Sunteți pe pagina 1din 5

Tematica pentru gradul ID are la baza:

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
679/28.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NT-DPE-01/2004), aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-
01/2004, aprob 17417t1919r ate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale,
aprobat prin HG nr. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
presedintelui ANRGN nr. 1342/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara
activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin
Decizia presedintelui ANRGN nr. 1342/2004 publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr.
1231/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/30.09.2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN si
a Ministerului Industriei si Resurselor nr. 616/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 438/24.06.2002;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata
angro, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1304/2006, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1014/20.12.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la
consumatorii captivi, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 665/2005, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/29.09.2005.
Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin
Hotarârea de Guvern nr. 1043/2004, publicata în Monitorul Oficial al României nr.
693/02.08.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematica pentru gradul de autorizare IIDA si IIDB are la


baza:

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
679/28.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NT-DPE-01/2004), aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-
01/2004, aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale,
aprobat prin HG nr. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
presedintelui ANRGN nr. 1342/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara
activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin
Decizia presedintelui ANRGN nr. 1342/2004 publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr.
1231/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/30.09.2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN si
a Ministerului Industriei si Resurselor nr. 616/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 438/24.06.2002;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata
angro, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1304/2006, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1014/20.12.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la
consumatorii captivi, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 665/2005, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/29.09.2005.

Tematica pentru gradul de autorizare IIID are la baza:

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
679/28.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NT-DPE-01/2004), aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DE-
01/2004, aprobate prin Ordinul nr. 58/4.02.2004, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 173/27.02.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
presedintelui ANRGN nr. 1342/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr.
1231/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/30.09.2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Tematica pentru gradul de autorizare IT are la baza:

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
679/28.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si
de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1220/2006,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960/29.11.2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale,
aprobat prin HG nr. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
presedintelui ANRGN nr. 1342/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara
activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin
Decizia presedintelui ANRGN nr. 1342/2004 publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr.
1231/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/30.09.2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN si
a Ministerului Industriei si Resurselor nr. 616/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 438/24.06.2002;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata
angro, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1304/2006, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1014/20.12.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la
consumatorii captivi, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 665/2005, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/29.09.2005.
Regulamentul privind accesul la sistemul national de transport al gazelor naturale,
aprobat prin Hotarârea de Guvern nr. 1043/2004, publicata în Monitorul Oficial al României
nr. 693/02.08.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, aprobat prin
Hotarârea de Guvern nr. 1043/2004, publicata în Monitorul Oficial al României nr.
693/02.08.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de
transport gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 52/2001, publicata
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis/26.01.2001;

Tematica pentru gradul de autorizare IIT are la baza:

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
679/28.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si
de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1220/2006,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960/29.11.2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale,
aprobat prin HG nr. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
presedintelui ANRGN nr. 1342/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr.
1231/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/30.09.2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN si
a Ministerului Industriei si Resurselor nr. 616/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 438/24.06.2002;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata
angro, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1304/2006, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1014/20.12.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la
consumatorii captivi, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 665/2005, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/29.09.2005.
Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de
transport gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 52/2001, publicata
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis/26.01.2001;

Tematica pentru gradul de autorizare IIIT are la baza:

Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
679/28.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si
de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1220/2006,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960/29.11.2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Regulamentul pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
presedintelui ANRGN nr. 1342/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1017/04.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr.
1231/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/30.09.2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de
transport gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 52/2001, publicata
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis/26.01.2001;
Normativ departamental privind întretinerea si reparatia capitala a conductelor
colectoare si de transport gaze naturale – ND 900/3783 ed. 1983;
Instructiuni tehnice privind reviziile tehnice , reparatiile curente la SRM-uri si modul
de lucru pe ocolitoarele acestora, elaborator E.C.M.G.N. Medias- martie 1998;