Sunteți pe pagina 1din 29

GRUPUL ŞCOLAR

„ NICOLAE BALCESCU” Nr. ______ din _________


OLTENITA

PROIECT
pentru

EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
NIVEL III

Calificarea: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU


CONSTRUCTII SI INSTALATII

Tema: CONSTRUCTII DIN ZIDARIE

ÎNDRUMĂTOR: Prof. Niculescu Emilia

Elev:
Clasa: a XII a I

- 2007 _ 2008 -

1
2
CUPRINS

I-Constructii din zidarie

1-Argument………………………………………………………...4
2-Zidaria…………………………………………………………...7
3-Elemente componente…………………………………………...7
A.Mortare...............................................................................9
B.Blocuri pentru zidarie........................................................10
4-Proprietati tehnice.......................................................................14
5-Elemente de constructie realizate din zidarie.............................15
A.Fundatii.............................................................................15
B.Pereti.................................................................................16
C.Stalpi.................................................................................22
D.Boltile si arcele……………………………………….....23
E.Scarile…………………………………………………...24
6-Alte elemente de constructie din zidarie....................................25
7-Bibliografia.................................................................................27
8 – ANEXE _ Imagini constructii din zidarie……………………………...27

3
1.ARGUMENT

Zidaria, ca material de constructie, a fost folosita din cele mai vechi timpuri fiind, alaturi de
lemn, componenta de baza pentru realizarea locuintelor.
Evolutia produselor de zidarie, utilizate la realizarea structurilor de rezistenta, a cunoscut o
evolutie sinuoasa, dar în acelasi timp constanta pe piata materialelor de constructie.
Este cunoscut faptul ca, înca de la începuturile „industriei constructiilor“, zidariile au avut
un rol însemnat în balanta solutiilor constructive. Daca în perioadele de început, solutiile au
constat preponderent în realizarea constructiilor în sisteme constructive utilizând zidaria de
piatra, la ora actuala se constata o diversificare si o specializare a materialelor pentru zidarie.
Unul dintre materialele de baza este liantul de legatura - mortarul.
Evolutia mortarelor pentru zidarie a cunoscut practic etape clare de dezvoltare, care pot fi
clasificate astfel:
• mortare pe baze de argila cu adaosuri de calcare;
• mortare pe baza de var hidraulic utilizate în special în perioada de înflorire a Imperiului
Roman;
• ultima categorie importanta este cea a mortarelor pe baza de ciment cu sau fara adaosuri.
Aceasta categorie se perfectioneaza continuu aparând diverse forme de mortar ce se adreseaza
unei anumite categorii de bloc de zidarie.
În ceea ce priveste corpurile de zidarie, evolutia este putin diferita, formele cele mai
primitive de realizare a blocurilor de zidarie au constat în realizarea de caramizi de argila „arse“
la soare. Pentru a se limita fisurarea prin contractie a argilei, s-a introdus un material de armare,
constituit din paie de grâu sau orz. Acest mod de realizare a blocurilor de zidarie se mai întâlneste
si astazi în zone rurale, pentru constructii de importanta redusa sau în zone cu traditie în domeniu
(spre exemplu Delta si zona dobrogeana).
La începutul anilor ’90, din dorinta de a construi cât mai mult, desi în faza initiala nu
existau suficiente mijloace de finantare, s-au utilizat caramizi presate, numite generic
„terrablocuri“.
Studiile întreprinse în acea perioada au aratat ca, utilizând o argila corespunzatoare si respectând
procesul tehnologic, se pot obtine materiale si, implicit, case cu caracteristici similare celor
realizate cu produse ceramice.
Pe masura ce societatea s-a mai maturizat si problema cutremurelor a început sa se
constientizeze în rândul populatiei, notiunea de ieftin a început sa fie asociata notiunii de
nesiguranta.
Alternativa pe piata a fost cea a blocurilor ceramice ce aveau o traditie si o pondere însemnata
pe piata materialelor de constructii, dar erau mai scumpe.
Populatia percepea zidaria realizata din produse ceramice prin prisma comportarii
corespunzatoare atât la cutremure, cât si în timp, si o asociase notiunii de „trainic“.
Dupa o perioada de declin, în care piata a fost acaparata de produse ce permiteau o productivitate
mare, în conditii industriale, se constata o noua reorientare a utilizatorilor catre structurile de
zidarie. Acest lucru se datoreaza si faptului ca se doreste o personalizare a locuintei, un segment
foarte important pe piata fiind ocupat de locuintele unifamiliale de tip vila.
Programele de locuinte ce prevedeau realizarea de locuinte într-un ritm alert au impus pe
piata utilizarea proiectelor tip si a prefabricatelor de beton, concomitent cu zidaria de BCA.

4
Acest ultim material este folosit la realizarea zidariilor de închidere si compartimentare,
peretii interiori fiind realizati din fâsii de BCA.
Chiar daca materialul are caracteristici termotehnice incontestabile, rezistentele mecanice
sunt limitate (de cele mai multe ori sub marca 50 – minim necesara pentru ca materialul sa poata
fi utilizat la constructii cu zidarie structurala, în zone seismice). Folosirea materialului în
constructii se limiteaza la zidarii de umplutura si la zidarie structurala pentru constructii P+1
conform normelor în vigoare, functie de zona seismica de calcul.
În aceste conditii segmentul de piata rezervat constructiilor cu structura de rezistenta realizata din
zidarie structurala s-a redus practic la produsele ceramice si la produsele din beton, utilizate cu
anumite precautii.
Produsele ceramice utilizate pe piata româneasca se realizeaza într-o gama sortimentala
impusa de cele doua standarde, respectiv, STAS 457-86 pentru caramida presata plina si STAS
5185/1,2-86 ce face referinta la caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.
Utilizarea tehnologiilor învechite, folosite la realizarea produselor ceramice, a condus la
deficiente clare în ceea ce priveste aspectul (abateri dimensionale mari, fete si muchii curbe), dar
ceea ce este foarte important se refera la realizarea de produse cu rezistente mecanice destul de
reduse. Majoritatea producatorilor coborând marca spre valoarea minim acceptata C 50 (marca
C100 se obtine numai la cerere în anumite fabrici si numai printr-o supraveghere a procesului
tehnologic).
Cresterea permanenta a costurilor energetice a condus la scumpirea foarte mult a produselor
ceramice în conditiile scaderii permanente a calitatii.
În conditiile de mai sus, consumatorii privati s-au orientat catre produse mai ieftine, intrând pe
piata în competitie, blocurile mici din beton cu agregatele grele. Aceste produse au fost repede
asimilate atât de micii întreprinzatori, cât si de firmele de constructii, datorita faptului ca nu
necesita investitii costisitoare si nici conditii deosebite de fabricatie.
La început, aceste produse au fost folosite fara o limitare a domeniului, atât la constructii de
importanta redusa, cât si la constructiile de locuinte. Lipsa asigurarii conditiilor de confort termic
a condus în mod firesc la renuntarea utilizarii la constructiile de locuinte.
Pe masura ce piata materialelor de constructii s-a maturizat, la nivel guvernamental
elaborându-se o legislatie specifica ce pune accentul pe asigurarea calitatii produselor si
protejarea consumatorului final (proprietarul de constructii) aliniata la legislatia europeana, s-au
produs mutatii majore. Acceptarea pe piata numai a produselor certificate sau agrementate a scos
din competitie producatorii de materiale de zidarie ce aveau productii neconforme, nivelul
calitativ al produselor crescând constant.
Aplicarea legislatiei în teritoriu, prin intermediul inspectoratelor de stat, a fortat în mod pozitiv
producatorii de materiale pentru zidarie sa-si asigure un sistem propriu de calitate astfel încât
materialul sa aiba constanta sub aspectul proprietatilor fizico-mecanice.
Masurile legislative au fost dublate de o reorientare a consumatorului care a constientizat ca
pe lânga aspectul financiar conteaza foarte mult luarea în calcul si aspectul calitativ.
În acest moment apar pe piata materialelor de constructii pentru zidarie doua materiale ce au
acaparat si îsi disputa acest segment de piata. Este vorba de produsele de BCA pe de o parte si
produsele ceramice POROTHERM pe de alta parte. Dorinta producatorilor de acaparare a unui
sector de piata cât mai mare a condus la o competitie, cu efecte benefice pentru calitatea
produselor si, implicit, a constructiilor realizate cu cele doua produse. Desi produsele au domenii
de utilizare relativ distincte ele se intersecteaza în special pe segmentul zidariilor de umplutura si
al peretilor despartitori, unde principalul competitor este rigipsul.

5
Pe fundalul dezvoltarii productiei si comercializarii celor doua produse, majoritatea
producatorilor interni de blocuri ceramice au înregistrat scaderi constante ale productiei de la an
la an. Au început sa apara noi producatori utilizând procedee moderne, dar a caror productie este
situata în limite cantitative reduse.
Nu trebuie uitat ca pe piata materialelor de zidarie si-a facut aparitia timid un nou material si
anume betonul celular usor (BCU).
Fara a supara pe nimeni, la ora actuala competitia pe piata materialelor pentru zidarie se da
între produsele din tip BCA si principalul competitor caramizile, Porotherm. Este îmbucurator
faptul ca producatorii de blocuri ceramice din România au început sa-si modernizeze fabricile de
productie încercând sa recâstige segmentele de piata pierdute intrând direct în competitie.
Disputa dintre competitorii puternici ne bucura si va conduce în final la aparitia pe piata a
produselor calitativ superioare, raspunzând exigentelor crescânde ale utilizatorilor.

6
CONSTRUCTII DIN ZIDARIE

2. ZIDARIA

Zidaria este unul dintre cele mai vechi materiale de constructie reprezentand pana in
secolul XX principalul material de constructie pentru fundatii,pereti,plansee, acoperisuri,ziduri de
sprijin,poduri,tuneluri.
Zidaria din blocuri de pamant crude, uscate natural sau arse, cunoscuta inca din mileniul
III i.e.n. precum si zidaria din piatra au ramas de-a lungul secolelor materialele de baza pentru
constructii.Datoria pietrei au dainuit numeroase monumente ridicate u mult timp inainte. Astfel
au fost realizate mari lucrari arhitecturale :palate,temole, lucrari ingineresti, tuneluri,drumuri,
lucrari militarefortarete, ziduri de sprijin si aparare.
Zidaria este alcatuita din blocuri de pitra naturala sau artificiala de diferite forme si
marimi, asezate dupa anumite reguli,legate intre ele cu mortar eventual legaturi metalice.
Piatra naturala reprezinta o asociatie de minerale,ea este utlizata pentru realizarea
structurilor ,finisajelor interioare si exterioare, pardoselilor si in multe cazuri chiar si a
acoperisurilor.

3. ELEMENTE COMPONENTE ALE ZIDARIEI


Elementele componente ale zidariei sunt : -blocuri din : piatra naturala ,piatra artificiala
arsa(caramida),piatra naturala artificiala nearsa (beton,pamant argilos stabilizat.)
-materiale de legatura :-mortar cu diferite
compozitii, agregate metalice,armaturi metalice longitudinale,adezivi.

PIATRA NATURALA
Piatra naturala _ fiind o roca ea reprezinta o asociatie de minerale.
Piatra a fost utilizata pentru realizarea structurilor ,finisajelor interioare si exterioare,pardoselilor
si in multe cazuri chiar a acoperisurilor.Afost utilizata si pentru zidari de
aparare,drumuri,poduri,viaducte,sclupturi,statui etc.

PIATRA ARTIFICIALA ARSA –CARAMIDA.


Fabricarea caramizilor-agila extrasa din cariera este depozitata in aer,pentru realizarea
macerari faramitarea particolelor argilei dupa care se omogenizeaza.Din argila macerata
,amestecata cu nisip si alte materiale,care imbunatatesc caracteristicile argilei ,impreuna cu apa
necesara se obtine un amestec .Din acest amestec ,intodus in dozare automate,iar apoi in instalatii
de maloxare,va rezulta o pasta argiloasa.Fasonarea caramizilor se realizeaza din partea argiloasa
comprimata de un mecanism elicoidal si trecuta printr-o filiera avand forma caramizilor.
Caramizile au structura neomogenata dupa cele doua directii,marca se determina functie de
directia de incarcare cu golurile verticale, incarcarea la rupere se realizeaza paralel cu golurile.
Caramizile pot vea greutate de la 6,5kg pana la 50kg.

7
PIATRA ARTIFICIALA NEARSA- BETONUL.

Betonul _ Principalul material de constructie . Betoanele sunt produse artificiale , materiale


composite , formate din amestecuri ,bine omogenizate de :
ƒ -agregate
ƒ -ciment
ƒ -apa
ƒ -adezivi.
ƒ
Cimentul cu apa-constitue partea activa a sistemului,formeaza piatra de ciment,care
consolideaza granulele de agregat intr-un monolid realizat sidurabil.

Agregatele-materiale de umplutura,inert fata de ciment,reprezinta partea rigida a


betonului nu influenteaza intarirea si durabilitatea.
Aditivi - modifica procesul de intarire al cimentului
-structura produsului
-proprietatile betonului proaspat si intarit.
Caracteristicile betonului depinde de :
-proprietatile pietrei de ciment
-compozitia,structura,textura agregatelor.

MATERIALE DE LEGATURA : -mortar cu diferite compozitii


-agrafe metalice
-armaturi metalice longitudinale
-adezivi.
Zidaria in anumite cazuri poate fi realizata si fara materiale de legatura obtinandu-se « zidaria
uscata ».
Din zidarie pot fi realizate elemente structurale ca pereti,stalpi,bolti,arce,scari,ziduri de
sprijin,diguri,baraje.
Dintre dezavantaje amintim : greutatea proprie mare,consumul mare de manopera la
executie,durabilitate mai mica comparativ cu alte constructii realizate din beton.

8
A. MORTARE –MATERIALE PENTRU ZIDARIE

Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant,agregat,apa si aditivi cu rolul de


legare a blocurilor de zudarie prin intermediul adeziunii si fiecareii realizand zidaria ca material
compus,monolit.
Prin intermediul mortarului se transmit si se repartizeaza mai uniform,de la un bloc la
altu,eforturile in zidararie.Umplera completa s rosturilor dintre blocuri asigura o etansietate buna
la ploaie, vant.

MATERIALELE UTILIZATE PENTU PREPARAREA MORTARELOR.

LIANTII-sunt substante minerale anorganice,in forma de pulberi,bulgari sau


solutii,care,prin amestecarea cu apa formeaza o pasta care acopera,inglobeaza si leaga intre ele
granulele de agregat(nisip) si care,prin inarire transforma amestecul intr-o masa piertoasa.
Liantii curent utilizati sunt:ipsosul pentru constructii,varul gras,.cimentul,trasul,argilele.

AGREGATELE utilizate sunt nisipurile de rau sau cariera,cu o granulozitate de


maxim3,15 mm.

APA utilizata la mortare,prin amestecare cu liantul,inlesneste procesele chimice care


insotesc intarirea matricii mortarului.Adaosul de apa este influentat de natura
suportului,agregat,liant,aditivii din masa mortarelor,lucrabilitate precum si de unele cerinte de
performanta a zidariilor.

ADITIVII introdusi in mortare modifica particularitatile mortarelor proaspete si apoi a


celor intarite, dupa necesitati tehnologice sau de dutabilitate a zidariilor.Astfel pot fi
utilizati :adezivi plastificati(var,argila)care modifica lucrabilitatea,adezivi accceleratori de intarire
(clorura de calciu),adezivi intarzietori de priza (var in amestec cu clei de oase),adezivi
hidrofobizanti (tensioactivi),pigmenti.
Liantii, agregatele,apa, si adezivii trebuie sa indeplineasca pentru aputea fi utilizati in mortare
conditiole de calitate inscrise in normative speciale.

PROPRIETATILE MORTARELOR

PROPRIETATILE FIZICE ale mortarelor proaspete influenteaza punerea in opera(realizarea


zidariilor),iar cele mecanice si fizice ale mortarelor intarite influenteaza proprietatile fizico-
mecanice ale produsului final.
MARCA MORTARELOR (rezistenta la compresiune)este de 4….150 in functie de
compozitia acestora.
ADERENTA mortarelor la suportul creat de blocuri este apreciata prin rezistenta la smulgere
de suport si depinde de : natura si porozitatea blocului,conditile tehnologice de realizare,punerea

9
in opera si intarirea a mortarelor precum si de compatibilitatea fizico-chimica cu suportul.
Aderenta la suport este un proces complex ce poate fi explicat mecanic, fizic si chimic.
DEFORMABILITATEA mortarelor depind de compozitia acestora ,fiind maxime in cazul
mortarelor de var. Poate fi apreciata urmarind curba caracteristica eforturi-deformatii.

ARMATURI SI BETOANE
Pentru cresterea rezistentelor mecanice la intindere si forfecare ale zidariei,in unele cazuri de
elemente solicitate in acest sens,se dispun in rosturiorizontale,dupa anumite reguli,armaturi din
OL37 sau din STNB sub forma de bare independente,plase sau carcase.
Betonul simplu impreuna cu zidaria formeaza elemente avand rezistente la rupere la
compresiune apropiate de cele ale blocului:B.52, B.10

B. BLOCURI PENTRU ZIDARIE

Blocurile pentru zidarie au in general forma paralepipedica,cu exceptia celor din piatra
naturala ,bruta sau cioplita.
Forma blocurilor permite o astfel de asezare incat blocurile sa lucreze dupa punerea in
opera la solicitari avantajoase, de compresiune.

DIMENSIUNILE blocurilor fabricate sunt modulare pe baza sistemului modular


decimetric sau ocotrometic si sunt determinate din conditii de satiafacere a exigentelor :de
confort termic,tehnologice(manipulare usoara) si evitarea unor contractii excesive.
Pentru placaje realizate la pereti exteriori pot fi utilizate elemente ceramice avand
dimensiuni curente ale fetei vazute de 115|190x88mm.
Placile ceramice pentru pardoseli si pereti se fabrica din argila de calitate superioara
avand o fata neteda si una nervulrata pentru a putea fi fixate in mortar.Sunt utilizate pentru
executia finisajelor lavabile din bai,bucatarii,holuri,Sali de operatii,pereti exteriori.

10
11
12
Pentru zidarii pot fi folosite si blocuri nearse din care vom aminti cele din piatra
naturala,beton argila nearsa.
Blocurile din piatra naturala se obtin din roci de cariera sau din balastiere si sunt
prelucrate inainte de punerea in opera.
Blocurile au forma neregulata,dar inainte de punera in opera se prelucreaza usor cu
ciocanul pentru indepartarea pamantului,partilor moi si a colturilor ascutite.Zidariile din piatra
poligonala (opus incertum)sunt utilizate pentru socluri,paramente,ziduri de sprijin.

13
Piatra artificiala nearsa, sub forma blocurilor din beton greu sau usor se fabrica la dimensiuni
de 290x240x188mm.

4. PROPRIETATILE TEHNICE ALE ZIDARIILOR

A. Densitatea variaza in functie de tipul blocului si materialul din care este alcatuit.Se
deosebesc :
a.zidarii din piatra naturala.
b.zidarii din caramizi pline.
c.zidarii din blocuri ceramice.
d.zidarii din blocuri de BCA.
B. Conductivitatea termica variaza in aceleasi conditii cu densitatea.

C. Volumul de goluri,in cazul blocurilor ceramice GVP ajunge maxim 30% din volumul
blocului.Porozitatea este de 6…..15% in functie de materialul si gradul sau de compactitate.

D. Absortia de apa influenteaza sensibil proprietatile mecanice.Astfel, rezistentele mecanice


mari si deformatiile limita mari caracterizeaza blocurile cu capacitate redusa de absortie.

E. Propietatile mecanice sunt caracterizate in principal de rezistenta la intindere sub starea


monoaxiala sau triaxiala,si de caracteristicile de deformare :modulul de elasticitate longitudinal si
el trnzversa,coeficientul lui Poisson.
Rezistenta de calcul la compresiune a zidariei depind de tipul blocului,inaltimea blocului
si marca mortarului utilizat inte 2,75N/mm2 si 0,7N/mm2 pentru bloc de marca 200 si mortar de
marca 100,respectiv barca bloc 50 si marca mortar50.

Rezistenta la rupere la compresiune din incovoiere este de 10...30%din marca pentru


blocuri ceramice si de 20...35% pentru blocuri din beton usor.

14
5. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE REALIZATE DIN ZIDARIE

Zidaria se foloseste la executarea elementelor structurale si nestructurale ale constructiilor


la structuri din zidarie avand un regim limitat de inaltime.
Variantele de executie ale zudariei sunt :-zidaria simpla
-zidaria armata
-zidaria mixta

A. FUNDATII DIN ZIDARIE

Constructiile cu regim de inaltime redus de maxim P+2E, avand un amplansament


favorabil aprovizionarii cu materie prima de tipul pietrei naturale pot fi prevazute cu fundatii din
piatra naturala.Piatra care este utilizata ca matreial de constructie are porozitate redusa,rezistenta
mecanice de ordinalul a 40 N/MM2, comportare buna la inghet-dezghet.
Zidaria poate fi realizata cu mortar de ciment,ciment-var sau var hidraulic de marca
minima.Pentru fundatii in amplasament cu ape agresive de suprafata,mortarul are adaos de tras.

Fundatiile se pot executa uscat, fara mortar pentru penrtu constructii provizorii sau
constructii usoare,din lemn.Pot fi executate simple sau in trepte.
Legatura zidariei se asigura prin asezarea blocurilor dupa sisteme de legatura la fiecare
rand, astfel incat fiecarui rost vertical dintr-un rand ii corespunde un plin din randurile invecinate
aflate deasupra sau dedesubt.

15
B. PERETI

A. Pereti din zidariei simpla

Peretii se alcatuiesc din caramizi sau blocuri asezate in randuri legate intre ele cu
mortar.Rosturile orizontale au grosime de 12mm,iar cele verticale de 10mm.
Grosimea peretilor se alege diferentiat in functie de destinatie,pozitie in structura si incarcarile
preluate astfel :-pentru pereti de umplutura sau compartimentarea se alege o grosime de ¼ si 1/2c
-penrtu pereti portanti interiori de 1 c,iar exteriori de1 1/2c
Peretii interiori portanti se dimensioneaza din conditii de rezistenta si stabilitate, iar cei
exteriori si din conditii de izolare termica.

Alcatuirea zidariei simple tine cont de grosimea peretului.Astfel pentru pereti avand
grosimea de 1c si 1 1/2c

16
Peretii din zidarie se intalnesc intre ei formand :colturi, ramnificatii sau incrucisari.La
intersectii,ramnificatii,colturi,legaturile zidariei se fac prin « teserea rosturilor »,ce consta in
intreruperea alternativa a celor doua randuri si executia legaturii la fiecare rand.

17
Utilizand elemente ceramice de inaltimi diferite,legaturile dintre pereti se fac prin
intercalarea unui sambure din beton armat si cu agrafe metalice.

18
B.Pereti din zidarie de blocuri mici din beton celurar autoclavizat

Din zidarie de blocuri mici din beton usor se pot executa :pereti portanti interiori si exteriori
la cladiri cu regim de inaltime P+2E,avand inaltimea etajului de maxim 3m si distante interax
dintre peretii portanti de maxim 6m.Grosimea se ia de 25cm,putand satisface conditiile de confort
termic necesare peretilor exteriori.

Daca pereti despartitori se realizeaza din blocuri de alta natura(caramida plina,blocuri cu goluri
verticale)cu inaltimi de asiza diferita,legaturile dintre pereti se fac cu piese metalice,sgrfe,mustati
de armatura.

19
C. Peretii din zidarie mixta

Se alcatuiesc de regula din doua tipuri de blocuri sau din blocuri de zidarie si beton
monolit,asociate in vederea obtineri avantajelor tehnico-economice.

D.Pereti din zidarie armata

Pot fi realizati in variantele :armare trnsversala sau longitudinala.In primul caz barele de
armatura se dispun in rosturi orizontale ale zidariei, iar in al doilea caz pot fi amplasate in
golurile din masa blocurilor sau in miezul turnat dintre doi pereti alcatuiti formand zidaria cu
inima armata.

20
E.Pereti din zidarie complexa

Zidaria complexa se obtine prin asocierea zidariei cu elemente din beton


armat :verticale(stalpisori,samburi)si orizontale(centuri,buiandrugi)adaugand efecte benefice
asupra rigiditatii,capacitatii portante si ductilitatii structurilor la incarcari orizontale din vant sau
seism.

21
C. STALPII DIN ZIDARIE

Sunt elemente de constructie portante,verticale,putand prelua incarcarile elementelor ce


reazama pe acestea :grinzi,plansee,transmitandu-le fundatiilor.
Stalpi pot fi realizati in variantele :-independenti,cu sectiuni patrate sau dreptunghiulare ;
-inglobati in zidarie (pilastri,samburi)

22
D. BOLTILE SI ARCELE

Sunt elemente de constructie utilizate pentru acoperirea unor desghideri,pentru


plansee,poduri,viaducte,tuneluri.
Boltile din zidarie de caramida pot fi alcatuite in sistemele :-caramida obijnuita si
caramida speciala.
Boltile din zidarie de piatra naturala se executa similar celor din caramida.Fata vazuta a
boltii se numeste apareiaj.

23
E. SCARILE

Scarile din zidarie pot fi executate la interiorul sau si la exteriorul constructiilor.


Materialele folosite sunt – piatra naturala sau caramida,legate cu mortar de marca minim M 25z.
a.scari cu trepte din piatra naturala se executa numai la scarile exterioare, la intrarile in cladiri.
b.scari din zidarie de caramida se executa in special la interiorul cladirilor.

24
6. ALTE ELEMENTE DE CONSTRUCTIE DIN ZIDARIE

In sfera constructiilor civile sunt utilizate frecvent si alte elemente de constructie din
zidarie cum ar fi : - cornise
- aticuri
-cosuri _ pentru fum , ventilatie , instalatii .

25
7. BIBLIOGRAFIE

I-Constructii.Elemente generale pentru cadastru.


Autor:Gabriela Ecaterina Proca-Editura Matrix Rom,Bucuresti 2002.

II-Constructii.Sudansamblului Constructive.
Autor:Mirel Florin Delia-Editura Matrix Rom, Bucuresti 2004.

III-Constructii.Alcatuiri constructive ale principalelor subansambluri.


Autor:Mihai Manole-Editura Matrix Rom Bucuresti 2001.

IV-Cum concepem constructiile civile.


Autor:Alexandru Ciornei-Editura Junimea.

-W.W.W.icase.ro
-W.W.W.constructii.ro
-W.W.W.amvig.ro
-W.W.W. mobinstal.ro
-W.W.W. sporul case.ro

Ghid pentru autorizarea,executia si receptia locuintelor proprietate personala.


ASOCIATIA “FEMINA 200”-PIATRA NEAMT-2004

26
8. ANEXE
IMAGINI – CONSTRUCTII DIN ZIDARIE

27
28
29