Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Sculaţi, sculaţi boieri mari Să se nască Nu închină nime R:


Sculaţi, sculaţi boieri mari, Şi să crească Floarea grâuluiu (bis) R
Că vă vin colindători Să ne mântuiască. Că fără de mine
Că v-aduc pe Dumnezeu Nu mănâncă nime R
Să vă mântuie de rău 7.Ciucur verde de mătasă, Floarea miruluiu (bis) R
Un Dumnezeu nou născut Ciucur verde de mătasă Că fără de mine
Floare’n dalbe s-a ‘nvăscut, R1: Dai Domnu, Domnului, Doamne Nu creştină nime R
Dumnezeu adevărat, Slobozâne, gazdă-n casă, Zice Domnu' Sfântu' (bis) R
Floare’n soare luminat. R2: Dai Domnu, Domnului, Doamne Nu vă mai pârâţiu
Că de-aseară stăm pe-afară (bis) Şi v-adeveriţiu R
Şi-afară plouă de varsă, R1 Că voi toate trele
2. Deschide uşa creştine Şi’n tindă ninge de frige. R2 Sunteţi ale Mele R:
Deschide uşa, creştine Şi ne pică picurele R1
R: Bună seara lui Crăciun De sub toate străşinele R2
Că venim din nou la tine R: Ciucur verde de mătasă R1 13.La poartă la Ştefan-Vodă
Şi la Viflaim am fost R: Slobozâne gazdă-n casă. R2 La poartă la Ştefan-Vodă
Unde s-a născut Hristos R: R: Lerului, Doamne (bis)
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă R: Boierii s-au strâns la vorbă R:
Pe care Maria o cheamă R: 8. Ia sculaţi români plugari Dar vorba de cine este R:
Umbla-n sus şi umbla-n jos R: Ia sculaţi români plugari De Iisus născut în iesle R:
Ca să nască pe Hristos R: R: Florile dalbe, flori de măr Însă Ştefan, Domn cel Sfânt R:
Mai târziu găsi apoi R: Florile dalbe, flori de măr De la rugă auzind R:
Un staul frumos de oi R: Că vă vin colindători R: Pe boierii ce vorbiau R:
Cete de îngeri coboară R: Noaptea pe la cântători R: Şi pe Domnul proslăveau R:
Staulul de-l înconjoară R: Şi nu vin cu nici un rău R: El pe dată s-a plecat R:
Îngerii cu flori în mână R: Ci-L aduc pe Dumnezeu R: Cu boierii s-a-nchinat R:
Împletesc mândră cunună R: Să vă mântuie de rău R: Şi cu glasul de supus R:
Pe cunună-i scris frumos R: Dumnezeu adevărat R: A slăvit pe Domn Iisus R:
Astăzi s-a născut Hristos R: Cu lumină luminat R:

3. Şi-am plecat să colindăm 14. Nouă azi ne-a răsărit


Şi-am plecat să colindăm 9. Sus, boieri, nu mai dormiţi Nouă azi ne-a răsărit
R: Măruţ, mărgăritar Sus boieri nu mai dormiţi R: Domnul Iisus Hristos
Şi-am plecat să colindăm. R: Oleroi Doamne Mesia cel mult dorit
Pe la curţi de boieri mari, R: Vremea e să vă gătiţi R: Din fecioară s-a născut
Dar boierii nu-s acasă, R: Casa să vi-o măturaţi R: Şi cu lapte s-a crescut
C-au plecat la vânătoare, R: Masa să vi-o încărcaţi R: Cu scutece s-a-nfãşat
Să vâneze căprioare; R: Nu dormiţi în astă seară R: Şi în braţe s-a purtat
Căprioare n-au vânat, R: Ci şedeţi la privegheală R: Cum e robul s-a smerit
Şi-au vânat un iepuraş, R: S-aşteptăm pe Domnul Sfânt R: Şi pe noi ne-a mântuit.
Să facă din blana lui, R: Ca să vie pe Pământ R:
Veşmânt frumos Domnului. R: Tuturor ce sunt în casă R: 15. Scoală, scoală, gazdă bună
Şi se veselesc la masă R: Scoală, scoală, gazdă bună (bis)
4. Mare iarnă o picatu Să le dea Hristos de toate R: R: Zâurel de zâurel,
Mare iarnă o picatu Bucurie, sănătate R:(bis) zâurel de către zâuă.
R: Florile sunt dalbe Că v-aducem o cunună (bis)R:
Oile toate-au zbieratu R: E cununa Lui Hristos (bis)R:
Dumnezeu le-o auzitu R: 10. Noi colindăm la fereastră, Adusă din Rai în jos (bis)R:
Jos la ele-o coborâtu R: Noi colindăm la fereastră, S-o lăsăm la voi în casă (bis)R:
Pe-o scară mândră de flori R: R: Linu-i lin şi flori de măr, Rămâi gazdă sănătoasă (bis)R:
Să ne-aducă pace-n zori R: Noi colindăm la fereast’. C-ai primit corinda noastă (bis)R
Pe-o scară mândră de soare R: La boieri ca dumneavoastră,
Să ne-aducă sărbătoare R: R: Linu-i lin şi flori de măr, 16. Jos în Ţara Românească
La boieri ca dumneavoast’ Jos în Ţara Românească (bis)
5. Bună vremea Sculaţi, sculaţi, boieri mari, R: R: Negura, negura
Bună vremea gazdă bună Că vă vin oaspeţii rari, R: Dâmbra, dobra, elibra
Bună vremea gazdă mare Şi sculaţi şi slugile, R: Foaie verde-a iedera
Am venit cu voie bună Şi porniţi plugurile. R: Este-o grădină domnească (bis)R
Să vă facem o urare Şi să mergem la arat, R: Da' domnu-so Iuonaşu (bis)R
R:: Prin nămeţi şi ger La arat, la semănat. R: S-o făcut călugăraşu (bis)R
Cu papuci de fier La colidi-ie' la Blaju (bis)R
Cu toc oţelit Şi doamna sa Iuoniţă (bis)R
Am venit 11. Domn Domn să-nălţăm S-o făcut călugăriţă (bis)R
Să facem urare Am plecat să colindăm La colid'ie la Bistriţă (bis)R
Pentru fiecare R: Domn,Domn să-nălţăm
Viaţă peste ani Când boierii nu-s acasă 17.Colea, colea, după deal
La mulţi ani C-au plecat la vânătoare Colea, colea, după deal
Să vă fie casa plină Să vâneze căprioare Este-un beci de păcurar
De belşug şi de lumină Căprioare n-au vânat Şi-o turmă de oi păştea
Pâinea să fie cât roata Şi-au vânat un iepuraş El din fluieraş cânta
Şi afară mai mare gloata R: Să facă din blana lui Numai una miorea
Veşmânt frumos Domnului. Sta-n genunchi şi se ruga
6. O, ce veste minunată La Măicuţa Precista
O, ce veste minunată S-o scoată din iarna grea
În Betleem ni se-arată 12. Trei flori sfinte S-o scoată din iarnă-n vară
Astăzi s-a născut Pe-un picior de plaiu La drăguţa primăvară
Cel făr’ de-nceput Pe-o gură de raiu Că dar îi va dărui
Cum au spus proorocii R: Corindăm, corindă Şi frumos o va cinsti:
Că la Betleem Maria Stau trei flori sfinte (bis) R La Crăciun cu lapte bun
Săvârşind călătoria Stau şi se pârăscu La Ispas cu dulce caş.
Într-un mic sălaş Şi se-adeverescu R
Lâng-acel oraş Care sunt mai mari 18. Adam dacă o greşit
A născut pre Mesia. Care sunt mai tari R: Adam dacă o greşit
Pe Fiul în al său nume Floarea vinuluiu (bis) R R: Florile dalbe
Tatăl L-a trimis în lume Că fără de mine Domnu’ din rai l-o gonit R:
Din raiu’ cel din Eden R: S-a pogorât să ne-nveţe Pentru mirele Hristos.
Osândit cu greu blestem R: Să ne arate cu blândeţe
Iar Adam dac-o văzut R: Să pricepem, să-nţelegem 26. Trei crai
Că-n greşală a căzut R: Să cunoaştem, să alegem Trei crai de la răsărit
O şăzut jos într-un loc R: La iad în munci să nu mergem Spre stea au călătorit
Plângând cu lacrimi de foc R: Că în cer sunt multe case Şi-au mers după cum citim
Raiule, lăcăşel sfânt Împodobite, frumoase, Până la Ierusalim
R: Of, Doamne, Doamne Tot cu raze luminoase Acolo când au ajuns
În greşeale astăzi sunt R: Unde drepţii se adună Steaua lor li s-a ascuns
Că de acum n-oi mai gusta R: Cu toţi Sfinţii împreună Şi le-a fost a se plimba
Din sfântă dulşeaţa Ta R: Şi îşi fac tot voie bună Prin oraş a întreba
Pe Eva am ascultat R: Şi cântând c-o glăsuire Unde s-a născut zicând
Şi din cel pom am gustat R: Dănţuiesc într-o unire Un crai mare de curând
Am sfădit pe Dumnezeu R: Dând lui Dumnezeu mărire. Şi-au mers până au stătut
Ş-am să pătimesc şi eu R: 22. Velerim şi Veler, Doamne Und-era pruncul născut
Varsă, Doamne, mila Ta După dealul cel mai mare Şi cu toţi s-au bucurat
R: Florile dalbe R: Velerim şi Veler, Doamne Pe Hristos dac-au aflat
Cată spre zidirea Ta R: Răsărit-a mândrul soare R: Cu daruri s-au închinat
Mândru soare nu era R: Ca la un mare-mpărat.
19.Tăt umbla Petre pe rai Ci era o mânăstire R:
Tăt umbla Petre pe raiă Cu păreţii de-alămâie R: 27. Trei crai
R: Florile- s dalbe Şi cu uşa de tămâie R: Trei crai de la răsărit
Tăt solind şi trâmbiţând Dar într-însa cine şade R: Cu steaua-au călătorit
Să-şi afle v’on neam de-a lui-ă Moş Crăciun cu Moş Ajun R: Şi-au mers după cum citim
Neam d’e-al lui nu şi-o aflat Cu barba de ibrişin R: Până la Ierusalim
Pân’ la poarta raiuluiu Şi mustăţile de fân R: Şi-acolo dac-au ajuns
Acol’ era tatăl său. Ce ne-aduce Moş Crăciun R: Steaua lor li s-a ascuns
Tatăl său din grai grăie-e: Tot ce e frumos şi bun R: Şi-ncepură a căuta
-Petre, Petre, fătu mieu, Pe la case a întreba
Fă-mi şi mie loc în Raiă! 23. Trei păstori se întâlniră N-aţi văzut şi n-aţi aflat
-Loc în Rai cu mine n-ai Trei păstori se întâlniră (bis) Unde-i Pruncul Împărat
Cât ai trăit pe pământu, R:Raza soarelui, floarea soarelui Păstorul noroadelor
Tăt birău domnesc ai fost, Şi aşa se sfătuiră Şi Stăpânul roadelor
Pe săraci tare i-ai trasu, Haideţi fraţilor să mergem (bis)R: Care astăzi S-a născut
Pe găzdaci afar’ i-ai ras. Floricele să culegem Că noi steaua i-am văzut
Tăt umbla Petre pe raiă Şi să facem o cunună (bis)R: Şi-am venit să ne-nchinăm
Tăt solind şi trâmbiţând S-o-mpletim cu voie bună Pe Hristos să-L lăudăm
Să-şi afle v’on neam de-a lui-ă Şi s-o ducem lui Hristos(bis)R: Mergeţi şi-L mai căutaţi
Neam de-a lui nu şi-o aflat Să ne fie de folos. Prin cetate întrebaţi
Pân’ la poarta raiului, De se-ntâmplă să-L aflaţi
Acol’ era sora lui. 24. Mă luai, luai Lumii de ştire să-i daţi
Soră-sa din grai grăie-e Mă luai, luai (bis) Lumea să se-nchine Lui
Fă-mi şi mie loc în Rai! În sus pe un râu Ca la Fiul Domnului
-Tu, soră, loc în Rai ai. Cu secera-n brâu Ca la Domnul cerului
Cât ai trăit pe pământ Maica îmi venea (bis) Şi-mpăratul Raiului
Ţi-o fo’ casa lângă drumu, Se apropia (bis) Şi să-i puneţi dinainte
Pe setoşi i-ai adăpat, Şi mă întreba (bis) Darurile cele sfinte
Pe flămânzi i-ai săturatu, Gătat-ai holda (bis) Aur, smirnă şi tămâie
Raiu ţi l’ai căpătat. Holda n-am gătat (bis) Ca la mare împărăţie
Că s-a arătat (bis) Şi de-acum până-n vecie
20. Doi boieri bătrâniu Stea la răsărit (bis) Mila Domnului să fie
Doi boieri bătrâniu, (bis) Mândră de argint (bis) Să fie precum a fost
Pe cum s-o rugatu,(bis) Steaua cum lucea (bis) La naşterea lui Hristos
Dumnezeu le-o datu(bis) Holda se pleca (bis)
Casă lângă drumu. (bis) Bobul jos cădea (bis) 28. Noi în seara de Crăciun
Lângă casă-i masă, (bis) Holdă-n loc creştea (bis) Noi în seara de Crăciun (bis)
Masă gălbioară Holdă gălbioară (bis) Lăudăm pe Cel prea bun
Lumina de ceară Cu spic de secară (bis) R: Bun eşti, Doamne, bun
Şi-un pom răsăditu Holdă lângă râu (bis) Colindăm colind duios (bis)
Cu mere de-argintu Cu spicul de grâu (bis) Domnului Iisus Hristos R:
Vântu trăgăna, Este dar bogat (bis) Noi umblăm să împlinim (bis)
Merele pt’ica. Darul semănat (bis) Obiceiul din batrâni R:
Îngeri le strângea, Cunună de grâu (bis) Obicei de colindat (bis)
Şi le trimitea Pentru Dumnezeu (bis) Pe la case de urat R:
Pe uşă de rai
La fete de crai. 25. La Betleem colo-n jos 29.Dumnezeu Prea Sfântul
D-undi măr love, La Betleem colo-n jos Dumnezeu Prea Sfântul
Masa-mi trântuie, Cerul arde luminos Colindând pământul
În cer s’auze. (bis) Preacurata A vrut să nu mai fie
Maica le strânge Naşte astăzi pe Hristos. Potop şi urgie
Şi le trimete Naşte-n ieslea boilor El făcu lumină
Pi-un şiuţ di-a ie (bis) Pe-mpăratul tuturor Blândă şi senină
La uşă di rai, Preacurata Şi îşi trimise Fiul
La fete di crai, Stă şi plânge încetişoR. S-alunge pustiul
Drag Domnul din cer (bis) N-are scutec de-nfăşat Fiul se-ntrupează
Nici hăinuţe de-mbrăcat Lumea luminează
Preacurata Fecioara Maria
21. Slavă s-aibă nesfârşită Pentru pruncul de-mpărat. Naşte pe Mesia
Slavă s-aibă nesfârşită Nu mai plânge, Maica mea Dumnezeu Prea Bunul
Dumnezeirea-ntreită Scutecele noi ţi-om da Ne-a trimis Crăciunul
Unimea nedespărţită Preacurata Cu har şi bucurie
Tatăl Atotţiitorul Pruncul Sfânt de-i înfăşa. Şi aici să fie.
Şi Fiul Izbăvitorul Ceru-i scutec luminos
Şi Duhul Mângâietorul Dragostea-i veşmânt frumos 30. Dumnezeu dintru-nceput
Unul fiind în trei feţe Preacurata Dumnezeu, dintru-nceput-u,
Toată lumea a făcut-u, 34. Legănelul Să trăiască cine-ascultă
R: Da-aia Leru-i Domn. Colo sus pe-un deal frumos Sus la ceruri o-nălţăm
Cerul sus l-a ridicat-u Unde-i cerul luminos Şi la gazde o-nchinăm
Şi bine l-a răzimat-u. R: Într-un leagăn stă culcat O-nchinăm cu veselie
Pe patru stâlpi de argint-u Fiul maicii înfăşat Şi cu mare bucurie
Şi frumos l-ampodobit-u R: R: Leagăn verde legănel C-am ajuns seara de-ajun
Tot cu stele mărunţele, Tot din lemn de păltinel A bătrânului Crăciun
Cu luceferi printre ele. R: Leagăn verde legănel Sus, mai sus v-am înălţat
Şi cu luna cu lumina, Tot din lemn de păltinel Ce-am ştiut noi v-am cântat
Soarele cu razele. R: Raza blând-a soarelui Să rămâneţi sănătoşi
Scaldă faţa Domnului Sănătoşi şi bucuroşi
31. D-auzi gazdă ori n-auzi Vântul dulce tragănă C-am ajuns ziua cea sfântă
D-auzi gazdă ori n-auzi: (bis) Pruncul de mi-L leagănă R: Când colindele se cântă
Toaca-n cer şi slujba-n rai, Cântă îngerii în cor Sărbătoarea lui Hristos
Toaca-n cer cum o bătea, (bis) Să vestească tuturor Să vă fie de folos.
Slujba-n rai cum o făcea, Astăzi cerul s-a deschis
Dumnezeu cum cuvânta, (bis) Pe Hristos ni L-a trimis. R: 40. Rămâi, gazdă, sănătoasă
Maica sfântă se ruga. Rămâi, gazdă, sănătoasă
Şi să stai să tot priveşti, (bis) 35. Colo sus, pe lângă lună R: Florile dalbe de măr-u
Cum făceau slujbe cereşti. Colo sus pe lângă lună (bis) Şi revarsă grâu pe masă
Îngerii ţinând stâlpări, (bis) R: Lerui, lerui, şi-a nost Domn. Că de când noi am venitu’ R.
Cântau sfintele cântări. Este un scaun de odihnă. (bis) R. Caii ni s-or ciumpăvitu
Pentr-un fiu ce s-a născut, (bis) Iar pe scaun cine şade ? (bis) R. Caii trebui’ potcoviţi R.
Domnul nost făr’ de-nceput. Şade, şade Maica Sfântă (bis) R. Cu potcoave de colaci
Cu lumini-L lumina, (bis) C-un Fiuţ frumos în braţe. (bis) R. Şi cu cuie de cârnaţi R.
Cum cobuze răsuna. Fiul plânge, Maica-i zice: (bis) R. Şi cu cuie de cârnaţi
Că s-a născut pe pământ (bis) Taci Fiule, taci dragule, (bis) R. Tu gazdă te cotoveşte R.
Fiul Tatălui Cel Sfânt. Că Ţie mama Ţi-a dare (bis) R. Şi corinda ne-o primeşte
Două mere, două pere (bis) R. Că plecăm la altă casă R.
32. Dumnezeu şi Petru Sfânt Şi Ţi-i juca-n Rai cu ele, (bis) R. La altă gazdă frumoasă.
Dumnezeu şi Petru Sfânt Şi cheile Raiului (bis) R.
R1: Corindăm Şi-i deschide şi-i închide. (bis) R.
Coborât-au pe pământ
R2: Cel Domnuţu-i bun 36. Scoala gazdă din pătuţ
În mijlocul satului R1 Scoala gazdă din pătuţ
La casa bogatului R2 R1: Floriile dalbe
Bună seara om bogat R1 Şi ne dă un colăcuţ
Gata-i cina de cinat R2 R2: Florile, florile dalbe
Gata-i cina nu-i de voi R1 Că mamuca n-o făcut R1
Că-i de alţi boieri ca noi R2 Sâtă rară n-o avut R2
Dumnezeu s-o supărat R1 Pe când sit-o căpătat R1
De la bogat o plecat R2 Covata i s-o crăpat R2
La marginea satului R1 L-o sfădit mama pe tata R1
La casa săracului R2 De ce s-o crăpat covata R2
Bună seara om sărac R1 Când covata o lipit R1
Gata-i cina de cinat R2 Cuptiorul i s-o urnit R2
Gata-i cina cât-o fi R1 Când cuptiorul l-o tocmit R1
Cât-o fi om împărţi R2 Anul nou o şi zânit R2
Dumnezeu s-o bucurat R1
Şi pe toţi i-a săturat. R2 37. La poartă, la Ţarigrad
La poartă la Ţarigrad,
33. Sub zare de soare R: Ziurel de ziuă
Sub zare de soare Şade-un fecior de-mpărat R
În ostrov de mare (bis) Cu păruţul retezat R
Născut-a, crescut-a, În cârjuţă rezemat R
Aici pe pământ-î (bis) Unde S-a născut Hristos R
De-un verde de-arvon-î Mesia chip luminos? R
De-un roşu călin-î (bis) Sus în deal din Galileu R
Sus mi-e frunza deasă, La casa Lui Dumnezeu R
Jos mi-e umbra groasă. (bis) Mititel şi’nfăşeţel R
Iar la rădăcină, Faşa-i dalbă de mătasă R
La verdea tulpină. (bis) Scutecel de bumbăcel R
Pe câmp mohorât-î Legănel de aurel R
Oşti mi-au tăbărât-î (bis) Ploaia plouă de mi-L scaldă R
Oşti moldoveneşti Neaua ninge, nu-L atinge R
Şi craioveneşti (bis) Vântul trage cam de-a lin R
Multe-s munteneşti De-L leagănă chicilin R
De la Bucureşti (bis)
Ele Domn că n-au 38. Rămâi gazdă, sănătoasă
Şi Domn căutau (bis) Rămăi gazdă sănătoasă (bis)
Ele că-mi cătau Să ne dai cinstea frumoasă (bis)
Şi mi-şi întrebau (bis) Şi un colac de grâu curatu (bis)
Tot din vad în vad-î De la Dumnăzeu lăsatu (bis)
Şi din sat în sat-î (bis) Nici mai mare nici mai micu (bis)
Şi din casă-n casă Ca rotila di la plugu (bis)
Şi din masă-n masă (bis) Rămăi gazdă, sănătoasă
Că mi s-a d-aflat-î Peste-un an mai veseloasă
Şi s-a-devărat-î (bis) Să ne dai cinstea frumoasă (bis)
C-astăzi s-a născut-î Şi-o sticluţă mică, verde (bis)
Domn făr’de’nceput-î (bis) Numai de cinzeci de vedre (bis)
Busuioc pe masă Şi-ntru mulţi ani viitori
Gazdă sănătoasă! (bis) Şi la anu’ mai cu spor
La mulţi ani cu bine
Şi cu sănătate! (bis) 39. Colindiţa
Colindiţa nu-i mai multă