Sunteți pe pagina 1din 16

Substantivele

Nominală declin este supusă la şase cazuri - nominativ , genitiv , dativ , acuzativ ,
instrumental , şi prepoziţionale - în două numere ( singular si plural ), şi absolut
ascultarea gen gramaticale (masculin, feminin şi neutru). Până la zece cazuri
suplimentare sunt identificate în manuale lingvistica, [1] [2] [3] , deşi toate acestea sunt fie
incomplete (nu se aplică la toate substantivele) sau degenerat (apar identic cu unul dintre
cele şase cazuri simple). Bine-a recunoscut suplimentare de cele mai multe cazuri sunt
locative (в лесу, в крови, в слезах), partitiv (сапог, чулок, вольт), şi mai multe forme
de vocativ (господи, деда, батянь). Adjective, pronume, şi primele două numere
cardinale suplimentare variază în funcţie de sex. Vechi din Rusia a avut de asemenea, un
al treilea număr, dual , dar cu excepţia pentru utilizarea sa în acuzativ şi cazuri
nominative, cu numerele de două, trei şi patru, de exemplu, (два стула [dvɐ stulə],
"două scaune", astăzi recategorized ca un genitiv singular), a fost pierdut.

Nu există articole determinată sau nedeterminată, în limba rusă. Sensul unui substantiv
este determinat de contextul în care apare. Acestea fiind spuse, există unele mijloace de
exprimare dacă un substantiv este determinată sau nedeterminată. Acestea sunt:

1. Utilizarea unui obiect direct în genitiv în loc de acuzativ în negaţie semnifică


faptul că substantivul este nedeterminată, comparati: "Я не вижу книги" ("Nu
văd o carte" sau "Nu văd nici o carte" ) şi "Я не вижу книгу" ("Nu văd cartea").
2. Utilizarea, uneori, o cifră semnifică faptul că substantivul este nedeterminată, de
exemplu: "? Почему ты так долго" - "Так Да, встретил одного друга,
пришлось поговорить" ("De ce a durat atat de mult?" - "Tu vezi, am întâlnit un
prieten şi a trebuit să vorbească").
3. Word pentru a putea fi, de asemenea, folosite în acest scop, compara "В комнату
вбежал мальчик" ("Un băiat se repezi în cameră") şi "Мальчик вбежал в
комнату" ("Băiatul se repezi în cameră").
4. Utilizarea de forma de plural în loc de singular poate semnifica faptul că
substantivul este nedeterminată: ". Вы купите это в магазинах" - "Вы купите
это в магазине." ("Poti cumpara acest lucru într-un magazin." Aprins "... în
magazine" - ". Poti cumpara acest lucru în magazin.")

Categoria de animacy este relevant în termeni nominali şi adjectivale declinarea rusă.


Concret, forma acuzativ în multe paradigme are două forme posibile, în funcţie de
animacy de referent. Pentru Referen animate (oameni şi animale), forma acuzativ este în
general identic cu formularul de genitiv. Pentru referenţi neînsufleţite, forma acuzativ
este identic cu formularul de nominative. Acest principiu este relevant pentru substantive
masculin singular de declinare prima (vezi mai jos) şi adjective, precum şi pentru toate
paradigme plural (cu nicio distincţie între femei şi bărbaţi). În tabelele de mai jos, acest
comportament este indicat de abrevierea "N sau G", în rândul corespunzător la cazul
acuzativ.

În limba rusă există trei tipuri de declinare, numit pur şi simplu prima, a doua, şi
declinări treia. Declinarea primul (al doilea în gramatici şcoală rusă) este folosit pentru
substantive masculin şi cel mai neutru. Declinarea a doua (primul în gramatici şcoală)
este folosit pentru cele mai multe substantive feminine (masculin şi mai multe substantive
care au aceeaşi formă ca şi cele de sex feminin, cum ar fi папа tata sau unchi дядя).
Declinarea treilea este folosit pentru substantive feminine se termină în ь şi pentru
substantive neutru care se termină în мя.

Declinarea Prima - substantive masculine

Substantive care se termină în consoană sunt marcate în tabelul următor cu - (prin


urmare, nu se încheie).

Singular Plural
Ы-o
Nominative - -Ь -Й -Ий -И -И -Ии
Genitiv -А -Я -Я -Ия -Ов -Ей -Ев 3
2
-Иев
Dativ -У -Ю -Ю -Ию -Ам -Ям -Ям -Иям
Acuzativ N sau G N sau G
Instrumental -Ом -Ем 3 -Ем 3 -Ием -Ами -Ями -Ями -Иями
Prepoziţional -Е -Е -Е -Ии -Ах -Ях -Ях -Иях

Note:

1. După o siflant ж, ч, ш, sau щ) sau un velar ((г, к, sau х) consoană, и este scris.
2. După o siflant, ей este scris.
3. După o consoană moale , ё este scris atunci când a subliniat; е atunci când
neaccentuat.

Declinarea Prima - substantive neutru

Singular Plural
О-o Е-2
Nominative -А -Я
Genitiv -А -Я - -Й / ь-4
Dativ -У -Ю -Ам -Ям
О-o Е-2
Acuzativ N sau G
Instrumental Ом-o -Ем 2 -Ами -Ями
Prepoziţional -Е Е-3 -Ах -Ях

1. După o siflant, о este scris atunci când a subliniat; е atunci când neaccentuat.
2. După o consoană moale, ё este scris atunci când a subliniat; е atunci când
neaccentuat.
3. Pentru substantive care se termină în ие în singular nominativ, и este scris.
4. După o ь utilizare consoană utilizarea altfel й.

declinare a doua
Cele mai multe substantive doua declinare sunt feminine, unele masculin. Terminatiile
aplică aceleaşi pentru ambele sexe.

Singular Plural
Ы-o
Nominative -А -Я -Ия -И -Ии
Ы-o
Genitiv -И -Ии - -Ь -Ий
Dativ -Е -Е -Ии -Ам -Ям -Иям
Acuzativ -У -Ю -Ию N sau G
Instrumental -Ой -Ей 3 -Ией
2
-Ами -Ями -Иями
Prepoziţional -Е -Е -Ии -Ах -Ях -Иях

1. După o siflant sau velar (г, к, sau х) consoană, и este scris.


2. După o siflant, о este scris atunci când a subliniat; е atunci când neaccentuat.
3. După o consoană moale, ё este scris atunci când a subliniat; е atunci când
neaccentuat.

declinare a treia

Singular Plural
Feminin Neutru Feminin Neutru
Nominative -Ь -Мя -И -Мена
Genitiv -И -Мени -Ей -Мён (-мян)
Ям-o
Dativ -И -Мени -Менам
Acuzativ -Ь -Мя N sau G -Мена
Ями-1
Instrumental -Ью -Менем (ьми) -Менами
Ях-o
Prepoziţional -И -Мени -Менах

1. După o siflant, а este scris.

forme neregulate de plural

Această secţiune cere expansiune .

Adjective
Deoarece cuvântul rusesc pentru moschee este feminin, adjectivul "musulman" trebuie să
fie feminina (Мусульманская мечеть, musulman moschee).

adjective rus de acord cu substantivele pe care le modifica în gen, număr şi caz.

declinare

Singular
Plural
Masc. FEM. Neut.
Nominative -Ый -Ая -Ое -Ые
Genitiv -Ого -Ой -Ого -Ых
Dativ -Ому -Ой -Ому -Ым
Acuzativ N sau G -Ую -Ое N sau G
Instrumental -Ым -Ой -Ым -Ыми
Prepoziţional -Ом -Ой -Ом -Ых

1. După o consoană siflant sau velar, и, în loc de ы, este scris.


2. Atunci când un adjectiv masculin se termină în-ой, ой-este subliniat.
3. După o consoană siflant, sterilizare sfârşitul adjectivele în ее. Este numit uneori
regula хорошее.
4. Acuzativ în gen masculin şi la plural depinde de animacy, ca şi pentru
substantive.

diferenţiază rus între hard-stem (ca mai sus) şi adjective soft-stem. Reţineţi următoarele:

• adjective masculine care se termină în nominativ în ий şi neutrele în ее sunt


refuzate după cum urmează: его (a se citi: ево), ему, им, şi ем.
• adjective feminine în яя sunt refuzate ей şi юю.
• adjective Plural în ие sunt refuzate их, им, ими şi их.
• finaluri Case-о г о-е г о / se citesc ca-о в о / е в о.

Pronume
pronumelor personale

Singular Plural
Treia
Reflexiv
Prima Două Treia
Neut. Prima Două
Masc. FEM.
(În engleză) I tu el ea ea noi tu ei
XXXself
Nominative я ты он она оно мы вы они
Genitiv меня тебя его её его нас вас (Н) их себя
(Н)
Dativ мне тебе ему ей ему нам вам себе
им
Acuzativ меня тебя его её его нас вас (Н) их себя
тобой
мной (Н) собой
Instrumental ним нею ним нами вами
(Мною) ими (Собою)
(Тобою)
обо о
Prepoziţional о тебе о нём о ней о наc о вас о них себе
мне нём

• Rusă este supusă distincţie TV . Forma de singular respectuos vă este aceeaşi ca


forma de plural. Ea începe cu o scrisoare de capital: Вы, Вас, etc Вам în
următoarele situaţii: scrisori personale si acte oficiale (destinatarul este definit), şi
chestionare (destinatarul este nedeterminată), în caz contrar acesta începe cu
minuscule. Compara distincţia între du Sie şi în germană sau TU / toi şi vous în
limba franceză
• Atunci când o prepoziţie este utilizat direct în faţa unei pronume treia persoane,
н-are prefixul: него у (a se citi: у нево), с неё, etc Deoarece cazul prepoziţional
întotdeauna are loc după o prepoziţie, a treia persoană prepoziţionale începe
întotdeauna cu un н-.
• Ca adjective şi cifre, litera "г" (g) în forma genitiv şi acuzativ se pronunţă ca "в"
(v) его / него ево / нево.

Pronume demonstrativ

этот ("aceasta") şi тот ("că")


Masc. Neut. FEM. Plur. Masc. Neut. FEM. Plur.
Nominative этот это эта эти тот то та те
Genitiv этого этого этой этих того того той тех
Dativ этому этому этой этим тому тому той тем
Acuzativ N sau G это эту N sau G N sau G то ту N sau G
Instrumental этим этим этой этими тем тем той теми
Prepoziţional об этом об этом об этой об этих о том о том о той о тех

adjective posesive şi pronume

Spre deosebire de engleză, rusă foloseşte acelaşi cuvânt pentru un adjectiv posesiv si
pronumele corespunzătoare. Se aplică următoarele reguli:

• adjective posesive meci substantivul a posedat în cazul în care, de gen, şi


numărul.
• Adjectivul reflexiv sau свой pronume se foloseşte atunci când posesorul este
obiectul clauzei, indiferent de persoana, de gen, şi numărul de acest subiect.
• Nu adjectiv sau pronume reflexiv există pentru al III-lea persoana 3: o vor folosi
genitiv a pronumelui personal în schimb, его exemplu, pentru o masc. / Neut.
canta,. posesorul её pentru o FEM. canta posesor. posesorul şi их pentru un
plural.
• Exemplu de diferenţa dintre pronumele reflexiv şi non reflexiv:
o "Он любит свою жену = El iubeşte sale (proprii), soţia" în timp ce
"Он любит его жену = El iubeşte său (altcuiva), soţia".

мой (mea, a mea)


твой (ta, ta), pentru un posesor singular
свой (mea, a mea, ta, ta, una lui, lui, ei, ei, nostru, al nostru, dumneavoastră, a ta, lor), pentru un
posesor subiect

Masc FE Plur. FE Plur. FE Plur.


Neut. Masc. Neut. Masc. Neut.
. M. M. M.

Nominativ мой моё моя мои твой твоё твоя твои свой своё своя свои
e

Genitiv моег моег моих твоег твоег твое своег своег свое своих
моей твоих
о о о о й о о й

Dativ моем моем твоем твоем твое своем своем свое


моей моим твоим своим
у у у у й у у й
N N
N N N N sau
Acuzativ sau моё sau твоё тво своё сво
мою sau G sau G sau G G
G G ю ю

Instrumen моим твои твои твое твоим свои свои свое своим
моим моим моей
tal и м м й и м м й и
о о
о о о о о о о о о о
Prepoziţio твое свое
моём моём моей моих твоём твоём твоих своём своём своих
nal й й
• Finalul-его este pronunţat ca-ево.

наш (nostru)
ваш (ta), pentru un posesor plural
Masc. Neut. FEM. Plur. Masc. Neut. FEM. Plur.
Nominative наш наше наша наши ваш ваше ваша ваши
Genitiv нашего нашего нашей наших вашего вашего вашей ваших
Dativ нашему нашему нашей нашим вашему вашему вашей вашим
N sau
Acuzativ N sau G наше нашу N sau G ваше вашу N sau G
G
Instrumental нашим нашим нашей нашими вашим вашим вашей вашими
о о о о о о о
Prepoziţional о ваших
нашем нашем нашей наших вашем вашем вашей
• Finalul-его este pronunţat ca-ево.
[ edit ] Pronume interogative

кто ("cine") şi что ("ce")


кто что
Nominative кто что
Genitiv кого (a se citi: каво) чего (a se citi: чиво)
Dativ кому чему
Acuzativ кого (a se citi: каво) что (a se citi: што)
Instrumental кем чем
Prepoziţional о ком о чём
чей ("a căror")
masculin neutru feminin plural
Nominative чей чьё чья чьи
Genitiv чьего чьего чьей чьих
Dativ чьему чьему чьей чьим
Acuzativ N sau G чьё чью N sau G
Instrumental чьим чьим чьей чьими
Prepoziţional о чьём о чьём о чьей о чьих

• Încheie-его este pronunţat ca-ево.

[ edit ] Numerale

Substantive sunt folosite în cazul nominativ , după "unu" (один рубль, "o rubla").

După alte anumite numere (următoarele reguli gramaticale număr în limba rusă ),
Substantive trebuie să fie scăzut la genitiv plural (десять рублей, "ruble zece).
Numere cardinale Numere ordinale
(Nominative caz,
masculin)
0 ноль sau нуль нулевой
один (m.), одна (f.),
одно (n.), одни (pl.)
1 первый
(раз este utilizat atunci
când numărare)
2 два (m., n.), две (f.) второй
3 три третий
4 четыре четвёртый
5 пять пятый
6 шесть шестой
7 семь седьмой
8 восемь восьмой
9 девять девятый
10 десять десятый

[ edit ] Verbe
conjugare gramaticale este supusă la trei persoane în două numere şi două simple
timpurile (prezent / viitor şi trecut), cu perifrastic formulare pentru viitor şi subjonctiv ,
precum şi imperativ forme şi prezent / trecut participii , se disting prin adjectivale şi
adverbial de utilizare (a se vedea participiu adjectival şi Participiu adverbial ). Există
două voci , activ şi pasiv , care este construită prin adăugarea unui reflexivă sufix -ся/сь/-
la forma activă. O caracteristică interesantă este că timpul trecut este de fapt face să fie
de acord în gen cu subiectul , pentru că este participiul într-o iniţial perifrastic perfect
format cu prezenta de быть [bɨt ʲ] (cum ar fi pasiv tensionată perfect în latină ), " pentru
a fi ", care este acum omise, cu excepţia efectului arhaic rare, de obicei, în fraze set
(откуда есть пошла земля русская [ɐtkudə Jes ʲ t pɐʂla ʲ z ʲ ɪml ʲ o ruskəjə], "de
unde vine terenul rus", deschiderea de primar Cronicii în ortografie modernă) .
inflexiune verbală astăzi este mult mai simplă decât în Old rusă. Vechi aorist ,
imperfect , şi (perifrastic), mai mult ca perfectului s-au pierdut, deşi aorist sporadic apare
în literatura de specialitate seculară ca tarziu ca a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
şi supravieţuieşte ca o formă ciudat în naraţiune direct (а он пойди да скажи [ ɐ pe
pɐjd ʲ i də skɐʐɨ], etc, exact echivalentul colocvial engleză "aşa că merge şi spune"),
recategorized ca o utilizare a imperativ. Pierderea a trei din cele şase foşti timpurile a
fost compensată de dezvoltare, ca şi în alte limbi slave, de verbale aspect . Cele mai
multe verbe vin în perechi, una cu imperfective continuu conotaţie sau, cu alte perfectiv
sau finalizate, de obicei, cu un format prepoziţionale) prefix (, dar folosind ocazional o
rădăcină diferit. De exemplu, спать [scuipat ʲ] ("a dormi") este imperfective; поспать
[pɐspat ʲ] ("să ia un pui de somn") este perfectiv.
Acest semn de protest arată lipsa de "a fi" verb (быть) în timpul prezent (русский язык -
не иностранный, limba rusă nu este străin).

Timpul prezent al verbului быть este astăzi utilizată în mod normal numai în forma de
singular la persoana a treia, care este adesea folosit pentru toate persoanele şi numerele.
Abia în secolul al XIX-lea, conjugare completă, care astăzi nu este niciodată folosită, a
fost ceva mai natural: forme apar în Sinodală Biblie , în Dostoievski şi în bylinas
(былины [bɨl ʲ inɨ]) sau oral folk-epopeile, care au fost transcrise la acel moment.
Paradigma arată precum şi orice altceva afinitate indo-europene a Rusiei:

Engleză Rusă IPA Latină Clasică greacă Sanscrit


"Eu sunt" (Есмь) [ʲ Jes m ʲ] suma eimi Asmi
"Eşti" (sing.) (Еси) [Jes ʲ ɪ] es ei Asi
"El, ea, ea este" есть [Jes ʲ t ʲ] EST esti (n) Asti
"Noi suntem" (Есмы) [Jɛsmɨ] sumus esmen smaḥ
[Jes t ʲ ʲ
"Eşti" (plur.) (Есте) estis Este staḥ
e]
"Ei sunt" (Суть) [SUT ʲ] pacta sunt eisi (n) Santi

[ edit ] prezent-viitor tensionate

Există două forme utilizate pentru a conjuga la timpul prezent al verbelor imperfective şi
viitorul verbelor perfectiv.

Conjugare prima (I) este folosit în verb tulpinile se termină în consoană,-у, sau о, sau în-
а când este precedat de o consoană siflantă:

• -у/-ю, ешь-,-ет, ем-,-ете, -ут/-ют


o -у/-ут este folosit după o consoană greu sau ш, щ sau ч; altfel -ю/-ют este
utilizat.
o O consoană poate provoca mutatii final se încheie schimba.
o е devine ё atunci când a subliniat.

Conjugare a doua (II) este folosit în verb tulpinile care se termină în-sau-е и, sau în-а
atunci când nu este precedată de o siflant:
• -у/-ю, ишь-,-ит, им-,-ите, -ат/ят
o -у/-ат este folosit după o consoană greu sau ш, щ sau ч; altfel -ю/-ят este
utilizat.
o Similar cu conjugarea I, o consoană mutatii final poate schimba un final.
Exemplu: попро-сить - попро-шу, попро-сят [pəprɐs ʲ l ʲ, pəprɐʂu,
pɐpros ɪt ʲ] (a au solicitat - [I, ei] va avea solicitate).

[ edit ] timpul trecut

Rusă timpul trecut este de gen specifice:-л pentru subiecţii masculin singular, pentru a-
ла singular subiecte feminine, pentru a-ло singular subiecte neutre, şi-ли pentru subiecţii
plural. Această specificitate de gen se aplică tuturor persoanelor, astfel, de a spune "M-
am culcat", un vorbitor de sex masculin ar spune я спал, în timp ce un vorbitor de sex
feminin ar spune спалá я.

[ edit ] Moods

Această secţiune cere expansiune .

[ edit ] Exemple

Prima conjugare
вернуть ("pentru a reveni [ceva]",
читать ("pentru a citi", stem: чита-)
stem: верн-)
я верну Mă voi întoarce я читаю Am citit (am citit, nu citit)
ты вернёшь veţi reveni ты читаешь ai citit (sunt lectură, nu citit)
он, она, оно el, ea, ea va он, она, оно el, ea, se citeşte (este de lectură,
вернёт reveni читает nu citeşte)
мы вернём ne vom întoarce мы читаем am citit (sunt lectură, nu citit)
tu (plural / formal) citire (sunt
вы вернёте veţi reveni вы читаете
lectură, nu citit)
они вернут se vor întoarce они читают ce citesc (citesc, nu citit)
În al doilea rând conjugare
говорить ("să vorbească", stem: говор-)
я говорю Eu vorbesc (vorbesc, vorbesc)
ты говоришь vorbiţi (sunt vorbind, nu vorbesc)
он, она, оно говорит el, ea, ea vorbeşte (se vorbeşte, nu vorbeşte)
мы говорим vorbim (sunt vorbind, nu vorbesc)
вы говорите tu (plural / formal) vorbesc (vorbesc, vorbesc)
они говорят ei vorbesc (vorbesc, vorbesc)

[ edit ] verbele neregulate

Rusă verb paradigmă


брать вести дать есть жить звать идти
1 1 видет дават 3 3 1 1 1 писать ходить
ь2 ь1 2 2

a se da Du-
Englez ia plumb da mânc live apel scrieplimbar
vedea (pf.) te
ă a e
1 st SG беру веду вижу даю дам ем живу зову иду пишу хожу

2-SG
берёш ведёш видиш дашь ешь живёш зовёш идёш пишеш
даёшь ходишь
ь ь ь ь ь ь ь
3-lea
берёт ведёт видит даёт даст ест живёт зовёт идёт пишет ходит
SG
1 st pl берём ведём видим даём едим живём зовём идём пишем ходим
дадим

2-a
pl даёте дадит ходите
берёте ведёте видите едите живёте зовёте идёте пишете
е
3-a
pl берут ведут видят дают дадут едят живут зовут идут пишут ходят
1
Aceste verbe au toate o schimbare stem.
2
Aceste verbe sunt palatalised , în anumite cazuri, şi anume с → ш pentru toate formele
de prezent "писать", şi → д ж la persoana întâi singular din alte verbe.
3
Aceste verbe nu sunt conforme cu nici primul sau al doilea conjugări.

[ edit ] formarea cuvintelor


Rusă are pe mana un set de prefixe , prepoziţionale şi adverbial în natură, precum şi
diminutivul , augmentative , şi frecventativ sufixele şi infixes . Toate acestea pot fi
stivuite una peste alta, pentru a produce mai multe instrumente derivate de un cuvânt dat.
Participii şi alte forme de flexiune pot avea, de asemenea, o specială conotaţie . De
exemplu:

мысль [Mɨs ʲ l ʲ] "Gândit"


мыслишка [Mɨs ʲ l ʲ iʂkə] "Un mic, dragut sau o prostie gând"
мыслища [Mɨs ʲ l ʲ iɕ ː ə] "Un gând de import fundamentale"
мышление [ʲ mɨʂl enɪjə] "Gândire; gândire abstractă, raţionament"
мыслить [ʲ mɨs aprins ʲ] "Să se gândească (ca la cugeta)"
смысл [Smɨsl] "Sensul"
осмыслить [Osmɨs ʲ l ʲ ɪt ʲ] "De a intelege, de a raţionaliza"
[Osmɨs ʲ ʲ l ʲ
осмысливать "Pentru a fi în procesul de a înţelege"
ivət]
[P ʲ ɪr ʲ ɪɐsmɨs ʲ l
переосмыслить "Să reevalueze"
ʲ ɪt ʲ]
[P ʲ ɪr ʲ ɪɐsmɨs ʲ l "Pentru a fi în procesul de reevaluare
переосмысливать
ʲ ɪvət ʲ] (ceva)"
[P ʲ ɪr ʲ ɪɐsmɨs ʲ l "(Ceva) în procesul de a fi luate în
переосмысливаемый
ʲ ɪvəjɪmɨj] considerare într-o lumină nouă"
[B ʲ ɪsmɨs ʲ l ʲ
бессмыслица "Prostii"
ɪtsə]
[ʲ əb ɪsmɨs ʲ l ʲ ɪt
обессмыслить "A face lipsit de sens"
ʲ]
[B ʲ ɪsmɨs ʲ l ʲ ɪn
бессмысленный "Lipsite de sens"
ː ɨj]
[ʲ əb ɪsmɨs ʲ l ʲ
обессмысленный "Lipsite de conţinut"
ɪn ː ɨj]
[N ʲ ɪəb ʲ ɪsmɨs ʲ
необессмысленный "Nu lipsite de conţinut"
l ʲ ɪn ː ɨj]

Rusă sa dovedit, de asemenea, prietenos cu aglutinant compuşi. Ca un caz extrem:

[M ʲ ɪtəlɐ ˌ lomɐɐb ʲ ɪs ʲ
металлоломообеспечение "Furnizarea de fier vechi"
p ʲ etɕɪn ʲ jɪ]
[M ʲ ɪtəlɐ ˌ lomɐɐb ʲ ɪs ʲ "Bine aprovizionat cu fier
металлоломообеспеченный
p ʲ etɕɪn ː ɨj] vechi"

Puristi (ca Dmitri Ushakov în prefaţa la său dicţionar ) se încrunta la astfel de cuvinte.
Dar aici este numele de pe o stradă în St Petersburg :

Каменноостровский [ˌ Kam ʲ ɪn ː ɐɐstrəvsk ʲ ɪj "Stone Island


проспект prɐs ʲ p ʲ ɛkt] Avenue"

Unii lingvişti au sugerat că aglutinare Rusă provine din slavona . În secolul XX,
abreviat componente a apărut în compuse:

[Uprɐvdom] = [ʲ uprɐvl ajuɕ ː ɪj "Reşedinţă


управдом
управляющий домом doməm] manager"

[ edit ] Sintaxa
Ordinea cuvintelor de bază, atât în conversaţie şi limbajul scris, este Subiect Verb Obiect
în clauzele tranzitive, şi ordinea cuvintelor gratuit în clauzele intranzitive. Cu toate
acestea, deoarece relaţiile sunt marcate de inflexiune, latitudine considerabilă în ordinea
cuvintelor este permis chiar şi în clauzele tranzitive, şi toate permutări pot fi folosite. De
exemplu, cuvintele din fraza "я пошёл в магазин" ("m-am dus la magazin") pot fi
aranjate

• Я пошёл в магазин.
• Я в магазин пошёл.
• Пошёл я в магазин.
• Пошёл в магазин я.
• В магазин я пошёл.
• В магазин пошёл я.

menţinând în acelaşi timp corectitudinii gramaticale. Reţineţi, totuşi, că ordinea de fraza


"в магазин" este menţinută constantă.

Ordinea cuvintelor exprimă stres logic, şi gradul de precizia. accent primar tinde să fie
iniţială, cu un accent uşor mai slab la sfârşitul anului.

[ edit ] Negaţie

[ edit ] negative multiple

Spre deosebire de primit engleză, negative multiple sunt obligatorii în limba rusă, la fel
ca în никто никогда ничего никому не прощает [n ʲ ɪkto n ʲ ɪkɐɡda n ʲ ɪkɐmu n ʲ
ɪtɕɪvo n ʲ ɪ prɐɕɕæjɪt] ("Nimeni nu-iartă pe nimeni pentru nimic" literal, "nimeni nu
la nimeni, nimic nu nu ierta ").

[ edit ] răspunsuri adverbial

• Adverbial răspunsuri la o pedeapsă afirmativ

Ca un cuvânt-un răspuns la o propoziţie afirmativ da, traduce да şi nici nu нет, după


cum arată tabelul de mai jos.

Răspuns la o pedeapsă affimative


Engleză Rusă
În primul rând
Plouă Идёт дождь
vorbitor
Da Да
Răspunzând = Plouă = Идёт дождь
vorbitor Nu Нет
= Nu plouă = Дождь не идёт

• Adverbial răspunsuri la o pedeapsă afirmativ


Ca un cuvânt-un răspuns afirmativ la o propoziţie, da traduce да нет şi nici nu, după
cum arată tabelul de mai jos, care compară şi rusă expresii idiomatice engleză şi germană
cu trei adverb sistem francez.

Răspuns la o propoziţie negativă


Engleză Rusă Franceză Germană
În primul rând
Nu este ploua Дождь не идёт Il pleut ne pas Es regnet nicht
vorbitor
Nu Да Non Nein
Răspunzând = Nu plouă = Дождь не идёт = Pas il ne pleut = Es regnet nicht
vorbitor Da Нет Si Doch
= Plouă = Дождь идёт = Il pleut = Es regnet

• Rezumatul

Acest lucru poate fi rezumată prin tabelul de mai jos.

Rusă Engleză Sensul


Да Sunt de acord cu declaraţia dumneavoastră
Da propria declaraţie meu este pozitiv
Нет Nu sunt de acord să declaraţia dumneavoastră
Nu propria declaraţie meu este negativ

[ edit ] de coordonare

Cele mai comune tipuri de coordonare exprimate de propoziţii compuse în limba rusă
sunt laolalta, de opoziţie, şi separator. În plus, gramatica rus consideră comparative,
complementare, şi clarificarea. arome Alte sensuri poate fi, de asemenea, distins.

coordinations laolalta sunt formate cu ajutorul conjuncţiilor "и", "да", "ни ... ни"
(negaţie simultan), также, тоже (ultimele două au arome complementare). Cel mai
frecvent coordonarea laolalta exprimă enumerare, simultaneitate sau succesiune imediată.
Ele pot avea, de asemenea, un gust cauză-efect.

Oppositional coordinations are formed with the help of the oppositional conjunctions а,
но, да, однако, зато, же, etc. They express the semantic relations of opposition,
comparison, incompatibility, restriction, or compensation.

Separative coordinations are formed with the help of the separative conjunctions или,
либо, ли...ли, то...то, etc., and are used to express alternation or incompatibility of things
expressed in the coordinated sentences.

Complemental and clarifying coordination expresses additional, but not subordinated,


information related to the first sentence.
Comparative coordination is a semantical flavor of the oppositional one.

Common coordinating conjunctions include:

• и [i] "and", enumerative, complemental;


• а [a] "and", comparative, tending to "but";
• но [no] "but", oppositional;
• ибо [ˈibə] (bookish, archaic) "for", clarifying.

The distinction between и and а is important. И implies a following complemental state


that does not oppose the antecedent. А implies a following state that acts in opposition to
the antecedent, but more weakly than но "but".

The Catherine manuscript of the Song of Igor , 1790s


они уехали, [ɐˈnʲi uˈjɛxəlʲɪ] they have departed
и мы уезжаем [ɪ ˈmɨ ujɪˈʑʑajɪm] and we are departing
они уехали, [ɐˈnʲi uˈjɛxəlʲɪ] they have departed,
а мы уезжаем [ɐ ˈmɨ ujɪˈʑʑajɪm] while (but) we are (still) departing
[ɐˈnʲi uˈjɛxəlʲɪ]
они уехали, they have departed,
[no ˈmɨ prʲɪjɪ
но мы приезжаем but we are arriving
ˈʑʑajɪm]

Distincţia între и şi а dezvoltat după perioada medievala; iniţial, а и şi au fost strânse în


sensul. Unpunctuated se încheie de Song de Igor ilustrează potenţiale confuzii. Final
cinci cuvinte în ortografie modernă, слава князьям а дружине аминь [kN ʲ ɪz ʲ gem
slavə ə druʐɨn ʲ ɪ ɐm ʲ în ʲ] poate fi înţeles fie ca "Slavă prinţi şi pentru a gazdui lor.!
Amin" sau "Slavă prinţi, şi amin (RIP) pentru trupele lor". Deşi opinia majoritară este cu
siguranta cu prima interpretare, nu există nici un consens deplin. Diferenţa psihologic
dintre cele două este destul de evident.

[ edit ] Subordonarea

Complementizers ( subordonarea conjuncţii, adverbe, sau fraze adverbial) includ:

• если [Jes ʲ l ʲ ɪ] "dacă" (însemnând "în cazul în care" nu înseamnă "dacă");


• потому что [pətɐmu ʂtə], так как [tak Kak] ", deoarece"
• чтобы [ʂtobɨ], дабы [dabɨ] (, arhaic livrescă) ", astfel încât"
• после того, как [pos ʲ l ʲ ɪ tɐvo kək] "după"
• хотя [xɐt ʲ a] ", deşi"

În general, sunt subordonate clauze mai puţine decât în limba engleză, deoarece
participii şi participii adverbial multe ori să ia locul unui pronume relativ / combinaţie
verb. De exemplu:
Aici (este) un om
[Tɕɪlɐv vot ʲ ɛk] care a pierdut (toate) speranţă.
Вот человек,
[ʲ pət ɪr avʂɨj ʲ nɐd ʲ
потерявший надежду.
ɛʐdu] [Lit. având în] pierdut
speranta
[ʲ ɡul ajɪ pɐ ɡorədu Cand merg la o plimbare în
Гуляя по городу, всегда
vs ʲ ɪɡda] oraş, am întotdeauna
останавливаюсь у
[ʲ əstɐnavl ɪvəjus ʲ u pauză de Coloane Rostral.
Ростральных колонн.
rɐstral ʲ nɨx kɐlon] [Lit. Plimbare în oraş, I. ..]

[ edit ] construcţie absolut

În ciuda naturii flexiune al Rusiei, nu există un echivalent în limba modernă la engleză


nominative absolut sau latin ablative absolute de construcţie. Limba veche a avut o
construcţie absolut, cu substantivul puse în dativ . Ca multe alte arhaisme, astfel, acesta
este reţinut în slavona . Printre exemplele cunoscut în ultima literară rusă apare în
Radishchev 's Călătorie de la Petersburg la Moscova (Путешествие из Петербурга в
Москву [ʲ pune ɪʂɛstv ʲ ɪjɪ p ʲ ɪs ɪt ʲ ɪrburɡə mɐskvu v]), 1790:

• Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. [ː jeduɕ u mil ʲ


e ɪz ʲ jɪdrovə, ɐn ʲ utə ɪz mɨs ʲ l ʲ mɐjej ɪ n ʲ ɪ vɨxɐd ʲ ilə] "Aşa cum am
fost lăsând Yedrovo sat, nu am putut opri să mă gândesc Aniuta."