Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE DE IMPUTARE

Nr. ………..din data de……………….

In urma intocmirii actelor de constatare (inventariere) nr. ………………………in data


de………………….cu ocazia inventarierii stocului de marfa din gestiunea
D-lui/Dnei……………………..…………………..a rezultat o paguba in
valoare………………..lei RON
Din care: valoare marfa=…………….adaos commercial………… si TVA…………………...
Paguba s-a produs in perioada…………………………...., fiind adusa la cunostinta
conducerii prin acte de constatare sus-aratate.
Raspunzatoare pentru producerea pagubei se face persoana care, in perioada analizata , a
avut in primire gestiunea………………. , respectiv d-nul/d-na……………………….. care nu
contesta aceasta suma si este de acord cu stingerea ei prin efectuarea platii respectivei sume,
conform anexei:……………….

SC SRL Salariat
Comisia :
…………………………… ………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………