P. 1
Proiect modificat

Proiect modificat

|Views: 241|Likes:
Published by godofilla

More info:

Published by: godofilla on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor.50 13. Legii nr. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.A.03. decontari si transferuri de fonduri. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor.4) Profit net Bilanţ Total active. persoane juridice române.30 1.Credite: Total pasive. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.151.4. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4.3-rd. forfetare si scontare a efectelor de comert.703.577. Profit brut (rd.449. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat. vizând atât clientii persoane fizice. Principalele modificări aduse Legii bancare nr.151. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr. corporatiile multinationale sau administratiile publice. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional.58/1998-Legea Bancară. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit.80 1.20 10.1+rd. operatiuni de factoring. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă. a căror activitate este reglementată de Legea Nr. sunt.40 mii RON 31. persoane juridice străine.58/1998. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta. Recuperari creante. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.3.2+rd.2006 1. creditarea si acceptarea de depozite.50 189. Principalele funcţii.273. din care: .273. Legea nr. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor.70 8.5. Cadrul legislativ general şi specific În România. 6 . din care: .339. 24/1999.50 489.018. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S.272/2000. au ca efecte: • Legea nr.862.137/2001. în prezent. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor. 1. Legea bancară (Legea nr 58/1998). cât si societatile comerciale.Capitaluri proprii -1. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci. plati. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X.

respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc.6. Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. rezultatul financiar. activele şi pasivele în valută. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. care constituie norme cu caracter prudeţial. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare. ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii.Legea nr101/1998. 1. în momentul subscrierii. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. situaţia portofoliului de credite.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare.83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. . băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. care poate fi o societate de expertiză contabilă. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . pe de o parte. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar. provizioanele existente. obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. • 7 . • Legea nr.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară. să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. În acest sens. De asemenea. Normele nr. urmărindu-se. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. în conformitate cu prevederile legii. situaţia patrimonială. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent. ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. Normele nr. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare.

A. atribuţii de coordonare. unităţi fără personalitate juridică. companii (responsabil clientelă. pe termen scurt. • organigrama sucursalelor (Anexa 1a). informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. a activităţii unităţilor operative din subordine. având relaţii directe cu agenţii economici. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S.A. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . operaţiuni (administrator tranzacţii.CAP. pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. prelucrarea documentelor pe calculator. administrator credite PF). • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii. . situaţiile statistice centralizate. informatician). casierie). fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. responsabil carduri). are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi. sucursalele au în structura lor organizatorică. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative. direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct.1. . întocmirea dărilor de seamă contabile. lucrările. conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. la nivel central. credite (administrator credite PJ. care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie. următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO.analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. precum si obiective specifice de management). Sucursalele au totodată. . . Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1). circuitul documentelor. 8 . decontările reciproce între unităţi. fără personalitate juridică. Sucursalele. . bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. analist credite PF. şi Compartimentul Administrativ. mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.întocmesc periodic.propun. analist credite PJ. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. .coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii.analizează periodic situaţia creditelor acordate. ROMEXTERRA BANK S. execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. are în structura sa organizatorică: divizii.analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor.organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont.

promovarea. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. . delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. pontajul. C. etc.aduc la îndeplinire. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. nivel comisioane. În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. consumabile. • şef compartiment ( birou ) credite. Sucursalele neîncadrate cu juristi. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. • consilierul juridic. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. La sucursalele încadrate cu juristi. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. etc.. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei.propun angajarea. rechizite.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 . • 1 analist credite. • directorul adjunct. avizul Oficiului juridic. întretinere si reparatii echipamente. taxe).). E. service . Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. B. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. încadrarea. energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite. Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia. imprimate. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. sucursalei/agenţiei. Persoanele împuternicite să angajeze.post garantii. prin actele de control.). Contractele de gaj şi ipoteci. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. . instalatii si alte mijloace fixe. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. D. • Planificarea concediilor de odihna. Contractele de credit. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. pe care le transmite la Directia Resurse Umane. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. .

2. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. Atribuţiile. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. Ca unitate operativă de lucru. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. dupa caz. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. operativitate în servirea clienţilor la ghişee.2. • manager operaţiuni bancare. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei. sau conducerea bancii. Această aplicaţie. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. la propunerea directorului de sucursale. în vigoare. care intră în competenţa de aprobare. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. conform legislatiei.2. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. pornind de 10 . Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. la propunerea directorilor de sucursale. administrativ. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. • analist credite. sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. decontări. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei. casierie. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie.A.A. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei.A. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. respectiv directorului adjunct de sucursală. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă.1. Romexterra Bank S. decontare rapidă. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora. informatică. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S.

posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale. Romexterra Bank S.A. Romexterra Bank S. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. SCO).A. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate). Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. inteligenţă artificială. fiind un sistem integrat.la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. concurenţă. mediu. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. • contabilitate.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. sisteme expert. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa. De asemenea. complet centralizat şi on-line. prelucrarea. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea.A. în tehnologie Oracle sau WebSphere. conform standardelor internaţionale. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. 11 . prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. utilizează un sistem informatic modern. Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. Comunicaţia se face şi prin satelit.

Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. prin transmiterea automată a datelor. prin calculul auromat al dobânzilor. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. fiind. BVB. PCH. De asemenea. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. elaborarea balanţelor de verificare. 12 • • . • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. asigură servicii de bună calitate. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. Visa. tranzacţie cu tranzacţie. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor. etc. Romexterra Bank S. în cazul plãţilor proprii. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni. SNCDD. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi. din iniţiativa participanţilor. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. Master Card. gestionarea riscurilor. administrare. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale.A.

informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă.2. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă. • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. • siguranţa colectării datelor. b) protecţia sistemului. 2. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul.2. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. cecurile de călătorie achitate). agenţii). centrală . • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează.În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor. cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. de precizia şi calitatea informaţiilor. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. se prelucrează.A. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. 13 . transmit informaţiile. sucursale. coordonare şi control cât ţi a celei operative. pe proprie rãspundere. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere.

de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. de execuţie. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. de starea de profitabilitate. . exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. numărul documentului. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. în memoriile computerelor operează prin programul . Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti.numărul de control. păstrării. extrase de cont. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. codul băncii beneficiarului. fiind structurată şi reglementată clar. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment. simbolul contului debitor. Alt element de calcul. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. jurnale operative. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. • experimentarea. suma. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . • organizarea circuitului documentelor bancare. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. codul băncii plătitorului. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă.. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. • codificarea informaţiilor bancare. simbolul contului creditor.. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza.Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu. ca note contabile.

activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. d. creşterea bazei de clienţi. orice participare oficială. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. 15 . 2. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. dezvoltarii. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. prin intermediul Compartimentului Marketing. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. publicitate. 32/2005. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani.A. creşterea profitului băncii. arhitecturii. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. proceselor. Romexterra Bank. sub forma cercetărilor cantitative si calitative. instalat pe fiecare sistem. gestiunea proiectelor informatice. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. tehnici de promovare a vanzărilor. managementul resurselor informatice. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. pentru: a. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. tehnici de marketing direct. În cadrul Romexterra Bank S. • teste periodice de penetrare. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. administrat la nivel central. folosind produse de la diferiţi furnizori. managementul incidentelor/problemelor. • Instrumente tip wall-analyser. c. • Anti-virus pentru căile de acces. dupa cum urmeaza: a. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. serviciilor.operaţionale. stabileste principiile si regulile de marketing. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing.2. creăterea volumului de resurse atrase. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. operaţiilor şi infrastructurii IT&C.A. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. b. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. de la terţi furnizori specializaţi. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. contractarea unor cercetări de piaţă.

(reglementate prin Norma nr. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. 16 . precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. precum şi forma. presa centrală şi locală. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. stabileşte canalele de promovare (tv.b. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. privind factorii socio-demografici. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. cu aprobarea conducerii executive a băncii. mesajul spoturilor radio şi TV. • Compartimentul Marketing propune. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. cu terţi furnizori. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. cat şi a produselor şi serviciilor băncii. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. după caz. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. structura. • Compartimentul Marketing iniţiază. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie.A. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing. radio. c. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. advertorialelor şi machetelor de presă. economici. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. la cerere. iniţiază şi derulează. precum şi tuturor celor interesaţi. cu aprobarea conducerii executive a băncii. va selecta agenţiile de media şi advertising. Compartimentul Marketing. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. • Pentru derularea campaniilor. c. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. suporturi informaţionale privind produsele. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. Compartimentul Marketing. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. d. derulează şi monitorizează toate contractele. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. de la terţi furnizori specializaţi. tehnologici. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. b. caracteristici de structură).

coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. parteneri etc. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. managerii. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. comunitatea locală. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională.romexterra. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. Compartimentul PR&Comunicare. agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. • redactarea prezentarii băncii. acţionarii etc. c. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. la cererea conducerii executive a băncii. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. • consultanţă. furnizori. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. a situaţiilor de criză. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. din punct de vedere al comunicării. structuri administrative locale şi centrale. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. • redactarea comunicatelor de presă. b. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate.Romexterra Bank. • lobby. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. • gestionarea. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. a produselor şi serviciilor băncii. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. respectiv clienţi. Organizare evenimente: 17 . • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. din punct de vedere al formei. respectiv: angajaţii. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. Comunicarea externă. agenţi economici. • sponsorizări. • relaţia cu presa. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii.

documentarea necesară deschiderii conturilor.2. specificaţiile.2. autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont). c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. 2. • documente de evidenţă statistică. jurnalurile). Documentele bancare unt tipizate. să menţionete scopul plăţii. 18 . dările de seamă). Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. balanţe contabile. ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. cecurile de ridicare a numerarului. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei.4. fişele centralizatoare). Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar.A. 2. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. ordinul de plată). • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare). în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. • externe. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare. eliminarea paralelismelor. întocmirea acestora de către angajaţii băncii. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere.A. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile.5. balanţe de verificare. • documente centralizatoare (borderourile. b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. cecul. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică.

în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. virarea sumelor din unele conturi în altele. economicitatea. documente de plăţi în numerar. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. toate documente bancare (de încasări. modul de salarizare. plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. Această formă de control are în cedere. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. confruntarea operaţiunilor de casă.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. sucursalelor. 5. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. 4. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună. • activitatea de creditare bancară. oportunitatea. 6. 2. 7. Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. având (în cadrul filialelor. 3. de către grupele operative. expedierea acestora titularilor de conturi. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. după 19 • • . operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . . • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. încasările în numerar. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor.

începutul relaţiei între bancă şi client. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. Agenţiile . precum si modul de funcţionare al acestora. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. conţinutului şi circuitului acesteia. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. 3. în cele mai multe cazuri. precum şi alte norme ale băncilor. 20 . normele privind executarea de casă a bugetului de stat. normele de creditare-finanţare. filialele.Romexterra.1. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. conform prevederilor Legii nr. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. CAP. – controlul bancar intern ulterior. Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. Este important ca această relaţie să decurgă corect. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. indiferent de natura capitalului (de stat. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . cât şi din cel al băncii. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. majoritar de stat.directorului băncii. Deschiderea unui cont este.A. unde să îşi păstreze disponibilitaţile. respectându-se cadrul legislativ. 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. toţi agenţii economici. atât din puncul de vedere al clientului. mixt sau privat). Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice.

• Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile).1. respectiv semnarea convenţiei între părţi. B. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). în prealabil. Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. însoţit de actele adiţionale ulterioare. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. • Statutul societăţii. însoţit de actele adiţionale ulterioare. de constituire a unui depozit bancar). • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). 21 . asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire. Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. Regii autonome. Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. D. C. Pentru deschiderea conturilor. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă.1. Organizaţii obsteşti.Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. însoţit de actele adiţionale ulterioare. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. 3. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. următoarele documente: A. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). Deschiderea contului implică. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). convenţie care are calitatea unui contract consensual. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. • Statutul societăţii. încheierea.

• Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). Sucursală. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. întreprinderile mici şi mijlocii. • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Certificat de înregistrare fiscală. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). încadrate ca atare potrivit legii. • Certificat de înregistrare fiscală. Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. agenţie. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. 1 la bancă şi ex.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). • Certificat de înregistrare fiscală. Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). precum 22 • • . • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. însoţit de actele adiţionale ulterioare. ex. însoţit de actele adiţionale ulterioare. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . H.Numai de către microîntreprinderile. F. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. G. reprezentanţei. vizată la zi. agenţiei. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). E. Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă.

pentru perioada respectivă. ex.1. auditorii financiari. 2 la client) § Procura în formă autentică. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. după caz. inclusiv conducătorii. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. . 1 la bancă şi ex.e. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. directorii din centrală. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. prevăzute la pct. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României.2. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. a caror mărime în procent sau suma absolută. Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card. ex. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). 1 la banca şi ex. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. • cont de depozit. Pentru disponibilitatile din contul curent. ex. conturi specifice acestor operaţiuni. administratorii. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca. 2 la client) 3. 1 la bancă şi ex. 1 la bancă şi ex. banca percepe comisioane. La deschiderea unui cont de disponibil. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. valabile la data prezentării. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise.soţii. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. familiile persoanelor fizice de mai sus . 1 la bancă şi ex. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. ex. ex. cenzorii. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. daca este cazul. persoana fizică va prezenta documentul de identitate. pe numele respectivilor titulari.

04.25%). Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06.50 7. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului.75 dobânda fixă 6. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său.25 6. 6. de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca.75 7. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100.2006) variabilă 3. inclusiv. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. 3. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta. 1 an.50 7.00 7. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat.000 lei (1. • este un produs nominativ. 9 luni.000 lei Observatii b. a.000 RON). 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă. inclusiv cu dobânda cuvenită.00 6.00 Plata dobânzii se face trimestrial. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1. similar operaţiunilor cu titluri de stat.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen.50 6.00 4.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S. Pentru depozitele pe perioade scurte. 3. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută. 1 la bancă şi ex.50 6.00 7.A. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0.000. ex.000 RON) . în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500.50 7. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar. 24 .25 7. În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare). Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.

pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare.000 lei (100 RON).1000 USD.este depozit la termen în cont nominal.000. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen.1000 EUR. la scadenţă. c. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. Se poate constitui pe o perioadă de 3. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. acordându-se un bons de 0. fără a se mai acorda bonusul de 0. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie. în formă dematerializată. depozitul va fi desfiintat automat.5 %.50% la scadenţă. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. • în cazul persoanelor juridice. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. viramente.000 Lei. dacă clientul nu se prezintă la bancă. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. • valoarea nominală unitară este de 1.000 lei (1.5 RON)/certificat. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent. d. 6.etc ). sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent . valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă. unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15. • La expirarea depozitului. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor. • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize.

Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat. 0.50 e. • • • • 26 .5% . creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii.00 3.000 USD/ € 3. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : . Se poate constitui pe o perioadă de 3.00 Peste 1.000 lei . etc). cu condiţia păstrării soldului minim intangibil.5% .2.00 3. • Dobânzile sunt foarte avantoajase.00 6. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06. viramente.000 USD/ € 4. lei • comision de retrageri numerar= 0. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5. 6.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.fara programare şi 0.04. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.1 lei .2% .50 300.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.1-1.25 2.Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2. fiind cu 0.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2.fără programare.2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0. dar momentul lichidării este decis de deponent.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0. care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare.04.000.50 0.2006) 0.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile.000 lei Peste 2.

24 luni 27 .5 RON • suma minima necesară constituirii= 1. realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor .6 0. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.2 0.5 1. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere. pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8.000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă. f.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen. percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2. dacă clientul nu se prezintă la bancă. cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere.000. depozitul va fi desfiinţat automat. Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.000 lei RON • plafon maxim= 1. La expirarea depozitului. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă .0 1.8 1.

ca urmare a livrarilor mărfurilor. • Numele sau denumirea plătitorului. Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. un ordin de plată.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4.CAP. • Denumirea societăţii bancare receptoare.1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). • Data emiterii. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. 28 . ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată.A. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent.

în procesul creării sale. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. plata lucrărilor executate de către acestea. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii.Trăgătorul. 29 . bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. C. altor obligaţii către buget de stat.P.T este utilizat de către plătitori astfel: A. O. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului. şi beneficiarul. dă un ordin necondiţionat acesteia. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). bugetele locale. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. bugetelor locale. trasul. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. 3 persoane: tragătorul. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. se completează de către plătitori. rambursări de credite şi alte plăţi. • Semnarea aceluia care emite cecul. Ordonatorii de credite. după caz.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate.P.H. care se află în poziţie de tras. Instrumentul este creat de tragător care. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata. taxelor. Persoane juridice.T. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont .H. în legătură. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii. taxelor. bugetele fondurilor speciale. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite. B. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. • tras pentru contul unui terţ. bugetele locale. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. O.

fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . cele două persone au relaţii de cont. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont.pe o copie. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. În caz contrar. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. pe un duplicate al cecului. Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită. iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. 15 zile în celălalte cazuri. fie de către un semnatar al cecului. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. altul decât trăgătorul. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec.beneficiar. dacă societatea bancară este şi tras. specială. Certificarea poate fi cerută de către: tragător. După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. unui client al acesteia. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). Avalul se va da fie de către un terţ.Avalul trebuie să fie necondiţionat. 30 . Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. Cecul barat Bararea poate fi generală.

la un anumit timp de la data emiterii. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. 3 persoane:trăgătorul. dar nu mai târziu de data scadenţei. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. Prin acceptare. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . • numele trasului. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. fie unui Beneficiar. care îl introduce în compensare. 31 .trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. la un anumit timp de la data emiterii. Scadenţa poate fi: la vedere. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. în calitate de creditor. • arătarea locului unde plata rebuie facută. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. • trasă pentru contul unui terţ. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi. la un anumit timp de la vedere. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. trasul.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. Scadenţa trebuie să fie unică. plata cambiei. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. în procesul creării sale. fie la ordinul acesteia din urmă. • arătarea scadenţii. la o dată fixă. care se află şi în poziţie de tras. şi beneficiarul. facultativă. Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează. • trasă asupra trăgătorului însuşi. Titlul este creat de Trăgător. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei.

singura exceptie fiind acceptarea. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. în procesul creării sale. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută.2 . la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. Regulile care se aplica în lega tura cu plata. Conform legii. care are calitate de creditor.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. scadenta.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere. Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată. • arătarea scadenţei. Se poate adresa şi "protest de neacceptare". care se obligă să plătească o suma de bani fixată. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. 4. la vedere sau la o scadenţa fixată. Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. emitentul fiind. denumită beneficiar. Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale . • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. beneficiarului sau la ordinul acestuia. • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. în calitate de debitor. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. chiar din momentul emiterii titlului. principalul obligat la plata acestuia. dacă trasul refuză acceptarea cambiei. 32 . • arătarea locului unde plata trebuie făcută. o sumă de bani determinate. la un anumit timp de la vedere.

documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. document de transport international. din ordinul acestuia. În cazul executarii scrisorii de garanţie.3 . prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. sa plătească vânzătorului. o anumita suma de bani. însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. existenţa unui stoc de marfă. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. Se pot garanta diverse operatiuni ca. De asemenea. impozit. fitosanitare sau sanitar-veterinare. Pentru încasare. care îl deserveşte pe debitor. pentru accept. returnarea unui avans. la care anexează documentele de export si. orice alte documente. funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. pâna la un anumit termen. Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. certificate de calitate. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. cu conditia ca vânzatorul să depuna . conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. de exemplu. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. participarea la o licitatie. În cazul deschiderii unui acreditiv. Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. Acreditivul documentar. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul.Modalităţile de plată cu numerar 4. eventual. beneficiarului mărfii. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. buna executie a unui contract. o cambie la termen.3. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca . Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. 33 . iar banca le remite spre încasare altei banci. 4.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează . certificat de origine.1. spre a fi transmise.

R. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. în sensul larg. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. Numerarul. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. fie în circulaţie. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale. un rol important îl au unităţile bancare operative. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva. Casa de circulaţie cuprinde. prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului.N. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . 34 . Cel existent în fondurile de rezervă. nu poate fi considerat bani efectivi. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. în sens larg. se găsesc în raport invers proporţional. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. respectiv. crescând casa de circulaţie. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. poate să existe fie în fondurile de rezervă. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. Acesta poate fi revizuit periodic. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. constituie la nivelul centralei. B. cu o pază asigurată). O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. la sfârşitul zilei operative. în funcţie de necesităţi. fondul de rezervă scade. În cazurile în care. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. cantitatea de bani existentă în circulaţie. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. al retragerii numerarului din circulaţie. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale.

Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. cu şef de serviciu. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare. servindu-se în acest scop de actele de casa. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. După numărarea banilor. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. casierul validează mesajul informatic primit. numaratori de bani.2. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. cu şef de birou. la filiale ca birou. la director şi în holurile operative. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. precum şi destinaţia sumei. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. primind banii de la depunător. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . • ordine de plată şi mandate postale externe . Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. numele şi prenumele depunătorului. Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). Casierul la primirea mesajului. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă. plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela.3. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. De asemenea. contributii şi cotizaţii . • borderou însoţitor.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. • ordin de încasare . • casele de schimb valutar. fiecare având un numar de casieri. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. depuneri de numerar de la titularii de cont. Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. 4. controlori. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. • tezaurul. • compartimentele de verificare. pe care le semnează şi le ştampilează. După terminarea programului de ghişeu.agenţi economici şi persoane fizice . stabilit de conducerea unitaţii bancii.

1. 4. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. 7 zile din 7. debit card (carte de debit). Prin intermediul cardului. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare. încasarea salariului pe card.). dupa care se transporta şi depozitează în tezaur . pe baza cecului numerar. Documentul se completează in trei exemplare. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. obţinerea unui credit pe card. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar". Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. cum ar fi: plata diverselor facturi.4. prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului.încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. Tinând cont de tipul serviciului oferit. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. plăţi prin Internet. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei.4. Plata la comercianţi se face rapid. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. se poate distinge: credit card (carte de credit). verificat. Maestro etc. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. primele doua exemplare. şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei . 4. pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. După efectuarea schimbului valutar. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 . Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar".

37 .sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. 24 ore. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată. propune cardul Maestro pentru salariaţi. 4. de debit. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO.: Carduri-persoane fizice a. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro. La sfârşitul acestei perioade.000 de bancomate şi 20. 7 zile pe săptămână. în nici o situaţie. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. cu acoperire în lei. • Cardul este alimentat în lei. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an.• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională . cardul se reînnoieşte automat. Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului. Reînnoirea cardului. ✔ ✔ 4. Pierderea. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani). destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. doar dobândă aferentă lunii anterioare. Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod. cât şi internaţional.4.3. MAESTRO Romexterra Bank S. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare.4. cu posibilitate de overdraft.000 de comercianţi. ✔ carduri cu utilizare internaţională . Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul.A. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare). Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui. pentru încasarea drepturilor salariale. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective).A. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.

care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente.000 de bancomate şi 20. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale. destinat persoanelor fizice. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. cât şi internaţional. 7 zile pe săptămână. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. cu posibilitate de overdraft. Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului.ro. pentru încasarea drepturilor salariale. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro.). cu acoperire în lei. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. a facturilor de utilităţi publice.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. Comision 0% pentru plata. la bancomatele băncii. b. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. 24 ore.000 de 38 . de debit. clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. restaurant. fără autorizare on-line pe baza de PIN. închirieri de autoturisme. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. la comerciant sau via Internet.333. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.6/7 si +40 726 222. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. cu acoperire în lei. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat. comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. etc. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro.333 sau infocard@romexterra.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard.

pe Internet. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS. de credit. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi.6/7 si +40 726 222.333 sau infocard@romexterra. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România.6/7 si +40 726 222. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO.comercianţi. • Cardul este alimentat în lei. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Comision 0% pentru plata. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold.000 Euro. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. asistenţă medicală. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. 7 zile pe săptămână. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. la comerciant sau via Internet.000 Euro şi maxim 10. cât şi internaţional. cu acoperire în lei. precum: asistenţă de urgenţă. • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. doar dobanda aferentă lunii anterioare. 7 zile pe săptămână. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. cât şi internaţional. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate. 24 ore. informaţii diverse. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului.333 sau infocard@romexterra. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. asistenţă legală. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. 24 ore. a facturilor de utilităţi publice.333.ro • Pentru toate cardurile. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. eliberare numerar în regim de urgenţă. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. servicii diverse etc. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă.ro d. fără autorizare on-line pe bază de PIN.333. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. 39 . la bancomatele băncii.

VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. la bancomatele băncii. etc. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic. 40 .800 bancomate şi 20. în întreaga reţea VISA International. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu.000 RON. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron. valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. 24 ore. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate.000 comercianţi. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron. de debit. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România. achiziţii diverse. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. 7 zile pe săptămână.e. în lei. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a.). cat şi internaţional. cât şi internaţional. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie.A. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România.

Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare.333 sau infocard@romexterra. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă.ro b. precum: asistenţă medicală.6/7 si +40 726 222. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit.333. de dobânzile la depozitele la termen. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. faţă de organismele nonbancare. CAP. • Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. ca pondere. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet.1. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. 41 . • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. servicii diverse etc.• • • Este un instrument de plată modern. asistenţă legală. dar care poate duce şi la pierderi. eliberare numerar în regim de urgenţă. 7 zile pe săptămână. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5. dacă este practicată corect. 5 CREDITAREA BANCARĂ. beneficiind practic. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. 24 ore pe zi. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. restaurante. agenţii de turism şi închirieri auto. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România. În aproape toate ţările dezvoltate. care se situează. în lei. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. informaţii diverse. pe primul loc în cadrul plasamentelor totale. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222.

În activitatea de creditare. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. principii de creditare care. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. precum şi pentru propria dezvoltare. De regulă. este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. normele. Adesea.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. permit reducerea gradului de incertitudine şi. corespunzator Convenţiei de la Basel. 42 . totuşi. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. În mod normal. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. băncile protejează deponenţii. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. Deci. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). din anumite motive. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. Prin urmare. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. Există. a riscului implicat în creditare. 2. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. instructiunile. 1. Creditarea. lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. reducând semnificativ nivelul de risc. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. iar aceasta. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. în condiţii prin care se asigură rambursarea. Prin urmare. rata dobânzii de creditare. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. de credit. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. În acest proces. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. prin urmare. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. În economiile competitive. dacă sunt aplicate consecvent.

precum şi dobânzile aferente acestora. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. Creditele. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. 13. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. aprobat de organele competente. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. Banca acordă credite pe termen scurt. utilizarea de către client a unui credit aprobat. în primul rând. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. situaţiile contabile periodice . respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. 5. modul cum acesta este utilizat. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. să detina profit şi. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. În coformitate cu prevederile art. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. formată din credite şi dobânzi. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. Pe toată durata creditării. 6. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. imediat. 7. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. mediu şi valută. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. pe aceasta bază. organizatoric şi financiar al clientului. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. 16. 43 . iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. 11. Activitatea de creditare se bazează. 8. cât şi pentru clienţi. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. 14. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. După aprobarea unui credit. 12. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. 10. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. prioritate are încasarea dobânzilor. creanţele comerciale. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. 4. respectiv de valabilitate. nerambursate. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. 9.3. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. rezultatele economico-financiare. 15. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. Banca poate întrerupe fără preaviz. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. situaţia patrimonială. valorile de recuperat. credibilitatea. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil.

2. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente.1 Credite pentru persoane fizice a. vacanta etc). TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. vacanta etc). 5. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. care pot face dovada unor venituri permanente. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 .000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni. bunuri de folosinta indelungata. Creditul Favorit 20.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro. bunuri de folosinta indelungata. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente.2.5. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. din accidente (oferita gratuit de banca) b. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. Creditul Favorit Plus 100. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S. auto. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. certe de minim 100 Euro. auto. pensionari).000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale.A. pensionari).

000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului.500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. 45 . copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. EUR.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului. parintilor/socrilor. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2. pensionari. care fac dovada unor venituri permanente. certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente.000 EUR (echivalent Lei) maximum 100. copiilor. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice.

noi si rulate. indiferent de 46 . reabilitarea.Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d. motociclete. pensionari. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. tractoare etc). de fabricatie interna sau externa. cumpararea. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI. care fac dovada unor venituri permanente. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. Beneficiari: Persoane fizice. Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea.factura de utilitati (copie) e. certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. EUR.

• Documente care certifica veniturile. întreruperea producţiei din motive justificate. ci alte garantii reale acceptate de banca. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. venituri din activitati independente.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20. • Acord de consultare CRB/BC. fără să implice instituţia. pensii. aviz de plata. • Actele de identitate (BI/CI) (copii). venituri din chirii . f. Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte.2. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . pensionari). din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma. 5. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului.maxim 72 de luni.000 Euro. gaz. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. antecontract de vanzare-cumparare. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic.).ca venit suplimentar. persoane fizice autorizate.marca. • Se iau in calcul veniturile familiei. contract de vanzare-cumparare). Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit. Volumul creditului: • minimum 3. • pentru creditele de peste 20. telefon fix etc. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. societati comerciale sau persoane fizice. din rente viagere. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt.000 Euro nu se solicita avans.2 Credite pentru persoane juridice a. de la dealeri autorizati. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. din contracte de management. aprovizionări în loturi optime.

calitatea acestora. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. Durată creditare: Maxim 90 zile. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. condiţiile de păstrare – însilozare. până la scadenţa stabilită în contract). fără a depăşi 12 luni de la constituire). c. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. agroalimentare. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. combustibili. a condiţiilor de păstrare. pe lângă alte tipuri de garanţii. conservare şi gestionare a acestora. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. executării de lucrări şi prestării de servicii. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. semifabricate. ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. din ţară şi din import. energie etc. şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. b. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu. subansamble. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. de provenienţă vegetală sau animală. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. garanţiile asiguratorii. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. în vederea realizării de produse cu 48 . destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole.

de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. în funcţie de nevoile acestuia. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. sau a unor subactivităţi. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. comerţ. e.). Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. contracte etc. atunci când banca consideră necesar. în limita unui nivel global de credit. În acest scop. după caz.. etc. care fac obiectul creditului solicitat. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. etc.desfacere asigurată la export. a deschiderii acreditivului de export irevocabil. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. condiţiile şi graficul de livrare. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. în favoarea beneficiarului de credit. pe toată perioada de creditare. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. tip revolving. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. producţie.). Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. desfacere. Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. scrisoare de garanţie bancară etc. modalitatea şi termenele de plată. proiecte. 49 . sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. agreată de bancă. cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare. prin natura activităţii desfăşurate. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv.

în mod excepţional. în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). comisioane. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. Maxim 85% din valoarea de intrare. mai puţin agio (taxa de 50 . fie în natură. rambursări rate credite. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). penalităţi etc. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. este realizat în proporţie de cel puţin 15%. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. instalaţii tehnologice. f. • alte proiecte de investiţii. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). g.: investiţii. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. tehnică de calcul. De asemenea. banca poate finanţa 100% aceste importuri. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. • achiziţionarea din import de maşini. pentru importurile de completare. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. în limita disponibilităţilor din contul curent. utilaje. la sfârşitul zilei lucrătoare. la propunerea sucursalelor. se poate prelungi pe noi perioade de creditare. se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive. • retehnologizarea proceselor de producţie. respectiv 10 ani (termen lung). valoarea efectului..) se va rambursa creditul utilizat. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. la cererea clienţilor băncii. Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. indiferent de sumă.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. mijloace de transport etc. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. fie în numerar. Zilnic. la data solicitării creditului. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. dobânzi. cu aprobarea Centralei băncii. Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute.

revin direct băncii care le-a scontat. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. denumită “factor”. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. asumându-şi riscul de neplată a acestora. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. indicatorii de bonitate. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. aceasta având obligaţia. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. de regulă.scont şi comisioanele aferente). aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat.mai puţin agio. Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras. conform contractului încheiat. pe baza documentelor primite. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita. pentru care prin scontare. i. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. 51 . Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. în mod excepţional. Banca. h. precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. la propunerea sucursalelor. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. pe calea girului. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. numai cu. către bancă. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective.

Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. • alte proiecte de investiţii. • amenajarea. 52 . Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. j. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. a probelor tehnologice. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente.indiferent de sumă. animale de muncă. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. instalaţii şi alte active fixe. potrivit legii. utilaje. încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. • achiziţionarea de maşini. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. la cererea clienţilor săi. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. modernizarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->