Sunteți pe pagina 1din 2

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI

Corpului Didactic

i
şan
Cas

to
Bo
_____________________________________________________________________

Proiectul- program de acţiuni care se vor desfăşura la Casa Corpului Didactic


Botoşani în cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE - ROMÂNIA
2010

1. CONFERINŢĂ JUDEŢEANĂ – 14-19 decembrie 2010


SECŢIUNI:

¾ FORMAREA CONTINUĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR IN CONTEXTUL


NOII LEGI A EDUCATIEI – adresat tuturor categoriilor de personal didactic – 14 dec.
2010, incepand cu orele 11.00
¾ ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN ACTUALITATE – adresat
personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic – 16 dec. 2010, incepand
cu orele 11.00
¾ ROLUL CDI-ului ÎN VIAŢA ŞCOLII – adresat personalului didactic şi directorilor de
unităţi de învăţământ – 17 dec. 2010, incepand cu orele 11.00
¾ DEZVOLTARE PROFESIONALA PRIN PROGRAME LLP - Activitate de diseminare
a informatiilor in urma burselor, mobilitatilor, proiectelor. Importanta pasaportului
lingvistic Europass- adresat personalului didactic şi directorilor de unităţi de
învăţământ – 16 dec. 2010, incepand cu orele 11.00
¾ 7 DECENII DE LA CATASTROFA ROMANIEI MARI. CONTEXT INTERN SI
EXTERN – adresat personalului didactic. Invitaţi prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu şi
prof. dr. Vasile Diacon – 18 dec. 2010 – orele 11.00 – 14.00 – moderator prof. Gică
Manoli

2. ATELIERE DE LUCRU
- Competenţe orale de comunicare în limba franceză- 18 dec. 2010, incepand cu
orele 9.00
- Competenţe orale de comunicare în limba engleza -18 dec 2010, incepand cu orele
9.00

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: ccd_botosani@yahoo.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI
Corpului Didactic

i
şan
Cas

to
Bo
_____________________________________________________________________
3. MASA ROTUNDA - Cetatenia activa promovata prin actiuni de voluntariat -15
dec. 2010, orele 11.00-13.00

4. LANSARE DE CARTE – 17 dec. 2010, incepand cu orele 11.00

5. EXPOZITIE DE REVISTE SCOLARE – 15 dec. 2010

Director CCD,

Prof. Gică Manoli

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: ccd_botosani@yahoo.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro