Sunteți pe pagina 1din 11

3.3.

FUNCŢII

1.1.1. FUNCŢIILE APLICAŢIEI EXCEL


Pentru a introduce funcţia indiferent de tipul acesteia se apelează funcţia Function existentă în
meniul Insert.

Această funcţie va deschide fereastra Paste Function din care vă alegeţi domeniul din care face
parte funcţia respectivă.

După alegerea funcţiei dorite apăsaţi butonul OK. Pe ecran va apărea o fereastră în care vi se cere
să introduceţi fie o anumită serie, fie un anumit argument.
O altă modalitate de apelare a funcţiei este posibilă prin apăsarea butonului din bara de
instrumente a aplicaţiei.
Biblioteca de funcţii Excel conţine următoarele clase de funcţii:
1. Matematice
2. Statistice
3. Logice
4. Texte
5. Căutare
6. Informare
7. Date calendaristice
8. Financiare
9. Inginereşti
10. Baze de date
1. FUNCŢII MATEMATICE
Se folosesc pentru calcule matematice şi trigonometrice
Nr.Crt Funcţia Valoare returnată
1. ABS() Întoarce valoarea absolută a unui număr. Valoarea absolută a unui
număr este numărul fără semnul său algebric.
2. MOD() Întoarce restul împărțirii unui număr la un împărțitor. Rezultatul are
același semn cu al împărțitorului.
3. INT() Rotunjește prin lipsă la cel mai apropiat număr întreg.
4. SQRT() Întoarce o rădăcină pătrată pozitivă.
5. ROUND() Rotunjește un număr la un număr specificat de cifre.
6. TRUNC() Trunchiază un număr la un întreg prin eliminarea părții zecimale a
numărului.
1. ABS(number)

2. MOD(number;divisor)
Number este numărul pentru care vreți să găsiți restul.
Divisor este împărțitorul.

3. INT(number)
Number este numărul real pe care doriți să îl rotunjiți prin lipsă la un întreg.

4. SQRT(number)
Number este numărul pentru care doriți rădăcina pătrată.

5. ROUND(number; num_digits)
Number este numărul care trebuie rotunjit.
Num_digits specifică numărul de cifre la care vreți să rotunjiți numărul.

6. TRUNC(number; num_digits)
2. FUNCŢII STATISTICE
Se folosesc pentru analize statistice pe serii de date din celule.
Nr.Crt Funcţia Valoare returnată
1. AVERAGE() Întoarce media aritmetică a argumentelor.
2. COUNT() Numără celulele care conțin numere și numerele dintr-o listă de
argumente. Utilizați COUNT pentru a obține numărul de intrări dintr-
un câmp numeric al unei zone sau matrice de numere.
3. MIN() Întoarce cel mai mic număr dintr-un set de valori.
4. MAX() Întoarce valoarea cea mai mare dintr-un set de valori.
5. SUM () Adună toate numerele dintr-o zonă de celule.
6. PRODUCT () Înmulțește toate numerele date ca argumente și întoarce produsul lor.
1. AVERAGE(number1; number2;…)
Number1, number2, ... sunt de la 1 până la 255 de argumente numerice pentru care calculați
media aritmetică.

2. COUNT(value1; value2;…)
Value1, value2, ... sunt de la 1 până la 255 de argumente care pot conține sau referi o varietate
de tipuri diferite de date, dar sunt numărate numai numerele.

3. MIN(number1; number2;…)
Number1, number2, ... sunt de la 1 până la 255 de numere pentru care vreți să găsiți valoarea
minimă.
4. MAX(number1; number2;…)
Number1, number2, ... sunt de la 1 până la 255 de numere pentru care vreți să găsiți valoarea
minimă.

5. SUM(number1; number2;…)
Number1, number2, ... sunt de la 1 până la 255 de numere pentru care vreți să găsiți valoarea
minimă.

