CUPRINS

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE..........................................................2 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A...............................2 1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A..................................................................................................................2 1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A...............................................................................................3 ..............................................................................................................................................................................................3 1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate..................................................................................6 1.5. Cadrul legislativ general şi specific ...........................................................................................................................6 1.6. Organisme de control şi regementare.........................................................................................................................7 CAP. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE..........................................................................................................8 SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR........................................................................................................................8 2.1. Structura organizatorică..............................................................................................................................................8 2.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR...........................................................................................................10 2.2.1. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.............................................................10 2.2.2. Protejarea sistemelor informatice......................................................................................................................13 2.2.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S.A..........................................................15 2.2.4. Documentaţia bancară.......................................................................................................................................18 2.2.5. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S.A. ........................................................18 CAP. 3 CONTURILE BANCARE......................................................................................................................................20 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.....................................................................................................20 3.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S.A.........................................................24 a. Depozite la termen:..................................................................................................................................................24 b. Certificate cu discount.............................................................................................................................................24 c. Depozite pentru pensionari......................................................................................................................................25 d. Depozitul „Acumulare”...........................................................................................................................................25 e. Depozite pentru concedii.........................................................................................................................................26 f. Depozite pe termen lung...........................................................................................................................................27 CAP.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR....................................................................................28 4.1 Instrumentele de plată fară numerar..........................................................................................................................28 4.2 .Modalităţile de plată fară numerar ...........................................................................................................................32 4.3.Modalităţile de plată cu numerar...............................................................................................................................33 4.3.1. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie..........................................................................................33 4.3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi...................................................................35 4.4. Moneda electronică...................................................................................................................................................36 4.4.1. Tipuri de carduri ...............................................................................................................................................36 4.4.2. Securitatea tranzacţiilor cu cardul ....................................................................................................................37 4.4.3. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.A.:.........................................................................................37 CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI..................................................41 5.1. Consideraţii generale................................................................................................................................................41 5.2. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S.A..............................................................................44 5.2.1 Credite pentru persoane fizice............................................................................................................................44 5.2.2 Credite pentru persoane juridice.........................................................................................................................47

CAP. 1 PREZENTAREA ROMEXTERRA BANK S.A.. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Istoricul forma si structura capitalului social şi a acţionariatului ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan - ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost autorizată definitiv de către Banca Naţională a României. Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să subscrie acţiuni la banca noastră. Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai băncii. Este o institutie de credit cu capital integral romanesc si privat, conceputa ca o banca a sectorului energetic din Romania. Ulterior, banca si-a extins sfera de activitate, devenind o banca universala, cu performante notabile. Banca s-a dovedit atractiva pentru salariaţii din industria gazului metan, persoane fizice şi juridice private, salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A, care au devenit actionari ai bancii. În cei 12 ani de activitate, capitalul social al bancii a fost majorat periodic, ajungand in anul 2004 la nivelul de 1.200 miliarde lei (120.000.000 RON), iar in luna mai 2006 capitalul social s-a majorat la 1.440 miliarde lei (144.000.000 RON). Structura actionariatului ROMEXTERRA BANK S.A., la 12.11.2004, se prezinta astfel:
Procentaj în capitalul social (%) la data de: 12 Noiembrie 2004 PETROM S.A. 2 Unităţi din industria gazului metan 3.23 Persoane juridice cu capital privat 17.63 Persoane fizice 77.13 TOTAL 100

1.2. Obiectivele ROMEXTERRA BANK S.A. ROMEXTERRA BANK S.A. va acţiona în următoarele direcţii: • perfecţionarea produselor proprii şi creşterea calităţii serviciilor bancare la nivelul celor mai prestigioase bănci româneşti; • promovarea imaginii băncii dar şi a produselor şi serviciilor oferite, printr-o politică de marketing unitară şi eficientă; • oferirea de produse de economisire moderne, avantajoase şi flexibile; • diversificarea formelor de creditare, în condiţii avantajoase, pentru populaţie şi agenţii economici mici şi mijlocii; • crearea a unei baze de date interne (după modelul Centralei Riscurilor Bancare - CRB) care să permită identificarea grupurilor de persoane faţă de care banca are expunere, clienţi rău platnici, etc. Baza de date va putea fi accesată de unităţile teritoriale şi va permite fundamentarea deciziei de creditare; 2

• • • • • •

• • •

• • • •

păstrarea calităţii portofoliului de credite gestionat şi menţinerea creanţelor neperformante în limita mediei pe sectorul bancar românesc; înfiinţarea în localităţile Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca şi Iaşi - centre unde Banca Naţională a României mai are casierii - a unor servicii de transport valori, care să efectueze transporturi speciale pentru unităţile ROMEXTERRA BANK S.A. arondate; definitivarea, semnarea şi implementarea a acordului de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - B.E.R.D. prin care se vor obţine importante surse pentru finanţarea pe termen mediu (5 ani) a întreprinderilor mici şi mijlocii; încheierea unui acord cu Banca Mondială privind finanţarea activităţilor în zona rurală; extinderea relaţiilor de corespondent şi intensificarea colaborării cu bănci din ţară şi din străinătate; dezvoltarea activităţii de carduri prin emiterea de carduri Visa în paralel cu cardurile MasterCard, ce se emit din anul 2003. Se preconizează ca în anul 2006 să fie emise peste 180.000 de carduri bancare; diversificarea serviciilor la bancomate ca de exemplu: plata facturilor de utilitati publice, plata ratelor de credit, etc; obtinerea licentei de banca acceptatoare atat pentru cardurile MasterCard, cat si pentru cardurile Visa; perfecţionarea sistemului informatic, atât sub aspectul securităţii şi siguranţei tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte oferta de servicii rapide "on - line"; promovarea de soluţii bancare moderne prin implementarea serviciului "Romexterra INFONET" de interogare, folosind tehnologii: voce, sms, e-mail, wap, fax precum şi a serviciului "Romexterra E-DIRECT" bazat pe o soluţie tip "internet banking" pentru PC, PDA, smartphone; utilizarea semnăturii electronice în transmiterea de date; se va obţine autorizaţia Băncii Naţionale a României pentru efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de asemenea, vom activa ca membru al unei burse de mărfuri; oferirea de servicii financiare integrate prin intermediul societăţilor din Grupul Romexterra; identificarea celor mai presante cereri ale pieţei pe care banca le poate satisface, în limitele unei prudenţe bancare care să asigure o dezvoltare continuuă şi sigură a băncii.

1.3. Rezultate financiare ale ROMEXTERRA BANK S.A. Principalele rezultate financiare ale Romexterra Bank S.A. din ultimii trei ani se prezinta astfel : • Anul 2003 milioane lei 31 decembrie 2003 525.999 3.281 28.509 337.081 220.708 180.899 3

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse şi excepţionale 3. Recuperări creanţe, pierderi din creanţe şi provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

milioane lei Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii 31 decembrie 2002 3.263.011 1.450.717 3.263.011 827.569 31 decembrie 2003 4.538.545 1.914.266 4.538.545 1.106.264

Indicatori de profitabilitate şi prudenţă bancară, realizaţi la data de 31 decembrie 2003

Nivel standard BNR pentru rating 1 (cel mai bun) Raport de solvabilitate Adecvarea capitalului Volum credite acordate/total active Rata rentabilităţii capitalului ROE Rata rentabilităţii activităţii de bază Lichiditatea ≥12% ≥6% ≤50% >11% >150% >1%

Realizări 31 decembrie 2003 35,16% 23,85% 41,60% 15,84% 129,27% 3,2%

Anul 2004

Contul de profit şi pierdere

milioane lei 30 iunie 2004 291.315 3.142 -40.511 209.239 44.706 28.083 4

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse de exploatare 3. Venit net din provizioane, creanţe 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3-rd.4) Profit net

Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii • Anul 2005

milioane lei 30 iunie 2004 4.448.081 1.873.236 4.448.081 1.062.362

Contul de profit şi pierdere 1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale 3. Recuperari creante, pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Profit brut (rd.1+rd.2+rd.3rd.4) Profit net Bilanţ Total active, din care: - Credite: Total pasive, din care: - Capitaluri proprii

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 171.892 3.600 -8.506 35.751 809 -724 56.076 -321 -955 82.712 -5.416 - 2.032

109.519 57.467 48.431

26.252 9.584 8.190

40.473 14.327 12.102

52.652 22.612 19.820

mil. ROL mii RON mii RON mii RON 31.03.200 30.06.200 30.09.200 31.12.2005 5 5 5 6.815.154 2.636.394 6.815.154 1.719.475 708.190 337.922 708.190 169.019 753.015 1.054.163 403.835 172.931 426.297 180.872 753.015 1.054.163

Primul trimestru al anului 2006 Contul de profit şi pierdere mii RON 31.03.2006 24.910,30 151,10 5

1. Venit net din activitatea de exploatare bancară 2. Venit net din activităţi diverse si exceptionale

constituite sub formă juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi prin sucursale ale băncilor. procesul autorizării acestora din urmă fiind in curs de derulare in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. sunt. precum şi Legea nr 83 privind procedura falimentului băncilor au asigurat transpunerea în mare masură a acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare.20 10.50 13. persoane juridice române. Profit brut (rd. activitatea bancară se desfăşoară prin bănci.3-rd. 1. Legea nr. cât si societatile comerciale. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. Principalele funcţii.30 1. Cadrul legislativ general şi specific În România.A. corporatiile multinationale sau administratiile publice. precum şi prin organizaţii cooperatiste de credit.Credite: Total pasive. pierderi din creante si provizioane (per sold) 4. 58/1998-creşterea exigenţei în autorizarea conducătorilor. forfetare si scontare a efectelor de comert. Legea bancară (Legea nr 58/1998).449.137/2001.862.577.2006 1. Legii nr.3.1+rd. creditarea si acceptarea de depozite. modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. cu instrumente financiare derivate (inclusiv în calitate de formator de piata) si cu titluri de stat.018.151.50 489. 97/2000 privind organizaţiile cooperatise de credit. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr. decontari si transferuri de fonduri. a căror activitate este reglementată de Legea Nr.03.272/2000.50 189. din care: . vizând atât clientii persoane fizice.339. Cheltuieli de administrare şi funcţionare X. Principalele modificări aduse Legii bancare nr.58/1998.Capitaluri proprii -1.58/1998-Legea Bancară.273.70 8. completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 56/2000 şi modificată şi completată de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. introducerea de cerinţe de ordin calitativ pentru acţionarii semnificativi şi unei prevederi care conferă BNR competenţa de a determina grupurile de persoane care fac o politică comună faţă de bancă. Recuperari creante.4) Profit net Bilanţ Total active. cuprinse ca şi condiţii în Acordul cu Fondul Monetar Internaţional.5. modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2+rd.703. au ca efecte: • Legea nr. în prezent.80 1.273.4. administratorilor şi acţionarilor băncii prin introducerea de cerinţe mai stricte pentru accesul la funcţiile de conducere din bănci şi obligativitatea aprobării de către BNR a adminstratorilor.101 privind Statutul Băncii Naţionale a României. 24/1999. tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu instrumente monetare negociabile si valuta. 6 . persoane juridice străine. plati. operatiuni de factoring.40 mii RON 31. din care: . activităţi şi operaţiuni bancare desfăurate Principalele activităţi Romexterra Bank S.151.

activele şi pasivele în valută. provizioanele existente. Normele nr.Legea nr101/1998. Pe baza noului cadru legal privind organizaţiile cooperatiste de credit. BNR a emis Regulamente privind rezervele minime obligatorii. scurtarea timpului de eliminare din sistem a unei astfel de bănci în vederea reducerii riscului de contaminare. Noua lege bancară inlocuieşte noţiunea de societăţi comerciale cu cea de bănci şi lasă loc extinderii sferei participanţilor la activitatea bancara. conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare.autorizarea persoanelor juridice să se faca expres prin lege. În acest sens. băncile care vor fi autorizate să funcţioneze le vor fi impuse toate cerintele prudenţiale aplicabile băncilor. 1. Băncile sunt obligate să depună rapoarte cu caracter financiar: balanţa de verificare.realizarea unui cadru legal care să permită colaborarea BNR cu autorităţile competente din ţară şi străinătate. pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar.desfăşurarea activităţii de către asemenea persoane juridice să se faca cu "respectarea prezentei legi".83/1998 – revizuirea procedurilor de eliminare din sistem a băncilor problemă. urmărindu-se. capitalul social care trebuie vărsat integral în forma bănească. Normele nr. respectiv clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc. să controleze la faţa locului şi să verifice registrele. declanşarea procedurii falimentului unei bănci insolvabile inainte ca aceasta să înregistreze patrimoniu net negativ în vederea asigurării unei mai bune protecţii deponenţilor şi pe de altă parte. care poate fi o societate de expertiză contabilă.15/ 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor comerciale. în conformitate cu prevederile legii. De asemenea. . ţinand seama de statutul lor de instituţii de credit. situaţia patrimonială. rezultatul financiar. care constituie norme cu caracter prudeţial. • Legea nr.4/1994 si 3/1994 privind solvabilitatea bancară. O noutate o constituie numirea de către fiecare bancă a unui auditor independent. inclusiv prin relaxarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului bancar în ceea ce priveşte schimbul de informaţii cu aceste autorităţi. stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României şi armonizate la Directivele comunitare. Organisme de control şi regementare Legea bancară 58/1998 menţionează că: " BNR este autoritate de supraveghere prudenţială în sistemul bancar românesc". situaţia portofoliului de credite. pe de o parte. BNR va continua procesul de reglementare a activităţii acestora.6. urmărirea credibilităţii solicitantului de credite prin "garantarea creditelor” în condiţiile stabilite prin normele de creditare. obligată sa informeze BNR cu privire la orice act fraudulos al unui adminstrator sau angajat. în momentul subscrierii. Legea bancară instituie un ansamblu de cerinţe operaţionale. • 7 . organizaţiile cooperatiste de credit care nu obţin autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare din etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi intră în lichidare. cu condiţia îndeplinirii a două condiţii: . ca rezultat al practicii bancare: principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un vot. BNR este imputernicită să emită reglementări şi să ia măsuri.

responsabil carduri). . pe care le remit centralei în vederea analizării şi aprobării acestora. lucrările. situaţiile statistice centralizate. ele funcţionând potrivit Regulament de Funcţionare. întocmirea dărilor de seamă contabile. urmăresc realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale sucursalei. alte persoane juridice şi persoane fizice din raza lor de activitate. analist credite PF. . ROMEXTERRA BANK S. companii (responsabil clientelă. Conducerea sucursalei este asigurată de către director şi director adjunct. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. Sucursalele au totodată. • organigrama agenţiilor (Anexa 1b). unităţi fără personalitate juridică. prelucrarea documentelor pe calculator. casierie).analizează periodic situaţia creditelor acordate. .organizează potrivit normelor şi instrucţiunilor controlul bancar la ghişeu asupra operaţiunilor titularilor de cont. Structura organizatorică este cuprinsă în organigramele anexate: • organigrama băncii prin intermediul căreia se asigură administrarea şi supravegherea bancară (Anexa 1). conform prevederilor Actului Constitutiv şi în limita competenţelor stabilite de centrala băncii.CAP. circuitul documentelor.analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii din compartimentele de lucru ale sucursalei şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora. fundamentează şi întocmesc programul de investiţii. execută toate operaţiunile specifice societăţilor bancare reglementate de Legea activităţii bancare. .1. agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative. a activităţii unităţilor operative din subordine. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 2. fără personalitate juridică. atribuţii de coordonare. are organizată în teritoriu o reţea de sucursale (de concept SUCURSALĂ DESCHISĂ). • organigrama sucursalelor (Anexa 1a). la nivel central. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. având relaţii directe cu agenţii economici. operaţiuni (administrator tranzacţii. conducerea evidenţei contabile şi tehnico–operative.întocmesc periodic. are în structura sa organizatorică: divizii. pe termen scurt. sucursalele au în structura lor organizatorică. administrator credite PF). decontările reciproce între unităţi. analist credite PJ. precum si obiective specifice de management). verificarea garanţiilor şi situaţia creditelor şi dobânzilor restante. 8 . bugetul de venituri şi cheltuieli pe secţiunile acestuia. luând apoi măsuri de respectare şi realizare a indicatorilor aprobaţi.A. direcţii şi compartimente independente necesare realizării obiectului său de activitate. informatician). care funcţionează în baza aprobării Consiliului de Administraţie. Sucursalele. . următoarele Departamente (Anexa 2) : relaţii clienţi (administrator FO. Structura organizatorică ROMEXTERRA BANK S.A. şi Compartimentul Administrativ. în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii. având următoarele atribuţii şi răspunderi: . mediu şi lung şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.propun.coordoneaza activitatile sucursalei si agentiilor din subordine în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite (tinte de vanzari defalcate per produs si/ sau pe categorii de clienti.analizează şi întocmesc informări privind principalele aspecte rezultate din activitatea de acordare şi rambursare a creditelor. informările şi dările de seamă prevăzute de instrucţiuni pe care le remit centralei băncii sau altor beneficiari la termenele stabilite. . credite (administrator credite PJ.

• Obligaţiile sucursalei catre bugetul local (impozite. întretinere si reparatii echipamente. Contractele de credit.aprobă acordarea de premii şi stimulente personalului sucursalei. În funcţie de schimbările intervenite în structura organizatorică şi a personalului. emiterea scrisorilor de garanţie şi 9 . .). efectuarea concediilor de odihna de catre salariatii sucursalei. . măsuri stabilite de către organele de control ale centralei. aproba sau respinge documentaţiile prezentate de compartimentul credite pentru acordarea de credite.sesizează centrala băncii asupra problemelor a căror rezolvare necesită sprijinul acesteia.aduc la îndeplinire. ocazie cu care se comunica si conditiile de acordare (dobânzi. . La sucursalele încadrate cu juristi. • şef compartiment ( birou ) credite. încadrarea. Nu se admite angajarea raspunderii sucursalei/agentiei bancii numai prin semnatura a doi înlocuitori. Persoanele împuternicite să angajeze. C. Împuternicirea personalului care se angajează în operaţiuni financiar–bancare în numele şi contul sucursalei băncii se realizează cu aprobarea conducerii băncii la propunerea directorului sucursalei. etc. vor fi semnate numai daca în prealabil creditul a fost aprobat de Centrala bancii. aceste împuterniciri vor fi revăzute şi actualizate ori de căte ori se impune. • Planificarea concediilor de odihna. taxe).propun angajarea. pe care le transmite la Directia Resurse Umane. instalatii si alte mijloace fixe. energie termica) în baza contractelor încheiate cu avizul Centralei bancii.post garantii. de preferinţă care nu a efectuat analiza creditului. delegarea în funcţie şi încetarea activităţii pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou. etc.. • Contracte de depozit ( în lei si valuta). avizul Oficiului juridic. B. sucursalei/agenţiei. rechizite. • Transferul intra si interbancar al sumelor de plata din contul clientilor. au dreptul să semneze: • • • în numele conducerii băncii. cu următoarea componenţă: • directorul sucursalei. dupa aprobarea referatului de catre Directia Logistica si Securitate Bancara care asigura si aprovizionarea cu materialele. • Plata serviciilor prestate de terti (chirii. răspunderea Contractele de credit încheiate cu persoane juridice şi/sau fizice. prin actele de control. • directorul adjunct. pontajul. Comitetul de Credite şi Risc are sarcina de a analiza. în cazul contractelor de orice fel este obligatoriu. • 1 analist credite. pentru sume ce depasesc competenta sucursalei. vor solicita avizul Oficiului juridic de la Centrala bancii sau de la celelalte sucursale potivit arondarii comunicate de Centrala. D. Contractele de gaj şi ipoteci. • Alte cheltuieli cu materialele (hârtie. service . Organul de lucru al conducerii sucursalei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 – 5 persoane. imprimate.). Principalele competenţe ale conducerii sucursalelor: A. nivel comisioane. • consilierul juridic. consumabile. Sucursalele neîncadrate cu juristi. Acţiuni în justiţie pentru recuperarea creditelor nerambursate şi a dobânzilor neîncasate de la rău-platnici. E. promovarea. Documentele care angajeaza raspunderea sucursalei/agentiei vor fi semnate de conducerea acesteia (director si director adjunct/manager operatiuni) sau de unul din acestia si un înlocuitor.

în limitele competenţei date de conducerea sucursalei. care intră în competenţa de aprobare. pornind de 10 . SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2. normelor si celorlalte reglementari proprii ale bancii. Punctul de lucru se înfiinţează prin hotărarea Consiliului de Administratie. informatică. administrativ. a avut-o la dezvoltarea şi implementarea produselor bancare pe care le oferă clienţilor săi. angajarea printr-o singură semnătură fiind nulă. decontare rapidă. • analist credite. se angajează prin semnătura directorului de agenţie şi a managerului de operaţiuni şi a înlocuitorilor acestora pentru cazurile când una din cele două persoane lipseşte din bancă. Agenţiile sunt reprezentate de directorul de agenţie numit prin ordin al Preşedintelui băncii. • manager operaţiuni bancare. sau conducerea bancii. se bazează pe o puternică infrastructură tehnică şi de comunicaţii şi a fost dezvoltată reţeaua WAN a băncii folosind tehnologia Windows 2000 care constituie suportul pentru implementarea produselor soft ce permit oferirea de servicii on-line.A.1. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare sunt subordonaţi directorului. sarcinile si răspunderile ce revin şefului punctului de lucru şi personalului acestuia se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul sucursalei în subordinea căreia îi desfaşoară activitatea. respectiv directorului adjunct de sucursală. Activitatea punctului de lucru este integrată în activitatea sucursalei sau a agenţiei la care este arondat (utilizand aceeasi baza de date) nefiind organizat ca centru de profit. la propunerea directorilor de sucursale. care generează automat înregistrarea acestora în contabilitate şi în situaţiile operative. Organul de lucru al agenţiei este Comitetul de Credite şi Risc format din 3 persoane cu urmatoarea componenta: • directorul agenţiei. Prin produsele utilizate se asigură automatizarea operaţiilor de afaceri documentare şi a plăţilor externe. sunt înfiinţate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. în cadrul competenţelor date de centrala băncii sau de conducerea sucursalei de care aparţine. agenţia subordonată unei sucursale desfăşoară activităţi de: creditare. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor informatice precum şi achiziţionarea unor module de soft bancar adaptate la standarde internaţionalea fost o cerinţă permanentă pe care Romexterra Bank S. Atribuţiile. în vigoare.A.2. Directorul de agenţie şi managerul operaţiuni bancare asigură conducerea operativă a agenţiei în relaţiile cu terţii. la propunerea directorului de sucursale. Agenţiile (Anexa 1b) ROMEXTERRA BANK S. În toate cazurile angajarea se face prin două semnături. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Răspunderea agenţiei în privinţa operaţiunilor patrimoniale şi a celor legate de activitatea curentă. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzacţiilor şi control permanent al finalizării acestora.A. Asistenţa juridică este asigurată de consilierul juridic al sucursalei. sau pe care le propune spre aprobare centralei băncii.a altor angajamente solicitate a fi asumate de bancă. operativitate în servirea clienţilor la ghişee. în baza analizelor efectuate de Direcţia Canale de Distribuţie. Toate operaţiunile de dealing executate în front-office. Conducerea agenţiei răspunde pentru buna administrare şi integritate a patrimoniului agenţiei. casierie. Această aplicaţie. decontări. directorului Direcţiei Canale de Distribuţie şi Preşedintelui băncii. dupa caz. 2. Romexterra Bank S. Ca unitate operativă de lucru. conform legislatiei.2.

Operaţiunile din faţa ghişeelor sunt cele care implică contactul direct cu clienţii. Comunicaţia se face şi prin satelit. În ultimul an a fost instalat un sistem nou de comunicaţie care circulă între toate sediile băncii. Romexterra Bank S. sisteme expert. în scopul creşterii eficienţei activităţii bancare. Principalele aplicaţii bancare de bază sunt de la furnizori consacraţi internaţional (Fiserv-retail/corporate/ operatiuni bancare complete/ cartea mare consolidata/ produse/ management clienţi. În categoria sistemelor informatice de bază ale Băncii se încadrează si pachetul de programe pentru administrarea activelor si pasivelor furnizat de IPS Sendero (divizie a Fiserv. 11 . posedând un complex hub de comunicaţii prin satelit în tehnologie NEC. fiind un sistem integrat. conform standardelor internaţionale. Toate sistemele sunt dublate şi actualizate on-line prin intermediul sistemului MIMIX pe masina de back-up. back-up-ul fiind asigurat de sistemul propriu de comunicaţii prin satelit.A. inteligenţă artificială. Banca a implementat un sistem de IP Telephony care este în continuă extindere. Sistemele de raportare şi Management Information System – ‘MIS’ sunt asigurate de un sistem complex de DataWareHouse pe tehnologie Oracle şi pe o maşină pSeries Regatta. Echipamentele de comunicaţii de date se bazează pe o infrastructură de routere Cisco multi-protocol şi pe o structură de switchuri multi-service Nortel. Mysis– operaţiuni internaţionale şi trezorerie. ele diferind de la o bancă la alta şi având următoarele funcţii: • asigură accesul facil al clienţilor la conturile lor. acest mod de decontare reprezentând lărgirea gamei documentelor ce se decontează electronic şi implicit restrângerea ponderii actelor ce pleacă prin poştă. are numeroase reţele de calculatoare pe baza cărora se efectuează cu uşurinţă toate operaţiunile bancare.A. Banca este propriul operator de comunicaţii prin satelit. • contabilitate. De asemenea. conturi şi viramente • credite şi operaţiuni valutare • casierie. concurenţă. complet centralizat şi on-line. acest sistem de transmitere facilitând implementarea aplicaţiei OnlineBanking. Sistemul de comunicaţii asigură interconectarea on-line la nivel naţional a tuturor unităţilor Băncii. există o a treia maşina iSeries pentru testare/dezvoltare. Romexterra Bank S. transmiterea şi stocarea datelor cu ajutorul sistemelor de calcul. care poate prelua întreaga activitate a băncii în situaţia de indisponibilitate a maşinii principale. utilizează un sistem informatic modern. Personalul specializat de informatică din cadrul Romexterra Bank S. Tehnologia informaţiei a influenţat şi operaţiile desfăşurate în faţa şi în spatele ghişeelor. Informatica furnizează băncii posibilitatea de valorificare multiplă şi profundă a informaţiei în adoptarea deciziilor prin noilşe instrumente promovate : reţele neurale. SCO). supraveghează aplicaţiile informatice elaborate de Banca Centrală şi sunt exploatate în cele trei compartimente funcţionale ale băncii.A. Sistemul principal se bazează pe serviciile Frame Relay şi IP oferite de Connex. În acest mod se integrează atât comunicaţiile de date cât şi cele de voce la nivelul unităţilor şi în relaţia cu centrala Bancii. unul din cei mai importanţi actori pe piaţa mondiala a furnizorilor de sisteme financiare integrate). mediu. prelucrarea. în tehnologie Oracle sau WebSphere.la emiterea a operaţiilor permite importul automat în bazele de date proprii a tuturor mesajelor swift recepţionate de la extern. Euronet – sistem procesare carduri) si opereaza pe o infrastructura IBM iSeries completată de sisteme Entreprise Storage Systems Sharks. inclusiv un sistem de teleconferinţă cu sucursalele sale. Informatica bancară cuprinde activităţi legate de proiectarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a imformaţiilor. prin care se asigură decontarea instrumentelor de plată de debit. Celelalte aplicaţii care asigură suportul activităţii bancare opereaza pe platforme Intel sau UNIX (AIX . Sistemul informatic constituie o componentă a sistemului informaţional care asigură culegerea. transmiterea informaţiilor precum şi disponibilizarea informaţiilor referitoare la piaţa.Tehnologia informaţiei permite gestionarea informaţiilor strategice.

asigură servicii de bună calitate. Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS vor fi denominate în lei. prin calculul auromat al dobânzilor. PCH. Master Card. Sistemul SENT proceseazã ordine de platã de micã valoare (OPv) şi instrucþiuni de debitare directã (DD)1 transmise de participanţi sub formã de fişiere. Activităţile din cadrul băncii se referă la contabilitate. Tehnologia informatică nu va putea elimina volumul mare de muncă din aceste sectoare. etc. prin intermediul lor realizându-se transferurile electronice de fonduri Sistemul ReGIS este un sistem de decontare pe bază brută în timp real care asigură schimbul de instrucţiuni de plată de mare valoare sau urgente între participanţi şi decontarea finală (definitivă) a transferurilor de fonduri aferente acestora în mod continuu. • Instrucţiuni de plată aferente operaţiunilor efectuate de BNR. Romexterra Bank S. De asemenea. Instrucţiunile de platã transmise de participanţi sistemului SENT sunt iniţiate de aceştia în executarea ordinelor primite de la clienţii lor sau. sistemul SENT asigurã informarea participanţilor privind stadiul procesãrii instrucţiunilor transmise de participanţi şi evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. 12 • • . Decontarea finalã (definitivã) a poziţiilor nete rezultate în sistemul SENT la sfârşitul fiecãrei perioade de acceptare la compensare a fişierelor cu instrucţiuni de platã. care asigurã schimbul de instruciuni de platã între participanţþi. calculeazã poziţiile nete ale participanţilor prin compensare multilateralã şi iniþiazã decontarea în sistemul ReGIS a unei instrucþiuni de decontare pe bazã netã (IDN– instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete). prin transmiterea automată a datelor. elaborarea balanţelor de verificare. în cazul plãţilor proprii. tranzacţie cu tranzacţie. Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) din România cuprinde trei sisteme: • ReGIS – Romanian Electronic Gross Interbank Settlement – sistemul de decontare brută în timp real • SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond – sistemul de compensare a plăţilor de mică valoare • SaFIR – sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat.compensarea tranzacţiilor care se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. precum şi decontarea finală (definitivă) a poziţiilor nete provenite de la sistemele de decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare.A. se executã în sistemul ReGIS prin înregistrãri efectuate în conturile de decontare ale participanţilor. SENT este un sistem electronic de compensare multilateralã a plãþilor. Începând cu data de 13 mai 2005 tot sistemul bancar a trecut la decontarea electronică a documentelor de plată. gestionarea riscurilor. Cele trei sisteme sunt interfaţate comunicând între ele în timp real. În sistemul ReGIS sunt procesate şi decontate definitiv următoarele tipuri de instrucţiuni de plată: • Instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor de mare valoare sau urgenţe iniţiate de participanţi în nume propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor. fiind. administrare. SNCDD. din iniţiativa participanţilor.oferă informaţii despre produsele şi serviciile băncii. Sectoarele back-office se caracterizează printr-un volum mare de activitate trebuind să asigure o prelucrare rapidă şi corectă a operaţiunilor şi să urmărească derularea acestor operaţiuni. Visa. • Instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare: SENT. bineîneles una din băncile care a trecut la Sistemul Electronic de Plăţi fundamentat de Banca Naţională a României. BVB. dar poate reduce solicitările prin controale operaţionale.

pe proprie rãspundere.A. informaţiile bancare pot fi: • postoperative: cele ce se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. • concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare. reprezenţând o premisă a unei bine organizări atât a activitîţilor de conducere atăt a ctivităţii de conducere.Introducerea instrucţiunilor de platã în SENT se executã de cãtre participanţi. Datele preluate şi prelucrate în sistemul informaţional se transpun în informaţii bancarece pot fi structurate după mai multe criterii astfel: a)din punct de vedere al gradului de prelucrare: • informaţii bancare elementare( numerarul încasat sau plătit. • ierahizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate. operative : ce evidenţiază starea curentă a activităţi băncii. precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. Legătura dintre activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii în cadrul sistemului informaţional bancar. • integritatea datelor din punct de vedere al încrederii. cecurile de călătorie achitate). cu respectarea reglementãrilor în vigoare în domeniul instrumentelor de platã fãrã numerar şi a prevederilor Regulilor de Sistem SENT aprobate de CA al TRANSFOND S. Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport evidenţa contabilă cât ţi a agenţii economici în calitate de titulari de conturi. astfel încât banca trebuie să decidă nivelul de securitatea adecvat urmând să fie luate în considerare atât pierderile financiare care pot fi înregistrate cât şi reducerea încrederii şi loialităţii clienţilor. transmit informaţiile.2. • aprecierea imbunătăţirilor aduse sistemului informaţioanl bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi intr-o perioadă de timp cât mai mică. Acesta este construit din ansamblul mijloaxcelor şi metodelor prin care se realizează. Nici un sistem nu asigură în totalitate siguranţa datelor. de precizia şi calitatea informaţiilor. • accesul unor persoane neautorizate la sistemele de calcul. Ţinând cont de calitatea activităţii bancare aceasta este influenţată direct de operativitate. coordonare şi control cât ţi a celei operative. • siguranţa colectării datelor. În acest sens se impune respectarea a două cerinţe: a) securitatea datelor care vizează următoarele aspecte: • protecţia datelor atât din punct de vedere al drepturilor clienţilor cât şi ale personalului angajat. b) protecţia sistemului. 13 . • previzionale: care se referă la operaţiile băncii ce se vor produce în viitor. • opriri permanente sau temporare ale sistemului de calcul. 2. b)după momentul desfăşurării operaţiunilor. Rezultatul prelucrării datelor pornind de la informaţiile băncii duce la realizarea unui flux informaţional bancar. Sistemul informaţional bancar are la bază o serie de principii: • conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatărică a unităţilor bancare (filiale. Protejarea sistemelor informatice Banca se obligă să asigure protecţia fondurilor şi datelor îndeosebi în condiţiile aplicării tehnologiilor informatice în bancă.În acest caz există trei tipuri de probleme care pot afecta securitatea sistemului: • distrugeri sau alte defecte fizice. centrală . • tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. se prelucrează. sucursale. agenţii).2. • securitatea fizică a purtătorilor de informaţii. • conceperea organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar. • informaţii bancare complexe care sunt rezultate ale prelucrării informaţiiloe elementare.

dar apar totuşi şi unele dificultăţi în transmiterea cu operativitate a datelor între bănci diferite şi situate în localităţi diferite. prin segregarea de atribuţii si responsabilităţi. codul băncii beneficiarului. • codificarea informaţiilor bancare. • stabilirea şi aprobarea obiectivelor ce urmează a se realiza. • construirea fisierelor şi elaborarea programelor. Aceste echipamente permit o bună circulaţie a fluxurilor băneşti. simbolul contului debitor. fiind structurată şi reglementată clar. În vederea prelucrării corecte a datelor din documentelor bancare.. • proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare. Proiectarea propriu-zisă a informaticii bancare se realizează pe mai multe etape: • adaptarea documentelor bancare la cerinţele sistemului de prelucrare electronică a datelor. de execuţie. Informatica bancară constă în totalitatea mijloacelor şi metodelor moderne utilizate în culegerea . exprimat atât în formă absolută cât şi ca nivel relativ. Creşterea eficienţei informaticii bancare depinde de nivelul posibilităţilor.Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată da calitatea activităţii unităţii bancare. suma. o disponibilizare rapidă a titularilor de conturi. • introducerea şi extinderea infotmaticii bancare proiectate. Odată cu generalizarea activităţii de prelucrare electronică a informaţiilor bancare se va produce o îmbunătăţire a muncii personalului operativ din bancă. Alt element de calcul. simbolul contului creditor. păstrării. Din punct de vedere organizatoric activitatea IT&C a Bancii se deruleaza pe baza principiilor şi procedurilor ITIL. în memoriile computerelor operează prin programul . numărul documentului. prin definirea modului de gestiune a schimbărilor tehnologice pe sistemele 14 . Prelucrarea automată a datelor presupune culegerea şi transpunerea acestora din documentele tipizate în suporţii tehnici de informaţii în vederea stocării. Pe linia extinderii şi introducerii prelucrării electronice a informaţiilor bancare asistăm la o activitate complexă de proiectare a informaticii care parcurge următoarele etape: • alegerea unei teme ce urmează a fi proiectată şi analiza situaţiei existente. de modul cum sunt recepţionate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi. ca note contabile. de starea de profitabilitate. • organizarea circuitului documentelor bancare. transmiterii informaţiilor bancare necesare prelucrării lor pentru buna desfăşurare a activităţii. necesităţilor şi exigenţelor cerute de aplicarea în practică a premiselor actualei etape de tranziţie la economia de piaţă. extrase de cont. funcţie de fazele pe care le implică natura operaţiilor. . Banca a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea unui sistem IT modern. • elaborarea schemelor logice prin care se stabileşte fluxul prelucrării automate a informaţiilor. jurnale operative. prelucrarea transmiterea informaţiilor şi se manifestă atât în fundamentarea şi luarea operativă a deciziilor cât şi în activitatea efectivă. codul băncii plătitorului..numărul de control. Un prim element de calcul cu ajutorul căreia se poate aprecia operativitatea obţinerii informaţiilor bancare este indicele de operativitatea ca raport între timpul necesar obţinerii informaţiilor şi timpul anterior. introducând separat următoarele elemente: simbolul operaţiunii. • codificarea tuturor conturilor şi stabuilirea cifrei de control. • experimentarea. Măsurile preliminare în vederea organizării activităţii de prelucrare electronică a datelor la nivelul unităţilor bancare operative sunt: • pregătirea bazei de date ce presupune identificarea şi înscrierea conturilor analitice cu soldul zilei şi a conturilor analitice la care se calculează dobânzi. O a treia mărime utilizată se referă la calculul reducerii cheltuielilor cu prelucrarea. de apreciere a eficienţei introducerii şi extinderii automatizării operaţiunilor bancare este cel referitor la econonia de forţă de muncă. unul dintre principalele sale obiective fiind creşterea eficienţei operaţionale prin investiţii semnificative în acest segment.Romexterra foloseşte ca echipamente electronice de teletransmisie şi teleprelucrare poşta electronică care permite transmiterea datelor aproape instantaneu.

2. Obiectivul general al Compartimentul Marketing constă în gestionarea şi promovarea imaginii băncii şi a produselor şi serviciilor sale. 2. Utilizatorii nu pot dez-instala scutul protector. Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. Strategia de marketing este supusă aprobării conducerii executive a Romexterra Bank. Este definită o strategie clara IT&C pe următorii cinci ani. managementul resurselor informatice. administrat la nivel central. inclusiv o arhitectură pentru asigurarea platformei canalelor de distribuţie electronice pe baza căreia se vor dezvolta viitoarele produse şi servicii ale Bancii. • utilizarea criptării datelor şi a comunicaţiilor. 15 . dupa cum urmează: • Un program anti-virus cu actualizare activă. sau a Direcţiei Canale de Distributie şi/sau a unităţilor teritoriale ale băncii cu avizul Compartimentului Marketing. activitatea de marketing este reglementată de Norma nr.3 Activitatea de marketing şi comunicare în cadrul Romexterra Bank S. • aplicaţii de tip personal firewall pentru echipamentele mobile. instalat pe fiecare sistem. tehnici de promovare a vanzărilor. prin intermediul Compartimentului Marketing. a unei unităţi teritoriale Romexterra Bank în cadrul evenimentelor. aprobată de către conducerea executivă a băncii şi avizată de către Compartimentul PR&Comunicare. arhitecturii. strategia de marketing a bĂncii este elaboratĂ anual. trebuie supravegheată de către Compartimentul Marketing din punct de vedere al suporturilor de promovare folosite. • Instrumente tip wall-analyser. În cadrul Romexterra Bank S. orice participare oficială. publicitate. pentru: a. • teste periodice de penetrare.A. Romexterra Bank.A. gestiunea proiectelor informatice. creşterea profitului băncii. serviciilor. monitorizarea porţilor de intrare în organizaţie şi a accesului la Internet. folosind produse de la diferiţi furnizori. • Anti-virus pentru căile de acces. prin mijloace specifice activităţii de marketing (reclamă. Instrumentele anti-haking sunt următoarele: • firewall instalate la conexiunile cu reţelele publice. operaţiilor şi infrastructurii IT&C. Metodologie şi Organizare şi prin raportare la obiectivele strategice punctuale ale direcţiilor de resort ale băncii. stabileste principiile si regulile de marketing. b. creăterea volumului de resurse atrase. orice suport tehnic purtător al însemnelor Romexterra Bank. obiective generale: creşterea cotei de piaţă. care analizează si filtrează tipurile de fişiere cunoscute a fi potenţiale purtătoare de virusuri. proceselor. dupa cum urmeaza: a. managementul incidentelor/problemelor. este produs din iniţiativa Compartimentului Marketing. folosit pentru promovarea imaginii băncii şi/sau a produselor si serviciilor băncii. • echipamente şi programe de tip Intrusion Detection. Procesele sunt defalcate pe zone si atribuţii începând cu partea de management al soluţiilor. dezvoltarii. tehnici de marketing direct. c. 32/2005. instalat la fiecare cale de intrare a datelor. Protecţia anti-virus este structurată pe trei nivele. prin aprobarea conducerii executive Romexterra Bank. pornind de la strategia generală a băncii comunicată de Direcţia Strategie. • firewall instalate la conexiunile cu reţelele partenerilor societăţi comerciale. d.operaţionale. creşterea bazei de clienţi. gestiunea securitaţii sistemelor IT&C. tehnici de promovare la locul de vânzare) în mediul intern si mediul extern (micro si macromediu). sub forma cercetărilor cantitative si calitative. de la terţi furnizori specializaţi. contractarea unor cercetări de piaţă.

politici sau privind modificări ale profilului consumatorului. obiective de produs/serviciu: analiza de piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de bănci concurente. cu terţi furnizori. promovare prin eveniment) care urmează a fi folosite. conducerii executive şi Direcţiilor interesate. Relaţiile cu aceste agenţii sunt gestionate exclusiv de către Directia Marketing&PR.A. privind factorii socio-demografici. mesajul spoturilor radio şi TV. 31/2005) este strans legat de unele dintre cele mai importante Compartimente ale băncii în ultimii ani. Compartimentul Marketing. şi pentru stimularea apartenenţei la organizaţie. structura. advertorialelor şi machetelor de presă. şi este supus aprobării conducerii executive a băncii. stabileşte canalele de promovare (tv. iniţiază şi derulează. economici. astfel încât fiecare dintre acestia să poată fi purtător individual de imagine Romexterra Bank. Compartimentul Marketing. precum şi forma. c. pentru informarea Directiilor interesate Activităţile specifice Compartimentului Marketing sunt: a. de la terţi furnizori specializaţi. • Compartimentul Marketing colaborează cu toate Compartimentele şi Direcţiile băncii pentru realizarea programelor specifice din strategia de marketing. obiective de comunicare: asigurarea suportului tehnic necesar Compartimentului PR&Comunicare pentru implementarea strategiei de comunicare.b. precum şi pentru promovarea imaginii băncii. radio. sub forma cercetărilor cantitative şi calitative. cu aprobarea conducerii executive a băncii. în funcţie de strategia generala agreată a băncii. serviciile şi rezultatele financiare ale băncii. campanii publicitare pentru produsele şi serviciile băncii. precum şi tuturor celor interesaţi. Cuprinsul informaţional al acestor materiale este furnizat de Direcţiile de specialitate. caracteristici de structură). Modul de realizare a comunicării în cadrul Romexterra Bank S. derulează şi monitorizează toate contractele. presa centrală şi locală. b. (reglementate prin Norma nr. suporturi informaţionale privind produsele. după caz. • Compartimentul Marketing monitorizează continuu şi raportează. tehnologici. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – macromediu: Compartimentul Marketing este singurul compartiment abilitat să propună din iniţiativa proprie sau la solicitarea Direcţiilor interesate. precum şi a celorlalte proiecte pentru care este necesar sprijinul acestuia. • Compartimentul Marketing colaborează cu Direcţia Strategie. cu aprobarea conducerii executive a băncii. obiective de vânzare: promovarea produselor şi serviciilor băncii prin mijloace specifice pentru susţinerea vânzărilor. c. încheiate cu aprobarea conducerii executive a băncii. care prin natura activităţii lor pot asigura aceste servicii. la cerere. 16 . Propunerile alese sunt supuse aprobării conducerii executive. d. va selecta agenţiile de media şi advertising. Compartimentul Marketing şi Compartimentul PR&Comunicare. pentru asigurarea suportului tehnic necesar gestionării şi promovării brandului Romexterra. • Compartimentul Marketing iniţiază. conducerii şi acţionarilor Romexterra Bank materiale personalizate cu însemnele băncii. Metodologie şi Organizare pentru producerea efectivă a rapoartelor anuale/trimestriale. contractarea unor cercetări de piaţă complexe. • Compartimentul Marketing propune. în colaborare cu Compartimentul PR&Comunicare. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului intern: • Compartimentul Marketing asigură angajaţilor. Activităţile specifice relaţiilor cu componentele mediului extern – micromediu: • Compartimentul Marketing asigură clienţilor efectivi şi potenţiali ai Romexterra Bank. modificări survenite în piaţă din punct de vedere al produselor şi serviciilor oferite de concurenţă (dobânzi. • Pentru derularea campaniilor. cat şi a produselor şi serviciilor băncii.

Organizare evenimente: 17 . la cererea conducerii executive a băncii. din punct de vedere al comunicării. c. • sponsorizări. • gestionarea. structuri administrative locale şi centrale. • publicitate – diseminarea mesajelor planificate prin mijloace selectate de media în vederea promovării intereselor băncii. • redactarea prezentarii băncii.romexterra. Comunicarea internă se face către publicul intern al organizaţiei format din persoane care împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. respectiv clienţi. acţionarii etc. • relaţia cu presa. • identificarea problemelor de comunicare ale băncii şi asigurarea legăturilor comunicaţionale pe orizontală şi verticală. stabileşte principiile şi regulile de comunicare. • redactarea materialelor din cadrul mapei penru presă. • redactarea comunicatelor de presă. pe probleme de relaţii publice şi comunicare. prin intermediul Compartimentului PR&Comuncare. Comunicarea externă. din punct de vedere al formei. • consultanţă. b.ro) sunt avizate de Compartiment PR&Comunicare. furnizori. Activităţile specifice Compartimentului PR &Comunicare sunt: a. nici un angajat Romexterra Bank nu este mandatat să faca declaraţii. • relaţia cu agenţiile media şi publicitate. insoţită de o evaluare primară efectuată de către angajat • toate informaţiile care sunt publicate pe site-ul băncii (www. agenţi economici. parteneri etc. • relaţii cu instituţiile cu care banca întreţine raporturi de colaborare. comunitatea locală. agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale. stabilită în conformitate cu aprobările din Centrală. • relaţii cu omologi din domeniul financiar-bancar (ARB). Compartimentul PR&Comunicare comunică cu publicul intern prin: • colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele/sucursalele băncii. coordonate şi supervizate exclusiv de Compartiment PR&Comunicare • în relaţia cu mass-media. a produselor şi serviciilor băncii. • elaborare lunară a Buletinului informativ (Newsletter) pe baza informaţiilor transmise de direcţiile/compartimentele băncii. • monitorizarea unităţilor teritoriale ale băncii în relaţia cu presa. fără avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii. Acest lucru presupune colaborarea intensă cu toate direcţiile/compartimentele acesteia.Romexterra Bank. trebuie să aibă avizul Compartimentului PR&Comunicare şi aprobarea conducerii executive a băncii • orice solicitare de sponsorizare va fi transmisă Compartimentului PR&Comunicare. respectiv: angajaţii. • coordonarea evenimentelor interne la nivel teritorial. comunica cu publicul extern prin: • strategii şi tehnici specifice în vederea construirii şi impunerii imaginii băncii. Compartimentul PR&Comunicare. în vederea realizării cercetării referitoare la determinarea atitudinilor şi comportamentului publicului în scopul planificării strategiilor de relaţii publice pentru: generarea înţelegerii reciproce organizaţie – public cât şi influenţarea şi convingerea publicului. se face către publicul extern care este format din totalitatea persoanelor şi instituţiilor aflate în afara organizaţiei. după cum urmează: • comunicarea interna şi cea externă sunt iniţiate. managerii. a situaţiilor de criză. • orice participare oficială a unui angajat în cadrul evenimentelor. • lobby.

fişele centralizatoare).2. d) Din punct de vedere al evidenţei bancare • documente utilizate în cadrul evidenţei contabile analitice (conturi personale însoţite de extrase de cont). • documente de decontare (care ocupă o pondere mare a documentaţiei bancare).A. specificaţiile. întocmirea acestora de către angajaţii băncii. ordinul de plată).5. 2. • documente folosite de evidenţa contabilă sintetică (note contabile. balanţe contabile. Documentele bamcare trebuie să îndeplinească unele condiţii ca : să conţină elemente necesare identificării lor . Fazele mişcării succesive a documentelor bancare: • primirea documentelor la ghişeu. • externe. dările de seamă). cecul. • documente diverse (se include situaţia verificării garanţiei creditelor. în vederea efectuăriioperaţiilor la conturile analitice şi sintetice şi până la momentul arhivării lor. ordine de încasări şi plăţi privind opearţiuni cu numerar). Documentele bancare unt tipizate.A. efectuează înregistrări în evidenţa contabilă. jurnalurile).4. reducerea numărului de exemplare precum şi renunţarea la unele elemente inutile în schimbul menţinerii celor necesare. c) După momentul întocmirii şi al volumului: • documente primare (foaia de vărsământ. Prinn circuitul documentelor după Romexterra şi nu numai se înţelege mişcarea succesivă a lor din momentul întocmirii sau prezentării lor la ghişeu de către titularii de conturi. Documentele bancare pot fi clasificate: a) După locul de întocmire: • interne. 18 . • documente de evidenţă statistică. • înregistrarea succesuvă a documentelor bancare în evidenţa contabilă analitică şi sintetică. 2. organizarea efectivă a evenimentelor – la cererea conducerii executive a băncii. • contabilizarea documentelor ce se realizează prin transpunerea înregistrărilor în note contabile sau prin închirierea directă a conturilor. Organizarea circuitului documentelor din cardul Romexterra Bank S. standardizate şi uniformizate existând o permanentă preocupare pentru simplificarea şi naţionalizarea documentelor bancare şi totodată are în vedere lărgirea perioadelor de întocmire şi raportare a informaţiilor. Documentaţia bancară este supusă unui proces continuu de perfecţionare pentru a obţine datele de maximă operativitate şi pentru a permite extinderea prelucrării electronice a informaţiilor bancare. Aici circuitul presupune organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar. eliminarea paralelismelor. • documente centralizatoare (borderourile.2. Documentaţia bancară Documentaţia contabilă bancară reprezintă totalitatea documentelor pe baza căreia Romexterra Bank S. documentarea necesară deschiderii conturilor. să menţionete scopul plăţii. b) După natura operaţiunilor: • documente de casă (operaţii de încasări şi plăţi cu numerar: foile de vărsământ cu chitanţă. autorizare pentru semnături şi ştampilă de titularii de conturi. în concordanţă cu evoluţia şi oportunităţile pieţei.• • Compartimentul PR&Comunicare elaborează note informative (referate) privind propunerile de colaborare externe în cadrul evenimentelor organizate de terţi. să aibă corect înscrisă suma în cifre şi litere. cecurile de ridicare a numerarului. balanţe de verificare.

după 19 • • . având (în cadrul filialelor. • respectarea cadrului legal al operaţiunilor. Controlul bancar intern al băncii Romexterra se exercită la nivelul fiecărei unităţi bancare fiind diferenţiat în funcţie de modul de organizare a activităţii şi natura proprietăţii. economicitatea. 3. Această formă de control are în cedere. • respectarea criteriilor privind angajarea personalului. operaţiunile privind activitatea de creditare să fie efectuate cu operativitatea cel târziu până la începutulzilei operative. documente privind conturile în afara bilanţului referitoare la casa de circulaţie şi fondul de rezervă de semne monetare Băncii Naţionale. toate documente bancare (de încasări. plăţi) se înregistrează mai întâi în evidenţa analitică şi apoi în cea sintetică. • modul de efectuare a înregistrărilor în contabilitatea bancară. legalitatea operaţiunilor cuprinse în documentele bancare. Documentele bancare se păstrează în funcţie de natura operaţiunilor: Documente de casă – se păstrează în dosare pe zile în casierie în următoarea ordine: documente de încasări în numerar. 6. Acest control se exercită nu numai asupra operaţiunilor efectuate pentru titularii de conturi ci şi pentru operaţiile proprii în scopul descoperirii deficienţelpr existente în activitatea. • activitatea de creditare bancară. 4. 7. necesitatea procurării de materiale specifice activităţii bancare. • modul de gestionare a valorilor materiale şi băneşti Controlul bancar intern cuprinde următoarele forme: . Fiecare dosar al zilei este însoţit de un document de arhivare semnat de cei responsabili pentru controlul arhivării tuturor documentelor zilei respective. 5. • respectarea legalităţii efectuării cheltuielilor bancare proprii şi a lucrărilor de investiţii proprii.controlul ierarhic operativ curent ce se exercită la ghişeu. sucursalelor. Acest tip de control se exercită de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi lucrătorii înputerniciţi în acest scop. Din punct de vedere al conţinutului economico-financiar se urmăreşte necesitatea. Documente privind operaţiunile proprii ale băncilor – documente de casă pe timp de un an şi documente de decontare pe timp de o lună.controlul bancar preventiv ce se realizează atât asupra operaţiunilor proprii ale unităţilor bancare cât şi asupra operaţiunilor solicitate a fi efectuate de către titularii de conturi. expedierea acestora titularilor de conturi. centralei) cu caracter complex şi vizând verificarea unor obiective ca: • desfăşurarea activităţii privind operaţiunile cu numerar. încasările în numerar. confruntarea operaţiunilor de casă. virarea sumelor din unele conturi în altele. în debitul contului plătitorului apoi în creditul contului beneficiarului. oportunitatea.confrunatarea datelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sintetică: clasarea şi păstrarea documentelor. • păstrarea disponibilităţilor în conturi. 2. Circuitul documentelor trebuie să se desfăşoare respectând o serie de principii: 1. documente de plăţi în numerar. Documente de decontare – se clasează pe zile după simbolurile conturilor într-o ordine. Obiectivele din cadrul acestui tip de control urmărite de Romexterra sunt: • oportunitatea. . cu evidenţa din cadrul serviciului tezaur şi casierie trebuie să se realizeze zilnic. în baza foilor de vărsământ cu chitanţă sau a ordinelo de încasări în cazul operaţiunilor proprii presupine primirea sumelor de către casierii încasatori numai după confirmarea acestor operaţiuni are loc înregistrarea sumelor în conturile depunătorilor. modul de salarizare. plăţile în numerar se evidenţiază mai întâi în conturile titularilo după aceea se eliberează numerarul de către caseria băncii.evidenţa contabilă analitică se punctează cu evidenţa sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiilor bancare. de către grupele operative.

unde să îşi păstreze disponibilitaţile. indiferent de natura capitalului (de stat. instituţii sau alte organizaţii sunt obligaţi să-şi deschidă conturi la bănci. Agenţiile . Conturi de credit prin care se efectuează operaţiuni de decontare şi rambursări de credite. 3 CONTURILE BANCARE Romexterra Bank S. normele privind executarea de casă a bugetului de stat. atât din puncul de vedere al clientului. precum si modul de funcţionare al acestora. sunt prevăzute în normele metodologice privind efectuarea plaţilor pe baza instrumentelor de plată între agenţii economici. acesta exercitându-se periodic duă ce se efectuează operaţiunile bancare.directorului băncii.1. Principalele tipuri de conturi deschise de bănci pentru clienţi sunt: contul curent şi contul de depozit. Principalele categorii de conturi şi subconturi ce pot fi deschise agenţilor economici şi persoanelor fizice. filialele. modul de exercitare ce se manifestă ca o activitatea de auto control asupra tuturor operaţiunilor bancare. Îmbunătăţirea continuă a documentaţiei bancare din punct de vedere a formei. 3. sucursalele băncii Romexterra sunt verificate în cadrul controlului bancar ulterior de organele de specialitate. mixt sau privat). în cele mai multe cazuri. Pentru efectuarea plăţilor şi încasărilor. precum şi alte norme ale băncilor.A. Romexterra Bank poate deschide : Conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasari şi plăţi . CAP. exercitarea unui control bancar segmentat şi la obiect. vor contribui la sporiea calităţii activităţii bancare. persoanelşor cu astfel de atribuţii precum şi a celor special angajaţi ca revizori bancari. Clienţii băncii pentru majoritatea operaţiunilor se afirmă şi acţionează ca titulari de cont. 20 . Acest control este de competenţa şefului compartimentului de contabilitate. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare • • • • La cererea clienţilor persoane fizice si juridice. normele de creditare-finanţare. conform prevederilor Legii nr. conţinutului şi circuitului acesteia. Acest drept al băncii se regaseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. toţi agenţii economici. majoritar de stat. începutul relaţiei între bancă şi client. aceste aspecte reflectându-se direct în activitatea titularilor de cont.Romexterra. – controlul bancar intern ulterior. Conturi de destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de bancă la solicitarea clientului. Conturi de depozit la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor băneşti atrase de la persoanele fizice şi juridice. respectându-se cadrul legislativ. Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clienţii băncii se reflectă în conturile bancare care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncii cu persoanele pentru care bancă efectuează servicii. cât şi din cel al băncii. Deschiderea unui cont este. 33/1991 privind activitatea bancara şi a Legii bancare 58/1998 poate deschide agenţilor economici şi persoanelor fizice conturi curente pe baza documentării specifice cerută de cadrul legal. Este important ca această relaţie să decurgă corect.

• Statutul societăţii. D. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali ai societăţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. companii şi societăţi naţionale • Hotărârea de guvern sau hotarârea organelor administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. următoarele documente: A. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturi în bancă. C. titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale. Organizaţii obsteşti.1. • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezenţantilor acestora cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. Deschiderea contului bancar are o dublă semnificaţie: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. bancherul se obligă să efectueze unele servicii în favoarea clientului. persoanele juridice sunt obligate să prezinte în original şi fotocopii lizibile. convenţie care are calitatea unui contract consensual. Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul dintre părţi după cum urmează: • • • ambele părţi acceptă condiţiile de funcţionare a contului. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă.Dreptul de a deschide conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine este menţionat în autorizaţia de funcţionare eliberată acesteia de BNR şi Statutul de organizare şi funcţionare al băncii comerciale. însoţit de actele adiţionale ulterioare. însoţit de actele adiţionale ulterioare. Regii autonome. de constituire a unui depozit bancar). • Actul de numire al conducătorului societăţii şi a reprezentanţilor legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. respectiv semnarea convenţiei între părţi. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). în prealabil. asociaţii şi fundaţii nonprofit • Actul de constituire.1. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). Deschiderea contului implică. B. • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile). • Statutul societăţii. Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat • Hotărârea de guvern sau decizia organului administraţiei publice locale privind înfiinţarea societăţii. Pentru deschiderea conturilor. • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele). încheierea. şi hotărârea judecătorească de infiinţare. Societăţi comerciale cu capital privat • Actul constitutiv. 3. 21 .

• Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă (cu traducere legalizată în limba română). precum 22 • • . Persoane fizice independente • Autorizaţia de funcţionare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Copia certificatului de rezidenţă fiscală (cu traducere legalizată în limba română). • Încheierea judecătoriei de înfiinţare a asociaţiei. încadrate ca atare potrivit legii. însoţit de actele adiţionale ulterioare. • Certificat de înregistrare fiscală. • Hotărârea organelor statutare ale societăţii mamă de constituire a sucursalei. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Dovada înregistrării la Registrul Comerţului. • Certificat de înregistrare fiscală. vizată la zi. E. agenţie. • Certificatul de înregistrare fiscală al reprezentanţei. reprezentanţei. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor . reprezentanţă • Copia Actului constitutiv al societăţii mamă. Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă.Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Societate comercială nerezidentă • Copie legalizată a Actului constitutiv al societăţii (cu traducere legalizată în limba românâ). • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului conţiând codul unic de înregistrare şi anexele corespunzătoare (anexa cu avizele) ale societăţii mamă. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor care sunt autorizaţi să dispună de conturile din bancă. întreprinderile mici şi mijlocii. H. • Scrisoare de recomandare de la principala bancă a clientului (cu traducere legalizată în limba română). ex. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. însoţit de actele adiţionale ulterioare. 1 la bancă şi ex. Persoanele juridice vor completa şi semna următoarele documente pe care le primesc de la administratorul de cont: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale celor autorizaţi să dispună de conturile din bancă. • Certificat de Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). • Copia legalizată a certificatului de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului (sau o instituţie cu funcţii similare) din ţara de rezidenţă (cu traducere legalizată în limba română). Asociaţii de proprietari • Actul de constituire al asociaţiei.Numai de către microîntreprinderile. F. G. agenţiei. • Certificat de înregistrare fiscală. Sucursală. • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului – pentru sucursală sau reprezentanţă. • Hotărârea organului statutar prin care se împuternicesc conducătorii şi reprezentanţii legali cu drept de dispoziţie asupra conturilor din bancă. • Extras din ultimul proces verbal al adunării generale a proprietarilor prin care s-a stabilit comitetul de bloc şi administratorul.

soţii. acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit precum şi deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup. persoana fizică va prezenta documentul de identitate. dobânda bonificată este similară celei aplicate pentru disponibilităţile la vedere din contul curent sau conform caracteristicilor produsului. banca bonifică dobânda la vedere (de cont curent).e. pentru perioada respectivă. ex. • cont de depozit. a caror mărime în procent sau suma absolută. La desfiinţarea depozitelor înainte de scadenţă. Persoanele fizice nerezidente care lucrează la persoane juridice nerezidente autorizate să funcţioneze în România vor prezenta la ghişeu: • Act de identitate – paşaport. ex.• • • • şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista Depozitelor Negarantate Delegaţie pentru persoana împuternicită să ridice şi să depună numerar la banca. banca percepe comisioane. este stabilită în tariful de comisioane ce sunt afişate la sediul fiecărei unităţi teritoriale. după caz. . ex. respectiv buletinul de identitate/carte de identitate/adeverinţa eliberate de poliţie/paşaport.1. dobânda bonificată fiind diferită în funcţie de perioadele de timp pentru care acestea au fost constituite. La deschiderea unui cont de disponibil.2. 2 la client) • Declaratţe a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. precum şi ordinul de plată şi biletul la ordin pentru transferuri. 2 la client) • Declaraţie a deponentului privind încadrarea depozitelor – Numai pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. va completa şi semna documentele editate de bancă necesare deschiderii şi funcionării conturilor solicitate. 1 la bancă şi ex. 1 la banca şi ex. persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi. 1 la bancă şi ex. Instrumentele de decontare sunt: foaia de vărsământ pentru depuneri / cec pentru ridicări de numerar. 2 la client) Fişa clientului Condiţiile Generale bancare ale Romexterra (în 1 exemplare. conturi specifice acestor operaţiuni. auditorii financiari. 23 • §§Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. 1 la bancă şi ex. precum şi rudele şi afinii de gradul întâi. daca este cazul. ex. prevăzute la pct. precum şi depozitele plasate de societăţile din acelaşi grup ) • Fişa clientului • Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare. Persoanele fizice nerezidente – cu domiciliul în străinatate. astfel: • Cererea pentru deschidere conturi (în 2 exemplare. administratorii. 2 la client) § Procura în formă autentică. Pentru operaţiunile efectuate în aceste conturi. 1 la bancă şi ex. • Permis de muncă eliberat de autorităţile române. pe numele respectivilor titulari. familiile persoanelor fizice de mai sus . în care disponibilităţile se constituie în depozite cu scadenţa fixată la constituire.1 din Lista Depozitelor Negarantate (i. 2 la client) 3. directorii din centrală. Persoanele fizice rezidente pot deschide şi efectua operaţiuni atât în lei cât şi în valută. Pentru disponibilitatile din contul curent. să ridice extrasele de cont şi să depună documente Opţional. convenţia privind transmisiile fax (în 2 exemplare. Persoanele fizice pot deschide la bancă două tipuri de conturi pentru disponibilităţi şi anume: • cont curent/cont de card. pot deschide la bănci conturi conform regulamentului valutar emis de Banca Naţionala a României. inclusiv conducătorii. cenzorii. ex. prin care se efectuează depuneri/ ridicări de numerar şi viramente. valabile la data prezentării. Persoanele fizice române pot beneficia – în condiţiile impuse de bancă – de credite în lei pentru care pot fi deschise.

3.50 7. în timp ce pentru celelalte depozite suma minimă este de 500.50 7. 3. ex. procentul de dobânda poate fi negociat si peste nivelul prezentat.00 4.A. 1 an.50 7.25%).25 6. • este un produs nominativ. în contul curent Suma minimă: 50 lei Suma minimă: 1.2006) variabilă 3.000.00 7.04. Pentru depozitele pe perioade scurte. • dobanda la depozitele în lei sau valută poate fi fixă pe întreaga perioada sau variabilă în funţie de opţiunea depunătorului. Aceasta se face la valoarea depozitului inclusiv dobânda aferenta. În condiţii speciale se pot constitui fie depozite pe perioade mai scurte 7 şi 14 zile fie pe perioade mai lungi 18 sau 24 de luni (la acestea din urmă dobândă este fixă şi se plăteşte trimestrial în contul curent – prin urmare este un depozit fără capitalizare). 1 la bancă şi ex.25 7.00 7. • Beneficiari: Orice persoană fizică rezidentă pentru depozitele în lei şi valută şi orice persoană nerezidentă pentru cele în valută.00 6. similar operaţiunilor cu titluri de stat. Depozite la termen: • depozitele se deschid pe termene de 1.000 lei Observatii b.75 7. • prelungirea automata a termenului de constituire a depozitului nu presupune prezentarea clientului la banca. 24 .000 lei (50 RON) • la expirarea perioadei de maturizare depozitul se reînnoieşte automat pe acelaşi termen.000 RON). 6.50 6. • oferă posibilitatea clienţilor băncii de a păstra în cont certificate de depozit cu discont cu o dobandă fixă şi în acelaşi timp de a putea răscumpara aceste certificate înainte de scadenţă. • pentru depozitele de peste un miliard lei (100. Termen 7 zile 14 zile 1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni Dobanda % (valabila la 06. inclusiv.000 lei (1.2 Principalele categorii de conturi de depozite în cadrul Romexterra Bank S. • titularul depozitului poate desemna un împuternicit care să efectueze operaţiuni în numele său.000 RON) . de 7 si 14 zile suma minima pentru constituirea unui depozit este de 10. 2 la client) Declaraţie privind identitatea beneficiarului real. inclusiv cu dobânda cuvenită. a.00 Plata dobânzii se face trimestrial. garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar. • pentru depozitele care se lichidează înainte de implinirea perioadei de maturizare se acordă dobânda la vedere (0. 9 luni. Certificate cu discount • “certificatul de depozit cu discont răscumparabil” poate fi în lei şi devize.• • • Fişa clientului Condiţiile Generale Bancare ale Romexterra (în 2 exemplare.50 6.75 dobânda fixă 6.

dacă clientul nu se prezintă la bancă. • certificatul de depozit cu discont poate fi utilizat drept garanţie pentru creditele sau scrisorile de garanţie solicitate de la bancă.000.000 Lei.5 %. certificatele de depozit cu discont răscumparate înainte de scadenţă sau la scadenţă se vor vira în contul curent al clienţilor.1000 USD.000 lei (100 RON). • banca nu percepe comision la retragerea în numerar a sumelor din contul de certificate de depozit cu discont aparţinând persoanelor fizice ce reprezintă contravaloarea certificatelor de depozit în lei şi devize. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării.5 RON)/certificat. viramente. • împuterniciţii stabiliţi de persoanele fizice vor avea drepturi nelimitate asupra contului de certificate cu discont. în momentul vânzării de catre bancă a certificatelor de depozit cu discont. 6.Pentru constituirea acestui depozit nu se percep taxe de deschidere de cont. c.etc ). valoarea certificatelor de depozit cu discont va ramane în contul de certificate de depozit cu discont (contul iniţial) şi începând cu data scadenţei se va bonifica o dobandă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere. care au calitatea de pensionari şi fac dovada apartenenţei la aceasta categorie. • valoarea nominală unitară este de 1. unitatea bancară care va răscumpăra efectiv percepe un comision de 15. pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării suma se va bonifica ca un depozit de Acumulare. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri în contul de depozit (numerar. dobânda este constantă pe toată perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data scadenţei. Se poate constitui pe o perioadă de 3. la care se va bonifica o dobandă egala cu dobandă aferentă disponibilităţilor la vedere. • în cazul persoanelor juridice. • Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. fără a se mai acorda bonusul de 0. Depozitul „Acumulare” • Depozitul funcţionează ca un cont curent dar beneficiază de dobânda unui depozit la termen. • certificatele cu discont în lei şi devize se pot răscumpăra de către persoanele fizice şi de la altă unitate a Romexterra Bank decât cea emitentă a certificatului • în cazul persoanelor fizice. • Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont. depozitul va fi desfiintat automat.000 lei (1. sumele astfel rezultate putând fi ridicate în numerar sau virate numai în contul curent al titularului contului de certificate de depozit cu discont. • seria certificatelor cu discont este data de scadenţă acestora. Depozitul de acumulare oferă: fructificarea superioară a economiilor tale în lei şi valută prin 25 • • • .este depozit la termen în cont nominal. atat pentru persoane fizice cit şi pentru cele juridice. Depozite pentru pensionari • Depozitul „Înţelept” se adresează persoanelor fizice. • pentru persoanele juridice operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discont – vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii într-un cont cu dobânda la vedere ataşat contului de depozit. împuterniciţii vor putea răscumpăra integral certificatele cu discont. preţul achiziţionării de către client este valoarea nominală minus discont-ul. Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : pentru depozitele în lei 1. d.50% la scadenţă. • nu se comisionează vânzările şi răscumpărările de certificate de depozit cu discont efectuate prin contul curent. • în cazul răscumpărării de către persoane fizice a certificatelor de depozit cu discont de la o altă unitate a Romexterra decât cea emitentă. la scadenţă. respectiv pentru depozitele în valuta 50 EUR / 50 USD.1000 EUR. în formă dematerializată. • La expirarea depozitului. acordându-se un bons de 0. sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate în contul curent .

creşterea randamentului investiţiei prin capitalizarea lunară a dobânzii. Depozite pentru concedii • Depozitul „Vacanţa” se adresează persoanelor fizice. fiind cu 0.000 lei (500 RON)/100 EUR / 100USD. dar momentul lichidării este decis de deponent.50 300.fara programare şi 0.2. 0.• • menţinerea nivelului dobânzii practicate în condiţiile în care se pot face operaţii de depunere şi retragere din contul de depozit.cu programare (t+4) BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.5 puncte procentuale mai mari la depozitele în lei şi cu 0. deponenţii putând efectua în orice moment depuneri in contul de depozit ( numerar.2 puncte procentuale la cele în valută decât dobanzile la depozitele constituite pe perioade similare.5% .00 3. etc).000 lei Peste 2.000 lei • plafon minim de desfiintare / sold consecutiv 7 zile < 200 lei • plafon maxim 1 mil.000 lei .50 e.5% .50 0.00 6.04.00 Tranşe Pâna la 500 lei 500.00 3. • • • • 26 . lei • comision de retrageri numerar= 0.000 USD/ € 3. care doresc să-şi acumuleze banii necesari plecării în concediu de odihnă. • Dobânzile sunt foarte avantoajase.2% .000 USD/ € 4. 9 sau 12 luni şi funcţionează pe principiul acumulării. • Sumele minime pentru constituirea acestui tip de depozit sunt : 5.5 lei • suma minima necesara constituirii= 1. cu condiţia păstrării soldului minim intangibil. Lichidarea depozitului înainte de termen se poate realiza necondiţionat. neafectând dobânda cuvenită pentru perioada care a trecut.Depozitul de ACUMULARE în VALUTA – USD / Euro : taxa de deschidere cont : 2. Depozitul se constituie pe o perioadă de 365 de zile.25 2.2004) Tranşe USD EUR Pana la 300 USD/ € 0. depuneri şi retrageri pe tot parcursul existenţei depozitului.2006) 0.000. Se poate constitui pe o perioadă de 3.04.fără programare. Condiţii minime care trebuie îndeplinite la constituirea acestui tip de depozit : . de desfiintare/ sold consecutive 7 zile :100 USD / 100 Euro comision de retrageri numerar = 0.Depozitul de ACUMULARE în LEI : • taxa de deschidere cont= 2.1 lei .1-1.35% -cu programare (t+4) • nivel de bonificare pe tranşe : BONIFICARE%/AN (în vigoare la 06.5 lei suma minima necesara constituirii : 500 USD/ 600 Euro plafon min. 6. viramente.00 Peste 1.

Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont.000 lei RON • plafon maxim= 1.2 0.000 RON Depozit cu dobanda variabila 24 luni cu dobanda • Echivalent bonificaţie Dobanda variabila la dep. • Depozitul se poate constitui în lei LEI pe o perioada de 24 de luni • taxa de deschidere cont= 2.24 luni 27 .5 RON • suma minima necesară constituirii= 1.0 1.000. realizându-se astfel capitalizarea lunară a dobânzilor . sumele existente plus dobânda aferentă fiind virate într-un depozit de tip Acumulare ce va funcţiona conform condiţiilor aferente depozitelor de tip acumulare în vigoare. cu următoarele excepţii: suma minimă necesară constituirii este de 5 milioane (500 RON) / 100 USD /100 EUR şi nu se percepe taxă de deschidere.5 1. depozitul va fi desfiinţat automat. neafectându-se dobânda cuvenită pentru perioada respectivă. pe 1 an + 1 pct procentual Bonificaţie %/ AN 8. În cazul în care deponentul solicită desfiinţarea depozitului înainte de scadenţă pentru perioada scursă din momentul constituirii până în momentul desfiinţării se va bonifica doar dobânda la vedere. în situaţia în care deponentul nu dispune de toţi banii necesari acoperirii cheltuielilor de vacanţă .8 1. f.• • • • Depozitul „Vacanţa” poate constitui avansul pentru obţinerea unui credit de consum.2 Intre 0 si 3 luni inclusiv Intre 3 si 6 luni inclusiv Intre 6 si 12 luni inclusiv Intre 12 si 18 luni inclusiv Intre 18 si 24 luni La scadenta. Nu sunt permise ieşiri de sume din contul de depozit decât la scadenţă. acordîndu-se lunar în ultima zi lucratoare a lunii în contul de depozit.6 0. La expirarea depozitului. dacă clientul nu se prezintă la bancă.5 Depozitul poate fi lichidat înainte de termen. Depozite pe termen lung • Depozitul ATRACTIV 24 este destinat persoanelor fizice ce doresc fructificarea cât mai bună a economiilor în lei pe o perioadă îndelungată (24 luni). percepându-se comision diferenţiat: Perioada Comision % 2.

• Denumirea societăţii bancare receptoare. • Denumirea societătii bancare iniţiatoare. numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare. a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate din conturile cumparatorilor (platitorilor) în conturile furnizorilor (beneficiarilor) . societatea bancară se obligă să execute serviciul de a transforma fondurile băneşti la termenele şi condiţiile dispuse de emitent prin ordinul de plată). Executarea este procedura de emitere de către o societate bancară emitătoare a unui ordin de plată cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat. ca urmare a livrarilor mărfurilor. • Numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia deschis la societatea bancară destinatară. Principalele instrumente de plată fară numerar utilizate de Romexterra Bank S.4 OPERAŢIUNILE BANCARE CU ŞI FĂRĂ NUMERAR 4. • Numele sau denumirea plătitorului. Aceasă dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă: • societatea bancara receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea unui cont al emitentului sau încasarea ei de la emitent. un ordin de plată.CAP. Într-un ordin de plată este obligatoriu să se menţioneze: • Ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani. • Informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei Ordinului de Plată pe suport hârtie pe parcursul efectuării transferului credit până la finalizarea acestuia. ORDINUL DE PLATA este o dispoziţie necondiţionată. Acceptarea reprezintă procedura prin care o societate bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat (în vederea executării. sunt: • cecul • biletul la ordin • cambia • ordinul de plata . 28 . dată de către emitentul acesteia unei societăţi bancare receptoare (Romexterra Bank) de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. Autentificarea este procedura prin care societatea bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată. • Elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea bancară iniţiatoare. • Data emiterii. • Denumirea de “ORDIN DE PLATA”. Refuzul ce este procedura prin care o societate bancară receptoare decide că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de emitent sau că executarea ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit. Operaţiuni privind ordinul de plată: Recepţia este procedura prin care o societate bancara recunoaşte că a primit spre autentificare. • nu prevede ca plata trebuie să fie făcută la cererea beneficiarului. Plăţile făra numerar se concretizează în virari de sume dintr-un cont în altul.A.1 Instrumentele de plată fară numerar Acestea sunt înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont.

• Indicarea locului unde trebuie să se efectueze plata. restituiri de venituri din fondurile speciale administrate de ordonatorii principali de credite. • Indicarea datei şi locului unde a fost emis cecul. rambursări de credite şi alte plăţi. 3 persoane: tragătorul. De regulă cecul trebuie plătit în moneda locului plăţii.T este utilizat de către plătitori astfel: A.P. In baza primului exemplar are loc debitarea contului platitorului şi ramane la banca la dosarul cu actele zilei. trasul. respective în LEI pentru cecurile plătibile în România. care funcţionează în contul general al trezoreriei statului. în cazul virării veniturilor bugetare pe bugete (bugetul de stat. O. C. • tras pentru contul unui terţ.Trăgătorul. altor obligaţii inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate (bugetului de stat. bugetele locale. bugetele locale. pentru: • plata în contul general al trezoreriei statului a impozitelor. B.H. în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară. bugetelor locale. altor obligaţii către buget de stat.Ordinul de plată pentru trezorerie pe suport hârtie(OPHT) este un instrument de decontare la şi de la trezoreria statului.P. care se află în poziţie de tras. să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe personae sau însuşi trasului emitent aflat în poziţie de beneficiar. bugetele fondurilor speciale. • regularizări din bugetul de stat şi bugetele locale. şi beneficiarul. după caz. • plata din contul de cheltuieli sau disponibil. Într-un cec este obligatoriu să se menţioneze : • Denumirea de cec înscrisă în textul titlului. a obligaţiilor către furnizori şi creditori. • virarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentănd: plata serviciilor prestate.H. taxelor. pentru: • virarea în contul general al trezorerie statului a impozitelor. Elementele din formular se completează diferit pentru persone juridice şi ordonatorii de credite. în legătură. bugetelor fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare) şi virarea sumelor datorate către trezoreria centrală a statului. Pe orice cec trebuie să se înscrie: suma de plată şi moneda în care se va face plata. virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii. în procesul creării sale.T. • Numele aceluia care trebuie să plătească-Trasul (Romexterra Bank SA). Ordonatorii de credite. 29 . Persoane juridice. Exemplarul doi se remite platitorului ca anexa la extrasul de cont . O. care se află şi în poziţia de beneficiar al cecului. • virări de sume din fondurile constituite centralizat la nivelul. • Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. Instrumentul este creat de tragător care. • Semnarea aceluia care emite cecul. CECUL este un instrument de plată care pune în legătură. Crearea cecului Cecul poate fi: • la ordinul trăgătorului însuşi. economiei naţionale inclusive plăţi pentru:datoria publică internă şi externă. plata lucrărilor executate de către acestea. dă un ordin necondiţionat acesteia. se completează de către plătitori. Ordinul de plata se întocmeste de către platitor în două exemplare şi se depune la banca insoţit sau nu de borderou . taxelor. bugetele fondurilor speciale) în două exemplare. Ministerul Finanţelor şi organelor financiare teritoriale pentru: • restituiri de venituri necuvenite.

15 zile în celălalte cazuri. pe verso-ul cecului cu menţiunea “pentru aval”/”pentru garanţie”. În cazul în care posesorul solicită încasarea cecului prin cont. specială. va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în trei exemplare. Cecul certificat este cecul pe care trasul confirmă înaintea remiterii existenţa fondurilor. Prezentarea unui cec la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. Posesorul cecului poate prezenta cecul în vederea încasarii fie direct la unitatea bancara trasă pentru încasare în numerar sau în cont . Termene de prezentare: • emis şi plătit în România: 8 zile dacă e plătibil în chiar localitatea în care a fost emis. unui client al acesteia. caz în care cecul poate fi încasat numai în cont. acesta va prezenta cecul referentului de ghişeu. Avalizarea cecului este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cecului în favoarea altei persoane (numita avalizat). În cazul cecului de călătorie trăgatorul poate fi una şi aceeaşi persoana cu trasul. unui client al acesteia dacă societatea bancară este şi tras. Cecul cu barare generală poate fi plătibil(decontat) numai:unei societăti bancare. altul decât trăgătorul. Avalul se va da fie de către un terţ. fie la unitatea bancară care deserveşte posesorul . După certificare suma destinată cecului respectiv este blocată până la expirarea termenului de prezentare. Certificarea poate fi cerută de către: tragător. Cecul de călătorie este cecul la emiterea căruia trăgătorul condiţionează plata cecului de identitatea dintre semnătura persoanei care a primit cecul şi semnătura persoanei care încasează respectivul instrument la prezentare. Cu excepţia cecului tras între diferite stabilimente ale aceluiaşi trăgător cu personalitate juridică diferită. Cecul barat Bararea poate fi generală. pe un duplicate al cecului.Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuşi. 30 . În caz contrar. dacă societatea bancară este şi tras. care dupa verificare îl va înregistra în jurnalul de casa şi apoi va fi remis pe cale internă caseriei pentru efectuarea plaţii . Clauza “Plătibil în cont”sau “Numai pentru virament” obligă ca plata cecului să se efectueze numai scriptic în vederea creditării contului beneficiarului. iar exemplarul 3 se restituie beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare. Avalul poate fi dat: pe faţa cecului.beneficiar.pe o copie.Avalul trebuie să fie necondiţionat. fie de către un semnatar al cecului. Primul exemplar împreuna cu cecul se reţin la bancă pentru evidenţa proprie. • emis intr-o ţară europeană şi plătibil în România:30 zile • emis intr-o ţară ne-europeană şi plătibil în România:70 zile Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec. Transmiterea cecului Cecurile cuprizănd sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR( GIR-ul transmite propietatea titlului) Cecurile cuprizând menţiune “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub formă şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară. Plata cecului Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). exemplarul numarul doi se remite la banca beneficiarului ca act de credit. Clauza “Netransmisibil” opreşte circulaţia instrumentului şi stabileşte definitive ultimul posesor care are dreptul de a intra posesia sumei înscrise pe cec. cele două persone au relaţii de cont. În cazul în care posesorul opteaza pentru încasarea sumei în nuimerar (cecul nebarat ). Cecul cu barare specială poate fi plătibil numai:societăţii bancare desemnate.

CAMBIA este un titlu de credit negociabil şi instrument de plată. Posesorul unei cambia plătibile la o zi. trasul. Avalul se va da chiar pe cambie sau pe o alonja la titlu. Scadenţa trebuie să fie unică. Crearea cambiei Cambia poate fi: • la ordinul trăgatorului însuşi.Primul exemplar al borderoului se reţine la banca beneficiarului pentru evidenţa proprie. Scadenţa poate fi: la vedere. în calitate de creditor. care se află şi în poziţia de beneficiar al cambiei. la un anumit timp de la vedere. plata cambiei. la o dată fixă. la un anumit timp de la data emiterii. Prin acceptare. Titlul este creat de Trăgător. al doilea îmreuna cu cecul se remite la banca trasa în vedera plaţii iar exmplarul 3 se emite beneficiarului ca dovadă de prezentare spre încasare . facultativă. care dă ordin debitorului sau numit Tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp. în procesul creării sale. • arătarea scadenţii. Cecul barat se prezintă spre încasare în mod obligatoriu la banca beneficiarului. Acceptantul trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu trasul Acceptarea trebuie să fie necondiţionată. 31 . Avalizarea cambiei este actul prin care o persoana (numita avalist) garantează plata cambiei în favoarea altei persoane (numita avalizat). • ordinul necondiţionat de a plati o sumă determinată. nu se poate elibera în nici un caz de răspunderea de plată. Trăgătorul se poate elibera de răspunderea pentru acceptarea cambiei. De regulă cambia trebuie plătită în moneda locului plăţii. Cambiile cuprinzând menţiunea “NU LA ORDIN” sau o expresie echivalentă sunt transmisibile numai sub forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinară.În situaţia în care cecul este prezentat spre încasare la unitatea bancara care deserveşte posesorul acestuia va introduce filele de cec în bancă însoţite de un borderou de încasare întocmit în 3 exemplare. şi beneficiarul. Prezentarea unei cambia la o Casă de Compensaţii echivalează cu o prezentare la plată. Cambia cuprinde : • denumirea de cambia trecută în însuşi textul titlului. Cambia este un titlu de credit sub semnătura privată care pune în legătură. 3 persoane:trăgătorul. Transmiterea cambiei Cambiile cuprinzând sau nu menţiunea “LA ORDIN” pot circula prin GIR. la un anumit timp de la data emiterii. titlul cu scadenţe succesive fiind nul. la un anumit timp de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care ea este plătibilă. Prezentarea cambiei la accepare este:obligatorie. fie unui Beneficiar. Trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei. • arătarea locului unde plata rebuie facută. • trasă pentru contul unui terţ. fie în una din cele două zile lucrătoare care urmează. care îl introduce în compensare. Pe orice cambia trebuie să se înscrie suma de plată şi moneda în care se face plata.trasul devine OBLIGATUL PRINCIPAL şi se obligă să plătească cambia la scadenţă. • trasă asupra trăgătorului însuşi. Acceptarea Prezentarea cambiei la acceptare poate fi făcută oricând. fie la ordinul acesteia din urmă. • numele trasului. dar nu mai târziu de data scadenţei. care se află şi în poziţie de tras.

32 . mecanismul) prin care banii de cont sunt transferati de la un deţinator la altul. care are calitate de creditor. ODINUL DE TRANSFER presupune că plaţile să se efectueze de către banca din contul titularului din iniţiativa şi potrivit disponibilităţii acestuia . scadenta. girarea si protestul în cazul cambiei sunt valabile si în cazul biletului la ordin. singura exceptie fiind acceptarea. la un anumit termen sau la prezentarea unei alte persone. la vedere sau la o scadenţa fixată. Conform legii. • arătarea scadenţei. 4. principalul obligat la plata acestuia. biletul la ordin nu se prezinta la acceptare. • promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată. beneficiarului sau la ordinul acestuia. dacă trasul refuză acceptarea cambiei. chiar din momentul emiterii titlului. BILETUL LA ORDIN este un titlu de credit şi un instrument de plată. • numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută. o sumă de bani determinate. Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură private care pune în legătură. dobânda se calculează de la data emisiunii cambiei. 2 persoane:subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. la un anumit timp de la vedere. Biletul la ordin cuprinde: • denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului. • arătarea datei şi a locului emiterii • semnătura emitentului. posesorul cambiei trebuie sa iniţieze procedura de "protest de neplată " la judecatoria locului plaţii. denumită beneficiar. Titlul este creat de subscriitor sau emitent. • arătarea locului unde plata trebuie făcută. în procesul creării sale. care se obligă să plătească o suma de bani fixată. Menţiunea expresă privind dobânda trebuie să cuprindă: expresia “suma este purtătoare de dobândă” nivelul dobânzii este de…% data de la care curge dobânda În cazul în care nu este menţionată o dată anumită. emitentul fiind. Protestul Daca trasul refuza plata cambiei la scadenţă . Se poate adresa şi "protest de neacceptare".Dobânda Trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă numai pentru o cambia plătibilă la vedere. COMPENSAREA -sumele care fac obiectul operatorilor de încasări şi plăţi se lichidează reciproc şi diferenţa rezultată se înregistrează în conturile participantului .2 . Regulile care se aplica în lega tura cu plata. Constată obligaţia asumata de către debitor de a plati.Modalităţile de plată fară numerar Reprezintă procedura (tehnica. în calitate de debitor. Principalele modalităţi de plată fără numerar sunt: • acreditivul • incasso • scrisoarea de garanţie • acceptarea • ordinul de transfer • compensarea ACEPTAREA se caracterizează prin aceea că plata la cererea furnizorului nu poate avea loc decât doar cu consimţământul debitorului (cumparatorului) sau al băncii sale .

din ordinul acestuia. document de transport international. care garantează plata taxelor vamale şi a TVA pentru marfa importată în regim de import temporar. Ea trebuie completată cu lista documentelor care conditionează uzual plata: factura în mai multe exemplare. orice alte documente. Scrisorile de garanţie de vamă sunt valabile minim şase luni şi se execută în cazul în care marfa nu se returnează înainte de expirarea termenului de şase luni sau s-a vândut în tară sau s-a pierdut în orice mod.Modalităţile de plată cu numerar 4. Pentru încasare. care îl deserveşte pe debitor. societatea depune în banca ordinul de încasare (formular specific fiecărei bănci). certificate de calitate.3 . beneficiarului mărfii. Se mai folosesc scrisori de garanţie în activitatea de turism sau de transport international. Incassoul documentar este un instrument negarantat de încasare a creanţelor din export ale unei societăti. INCASSO este o modalitate de plată în cadrul careia creditorul transmite bancii sale documentele care atestă îndeplinirea obligatiilor sale contractuale. existenţa unui stoc de marfă. participarea la o licitatie. certificat de origine. Acesta din urma le predă debitorului după achitare si transferă suma bancii creditorului. impozit. sa plătească vânzătorului. prin intermediul bancii acestuia sau al altei banci. Deşi circulaţia numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti din cadrul economiei noastre naţionale. pentru accept. o cambie la termen. În cazul executarii scrisorii de garanţie. de exemplu. la care anexează documentele de export si. conventia de garantie se transformă automat în contract de creditare a ordonatorului de catre banca. Organizarea compartimentului de tezaur şi casierie Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţiuni de încasări şi plăţi. eventual. buna executie a unui contract. Acreditivul documentar. De asemenea. operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă o importanţă deosebită. returnarea unui avans. decât în cazuri speciale (transport naval al marfurilor cu conosament în favoarea unei banci). pâna la un anumit termen. Se pot garanta diverse operatiuni ca. iar banca le remite spre încasare altei banci.ACREDITIVUL este o modalitate de decontare prin care banca cumpăratorului se angajează .3. SCRISOAREA DE GARANŢIE este un angajament irevocabil de garantare a unei operatiuni comerciale din partea unei bănci. 33 . plata la un anume termen a unei obligaţii de plată (vama. o anumita suma de bani.1. 4. cu conditia ca vânzatorul să depuna . documentele doveditoare ale expedierii marfii comandate. spre a fi transmise. însă este mai lentă şi nu prezintă nici o garanţie pentru creditor că îşi va încasă creanţa. fitosanitare sau sanitar-veterinare. clientul completează si depune la bancă o cerere de deschidere acreditiv. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. Este o modalitate de plată mai simplă şi mai puţin costisitoare decât acreditivul. se solicită frecvent scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii organizate cu scopul angajării unor lucrări sau al cumpărării unor bunuri pentru instituţii bugetare. În cazul deschiderii unui acreditiv. Conditiile de creditare se negociaza functie de condiţiile la zi pe piaţa creditelor şi ţinând cont de reglementările bancii. Cele mai frecvente scrisori de garanţie sunt scrisorile de garanţie de vama. Se deosebeste de acreditiv prin faptul că plata exportului nu este garantată. funcţie de natura mărfii sau de clauzele contractului. contravaloarea unui import) etc Este necesara constituirea unor contragaranţii ale scrisorii de garanţie ce urmează a se acorda de catre banca .

acestea urmând a fi remise centralei în vederea distrugerii lor. B. iar în sens restrâns cantitatea de bani în casieriile băncilor.În realizarea unei circulaţii băneşti judicioase. precum şi între diferite societăţi bancare din cadrul judeţului sau din alte judeţe din ţară. soldul casei de circulaţie depăşeşte plafonul stabilit. cu defalcare pe chenzine comunicate de către Direcţia de tezaur şi operaţiuni de casă. la sfârşitul zilei operative. cu prilejul punerii numerarului în circulaţie şi. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . ori se redistribuie între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. Numerarul. nu poate fi considerat bani efectivi. numerarul din casieriile agenţilor economici şi cota prognozată de numerar aflată la populaţie. fondul de rezervă scade. numerarul respectiv se înregistrează în conturile în afara bilanţului şi în debitul contului “Casa în lei”. este formata din: numerarul din casieriile Băncii Naţionale.R. iar atunci când se retrage numerar din circulaţie. scade casa de circulaţie şi creşte în mod corespunzător fondul de rezervă. excedentul de numerar va fi retras din circulaţie şi trecut la fondul de rezerva. prin intermediul cărora se efectuează încasările şi plăţile în numerar. Prin caseriile băncii se efectueaza şi operaţii cu numerar în valută potrivit prevederilor prezentelor norme. O componentă importantă a tezaurului Băncii Naţionale a României o reprezintă fondul de rezervă. 34 . fiind doar o rezervă pentru emisiunile viitoare. Acesta poate fi revizuit periodic. În cazurile în care. cuprinzând biletele de banca şi moneda metalică. cantitatea de bani existentă în circulaţie. Casa de circulaţie a Băncii Naţionale. Casa de circulaţie cuprinde. Pentru trecerea numerarului din fondul de rezervă în casa de circulaţie. respectiv. Cel existent în fondurile de rezervă. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. Fondul de rezerva şi casa de circulaţie. Operaţiile de schimb valutar se efectuează prin case de schimb organizate special în acest scop. se găsesc în raport invers proporţional. sursa care alimentează în permanentă casa de circulaţie. Numerarul încasat de către Romexterra Bank este păstrat în casa de circulaţie. Volumul fondului de rezervă la nivelul fiecărei sucursale se stabileşte în funcţie de cerinţele de numerar ale băncilor din judeţ şi de posibilitatea păstrării acestuia în siguranţa (existenţa unui tezaur corespunzător. un rol important îl au unităţile bancare operative. în funcţie de necesităţi. Operaţiunile de casa (depuneri si ridicari de numerar ) pentru conturile deschise la unitaţile Raiffensen Bank se efectuează prin caseriile proprii ale acestora. constituie la nivelul centralei. fie în circulaţie. În efectuarea operaţiunilor de casa unităţile băncii sunt obligate să respecte prevederile din regulamentul cu operaţiunile cu numerar. grupa de evidenţe contabile a sucursalei întocmeşte un ordin de încasare pe baza căruia. crescând casa de circulaţie. Alimentarea cu numerar a caselor de circulaţie din fondul de rezervă se face în limita plafoanelor aprobate lunar. al retragerii numerarului din circulaţie. în sensul larg. În cazul în care încasările zilnice şi soldul casei de circulaţie nu pot acoperi nevoile de numerar ale titularilor de cont se apelează la fondul de rezerva. Toate sumele încasate în timpul funcţionării casierie se înregistrează în casa de circulaţie a sucursalei în aceeaşi zi. ci semne băneşti fiind evidenţiat cu autorul conturilor în afara bilanţului. fondul de rezervă în bancnote şi monede metalice. în sens larg. În vederea asigurării numerarului necesar desfăşurării normale a operaţiunilor de casă. poate să existe fie în fondurile de rezervă. În plafonul stabilit nu vor fi incluse bancnotele uzate aflate în fondurile de rezervă ale sucursalelor. cu o pază asigurată). Fiecare casierie are stabilit un anumit “plafon”al casei de circulaţie folosit pentru plăţile curente care survin în timpul zilei. respectiv atunci când se pune numerar în circulaţie. Sumele care depăşesc plafonul casei de circulaţie (excedent de numerar) pot fi reţinute (fără a fi obligatoriu) în cazul în care sunt necesare pentru efectuarea plaţilor în următoarele trei zile sau se depun la sucursala Băncii Naţionale sau a altor bănci comerciale. respectiv compartimentele de tezaur şi casierie din cadrul lor.N.

servindu-se în acest scop de actele de casa. cu şef de birou. Pentru depunerea numerarului se folosesc următoarele documente : • foaia de vărsământ. casierul validează mesajul informatic primit. Pentru aceasta depunătorul solicită administratorului de cont transmiterea unui mesaj către casierie prin care să fie menţionate suma. în raport de volumul şi complexitatea operaţiilor. Caseriile se amplasează în încaperi special amenajate. controlori. precum şi destinaţia sumei.3. Prin casele de schimb valutar se pot efectua : • încasări şi plaţi prin conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice • plăţi în valută de taxe. un exemplar revenind acestuia şi unul înapoi la casierie ca document de casă şi se arhivează. Alimentarea cu numerar de la BNR şi depunerea la aceasta a sumelor ce depaşesc plafonul casei de circulaţie se face potrivit tehnicii de lucru . • tezaurul. De asemenea.agenţi economici şi persoane fizice . contributii şi cotizaţii . Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi Casierii primesc în timpul programului de funcţionare a caseriei. Ghişeele vor fi deschise pentru depuneri de numerar. la director şi în holurile operative. Plafonul casei de circulatie se aprobă pentru fiecare unitata a băncii Romexterra de către sucursala judeţeană a Bancii Nationale la propunerea sucursalei Raiffensen Bank. dupa care trece totalurile în situaţia 35 . numele şi prenumele depunătorului. depuneri de numerar de la titularii de cont. • ordin de încasare . la filiale ca birou. numaratori de bani. • încasări şi transferuri de cecuri de calatorie şi bancare . Foile de vărsământ sunt apoi semnate de client. plăţi şi celelate operaţiuni în timpul programului de lucru cu clientela. Caseriile cuprind : • casele operative (ghişeele). pe baza acestuia listându-se foaia de vărsământ în două exemplare. se instalează mijloace tehnice de alarmă sonora şi la posturile de pază. Primirea numerarului de către casier se face numai dupa înregistrarea sumei în jurnalul de casă. La unul din ghişee se efectueaza şi operaţiuni de schimb de bani precum si de vanzare a imprimatelor. • casele de schimb valutar. Ferestrele şi uşile camerelor în care funcţionează caseriile trebuie sa fie prevazute cu grile de fier. După terminarea programului de ghişeu. 4. fiecare având un numar de casieri. Înregistrarea în conturile beneficiarilor a sumelor depuse se face pe baza jurnalul de casa. Tezaurul trebuie sa fie prevazut cu mijloace tehnice automate de alarmă. stabilit de conducerea unitaţii bancii. urmăreşte ca datele din actele de identificare ale clientului să coincidă cu datele din mesajul transmis informatic după verificare. • compartimentele de verificare. • borderou însoţitor. • ordine de plată şi mandate postale externe . Formularul foaia de vărsământ se foloseşte la depunerea numerarului de către clienţi. După numărarea banilor.2.Activitatea de caserie este organizată potrivit statutului de functionare la sucursale ca serviciu. pe care le semnează şi le ştampilează. Casierul la primirea mesajului. primind banii de la depunător. cu şef de serviciu. În cadrul caseriei se pot organiza ghişee separate pentru încasari şi plăţi şi unde este cazul pentru încasări în valută. care să asigure condiţii de deplină siguranţă. separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. casierul totalizeaza sumele încasate pe grupe sau pe fiecare referent.

Ca şi în cazul plăţii la comercianţii dotaţi cu EPOS. obţinerea numerarului este conditionată de introducerea PIN-ului. Cardul este un instrument de acces la un cont bancar. casierul pe baza copiilor buletinului de schimb valutar înregistreaza cumpărările. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita băncii emitente eliberarea unui card. Documentul se completează in trei exemplare. pe baza cecului numerar. 7 zile din 7. Acesta confruntă datele personale înscrise în buletin cu cele înscrise în actul de identitate al clientului.1. prin intermediul unui terminal numit EPOS sau Imprinter care asigura legatura cu contul bancar atasat cardului. Maestro etc. respectiv vanzările de valute şi lei în "Registrul zilnic al tranzacţilor privind schimbul valutar". După efectuarea schimbului valutar. Moneda electronică CARDUL (cartela de plata ) este un instrument de plată bazat pe utilizarea unor mijloace electronice care conferă deţinătorului său dreptul de acces la o procedură de autorizare şi plată cu card. obţinerea unui credit pe card. Contul prin care se pot face operatiuni cu carduri este un cont bancar asemanator unui cont curent. 4. Totalurile din situaţia încasărilor şi plăţilor se confruntă cu cele din jurnalele de casă după care casierul predă la închiderea casei directorului adjunct situaţia încasărilor şi plaţilor împreună cu actele de casă precum şi numerarul încasat. încasează de la acesta suma în lei respectiv în valuta. banii sunt în siguranţă oferind acces la ei 24 de ore din 24. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza pe baza documentului "Buletin de schimb valutar".încasarilor şi plaţilor pe care o semnează. se poate distinge: credit card (carte de credit). Toate sumele plătite trebuie să fie înregistrate în acceaşi zi în evidenţele contabile şi caseriei. Plata la comercianţi se face rapid. se semnează de către contabilul care conduce evidenţa operaţiunilor de schimb şi predă casierului. verificat. cum ar fi: plata diverselor facturi. plăţi prin Internet. 4. Casierii băncii efectuează plaţi în numerar titularilor de cont. pe baza unei cereri tipizate şi contra unei taxe de utilizare anuale. Tinând cont de tipul serviciului oferit. • obţinerea de numerar la automatele de numerar (ATM) sau la ghişeele bancilor acceptatoare.4. Tipuri de carduri • în functie de destinatar sunt carduri ✔ pentru persoane fizice ✔ pentru persoane juridice • în funcţie de modalitatea de funcţIonare pot fi: 36 .4. Suma totală înscrisa în situaţii trebuie să corespundă cu numerarul încasat în cursul zilei. primele doua exemplare. dupa care se transporta şi depozitează în tezaur .). Cardul poate fi utilizat pentru: • plăţi de bunuri si servicii la comercianţi: se pot achita bunuri si servicii achizitionate oriunde este afişată sigla care apare pe card (de exemplu Visa. • prin intermediul cardului se pot folosi alte servicii (in funcţie de tipul de card). Prin intermediul cardului. debit card (carte de debit). Casierul primeste în fiecare dimineaţa pe baza de semnatura în "Registrul de evidenţă a numeralului" suma de bani pentru ziua respectivă. totalizează vanzarile şi cumpărarile de lei şi valută. care trebuie să corespundă cu numerarul existent. şi plateşte acestuia suma in valută respectiv în lei . încasarea salariului pe card.

Introducerea eronată de 3 ori a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. cardul se reînnoieşte automat. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. Securitatea tranzacţiilor cu cardul Fiecare card are un PIN (codul personal de identificare).000 de comercianţi.3.A. În cazul tranzacţiilor prin Imprinter. cu acoperire în lei. în nici o situaţie. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. La sfârşitul acestei perioade. Tipuri de carduri emise de Romexterra Bank S.carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde este afişată sigla care apare pe card. iar în străinătate se face automat schimbul în moneda ţării respective). Noul plastic poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (de regula 2 ani). cât şi internaţional. • Cardul este alimentat în lei. doar dobândă aferentă lunii anterioare. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. MAESTRO Romexterra Bank S. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Maestro. ✔ ✔ 4. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN).2. Pierderea.: Carduri-persoane fizice a. pentru încasarea drepturilor salariale. 24 ore. dar poate fi folosit în afara ţării în orice valută. Reînnoirea cardului. propune cardul Maestro pentru salariaţi. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.000 de bancomate şi 20. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. furtul sau distrugerea cardului trebui anunţată imediat la numarul de telefon al serviciului de asistenţa existent pe card. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 3. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. 4.A.• carduri de debit carduri de credit în functie de aria de utilizare: ✔ carduri cu utilizare naţională .sunt acele carduri in lei care pot fi folosite numai pe teritoriul Romaniei.4. Aceste carduri pot fi în valută sau în lei (cardul este alimentat cu lei. ✔ carduri cu utilizare internaţională . Plăţile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac numai după introducerea acestui cod. de debit. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui. astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată.4. cu posibilitate de overdraft. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. 37 . securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitanţele întocmite odată cu utilizarea cardului. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. 7 zile pe săptămână.

de debit. • Permite efectuarea de tranzacţii fără întroducerea PIN – conform cu politicile proprii ale comerciantului. fiind acceptat atât în Romania la peste 3. cu acoperire în lei. în întreaga reţea Mastercard acolo unde este afişată sigla Mastercard. la comerciant sau via Internet. 24 ore. comerciantului acceptator şi a utilizatorului de card c. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. închirieri de autoturisme. b. Taxe de emitere şi administrare foarte reduse.000 de 38 . MASTERCARD Pentru salariaţii care doresc să utilizeze un card bancar embosat. VISA ELECTRON Romexterra Bank propune cardul VISA Electron pentru salariaţi.6/7 si +40 726 222.333.333 sau infocard@romexterra. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este ataşat şi cardul Maestro. Romexterra Bank va propune cardul Mastercard. a facturilor de utilităţi publice.• • • • • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii.000 de bancomate şi 20. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cât şi în medii manuale. acest card prezintă următoarele avantaje pentru posesor: • Acceptanţă crescută . clientul preluând absolut toate avantajele descrise la cardul Maestro şi pe acest card. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card de debit cu posibilitate de overdraft. destinat persoanelor fizice.ro. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. cât şi internaţional. • Poate fi ataşat aceluiaşi cont de care este legat şi cardul Maestro. pentru încasarea drepturilor salariale. cu acoperire în lei. restaurant. dar şi pentru a rula alte disponibilităţi personale. cu posibilitate de overdraft. etc. fără autorizare on-line pe baza de PIN. la bancomatele băncii.este un card acceptat în toate locaţiile în care este afişată sigla Mastercard. 7 zile pe săptămână. în special pentru plata serviciilor pe durata călătoriilor (hotel. Avantaje: • Functionează şi în medii manuale sau via Internet. Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului. care presupune cel mai înalt grad de securizare a plăţilor prin Internet ca urmare a înrolării în sistem a băncii emitente. în condiţiile în care nu este incomodat de gestionarea mai multor conturi Faţă de cardul Maestro.). • Toti deţinătorii de carduri Mastercard şi Maestro beneficiază de standardul 3D Secure. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori: Caracteristici: • Este un card electronic. permiţând diferite scheme de utilizare (card posesor pricipal Mastercard şi card posesor autorizat Maestro sau card Mastercard pentru tranzacţiile unde Maestro nu este acceptat şi cardul Maestro pentru ATM). destinat persoanelor fizice ce este acceptat în România la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. Comision 0% pentru plata.

cu acoperire în lei.ro • Pentru toate cardurile. fără autorizare on-line pe bază de PIN. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi.6/7 si +40 726 222. informaţii diverse. 24 ore. având următoarele caracteristici şi avantaje pentru posesori Caracteristici: • Este un card embosat. VISA GOLD Pentru persoanele cu venituri mari şi foarte mari. • Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. astfel încât îşi poate gestiona de o maniera proprie riscul de fraudă. • Securitate deplină şi accesibilitate la disponibilităţi. • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse.333. Cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. 39 .000 Euro şi maxim 10. 24 ore.333. putând fi efectuate atât tranzacţii în medii electronice – la ATM si POS – cat şi în medii manuale. la comerciant sau via Internet. • Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului.333 sau infocard@romexterra. • Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. eliberare numerar în regim de urgenţă. de credit. • Comision 0% pentru acordarea acestui credit prin intermediul cardului. destinat persoanelor fizice cu venituri mari care este acceptat atât în Romania la peste 2800 de bancomate şi 15000 de comercianţi. • Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate. asigurare de accidente pe parcursul călătoriei. servicii diverse etc. posesorul de card trebuie să platească în termen de o lună de la calculare. • Funcţionează şi în medii manuale sau via Internet. dar poate fi folosit în afara tării în orice valută. • Comision 0% pentru plata. 7 zile pe săptămână. a facturilor de utilităţi publice. doar dobanda aferentă lunii anterioare. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România.000 Euro. • Cardul este alimentat în lei. asistenţă legală. • Are ataşat o linie de credit de minim 5. fiecare posesor poate stabili limite proprii de tranzacţionare la ATM şi/sau POS. înlocuire card pierdut/furat în regim de urgenţă.comercianţi.333 sau infocard@romexterra. pe Internet. cât şi internaţional. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în Romania. • Suport clienti prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. precum: asistenţă de urgenţă. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank SA sau de la alte bănci. • Suma minimă de plată lunară 0% din soldul utilizat al creditului. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa. la bancomatele băncii. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN). Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit. • Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. 7 zile pe săptămână.ro d. în întreaga reţea Visa International acolo unde este afişată sigla Visa Electron. asistenţă medicală. cât şi internaţional.6/7 si +40 726 222. • Facilitate de descoperit de cont (credit) în limita a maxim trei venituri nete cu o dobândă foarte avantajoasă de 19%/an. care călătoresc frecvent în străinătate Romexterra Bank propune cardul VISA Gold.

în întreaga reţea Visa Internaţional acolo unde este afişată sigla Visa Electron. dar nu poate depăşi cuantumul a trei venituri nete Posesorul cardului beneficiază de o perioada de graţie de maxim 50 de zile. se adresează persoanelor fizice şi este acceptat atât la nivel naţional la peste 2. 40 . Cursul de schimb practicat este cel al BNR– valuta de decontare EURO. 7 zile pe săptămână. dobânda este de 0% Comision 0% pentru schimbul valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. VISA CLASIC Caracteristici: • Cardul VISA Clasic este un card de credit embosat. valabil atât naţional cât şi internaţional • Cardul are acoperire în lei. acolo unde afişată sigla VISA • Clientii pot folosi acest card în condiţii de securitate deplină şi accesibilitate la fondurile creditate. în vederea unei cât mai bune gestionări interne a disponibilităţilor din cont) • Taxe de emitere şi administrare foarte reduse. • Mijloc eficient de control asupra cheltuielilor în interes de serviciu. Romexterra Bank propune cardul VISA Business Electron.000 RON. a ratelor creditelor obţinute de la Romexterra Bank S. în ţară sau în străinătate (călătorii de afaceri. • Fără comision de schimb valutar la tranzacţiile efectuate în străinătate. • Confort şi accesibilitate la disponibilul din cont. Avantaje: • Comision 0% pentru plăţile de bunuri şi servicii la comercianţi în România. etc. calculată de la momentul operării în cont a tranzacţiei până pe data de 20 ale lunii următoare Suma minimă de plată lunară este 0% din soldul utilizat al creditului Pentru tranzacţiile la comercianţi. a facturilor de utilităţi publice Comision 0% pentru plata. sau de la alte bănci Taxe de emitere şi administrare foarte reduse Eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului • • • • • • • • • Carduri persoane juridice a.e. având următoarele caracteristici şi avantaje: Caracteristici: • Este un card electronic. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO Comision 0% pentru plata în reţeaua de bancomate a băncii. achiziţii diverse. de debit. la comercianţi sau via Internet Avantajele oferite posesorilor: Limita maximă de creditare este de 20. putând fi efectuate tranzactţi la ATM şi POS.800 bancomate şi 20. cât şi internaţional. 24 ore. • Pot fi definite oricâte conturi distincte pentru aceste carduri (de exemplu câte unul pentru fiecare unitate indiferent de numărul de carduri emise.). VISA BUSINESS ELECTRON Pentru salariaţii care efectuează în mod frecvent cheltuieli în interesul serviciului.A. ale căror sume sunt returnate în perioada de graţie. în întreaga reţea VISA International. cat şi internaţional. destinat persoanelor juridice care este acceptat la peste 2800 de terminale ATM si 15000 de comercianţi atât în România. la bancomatele băncii.000 comercianţi. în lei.

333. în scopul dezvoltării afacerilor acestora pe piaţa locală. restaurante. servicii diverse etc. CAP. 5 CREDITAREA BANCARĂ. băncile au dobândit şi menţin poziţii dominante în ceea ce priveşte creditarea populaţiei. care se situează. Are ataşat un pachet de servicii pe care banca le pune la dispoziţia deţinătorilor acestui tip de card pe perioada călătoriilor în străinătate . 24 ore pe zi. 41 . pe primul loc în cadrul plasamentelor totale. 7 zile pe săptămână. cea mai mare parte a creditelor fiind acordate persoanelor fizice şi juridice române sau entităţilor care funcţionează în România. • Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate nu se percep comisioane de schimb valutar. Suport clienţi prin ROMEXTERRA infocard non-stop la telefon +40 21 222. informaţii diverse. în lei. Consideraţii generale Banca este implicată în mod substanţial în economia naţionala.1. precum: asistenţă medicală. beneficiind practic. • Nivel crescut al dobânzii la disponibilul din cont.333 sau infocard@romexterra. cursul de schimb practicat este cel al BNR – valuta de decontare EURO. dacă este practicată corect.• • • Este un instrument de plată modern.ro b. toate tranzacţiile fiind autorizate numai pe baza codului personal de identificare (PIN) Avantaje: • Comision pentru tranzacţii comerciale: 0% în România. dar care poate duce şi la pierderi. • Simplificarea procedurilor privind acordarea diurnei şi a decontului pentru cheltuieli de deplasare. eliberare numerar în regim de urgenţă. În aproape toate ţările dezvoltate. Principala operaţiune efectuată de băncile comerciale este acordarea de credite. faţă de organismele nonbancare. destinat persoanelor juridice ai căror salariaţi efectuează frecvent deplasări în ţară sau străinătate. Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante pentru bancă. de dobânzile la depozitele la termen. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 5. asistenţă legală. sigur şi rapid util pe parcursul călătoriilor în interes de serviciu. • Posibilitatea efectuării de plăţi la comercianţii acceptatori peste plafonul de casă. • Cele mai reduse taxe de emitere şi administrare. • Reducerea costurilor şi mai ales riscurilor privind gestiunea numerarului. Apelul populaţiei la a contracta împrumuturi de la bănci a devenit un fenomen obişnuit în multe dintre ţările dezvoltate. • Posibilitatea efectuării de rezervări şi plăţi la hoteluri. • Se pot efectua tranzacţii comerciale directe la comercianţii care au afişată sigla MASTERCARD şi retrageri de numerar de la ATM-uri în ţară şi străinătate. agenţii de turism şi închirieri auto. • Securitate deplină şi acces la disponibilităţile din cont. ca pondere. • Posibilitatea achiziţionării de bunuri prin internet.6/7 si +40 726 222. MASTERCARD BUSINESS Caracteristici: • Card embosat de debit.

este un important instrument de politică monetară în cadrul unei economii. băncile pun la dispoziţie banii necesari dezvoltării economice. cărora le plătesc dobândă pentru sumele depuse. O altă parte din fonduri pot fi iîmprumutate de la bănci. mai ales sub forma taxei oficiale a scontului. normele. 42 . prin urmare. ca dobândă de referinţă în stabilirea nivelului ratei dobânzii utilizate de ele în relaţiile cu clienţii. a riscului implicat în creditare. permite băncii să obţină un câştig pentru deponenţii ei. activităţile specifice sectorului terţiar (al serviciilor) trebuie să se concentreze asupra nevoilor clienţilor şi să dezvolte produse şi servicii pentru satisfacerea noilor cerinţe ale acestora. de credit. Diferenţa dintre aceste două rate ale dobânzii se numeşte marjă şi constituie o sursă importantă pentru venitul băncii. 1. în orice ţară rata minimă a dobânzii de creditare influenţează cererea de monedă şi cursul de schimb. În economiile competitive. În mod normal. băncile au în vedere taxa oficială a scontului stabilită de banca centrală. banca va respecta întocmai prevederile Legii bancare 58/98 privind Statutul BNR. În acest proces. rata dobânzii percepute pentru împrumuturi fiind mai mare decât rata dobânzii plătite la depozite. precum şi pentru propria dezvoltare. banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din profit. Băncii i se plăteşte dobânda pentru sumele date cu împrumut. Deci.Băncile primesc bani sub formă de depozite de la clienţi. Creditarea poate fi privită şi ca un serviciu bancar pe care băncile le oferă clienţilor care-l solicită. prin analizarea riguroasă a cererilor de creditare. în condiţii prin care se asigură rambursarea. Prin urmare. iar aceasta. rata dobânzii de creditare. De regulă. Există. corespunzator Convenţiei de la Basel. marja reprezintă diferenţa între rata dobânzii percepută la creditele acordate şi este acordată pentru depozitele constituite de clienţii băncii. 2. principii de creditare care. pentru a realiza profit în beneficiul acţionarilor săi. instructiunile. dacă sunt aplicate consecvent. Adesea. reducând semnificativ nivelul de risc. permit reducerea gradului de incertitudine şi. valutar si de plati precum si propriile norme si instructiuni de lucru. O parte din fondurile avansate în procesul de creditare provin din capitalul propriu al băncii. Nivelul capitalului este reglementat de Banca Naţională a României. Principii de creditare Creditarea nu este o ştiinţă exactă şi nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. băncile protejează deponenţii. lucrătorii bancari implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea împrumuturilor. din anumite motive. pentru a-şi acoperi costurile şi pentru a obţine profit. totuşi. Banca trebuie să genereze venit pentru a plăti dobânda deponenţilor. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante. În activitatea de creditare. băncile trebuie să realizeze un venit suficient de mare pentru a restitui împrumuturile astfel atrase şi dobânda aferentă. Încasând sume mici de bani de la deponenţi şi agregând aceste fonduri pentru a le împrumuta solicitanţilor. regulamentele emise de BNR in calitatea sa de banca centrala. nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea creditului plus dobânda aferentă). Operaţiunile de aprobare şi acordare a creditelor au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. Creditarea. Prin urmare. O modalitate prin care băncile realizează venituri este de a da cu împrumut (sau a plasa) banii depozitaţi. Prudenţa în creditare În cazul în care o bancă acordă un credit unui client – persoana fizică sau persoana juridică. cu atribuirea de reglementari in domeniul monetar. Procesul de creditare joacă un rol esenţial în economie. băncile stabilesc rata dobânzii pornind de la nivelul taxei scontului.

precum şi dobânzile aferente acestora. pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor pentru identificarea şi evaluarea capacităţii de plată a clienţilor. valorile de recuperat. La creditele acordate şi scrisorile de garanţie eliberate. în cazul în care acesta a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţii si rambursare. Creditele şi scrisorile de garanţie solicitate. Banca acordă credite pe termen scurt. Rambursarea anticipată a orcăror sume datorate în cadrul creditului se poate efectua numai cu acordul prealabil a băncii. să detina profit şi. modul cum acesta este utilizat. Utilizarea creditelor aprobate pentru o altă destinaţie decât cea stabilită dă dreptul băncii să întrerupa creditarea şi să retragă împrumutul acordat. respectiv neîncasate la scadenţă sunt cosiderate creanţe restante şi respectiv dobânzi aferente. 12. aprobat de organele competente. credibilitatea. cât şi pentru clienţi. 16. respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul. indiferent de sumă sau de durata de rambursare. Activitatea de creditare se bazează. iar în cazul în care se constată încălcarea prevederilor contractuale. 14. determinată de constatarea furnizării de catre client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minium 5 zile calendaristice. să retragă creditul înainte de scadenţa stabilită. 4. Între încasarea ratelor din credite la scadentă şi a dobânzilor la termen stabilite. capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic. mediu şi valută. Pe toată durata creditării. prioritate are încasarea dobânzilor. 13. În coformitate cu prevederile art. În conformitate cu clauzele contractului de credit banca are dreptul să verifice la clienţii săi existenţa şi integritatea garanţiilor pe toata perioada creditării. După aprobarea unui credit. 10. se acordă pentru destinaţia stabilită prin contracte. să ramburseze imprumuturile şi să achite dobânzile. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor. Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate. formată din credite şi dobânzi. Banca poate întrerupe fără preaviz. 8. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice. 5. agenţii economici beneficiari de credit cu obligaţia să pună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil. utilizarea de către client a unui credit aprobat. 15. 11. imediat. situaţiile contabile periodice . iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii desfăşurate. Creditele. în primul rând. 6. rezultatele economico-financiare. 7. în conformitate cu prevederile din planul de creditare şi resursele de acoperire ale acestora. 43 . precum şi penalităţi stabilite conform prevederilor legale în vigoare în cazul rambursării la scadenţă a creditelor şi neachitării dobânzilor datorate. situaţia patrimonială. care pe seama creditelor pot să-şi dezvolte afacerile. nerambursate. organizatoric şi financiar al clientului. banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri de bază se avizează de Comitetul de direcţie şi se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii. aceasta fiind obligaţia pentru împrumutaţi. Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoa să atât pentru bancă deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credit poate obtine profit suplimentar. pe seama resurselor proprii şi a celor atrase. respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principala sursă de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. iar volumul minim al garanţilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă.3. respetiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevăzute asupra desfăşurării afacerilor şi rambursării creditelor. creanţele comerciale. atât din perioadele expirate cât şi din cele prognozate. 9. respectiv de valabilitate. banca nu poate anula sau reduce cuantumul acesteia decat în cazuri justificate. pe aceasta bază. 56 din Legea bancara 58/98 contractele de credit precum şi cele de garanţii reale şi personale sau alte documente contractuale constituie titluri executorii. Analiza şi acordarea creditelor trebuie să aibă în vedere influenţa factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienţi.

5. care pot face dovada unor venituri permanente. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. vacanta etc). Beneficiari: Persoane fizice (salariati.000 EURO – nevoi personale nenominalizate cu ipoteca Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. 5. bunuri de folosinta indelungata. maxim 120 de luni Garantii: • veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit) • asigurarea de invaliditate si deces. din accidente (oferita gratuit de banca) b. auto. bunuri de folosinta indelungata. Creditul Favorit Plus 100. Creditul Favorit 20. Principalele tipuri de credite acordate la Romexterra Bank S. vacanta etc).A. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani 44 . TerraBanking • Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare • Creditul se acorda in maxim 2 zile Volumul creditului: • minim 500 EUR (echivalent Lei) • maxim 20. pensionari). certe de minim 100 Euro.2.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de acordare – minim 6 luni. Avantaje: • Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani • Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei • Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare • Nu se solicita avans • Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului • Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar • Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor • Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank • Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca • Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit • Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking.1 Credite pentru persoane fizice a. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani. persoane fizice care obtin venituri din activitati independente. care pot face dovada unor venituri permanente certe de minim 100 Euro. auto.000 EURO – nevoi personale nenominalizate Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale. pensionari).2.

500 Euro (echivalent Lei/USD) Valuta creditarii: LEI. parintilor/socrilor. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului) • Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Se acorda perioada de gratie de 1 an Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului. Creditul „Vacanta” Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate Beneficiari: Persoane fizice. EUR. parintilor acestuia • suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul justificativ (factura proforma/devizul de plata). pensionari. care fac dovada unor venituri permanente. • veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului Volumul creditului: • Maxim 2.000 EUR (echivalent Lei) maximum 100.000 EUR (echivalent Lei) Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: minimum 6 luni. maximum 25 ani perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda) Garantii: veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare) ipoteca de rang I constituita asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii c. copiilor. persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. certe Avantaje: • fara avans • factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului dar si pe numele sotului/sotiei. USD Perioada de acordare: Maxim 24 luni Garantii si asigurari: • Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului. copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna Un singur comision initial de 2% Nu se solicita giranti Nu se solicita avans Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului Nu se aplica comisioane periodice Nu se solicita asigurare de viata sau deces Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de Evidenta a Salariatilor Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de credit Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking. 45 . TerraBanking Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare Volumul creditului: minimum 5.

indiferent de 46 . certe Avantaje: • Nu se solicita giranti • Se iau in calcul veniturile familiei • Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie • Perioada de rambursare 25 de ani • Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare Volumul creditului: • Minim: 5. Creditul „Auto” Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule (autoturisme. pensionari. USD Garantii si asigurari: • Venituri prezente si viitoare ale solicitantului. care fac dovada unor venituri permanente. EUR. consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa. noi si rulate. motociclete. de fabricatie interna sau externa. cumpararea. tractoare etc). Credit de investitii imobiliare Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea. precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in calculul de evaluare a bonitatii solicitantului) • Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii • Asigurare de viata • Asigurarea imobilului Documentatie • Actele de identitate (copii) • Documentele care certifica veniturile • Actele de proprietate asupra imobilelor • Raportul de evaluare / Devizul estimativ • Alte documente . persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente.000 EUR (echivalent LEI/USD) • Maxim: in functie de capacitatea de rambursare Avans • Suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei • Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei • Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar Perioada de acordare: • minim: 5 ani • maxim: 25 ani Valuta creditarii: LEI.factura de utilitati (copie) e. reabilitarea. Beneficiari: Persoane fizice.Documentatie : • Actele de identitate (copii) • Documente care certifica veniturile • Acord de consultare CRB/BC • Factura proforma/deviz de plata (copii) • Cerere de credit • Alte documente – factura de utilitati (copie) d.

societati comerciale sau persoane fizice. din contracte de management. Facilitatea de descoperit de cont („overdraft”) Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card Perioadă de creditare – maxim 12 luni Volumul creditului in limita a 3 salarii nete Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat. avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului. aprovizionări în loturi optime.marca.000 Euro nu se solicita avans.000 EUR (echivalent LEI) • maxim – in functie de capacitatea de rambursare Avans: • pentru creditele de pana la 20.2. antecontract de vanzare-cumparare. din contracte de munca pentru fractiune de norma ca urmare a cumulului de functii. venituri din activitati independente. pensionari). Credite pentru finantare stocuri temporare: Sunt credite pe termen scurt. contract de vanzare-cumparare). f. lipsa mijloacelor de transport sau alte greutăţi în expedierea produselor la intern sau la export etc. care pot face dovada unor venituri permanente certe Avantaje: • Nu se solicita giranti.000 Euro. Moneda creditarii: Lei Perioada de creditare: .). pensii. • Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii. din rente viagere. • Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma.) Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) 47 . persoane fizice autorizate.ca venit suplimentar.maxim 72 de luni. de la dealeri autorizati. Agenţii economici trebuie să prezinte documentaţia din care să rezulte clauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime şi materiale în avans faţă de termenele din contracte. 5. Beneficiari: Persoane fizice (salariati. • Actele de identitate (BI/CI) (copii). telefon fix etc. • Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica. gaz. venituri din chirii . ci alte garantii reale acceptate de banca. • Se iau in calcul veniturile familiei. destinate finanţării operaţiunilor având un caracter ciclic. Volumul creditului: • minimum 3. fără să implice instituţia. • Acord de consultare CRB/BC. aviz de plata. • pentru creditele de peste 20. Documentatia necesara acordarii creditului: • Cerere de credit. • Documente care certifica veniturile. întreruperea producţiei din motive justificate.2 Credite pentru persoane juridice a.

din ţară şi din import. Prevederi suplimentare În vederea acordării creditelor. care au consum şi desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme Volumul creditului se determină trimestrial pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). pe bază de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de bancă d. condiţiile de păstrare – însilozare. Inspectorii de credite vor analiza şi verifica realitatea datelor şi situaţiilor prezentate de agenţii economici. cu posibilitatea de prelungire a acestora pe noi perioade de cel mult 90 zile fiecare. inclusiv prin deplasarea şi constatare la faţa locului a existenţei faptice a stocurilor. şi cu cesiune de creanţă asupra încasărilor. de provenienţă vegetală sau animală. precum şi orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente şi se consumă într-o perioadă mai mare de un trimestru. semifabricate. banca va utiliza aceste disponibilităţi pentru rambursarea creditelor globale de exploatare angajate (fără diminuarea plafonului de credite aprobat. subansamble. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. c. care va fi notificată legal partenerilor debitorului Prevederi suplimentare: În situaţia în care în contul curent se înregistrează disponibilităţi provenite din activităţile creditate. a condiţiilor de păstrare. garanţiile asiguratorii. Credit global de exploatare Este un credit pe termen scurt. Durată creditare: Maxim 90 zile. fără a fi achitate cât şi stocurile care urmează a fi aprovizionate de agenţii economici pe bază de contracte ferme cu desfacere asigurată. destinate finanţării stocurilor sezoniere de materii prime şi produse (produse agricole. inspectorii de credite vor analiza şi verifica la faţa locului existenţa stocurilor sezoniere. pe lângă alte tipuri de garanţii. ocazionate de activitatea de export: aprovizionări cu materii prime şi materiale. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se pot acorda şi pentru stocurile care au fost aprovizionate deja în perioada precedentă. conservare şi gestionare a acestora. precum şi dacă stocurile şi cheltuielile respective au mai făcut sau nu obiectul altor credite. tip revolving destinat acoperirii ansamblului nevoilor de exploatare ale persoanelor juridice. până la scadenţa stabilită în contract). fără a depăşi 12 luni de la constituire). dacă cheltuielile s-au efectuat sau sunt îndeplinite condiţiile pentru a se efectua. energie etc. calitatea acestora. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. în vederea realizării de produse cu 48 . destinat finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere Sunt credite pe termen scurt. asigurarea desfacerii prin contracte şi comenzi ferme. în scopul realizării şi finalizării producţiei de mărfuri. îndeplinirea condiţiilor de rambursare. situaţia contractelor şi comenzilor ferme de desfacere. b. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) Durată creditare: se acordă pe termen de maxim 12 luni. agroalimentare. executării de lucrări şi prestării de servicii. fără a depăşi 12 luni de la acordarea iniţială Garantare: Se va garanta în mod obligatoriu. Credit pentru export Este un credit pe termen scurt. combustibili.Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 180 de zile Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare.

etc. producţie.). Acordarea creditelor pentru export va fi condiţionată de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplată. plăţile şi încasările au caracter de permanenţă. • • • • Se acordă agenţilor economici care: înregistrează performanţe financiare corespunzătoare şi au un serviciu bun al datoriei. contracte etc. condiţiile şi graficul de livrare. cu condiţia ca soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat. în favoarea beneficiarului de credit. comerţ. Creditele se pot acorda numai după prezentarea comunicării de la o societate bancară din ţară sau străinătate. agreată de bancă. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). e. efecte de comerţ avalizate de bănci agreate de bancă. dispun de un capital social vărsat de cel puţin 10 milioane lei şi. după caz. unităţile bancare teritoriale vor solicita Compartimentului operaţiuni valutare şi relaţii de corespondent informaţii asupra bonităţii partenerilor externi. sau a unor subactivităţi. au o situaţie financiară corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate determinaţi potrivit normelor metodologice. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. etc. Incasso-ul documentar se va accepta ca modalitate de plată dacă din analiza efectuată rezultă că între parteneri sunt relaţii de colaborare tradiţionale şi nu au existat situaţii de întârziere sau neefectuare a plăţii. Linii de credite Sunt credite pe termen scurt. proiecte. preţul mărfii în valută la valoarea CIF sau FOB. desfacere.desfacere asigurată la export. modalitatea şi termenele de plată. care fac obiectul creditului solicitat. Durată creditare: Se acordă pe termen de maxim 12 luni. prin natura activităţii desfăşurate. a deschiderii acreditivului de export irevocabil. în funcţie de nevoile acestuia. 49 . Banca oferă clientului fonduri utilizabile în mod fracţionat.. sunt clienţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută de regulă prin bancă. Încasarea valutei aferente exporturilor pentru care s-au primit credite de export şi operaţiunile de transformare a acesteia în lei să se facă prin conturi deschise la bancă. în limita unui nivel global de credit. care prin natura lor se desfăşoară şi se evidenţiază distinct. În cazul în care clientul solicită acordarea de credite necesare realizării de produse contractate la export pentru care acreditivul urmează să fie deschis ulterior. pe toată perioada de creditare. În acest scop. atunci când banca consideră necesar. Agenţii economici solicitanţi să aibă contul curent şi valutar deschise la bancă şi să deruleze activitatea prin aceste conturi. scrisoare de garanţie bancară etc. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor” Prevederi suplimentare: Se acordă cu condiţia existenţei contractelor de export sau comenzile ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari. de către EXIMBANK sau orice alte instituţii specializate din ţară.). destinat finanţării de ansamblu a activităţii curente de aprovizionare. Asigurarea împotriva riscului de ţară este obligatorie pentru contractele de export încheiate cu parteneri din alte ţări. banca poate onora astfel de cereri dacă în contractele de export este precizată o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv. tip revolving. sau alte forme de plată garantate bancar (scrisoare de garanţie bancară. cu excepţia celor din categoria “A” nominalizate de Banca Naţională a României. din care să rezulte: cantitatea şi felul mărfii.

f.Volumul utilizărilor din deschideri de credite permanente (liniilor de credite). În situaţia în care aportul propriu al solicitantului la valoarea totală a investiţiei. la data solicitării creditului. Prevederi Suplimentare: Se pot acorda. Garanţiile de la literele a-c sunt obligatorii. tehnică de calcul. indiferent de sumă. valoarea efectului. respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont (ex. se determină în funcţie de cifra de afaceri şi durata medie de încasare a clienţilor. g. De asemenea.) se va rambursa creditul utilizat.. instalaţii tehnologice. În cazul investiţiilor se finanţează cel mult 85% din valoarea proiectului de investiţie. banca pune la dispoziţia posesorului creanţei. cu aprobarea Centralei băncii. mijloace de transport etc. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. Este interzisă acordarea de credite în valută pentru rambursarea împrumuturilor în lei. respectiv 10 ani (termen lung). pentru preluarea unor linii de credite contractate la alte bănci numai cu aprobarea Centralei băncii. Durată creditare: Perioada de creditare este de 6 luni (12 luni pentru clienţii importanţi ai băncii cu CA anuală de peste 100 miliarde lei). Prevederi suplimentare: În mod excepţional banca poate acorda astfel de credite în valută agenţilor economici care nu au activităţi de export şi deci nu realizează încasări valutare. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. banca poate finanţa 100% aceste importuri. în limita disponibilităţilor din contul curent. Maxim 85% din valoarea de intrare. comisioane. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). Credite in valuta Creditele pe termen mediu şi lung se pot acorda clientelei pentru finanţarea următoarelor acţiuni care privesc activitatea de investiţii productive: • modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. fie în numerar. Durată creditare: Se acordă pe o perioadă de până la 5 ani (termen mediu). în schimbul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin). Nu se acordă credite în valută pentru efectuarea de operaţiuni speculative pe seama diferenţelor de curs sau de dobândă între leu şi/sau alte valute. în cazul creditării de ansamblu a activităţii curente. Zilnic. • efectuarea oricăror altor cheltuieli legate strict de realizarea şi darea în exploatare a investiţiilor productive. la cererea clienţilor băncii. la sfârşitul zilei lucrătoare. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. în mod excepţional. utilaje. Credite de scont Scontul reprezintă operaţiunea prin care. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. rambursări rate credite.: investiţii. la propunerea sucursalelor. dar fără a se depăşi 12 luni de la prima acordare. mai puţin agio (taxa de 50 . se pot acorda credite preluarea unor credite contractate la alte bănci. • retehnologizarea proceselor de producţie. • alte proiecte de investiţii. este realizat în proporţie de cel puţin 15%. pentru importurile de completare. penalităţi etc. fie în natură. dobânzi. • achiziţionarea din import de maşini. se poate prelungi pe noi perioade de creditare.

pentru care prin scontare. Durată creditare: Se acordă pe termen de 12 luni. de felul celor prevăzute la capitolul “Garanţiile creditelor”. aceasta este agreată de Romexterra Bank SA. pentru preluarea unor credite pe termen scurt pentru echipament contractate la alte bănci. aceste analize vor fi efectuate de unitatea bancară teritorială la care debitorul are deschis contul. plăteşte la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub formă de avans (maxim 60%). h. aceasta având obligaţia. de regulă. conform contractului încheiat. Ca o condiţie prealabilă a acordării creditelor de factoring. inspectorii de credite vor analiza situaţia economico financiară. iar diferenţa la o anumită dată viitoare după prezentare .scont şi comisioanele aferente). trebuie cheltuit înainte de punerea la dispoziţie a creditului. cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit de Centrala băncii pe fiecare debitor Durată creditare: Maxim 180 zile. Garantare: Se garantează cu însăşi creanţele (facturile) respective. i. Garantare: Vor fi garantate cu garanţii acoperitoare. fără a aştepta scadenţa efectului respectiv. Prevederi suplimentare: Se pot acorda aprobarea Centralei băncii. iar expunerea faţă de această bancă se încadrează în limita de risc stabilita.mai puţin agio. Prevederi suplimentare: În vederea acceptării debitorilor. care prin operaţiunea de factoring revin direct băncii care le-a preluat. iar termenul de la emitere a facturilor până la scadenţă să nu fie mai mare de 180 de zile calendaristice. indicatorii de bonitate. Durată creditare: Intervalul de timp dintre momentul prezentării la scont şi scadenţa titlului nu trebuie să depăşească 12 luni. la propunerea sucursalelor. drepturile de creanţă izvorâte din acestea. Credite de factoring Factoringul este operaţiunea prin care clientul denumit “aderent” transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale. de a asigura încasarea creanţelor aderentului. revin direct băncii care le-a scontat. 51 . diferenţa reprezentând aportul propriu al agentului economic care. în mod excepţional. Credite pe termen scurt pentru echipamente Se acordă agenţilor economici pentru acoperirea temporară a decalajului dintre resursele proprii şi cheltuielile pentru finanţarea investiţiilor productive (corporale şi necorporale). către bancă. pe baza documentelor primite. facturile nu sunt refuzate la plată sau în litigiu. pe calea girului. asumându-şi riscul de neplată a acestora. dacă produsele au fost executate şi livrate efectiv. numai cu. Garantare: Se garantează cu însăşi titlurile respective. În cazul debitorilor care sunt clienţi ai Romexterra Bank SA. Banca. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow). precum şi aspectele nefinanciare ce caracterizează activitatea acestora. Volumul creditului se determină pe baza documentaţiei prezentate de agentul economic şi a analizei fluxului de lichidităţi (cash-flow) fără a depăşi 85% din valoarea totală a investiţiei. titlul va putea fi admis la scont numai dacă este avalizat de societatea bancară ce-l deserveşte pe tras. cu o perioadă de graţie de maxim 3 luni. inspectorii de credite vor trebui să se asigure de realitatea operaţiunilor economice aflate în spatele facturilor respective. Prevederi suplimentare: În situaţia în care trasul (acceptantul) este client al altei societăţi bancare. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investiţii sau pe obiective de investiţii. denumită “factor”. În cazul debitorilor clienţi ai altor societăţi bancare. vor fi acceptaţi numai cei pentru care s-a eliberat o scrisoare de garanţie bancară. Volumul creditului se calculeza in funcţie de documentaţia prezentată.

• alte garanţii acceptate de bancă (dacă este cazul). • achiziţionarea de maşini. j. 52 . producţie şi de reproducţie şi alte asemenea. încheiate între societatea de leasing şi una din societăţile de asigurare agreate de bancă. credite pe termen scurt şi mediu pentru achiziţionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate cu utilizatorii. la cererea clienţilor săi. societăţi şi instituţii financiare specializate în desfăşurarea activităţii de leasing. Se mai pot acorda pentru: • acoperirea cheltuielilor privind efectuarea. precum şi de piese de schimb ca primă dotare la noile obiective de investiţii. • cesiunea în favoarea băncii a creanţelor pe care împrumutatul le are de încasat de la utilizator. Volumul creditului reprezinta maxim 85% din valoarea de intrare. instalaţii şi alte active fixe. a probelor tehnologice. respectiv preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing de către societăţile de leasing. • achiziţionarea de către beneficiarul de investiţii a unor materiale speciale. potrivit legii. modernizarea. animale de muncă. • alte proiecte de investiţii. conform contractului de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj. • gaj fără deposedare asupra bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing. Credite pentru activitatea de leasing Banca poate acorda. Durată creditare: Se acordă pe termen scurt (cel mult 1 an) şi mediu (cel mult 5 ani). Prevederi suplimentare: Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing vor fi asigurate în mod obligatoriu cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii. utilaje. dezvoltarea spaţiilor şi capacităţilor existente. Garantare: • poliţa de asigurare privind riscul de neplată a ratelor de leasing. • amenajarea. Pentru autoturisme se va încheia poliţă de asigurare – FULL CASCO.indiferent de sumă. cu cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea băncii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful