Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

Piaţa Victoriei Nr.2 - 300006 TIMIŞOARA - ROMÂNIA


Tel: 40 - 256 - 40 30 11 Fax: 40 – 256 - 40 30 21
E - mail: nicolae.robu@rectorat.upt.ro

Nr. /26.07.2010

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR


2010/2011

SEMESTRUL I al anului universitar 2010/2011 este pe perioada 27.09.2010 –20.02.2011, şi este valabil
pentru toţi anii de studiu:

a) 27.09.2010 – 26.12.2010 PREDARE (13 săptămâni)


b) 27.12.2010 – 09.01.2011 VACANŢĂ (2 săptămâni)
c) 10.01.2011 – 16.01.2011 PREDARE (1 săptămână)
d) 17.01.2011 – 06.02.2011 SESIUNE 1 (programarea 1) (3 săptămâni)
e) 07.02.2011 – 13.02.2011 VACANŢĂ (1 săptămână)
f) 14.02.2011 - 27.02.20111 SESIUNE 2 (programarea 2) (2 săptămâni)

SEMESTRUL II al anului universitar 2010/2011 este pe perioada 21.02.2011– 10.07.2011:

1. Pentru anii de studiu : I – III, V Arhitectură , I Master

a) 21.02.2011 – 24.04.20111,2 PREDARE (9 săptămâni)


b) 25.04.2011 – 01.05.2011 VACANŢĂ (1 săptămână)
c) 02.05.2011 – 05.06.2011 PREDARE (5 săptămâni)
d) 06.06.2011 – 26.06.2011 SESIUNE 3 (programarea 1) (3 săptămâni)
e) 27.06.2011 - 10.07.2011 SESIUNE 4 (programarea 2) (2 săptămâni)

2. Pentru anii de studiu terminali: IV,III Informatica, Administratie, Comunicare

a) 21.02.2011 – 10.04.20112 PREDARE (7 săptămâni)


b) 11.04.2011 – 24.04.2011 SESIUNE 3 (programarea 1) (2 săptămâni)
c) 25.04.2011 – 01.05.2011 VACANŢĂ (1 săptămână)
d) 02.05.2011 - 19.06.20113 ELABORARE LUCRARE LICENŢĂ (7 săptămâni)
e) 20.06.2011 – 03.07.2011 SUSŢINERE EXAMEN LICENŢĂ (2 săptămâni)

3. Pentru anii de studiu terminali: VI Arhitectură, II studii masterale

a) 21.02.2011 – 24.04.2011 ELABORARE LUCRARE DIPLOMĂ / DISERTAŢIE (9 săptămâni)


b) 25.04.2011 - 01.05.2011 VACANŢA (1 săptămână)
c) 02.05.2011 - 05.06.2011 ELABORARE LUCRARE DIPLOMĂ / DIZERTAŢIE (5 săptămâni)
d) 06.06.2011 – 26.06.2011 SUSŢINERE EXAMEN DIPLOMĂ / DIZERTAŢIE (3 săptămâni)

SESIUNEA DE RESTANŢE: din 29.08.2011 cu durata de 2 săptămâni.

RECTOR, SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE,


Prof.dr.ing.Nicolae ROBU Alexandru GAŞPAR

1
Săptămâna a doua din sesiunea 2 se suprapune cu prima săptămână de predare din semestrul II.
2
În primele 7 săptămâni de PREDARE din semestrul II se prevăd şi programările 3 pentru disciplinele din semestrul I, la ciclul
licenţă şi Arhitectură.
3
În primele 5 săptămâni de ELABORARE LUCRARE LICENŢĂ se prevăd şi programările 2,3 pentru disciplinele din semestrul II.