • • . 2. modul de salarizare.

Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. precum si modul de funcţionare al acestora. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. respectându-se cadrul legislativ. conţinutului şi circuitului acesteia. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. atât din puncul de vedere al clientului. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. unde să îşi păstreze disponibilitaţile. în cele mai multe cazuri. – controlul bancar intern ulterior. 3. toţi agenţii economici. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. 20 . Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. normele privind executarea de casă a bugetului de stat. Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal.A. Deschiderea unui cont este. începutul relaţiei între bancă şi client.1. Este important ca această relaţie să decurgă corect.directorului băncii. filialele. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. Agenţiile . 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. majoritar de stat. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului.Romexterra. indiferent de natura capitalului (de stat. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. precum şi alte norme ale băncilor. CAP. mixt sau privat). Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . cât şi din cel al băncii. normele de creditare-finanţare. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. conform prevederilor Legii nr. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare.

Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. Organizaţii obsteşti. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Statutul societăţii. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). convenţie care are calitatea unui contract consensual. Regii autonome. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Statutul societăţii. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele).Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. Pentru deschiderea conturilor. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. respectiv semnarea convenţiei între părţi. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. 21 .1. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. C. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire. Deschiderea contului implică. B. încheierea. Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. însoţit de actele adiţionale ulterioare. 3.1. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. D. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). de constituire a unui depozit bancar). în prealabil. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. următoarele documente: A. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă.

• Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română).Numai de către microîntreprinderile. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. • Certificat de înregistrare fiscală. Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. vizată la zi. precum 22 • • . Sucursală.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. agenţie. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. ex. E. G. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. agenţiei. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. F. • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). întreprinderile mici şi mijlocii. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). 1 la bancă şi ex. însoţit de actele adiţionale ulterioare. reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. reprezentanţei. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat de înregistrare fiscală. însoţit de actele adiţionale ulterioare. H. încadrate ca atare potrivit legii. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat de înregistrare fiscală. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor .

• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca.e. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. familiile persoanelor fizice de mai sus . pentru perioada respectivă. 1 la bancă şi ex. directorii din centrală. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). ex. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. banca percepe comisioane. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. Pentru disponibilitatile din contul curent. ex. pe numele respectivilor titulari. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi. 1 la bancă şi ex. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. 1 la bancă şi ex. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. La deschiderea unui cont de disponibil. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. . Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise.2. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. ex.1. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. 1 la banca şi ex. prevăzute la pct. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. inclusiv conducătorii. ex. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. daca este cazul. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. 2 la client) § Procura în formă autentică. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare.soţii. ex.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. administratorii. valabile la data prezentării. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. auditorii financiari. conturi specifice acestor operaţiuni. cenzorii. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României. Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. a caror mărime în procent sau suma absolută. 2 la client) 3. persoana fizică va prezenta documentul de identitate. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. 1 la bancă şi ex. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. • cont de depozit. după caz. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente.

000 lei (1.00 6.00 7. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize.50 7.25 6. 3.000 RON).25%). Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.00 4. 9 luni.A.50 6. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului. 24 .50 7. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat.75 dobânda fixă 6. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0.00 Plata dobânzii se face trimestrial. 1 an.000. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500.2006) variabilă 3. a. de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10. 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. 3.50 6.00 7. ex. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.25 7. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100. În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare). Pentru depozitele pe perioade scurte.000 lei Observatii b. inclusiv. 6.75 7.000 RON) . • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută. 1 la bancă şi ex. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca.04. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său. • este un produs nominativ. inclusiv cu dobânda cuvenită. similar operaţiunilor cu titluri de stat.50 7. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen.

în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . în formă dematerializată.etc ). unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.5 %.1000 EUR.5 RON)/certificat. viramente.este depozit la termen în cont nominal.000. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. • în cazul persoanelor juridice. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă.000 Lei. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. 6. la scadenţă. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. Se poate constitui pe o perioadă de 3.000 lei (100 RON). • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. c. depozitul va fi desfiintat automat. • La expirarea depozitului. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. dacă clientul nu se prezintă la bancă. fără a se mai acorda bonusul de 0. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. d. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont. valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere.000 lei (1.50% la scadenţă. acordându-se un bons de 0. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent . la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere.1000 USD. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. • valoarea nominală unitară este de 1.

00 3. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.000 USD/ € 4.1-1. • Dobânzile sunt foarte avantoajase. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil.fără programare.5% .04. dar momentul lichidării este decis de deponent.2% .2006) 0.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil. Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat.000 lei Peste 2.50 0.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile.04.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD. etc). 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500.50 300. 6.000.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.25 2.2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5.2. 0.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2.fara programare şi 0. • • • • 26 . Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : .1 lei . de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0. creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii.000 USD/ € 3.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.50 e. viramente.5% .00 6. Se poate constitui pe o perioadă de 3. lei • comision de retrageri numerar= 0. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.00 Peste 1. fiind cu 0.000 lei .2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare.00 3.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice.Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2. care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.

6 0.2 0. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă .24 luni 27 . realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor .8 1. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă.000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep. dacă clientul nu se prezintă la bancă. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta.0 1.000 lei RON • plafon maxim= 1.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen. percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. depozitul va fi desfiinţat automat. La expirarea depozitului.000.5 RON • suma minima necesară constituirii= 1. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8. Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. f.5 1. cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere.

Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit. Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S. • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare.CAP. Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. ca urmare a livrarilor mărfurilor.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată. 28 .1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent. un ordin de plată. Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . • Denumirea societăţii bancare receptoare.A. • Numele sau denumirea plătitorului. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. • Data emiterii.

după caz. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. rambursări de credite şi alte plăţi. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii. Ordonatorii de credite. trasul. taxelor. dă un ordin necondiţionat acesteia. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. bugetele fondurilor speciale. • Semnarea aceluia care emite cecul. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului.H. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate. 3 persoane: tragătorul. în legătură.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat.T. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. şi beneficiarul. Instrumentul este creat de tragător care. • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont . C. bugetele locale. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. taxelor. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. O.P. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA).P. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. B. O. altor obligaţii către buget de stat. 29 . care se află în poziţie de tras. plata lucrărilor executate de către acestea. Persoane juridice. bugetele locale.H. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat.T este utilizat de către plătitori astfel: A. în procesul creării sale. bugetelor locale. se completează de către plătitori. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. • tras pentru contul unui terţ. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii.Trăgătorul.

• emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec. specială. Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. fie de către un semnatar al cecului. va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . 15 zile în celălalte cazuri. În caz contrar. Certificarea poate fi cerută de către: tragător.pe o copie. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont.Avalul trebuie să fie necondiţionat. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). dacă societatea bancară este şi tras. Avalul se va da fie de către un terţ. fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . unui client al acesteia. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. Cecul barat Bararea poate fi generală. altul decât trăgătorul. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. cele două persone au relaţii de cont. 30 . pe un duplicate al cecului. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită.beneficiar.

Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . dar nu mai târziu de data scadenţei. Scadenţa trebuie să fie unică. • arătarea scadenţii. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. fie unui Beneficiar. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. Prin acceptare. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. • numele trasului. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. la un anumit timp de la data emiterii. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. • trasă asupra trăgătorului însuşi. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. Titlul este creat de Trăgător. în procesul creării sale. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. Scadenţa poate fi: la vedere. plata cambiei. la un anumit timp de la data emiterii. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. care îl introduce în compensare. la un anumit timp de la vedere. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. • arătarea locului unde plata rebuie facută. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. la o dată fixă. facultativă. trasul.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. • trasă pentru contul unui terţ. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. fie la ordinul acesteia din urmă. şi beneficiarul. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. în calitate de creditor. care se află şi în poziţie de tras.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. 3 persoane:trăgătorul. 31 . Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului.

Regulile care se aplica în lega tura cu plata. Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . • arătarea scadenţei. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. în procesul creării sale.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. • arătarea locului unde plata trebuie făcută. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. la un anumit timp de la vedere. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. chiar din momentul emiterii titlului. Conform legii. principalul obligat la plata acestuia. Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. care are calitate de creditor.2 . dacă trasul refuză acceptarea cambiei. Se poate adresa şi "protest de neacceptare". • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale . ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. denumită beneficiar. beneficiarului sau la ordinul acestuia. BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată. emitentul fiind. la vedere sau la o scadenţa fixată. 4. în calitate de debitor. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. o sumă de bani determinate. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. singura exceptie fiind acceptarea. 32 . scadenta.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere.

certificate de calitate. buna executie a unui contract. documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci. la care anexează documentele de export si. care îl deserveşte pe debitor.3. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. impozit. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. o cambie la termen. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca .ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează .1. Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. iar banca le remite spre încasare altei banci. o anumita suma de bani. Acreditivul documentar. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). din ordinul acestuia. de exemplu. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. beneficiarului mărfii. existenţa unui stoc de marfă.3 . cu conditia ca vânzatorul să depuna . sa plătească vânzătorului. Se pot garanta diverse operatiuni ca. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. De asemenea. 4. participarea la o licitatie. 33 . certificat de origine. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. eventual. pâna la un anumit termen. Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. returnarea unui avans. În cazul executarii scrisorii de garanţie.Modalităţile de plată cu numerar 4. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. În cazul deschiderii unui acreditiv. document de transport international. Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. Pentru încasare. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. pentru accept. spre a fi transmise. orice alte documente. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. fitosanitare sau sanitar-veterinare. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod.

precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. fondul de rezervă scade. Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. Casa de circulaţie cuprinde. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. nu poate fi considerat bani efectivi. Cel existent în fondurile de rezervă. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. cu o pază asigurată). sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. al retragerii numerarului din circulaţie. în funcţie de necesităţi.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. un rol important îl au unităţile bancare operative. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. cantitatea de bani existentă în circulaţie. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. B. O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit.R. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. poate să existe fie în fondurile de rezervă. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor.N. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. Numerarul. în sensul larg. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”. fie în circulaţie. în sens larg. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale. Acesta poate fi revizuit periodic. respectiv. 34 . crescând casa de circulaţie. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. se găsesc în raport invers proporţional. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. În cazurile în care. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor. la sfârşitul zilei operative. constituie la nivelul centralei. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank.

Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . numaratori de bani. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare.agenţi economici şi persoane fizice . Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. 4. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. contributii şi cotizaţii . Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. stabilit de conducerea unitaţii bancii. primind banii de la depunător. După numărarea banilor. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. După terminarea programului de ghişeu. casierul validează mesajul informatic primit. la director şi în holurile operative. în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. pe care le semnează şi le ştampilează. cu şef de birou. Casierul la primirea mesajului. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. • ordine de plată şi mandate postale externe . În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. • casele de schimb valutar. • ordin de încasare . Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. fiecare având un numar de casieri. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. servindu-se în acest scop de actele de casa. depuneri de numerar de la titularii de cont.2. controlori.3. • borderou însoţitor. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. numele şi prenumele depunătorului. precum şi destinaţia sumei. la filiale ca birou. cu şef de serviciu. De asemenea. • compartimentele de verificare. • tezaurul.

dupa care se transporta şi depozitează în tezaur . Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. 4. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar.încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei.4. Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului. 4. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. verificat.4. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. obţinerea unui credit pe card. Maestro etc. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. Plata la comercianţi se face rapid. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar".1. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. 7 zile din 7. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. pe baza cecului numerar. Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare. încasarea salariului pe card. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 . plăţi prin Internet. Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. cum ar fi: plata diverselor facturi. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. se poate distinge: credit card (carte de credit). Documentul se completează in trei exemplare. Tinând cont de tipul serviciului oferit. primele doua exemplare.). prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului. După efectuarea schimbului valutar. şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei . Prin intermediul cardului. debit card (carte de debit).

24 ore. iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective). securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului. La sfârşitul acestei perioade. cu acoperire în lei. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.A. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). cardul se reînnoieşte automat. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale.2. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. propune cardul Maestro pentru salariaţi.000 de bancomate şi 20. 7 zile pe săptămână. Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv.• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională .sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. Reînnoirea cardului. 37 . Pierderea.3. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui.A. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. în nici o situaţie. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. • Cardul este alimentat în lei. MAESTRO Romexterra Bank S. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare). Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO.4. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. doar dobândă aferentă lunii anterioare. 4. de debit. cât şi internaţional.4. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani). pentru încasarea drepturilor salariale. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro. ✔ ✔ 4. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată.000 de comercianţi. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. ✔ carduri cu utilizare internaţională . cu posibilitate de overdraft.: Carduri-persoane fizice a.

a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. pentru încasarea drepturilor salariale. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului. de debit. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure. a facturilor de utilităţi publice.6/7 si +40 726 222. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.333. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. închirieri de autoturisme. 7 zile pe săptămână. destinat persoanelor fizice. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat.000 de 38 . în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. la comerciant sau via Internet. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. cu acoperire în lei. 24 ore. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro.). b. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. cu acoperire în lei. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi.000 de bancomate şi 20. Comision 0% pentru plata. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. la bancomatele băncii. clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. fără autorizare on-line pe baza de PIN.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. restaurant.ro. etc.333 sau infocard@romexterra. cu posibilitate de overdraft. cât şi internaţional.

• Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. doar dobanda aferentă lunii anterioare.333 sau infocard@romexterra. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate.333. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold. la comerciant sau via Internet. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. 24 ore. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat. 24 ore. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an.333. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare.ro • Pentru toate cardurile. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. asistenţă legală. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. la bancomatele băncii. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS.ro d. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei.000 Euro şi maxim 10. eliberare numerar în regim de urgenţă. • Cardul este alimentat în lei. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. a facturilor de utilităţi publice.6/7 si +40 726 222. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet.6/7 si +40 726 222. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă. 39 . astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. cât şi internaţional. de credit. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi.333 sau infocard@romexterra. 7 zile pe săptămână. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. fără autorizare on-line pe bază de PIN. servicii diverse etc. informaţii diverse. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. asistenţă medicală. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. cât şi internaţional.comercianţi. precum: asistenţă de urgenţă.000 Euro. cu acoperire în lei. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. • Comision 0% pentru plata. 7 zile pe săptămână. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. pe Internet.

7 zile pe săptămână. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. achiziţii diverse. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. cât şi internaţional. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi. 24 ore. în lei. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS.e. la bancomatele băncii. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron.000 comercianţi.000 RON. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. de debit. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România.A. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. etc.800 bancomate şi 20. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri.). cat şi internaţional. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. 40 . VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. în întreaga reţea VISA International. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata.

• Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. servicii diverse etc. 24 ore pe zi.ro b. agenţii de turism şi închirieri auto. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă. informaţii diverse. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. dar care poate duce şi la pierderi. ca pondere. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. 7 zile pe săptămână. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. CAP. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. care se situează. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. de dobânzile la depozitele la termen. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. asistenţă legală. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. restaurante. 41 .1. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit. În aproape toate ţările dezvoltate. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. eliberare numerar în regim de urgenţă. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România.• • • Este un instrument de plată modern. 5 CREDITAREA BANCARĂ. în lei. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. dacă este practicată corect.333 sau infocard@romexterra. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. precum: asistenţă medicală. faţă de organismele nonbancare. beneficiind practic. pe primul loc în cadrul plasamentelor totale.333. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont.6/7 si +40 726 222.

pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. principii de creditare care. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. rata dobânzii de creditare. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. Prin urmare. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. normele. În mod normal. Există.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. Deci. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. băncile protejează deponenţii. În economiile competitive. Creditarea. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. De regulă. Adesea. 2. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. În activitatea de creditare. iar aceasta. a riscului implicat în creditare. precum şi pentru propria dezvoltare. reducând semnificativ nivelul de risc. totuşi. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. Prin urmare. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. În acest proces. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. de credit. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii. permit reducerea gradului de incertitudine şi. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. instructiunile. lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. în condiţii prin care se asigură rambursarea. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. din anumite motive. prin urmare. corespunzator Convenţiei de la Basel. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. 1. 42 . mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. dacă sunt aplicate consecvent. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse.

respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. 5. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. 14. 13. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. 11. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. prioritate are încasarea dobânzilor. Activitatea de creditare se bazează. Creditele. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. imediat. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării.3. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. 6. Banca acordă credite pe termen scurt. aprobat de organele competente. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. în primul rând. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. nerambursate. În coformitate cu prevederile art. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. Banca poate întrerupe fără preaviz. Pe toată durata creditării. 9. valorile de recuperat. respectiv de valabilitate. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. După aprobarea unui credit. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. utilizarea de către client a unui credit aprobat. cât şi pentru clienţi. să detina profit şi. 4. creanţele comerciale. situaţiile contabile periodice . situaţia patrimonială. 15. mediu şi valută. 12. pe aceasta bază. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. 16. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. rezultatele economico-financiare. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. 8. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. modul cum acesta este utilizat. 10. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. 43 . banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. organizatoric şi financiar al clientului. credibilitatea. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. formată din credite şi dobânzi. respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. precum şi dobânzile aferente acestora. 7.

2.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. certe de minim 100 Euro. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.5.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. bunuri de folosinta indelungata. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. Creditul Favorit Plus 100. auto. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.2. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 . persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. auto. din accidente (oferita gratuit de banca) b.1 Credite pentru persoane fizice a. Creditul Favorit 20. 5. bunuri de folosinta indelungata. care pot face dovada unor venituri permanente. pensionari). pensionari). Beneficiari: Persoane fizice (salariati.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. vacanta etc). care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro.A. vacanta etc).

certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. copiilor.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. pensionari. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice. care fac dovada unor venituri permanente.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului.500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2. 45 .000 EUR (echivalent Lei) maximum 100. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. parintilor/socrilor. EUR. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului.

certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. care fac dovada unor venituri permanente. reabilitarea. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea. USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. motociclete. noi si rulate. de fabricatie interna sau externa. tractoare etc). EUR. cumpararea. pensionari. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme.factura de utilitati (copie) e. Beneficiari: Persoane fizice.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI. indiferent de 46 .Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa.

întreruperea producţiei din motive justificate. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. telefon fix etc. aviz de plata.000 Euro nu se solicita avans. din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. fără să implice instituţia. aprovizionări în loturi optime. 5. pensionari). persoane fizice autorizate.marca. gaz. f.2. societati comerciale sau persoane fizice. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic. Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. • Se iau in calcul veniturile familiei. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. • Actele de identitate (BI/CI) (copii). • Acord de consultare CRB/BC.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20. din rente viagere.000 Euro. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. antecontract de vanzare-cumparare.).ca venit suplimentar.maxim 72 de luni. • Documente care certifica veniturile. • pentru creditele de peste 20. din contracte de management. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. pensii.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . venituri din chirii . Volumul creditului: • minimum 3. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt. Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. venituri din activitati independente. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . ci alte garantii reale acceptate de banca.2 Credite pentru persoane juridice a. contract de vanzare-cumparare). • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma. Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte. de la dealeri autorizati.

Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. subansamble. b. Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. condiţiile de păstrare – însilozare. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. combustibili. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. calitatea acestora. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. fără a depăşi 12 luni de la constituire). conservare şi gestionare a acestora. din ţară şi din import. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. în vederea realizării de produse cu 48 . ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. a condiţiilor de păstrare. garanţiile asiguratorii. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. energie etc. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. până la scadenţa stabilită în contract). precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. Durată creditare: Maxim 90 zile. de provenienţă vegetală sau animală. şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. semifabricate. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. agroalimentare. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. c. pe lângă alte tipuri de garanţii. executării de lucrări şi prestării de servicii. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu.

sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. tip revolving. atunci când banca consideră necesar. cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. care fac obiectul creditului solicitat. pe toată perioada de creditare. Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă.desfacere asigurată la export. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. în limita unui nivel global de credit. Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. scrisoare de garanţie bancară etc. agreată de bancă. producţie. În acest scop.. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. condiţiile şi graficul de livrare.). etc. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. contracte etc. comerţ.). Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. modalitatea şi termenele de plată. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare. prin natura activităţii desfăşurate. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. proiecte. sau a unor subactivităţi. după caz. e. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. a deschiderii acreditivului de export irevocabil. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. etc. 49 . desfacere. în favoarea beneficiarului de credit. în funcţie de nevoile acestuia.

Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). la sfârşitul zilei lucrătoare. banca poate finanţa 100% aceste importuri. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. în mod excepţional. g. f. Zilnic. fie în numerar. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. • retehnologizarea proceselor de producţie. utilaje. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. la propunerea sucursalelor. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. • achiziţionarea din import de maşini. cu aprobarea Centralei băncii. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. la data solicitării creditului. valoarea efectului. în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). mijloace de transport etc. • alte proiecte de investiţii. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii.. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. Maxim 85% din valoarea de intrare. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. fie în natură. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente.: investiţii. instalaţii tehnologice. tehnică de calcul. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. De asemenea. comisioane. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. în limita disponibilităţilor din contul curent. penalităţi etc. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. mai puţin agio (taxa de 50 . dobânzi. indiferent de sumă.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). pentru importurile de completare.) se va rambursa creditul utilizat. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). este realizat în proporţie de cel puţin 15%. la cererea clienţilor băncii. rambursări rate credite. respectiv 10 ani (termen lung). Prevederi Suplimentare: Se pot acorda. respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. se poate prelungi pe noi perioade de creditare. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive.

diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. conform contractului încheiat. h. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. Banca. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA.scont şi comisioanele aferente). Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. în mod excepţional. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. pentru care prin scontare. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. i. 51 . vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. numai cu. asumându-şi riscul de neplată a acestora. trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. indicatorii de bonitate. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. pe baza documentelor primite. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. denumită “factor”.mai puţin agio. revin direct băncii care le-a scontat. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . aceasta având obligaţia. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. de regulă. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. la propunerea sucursalelor. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. pe calea girului. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. către bancă. Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice.

• achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). • achiziţionarea de maşini. producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. utilaje. încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. animale de muncă. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. instalaţii şi alte active fixe. modernizarea. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. • amenajarea. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. • alte proiecte de investiţii. Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. 52 . la cererea clienţilor săi. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. j.indiferent de sumă. a probelor tehnologice. potrivit legii. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii.