CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

703. persoane juridice străine.2+rd. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional. Recuperari creante. Profit brut (rd. Principalele modificări aduse Legii bancare nr.151. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă.70 8.30 1. 6 . Principalele funcţii.3. din care: . Legii nr.50 489. în prezent. din care: . activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. cât si societatile comerciale. au ca efecte: • Legea nr.50 189. forfetare si scontare a efectelor de comert. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare.273. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. a căror activitate este reglementată de Legea Nr. 24/1999.58/1998.339. sunt. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat. Legea bancară (Legea nr 58/1998). Legea nr.03.Credite: Total pasive.4) Profit net Bilanţ Total active. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta.5.58/1998-Legea Bancară. vizând atât clientii persoane fizice.50 13. decontari si transferuri de fonduri. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1.449.3-rd. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X.2006 1.A.862. plati.80 1. creditarea si acceptarea de depozite.577. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.137/2001. Cadrul legislativ general şi specific În România.151. persoane juridice române. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor. 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor. operatiuni de factoring.Capitaluri proprii -1.40 mii RON 31. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4.273. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4.20 10. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr.1+rd. corporatiile multinationale sau administratiile publice.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României.018.272/2000.

băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. • Legea nr. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. care constituie norme cu caracter prudeţial.83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare.Legea nr101/1998. Normele nr. . obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. activele şi pasivele în valută. situaţia portofoliului de credite. rezultatul financiar. În acest sens. urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare. să controleze la faţa locului şi să verifice registrele.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit. De asemenea. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. în momentul subscrierii. 1. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent. ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. Normele nr. situaţia patrimonială. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi. urmărindu-se.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege.6. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc. care poate fi o societate de expertiză contabilă.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale. • 7 . provizioanele existente.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri. în conformitate cu prevederile legii. pe de o parte. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare.

analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. prelucrarea documentelor pe calculator. a activităţii unităţilor operative din subordine. informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite.CAP. fără personalitate juridică. şi Compartimentul Administrativ. pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct. decontările reciproce între unităţi.A. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. la nivel central. conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. informatician). agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. 8 .organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont. . pe termen scurt. companii (responsabil clientelă. atribuţii de coordonare. alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . . Sucursalele au totodată. administrator credite PF).analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. casierie). următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO. având relaţii directe cu agenţii economici. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii. execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi.analizează periodic situaţia creditelor acordate. . .A. circuitul documentelor. . credite (administrator credite PJ. situaţiile statistice centralizate. fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. operaţiuni (administrator tranzacţii. Sucursalele. care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie.1. sucursalele au în structura lor organizatorică. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1).întocmesc periodic.propun. bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate. responsabil carduri). lucrările. . ROMEXTERRA BANK S. are în structura sa organizatorică: divizii. unităţi fără personalitate juridică. întocmirea dărilor de seamă contabile. analist credite PF.coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S. precum si obiective specifice de management). • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). analist credite PJ. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. • organigrama sucursalelor (Anexa 1a).

Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. C.).sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia.propun angajarea. energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii. pontajul. D. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite. La sucursalele încadrate cu juristi. • consilierul juridic. etc. . vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala.aduc la îndeplinire. service . Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. încadrarea. consumabile. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. E. instalatii si alte mijloace fixe. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei. B. nivel comisioane. Persoanele împuternicite să angajeze. . cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. măsuri stabilite de către organele de control ale centralei.. Sucursalele neîncadrate cu juristi. etc. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. • Planificarea concediilor de odihna. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. . de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 . Contractele de gaj şi ipoteci. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. sucursalei/agenţiei. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. întretinere si reparatii echipamente. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. Contractele de credit. imprimate. • şef compartiment ( birou ) credite. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. prin actele de control. • 1 analist credite. • directorul adjunct. taxe). delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. pe care le transmite la Directia Resurse Umane. avizul Oficiului juridic. promovarea. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele.post garantii. • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. rechizite.). efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei.

sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. administrativ. sau conducerea bancii. • manager operaţiuni bancare. dupa caz. Romexterra Bank S. care intră în competenţa de aprobare. decontări. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. Atribuţiile. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. 2. la propunerea directorului de sucursale.A. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei. • analist credite. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii. respectiv directorului adjunct de sucursală. Această aplicaţie. informatică. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei. conform legislatiei.A. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. casierie.1.2. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. în vigoare. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. Ca unitate operativă de lucru. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii.2. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă.A. pornind de 10 . la propunerea directorilor de sucursale. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line. operativitate în servirea clienţilor la ghişee. decontare rapidă. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă.

supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up.A. sisteme expert. concurenţă. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. prelucrarea. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare.A. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. conform standardelor internaţionale. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale. complet centralizat şi on-line. utilizează un sistem informatic modern. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa.A. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. SCO). inteligenţă artificială. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate).la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. Romexterra Bank S. Romexterra Bank S. mediu. în tehnologie Oracle sau WebSphere. 11 . inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale. fiind un sistem integrat. Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. De asemenea. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Comunicaţia se face şi prin satelit. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. • contabilitate. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking.

Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. Romexterra Bank S. fiind. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. administrare. din iniţiativa participanţilor. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României. PCH. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. elaborarea balanţelor de verificare. De asemenea. SNCDD. în cazul plãţilor proprii. etc. • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. gestionarea riscurilor.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. Visa. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. prin calculul auromat al dobânzilor. asigură servicii de bună calitate. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor.A. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. prin transmiterea automată a datelor. tranzacţie cu tranzacţie. Master Card. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. BVB. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere. 12 • • . se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi.

se prelucrează. transmit informaţiile. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă.În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. sucursale. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. agenţii). • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. b) protecţia sistemului. • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează.A. 13 .2. centrală . cecurile de călătorie achitate). • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. pe proprie rãspundere. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. coordonare şi control cât ţi a celei operative. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. de precizia şi calitatea informaţiilor.2. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. 2. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. • siguranţa colectării datelor. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit.

• organizarea circuitului documentelor bancare. Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. suma. • experimentarea.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare. de execuţie. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. . O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. • codificarea informaţiilor bancare. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. simbolul contului debitor. de starea de profitabilitate. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. codul băncii beneficiarului.. jurnale operative. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza. păstrării. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. ca note contabile. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor.. Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. în memoriile computerelor operează prin programul .Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu. simbolul contului creditor.numărul de control. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment. fiind structurată şi reglementată clar. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare. Alt element de calcul. codul băncii plătitorului. numărul documentului. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. extrase de cont.

A.2. serviciilor. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank.A. gestiunea proiectelor informatice. sub forma cercetărilor cantitative si calitative. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. c. pentru: a. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. • Instrumente tip wall-analyser. • Anti-virus pentru căile de acces. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. creşterea profitului băncii. 15 . • teste periodice de penetrare. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. folosind produse de la diferiţi furnizori. dezvoltarii. managementul incidentelor/problemelor. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. de la terţi furnizori specializaţi. creşterea bazei de clienţi. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. orice participare oficială. Romexterra Bank. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. operaţiilor şi infrastructurii IT&C. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. 2. În cadrul Romexterra Bank S. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. stabileste principiile si regulile de marketing. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. contractarea unor cercetări de piaţă. instalat pe fiecare sistem. arhitecturii. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). administrat la nivel central. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. 32/2005. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. d.operaţionale. creăterea volumului de resurse atrase. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. proceselor. tehnici de promovare a vanzărilor. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. publicitate. tehnici de marketing direct. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. dupa cum urmeaza: a. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. managementul resurselor informatice. prin intermediul Compartimentului Marketing. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. b.

precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. mesajul spoturilor radio şi TV. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. 16 .A. de la terţi furnizori specializaţi. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. privind factorii socio-demografici. cu aprobarea conducerii executive a băncii. c. precum şi forma. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. presa centrală şi locală. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. advertorialelor şi machetelor de presă. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. stabileşte canalele de promovare (tv. precum şi tuturor celor interesaţi. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. radio. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing. derulează şi monitorizează toate contractele. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. Compartimentul Marketing. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. Compartimentul Marketing. (reglementate prin Norma nr. structura. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. tehnologici. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. • Pentru derularea campaniilor. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. cu aprobarea conducerii executive a băncii. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. iniţiază şi derulează. va selecta agenţiile de media şi advertising. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. cu terţi furnizori. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. d. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. economici. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. b. • Compartimentul Marketing iniţiază. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. suporturi informaţionale privind produsele. c. caracteristici de structură).b. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. după caz. la cerere. • Compartimentul Marketing propune. cat şi a produselor şi serviciilor băncii.

structuri administrative locale şi centrale. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). a produselor şi serviciilor băncii. respectiv clienţi. • lobby. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. din punct de vedere al comunicării. b.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. Compartimentul PR&Comunicare. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. • redactarea comunicatelor de presă. • gestionarea. • relaţia cu presa. agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. respectiv: angajaţii. managerii. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. parteneri etc.Romexterra Bank. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. din punct de vedere al formei. Organizare evenimente: 17 . prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. agenţi economici. • redactarea prezentarii băncii. la cererea conducerii executive a băncii. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. c. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. • consultanţă. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. comunitatea locală. Comunicarea externă. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. furnizori. acţionarii etc. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. • sponsorizări. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare.romexterra. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. a situaţiilor de criză.

• documente centralizatoare (borderourile. b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. jurnalurile). Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). Documentele bancare unt tipizate.2.4. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile. să menţionete scopul plăţii. • documente de evidenţă statistică. balanţe contabile. cecul. în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi. 2. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. documentarea necesară deschiderii conturilor.5. fişele centralizatoare). specificaţiile. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. balanţe de verificare. cecurile de ridicare a numerarului.A. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. 2. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi. ordinul de plată). Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare. eliminarea paralelismelor. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere.2. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. dările de seamă). întocmirea acestora de către angajaţii băncii. • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare). Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei. • externe. 18 . d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont). Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S.A.

• respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună. . 7. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. 5. expedierea acestora titularilor de conturi. modul de salarizare. • activitatea de creditare bancară. 4. virarea sumelor din unele conturi în altele. Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. 2. confruntarea operaţiunilor de casă. plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. încasările în numerar. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. de către grupele operative. economicitatea. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. sucursalelor. după 19 • • . în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. Această formă de control are în cedere. documente de plăţi în numerar. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. 3. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică. oportunitatea. având (în cadrul filialelor. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. 6. toate documente bancare (de încasări.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine.

Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice.directorului băncii. mixt sau privat). Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. atât din puncul de vedere al clientului. precum şi alte norme ale băncilor. 20 . normele privind executarea de casă a bugetului de stat. toţi agenţii economici. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. Agenţiile . modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. cât şi din cel al băncii. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. majoritar de stat. precum si modul de funcţionare al acestora. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. respectându-se cadrul legislativ. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal.1.Romexterra. Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. conţinutului şi circuitului acesteia. în cele mai multe cazuri. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. unde să îşi păstreze disponibilitaţile. indiferent de natura capitalului (de stat. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. 3. Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate. CAP. filialele. Deschiderea unui cont este. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. începutul relaţiei între bancă şi client. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . conform prevederilor Legii nr.A. Este important ca această relaţie să decurgă corect. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. – controlul bancar intern ulterior. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. normele de creditare-finanţare. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect.

Regii autonome. în prealabil. Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. • Statutul societăţii. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. C. însoţit de actele adiţionale ulterioare. respectiv semnarea convenţiei între părţi. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). convenţie care are calitatea unui contract consensual. D. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). Pentru deschiderea conturilor. de constituire a unui depozit bancar). încheierea. Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). Deschiderea contului implică. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă.Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. B. următoarele documente: A. 3. Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. 21 . • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. însoţit de actele adiţionale ulterioare. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. Organizaţii obsteşti. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire.1. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele).1. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). • Statutul societăţii.

• Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . însoţit de actele adiţionale ulterioare. Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. • Certificat de înregistrare fiscală. ex. • Certificat de înregistrare fiscală. Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. F. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). H. vizată la zi. • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. însoţit de actele adiţionale ulterioare. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. precum 22 • • . G. E. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat de înregistrare fiscală. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă. încadrate ca atare potrivit legii. agenţie. 1 la bancă şi ex.Numai de către microîntreprinderile. Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română).Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. agenţiei. Sucursală. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. întreprinderile mici şi mijlocii. reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. reprezentanţei. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română).

convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. prevăzute la pct. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României. ex. 2 la client) 3. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. ex. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. La deschiderea unui cont de disponibil.e. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). ex. cenzorii. 1 la bancă şi ex. ex.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. • cont de depozit. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare.2. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. ex.1. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. directorii din centrală. administratorii. persoana fizică va prezenta documentul de identitate. după caz. banca percepe comisioane. a caror mărime în procent sau suma absolută. 1 la bancă şi ex. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. valabile la data prezentării. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca. 1 la banca şi ex. 1 la bancă şi ex.soţii. inclusiv conducătorii. conturi specifice acestor operaţiuni. pe numele respectivilor titulari. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. 1 la bancă şi ex. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. auditorii financiari. . este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. daca este cazul. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. familiile persoanelor fizice de mai sus . Pentru disponibilitatile din contul curent. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. 2 la client) § Procura în formă autentică. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. pentru perioada respectivă. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi.

00 4. similar operaţiunilor cu titluri de stat. Pentru depozitele pe perioade scurte. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0. 24 . de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500.000 RON).25 6. În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare).50 7. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca.000. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize.75 dobânda fixă 6. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său.2006) variabilă 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S. 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare.50 6.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1.25 7. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută.50 7. 6. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului. inclusiv cu dobânda cuvenită.25%).000 lei (1.00 7. a. 3. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta. 1 la bancă şi ex. inclusiv. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06. 9 luni.50 6.000 RON) .00 7.50 7. • este un produs nominativ. 3. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă. ex. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100.000 lei Observatii b.00 Plata dobânzii se face trimestrial.75 7. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat.A.04.00 6. 1 an. Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.

• în cazul persoanelor juridice. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor. unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15.50% la scadenţă. în formă dematerializată.000 lei (1.000 lei (100 RON). respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă. dacă clientul nu se prezintă la bancă. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. viramente. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.000. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize.5 RON)/certificat. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie.etc ). împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont.1000 EUR. • valoarea nominală unitară este de 1.5 %. c. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. fără a se mai acorda bonusul de 0. la scadenţă. depozitul va fi desfiintat automat.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont.000 Lei. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere.este depozit la termen în cont nominal. acordându-se un bons de 0. • La expirarea depozitului. Se poate constitui pe o perioadă de 3. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent . 6. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice.1000 USD. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. d.

Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat. viramente.50 300.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min.2.Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2. lei • comision de retrageri numerar= 0.00 Peste 1.5% .1 lei .000 USD/ € 4.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5.2006) 0.25 2.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2.00 3. • Dobânzile sunt foarte avantoajase.2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0. fiind cu 0. de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit.000 lei Peste 2.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06. Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : . Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD. 6.000 USD/ € 3. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.fara programare şi 0.1-1. • • • • 26 . dar momentul lichidării este decis de deponent. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.5% .00 Tranşe Pâna la 500 lei 500. Se poate constitui pe o perioadă de 3.04. 0. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil.2% . neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile.000.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.50 0.00 3.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1.fără programare. care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă.04. etc). creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii.00 6.000 lei .50 e. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.

6 0. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8.5 RON • suma minima necesară constituirii= 1. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere.2 0. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă .000 lei RON • plafon maxim= 1. depozitul va fi desfiinţat automat.0 1. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă. percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare. dacă clientul nu se prezintă la bancă.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2. La expirarea depozitului. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit.24 luni 27 . cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere.000. Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.8 1.5 1.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen. realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor . f.000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep.

Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent. • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. ca urmare a livrarilor mărfurilor. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. 28 . sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata .A. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit.CAP. Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. • Numele sau denumirea plătitorului.1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. • Data emiterii. Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. • Denumirea societăţii bancare receptoare. • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S. un ordin de plată.

• Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. Persoane juridice. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. taxelor.H. bugetele fondurilor speciale. şi beneficiarul. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului.P. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou .T. taxelor. rambursări de credite şi alte plăţi. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. bugetelor locale. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. în legătură. plata lucrărilor executate de către acestea. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. bugetele locale. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. • tras pentru contul unui terţ. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont . • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. Ordonatorii de credite.H. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. O.T este utilizat de către plătitori astfel: A. după caz. în procesul creării sale. care se află în poziţie de tras. dă un ordin necondiţionat acesteia. • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata. • Semnarea aceluia care emite cecul. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. 3 persoane: tragătorul.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. bugetele locale. B. C.P. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. se completează de către plătitori. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate. Instrumentul este creat de tragător care. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură.Trăgătorul. trasul. 29 . O. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. altor obligaţii către buget de stat. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite.

Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită. fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . cele două persone au relaţii de cont. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. dacă societatea bancară este şi tras. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . Avalul poate fi dat: pe faţa cecului. Cecul barat Bararea poate fi generală. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. specială. După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont.pe o copie. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. pe un duplicate al cecului. va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. 30 . În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. Certificarea poate fi cerută de către: tragător.Avalul trebuie să fie necondiţionat. fie de către un semnatar al cecului. În caz contrar. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. altul decât trăgătorul. Avalul se va da fie de către un terţ.beneficiar. Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. 15 zile în celălalte cazuri. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. unui client al acesteia.

care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. • trasă asupra trăgătorului însuşi. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . Posesorul unei cambia plătibile la o zi. care îl introduce în compensare. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. la o dată fixă. facultativă. Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. în calitate de creditor. în procesul creării sale. la un anumit timp de la data emiterii. trasul. Scadenţa poate fi: la vedere. • numele trasului. fie la ordinul acesteia din urmă. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. la un anumit timp de la vedere. la un anumit timp de la data emiterii. Prin acceptare. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. dar nu mai târziu de data scadenţei. 3 persoane:trăgătorul. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. plata cambiei. care se află şi în poziţie de tras. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. Scadenţa trebuie să fie unică. fie unui Beneficiar. • arătarea locului unde plata rebuie facută.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). • trasă pentru contul unui terţ. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. şi beneficiarul. Titlul este creat de Trăgător. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. • arătarea scadenţii. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. 31 . fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează.

în calitate de debitor. în procesul creării sale. Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. • arătarea locului unde plata trebuie făcută. 32 . Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. o sumă de bani determinate. chiar din momentul emiterii titlului. la un anumit timp de la vedere. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. denumită beneficiar. beneficiarului sau la ordinul acestuia. BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere. emitentul fiind. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. care are calitate de creditor. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. dacă trasul refuză acceptarea cambiei. Regulile care se aplica în lega tura cu plata. Conform legii. Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . la vedere sau la o scadenţa fixată. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. 4. • arătarea scadenţei. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . singura exceptie fiind acceptarea. principalul obligat la plata acestuia. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. scadenta. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul.2 . Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale . Se poate adresa şi "protest de neacceptare".

funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. fitosanitare sau sanitar-veterinare. care îl deserveşte pe debitor. existenţa unui stoc de marfă. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. spre a fi transmise. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca . Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. certificat de origine. Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. În cazul deschiderii unui acreditiv. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod. care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar.Modalităţile de plată cu numerar 4. Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci. 33 .3. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. o cambie la termen. la care anexează documentele de export si. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama.3 . participarea la o licitatie. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. În cazul executarii scrisorii de garanţie. eventual. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. Se pot garanta diverse operatiuni ca. De asemenea. document de transport international. însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. cu conditia ca vânzatorul să depuna .1. orice alte documente. de exemplu. Acreditivul documentar. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). sa plătească vânzătorului. Pentru încasare. iar banca le remite spre încasare altei banci. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. pâna la un anumit termen. din ordinul acestuia.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează . certificate de calitate. impozit. beneficiarului mărfii. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). 4. buna executie a unui contract. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. pentru accept. returnarea unui avans. o anumita suma de bani.

numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. Cel existent în fondurile de rezervă. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. în sensul larg. în sens larg.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. fie în circulaţie. crescând casa de circulaţie. Casa de circulaţie cuprinde. nu poate fi considerat bani efectivi. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. Acesta poate fi revizuit periodic. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor. fondul de rezervă scade. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. se găsesc în raport invers proporţional. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei.R. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. Numerarul. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”. cu o pază asigurată). în funcţie de necesităţi. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. al retragerii numerarului din circulaţie. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. la sfârşitul zilei operative. B. constituie la nivelul centralei. respectiv. 34 . prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale. poate să existe fie în fondurile de rezervă. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. un rol important îl au unităţile bancare operative. O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. cantitatea de bani existentă în circulaţie. Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. În cazurile în care. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică.N. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie.

Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. • ordin de încasare . precum şi destinaţia sumei. pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. numaratori de bani. servindu-se în acest scop de actele de casa. După numărarea banilor. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. • tezaurul. • ordine de plată şi mandate postale externe . Casierul la primirea mesajului. pe care le semnează şi le ştampilează. 4. • compartimentele de verificare. • casele de schimb valutar. Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi.3.2. controlori. numele şi prenumele depunătorului. După terminarea programului de ghişeu.agenţi economici şi persoane fizice . cu şef de serviciu. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. De asemenea. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). casierul validează mesajul informatic primit. Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. la director şi în holurile operative.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela. Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. la filiale ca birou. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . depuneri de numerar de la titularii de cont. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. cu şef de birou. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . stabilit de conducerea unitaţii bancii. • borderou însoţitor. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. fiecare având un numar de casieri. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . contributii şi cotizaţii . Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. primind banii de la depunător.

încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută.4. primele doua exemplare. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. debit card (carte de debit). Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei. 4. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. După efectuarea schimbului valutar. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar". prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului. Plata la comercianţi se face rapid. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare.încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. dupa care se transporta şi depozitează în tezaur .). şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei . Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului.4. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. Maestro etc. se poate distinge: credit card (carte de credit). pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. cum ar fi: plata diverselor facturi. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. verificat. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". plăţi prin Internet. Prin intermediul cardului. încasarea salariului pe card. 7 zile din 7.1. Documentul se completează in trei exemplare. obţinerea unui credit pe card. pe baza cecului numerar. Tinând cont de tipul serviciului oferit. 4. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 .

cu acoperire în lei. Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului.sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. propune cardul Maestro pentru salariaţi. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. cu posibilitate de overdraft. 24 ore. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. Pierderea.A. • Cardul este alimentat în lei. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.4. doar dobândă aferentă lunii anterioare.2.4. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. cât şi internaţional. ✔ ✔ 4. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani). destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului.3. Reînnoirea cardului. 37 . iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective).000 de bancomate şi 20. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. pentru încasarea drepturilor salariale. La sfârşitul acestei perioade. ✔ carduri cu utilizare internaţională . 7 zile pe săptămână.: Carduri-persoane fizice a. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare). Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată. cardul se reînnoieşte automat.000 de comercianţi. 4. în nici o situaţie. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. MAESTRO Romexterra Bank S. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro.A.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter.• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională . de debit.

cât şi internaţional. a facturilor de utilităţi publice. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat. etc. fără autorizare on-line pe baza de PIN. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). închirieri de autoturisme. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. destinat persoanelor fizice. comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. la comerciant sau via Internet.000 de bancomate şi 20. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro. cu acoperire în lei. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. 7 zile pe săptămână.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. cu posibilitate de overdraft. b.ro. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard.6/7 si +40 726 222.000 de 38 . Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului.333.333 sau infocard@romexterra. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. restaurant. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.). Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. la bancomatele băncii.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului. clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. de debit. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. pentru încasarea drepturilor salariale. cu acoperire în lei. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. 24 ore. Comision 0% pentru plata. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro.

7 zile pe săptămână. cu acoperire în lei. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. 7 zile pe săptămână. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. de credit. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO.ro d. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet.333. • Cardul este alimentat în lei. • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. a facturilor de utilităţi publice. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. doar dobanda aferentă lunii anterioare.6/7 si +40 726 222.6/7 si +40 726 222. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. 39 .comercianţi.333 sau infocard@romexterra. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). precum: asistenţă de urgenţă. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold.333. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. asistenţă legală. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. cât şi internaţional. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. • Comision 0% pentru plata.ro • Pentru toate cardurile. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei.000 Euro şi maxim 10.000 Euro. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an.333 sau infocard@romexterra. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. 24 ore. informaţii diverse. pe Internet. fără autorizare on-line pe bază de PIN. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. servicii diverse etc. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă. cât şi internaţional. la bancomatele băncii. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat. asistenţă medicală. la comerciant sau via Internet. 24 ore. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS. eliberare numerar în regim de urgenţă.

în lei. în întreaga reţea VISA International. etc. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile.800 bancomate şi 20. 40 . sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a.e. valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. cât şi internaţional.000 comercianţi. achiziţii diverse. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate.000 RON. 24 ore.A. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. de debit. la bancomatele băncii. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. 7 zile pe săptămână. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse.). cat şi internaţional. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi.

agenţii de turism şi închirieri auto.333. dacă este practicată corect. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. dar care poate duce şi la pierderi. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. eliberare numerar în regim de urgenţă. restaurante. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. 41 . Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5. în lei. CAP. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. pe primul loc în cadrul plasamentelor totale. 7 zile pe săptămână. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. • Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. ca pondere. asistenţă legală. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit.• • • Este un instrument de plată modern. 5 CREDITAREA BANCARĂ. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate.1.ro b. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. care se situează. servicii diverse etc. 24 ore pe zi. În aproape toate ţările dezvoltate. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222.6/7 si +40 726 222. faţă de organismele nonbancare. informaţii diverse. beneficiind practic. de dobânzile la depozitele la termen. precum: asistenţă medicală. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România.333 sau infocard@romexterra.

lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. În mod normal. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. precum şi pentru propria dezvoltare. corespunzator Convenţiei de la Basel. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. reducând semnificativ nivelul de risc. este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. a riscului implicat în creditare. Adesea. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. dacă sunt aplicate consecvent. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. În activitatea de creditare. 1. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. În economiile competitive. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). rata dobânzii de creditare. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. Prin urmare. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. băncile protejează deponenţii. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. normele. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. Deci. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. în condiţii prin care se asigură rambursarea. prin urmare. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. permit reducerea gradului de incertitudine şi. totuşi. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. din anumite motive. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. instructiunile. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. Există. 42 . de credit. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. principii de creditare care. În acest proces. Prin urmare. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. 2. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. De regulă. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. iar aceasta. Creditarea.

După aprobarea unui credit. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. prioritate are încasarea dobânzilor. în primul rând. 10. credibilitatea. organizatoric şi financiar al clientului. 13. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. să detina profit şi. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. mediu şi valută. 11. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. precum şi dobânzile aferente acestora. nerambursate. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. creanţele comerciale. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. modul cum acesta este utilizat. 16. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. 7. valorile de recuperat. imediat. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. Activitatea de creditare se bazează. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. 4. Pe toată durata creditării. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. Banca acordă credite pe termen scurt. rezultatele economico-financiare. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. cât şi pentru clienţi. În coformitate cu prevederile art.3. utilizarea de către client a unui credit aprobat. pe aceasta bază. 12. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. Banca poate întrerupe fără preaviz. aprobat de organele competente. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. 43 . respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. 14. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. 5. formată din credite şi dobânzi. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. respectiv de valabilitate. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. 9. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. Creditele. situaţia patrimonială. situaţiile contabile periodice . 8. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. 6. 15.

Creditul Favorit Plus 100.1 Credite pentru persoane fizice a.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale.2. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. vacanta etc). persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.5. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. bunuri de folosinta indelungata. pensionari). Beneficiari: Persoane fizice (salariati. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. care pot face dovada unor venituri permanente. TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. auto. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.A. 5. pensionari).000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni.2. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 . persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. certe de minim 100 Euro. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. din accidente (oferita gratuit de banca) b. Creditul Favorit 20. bunuri de folosinta indelungata. vacanta etc). auto.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro.

USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2. parintilor/socrilor. copiilor. 45 . care fac dovada unor venituri permanente. certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata).000 EUR (echivalent Lei) maximum 100. EUR.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului.500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. pensionari. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice.

EUR. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea. care fac dovada unor venituri permanente.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. pensionari. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. motociclete.Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d. noi si rulate. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. cumpararea.factura de utilitati (copie) e. indiferent de 46 . USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. Beneficiari: Persoane fizice. reabilitarea. de fabricatie interna sau externa. tractoare etc).

Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . persoane fizice autorizate. aprovizionări în loturi optime. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. ci alte garantii reale acceptate de banca. • Se iau in calcul veniturile familiei. 5.marca.000 Euro nu se solicita avans. aviz de plata. din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. întreruperea producţiei din motive justificate. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului.ca venit suplimentar. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt.000 Euro. Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. societati comerciale sau persoane fizice.2.maxim 72 de luni. gaz. contract de vanzare-cumparare). • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20.). antecontract de vanzare-cumparare. • Acord de consultare CRB/BC. venituri din activitati independente. telefon fix etc. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. din contracte de management. • Actele de identitate (BI/CI) (copii). destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic. f. venituri din chirii . pensionari). Beneficiari: Persoane fizice (salariati. Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte. de la dealeri autorizati. • Documente care certifica veniturile. • pentru creditele de peste 20. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . pensii.2 Credite pentru persoane juridice a. din rente viagere. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. fără să implice instituţia. Volumul creditului: • minimum 3.

inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. până la scadenţa stabilită în contract). Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. combustibili. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu. a condiţiilor de păstrare. pe lângă alte tipuri de garanţii. c. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. în vederea realizării de produse cu 48 . de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. fără a depăşi 12 luni de la constituire). Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. condiţiile de păstrare – însilozare.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. calitatea acestora. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. executării de lucrări şi prestării de servicii. pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. Durată creditare: Maxim 90 zile. agroalimentare. semifabricate. garanţiile asiguratorii. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. conservare şi gestionare a acestora. energie etc. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). din ţară şi din import. b. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. de provenienţă vegetală sau animală. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. subansamble. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor.

de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. În acest scop. e. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. scrisoare de garanţie bancară etc. contracte etc. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior. în limita unui nivel global de credit. etc. pe toată perioada de creditare. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. comerţ. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. agreată de bancă. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. 49 . Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. condiţiile şi graficul de livrare.. atunci când banca consideră necesar. etc.). a deschiderii acreditivului de export irevocabil. în favoarea beneficiarului de credit. prin natura activităţii desfăşurate. producţie. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. după caz. care fac obiectul creditului solicitat. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). proiecte. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. modalitatea şi termenele de plată. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. desfacere. sau a unor subactivităţi. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi.desfacere asigurată la export. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. tip revolving. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. în funcţie de nevoile acestuia.).

Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). • achiziţionarea din import de maşini. f. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin).) se va rambursa creditul utilizat. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). g. valoarea efectului. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. respectiv 10 ani (termen lung). respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. în mod excepţional. Zilnic. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. tehnică de calcul. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. la cererea clienţilor băncii.: investiţii. Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. la data solicitării creditului. pentru importurile de completare. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda.. comisioane. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. cu aprobarea Centralei băncii. • alte proiecte de investiţii. Maxim 85% din valoarea de intrare. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. rambursări rate credite. utilaje. mai puţin agio (taxa de 50 . la sfârşitul zilei lucrătoare. este realizat în proporţie de cel puţin 15%. fie în numerar. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. în limita disponibilităţilor din contul curent. instalaţii tehnologice. De asemenea. indiferent de sumă. banca poate finanţa 100% aceste importuri. se poate prelungi pe noi perioade de creditare. • retehnologizarea proceselor de producţie. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. dobânzi. la propunerea sucursalelor. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. penalităţi etc. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. fie în natură. mijloace de transport etc. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci.

denumită “factor”. h. diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. asumându-şi riscul de neplată a acestora. conform contractului încheiat. Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). de a asigura încasarea creanţelor aderentului. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. aceasta având obligaţia. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%).mai puţin agio.scont şi comisioanele aferente). precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. pe calea girului. revin direct băncii care le-a scontat. pentru care prin scontare. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. i. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita. trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. indicatorii de bonitate. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras. de regulă. Banca. numai cu. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . 51 . vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. în mod excepţional. la propunerea sucursalelor. pe baza documentelor primite. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. către bancă. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv.

Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii.indiferent de sumă. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. instalaţii şi alte active fixe. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. a probelor tehnologice. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. animale de muncă. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. • amenajarea. 52 . încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. • achiziţionarea de maşini. j. utilaje. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. modernizarea. la cererea clienţilor săi. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. • alte proiecte de investiţii. potrivit legii. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). producţie şi de reproducţie şi alte asemenea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful