Sunteți pe pagina 1din 10

Facultatea de Ştiinţe

Catedra de Topografie

TEMELE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ


AN IV - Măsurători Terestre şi Cadastru
ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
Podul de la
Lucrări topo-geodezice de urmărire a Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
1. AFRASINEI I. DUMITRU- Tupilaţi peste
IV comportării în timp a podului de la Tupilaţi Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
DRAGOŞ Râul Moldova,
peste Râul Moldova, judeţul Neamţ Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
judeţul Neamţ
Lucrări topografice inginereşti privind trasarea
2. DJ 107C, Km Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
ALOMAN T. CONSTANTIN IV şi urmărirea în execuţie a podului peste râul
12+753 Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Sebeş – DJ 107C, Km 12+753
3. AONIGIOAIEI N. SORIN- Proiect GIS pentru amenajarea unei unităţi de Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV Zona Vrancea
NICOLAE producţie forestiere – zona Vrancea Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
Localitatea
Lucrări topografice necesare proiectării, trasării
4. Caransebeş, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
APIAN M. VALENTINA ELENA IV şi execuţiei a căilor de comunicaţie din
judeţul Caraş Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
localitatea Caransebeş, judeţul Caraş Severin
Severin
Aparatură şi tehnici moderne utilizate în
5. Sat Geomal,
ARDELEAN I. RADU IV vederea introducerii apei potabile şi canalizării Conf. univ. dr. Dimen Levente
judeţul Alba
în satul Geomal, judeţul Alba
Lucrări topografice necesare pentru
6. Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
AVRAM R. V. HOREA VASILE IV proiectarea şi conducerea în execuţie a
Aiud Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
complexului comercial Profi – localitatea Aiud
Lucrări topografice necesare înfiinţării
7. Râul Mureş, Conf. univ. dr. ing. Nicolae Luduşan +
BALEA F. FLORINA EUGENIA IV exploataţiei de materiale de construcţii – râul
zona Peţelca Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Mureş, zona Peţelca
Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor
8. Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
BECA E. BOGDAN ANDREI IV topografice în scopul alimentării cu apă Satul Balomir
Asist. univ. drd. ing. Voicu George
potabilă a satului Balomir
Complex de lucrări topo-cadastrale în vederea
9. realizării PUZ-ului pentru pârtiile de schi din Comuna Şugag, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
BLAGA P. IOANA IV
Luncile Prigoanei – comuna Şugag, judeţul judeţul Alba Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Alba
10. BOCEA E. LUCIAN EMILIAN IV Lucrări geodezo-topografice necesare Cluj-Napoca Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
proiectării şi trasării tunelului colector Piaţa Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
1
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
Mihai-Viteazu – Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca
Cvartalul 67 din
Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
11. Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în municipiul
BOERIU D. DANIEL GABRIEL IV Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
cvartalul 67 din municipiul Sebeş, judeţul Alba Sebeş, judeţul
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Alba
Utilizarea tehnologiei GIS la analiza şi
12. BOGDAN G. GHEORGHE Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
IV inventarierea terenurilor subvenţionate pentru
ŞTEFAN Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
agricultură
Intocmirea documentaţiei topografice aferente
13. Alte DC – Călăraşi,
BOLCA GEORGIANA ALINA Proiectului de Modernizare a DC – Călăraşi, Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
prom. judeţul Cluj
judeţul Cluj
Lucrări topografice aferente proiectării şi Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
14.
BORTIŞCĂ A. DORIN-MARIUS IV trasării obiectivului „Amenajare bază sportivă Ampoi 2 Alba Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
Ampoi 2 Alba” Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Complex de lucrări topografice necesare la Localitatea
15. BUREAN T. FLORINA Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
IV modernizarea tramei stradale aferente localităţii Moldoveneşti,
COSMINA Asist. univ. drd. ing. Voicu George
Moldoveneşti, judeţul Cluj judeţul Cluj
16. CĂTĂLIN S. CRISTIAN- Proiect GIS pentru amenajarea unei unităţi de Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV Zona Maneciu
MARIUS producţie forestiere – zona Maneciu Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
17. Întocmirea proiectului de urbanism general Municipiul
CÂRSTEA C. LAURENTIU Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
pentru municipiul Călăraşi Călăraşi
Cvartalul 136
Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
18. din municipiul
CHIRA I. DRAGOS ANDREI IV cvartalul 136 din municipiul Sebeş, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
Sebeş, judeţul
Alba Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Alba
Intocmirea reprezentărilor 3D ale terenurilor Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
19.
CIOLACU S. ALIN IOAN IV din zona Ocoliş în vederea analizei şi Zona Ocoliş Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor +
previziunii evoluţiei în timp Asist. univ. drd. ing. Popa Alexandra
Modernizarea tramei stradale a localităţii
20. CIORGOVEAN Z. DANIEL Localitatea Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
IV Ciugud în vederea introducerii reşelelor
ZAHARIE Ciugud Asist. univ. drd. ing. Voicu George
edilitare
Cartierul
Lucrări topo-cadastrale de dezlipire şi înscrierii
Bărăbanţ –
21. în C.F. în vederea întocmirii P.U.Z pentru
CÎMPAN I. DARIUS NICOLAE IV Tabla Popii – Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan
imobilul situat în cartierul Bărăbanţ – Tabla
municipiul Alba
Popii – municipiul Alba Iulia
Iulia
22. COCÎRLEA I. IOANA SILVIA IV Introducerea Cadastrului Imobiliar-Edilitar în Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
localitatea Belciugatele, judetul Călăraşi Belciugatele,

2
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
judetul Călăraşi
Actualizarea datelor cadastrale şi înscrierea în
23. Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
COMŞA L. ADRIAN CLAUDIU IV cartea funciară a imobilelor ce aparţin Comuna Mihalţ
Asist. univ. drd. ing. Voicu George
domeniului privat al comunei Mihalţ
Lucrări geodezice aferente reţelei altimetrice de
24. Autostrada Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
CORDOŞ M. TEOFIL IV sprijin pentru tronsonul de autostradă Orăştie –
Orăştie – Deva Asist. univ. drd. ing. Popa Alexandra
Deva
Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii
25. documentaţiei tehnice de introducere a reţelei Comuna Şard,
COSTAN V. VASILE-DANIEL IV Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
de canalizare şi apă menajeră în comuna Şard, judeţul Alba
judeţul Alba
Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii
Bucerdea
26. documentaţiei tehnice de introducere a reţelei
CRIŞAN GH. DAN-GEORGE IV Grânoasă, Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
de canalizare şi apă menajeră în comuna
judeţul Alba
Bucerdea Grânoasă, judeţul Alba
Ansamblu de lucrări cadastrale necesare
27. Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
CRIŞAN T. T. ANCA ROXANA IV actualizării situaţiei de Carte Funciară pentru Ocna Mureş
Asist. univ. drd. ing. Voicu George
imobilul „Staţie de epurare” Ocna Mureş
28. Realizarea unui proiect GIS în vederea Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
DĂNCILĂ GH. SILVIU IV
evidenţierii terenurilor cu destinaţie forestieră Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
Inscrierea în Cartea Funciara a imobilelor
29. Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
DANCIU C. CORNEL LUCIAN IV cuprinse în titlurile de proprietate pe baza Galda de Jos
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
planurilor parcelare din Galda de Jos
Lucrări geodezice, topografice şi cadastrale Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
30.
DANCIU N. NICOLAE IV efectuate în vederea modernizării drumului Sălciua, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
comunal din localitatea Sălciua, judeţul Alba Alba Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Lucrări topo-cadastrale în vederea realizării Zona „Balele”,
31. Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
DICU D. DUMITRU IV P.U.Z. zona „Balele”, în vederea construirii sat Şugag,
Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
unui sat de vacanţă; sat Şugag, judeţul Alba judeţul Alba
Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
32. DRĂGAN C. RAREŞ Lucrări topo-cadastrale necesare modernizării
IV Cartier Miceşti Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
CONSTANTIN reţelei de apă – cartier Miceşti
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii în CF Localitatea
33. FIZESAN V. RAMONA- a imobilului tip bloc de locuinţe, a imobilului Apahida, str. Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV
GABRIELA situat în localitatea Apahida, str. Decebal, nr. Decebal, nr. 12, Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
12, judeţul Cluj judeţul Cluj
34. FLOREA P. PETRU-MARIUS IV Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii Zona Mirceşti, Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
documentaţiei de proiectare şi execuţie a unei Iaşi

3
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
instalaţii Tehnologice pentru Sonde – zona
Mirceşti, Iaşi
Lucrări topografice necesare realizării unui
35. FURDUI AL ALEXANDRINA Localitatea Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
IV cartier de locuinţe individuale în localitatea
MARIA Simeria Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Simeria
Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale
36. Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
GĂINĂ M. MARINA-ELENA IV necesare înscrierii în CF a imobilului din strada Cluj-Napoca
Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
Prunilor, Cluj-Napoca
Complex de lucrări topo-cadastrale executate în
Comuna Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
37. vederea înfiinţării culturii de salcie energetică
GHIB I. CĂTĂLINA MARIA IV Gârbova, Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
şi amenajare luciu de apă, comuna Gârbova,
judeţul Alba Asist. univ. drd. ing. Voicu George
judeţul Alba
38.
GHIBU P. CORNEL CRISTIAN
39. Metode de calibrare a antenelor G.P.S. – Studiu
GHIMUŞ V.-A. MIHAI-ADRIAN Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
de caz
Lucrări topo-cadastrale aferente Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
40. GLIGA M. H. MARIUS Zona Bărăbanţ
NICOLAE
IV modernizării reţelei de canalizare din zona Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
– Alba Iulia Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Bărăbanţ – Alba Iulia
Întocmirea documentaţiei topografice
41. GLIGOR T. ADRIAN Ungheni,
GHEORGHE
aferente Proiectului de introducere de gaz Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
judeţul Mureş
în Ungheni, judeţul Mureş
Întocmirea documentaţiei topografice Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
42. Strada Olteniei,
HADA I. IOAN ALIN IV necesare pentru modernizarea drumului - Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
Alba Iulia
strada Olteniei, Alba Iulia Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Lucrări topografice aferente proiectului de Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
43. Măguri Răcătău
HAIDUC E. EMIL LIVIU IV alimentare cu apă şi canalizare către Măguri Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
– Cluj
Răcătău – Cluj Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Metode şi tehnici de trasare planimetrică şi Comuna
ninelitică a proiectului tehnic de execuţie Galda de Jos, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
44.
HALGA S. N. MIHAELA IV „Reţea de canalizare a apelor menajere şi loc. Galda, Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
staţii de epurare”, comuna Galda de Jos, Mesentea, Asist. univ. drd. ing. Voicu George
loc. Galda, Mesentea, Oiejdea Oiejdea
Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii Comuna
45. Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
HARANGUS CRISTIAN IV în CF a imobilului tip bloc de locuinţe Floreşti, Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
situat în comuna Floreşti, judeţul Cluj judeţul Cluj
46. HAŢEGAN GH. GHEORGHE- IV
4
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
CLAUDIU
Contribuţii privind implementarea tehnicilor
47. HETEA I.-M. CLAUDIA- Conf. univ. dr. Dimen Levente + Asist.
IV GIS în procesul de monitorizare al parcului Cluj-Napoca
LILIANA univ. drd. ing. Borşan Tudor
dentrologic al USAMV Cluj-Napoca
Complex de lucrări topo-cadastrale în vederea
48. Municipiul
HORGA F. MARIA IV reorganizării şi înscrierii în CF a parcului Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan
Alba Iulia
dendrologic a municipiului Alba Iulia
Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale în
49. Mănăstirea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
HUSARU N. IOAN IV vederea înscrierii în C.F. a terenurilor
Nechit - Neamţ Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
Mănăstirii Nechit - Neamţ
50. INDREIU V.-C. CĂTĂLIN- Documentaţie topografică pentru alimentarea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV Comuna Mogoş
MIHAI cu apă a comunei Mogoş Asist. univ. drd. ing. Popa Alexandra
Activitatea topografică în managementul „Zona
51. IONESCU AL-C. DRAGOŞ- Conf. univ. dr. Dimen Levente + Asist.
IV deşeurilor. Depozit ecologic „Zona Metropolitană”
FLORIN univ. drd. ing. Borşan Tudor
Metropolitană” Cluj Napoca Cluj Napoca
Lucrări topografice şi cadastrale necesare
52. Alba Iulia - Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
JENAR I. FELICIA IV delimitării intravilanului Alba Iulia - zona
zona Miceşti Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Miceşti
Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale
53. Mănăstirea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
LĂZĂRUŢ E. GHEORGHIŢĂ IV necesare înscrierii în C.F. a terenurilor
Almaş - Neamţ Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Mănăstirii Almaş – Neamţ
Întocmirea documentaţiei topografice aferente Zona Dealu
54. Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
LETFALVI H. HUNOR IV proiectului de extindere reţea de canalizare, Steluţa, Cluj
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
zona Dealu Steluţa, Cluj Napoca Napoca
Lucrări topo-cadastrale necesare introducerii Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
55. MAN C. SEBASTIAN
IV cadastrului imobiliar-edilitar în localitatea Sebeş, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
CORNELIU
Sebeş, judeţul Alba Alba Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Intocmirea documentaţiei topo-cadastrale
56. Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
MANIU I. MARIAN IV necesare înscrierii proiectului de canalizare în
Cistei Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
localitatea Cistei
57. Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii în CF Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
MARC M.-D. ALEXANDRU IV Mediaş - Sibiu
a blocului de locuinţe ..... Mediaş - Sibiu Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale
Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
58. necesare planului de urbanism de detaliu în Zona Chereteu -
MARCU I. IULIANA NICOLETA IV Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
vederea construirii unui cartier de locuinţe- Blaj
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
zona Chereteu - Blaj
59. MARIN ST. RAMONA- IV Lucrări topografice şi cadastrale aferente Zona Padu Olt, Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
STEFANIA întocmirii Documentaţiei de parcelare zona comuna Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva

5
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
Hărman, judeţul
Padu Olt, comuna Hărman, judeţul Braşov
Braşov
Operaţiuni topo-geodezice în vederea efectuării
Localitatea
60. documentaţiei de introducere a reţelei de Conf. univ. dr. Dimen Levente +
MATEI O. ALEXANDRU IV Fântânele,
canalizare în localitatea Fântânele, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
judeţul Sibiu
Sibiu
Lucrări topo-geodezice executate în
vederea modernizării DN1-E81 pe Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
61. Localitatea .....
MATEIU S. SERGIU IV tronsonul Km 382+400 – Km 385+160, Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
..... Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
strada Alexandru Ioan Cuza,
localitatea ..........
Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii în Şoseaua Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
62. MEDESAN V. CRISTINA
IV C.F. a terenurilor şi construcţiilor şoselei Sibiului - Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
AURORA
Sibiului - Mediaş Mediaş Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Documentaţie topografică necesara introducerii
63. MICLEA C. R. CORNEL Sat Valea Largă Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV reţelei de apă şi canalizare în sat Valea Largă -
LUCIAN - Mureş Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Mureş
Complex de lucrări topo-geodezo-
Localitatea
64. cadastrale executate în vederea introducerii Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
MICLEA I. LIVIA FLORINA IV Pianu de Sus, Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
reţelelor edilitare în localitatea Pianu de
judeţul Alba
Sus, judeţul Alba
Intocmirea documentaţiei topo-cadastrale
65. Zona Tractoru 7 Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
MIHĂILĂ M. MARIUS IV necesare realizării PUZ-ului zona Tractoru 7
-Braşov Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
-Braşov
Lucrări topo-cadastrale realizate în vederea
66. Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
MIHEŢ V. DAN IV dezvoltării zonei turistice „Golf Cllub Paul Pianu de Jos
Asist. univ. dr. ing. Bălăneanu Flavius
Tomiţă” – Pianu de Jos
Comuna
Lucrări topografice aferente reabilitării reţelei Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
67. MOCANU O. FLORIN Albeştii de
IV de gaz în comuna Albeştii de Argeş, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
OCTAVIAN Argeş, judeţul
Argeş Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Argeş
Documentaţie topografică necesară introducerii Sat Petrisat – Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
68.
MONEA N. MARIUS-NICOLAE IV reţelei de canalizare în sat Petrisat – Blaj, Blaj, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
judeţul Alba Alba Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Complex de lucrări topografice necesare
69. MORARU N. NICOLAE Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
IV reabilitării unei căi de comunicaţie Centura Abrud
MARIAN Asist. univ. dr. ing. Bălăneanu Flavius
reprezentând centura Abrud
6
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii
70. MUNTEAN G. SERGIU Zona industrială Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
IV planului urbanistic zonal pentru zona
BOGDAN Drâmbar Asist. univ. drd. ing. Voicu George
industrială Drâmbar
Tehnici şi tehnologii moderne utilizate în
Comuna
71. MUNTEAN I. ALEXANDRU- vederea extinderii dotărilor edilitare de apă
IV Stremţ, judeţul Conf. univ. dr. Dimen Levente
ILIE potabilă şi canalizare din comuna Stremţ,
Alba
judeţul Alba
72. Metode moderne utilizate în aplicarea legilor Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
MUNTEAN V. IOAN IV Comuna Râmeţ
proprietăţii în comuna Râmeţ Conf. univ. dr. Dimen Levente
73. Metode de evaluare a bunurilor imobiliare Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
NANU V. PAULA-VIRGINIA IV Oraşul Zlatna
aplicate pentru zona oraşului Zlatna Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii
B-dul
74. documentaţiei de înscriere în C.F. a
NEGRU ALEXANDRU Timişoara, Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
imobilelor din zona B-dul Timişoara,
Bucureşti
Bucureşti
Lucrări topo-cadastrale necesare proiectării Comuna
75. NICOLA GH. MARINEL
IV unui complex de case de vacanţă în Vidra, judeţul Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
DANIEL
comuna Vidra, judeţul Alba Alba
Lucrări topo-cadastrale necesare
76. OLTEAN I. IOANA proiectării, trasării şi conducerii în execuţie Localitatea Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
IV
ALEXANDRA a complexului de locuinţe “După Grădini”, Alba Iulia Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
localitatea Alba Iulia
Lucrări topo-geodezice şi cadastrale în vederea
Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
77. înscrierii în evidenţele de C.F. a unui imobil Localitatea
OPREAN M. NICOLAE LUCIAN IV Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
(păşune, teren) în suprafaţă de 156 ha situat în Bărăbanţ
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
U.A.T. Alba Iulia, localitatea Bărăbanţ
Tehnici şi tehnologii moderne utilizate pentru
78. OPRIŞIU S. ALEXANDRU Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV trasarea conductei de gaz, Oarda de Jos către Oarda de Jos
RADU Asist. univ. dr. ing. Bălăneanu Flavius
S.C. ROMAQUA GROUP S.A.
Lucrăro topo-cadastrale executate în vederea Localitatea
79. modernizării reţelelor edilitare şi a tramei Bucerdea Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
PANĂ I. DIANA ALEXANDRA IV
stradale, localitatea Bucerdea Vinoasă, judeţul Vinoasă, Asist. univ. drd. ing. Voicu George
Alba judeţul Alba
Complex de lucrări topografice necesare Localitatea
Conf. univ. dr. Dimen Levente +
80. realizării planului urbanistic zonal pentru zona Colţeşti,
POJAR V. DANIELA ANCUŢA IV Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
de agrement aferentă localităţii Colţeşti, comuna
Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
comuna Rimetea Rimetea

7
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
Tehnici şi aparatură modernă utilizată în
81. Conf. univ. dr. Dimen Levente +
POPESCU ST. ANDREI ŞTEFAN IV lucrările de amenajare zonă de agrement şi Aiud
Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
pescuit sportiv Aiud
82. Lucrări topo-cadastrale efectuate în vederea Drumul DC 73
POTINTEU N. IOAN IV Conf. univ. dr. ing. Nicolae Luduşan
reabilitării drumului DC 73 - Cricău - Cricău
Metode şi mijloace moderne în trasarea Localitatea
83.
PUŢAN M. IOAN IV topografică a unei ferme pentru păsări şi spaţii Galda de Jos, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan
anexe în localitatea Galda de Jos, judeţul Alba judeţul Alba
Metode moderne folosite la realizarea Localitatea
84. RADU GH. NICOLAE Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
IV planurilor parcelare pentru localitatea Vingard, Vingard, sat
GHEORGHE Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
sat Şpring Şpring
Lucrări topo-cadastrale pentru întocmirea
Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
85. documentaţiei de înscriere în C.F. şi obţinerea Comuna
RÎMBA V. MARIA IV Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
autorizaţiei de construire a obiectivului Mirăslău
Asist. univ. drd. ing. Popa Alexandra
grădiniţă - comuna Mirăslău
Comuna
Documentaţie topografică necesară pentru
Romos, satele Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
86. modernizarea reţelelor edilitare şi a
RODEAN I. OVIDIU IOAN IV Romos, Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
infrastructurii în comuna Romos, satele Romos,
Romoşel şi Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Romoşel şi Vaidei
Vaidei
Situl arheologic Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
87. Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale
RODEANU I. MARIUS IV Racoviţa – jud. Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
aferente sitului arheologic Racoviţa – jud. Sibiu
Sibiu Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
88. Managementul serviciilor de cadastru şi Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
ROŞCA M. RALUCA ROXANA IV
publicitate imobiliară – programul “eTerra” Asist. univ. drd. ing. Voicu George
Realizarea unui repertoriu digital pentru centrul „Oraşul de
89. Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
SALADE F. LAURENŢIU IV urban medieval dispărut „Oraşul de Floci”, Floci”, judeţul
Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
judeţul Ialomiţa Ialomiţa
90. Ridicări topografice aferente lucrării cadastrale Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
SAVU V. VASILE LUCIAN IV Zona Râşnov
de dezmembrare, zona Râşnov Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Documentaţie topografică necesară pentru
91. Sângiorgiu de Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
SCHNEIDER R. ERWIN IV Proiect trasare construcţii campus şcolar –
Pădure - Mureş Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Sângiorgiu de Pădure - Mureş
Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale
92. Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
SIMA I. SORIN-IOAN IV necesare înscrierii în CF a imobilului,
Cluj-Napoca Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
localitatea Cluj-Napoca
93. STANCIU D. DANIEL IV Lucrări topo-geodezice efectuate pentru Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
introducerea cadastrului reţelelor de Blandiana Asist. univ. drd. ing. Popa Alexandra
8
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
electricitate în localitatea Blandiana
Lucrări topo-cadastrale necesare reabilitării
94. Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
STANCU P. NICOLETA IV căilor de comunicaţie în localitatea Petreşti,
Petreşti, Sebeş Asist. univ. dr. ing. Bălăneanu Flavius
Sebeş
Crearea băncilor de date topo-cadastrale în
95. Zona Roşia Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
STEFĂNESCU I. MARIANA IV contextul realizării unor obiective industriale în
Montană Asist. univ. dr. ing. Bălăneanu Flavius
zona Roşia Montană
Lucrări topografice aferente documentaţiilor
96. Zona Braşov / Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
SURDU I. IOAN ADRIAN IV cadastrale de înscriere în C.F., zona Braşov /
Moeciu Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Moeciu
97.
TAMAS G. ADRIANA IV
98. Lucrări topografice aferente introducerii reţelei Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
ŢÎRA P. MIHAI SILVIU IV
de gaz în localitatea Pianu Pianu Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
99. Lucrări topografice privind trasarea şi execuţia Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
TIŢA V. ELENA MONICA IV Sebeş
obiectivului „Lac Redresor Sebeş” Etapa a II-a Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Zona
100 Lucrări topo-cadastrale privind executarea Conf. univ. dr. Dimen Levente +
alte ARNSBERG
. TODORESCU IOAN LIVIU V PUZ-ului în zona ARNSBERG din Alba Iulia, Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
prom din Alba Iulia,
judeţul Alba în vederea extinderii unei locuinţe Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
judeţul Alba
101 Lucrări topo-cadastrale afectuate în vederea Comuna
Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
. TOMUŞ N. SERGIU NICOLAE IV modernizării drumului comunal „Calea Stremţ, judeţul
Asist. univ. drd. ing. Voicu George
Cricaşului”, comuna Stremţ, judeţul Alba Alba
102 Măsurători topo-cadastrale realizate în vederea
Comuna Fărău, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
. TOT I. TUDOR MIHAI IV introducerii reţelei de apă şi canalizare în
judeţul Alba Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
comuna Fărău, judeţul Alba
103 Complex de lucrări topografice necesar
URS-EPURE I. ELENA Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
.
MIHAELA
IV realizării Planului Urbanistic Zonal Blaj Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
“Câmpia Libertăţii” Blaj
104 Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii
Zona Lacuri Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
. VESA I. VALENTIN-COSMIN IV Planului de situaţie a zonei Lacuri Sărate –
Sărate – Turda Lect. univ. dr. ing. Popa Dorin
Turda
105 Lucrări topo-cadastrale aferente introducerii Localitatea Baia
Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
. VESA N. MARIA CARMEN IV reţelelor edilitare de apă şi canal în localitatea de Arieş,
Asist. univ. drd. ing. Voicu George
Baia de Arieş, judeţul Alba judeţul Alba
106 Complex de lucrări topografice necesar
Mogoş, Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
. VOICA I. ANCA MARIA IV modernizării drumului forestier, Mogoş, Asist. univ. drd. ing. Voicu George
judeţul Alba
judeţul Alba
9
NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
107 Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
Compensarea benzilor de aerotriangulaţie –
. VOROVENCII I. IOSIF IV Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
Studiu de caz
Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
Municipiul
108 Metode şi tehnici moderne în dezvoltarea Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
Cluj-Napoca –
. VULEA T.-A. OVIDIU-DANIEL IV urbană a municipiului Cluj-Napoca – cartier Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
cartier
Panoramic Hill Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
Panoramic Hill

Drumul
109 Întocmirea documentaţiei topografice necesare Comunal
. Bar Ioan IV Feb. reabilitării drumului Comunal Cărpiniş-Vîrtop, Cărpiniş- Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
judeţul Alba Vîrtop, judeţul
Alba
110 Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii Zona Culnoar
. Bar Dragoş Simion IV Feb. documentaţiei de Expropriere în zona Culnoar Câlnic – judeţul Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
Câlnic – judeţul Alba Alba
111
Documentaţie cadastrală – prima înscriere în
. Petruţa Liviu Nicolae V Feb. Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan
cartea funciară
112 Localitatea
Introducerea cadastrului imobiliar-edilitar în
. Todea R. Diana V Feb. Alba Iulia, Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel
localitatea Alba Iulia, sector 8
sector 8
113 Lucrări topo-cadastrale privind executarea Zona Arnsberg
. Todorescu Ioan Liviu V Feb. PUZ-ului în zona Arnsberg din Alba Iulia, din Alba Iulia, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan
judeţul Alba în vederea extinderii unei locuinţe judeţul Alba

PROF. UNIV. DR. ING. EC.


MARICEL PALAMARIU

10