CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României.3-rd.703. Legii nr. au ca efecte: • Legea nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit.80 1. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare. 1. Recuperari creante.862.50 489. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr.1+rd. decontari si transferuri de fonduri. constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S.272/2000. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional.58/1998-Legea Bancară.273. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.Capitaluri proprii -1. persoane juridice străine.3.2006 1. plati. cât si societatile comerciale. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat.20 10. persoane juridice române.40 mii RON 31. corporatiile multinationale sau administratiile publice. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.577. Principalele funcţii.151. 6 .018.339. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. forfetare si scontare a efectelor de comert.50 13. 24/1999. operatiuni de factoring. vizând atât clientii persoane fizice.4. în prezent.03.137/2001.4) Profit net Bilanţ Total active. Legea bancară (Legea nr 58/1998). 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor. din care: . a căror activitate este reglementată de Legea Nr.5. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci. Legea nr.Credite: Total pasive.58/1998. sunt. Profit brut (rd. creditarea si acceptarea de depozite. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. Principalele modificări aduse Legii bancare nr.273.2+rd.449.151. Cadrul legislativ general şi specific În România.70 8.30 1. din care: .A. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4.50 189. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X.

1. situaţia portofoliului de credite. • Legea nr. obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale. ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. în momentul subscrierii. să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri.83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. provizioanele existente. Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar. organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. în conformitate cu prevederile legii.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. situaţia patrimonială.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi". BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. activele şi pasivele în valută. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare. De asemenea. . În acest sens. ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi. rezultatul financiar.Legea nr101/1998. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora. băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. Normele nr.6. • 7 . care constituie norme cu caracter prudeţial.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. pe de o parte. urmărindu-se. care poate fi o societate de expertiză contabilă.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale. Normele nr.

având relaţii directe cu agenţii economici. . prelucrarea documentelor pe calculator. . . unităţi fără personalitate juridică. lucrările. bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. • organigrama sucursalelor (Anexa 1a).propun. conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative. şi Compartimentul Administrativ. responsabil carduri). are în structura sa organizatorică: divizii. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii. întocmirea dărilor de seamă contabile.analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. Sucursalele au totodată. . Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S. • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct. informatician). companii (responsabil clientelă. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1). 8 . analist credite PJ. . pe termen scurt. a activităţii unităţilor operative din subordine.A. administrator credite PF). atribuţii de coordonare. la nivel central. Sucursalele. . sucursalele au în structura lor organizatorică. circuitul documentelor. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. operaţiuni (administrator tranzacţii.A. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. fără personalitate juridică.1. care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie.întocmesc periodic. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. casierie). mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. precum si obiective specifice de management). direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate.coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti. informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative. analist credite PF. decontările reciproce între unităţi.organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont. situaţiile statistice centralizate. credite (administrator credite PJ. fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. ROMEXTERRA BANK S.CAP. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii.analizează periodic situaţia creditelor acordate. verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO.analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi.

• Planificarea concediilor de odihna. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 .propun angajarea.post garantii. • directorul adjunct. efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. pontajul. etc. rechizite. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. taxe). Contractele de credit. C. etc. imprimate. . Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. instalatii si alte mijloace fixe. întretinere si reparatii echipamente. • 1 analist credite. . Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii.. service . B.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei. . delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. Contractele de gaj şi ipoteci. consumabile. E.aduc la îndeplinire. Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). D.). În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. • Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. încadrarea. sucursalei/agenţiei. avizul Oficiului juridic.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia. pe care le transmite la Directia Resurse Umane.). prin actele de control. energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii. • consilierul juridic. nivel comisioane. promovarea. Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. La sucursalele încadrate cu juristi. Sucursalele neîncadrate cu juristi. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. Persoanele împuternicite să angajeze. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. • şef compartiment ( birou ) credite.

respectiv directorului adjunct de sucursală. • manager operaţiuni bancare. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. casierie. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei.A. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii.2. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. Ca unitate operativă de lucru. 2. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. care intră în competenţa de aprobare.A. operativitate în servirea clienţilor la ghişee. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. în limitele competenţei date de conducerea sucursalei. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii.1. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii. în vigoare. pornind de 10 . Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. Această aplicaţie. conform legislatiei. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. la propunerea directorilor de sucursale. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. administrativ. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line. Atribuţiile. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora. decontare rapidă. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei. sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare. decontări. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii. sau conducerea bancii. Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Romexterra Bank S.2. informatică. • analist credite.A. dupa caz. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. la propunerea directorului de sucursale. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea.

Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex.A. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. SCO). Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. complet centralizat şi on-line. Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. fiind un sistem integrat.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice. Romexterra Bank S. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. inteligenţă artificială. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate). mediu. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. sisteme expert. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa. supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. utilizează un sistem informatic modern. Romexterra Bank S. • contabilitate. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale.A. prelucrarea. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale.A. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. Comunicaţia se face şi prin satelit. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. 11 . Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. în tehnologie Oracle sau WebSphere. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. De asemenea. conform standardelor internaţionale.la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare. concurenţă.

• Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României. prin calculul auromat al dobânzilor. Master Card. în cazul plãţilor proprii. elaborarea balanţelor de verificare. prin transmiterea automată a datelor. Visa. SNCDD.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. BVB. administrare. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. tranzacţie cu tranzacţie. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. fiind. asigură servicii de bună calitate. etc. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). De asemenea. Romexterra Bank S. PCH. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi. 12 • • . gestionarea riscurilor.A. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare. Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. din iniţiativa participanţilor. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat.

• siguranţa colectării datelor. b) protecţia sistemului.2.A. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit. cecurile de călătorie achitate). Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă. agenţii). • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. centrală . se prelucrează. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. sucursale. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. 2.2. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. de precizia şi calitatea informaţiilor. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat.În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. transmit informaţiile. 13 . Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere. • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. coordonare şi control cât ţi a celei operative. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare. pe proprie rãspundere. • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii.

Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. codul băncii plătitorului. • experimentarea. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. . • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare. În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare. simbolul contului debitor. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. numărul documentului.numărul de control. • organizarea circuitului documentelor bancare. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor. păstrării.. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. de execuţie. dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă. Alt element de calcul. codul băncii beneficiarului. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . fiind structurată şi reglementată clar. suma. • codificarea informaţiilor bancare. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. extrase de cont. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment. Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. jurnale operative. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi.Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu.. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . simbolul contului creditor. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. ca note contabile. de starea de profitabilitate. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. în memoriile computerelor operează prin programul .

care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. • teste periodice de penetrare. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. publicitate. proceselor. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. de la terţi furnizori specializaţi. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. serviciilor. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. managementul resurselor informatice.operaţionale. sub forma cercetărilor cantitative si calitative. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani. c. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. 15 . monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. tehnici de promovare a vanzărilor. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. instalat pe fiecare sistem. În cadrul Romexterra Bank S. managementul incidentelor/problemelor. dupa cum urmeaza: a. creşterea profitului băncii. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing. • Anti-virus pentru căile de acces. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. operaţiilor şi infrastructurii IT&C. dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. • Instrumente tip wall-analyser. pentru: a. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. stabileste principiile si regulile de marketing. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. Romexterra Bank. gestiunea proiectelor informatice. creşterea bazei de clienţi. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii. 32/2005. d. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr. arhitecturii. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. administrat la nivel central.2.A. dezvoltarii. folosind produse de la diferiţi furnizori. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank. contractarea unor cercetări de piaţă. 2. orice participare oficială. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. tehnici de marketing direct. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. creăterea volumului de resurse atrase. b.A. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. prin intermediul Compartimentului Marketing. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă.

campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. 16 . pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. c. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. va selecta agenţiile de media şi advertising. cu aprobarea conducerii executive a băncii. stabileşte canalele de promovare (tv. • Compartimentul Marketing iniţiază. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii.b. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. advertorialelor şi machetelor de presă. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. de la terţi furnizori specializaţi. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. • Pentru derularea campaniilor. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. precum şi tuturor celor interesaţi. mesajul spoturilor radio şi TV. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. presa centrală şi locală.A. radio. d. la cerere. b. structura. c. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. economici. (reglementate prin Norma nr. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. cu terţi furnizori. politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare. cat şi a produselor şi serviciilor băncii. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR. derulează şi monitorizează toate contractele. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. tehnologici. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. Compartimentul Marketing. privind factorii socio-demografici. Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. precum şi forma. iniţiază şi derulează. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. • Compartimentul Marketing propune. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. după caz. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. Compartimentul Marketing. cu aprobarea conducerii executive a băncii. caracteristici de structură). suporturi informaţionale privind produsele.

agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. • relaţia cu presa.Romexterra Bank. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. • redactarea prezentarii băncii. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. din punct de vedere al formei. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. Comunicarea externă. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. din punct de vedere al comunicării. Compartimentul PR&Comunicare. respectiv: angajaţii. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. a produselor şi serviciilor băncii. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. • sponsorizări. Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. furnizori. comunitatea locală. structuri administrative locale şi centrale. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. • redactarea comunicatelor de presă. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. managerii. acţionarii etc. • lobby. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. agenţi economici. la cererea conducerii executive a băncii. c. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. parteneri etc.romexterra. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. Organizare evenimente: 17 . b. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. a situaţiilor de criză. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia. respectiv clienţi. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. • gestionarea. • consultanţă.

• documente de evidenţă statistică. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. ordinul de plată). Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. Documentele bancare unt tipizate. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. • externe. întocmirea acestora de către angajaţii băncii. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. • documente centralizatoare (borderourile. să menţionete scopul plăţii. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). specificaţiile. Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. cecurile de ridicare a numerarului. în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. 2. 18 . cecul. documentarea necesară deschiderii conturilor. fişele centralizatoare). dările de seamă). Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi.5. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică.4.A. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare. 2. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere.2.2. autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. balanţe contabile. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont). Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare).• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi.A. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. jurnalurile). • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. balanţe de verificare. eliminarea paralelismelor. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei.

3. cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare. în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. • activitatea de creditare bancară. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. 2. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. documente de plăţi în numerar. după 19 • • . plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică. 4. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. Această formă de control are în cedere.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii. operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. . confruntarea operaţiunilor de casă. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. toate documente bancare (de încasări. economicitatea. având (în cadrul filialelor. modul de salarizare. oportunitatea.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. expedierea acestora titularilor de conturi. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. virarea sumelor din unele conturi în altele. 7. 5. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună. încasările în numerar. de către grupele operative. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. sucursalelor. 6.

Agenţiile . în cele mai multe cazuri. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. – controlul bancar intern ulterior. precum şi alte norme ale băncilor. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. normele de creditare-finanţare. mixt sau privat).1. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate.directorului băncii. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. conform prevederilor Legii nr.A. toţi agenţii economici. cât şi din cel al băncii. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. atât din puncul de vedere al clientului. CAP. precum si modul de funcţionare al acestora. normele privind executarea de casă a bugetului de stat. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. respectându-se cadrul legislativ. conţinutului şi circuitului acesteia. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. majoritar de stat. Deschiderea unui cont este. filialele. 3. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare. Este important ca această relaţie să decurgă corect. indiferent de natura capitalului (de stat. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. unde să îşi păstreze disponibilitaţile. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici.Romexterra. 20 . începutul relaţiei între bancă şi client.

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. respectiv semnarea convenţiei între părţi. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). C. B. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. 21 . însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. în prealabil. Organizaţii obsteşti. • Statutul societăţii. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. Regii autonome. Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire. de constituire a unui depozit bancar). însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). • Statutul societăţii. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. Deschiderea contului implică. însoţit de actele adiţionale ulterioare.1. 3.1. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). convenţie care are calitatea unui contract consensual. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. încheierea. Pentru deschiderea conturilor. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). D. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. următoarele documente: A.Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. însoţit de actele adiţionale ulterioare.

precum 22 • • . 1 la bancă şi ex. reprezentanţei. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). • Certificat de înregistrare fiscală. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă. întreprinderile mici şi mijlocii.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei.Numai de către microîntreprinderile. • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul. încadrate ca atare potrivit legii. reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei. Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. agenţiei. • Certificat de înregistrare fiscală. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). însoţit de actele adiţionale ulterioare. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . Sucursală. • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). F. G. ex. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). • Certificat de înregistrare fiscală. H. însoţit de actele adiţionale ulterioare. E. agenţie. vizată la zi. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare.

