Sunteți pe pagina 1din 2

Listă control - identificare pericole construcţii

Există pericole la locul de muncă – dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în
situaţia în care răspunsul corect este NU
Există pericole la locul de muncă – dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu NU în
situaţia în care răspunsul corect este DA
Lista de control este numai un exemplu, ea nu acoperă toate situaţiile posibile în care există
pericole.

1. Pot ajunge lucrătorii, la locul lor de muncă, în condiţii de securitate?


2. Este şantierul îngrădit, astfel încât publicul să nu aibă acces?
3. Există măsuri care se aplică în scopul protejării publicului (de ex. pentru persoanele care
trec pe lângă zona de lucru)?
4. Sunt căile de circulaţie bine curăţate şi iluminate?
5. Sunt vehiculele echipate cu alarme de avertizare pentru mersul cu spatele?
6. Este şantierul bine organizat?
7. Este şantierul iluminat corespunzător?
8. Indicatoarele de securitate sunt amplasate corespunzător (de ex. privind căile de
circulaţie, personal autorizat)?
9. Dotările sociale prevăzute pentru lucrători sunt suficiente? (vestiare, duşuri etc.)
10. Este asigurat un spaţiu pentru servirea mesei? (cantină etc.)
11. Există dotări pentru prim ajutor? Se asigură supravegherea stării de sănătate?
12. S-a efectuat instruirea lucrătorilor cu privire la manipularea manuală a maselor în
condiţii de securitate?
13. Există echipament de ridicat pentru manipularea sarcinilor grele?
14. Se cunoaşte poziţia cablurilor electrice (subterane sau aeriene) existente?
15. Există locuri de muncă în care se folosesc linii electrice sub tensiune?
16. Sunt sistemele şi echipamentele electrice verificate şi întreţinute periodic de persoane
competente?
17. Montarea, demontarea şi modificarea schelelor se realizează de personal competent?
18. Lucrătorii verifică schelele în mod periodic?
19. Scările mobile sunt utilizate numai pentru lucrări uşoare, de scurtă durată, sau atunci
când nu există altă posibilitate?
20. Cunosc lucrătorii condiţiile de utilizare sigură a scărilor mobile?
21. Este lăţimea zonei de lucru pe schele mai mare decât lăţimea minimă admisă?
22. Lifturile şi macaralele au fost instalate corect şi verificate de persoane competente?
23. Folosesc lucrătorii sisteme de protecţie şi centuri de siguranţă pentru lucru la înălţime?
24. Există măsuri de prevenire aplicate pentru evitarea căderii lucrătorilor şi obiectelor?
25. Personalul care lucrează pe şantier poartă echipament individual de protecţie
corespunzător (de ex. încălţăminte şi cască de protecţie)?
26. Sunt utilizate măsuri de prevenire corespunzătoare în scopul prevenirii sau reducerii
expunerii la pulberi (de ex. de lemn, ciment şi siliciu)?
27. Sunt utilizate măsuri adecvate de prevenire sau reducere a expunerii la zgomot şi
vibraţii?
28. Sunt echipamentele corespunzător întreţinute pentru a funcţiona în condiţii de
securitate?
29. Sunt dispozitivele de securitate ale maşinilor în stare de funcţionare (de ex. semnale
sonore, protectori)?
30. Sunt utilizate sistemele de protecţie a excavaţiilor pentru reducerea riscului de
prăbuşire?
31. Personalul de deservire a vehiculelor şi instalaţiilor este instruit în mod corespunzător?
32. Sunt informaţi toţi angajaţii, clar şi pe înţelesul tuturor, cu privire la riscurile existente
şi la măsurile de prevenire adoptate?