CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

03.80 1. 6 .339.50 189. Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor.577. Principalele funcţii. Profit brut (rd.018. corporatiile multinationale sau administratiile publice. din care: . plati. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat.Credite: Total pasive. persoane juridice române. a căror activitate este reglementată de Legea Nr.2006 1.20 10.273.151. 24/1999. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta.272/2000.A.703.137/2001.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României. au ca efecte: • Legea nr. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor.4. din care: . creditarea si acceptarea de depozite. Cadrul legislativ general şi specific În România. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr.70 8. vizând atât clientii persoane fizice. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/1998.50 489. activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S. în prezent.449. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă.3-rd. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci.2+rd.50 13.5.30 1. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Legea bancară (Legea nr 58/1998).3. cât si societatile comerciale.862. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. persoane juridice străine. 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor. Principalele modificări aduse Legii bancare nr. decontari si transferuri de fonduri. Legea nr.151.4) Profit net Bilanţ Total active. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.58/1998-Legea Bancară.40 mii RON 31.273. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional. operatiuni de factoring. Recuperari creante.1+rd. forfetare si scontare a efectelor de comert.Capitaluri proprii -1. sunt. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare. 1. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4.

urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare. respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent. 1. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". pe de o parte. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare. • 7 . care poate fi o societate de expertiză contabilă. urmărindu-se.6.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. în conformitate cu prevederile legii. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. Normele nr. . Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare. • Legea nr. situaţia portofoliului de credite. activele şi pasivele în valută. rezultatul financiar. care constituie norme cu caracter prudeţial. să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. Normele nr.Legea nr101/1998. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. În acest sens. provizioanele existente. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale. situaţia patrimonială. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară.83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri. De asemenea. în momentul subscrierii. băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor.

ROMEXTERRA BANK S. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. credite (administrator credite PJ. care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii. • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). . conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. lucrările. .coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti. fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. circuitul documentelor. casierie). bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. informatician). operaţiuni (administrator tranzacţii.analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. analist credite PJ. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1). 8 . direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate. companii (responsabil clientelă. atribuţii de coordonare. fără personalitate juridică.A. analist credite PF. întocmirea dărilor de seamă contabile. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. . având următoarele atribuţii şi răspunderi: . prelucrarea documentelor pe calculator.1.întocmesc periodic. execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare.A. la nivel central. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct. şi Compartimentul Administrativ. a activităţii unităţilor operative din subordine. precum si obiective specifice de management). alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. . situaţiile statistice centralizate. mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi. administrator credite PF). . Sucursalele au totodată. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. decontările reciproce între unităţi. pe termen scurt.analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. • organigrama sucursalelor (Anexa 1a). unităţi fără personalitate juridică. informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ).CAP. Sucursalele.analizează periodic situaţia creditelor acordate.organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont. următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO. sucursalele au în structura lor organizatorică.propun. având relaţii directe cu agenţii economici. . responsabil carduri). are în structura sa organizatorică: divizii.

avizul Oficiului juridic. • consilierul juridic. Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. nivel comisioane. întretinere si reparatii echipamente. • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. D.post garantii.. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. prin actele de control. pontajul. sucursalei/agenţiei. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. Contractele de gaj şi ipoteci. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. . • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. • Planificarea concediilor de odihna. Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. taxe). energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. rechizite. • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. Contractele de credit. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia. . E. • directorul adjunct. încadrarea. consumabile. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 . măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. etc.). . • 1 analist credite. Sucursalele neîncadrate cu juristi. promovarea. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. C. B. efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. La sucursalele încadrate cu juristi.aduc la îndeplinire.). răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. service . instalatii si alte mijloace fixe. Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. Persoanele împuternicite să angajeze. • şef compartiment ( birou ) credite. pe care le transmite la Directia Resurse Umane. etc.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei.propun angajarea. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. imprimate.

în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. operativitate în servirea clienţilor la ghişee. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. Atribuţiile. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line.2. casierie.2. conform legislatiei.A.A. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. care intră în competenţa de aprobare. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. sau conducerea bancii. Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei. la propunerea directorului de sucursale. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. decontări. • manager operaţiuni bancare. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei.A. decontare rapidă. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit. administrativ. dupa caz. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. • analist credite. sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii.1. informatică. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. Ca unitate operativă de lucru. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S. pornind de 10 . SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. respectiv directorului adjunct de sucursală. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. Această aplicaţie. Romexterra Bank S. la propunerea directorilor de sucursale. în vigoare.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. 2.

Comunicaţia se face şi prin satelit. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. complet centralizat şi on-line. utilizează un sistem informatic modern.la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. prelucrarea. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. în tehnologie Oracle sau WebSphere. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. inteligenţă artificială. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. • contabilitate. SCO).A. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. Romexterra Bank S. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. 11 . Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. Romexterra Bank S. supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii. sisteme expert. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii.A. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . concurenţă.A. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. fiind un sistem integrat. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate). conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. conform standardelor internaţionale. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. De asemenea. Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa. mediu. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale.

Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. De asemenea. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. etc. prin calculul auromat al dobânzilor. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare. PCH. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere. Master Card. tranzacţie cu tranzacţie. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat. administrare. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. din iniţiativa participanţilor. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României.A. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. Visa. elaborarea balanţelor de verificare. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau. 12 • • . în cazul plãţilor proprii. gestionarea riscurilor. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. BVB. fiind. prin transmiterea automată a datelor. Romexterra Bank S. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. asigură servicii de bună calitate. SNCDD. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor.

În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. sucursale. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. b) protecţia sistemului. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează.2. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere. cecurile de călătorie achitate). de precizia şi calitatea informaţiilor.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin.A. transmit informaţiile. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. centrală .2. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. • siguranţa colectării datelor. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. coordonare şi control cât ţi a celei operative. • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. agenţii). Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. se prelucrează. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. 13 . • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. pe proprie rãspundere. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. 2.

prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. ca note contabile. păstrării. suma. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. • codificarea informaţiilor bancare. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii.numărul de control. codul băncii plătitorului.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare.. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. . Alt element de calcul. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. extrase de cont. În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare. • organizarea circuitului documentelor bancare. Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. numărul documentului. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. fiind structurată şi reglementată clar. • experimentarea. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. de starea de profitabilitate. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . simbolul contului debitor. Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. simbolul contului creditor.. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. în memoriile computerelor operează prin programul .Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor. jurnale operative. de execuţie. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. codul băncii beneficiarului. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment.

A. prin intermediul Compartimentului Marketing. administrat la nivel central. publicitate. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. tehnici de promovare a vanzărilor. arhitecturii. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. d. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. În cadrul Romexterra Bank S. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. b. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. dupa cum urmeaza: a. operaţiilor şi infrastructurii IT&C. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). Romexterra Bank. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank. managementul resurselor informatice. gestiunea proiectelor informatice. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. pentru: a. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. creşterea profitului băncii. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. 32/2005. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. tehnici de marketing direct.A. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. de la terţi furnizori specializaţi. contractarea unor cercetări de piaţă. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii. • Anti-virus pentru căile de acces. sub forma cercetărilor cantitative si calitative. proceselor.operaţionale. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă. 2. • Instrumente tip wall-analyser. creăterea volumului de resurse atrase. 15 . managementul incidentelor/problemelor. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri.2. stabileste principiile si regulile de marketing. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. serviciilor. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. orice participare oficială. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. instalat pe fiecare sistem. c. creşterea bazei de clienţi. dezvoltarii. folosind produse de la diferiţi furnizori. • teste periodice de penetrare.

precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. economici. c. c. suporturi informaţionale privind produsele. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. cu terţi furnizori.A. mesajul spoturilor radio şi TV. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. privind factorii socio-demografici. cu aprobarea conducerii executive a băncii. la cerere. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. d. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. advertorialelor şi machetelor de presă. va selecta agenţiile de media şi advertising. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. caracteristici de structură). cu aprobarea conducerii executive a băncii. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing.b. radio. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. precum şi tuturor celor interesaţi. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. de la terţi furnizori specializaţi. 16 . Compartimentul Marketing. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. tehnologici. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. cat şi a produselor şi serviciilor băncii. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. după caz. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. derulează şi monitorizează toate contractele. • Pentru derularea campaniilor. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. Compartimentul Marketing. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. structura. presa centrală şi locală. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. precum şi forma. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. • Compartimentul Marketing iniţiază. iniţiază şi derulează. stabileşte canalele de promovare (tv. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. (reglementate prin Norma nr. b. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. • Compartimentul Marketing propune. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank.

agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. a produselor şi serviciilor băncii. Compartimentul PR&Comunicare. • redactarea prezentarii băncii. la cererea conducerii executive a băncii. structuri administrative locale şi centrale. • relaţia cu presa. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. respectiv clienţi. comunitatea locală. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei.Romexterra Bank. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. a situaţiilor de criză. managerii. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. agenţi economici. acţionarii etc. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB).romexterra. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. • lobby. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. din punct de vedere al formei. • gestionarea. • consultanţă. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. • redactarea comunicatelor de presă. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. • sponsorizări. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. Organizare evenimente: 17 . parteneri etc. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. b. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. respectiv: angajaţii. din punct de vedere al comunicării. c. Comunicarea externă. furnizori. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare.

jurnalurile). dările de seamă).2. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică. cecul. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. 18 .2. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont). b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. ordinul de plată). autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. balanţe de verificare. să menţionete scopul plăţii. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi. întocmirea acestora de către angajaţii băncii. Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . • externe.4. • documente de evidenţă statistică. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S.A. specificaţiile. Documentele bancare unt tipizate. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare. în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.5.A. Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei. 2. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere. • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare). fişele centralizatoare). ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). 2. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. • documente centralizatoare (borderourile. eliminarea paralelismelor. balanţe contabile.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi. cecurile de ridicare a numerarului. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. documentarea necesară deschiderii conturilor.

• activitatea de creditare bancară.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. 4. • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii. de către grupele operative. 3. 7. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine. având (în cadrul filialelor. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . virarea sumelor din unele conturi în altele. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. sucursalelor. 2. plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. modul de salarizare. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună. confruntarea operaţiunilor de casă. toate documente bancare (de încasări. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare. expedierea acestora titularilor de conturi. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. economicitatea. 6. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. oportunitatea. încasările în numerar. 5. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. Această formă de control are în cedere. Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. după 19 • • . plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. documente de plăţi în numerar. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. . Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1.

3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal. respectându-se cadrul legislativ. toţi agenţii economici. mixt sau privat). Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. în cele mai multe cazuri. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. – controlul bancar intern ulterior.Romexterra. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. atât din puncul de vedere al clientului.A. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. Agenţiile . Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. Deschiderea unui cont este. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. Este important ca această relaţie să decurgă corect. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. majoritar de stat. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. conţinutului şi circuitului acesteia. CAP. unde să îşi păstreze disponibilitaţile.directorului băncii. cât şi din cel al băncii. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. precum si modul de funcţionare al acestora. normele privind executarea de casă a bugetului de stat. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. indiferent de natura capitalului (de stat. începutul relaţiei între bancă şi client. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. 3. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate.1. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. filialele. precum şi alte norme ale băncilor. 20 . conform prevederilor Legii nr. normele de creditare-finanţare.

convenţie care are calitatea unui contract consensual. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. B. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). 3. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Statutul societăţii. 21 . în prealabil. Pentru deschiderea conturilor.1. Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. Deschiderea contului implică. respectiv semnarea convenţiei între părţi. D. Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. • Statutul societăţii. C. Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. de constituire a unui depozit bancar). însoţit de actele adiţionale ulterioare.Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. Regii autonome. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. însoţit de actele adiţionale ulterioare.1. următoarele documente: A. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). încheierea. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire. Organizaţii obsteşti. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă.

• Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. 1 la bancă şi ex. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). încadrate ca atare potrivit legii. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. agenţiei. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. • Certificat de înregistrare fiscală. F. E. Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. • Certificat de înregistrare fiscală.Numai de către microîntreprinderile. ex. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. G. • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. agenţie. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă. precum 22 • • . Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. reprezentanţei. vizată la zi. Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. Sucursală.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Certificat de înregistrare fiscală. însoţit de actele adiţionale ulterioare. întreprinderile mici şi mijlocii. însoţit de actele adiţionale ulterioare. reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. H. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română).

convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. persoana fizică va prezenta documentul de identitate. directorii din centrală. ex.2. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. .1. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi. familiile persoanelor fizice de mai sus . Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card. ex. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. 1 la bancă şi ex. ex. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României. conturi specifice acestor operaţiuni. administratorii. 1 la bancă şi ex. auditorii financiari. daca este cazul. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. 1 la bancă şi ex. La deschiderea unui cont de disponibil. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. a caror mărime în procent sau suma absolută. după caz. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. pentru perioada respectivă.e. Pentru disponibilitatile din contul curent. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. 1 la bancă şi ex. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. • cont de depozit. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. prevăzute la pct. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. cenzorii. inclusiv conducătorii. banca percepe comisioane. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca. pe numele respectivilor titulari. 1 la banca şi ex. 2 la client) 3. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. 2 la client) § Procura în formă autentică. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. ex. ex. valabile la data prezentării.soţii.

3. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize. • este un produs nominativ.75 7. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta.00 6.00 Plata dobânzii se face trimestrial. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută.000 RON) . În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare). de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10. inclusiv. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca. similar operaţiunilor cu titluri de stat. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500.50 7.2006) variabilă 3.000. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.50 6.50 7.50 6.50 7.25 6. Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1. 3.000 RON). inclusiv cu dobânda cuvenită. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06. 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. 24 .A.00 7. 1 an. ex. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului.75 dobânda fixă 6. 9 luni.25%). Pentru depozitele pe perioade scurte. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0.00 7. a.25 7.000 lei (1. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă.000 lei Observatii b. 1 la bancă şi ex. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100.04.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1. 6.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen.00 4.

000 Lei.1000 EUR. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. fără a se mai acorda bonusul de 0. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont.50% la scadenţă. • valoarea nominală unitară este de 1. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. acordându-se un bons de 0. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent . • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent. depozitul va fi desfiintat automat. 6.000. • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. • în cazul persoanelor juridice. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont.000 lei (100 RON).5 RON)/certificat. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont. • La expirarea depozitului. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD.5 %. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul.1000 USD. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. în formă dematerializată. c. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament.000 lei (1. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice.etc ). certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. d. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. viramente. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15. Se poate constitui pe o perioadă de 3. la scadenţă. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen. dacă clientul nu se prezintă la bancă. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă.este depozit la termen în cont nominal.

000 USD/ € 3.04.50 300. lei • comision de retrageri numerar= 0.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare.00 3.1 lei .cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2. • Dobânzile sunt foarte avantoajase.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5. de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0. creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1.fara programare şi 0. 0.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil.2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice. dar momentul lichidării este decis de deponent. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.5% .000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil. • • • • 26 .00 6.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. Se poate constitui pe o perioadă de 3.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06. Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : . viramente.50 0. fiind cu 0. care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.000 USD/ € 4. 6.000 lei Peste 2. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile. Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat.2.00 Peste 1.000 lei .50 e.00 3.000. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. etc).1-1.2% .5% .fără programare.04.2006) 0.25 2.

acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen.000. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere.6 0.0 1.5 RON • suma minima necesară constituirii= 1. cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere.000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep.8 1. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare. realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor . neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă. La expirarea depozitului. percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2. pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.24 luni 27 . Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă.2 0. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni).• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta. depozitul va fi desfiinţat automat. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă .000 lei RON • plafon maxim= 1. f.5 1. dacă clientul nu se prezintă la bancă.

• nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. • Numele sau denumirea plătitorului. • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). ca urmare a livrarilor mărfurilor. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare. Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit. un ordin de plată. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. 28 . Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S.CAP. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare.A. • Data emiterii. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată. Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. • Denumirea societăţii bancare receptoare.1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont.

O.T este utilizat de către plătitori astfel: A. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor.H.P. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont . şi beneficiarul. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite. • Semnarea aceluia care emite cecul. rambursări de credite şi alte plăţi.Trăgătorul. bugetele fondurilor speciale. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . bugetele locale. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. taxelor. 3 persoane: tragătorul. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. B. C. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. în legătură. în procesul creării sale. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). care se află în poziţie de tras. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. taxelor. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. • tras pentru contul unui terţ.P.H. plata lucrărilor executate de către acestea. Ordonatorii de credite. Instrumentul este creat de tragător care. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. se completează de către plătitori. O. • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata.T. altor obligaţii către buget de stat. bugetele locale. bugetelor locale. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. dă un ordin necondiţionat acesteia. Persoane juridice. 29 . după caz. trasul. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat.

fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . Cecul barat Bararea poate fi generală. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. dacă societatea bancară este şi tras. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. În caz contrar. fie de către un semnatar al cecului. Certificarea poate fi cerută de către: tragător. 15 zile în celălalte cazuri.pe o copie. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis. va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. 30 . După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare.Avalul trebuie să fie necondiţionat. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . specială. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului. • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec. pe un duplicate al cecului. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont .beneficiar. cele două persone au relaţii de cont. altul decât trăgătorul. Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. unui client al acesteia. Avalul se va da fie de către un terţ. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat).

• numele trasului. la un anumit timp de la data emiterii. facultativă. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. în procesul creării sale. 3 persoane:trăgătorul. • trasă asupra trăgătorului însuşi. Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. în calitate de creditor.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. 31 . Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. trasul. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. Prin acceptare. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi. la un anumit timp de la data emiterii. care se află şi în poziţie de tras. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. dar nu mai târziu de data scadenţei. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. • arătarea scadenţii. plata cambiei.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. Scadenţa poate fi: la vedere. • arătarea locului unde plata rebuie facută. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. fie unui Beneficiar. la un anumit timp de la vedere.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. şi beneficiarul. • trasă pentru contul unui terţ. Scadenţa trebuie să fie unică. la o dată fixă. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. Titlul este creat de Trăgător. care îl introduce în compensare. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . fie la ordinul acesteia din urmă.

scadenta. ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . în procesul creării sale.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere. la vedere sau la o scadenţa fixată.2 . Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. o sumă de bani determinate. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. singura exceptie fiind acceptarea. în calitate de debitor. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. emitentul fiind. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. 32 . Regulile care se aplica în lega tura cu plata. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. 4. • arătarea scadenţei. dacă trasul refuză acceptarea cambiei. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. • arătarea locului unde plata trebuie făcută. Se poate adresa şi "protest de neacceptare". • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată. care are calitate de creditor. la un anumit timp de la vedere. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale .Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. denumită beneficiar. principalul obligat la plata acestuia. beneficiarului sau la ordinul acestuia. Conform legii. chiar din momentul emiterii titlului. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului.

Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. buna executie a unui contract.1. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. Acreditivul documentar. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci.3 . însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. 4. cu conditia ca vânzatorul să depuna . document de transport international. de exemplu. spre a fi transmise. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. la care anexează documentele de export si. În cazul deschiderii unui acreditiv. Se pot garanta diverse operatiuni ca. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. 33 . Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv.3. În cazul executarii scrisorii de garanţie. o anumita suma de bani. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). din ordinul acestuia. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca . care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. o cambie la termen. returnarea unui avans. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. fitosanitare sau sanitar-veterinare. existenţa unui stoc de marfă. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. beneficiarului mărfii. De asemenea. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. sa plătească vânzătorului. eventual. Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. pâna la un anumit termen.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează . participarea la o licitatie. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. orice alte documente. certificat de origine. certificate de calitate. Pentru încasare. pentru accept. impozit. iar banca le remite spre încasare altei banci.Modalităţile de plată cu numerar 4. care îl deserveşte pe debitor. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama.

Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. fie în circulaţie. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. se găsesc în raport invers proporţional. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. un rol important îl au unităţile bancare operative. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. 34 . respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. constituie la nivelul centralei. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. crescând casa de circulaţie. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. Acesta poate fi revizuit periodic. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. nu poate fi considerat bani efectivi.R. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. al retragerii numerarului din circulaţie. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . Cel existent în fondurile de rezervă. în sensul larg. În cazurile în care. cu o pază asigurată). Numerarul. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. în funcţie de necesităţi. fondul de rezervă scade. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. la sfârşitul zilei operative. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. B. poate să existe fie în fondurile de rezervă. prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. respectiv. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi.N. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. cantitatea de bani existentă în circulaţie. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. Casa de circulaţie cuprinde. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. în sens larg. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”.

După numărarea banilor.agenţi economici şi persoane fizice . Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. Casierul la primirea mesajului. cu şef de serviciu. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. De asemenea. pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. precum şi destinaţia sumei. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. la filiale ca birou. primind banii de la depunător. pe care le semnează şi le ştampilează. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. • ordine de plată şi mandate postale externe . Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă.2. numele şi prenumele depunătorului. contributii şi cotizaţii . Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. După terminarea programului de ghişeu. numaratori de bani. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. 4. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. depuneri de numerar de la titularii de cont. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . controlori. Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. • tezaurul. la director şi în holurile operative.3.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. stabilit de conducerea unitaţii bancii. servindu-se în acest scop de actele de casa. • compartimentele de verificare. • borderou însoţitor. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. • ordin de încasare . casierul validează mesajul informatic primit. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela. în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. • casele de schimb valutar. cu şef de birou. fiecare având un numar de casieri. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele).

pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei. Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. Documentul se completează in trei exemplare. încasarea salariului pe card. se poate distinge: credit card (carte de credit). şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei . Maestro etc. Prin intermediul cardului.4. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. 7 zile din 7. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar". totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. cum ar fi: plata diverselor facturi. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 . Tinând cont de tipul serviciului oferit. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare. debit card (carte de debit). Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului. obţinerea unui credit pe card. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont.). Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. dupa care se transporta şi depozitează în tezaur . prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului.4. După efectuarea schimbului valutar. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". plăţi prin Internet. Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat.1. pe baza cecului numerar. Plata la comercianţi se face rapid. Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. primele doua exemplare. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). verificat. 4. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent.încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. 4.

Pierderea. propune cardul Maestro pentru salariaţi. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului.000 de bancomate şi 20. Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter. MAESTRO Romexterra Bank S. 37 . Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective). La sfârşitul acestei perioade.000 de comercianţi. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată.A. • Cardul este alimentat în lei. ✔ ✔ 4. 7 zile pe săptămână. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). Reînnoirea cardului. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic.: Carduri-persoane fizice a. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.3. pentru încasarea drepturilor salariale. în nici o situaţie. 24 ore. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro.4. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare). • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. 4. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. cât şi internaţional. de debit. Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. ✔ carduri cu utilizare internaţională .sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani).2.• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională . Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. cardul se reînnoieşte automat. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. cu acoperire în lei. cu posibilitate de overdraft.4. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A. doar dobândă aferentă lunii anterioare. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate.

la bancomatele băncii. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro. b. fără autorizare on-line pe baza de PIN. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. etc. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. cu acoperire în lei. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. 24 ore. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat. cu posibilitate de overdraft. pentru încasarea drepturilor salariale. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. închirieri de autoturisme. cu acoperire în lei. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. restaurant. comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. a facturilor de utilităţi publice. de debit. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . la comerciant sau via Internet.000 de 38 . în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi.333.333 sau infocard@romexterra. 7 zile pe săptămână. Comision 0% pentru plata. destinat persoanelor fizice. cât şi internaţional.000 de bancomate şi 20. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure.). • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale.6/7 si +40 726 222. Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului.ro. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card.

• Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii.6/7 si +40 726 222. • Comision 0% pentru plata. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului.6/7 si +40 726 222. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS. fără autorizare on-line pe bază de PIN. asistenţă legală. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. 7 zile pe săptămână. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. eliberare numerar în regim de urgenţă. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. precum: asistenţă de urgenţă. 7 zile pe săptămână.ro d. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România.333 sau infocard@romexterra. pe Internet. de credit. la comerciant sau via Internet. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare.000 Euro şi maxim 10. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. 24 ore. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului.comercianţi. doar dobanda aferentă lunii anterioare. informaţii diverse. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold. 39 . • Are ataşat o linie de credit de minim 5. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet.000 Euro.333. • Cardul este alimentat în lei. a facturilor de utilităţi publice. cât şi internaţional. asistenţă medicală. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. la bancomatele băncii. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. 24 ore. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). servicii diverse etc. cât şi internaţional. cu acoperire în lei. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa.ro • Pentru toate cardurile.333 sau infocard@romexterra. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse.333.

în întreaga reţea VISA International. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România.A.). cat şi internaţional.000 RON. în lei. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri. VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. 7 zile pe săptămână. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. la bancomatele băncii.e. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. de debit. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont.800 bancomate şi 20. achiziţii diverse. cât şi internaţional. etc. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. 24 ore. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic. valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. 40 .000 comercianţi. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a.

pe primul loc în cadrul plasamentelor totale.1. de dobânzile la depozitele la termen. care se situează.6/7 si +40 726 222. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. informaţii diverse. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. 5 CREDITAREA BANCARĂ. beneficiind practic.ro b. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. faţă de organismele nonbancare. În aproape toate ţările dezvoltate. servicii diverse etc. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit.333. precum: asistenţă medicală. dar care poate duce şi la pierderi. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. 7 zile pe săptămână. dacă este practicată corect. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5. eliberare numerar în regim de urgenţă. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. CAP. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. agenţii de turism şi închirieri auto. asistenţă legală. 41 .• • • Este un instrument de plată modern. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. în lei.333 sau infocard@romexterra. 24 ore pe zi. • Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. ca pondere. restaurante.

rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. permit reducerea gradului de incertitudine şi. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. În mod normal. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). 2. În acest proces. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. iar aceasta. principii de creditare care. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. reducând semnificativ nivelul de risc. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. rata dobânzii de creditare. Deci. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. totuşi. În economiile competitive. instructiunile. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. 1. băncile protejează deponenţii. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. În activitatea de creditare. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. în condiţii prin care se asigură rambursarea. Prin urmare. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. De regulă. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. normele. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. Există. Prin urmare. dacă sunt aplicate consecvent. de credit. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. a riscului implicat în creditare. este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. precum şi pentru propria dezvoltare. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. prin urmare. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. din anumite motive. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. corespunzator Convenţiei de la Basel.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. 42 . Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. Adesea. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. Creditarea. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut.

rezultatele economico-financiare. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. organizatoric şi financiar al clientului. 43 . 10. Pe toată durata creditării. Activitatea de creditare se bazează. nerambursate. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. 6. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. 11. pe aceasta bază. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. Banca poate întrerupe fără preaviz. 15. respectiv de valabilitate. cât şi pentru clienţi. precum şi dobânzile aferente acestora. valorile de recuperat. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. mediu şi valută. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. 5. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. situaţiile contabile periodice . respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. creanţele comerciale. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. 4. 8. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. credibilitatea. imediat. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. utilizarea de către client a unui credit aprobat. Banca acordă credite pe termen scurt. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. 14. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. aprobat de organele competente. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. Creditele. 12.3. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. 13. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. 16. respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. În coformitate cu prevederile art. formată din credite şi dobânzi. în primul rând. 7. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. să detina profit şi. modul cum acesta este utilizat. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. situaţia patrimonială. 9. prioritate are încasarea dobânzilor. După aprobarea unui credit.

Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 .000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking.A. din accidente (oferita gratuit de banca) b. TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. vacanta etc). pensionari).2. vacanta etc). auto. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente.2.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. pensionari). Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S. bunuri de folosinta indelungata. certe de minim 100 Euro. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. auto.5. Creditul Favorit Plus 100. care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. care pot face dovada unor venituri permanente.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni. bunuri de folosinta indelungata. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. Creditul Favorit 20.1 Credite pentru persoane fizice a. 5.

certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5. pensionari. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c.500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. 45 .000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului. parintilor/socrilor. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice. copiilor.000 EUR (echivalent Lei) maximum 100.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului. care fac dovada unor venituri permanente. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. EUR.

Beneficiari: Persoane fizice. Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea. certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. reabilitarea. de fabricatie interna sau externa. noi si rulate. indiferent de 46 . persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. care fac dovada unor venituri permanente. tractoare etc).factura de utilitati (copie) e. pensionari. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. cumpararea. EUR. motociclete.Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d.

telefon fix etc. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic.000 Euro. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt.2. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. pensionari). • pentru creditele de peste 20. • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma. • Acord de consultare CRB/BC.000 Euro nu se solicita avans. Volumul creditului: • minimum 3. • Documente care certifica veniturile.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. antecontract de vanzare-cumparare. pensii. fără să implice instituţia.maxim 72 de luni. aprovizionări în loturi optime. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . venituri din activitati independente. persoane fizice autorizate. Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit.marca. 5.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20. din rente viagere.2 Credite pentru persoane juridice a. de la dealeri autorizati. societati comerciale sau persoane fizice. gaz. contract de vanzare-cumparare). Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. • Se iau in calcul veniturile familiei. întreruperea producţiei din motive justificate. aviz de plata. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. venituri din chirii . ci alte garantii reale acceptate de banca.ca venit suplimentar. • Actele de identitate (BI/CI) (copii). din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii.). din contracte de management. f.

Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. pe lângă alte tipuri de garanţii. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. garanţiile asiguratorii. în vederea realizării de produse cu 48 . Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. Durată creditare: Maxim 90 zile. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. din ţară şi din import. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. de provenienţă vegetală sau animală. subansamble. fără a depăşi 12 luni de la constituire). executării de lucrări şi prestării de servicii. energie etc. calitatea acestora. semifabricate. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. a condiţiilor de păstrare. c. condiţiile de păstrare – însilozare. combustibili. b. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. conservare şi gestionare a acestora. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. până la scadenţa stabilită în contract). agroalimentare.

cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. în favoarea beneficiarului de credit. în funcţie de nevoile acestuia. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. modalitatea şi termenele de plată. prin natura activităţii desfăşurate. după caz. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. producţie. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt.). Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. tip revolving. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. desfacere. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. sau a unor subactivităţi. condiţiile şi graficul de livrare. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior.desfacere asigurată la export. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. atunci când banca consideră necesar. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. 49 . pe toată perioada de creditare. proiecte. agreată de bancă. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. etc. Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. a deschiderii acreditivului de export irevocabil.). dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. în limita unui nivel global de credit. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. În acest scop. contracte etc. e. care fac obiectul creditului solicitat. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare. scrisoare de garanţie bancară etc.. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. comerţ. sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. etc.

în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. f. pentru importurile de completare.) se va rambursa creditul utilizat. Zilnic. cu aprobarea Centralei băncii. respectiv 10 ani (termen lung). banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. la propunerea sucursalelor. • achiziţionarea din import de maşini.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite).. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. fie în natură. în mod excepţional. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. în limita disponibilităţilor din contul curent. g. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). fie în numerar. valoarea efectului. Maxim 85% din valoarea de intrare. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda.: investiţii. respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. la data solicitării creditului. comisioane. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. • retehnologizarea proceselor de producţie. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. se poate prelungi pe noi perioade de creditare. dobânzi. mai puţin agio (taxa de 50 . penalităţi etc. De asemenea. banca poate finanţa 100% aceste importuri. se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. mijloace de transport etc. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. indiferent de sumă. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. • alte proiecte de investiţii. utilaje. tehnică de calcul. rambursări rate credite. instalaţii tehnologice. Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. la cererea clienţilor băncii. la sfârşitul zilei lucrătoare. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. este realizat în proporţie de cel puţin 15%.

Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. asumându-şi riscul de neplată a acestora. trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . conform contractului încheiat.scont şi comisioanele aferente). care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. numai cu. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. de regulă. Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. la propunerea sucursalelor. Banca. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. pentru care prin scontare. Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii.mai puţin agio. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras. 51 . aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. pe baza documentelor primite. precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. către bancă. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. pe calea girului. în mod excepţional. revin direct băncii care le-a scontat. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. h. diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. aceasta având obligaţia. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. i. denumită “factor”. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. indicatorii de bonitate. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv.

indiferent de sumă. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. • achiziţionarea de maşini. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. instalaţii şi alte active fixe. 52 . Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. la cererea clienţilor săi. j. • amenajarea. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). a probelor tehnologice. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. animale de muncă. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. potrivit legii. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. utilaje. • alte proiecte de investiţii. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. modernizarea. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful