Proiect modificat

CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

4) Profit net Bilanţ Total active. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4.A.50 189. a căror activitate este reglementată de Legea Nr.3.50 489. din care: . 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr. persoane juridice române. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X.151.30 1.4.70 8.862. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. sunt.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României.50 13. Cadrul legislativ general şi specific În România.80 1. 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor.03.58/1998. vizând atât clientii persoane fizice.Capitaluri proprii -1. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat. forfetare si scontare a efectelor de comert. Profit brut (rd.577. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. decontari si transferuri de fonduri. Principalele modificări aduse Legii bancare nr.20 10. plati. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit.137/2001. au ca efecte: • Legea nr. Legea nr.5. în prezent. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.018.3-rd.Credite: Total pasive.273. 1. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. operatiuni de factoring. din care: .272/2000. 6 .339. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional.40 mii RON 31. Principalele funcţii. 24/1999.2+rd. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă.1+rd.2006 1. Legii nr.58/1998-Legea Bancară. persoane juridice străine.151.449.273. creditarea si acceptarea de depozite. cât si societatile comerciale. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta. activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare. Legea bancară (Legea nr 58/1998). Recuperari creante.703. corporatiile multinationale sau administratiile publice. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor.

capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. urmărindu-se. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare. ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. activele şi pasivele în valută. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi. • Legea nr. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent. • 7 . ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. pe de o parte. În acest sens. situaţia patrimonială.6. . Normele nr.Legea nr101/1998. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară. situaţia portofoliului de credite. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale.83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. în conformitate cu prevederile legii. care constituie norme cu caracter prudeţial. De asemenea. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc".realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. care poate fi o societate de expertiză contabilă. în momentul subscrierii. urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. 1. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. rezultatul financiar. Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit. provizioanele existente. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. Normele nr. respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc.

. circuitul documentelor. la nivel central. . direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate.analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi. unităţi fără personalitate juridică. companii (responsabil clientelă. . analist credite PF.A. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S. casierie).analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. analist credite PJ. are în structura sa organizatorică: divizii. având relaţii directe cu agenţii economici.propun. conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. • organigrama agenţiilor (Anexa 1b).1. informatician). informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. 8 . Sucursalele au totodată. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. ROMEXTERRA BANK S. decontările reciproce între unităţi. a activităţii unităţilor operative din subordine. credite (administrator credite PJ. sucursalele au în structura lor organizatorică. atribuţii de coordonare. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii. fără personalitate juridică. pe termen scurt. . întocmirea dărilor de seamă contabile. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . precum si obiective specifice de management). • organigrama sucursalelor (Anexa 1a). şi Compartimentul Administrativ. următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO. Sucursalele. execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie. lucrările.întocmesc periodic. situaţiile statistice centralizate. prelucrarea documentelor pe calculator.A. responsabil carduri). fundamentează şi întocmesc programul de investiţii.CAP. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative.organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont.coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. . . pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct.analizează periodic situaţia creditelor acordate. administrator credite PF). în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1). operaţiuni (administrator tranzacţii. alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate.

propun angajarea. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. • consilierul juridic. etc. În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. Sucursalele neîncadrate cu juristi.post garantii.). La sucursalele încadrate cu juristi. sucursalei/agenţiei. nivel comisioane.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei. imprimate.. service . C. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). . D. E. încadrarea. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. promovarea. măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. întretinere si reparatii echipamente. consumabile. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. Persoanele împuternicite să angajeze. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. Contractele de gaj şi ipoteci. . • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite. • Planificarea concediilor de odihna. . Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. prin actele de control. • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. • 1 analist credite. • directorul adjunct. pontajul. instalatii si alte mijloace fixe. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. B. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. Contractele de credit. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. etc. pe care le transmite la Directia Resurse Umane. taxe). • şef compartiment ( birou ) credite. rechizite. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 .aduc la îndeplinire.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei. avizul Oficiului juridic. Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie.). energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii.

Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. administrativ. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora.1. sau conducerea bancii. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. Ca unitate operativă de lucru. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. la propunerea directorilor de sucursale. casierie. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. Atribuţiile. conform legislatiei. dupa caz. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei.A. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. în vigoare. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. • analist credite. Romexterra Bank S.2. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei. • manager operaţiuni bancare. pornind de 10 . se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line. operativitate în servirea clienţilor la ghişee. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit.A. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. informatică. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii. la propunerea directorului de sucursale. decontări. respectiv directorului adjunct de sucursală. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. 2. Această aplicaţie. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. care intră în competenţa de aprobare. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S.2. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. decontare rapidă. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii.A.

posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. mediu. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. SCO). care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale. sisteme expert. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. în tehnologie Oracle sau WebSphere.A. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. Comunicaţia se face şi prin satelit. 11 . există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. inteligenţă artificială. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. prelucrarea. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. Romexterra Bank S.la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. complet centralizat şi on-line. concurenţă. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. De asemenea. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate). Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. • contabilitate. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. utilizează un sistem informatic modern. fiind un sistem integrat. conform standardelor internaţionale.A. Romexterra Bank S. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie.A. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii.

se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. tranzacţie cu tranzacţie. prin transmiterea automată a datelor. SNCDD. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale. De asemenea. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. etc. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. Master Card. din iniţiativa participanţilor. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. prin calculul auromat al dobânzilor. asigură servicii de bună calitate. în cazul plãţilor proprii. • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. administrare. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. fiind. PCH. BVB. gestionarea riscurilor. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT.A. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. Romexterra Bank S. Visa. elaborarea balanţelor de verificare. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni. 12 • • . Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau.

• conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor. de precizia şi calitatea informaţiilor. 2. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. sucursale. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate.2. pe proprie rãspundere. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. centrală . Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. 13 . cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul.A. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. agenţii).În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. cecurile de călătorie achitate). Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. • siguranţa colectării datelor. coordonare şi control cât ţi a celei operative. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere. se prelucrează. b) protecţia sistemului.2. transmit informaţiile. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi.

de execuţie.Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu. simbolul contului debitor. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . Alt element de calcul. • experimentarea. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. codul băncii beneficiarului. . Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. în memoriile computerelor operează prin programul . Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. • organizarea circuitului documentelor bancare. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. extrase de cont. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor. exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ.. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. fiind structurată şi reglementată clar. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. numărul documentului. • codificarea informaţiilor bancare. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. jurnale operative. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment. codul băncii plătitorului. ca note contabile. suma. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. simbolul contului creditor. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. păstrării. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi.numărul de control.. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă. În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. de starea de profitabilitate.

creăterea volumului de resurse atrase.A. contractarea unor cercetări de piaţă. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. serviciilor. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani. • Instrumente tip wall-analyser. instalat pe fiecare sistem. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. prin intermediul Compartimentului Marketing. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. Romexterra Bank. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. creşterea profitului băncii. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă. 2. gestiunea proiectelor informatice. managementul resurselor informatice. creşterea bazei de clienţi. pentru: a. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. 32/2005. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. arhitecturii. publicitate. b. proceselor. c. tehnici de promovare a vanzărilor. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. orice participare oficială. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. folosind produse de la diferiţi furnizori. administrat la nivel central. operaţiilor şi infrastructurii IT&C. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. În cadrul Romexterra Bank S. stabileste principiile si regulile de marketing. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank. tehnici de marketing direct.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. • Anti-virus pentru căile de acces. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. de la terţi furnizori specializaţi. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii.operaţionale. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. dezvoltarii. dupa cum urmeaza: a.A. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). managementul incidentelor/problemelor. sub forma cercetărilor cantitative si calitative. • teste periodice de penetrare. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. 15 .2. d.

c. tehnologici. • Compartimentul Marketing iniţiază. economici. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. radio. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. precum şi forma. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani.A. cat şi a produselor şi serviciilor băncii.b. Compartimentul Marketing. c. precum şi tuturor celor interesaţi. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. structura. de la terţi furnizori specializaţi. mesajul spoturilor radio şi TV. • Pentru derularea campaniilor. • Compartimentul Marketing propune. precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. la cerere. 16 . contractarea unor cercetări de piaţă complexe. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. presa centrală şi locală. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. stabileşte canalele de promovare (tv. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. suporturi informaţionale privind produsele. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. cu aprobarea conducerii executive a băncii. Compartimentul Marketing. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. după caz. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. cu terţi furnizori. iniţiază şi derulează. b. advertorialelor şi machetelor de presă. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. (reglementate prin Norma nr. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. cu aprobarea conducerii executive a băncii. derulează şi monitorizează toate contractele. caracteristici de structură). obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. va selecta agenţiile de media şi advertising. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. privind factorii socio-demografici. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. d. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing.

• gestionarea. b. Compartimentul PR&Comunicare. • lobby. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. a situaţiilor de criză. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. respectiv: angajaţii. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. acţionarii etc. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. Organizare evenimente: 17 . • sponsorizări. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. managerii. a produselor şi serviciilor băncii.Romexterra Bank. c. furnizori. • redactarea prezentarii băncii. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. comunitatea locală. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii.romexterra. agenţi economici. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. • consultanţă. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. Comunicarea externă. din punct de vedere al formei. agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. la cererea conducerii executive a băncii.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. • relaţia cu presa. respectiv clienţi. din punct de vedere al comunicării. parteneri etc. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. • redactarea comunicatelor de presă. structuri administrative locale şi centrale.

2. jurnalurile). cecul. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. eliminarea paralelismelor. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere. dările de seamă). să menţionete scopul plăţii.A. documentarea necesară deschiderii conturilor. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică. • documente de evidenţă statistică. întocmirea acestora de către angajaţii băncii. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. • documente centralizatoare (borderourile. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare).5. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont). specificaţiile. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi. b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. ordinul de plată). • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. cecurile de ridicare a numerarului. 2.A. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. 2. Documentele bancare unt tipizate. balanţe de verificare. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. balanţe contabile. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile.4. fişele centralizatoare). ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar.2. 18 . • externe. Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi.

în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. 6. plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică. toate documente bancare (de încasări. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. 5. plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. oportunitatea. 2. încasările în numerar. confruntarea operaţiunilor de casă. operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. expedierea acestora titularilor de conturi. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. • activitatea de creditare bancară. modul de salarizare. având (în cadrul filialelor. Această formă de control are în cedere. economicitatea.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. . de către grupele operative. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine. sucursalelor. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii. virarea sumelor din unele conturi în altele. după 19 • • . 4. documente de plăţi în numerar. 3. 7. Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului.

toţi agenţii economici. conform prevederilor Legii nr. precum şi alte norme ale băncilor. CAP. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit.directorului băncii. atât din puncul de vedere al clientului.Romexterra. conţinutului şi circuitului acesteia. 3. normele privind executarea de casă a bugetului de stat. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. precum si modul de funcţionare al acestora. Agenţiile . Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. filialele. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . respectându-se cadrul legislativ. 20 . sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. Deschiderea unui cont este. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. Este important ca această relaţie să decurgă corect. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. normele de creditare-finanţare. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. majoritar de stat. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal. cât şi din cel al băncii. Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. – controlul bancar intern ulterior. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. mixt sau privat).A. unde să îşi păstreze disponibilitaţile. indiferent de natura capitalului (de stat. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari.1. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. începutul relaţiei între bancă şi client. în cele mai multe cazuri. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare.

însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). în prealabil. însoţit de actele adiţionale ulterioare. B. • Statutul societăţii. Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile).Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. următoarele documente: A. 21 . Organizaţii obsteşti. de constituire a unui depozit bancar). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă.1. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). • Statutul societăţii. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). însoţit de actele adiţionale ulterioare. Deschiderea contului implică. încheierea. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. Pentru deschiderea conturilor. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). respectiv semnarea convenţiei între părţi. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. convenţie care are calitatea unui contract consensual. asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire.1. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. însoţit de actele adiţionale ulterioare. D. C. 3. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. Regii autonome. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile.

Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). agenţiei.Numai de către microîntreprinderile. Sucursală. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat de înregistrare fiscală. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. • Certificat de înregistrare fiscală. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. 1 la bancă şi ex. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). încadrate ca atare potrivit legii. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). agenţie. însoţit de actele adiţionale ulterioare. F. • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. E. • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. întreprinderile mici şi mijlocii. G. Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. vizată la zi. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. • Certificat de înregistrare fiscală. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). ex. reprezentanţei. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. precum 22 • • . H.

1. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite.2. 1 la bancă şi ex. ex. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. banca percepe comisioane.e.soţii. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. 2 la client) § Procura în formă autentică. cenzorii. auditorii financiari. valabile la data prezentării. administratorii. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. prevăzute la pct. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României. după caz. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). Pentru disponibilitatile din contul curent. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. familiile persoanelor fizice de mai sus . ex. 2 la client) 3. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. inclusiv conducătorii. Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. pe numele respectivilor titulari. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. 1 la bancă şi ex. 1 la banca şi ex. directorii din centrală. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise. daca este cazul. persoana fizică va prezenta documentul de identitate.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. 1 la bancă şi ex. 1 la bancă şi ex. a caror mărime în procent sau suma absolută. . precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. ex. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. ex. • cont de depozit. conturi specifice acestor operaţiuni. ex. pentru perioada respectivă. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. La deschiderea unui cont de disponibil. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional.

50 7. 24 . În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare). 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real.00 7.2006) variabilă 3.00 4. • este un produs nominativ. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500. Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.00 Plata dobânzii se face trimestrial.25 6. 3. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat. de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10.25%). 9 luni. 6. ex. 3.000 RON).50 6.25 7.00 7.50 7. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca.04.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta.75 7. inclusiv.50 7.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S. 1 an.000 lei Observatii b. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06.000 RON) . Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize. similar operaţiunilor cu titluri de stat.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare.50 6.A.000.00 6. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă. a. Pentru depozitele pe perioade scurte. inclusiv cu dobânda cuvenită. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său. 1 la bancă şi ex.75 dobânda fixă 6.000 lei (1. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1.

000 lei (100 RON). sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent . unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. d.5 %. fără a se mai acorda bonusul de 0. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent.1000 USD. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont. • în cazul persoanelor juridice. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. • La expirarea depozitului. • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. depozitul va fi desfiintat automat. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont. Se poate constitui pe o perioadă de 3. c. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit.50% la scadenţă. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor. 6. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont.etc ).1000 EUR. la scadenţă.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă. dacă clientul nu se prezintă la bancă. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . în formă dematerializată.000. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen.000 Lei.este depozit la termen în cont nominal. valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. viramente. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.000 lei (1. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. • valoarea nominală unitară este de 1. acordându-se un bons de 0.5 RON)/certificat.

dar momentul lichidării este decis de deponent.04.04.25 2.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2. etc).35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06. de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0.00 3.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar. Se poate constitui pe o perioadă de 3. fiind cu 0.000 lei . Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile.5% . care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă.1-1.fara programare şi 0.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit. 0.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.00 3.000 lei Peste 2.2006) 0. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil.000 USD/ € 4. viramente.00 6.fără programare.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.00 Peste 1.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD.2% .Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2. • Dobânzile sunt foarte avantoajase. 6. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut.2. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5.000 USD/ € 3.000.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06. lei • comision de retrageri numerar= 0.50 e.50 0. creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.5% .1 lei . Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : .2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0.50 300. Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice. • • • • 26 .

dacă clientul nu se prezintă la bancă. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă.24 luni 27 .8 1. Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.2 0. cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2. percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2.6 0. La expirarea depozitului. pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8. depozitul va fi desfiinţat automat.000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep.5 1.000 lei RON • plafon maxim= 1.000. realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor .5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare.5 RON • suma minima necesară constituirii= 1.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere.0 1. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă . f. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.

a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S. • Denumirea societăţii bancare receptoare. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). un ordin de plată. • Numele sau denumirea plătitorului. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. • Data emiterii. • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. ca urmare a livrarilor mărfurilor. ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”.1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont. 28 . Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent.A.CAP. Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată.

29 . Ordonatorii de credite. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. C.P. dă un ordin necondiţionat acesteia. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. trasul. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. se completează de către plătitori. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. O. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . în procesul creării sale. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă.H. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi.H. O. plata lucrărilor executate de către acestea. B.Trăgătorul. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite. • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata. bugetele locale. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară.T este utilizat de către plătitori astfel: A. bugetele fondurilor speciale. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. care se află în poziţie de tras. taxelor.T. bugetele locale. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. după caz. şi beneficiarul. Instrumentul este creat de tragător care. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont .P. 3 persoane: tragătorul. în legătură. bugetelor locale. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. • tras pentru contul unui terţ. • Semnarea aceluia care emite cecul. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului. rambursări de credite şi alte plăţi. taxelor. Persoane juridice. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. altor obligaţii către buget de stat. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata.

30 . Avalul se va da fie de către un terţ. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. Cecul barat Bararea poate fi generală. 15 zile în celălalte cazuri. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare.Avalul trebuie să fie necondiţionat. Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită. pe un duplicate al cecului.pe o copie. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). dacă societatea bancară este şi tras. cele două persone au relaţii de cont. altul decât trăgătorul. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec. specială. Certificarea poate fi cerută de către: tragător. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată.beneficiar. unui client al acesteia. După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului. În caz contrar. fie de către un semnatar al cecului.

• numele trasului. în calitate de creditor. Titlul este creat de Trăgător. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. facultativă. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat).În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. Scadenţa poate fi: la vedere. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. fie la ordinul acesteia din urmă. Prin acceptare. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează. • arătarea locului unde plata rebuie facută. la un anumit timp de la data emiterii. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. care se află şi în poziţie de tras. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. 31 . Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. • trasă pentru contul unui terţ. 3 persoane:trăgătorul. fie unui Beneficiar. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . la o dată fixă. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. plata cambiei. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. • arătarea scadenţii. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. care îl introduce în compensare. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi. în procesul creării sale. Scadenţa trebuie să fie unică. şi beneficiarul. dar nu mai târziu de data scadenţei. la un anumit timp de la data emiterii. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. trasul.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. • trasă asupra trăgătorului însuşi. la un anumit timp de la vedere.

Conform legii. singura exceptie fiind acceptarea. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. emitentul fiind. în procesul creării sale. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. principalul obligat la plata acestuia. la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale . Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. o sumă de bani determinate. în calitate de debitor. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . denumită beneficiar. la un anumit timp de la vedere. BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. 32 . Regulile care se aplica în lega tura cu plata. la vedere sau la o scadenţa fixată. beneficiarului sau la ordinul acestuia. care are calitate de creditor. • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. chiar din momentul emiterii titlului. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului. 4.2 . Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. dacă trasul refuză acceptarea cambiei. • arătarea locului unde plata trebuie făcută. Se poate adresa şi "protest de neacceptare". • arătarea scadenţei. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. scadenta.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere.

se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. fitosanitare sau sanitar-veterinare.1. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. pentru accept. documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. spre a fi transmise. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama. În cazul executarii scrisorii de garanţie. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci.Modalităţile de plată cu numerar 4. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod. Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. document de transport international. 4. cu conditia ca vânzatorul să depuna . Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. din ordinul acestuia. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. Se pot garanta diverse operatiuni ca. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. la care anexează documentele de export si. Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. sa plătească vânzătorului. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. impozit. o anumita suma de bani. care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. orice alte documente. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. eventual. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. certificat de origine. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. buna executie a unui contract.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează . beneficiarului mărfii. o cambie la termen. care îl deserveşte pe debitor. certificate de calitate. însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. existenţa unui stoc de marfă.3. pâna la un anumit termen.3 . Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. returnarea unui avans. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). participarea la o licitatie. În cazul deschiderii unui acreditiv. de exemplu. Acreditivul documentar. Pentru încasare. De asemenea. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca . 33 . iar banca le remite spre încasare altei banci. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci.

constituie la nivelul centralei. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. nu poate fi considerat bani efectivi. fie în circulaţie. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva.R. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. la sfârşitul zilei operative. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. crescând casa de circulaţie. în sens larg. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. al retragerii numerarului din circulaţie. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase.N. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. un rol important îl au unităţile bancare operative. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. poate să existe fie în fondurile de rezervă. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. B. 34 . Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. în sensul larg. cantitatea de bani existentă în circulaţie. cu o pază asigurată). prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. Numerarul. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. În cazurile în care. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. Casa de circulaţie cuprinde. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. Cel existent în fondurile de rezervă. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. Acesta poate fi revizuit periodic. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. în funcţie de necesităţi. fondul de rezervă scade. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . se găsesc în raport invers proporţional. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. respectiv. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor.

plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. precum şi destinaţia sumei. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. numele şi prenumele depunătorului. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . controlori. servindu-se în acest scop de actele de casa. cu şef de serviciu.agenţi economici şi persoane fizice . depuneri de numerar de la titularii de cont. • compartimentele de verificare. Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă.2. cu şef de birou. Casierul la primirea mesajului. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. la director şi în holurile operative. casierul validează mesajul informatic primit. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . • ordin de încasare . la filiale ca birou. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. fiecare având un numar de casieri. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. • ordine de plată şi mandate postale externe . După numărarea banilor. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. • borderou însoţitor. stabilit de conducerea unitaţii bancii. pe care le semnează şi le ştampilează. De asemenea. 4. în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. • casele de schimb valutar. • tezaurul. După terminarea programului de ghişeu. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. contributii şi cotizaţii . Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. numaratori de bani. primind banii de la depunător. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează.3. Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută.

4. Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. cum ar fi: plata diverselor facturi. dupa care se transporta şi depozitează în tezaur . Tinând cont de tipul serviciului oferit.). 4. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare. Plata la comercianţi se face rapid. 4. pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 . 7 zile din 7. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului. După efectuarea schimbului valutar. prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului. primele doua exemplare. Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei .1. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. Maestro etc. obţinerea unui credit pe card. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. debit card (carte de debit).încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. încasarea salariului pe card. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar". care trebuie să corespundă cu numerarul existent. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. pe baza cecului numerar. se poate distinge: credit card (carte de credit). Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. plăţi prin Internet. Prin intermediul cardului. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. verificat. Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. Documentul se completează in trei exemplare. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card.4.

în nici o situaţie. Reînnoirea cardului. Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod.A. 24 ore. pentru încasarea drepturilor salariale. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată. securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului. propune cardul Maestro pentru salariaţi. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani).3. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter. cât şi internaţional. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare). de debit. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. cu posibilitate de overdraft.000 de comercianţi.sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. MAESTRO Romexterra Bank S. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. doar dobândă aferentă lunii anterioare.: Carduri-persoane fizice a. Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. cu acoperire în lei. cardul se reînnoieşte automat. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. ✔ ✔ 4. Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. • Cardul este alimentat în lei. iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective). Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S. 37 .• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională . 7 zile pe săptămână. Pierderea. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN).000 de bancomate şi 20. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.2.4. La sfârşitul acestei perioade.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui.4. 4. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic.A. ✔ carduri cu utilizare internaţională .

închirieri de autoturisme. de debit. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat. cu acoperire în lei. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro. cu acoperire în lei.). comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. pentru încasarea drepturilor salariale. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. la comerciant sau via Internet. Comision 0% pentru plata. 7 zile pe săptămână. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic.333 sau infocard@romexterra. etc. a facturilor de utilităţi publice. destinat persoanelor fizice. restaurant. Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului.000 de 38 . Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale.ro.6/7 si +40 726 222. cât şi internaţional. 24 ore. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro. cu posibilitate de overdraft. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.000 de bancomate şi 20. la bancomatele băncii. permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM).333. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. b. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. fără autorizare on-line pe baza de PIN. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului.

a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. asistenţă medicală. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. 24 ore. doar dobanda aferentă lunii anterioare. asistenţă legală. a facturilor de utilităţi publice. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei. • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. • Cardul este alimentat în lei. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. la bancomatele băncii. 39 . având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. cu acoperire în lei. 7 zile pe săptămână. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron.ro d. la comerciant sau via Internet. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. informaţii diverse. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse.6/7 si +40 726 222.333. pe Internet. de credit. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS.comercianţi.ro • Pentru toate cardurile. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit.333 sau infocard@romexterra. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. eliberare numerar în regim de urgenţă.333 sau infocard@romexterra. fără autorizare on-line pe bază de PIN. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. 24 ore. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. precum: asistenţă de urgenţă.000 Euro şi maxim 10. 7 zile pe săptămână. • Comision 0% pentru plata. cât şi internaţional. cât şi internaţional. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută.333.000 Euro. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă.6/7 si +40 726 222. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. servicii diverse etc.

cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România.). valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. 40 . putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. cat şi internaţional. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic.800 bancomate şi 20. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. 24 ore. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a. cât şi internaţional. 7 zile pe săptămână. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi.e.000 RON. în lei. achiziţii diverse. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. în întreaga reţea VISA International. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. la bancomatele băncii. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu.A. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2.000 comercianţi. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. de debit. etc. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron.

care se situează. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului.333. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . 5 CREDITAREA BANCARĂ. ca pondere. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. faţă de organismele nonbancare. pe primul loc în cadrul plasamentelor totale. dacă este practicată corect.ro b. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. CAP. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. beneficiind practic. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit. dar care poate duce şi la pierderi. 41 . PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5.• • • Este un instrument de plată modern. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă.1. restaurante. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. de dobânzile la depozitele la termen. 7 zile pe săptămână. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. precum: asistenţă medicală. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. în lei. În aproape toate ţările dezvoltate. • Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. informaţii diverse. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate.333 sau infocard@romexterra. asistenţă legală. agenţii de turism şi închirieri auto. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. 24 ore pe zi. servicii diverse etc. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. eliberare numerar în regim de urgenţă. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România.6/7 si +40 726 222.

băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. În economiile competitive. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. permit reducerea gradului de incertitudine şi. Creditarea. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. Adesea. normele. lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. De regulă. 2. dacă sunt aplicate consecvent. instructiunile. Prin urmare. totuşi. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. reducând semnificativ nivelul de risc. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. băncile protejează deponenţii. prin urmare. rata dobânzii de creditare. corespunzator Convenţiei de la Basel. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. precum şi pentru propria dezvoltare. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. iar aceasta. de credit. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. Există. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. Prin urmare. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. În activitatea de creditare.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. În acest proces. în condiţii prin care se asigură rambursarea. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. din anumite motive. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. 1. 42 . este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. În mod normal. principii de creditare care. Deci. a riscului implicat în creditare. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii.

utilizarea de către client a unui credit aprobat. imediat. formată din credite şi dobânzi. să detina profit şi. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. În coformitate cu prevederile art. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. 16. Banca acordă credite pe termen scurt. valorile de recuperat. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. respectiv de valabilitate. cât şi pentru clienţi. Banca poate întrerupe fără preaviz. credibilitatea. 7. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. precum şi dobânzile aferente acestora. respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. rezultatele economico-financiare. 11. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. 12. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. 43 . aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. creanţele comerciale. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. mediu şi valută. 13. în primul rând. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. organizatoric şi financiar al clientului. 4. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. situaţiile contabile periodice . 10. pe aceasta bază. 5. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. Activitatea de creditare se bazează. După aprobarea unui credit. 8. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. aprobat de organele competente. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. situaţia patrimonială. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. 9. prioritate are încasarea dobânzilor.3. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. nerambursate. 14. 15. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. Creditele. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. Pe toată durata creditării. 6. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. modul cum acesta este utilizat. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate.

bunuri de folosinta indelungata. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 . care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro. care pot face dovada unor venituri permanente. Creditul Favorit 20. TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. vacanta etc). din accidente (oferita gratuit de banca) b. bunuri de folosinta indelungata. certe de minim 100 Euro.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. Creditul Favorit Plus 100. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. Beneficiari: Persoane fizice (salariati.1 Credite pentru persoane fizice a.2. vacanta etc). Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. pensionari). 5.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni. pensionari). persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. auto.A. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. auto.5.2. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.

45 . certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. care fac dovada unor venituri permanente.500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului. parintilor/socrilor. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. pensionari. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului.000 EUR (echivalent Lei) maximum 100. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). copiilor. EUR.

USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. motociclete. tractoare etc). precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . noi si rulate.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI. indiferent de 46 .Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d. Beneficiari: Persoane fizice. de fabricatie interna sau externa. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. care fac dovada unor venituri permanente. Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea. certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5.factura de utilitati (copie) e. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. pensionari. cumpararea. reabilitarea. EUR.

societati comerciale sau persoane fizice.2. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului. persoane fizice autorizate. contract de vanzare-cumparare). venituri din chirii . 5. aprovizionări în loturi optime. fără să implice instituţia. Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 .ca venit suplimentar. gaz.marca. venituri din activitati independente. aviz de plata. pensionari). • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma. de la dealeri autorizati. antecontract de vanzare-cumparare. întreruperea producţiei din motive justificate. din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. din rente viagere. • Acord de consultare CRB/BC. din contracte de management. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. Volumul creditului: • minimum 3. ci alte garantii reale acceptate de banca.maxim 72 de luni. Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte. • Documente care certifica veniturile. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. • Se iau in calcul veniturile familiei.000 Euro. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20. • pentru creditele de peste 20. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. telefon fix etc. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic.).000 Euro nu se solicita avans. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit. pensii. f.2 Credite pentru persoane juridice a. • Actele de identitate (BI/CI) (copii).

şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. executării de lucrări şi prestării de servicii. subansamble.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. în vederea realizării de produse cu 48 . Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. agroalimentare. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. combustibili. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. b. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). garanţiile asiguratorii. Durată creditare: Maxim 90 zile. condiţiile de păstrare – însilozare. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. pe lângă alte tipuri de garanţii. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. din ţară şi din import. c. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. semifabricate. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. conservare şi gestionare a acestora. a condiţiilor de păstrare. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. energie etc. de provenienţă vegetală sau animală. până la scadenţa stabilită în contract). Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. fără a depăşi 12 luni de la constituire). calitatea acestora. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu.

cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. tip revolving. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. a deschiderii acreditivului de export irevocabil. proiecte. desfacere. e. care fac obiectul creditului solicitat. în favoarea beneficiarului de credit. etc. sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. sau a unor subactivităţi. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. prin natura activităţii desfăşurate. comerţ. În acest scop. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. în funcţie de nevoile acestuia. modalitatea şi termenele de plată. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare.desfacere asigurată la export. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă.. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. scrisoare de garanţie bancară etc. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. în limita unui nivel global de credit. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. pe toată perioada de creditare. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). etc. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. după caz. condiţiile şi graficul de livrare. agreată de bancă. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB.). producţie.). plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. atunci când banca consideră necesar. contracte etc. 49 . În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior.

pentru importurile de completare. • achiziţionarea din import de maşini.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). rambursări rate credite. Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. în limita disponibilităţilor din contul curent. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. De asemenea. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive. Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. mai puţin agio (taxa de 50 . se poate prelungi pe noi perioade de creditare.. în mod excepţional. banca poate finanţa 100% aceste importuri.: investiţii. penalităţi etc. este realizat în proporţie de cel puţin 15%.) se va rambursa creditul utilizat. mijloace de transport etc. tehnică de calcul. Maxim 85% din valoarea de intrare. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. g. cu aprobarea Centralei băncii. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). comisioane. respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. la cererea clienţilor băncii. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). instalaţii tehnologice. • retehnologizarea proceselor de producţie. Zilnic. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. • alte proiecte de investiţii. Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). indiferent de sumă. f. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. fie în numerar. la data solicitării creditului. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. utilaje. respectiv 10 ani (termen lung). la sfârşitul zilei lucrătoare. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. fie în natură. la propunerea sucursalelor. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). valoarea efectului. dobânzi.

către bancă. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . în mod excepţional. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. Banca. de regulă. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. pe baza documentelor primite. asumându-şi riscul de neplată a acestora. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. pentru care prin scontare. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. 51 . Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. pe calea girului. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii.mai puţin agio. indicatorii de bonitate. la propunerea sucursalelor. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. h. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. i. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. denumită “factor”. revin direct băncii care le-a scontat. trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. drepturile de creanţă izvorâte din acestea.scont şi comisioanele aferente). conform contractului încheiat. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras. aceasta având obligaţia. precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. numai cu. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni.

Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). • alte proiecte de investiţii. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. • achiziţionarea de maşini. 52 . potrivit legii. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. a probelor tehnologice. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. j. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. utilaje. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii. la cererea clienţilor săi. animale de muncă. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale.indiferent de sumă. Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. • amenajarea. producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. instalaţii şi alte active fixe. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. modernizarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful