Sunteți pe pagina 1din 49

FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GALATI

GLANDELE ENDOCRINE
(IV)

PROF.DR. NECHITA AUREL


Ovarul
Este organ pereche, cu rol de glandă mixtă:
exocrină(produce ovule) şi endocrină(secretă
estrogen(foliculină) şi progesteronul(luteină)).
Are formă ovoidă, greutate de 6-8g, suprafaŃa netedă
inainte de pubertate şi cu cicatrici sau proeminenŃe în
perioada de fertilitate.
Ovarul este învelit de epiteliu cubic simplu şi Ńesut
conjunctiv(albugineea).
Sub acestea se află zona medulară centrală şi zona
corticală periferică.
SubstanŃa medulară are Ńesut conjunctiv, vase, fibre
vervoase, etc.
SubstanŃa corticală conŃine foliculi ovarieni în diferite
faze evolutive şi Ńesut conjunctiv.
Foliculii ovarieni primordiali sunt alcătuiŃi dintr-o celulă
mare sferică, centrală numită ovocit şi dintr-un strat de
celule mici turtite situat la periferie, numite celule
foliculare. La naştere în ambele ovare sunt 400000-500000
foliculi primordiali. Numai 300-400 evoluează(câte unu
lunar), restul involuează.
Foliculii ovarieni primari reprezintă un stadiu mai evoluat
al foliculilor primordiali. Ei diferă de cei primordiali numai
prin forma celulelor foliculare(granuloase).

Foliculii preantrali au ovocitul înconjurat de o substanŃă


amorfă învelită de mai multe straturi de celule
foliculare. Acestea alcătuiesc membrana foliculară sau
granuloasă.

Foliculii antrali(secundari sau cavitari) au mai multe


stadii: foliculi cu antru mic şi cu antru mare. Ovocitul
este situat periferic şi este înconjurat de zona pellucidă
cu rol trofic. La periferia folicului antral se formează teaca
internă şi externă.
Teaca internă secretă estrogenii sub influenŃa
hormonului luteinizant(LH).
Teaca externă are structură conjunctivă. Majoritatea
foliculilor antrali(secundari) involuează.
Numai un folicul secundar evoluează şi se transformă în
folicul terŃiar(matur, de Graaf).
Foliculul matur este o veziculă situată lângă suprafaŃa
ovarului. Ovulul din interior este expulzat la exterior prin
ovulaŃie, fiind captat de trompele uterine. Restul folicului
matur se transformă în corp galben cu funcŃie
endocrină(secretă progesteron si estrogen).

Există 2 tipuri de corp galben: menstrual (periodic) şi de


sarcină. Corpul galben periodic se formează în fiecare lună,
de la pubertate până la menopauză şi are o existenŃă de 10
zile. Corpul galben de sarcină se formează dacă ovulul a fost
fecundat. El persistă în primele 3 luni de sarcină.

Corpul alb reprezintă cicatricea care înlocuieşte corpul


galben când acesta involuează. Este periodic şi de sarcină.
Ciclul ovarian
Ciclul ovarian tipic are 28 zile şi conŃine trei faze
consecutive : foliculară, ovulatorie şi luteală. Există
cicluri ovariene mai lungi sau mai scurte, dar singura fază
constantă este cea luteală(sunt 14 zile între ovulaŃie şi
sfârşitul ciclului).
1.Faza foliculară este perioada când foliculul creşte
începând din ziua 1 până în ziua a zecea a ciclului.
Celulele pavimentoase din jurul ovocitului foliculului
primordial se transformă în celule cubice. În acest moment
se formează foliculul primar. Ovocitul primar creşte în
dimensiuni iar celulele foliculare(granuloase) cresc în
dimensiuni şi formează zona granuloasă(o capsulă în jurul
ovocitului). Celulele conjunctive ovariene formează o
capsulă fibroasă numită teacă foliculară.
În timpul creşterii în dimensiuni a folicului se petrec trei
evenimente: celulele tecale şi granuloase secretă
estrogeni, în centrul celulelor granuloase începe să se
formeze un spaŃiu cu lichid numit antrum iar celulele
granuloase secretă o substanŃă care formează zona
pellucida(o membrană transparentă în jurul ovocitului).
Femeia adultă are în ovare mai mulŃi foliculi în diferite stadii
de dezvoltare. De obicei unul singur devine dominant şi
urmează calea maturizării. CeilalŃi involuează şi se
transformă în foliculi atrezici.
2.Faza ovulatorie începe după minim zece zile de creştere
foliculară(zilele 11-14) şi culminează cu ovulaŃia. Foliculul
este matur(folicul de Graaf) şi se îndreaptă spre
suprafaŃa externă a ovarului. Antrumul folicular este mare şi
plin cu lichid, în timp ce ovocitul şi celulele granuloase sunt
la periferie.
Prin meioză, ovocitul primar se transformă în ovocit
secundar şi primul globul polar care este liminat între
zona pellucidă şi membrana celui ovocitului secundar unde
se divide în globuli polari şi apoi dispare.

În acest moment poate avea loc ovulaŃia.


Prin ruperea peretelui folicular din zona peretelui ovarian,
foliculul secundar este expulzat în cavitatea peritoneală
împreună cu lichidul antral.
Zona granuloasă din jurul ovocitului din acest moment se
numeşte corona radiată.
3.Faza luteală durează din ziua 14 până în ziua 28.
După expulzia ovocitului şi a lichidului antral, antrul folicular
se umple cu sânge. Celulele foliculare rămase se multiplică
şi formează în final corpul galben care are secreŃie
endocrină(progesteron şi putin estrogen).
Daca ovocitul nu a fost fecundat, corpul galben
degenerează în 10 zile, secreŃia endocrină încetează şi se
transformă în corp albicans.
Dacă ovocitul secundar a fost fecundat se formează al
doilea globul polar şi embrionul iniŃial iar corpul galben
persistă(corp galben de sarcină) în timp ce placenta preia
rolul de secreŃie hormonală.
Reglarea ciclului ovarian
În timpul copilăriei ovarul se dezvoltă şi secretă cantităŃi
mici de estrogeni care inhibă eliberarea de hormon
eliberator de gonotropine GnRH(din hipotalamus).
În apropierea pubertăŃii, hipotalamusul devine mai putin
sensibil la estrogeni şi începe să elibereze GnRh care va
stimula secreŃia de FSH şi LH hipofizări ce vor acŃiona pe
ovare. Nivelul FSH-ului şi LH-ului continuă să crească câŃiva
ani, dar ciclurile feŃei la pubertate sunt anovulatorii. În
acest timp apare prima menstruaŃie(menarha). În primii
1-2 ani dupa menarhă, ciclurile sunt tot anovulatorii.
Creşterea foliculului şi maturizarea ovocitului sunt realizate
sub controlul FSH-ului, LH-ului şi estrogenilor.
În ziua întâi a ciclului ovarian, creşte nivelul de GnRH
hipotalamic. Aceasta determină stimularea producerii de
FSH şi LH de către hipofiza anterioară. FSH-ul şi LH-ul
stimulează creşterea foliculară. Numai anumiŃi foliculi
sunt sensibili la acesti hormoni, mecanismul de selecŃie şi
acŃiune nefiind pe deplin cunoscut. În timpul creşterii
foliculare, sub acŃiunea hormonilor gonadotropi începe
secreŃia de estrogeni. LH-ul acŃionează pe celulele tecale
foliculare şi determină secreŃia de androgeni. Aceştia
migrează spre membrana bazală a celulelor granuloase unde
se transformă în estrogeni sub acŃiunea FSH-ului. Doar o
cantitate mică de androgeni ajunge în sânge, restul se
transformă în estrogeni.
Creşterea mică a nivelului de estrogeni în plasmă
acŃioneaza prin feed-back negativ asupra hipofizei
anterioare şi hipotalamusului, determinând scăderea
producŃiei de FSH si LH.
Creşterea mare a nivelului de estrogeni are efecte opuse,
acŃionând prin feed-back pozitiv pe hipofiză şi
hipotalamus. Efectele sunt creşterea bruscă a nivelului
de LH(şi uneori de FSH), acŃiunea având loc în mijlocul
ciclului.
LH-ul stimulează maturarea ovocitului primar şi
transformarea în ovocit secundar, precum şi ruperea
peretelui ovarin însoŃită de ovulaŃie în ziua a 14 a ciclului.
Rolul FSH-ului în acest proces este necunoscut. La putin
timp după ovulaŃie, nivelul estrogenilor începe să scadă.
LH-ul mai stimulează formarea corpului galben şi-l
stimulează să producă progesteron şi o cantitate mică
de estrogeni.
Creşterea nivelului de progesteron şi estrogen din
sânge acŃionează prin feed-back negativ asupra hipofizei
anterioare, determinând scăderea eliberării de FSH şi
LH. Datorită scăderii de gonadotropine hipofizare,
dezvoltarea foliculilor în faza luteala este inhibată,
impiedicând ovulaŃia altui folicul.
Datorită scăderii nivelului de LH, corpul galben nu mai este
stimulat, ceea ce determină degenerarea lui şi
transformarea în corp alb. Concomitent scade brusc
nivelul de estrogeni şi progesteron sanguini, ceea ce
marchează sfârşitul ciclului menstrual(zilele 26-28).
Scăderea estrogenilor şi progesteronului deblochează
secreŃia de FSH şi LH de către hipofiză, ceea ce determină
începerea unui nou ciclu ovarian.
Rolurile estrogenilor sunt:
1. stimulează dezvoltarea organelor sexuale
feminine, mucoasei uterine, glandelor mamare,
caracterelor sexuale secundare
2. anabolism proteic
3. anabolism lipidic şi depunerea de grăsime
4. stimulează osteoblastele şi creşterea oaselor la
pubertate, DAR osifica si cartilajele de crestere,
determinand oprirea cresterii. creşte vascularizaŃia
tegumentului
5. creşte absorbŃia de apă şi sodiu la rinichi
Rolurile progesteronului sunt:
1. facilitează fixarea ovulului fertilizat la nivelul
endometrului uterin
2. scade frecvenŃa contracŃiilor uterine la uterul
gravid
3. proliferează celulele de la nivelul lobulilor şi acinilor
glandulari mamari, pregătind glanda mamară pentru
secreŃia lactată
4. stimulează catabolismul proteinelor
5. creşte secreŃia renală de apă şi sodiu prin
competiŃie cu aldosteronul
6. creşte excitabilitatea centrilor cardio-respiratori şi
termoreglatori, determinând stimularearespiraŃiei,
pulsului şi creşterea temperaturii matinale cu max.1grad
C.
Reglarea secreŃiei ovariene se face de către
hipotalamus(LHRH) şi hipofiza(FSH şi LH). Estrogenii prin
feed-back negativ şi pozitiv reglează secreŃia de FSH.
Progesteronul stimulează secreŃia de LH.
LHRH reglează secreŃia ambilor hormoni hipofizari.
2.Uterul
Este un organ cavitar (conŃine cavitatea uterină)
musculos nepereche, situat între vagin şi trompele uterine
şi între rect şi vezica urinară.

Are un corp uterin(superior, care prezintă superior


fundul uterin) şi un col uterin (inferior).
Colul prezintă o zonă supravaginală şi una
intravaginală(cervix).

Istmul este situat intre corp şi col.


Uterul prezintă 3 tunici: mucoasă(endometru),
musculară(miometru) şi seroasă(perimetru).
Perimetrul este alcătuit din peritoneul visceral ce acoperă
uterul.
Miometrul este alcătuit din fibre musculare netede
dispuse în trei straturi cu dispoziŃii circulare,
longitudinale şi oblice.
Endometrul are structura diferită în funcŃie de fazele
ciclului menstrual. Este format din epiteliu cilindric
unistratificat ciliat sau pavimentos pluristratificat(la
nivelul colului uterin intravaginal) precum şi din corion cu
glande tubuloase.
Endometrul prezintă un strat funcŃional şi unul bazal.
Stratul bazal conŃine glandele uterine şi asigură
refacerea mucoasei uterine. Corionul conŃine vase de
sânge.
Arterele uterine se ramifică în artere arcuate care se
ramifică în artere radiale ce intră în miometru. Arterele
radiale intră în endometru şi se ramifică în artere drepte
şi artere spirale.Arterele drepte aparŃin stratului
bazal.Arterele spirale urcă şi ajung în stratul
funcŃional. Datorită spasmului arterelor spirale se produce
menstruaŃia.
Sub acŃiunea hormonilor, endometru prezintă modificări
ciclice lunare care sunt cunoscute drept ciclu uterin sau
ciclu menstrual.
Ciclul uterin şi relaŃia cu ciclul ovarian
În timpul ciclului menstrual(uterin) mucoasa uterină este
receptivă pentru implantarea embrionului, dar acest
fenomen este valabil numai o perioada limitată de
timp(şapte zile dupa ovulaŃie).
Se poate spune că ambele cicluri(ovarian şi uterin) se
desfăşoară pe decursul a 28 zile, ovulaŃia fiind cu
paisprezece zile inainte de inceperea ciclului urmator.

În zilele 1-5 ale ciclului menstrual se desfăşoară faza


menstruală. Jumătatea superioară funcŃională a
endometrului se elimină de pe peretele uterin, acest proces
fiind însoŃit de o sângerare (50-150 ml) produsă de
spasmul arteriolar uterin care durează 3-5 zile.
Peretele endometrial şi sângele eliminat, formează fluxul
menstrual. În timpul fazei menstruale, foliculul
secundar(antral) începe să secrete estrogeni.

În zilele 6-14 ale ciclului menstrual se desfăşoară faza


proliferativă. Sub influenŃa creşterii nivelului sanguin de
estrogeni, endometrul este refăcut începând de la
stratul bazal.
Glandele tubulare endometriale reprezintă sediul
refacerii endometrului funcŃional, procesul fiind însoŃit şi de
creşterea numărului de artere spiralate. Mucoasa
devine densă dar catifelată şi bine vascularizată. Estrogenii
determină formarea de receptori pentru progesteron,
pregătind celulele endometriale pentru acŃiunea
progesteronului.
În mod normal, mucusul situat la nivelul canalului cervical
uterin este dens şi lipicios.

Creşterea nivelului de estrogeni din faza proliferativă,


determină subŃierea mucusului şi formarea de cristale şi
canale care facilitează trecerea spermei din vagin în uter.

OvulaŃia se desfăşoară la finalul fazei proliferative şi se


produce sub influenŃa creşterii descărcării bruşte a Lh-ului
de către hipofiza anterioară.
În zilele 15-28 ale ciclului menstrual se desfăşoară faza
secretorie. Sub influenŃa progesteronului produs de
către corpul galben, arterele spiralate se încolăcesc iar
stratul funcŃional al endometrului se transformă în
mucoasă secretorie.
Glandele tubuloase endometriale cresc în dimensiuni şi
încep să secrete glicogen în cavitatea uterină. Rolul
glicogenului este de a forma un mediu nutritiv pentru
embrion în momentul implantării în endometru.
Creştera nivelului de progesteron determină
transformarea mucusului cervical din forma diluată într-o
formă vâscoasă(dopul cervical). Această modificare a
structurii mucusului cervical împiedică pătrunderea
intrauterină a noi spermatozoizi şi faciliteaza implantarea
embrionului.
Dacă fecundarea nu s-a produs, corpul galben începe să
degenereze spre sfârşitul fazei secretorii, în timpul scăderii
nivelului de Lh din sânge.

Scăderea nivelului de progesteron are repercursiuni la


nivelul endometrului şi determină spasmul arterelor
spiralate. Acest fapt este urmat de hipoxie locală şi de
scăderea nivelului substanŃelor nutritive care ajung la
endometru.
Celulele endometriale încep să moară. Din ele se elimină
enzime lizozomale în cavitatea uterină, ceea ce determină
autodigestia stratului funcŃional endometrial şi
începerea menstruaŃiei în ziua a 28-a a ciclului.
CICLUL MENSTRUAL
Faza Faza Faza
Faza
menstruala proliferativa menstruala
secretorie

Vase
sanguine
Strat Endometrial

Glande endometriale
endometri
ale
i
s nal
tio
nc
Fu

Bazal
1 4 14 28 1
Ziua
Relatia ciclu uterin-ciclu ovarian
Primary SecondarMature Corpus Corpu Corpus
follicles y follicle follicle hemorrhagicu s albicans
m luteu
m

Estrogens & Progesterone

Estrogen
Endometrial Strata

Estrogens and
progesteron
i

e withdrawal
s nal
tio
nc
Fu

Basalis
1 4 14 28 1
Days
Menstru Proliferativ Secretor Menstru
al Phase e Phase y Phase al Phase
FIZIOLOGIA TESTICULULUI
parului
REGLAREA SECRETIEI DE TESTOSTERON
SINDROMUL ADIPOSOGENITAL

S-ar putea să vă placă și