6. PRODUCT(number1; number2;…)
Number1, number2, ... sunt de la 1 până la 255 de numere pentru care vreți să găsiți valoarea
minimă.
3. FUNCŢII LOGICE
Se folosesc pentru executarea calculelor şi a operaţiilor de formatare în funcţie de condiţiilogice.
Nr.Crt Funcţia Valoare returnată
1. IF() Întoarce o valoare dacă condiția specificată este evaluată la TRUE și o
altă valoare dacă este evaluată la FALSE.
2. AND() Întoarce TRUE dacă toate argumentele sale sunt TRUE; întoarce
FALSE dacă unul sau mai multe argumente sunt FALSE.
3. OR() Întoarce TRUE dacă cel puțin un argument este TRUE; întoarce
FALSE dacă toate argumentele sunt FALSE
4. NOT() Schimbă valoarea argumentului într-o valoare opusă. Utilizați NOT
atunci când vreți să vă asigurați că o valoare nu este egală cu o valoare
particulară.
5. TRUE() Întoarce valoarea logică TRUE.
6. FALSE() Întoarce valoarea logică FALSE.
1. IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)
Logical_test este orice valoare sau expresie care se poate evalua cu TRUE sau FALSE.
Value_if_true este valoarea întoarsă dacă logical_test este TRUE.
Value_if_false este valoarea întoarsă dacă logical_test este FALSE.

2. AND(logical1;logical2; ...)
Logical1, logical2, ... sunt de la 1 până la 255 de condiții pe care le testați și care pot fi TRUE
sau FALSE.

3. OR(logical1;logical2; ...)
Logical1, logical2, ... sunt de la 1 până la 255 de condiții pe care le testați și care pot fi TRUE
sau FALSE.

4. NOT(logical)
Logical este o valoare sau o expresie care poate fi evaluată ca TRUE sau FALSE.

5. TRUE(), FALSE()
4. FUNCŢII PENTRU ŞIRURI DE CARACTERE
Se folosesc pentru manipularea textelor
Nr.Crt Funcţia Valoare returnată
1. VALUE() Face conversia într-un număr a unui șir de text care reprezintă un
număr.
2. LEN() LEN returnează numărul de caractere dintr-un șir de text.
3. LEFT() LEFT returnează primul caracter sau primele caractere dintr-un șir
text, în funcție de numărul de caractere specificat.
4. MID() MID întoarce un anumit număr de caractere dintr-un șir de text,
începând din poziția specificată, pe baza numărului de caractere
specificat.
5. RIGHT() RIGHT întoarce ultimul caracter sau caractere dintr-un șir de text, pe
baza unui număr de caractere specificat.
6. REPT() Repetă textul de un număr de ori. Utilizați REPT pentru a umple o
celulă cu un număr de secvențe dintr-un șir text.
7. TRIM() Elimină toate spațiile din text, cu excepția spațiilor singulare dintre
cuvinte. Utilizați TRIM pe texte pe care la primiți din alte aplicații,
care pot avea spațiere neregulată.
8. LOWER() Face conversia tuturor literelor mari dintr-un șir de text în litere mici.
9. UPPER() Face conversia textului în majuscule.
10. PROPPER() Transformă în majusculă prima literă dintr-un șir de text și orice altă
literă din text care urmează după orice alt caracter în afară de o literă.
Face conversia tuturor celorlalte litere la litere mici.
11. CONCATENATE() Unește două sau mai multe șiruri text într-unul singur.
12. REPLACE() REPLACE înlocuiește o parte dintr-un șir de text, pe baza numărului
de caractere specificat, cu un alt șir de text.
13. FIND() Găsesc un șir text într-un al doilea șir text, apoi returnează numărul
poziției de început a primului șir text începând cu primul caracter al
celui de-al doilea șir text.
1. VALUE(text)
Text este un text cuprins între ghilimele sau o referință la o celulă care conține textul căruia vreți
să-i faceți conversia.

2. LEN(text)
Text este textul a cărui lungime vreți să o găsiți. Spațiile se numără ca și caracterele.

3. LEFT(text;number)
Text este șirul de text ce conține caracterele pe care le vom extrage.
Num_chars indică numărul de caractere pe care le va extrage LEFT.
4. MID(text;start_num;num_chars)
Text este șirul de text care conține caracterele pe care le extrageți.
Start_num este poziția din text a primului caracter pe care vreți să-l extrageți. Pentru primul
caracter din text, start_num este 1 și așa mai departe.
Num_chars specifică numărul de caractere ce trebuie extrase din text de funcția MID.

5. RIGHT(text;num_chars)
Text este șirul de text care conține caracterele pe care le extrageți.
Num_chars specifică numărul de caractere pe care le extrage RIGHT.

6. REPT(text;number_times)
Text este textul pe care vreți să-l repetați.
Number_times este un număr pozitiv care specifică de câte ori se repetă textul.

7. TRIM(text)
Text este textul din care se elimină spațiile.

8. LOWER(text)
Text este textul căruia vreți să-i faceți conversia în litere mici. LOWER nu modifică și
caracterele din text care nu sunt litere.

9. UPPERtext)
Text este textul căruia vreți să-i faceți conversia în majuscule. Text poate fi o referință sau un șir
de text.
10. PROPPER(text)
Text este un text inclus între ghilimele, o formulă care returnează un text sau o referință la o
celulă care conține textul pe care vreți să-l transformați parțial în majuscule.

11. CONCATENATE (text1;text2;...)


Text1, text2, ... sunt de la 2 până la 255 elemente de text care sunt unite într-un singur element
de text. Elementele de text pot fi șiruri de texte, numere sau referințe la celule singulare.

12. REPLACE(old_text;start_num;num_chars;new_text)
Old_text este textul în care vreți să înlocuiți unele caractere.
Start_num este poziția din old_text a unui caracter pe care vreți să-l înlocuiți cu new_text.
Num_chars este numărul de caractere din old_text pe care REPLACE le înlocuiește cu
new_text.
New_text este textul care va înlocui caracterele din old_text.

13. FIND(find_text,within_text,start_num)
Find_text este textul pe care doriți să-l găsiți.
Within_text este textul care conține textul pe care doriți să-l găsiți.
Start_num specifică caracterul la care se începe căutarea. Primul caracter din within_text este
caracterul numărul 1. Dacă omiteți start_num, se presupune că este 1.
5. FUNCŢII DE CĂUTARE
Se folosesc pentru căutarea unei valori în foaia de calcul
Nr.Crt Funcţia Valoare returnată
1. VLOOKUP() Caută o valoare în prima coloană a matricei unui tabel și returnează o
valoare în același rând dintr-o altă coloană a matricei tabelului.
2. HLOOKUP() Caută o valoare în primul rând al unui tabel sau a unei matrice de
valori, apoi întoarce valoarea în aceeași coloană dintr-un rând pe care-l
specificați pentru tabel sau pentru matrice. Utilizați HLOOKUP atunci
când valorile de comparat sunt localizate într-un rând situat peste
primul rând al unui tabel de date și doriți să le vedeți mai jos cu un
număr specificat de rânduri. Utilizați VLOOKUP atunci când valorile
de comparat se află într-o coloană din stânga datelor pe care vreți să le
căutați.
1. VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)
Lookup_value Valoarea de căutat în prima coloană a matricei tabel. Lookup_value poate fi o
valoare sau o referință. Dacă lookup_value este mai mică decât cea mai mică valoare din prima coloană a
table_array, VLOOKUP returnează valoarea de eroare #N/A.
Table_array Două sau mai multe coloane de date. Utilizați o referință la o zonă sau un nume de
zonă. Valorile din prima coloană a table_array sunt valorile căutate după lookup_value. Aceste valori pot
fi text, numere sau valori logice. Textul cu litere mari este echivalent cu cel cu litere mici.
Col_index_num Numărul coloanei din table_array din care trebuie returnată valoarea potrivită. O
valoare 1 pentru col_index_num întoarce valoarea din coloana 1 a tabelului table_array; o valoare 2
pentru col_index_num întoarce valoarea din coloana a doua și așa mai departe. Dacă col_index_num este:
Mai mic decât 1, VLOOKUP returnează valoarea de eroare #VALUE!.
Mai mare decât numărul de coloane din table_array, VLOOKUP returnează valoarea de eroare
#N/A.
Range_lookup O valoare logică, care specifică dacă VLOOKUP caută o potrivire exactă sau o
potrivire aproximativă:
2. HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup)
Lookup_value este valoarea care trebuie căutată în primul rând al tabelului. Lookup_value poate
fi o valoare, o referință sau un șir de text.
Table_array este un tabel cu informații în care sunt căutate datele. Utilizați o referință la o zonă
de celule sau un nume al zonei de celule.
Valorile din primul rând al tabelului sau matricei table_array pot fi texte, numere sau valori
logice.
Dacă range_lookup este TRUE, valorile din primul rând al tabelului sau matricei table_array
trebuie așezate în ordine crescătoare: ...-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FALSE, TRUE; altfel, HLOOKUP
poate furniza valoarea corectă. Dacă range_lookup este FALSE, tabelul sau matricea nu au nevoie să
fie sortate.
Literele mari și mici sunt echivalente.
Sortează valorile în ordine ascendentă, de la stânga la dreapta. Pentru mai multe informații,
consultați Sortarea datelor.
Index_numeric_rând este numărul rândului din table_array, din care va fi returnată valoarea
potrivită. Un indice de rând row_index egal cu 1 întoarce valoarea din primul rând al table_array, o
valoare 2 a acestuia întoarce valoarea din rândul al doilea și așa mai departe. Dacă row_index este mai
mic decât 1, HLOOKUP întoarce valoarea de eroare #VALUE!; dacă row_index este mai mare decât
numărul de rânduri din table_array, HLOOKUP întoarce valoarea de eroare #REF!.
Range_lookup este o valoare logică ce specifică dacă doriți ca HLOOKUP să caute o potrivire
exactă sau una aproximativă. Dacă este TRUE sau omis, este întoarsă o potrivire aproximativă. Cu alte
cuvinte, dacă nu este găsită o potrivire exactă, va fi întoarsă valoarea următoare cea mai mare care este
mai mică decât lookup_value. Dacă este FALSE, HLOOKUP va căuta o potrivire exactă. Dacă nu este
găsită nici una, va fi întoarsă valoarea de eroare #N/A.
1. FUNCŢII DE INFORMARE
Se folosesc pentru obţinerea de informaţii despre tipul de date din celule, despre formatarea şi
conţinutul celulelor.
Nr.Crt Funcţia Valoare returnată
1. ISBLANK(value) Fiecare din aceste funcții, referită generic ca funcție IS, verifică tipul
ISERR(value) argumentului valoare și întoarce TRUE sau FALSE în funcție de
ISERROR(value) rezultat. Spre exemplu, funcția ISBLANK întoarce valoarea logică
ISLOGICAL(value) TRUE dacă valoare este o referință la o celulă goală; altfel, întoarce
ISNA(value) FALSE.
ISNONTEXT(value)
ISNUMBER(value)
ISREF(value)
ISTEXT(value)

Funcție Întoarce TRUE dacă

ISBLANK Value se referă la o celulă goală.

ISERR Value se referă la orice valoare de eroare cu excepția #N/A.

ISERROR Value se referă la orice valoare de eroare (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!,
#NUM!, #NAME? sau #NULL!).

ISLOGICAL Value se referă la o valoare logică.

ISNA Value se referă la valoarea de eroare #N/A (valoarea nu este disponibilă).

ISNONTEXT Value se referă la orice element care nu este text. (De reținut că această funcție
întoarce TRUE dacă value se referă la o celulă goală).

ISNUMBER Value se referă la un număr.

ISREF Value se referă la o referință.

ISTEXT Value se referă la text.


Value este valoarea pe care o testați. Value poate fi o celulă goală, o valoare de eroare, valoare
logică, text, număr sau referință sau un nume care se referă la oricare dintre acestea.

S-ar putea să vă placă și