este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. pentru perioada respectivă. valabile la data prezentării. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. ex. auditorii financiari. administratorii.e. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real.2. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. inclusiv conducătorii. . persoana fizică va prezenta documentul de identitate. convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. 1 la bancă şi ex. în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. a caror mărime în procent sau suma absolută. Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. pe numele respectivilor titulari.soţii.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. 1 la bancă şi ex. 1 la bancă şi ex. după caz. La deschiderea unui cont de disponibil. cenzorii. ex. directorii din centrală. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. familiile persoanelor fizice de mai sus . daca este cazul. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent). Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi.1. ex. conturi specifice acestor operaţiuni. banca percepe comisioane. ex. 1 la bancă şi ex. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. • cont de depozit. prevăzute la pct. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. Pentru disponibilitatile din contul curent. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. 2 la client) § Procura în formă autentică. 2 la client) 3. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. ex. 1 la banca şi ex. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca.

50 7. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca. inclusiv.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. a. 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real.00 Plata dobânzii se face trimestrial.50 7. inclusiv cu dobânda cuvenită. 3. 6.75 dobânda fixă 6.00 7. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută.75 7. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100. În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare).000 RON) .000. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat.50 7. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize.00 7. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă. similar operaţiunilor cu titluri de stat.000 lei Observatii b. ex. de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10. 1 an.2006) variabilă 3. 1 la bancă şi ex. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1. 9 luni.00 6.25 6. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500.000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen.000 lei (1. 3.25 7. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului. Pentru depozitele pe perioade scurte. • este un produs nominativ.50 6. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său.000 RON).A. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar. Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.50 6.25%).04.00 4. 24 .

dacă clientul nu se prezintă la bancă. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • . Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice.000.000 Lei.1000 EUR. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont. unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15.000 lei (100 RON). • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent . Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen. depozitul va fi desfiintat automat. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont.este depozit la termen în cont nominal. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD.5 RON)/certificat. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie.etc ). viramente. • valoarea nominală unitară este de 1. în formă dematerializată.1000 USD. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. 6.50% la scadenţă. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor. • în cazul persoanelor juridice. la scadenţă. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere. d. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize. acordându-se un bons de 0. fără a se mai acorda bonusul de 0. c. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1.000 lei (1. Se poate constitui pe o perioadă de 3. • La expirarea depozitului. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.5 %.

2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0.50 0. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil.5% . • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5.00 3.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare.fără programare.1 lei .00 Peste 1. • Dobânzile sunt foarte avantoajase.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. • • • • 26 .Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2.000 USD/ € 4. 0. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.000 lei . lei • comision de retrageri numerar= 0. fiind cu 0. 6.00 3.04.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil.000.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit. Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : . de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0.04.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0.2006) 0.2% .000 USD/ € 3.1-1. etc).50 e. viramente.00 6. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.5% . dar momentul lichidării este decis de deponent. care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă. creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii. Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat. Se poate constitui pe o perioadă de 3. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile.fara programare şi 0.000 lei Peste 2.50 300.2.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.25 2. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1.

000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep.0 1. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2.5 RON • suma minima necesară constituirii= 1.000.6 0. dacă clientul nu se prezintă la bancă.5 1. La expirarea depozitului.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum.8 1.000 lei RON • plafon maxim= 1. Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor . sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare.2 0. pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8. f. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen. cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă . percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta.24 luni 27 . În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit. depozitul va fi desfiinţat automat.

Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare.A. • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. • Data emiterii. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. 28 . • Denumirea societăţii bancare receptoare. Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent. dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) .1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont. un ordin de plată.CAP. ca urmare a livrarilor mărfurilor. • Numele sau denumirea plătitorului. ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată.

3 persoane: tragătorul. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor.H. în legătură. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului.Trăgătorul. Persoane juridice. altor obligaţii către buget de stat. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont . Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului. • Semnarea aceluia care emite cecul. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat. bugetelor locale. rambursări de credite şi alte plăţi. bugetele locale. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. O. bugetele fondurilor speciale. după caz. 29 .Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului. taxelor. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România.P. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. C.H. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . se completează de către plătitori. taxelor. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite. • Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata.T este utilizat de către plătitori astfel: A. B. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. Instrumentul este creat de tragător care. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). O. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. Ordonatorii de credite. în procesul creării sale. bugetele locale. plata lucrărilor executate de către acestea. şi beneficiarul. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii. trasul. • tras pentru contul unui terţ. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul.T. dă un ordin necondiţionat acesteia.P. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. care se află în poziţie de tras.

Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . În caz contrar. Certificarea poate fi cerută de către: tragător. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul .pe o copie. Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită.Avalul trebuie să fie necondiţionat. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. dacă societatea bancară este şi tras. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. pe un duplicate al cecului. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. 15 zile în celălalte cazuri. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. fie de către un semnatar al cecului.beneficiar. Avalul se va da fie de către un terţ. altul decât trăgătorul. va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. specială. Cecul barat Bararea poate fi generală. 30 . exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec. iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. unui client al acesteia. Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. cele două persone au relaţii de cont.

Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. • trasă pentru contul unui terţ. la un anumit timp de la data emiterii. Scadenţa poate fi: la vedere. Titlul este creat de Trăgător. în calitate de creditor. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. la un anumit timp de la data emiterii. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. • arătarea locului unde plata rebuie facută. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata. • numele trasului. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. • trasă asupra trăgătorului însuşi. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. care îl introduce în compensare. CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . dar nu mai târziu de data scadenţei. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. Prin acceptare. şi beneficiarul. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. 3 persoane:trăgătorul. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. facultativă. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. trasul. 31 . • arătarea scadenţii. fie la ordinul acesteia din urmă.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. fie unui Beneficiar. în procesul creării sale. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). la un anumit timp de la vedere. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. care se află şi în poziţie de tras. plata cambiei. Scadenţa trebuie să fie unică. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. la o dată fixă. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei.

scadenta. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. chiar din momentul emiterii titlului.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. 32 . 4. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale . Regulile care se aplica în lega tura cu plata. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. Se poate adresa şi "protest de neacceptare". Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . în procesul creării sale. • arătarea locului unde plata trebuie făcută. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. • arătarea scadenţei. o sumă de bani determinate. denumită beneficiar. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati. emitentul fiind. dacă trasul refuză acceptarea cambiei. principalul obligat la plata acestuia. la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. în calitate de debitor. BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. la un anumit timp de la vedere. singura exceptie fiind acceptarea. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului . care are calitate de creditor. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. la vedere sau la o scadenţa fixată.2 . Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită.Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere. ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . beneficiarului sau la ordinul acestuia. Conform legii.

Modalităţile de plată cu numerar 4. 4. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. existenţa unui stoc de marfă. certificat de origine. Se pot garanta diverse operatiuni ca. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. document de transport international. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare.1. Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. o anumita suma de bani. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. Acreditivul documentar. documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. o cambie la termen. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. eventual. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. sa plătească vânzătorului. returnarea unui avans. de exemplu. fitosanitare sau sanitar-veterinare. Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). spre a fi transmise. certificate de calitate. participarea la o licitatie. buna executie a unui contract. În cazul deschiderii unui acreditiv. pâna la un anumit termen. În cazul executarii scrisorii de garanţie. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează . la care anexează documentele de export si. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. De asemenea. care îl deserveşte pe debitor. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca . Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. iar banca le remite spre încasare altei banci. orice alte documente. plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama. din ordinul acestuia. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci. Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. pentru accept. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). beneficiarului mărfii. Pentru încasare.3. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod.3 . cu conditia ca vânzatorul să depuna . 33 . impozit. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international.

Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. în funcţie de necesităţi. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. Acesta poate fi revizuit periodic. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. se găsesc în raport invers proporţional. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. respectiv. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor.R. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. Casa de circulaţie cuprinde. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor. fondul de rezervă scade. B. în sensul larg. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. un rol important îl au unităţile bancare operative. Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. cantitatea de bani existentă în circulaţie. al retragerii numerarului din circulaţie. fie în circulaţie. Numerarul. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. la sfârşitul zilei operative. constituie la nivelul centralei. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. poate să existe fie în fondurile de rezervă. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. crescând casa de circulaţie. fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. în sens larg. Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. Cel existent în fondurile de rezervă. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale.N. cu o pază asigurată). 34 . ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. În cazurile în care. nu poate fi considerat bani efectivi. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale.

Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă. la director şi în holurile operative. la filiale ca birou. Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. • ordine de plată şi mandate postale externe . Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . • ordin de încasare . • casele de schimb valutar. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. servindu-se în acest scop de actele de casa. controlori. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. După terminarea programului de ghişeu. plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela.3. • borderou însoţitor. pe care le semnează şi le ştampilează. pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare.2. stabilit de conducerea unitaţii bancii. primind banii de la depunător. Casierul la primirea mesajului. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. cu şef de birou. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. care să asigure condiţii de deplină siguranţă.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar.agenţi economici şi persoane fizice . dupa care trece totalurile în situaţia 35 . Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . numele şi prenumele depunătorului. contributii şi cotizaţii . După numărarea banilor. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. casierul validează mesajul informatic primit. precum şi destinaţia sumei. cu şef de serviciu. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. • tezaurul. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. numaratori de bani. • compartimentele de verificare. 4. De asemenea. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). depuneri de numerar de la titularii de cont. fiecare având un numar de casieri.

• prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). 4. Prin intermediul cardului. plăţi prin Internet. încasarea salariului pe card. Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare.4. Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. verificat. prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. 7 zile din 7. Tinând cont de tipul serviciului oferit. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. dupa care se transporta şi depozitează în tezaur . cum ar fi: plata diverselor facturi. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. Plata la comercianţi se face rapid. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar". După efectuarea schimbului valutar. Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. Documentul se completează in trei exemplare. Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului. primele doua exemplare. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. Maestro etc. Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei.4. şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei . debit card (carte de debit). Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 . casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. pe baza cecului numerar.). pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale.1. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. obţinerea unui credit pe card. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta.încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. se poate distinge: credit card (carte de credit). Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. 4.

Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. cu acoperire în lei. cât şi internaţional. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui.4. Reînnoirea cardului. 4.000 de bancomate şi 20. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. Pierderea. propune cardul Maestro pentru salariaţi. • Cardul este alimentat în lei. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro.2. securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului. 7 zile pe săptămână. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. La sfârşitul acestei perioade. iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective). Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod. în nici o situaţie. pentru încasarea drepturilor salariale. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare). Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. de debit. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate.sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei. MAESTRO Romexterra Bank S. ✔ carduri cu utilizare internaţională . Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului.000 de comercianţi. Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul.4.A. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului.• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională . furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card.: Carduri-persoane fizice a. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). doar dobândă aferentă lunii anterioare. cardul se reînnoieşte automat.A.3. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani). ✔ ✔ 4. cu posibilitate de overdraft. 37 . 24 ore.

VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului. cu acoperire în lei. permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). Comision 0% pentru plata. la comerciant sau via Internet. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat.000 de bancomate şi 20. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci.). comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. etc. cu posibilitate de overdraft.000 de 38 . a facturilor de utilităţi publice. 7 zile pe săptămână. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.ro. la bancomatele băncii. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic.333 sau infocard@romexterra.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. restaurant. b. fără autorizare on-line pe baza de PIN. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. pentru încasarea drepturilor salariale.6/7 si +40 726 222. cu acoperire în lei. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. destinat persoanelor fizice. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro.333. cât şi internaţional. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. închirieri de autoturisme. 24 ore. de debit.

333. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi.6/7 si +40 726 222. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat.333 sau infocard@romexterra. 39 . doar dobanda aferentă lunii anterioare. a facturilor de utilităţi publice. precum: asistenţă de urgenţă. 24 ore.6/7 si +40 726 222. eliberare numerar în regim de urgenţă. de credit. 7 zile pe săptămână. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.ro d. la bancomatele băncii. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. cât şi internaţional. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei. • Cardul este alimentat în lei. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate. • Comision 0% pentru plata. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului.333. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. la comerciant sau via Internet. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. cu acoperire în lei. pe Internet. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet. cât şi internaţional. Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. servicii diverse etc. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222.000 Euro. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. asistenţă medicală. asistenţă legală.000 Euro şi maxim 10. 7 zile pe săptămână. fără autorizare on-line pe bază de PIN. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate.comercianţi. 24 ore. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă.333 sau infocard@romexterra.ro • Pentru toate cardurile. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS. • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. informaţii diverse. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută.

valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. etc.000 RON. de debit. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron. în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România.).A. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. 7 zile pe săptămână. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. 40 . la bancomatele băncii.e. 24 ore. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi. VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului. în lei. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România. achiziţii diverse.000 comercianţi. Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. cat şi internaţional. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise. cât şi internaţional. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS. în întreaga reţea VISA International. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat.800 bancomate şi 20.

• Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar.ro b. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă.1. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5. dar care poate duce şi la pierderi.• • • Este un instrument de plată modern. În aproape toate ţările dezvoltate. de dobânzile la depozitele la termen. servicii diverse etc. 41 . care se situează. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. ca pondere. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu.6/7 si +40 726 222. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă. CAP. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. eliberare numerar în regim de urgenţă. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . agenţii de turism şi închirieri auto. precum: asistenţă medicală. faţă de organismele nonbancare. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont. pe primul loc în cadrul plasamentelor totale. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet.333. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. restaurante. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite.333 sau infocard@romexterra. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. beneficiind practic. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. în lei. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România. 7 zile pe săptămână. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. informaţii diverse. 5 CREDITAREA BANCARĂ. 24 ore pe zi. dacă este practicată corect. asistenţă legală.

lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. rata dobânzii de creditare. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. din anumite motive. totuşi. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. prin urmare. Deci. În economiile competitive. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. reducând semnificativ nivelul de risc. principii de creditare care. dacă sunt aplicate consecvent. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. De regulă. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. În mod normal. În acest proces. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. 42 . 1. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. iar aceasta. Prin urmare. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. corespunzator Convenţiei de la Basel. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. Există. a riscului implicat în creditare. 2. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. de credit. Creditarea. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. Adesea. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. instructiunile. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. normele. în condiţii prin care se asigură rambursarea. permit reducerea gradului de incertitudine şi. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. băncile protejează deponenţii. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului. În activitatea de creditare. precum şi pentru propria dezvoltare. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. Prin urmare. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită.

se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. 5. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. 10. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi. 4. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. 6. nerambursate. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. Banca acordă credite pe termen scurt. Pe toată durata creditării. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. în primul rând. utilizarea de către client a unui credit aprobat. precum şi dobânzile aferente acestora. 13. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. 14. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. creanţele comerciale. cât şi pentru clienţi. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. mediu şi valută. situaţia patrimonială. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. Banca poate întrerupe fără preaviz. După aprobarea unui credit. valorile de recuperat. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. credibilitatea. Activitatea de creditare se bazează.3. rezultatele economico-financiare. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. 16. 12. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. 15. respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. aprobat de organele competente. 43 . 8. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. prioritate are încasarea dobânzilor. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă. Creditele. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. 9. pe aceasta bază. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. formată din credite şi dobânzi. modul cum acesta este utilizat. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. În coformitate cu prevederile art. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. organizatoric şi financiar al clientului. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. 11. să detina profit şi. respectiv de valabilitate. iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. 7. imediat. situaţiile contabile periodice .

bunuri de folosinta indelungata. vacanta etc). Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. pensionari). Beneficiari: Persoane fizice (salariati.2. Creditul Favorit 20. auto. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 . Beneficiari: Persoane fizice (salariati. din accidente (oferita gratuit de banca) b. Creditul Favorit Plus 100.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale.2. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni. care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro. care pot face dovada unor venituri permanente. 5.5. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. certe de minim 100 Euro.1 Credite pentru persoane fizice a. auto. pensionari). bunuri de folosinta indelungata. vacanta etc). persoane fizice care obtin venituri din activitati independente.A.

500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. EUR. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti. pensionari. certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. parintilor/socrilor. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2.000 EUR (echivalent Lei) maximum 100. care fac dovada unor venituri permanente. TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice. copiilor. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului. 45 .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente.

tractoare etc). de fabricatie interna sau externa. indiferent de 46 . noi si rulate. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. Beneficiari: Persoane fizice. cumpararea.Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI.factura de utilitati (copie) e. motociclete. reabilitarea. pensionari. care fac dovada unor venituri permanente. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. EUR. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea.

Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte. f. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: . întreruperea producţiei din motive justificate. • Documente care certifica veniturile.000 Euro nu se solicita avans. • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma.2 Credite pentru persoane juridice a. contract de vanzare-cumparare). Beneficiari: Persoane fizice (salariati. telefon fix etc. fără să implice instituţia. din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit. aviz de plata. venituri din activitati independente. de la dealeri autorizati. • Actele de identitate (BI/CI) (copii). pensionari). Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. 5. • pentru creditele de peste 20. gaz.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . persoane fizice autorizate. Volumul creditului: • minimum 3. antecontract de vanzare-cumparare. ci alte garantii reale acceptate de banca.2. pensii. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului. din rente viagere.ca venit suplimentar. societati comerciale sau persoane fizice. aprovizionări în loturi optime. venituri din chirii .marca.maxim 72 de luni. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic. din contracte de management. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti. • Acord de consultare CRB/BC.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20. • Se iau in calcul veniturile familiei. Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt.000 Euro.).

inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. pe lângă alte tipuri de garanţii. a condiţiilor de păstrare. ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. în vederea realizării de produse cu 48 . fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. conservare şi gestionare a acestora. condiţiile de păstrare – însilozare. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. fără a depăşi 12 luni de la constituire).Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. combustibili. dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. agroalimentare. b. Durată creditare: Maxim 90 zile. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. subansamble. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. executării de lucrări şi prestării de servicii. calitatea acestora. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. energie etc. din ţară şi din import. garanţiile asiguratorii. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. până la scadenţa stabilită în contract). situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. de provenienţă vegetală sau animală. c. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. semifabricate. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare.

e. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. în limita unui nivel global de credit.. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. în funcţie de nevoile acestuia. tip revolving. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. etc. Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. proiecte. modalitatea şi termenele de plată. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior. agreată de bancă. comerţ. care fac obiectul creditului solicitat. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. 49 .). Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. în favoarea beneficiarului de credit. condiţiile şi graficul de livrare.desfacere asigurată la export. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare.). sau a unor subactivităţi. etc. desfacere. a deschiderii acreditivului de export irevocabil. scrisoare de garanţie bancară etc. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. pe toată perioada de creditare. Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. contracte etc. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. atunci când banca consideră necesar. producţie. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii. prin natura activităţii desfăşurate. Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat. În acest scop. după caz.

instalaţii tehnologice. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive.. respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. Maxim 85% din valoarea de intrare. utilaje. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. la sfârşitul zilei lucrătoare. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. mai puţin agio (taxa de 50 . Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. cu aprobarea Centralei băncii. în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). respectiv 10 ani (termen lung). la data solicitării creditului. De asemenea. rambursări rate credite. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. Zilnic. g. la cererea clienţilor băncii. dobânzi. penalităţi etc. Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. pentru importurile de completare.) se va rambursa creditul utilizat. Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. fie în numerar. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei).Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. se poate prelungi pe noi perioade de creditare. mijloace de transport etc. este realizat în proporţie de cel puţin 15%. Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. în mod excepţional. comisioane. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. banca poate finanţa 100% aceste importuri.: investiţii. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. • alte proiecte de investiţii. în limita disponibilităţilor din contul curent. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. f. indiferent de sumă. • achiziţionarea din import de maşini. tehnică de calcul. valoarea efectului. Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. fie în natură. la propunerea sucursalelor. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda. • retehnologizarea proceselor de producţie. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei.

cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. revin direct băncii care le-a scontat. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. Banca. Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. indicatorii de bonitate. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. denumită “factor”. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. asumându-şi riscul de neplată a acestora. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. 51 . pentru care prin scontare. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. conform contractului încheiat. în mod excepţional. la propunerea sucursalelor. către bancă. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare . titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras.scont şi comisioanele aferente). iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. pe calea girului. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. h. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. numai cu. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. aceasta având obligaţia. Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. i. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului.mai puţin agio. pe baza documentelor primite. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. de regulă.

potrivit legii. • achiziţionarea de maşini. • amenajarea. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. instalaţii şi alte active fixe. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. a probelor tehnologice. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. la cererea clienţilor săi. j. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. • alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. modernizarea. • alte proiecte de investiţii. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. 52 .indiferent de sumă. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO. Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. utilaje. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii. producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). animale de muncă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful