Tematica pentru examenul de autorizare a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, corespunzătoare

fiecărui grad de autorizare I. Tematica pentru gradul I D:
11. Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004, cu

modificările şi completările ulterioare; 22. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 33. Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările ulterioare; 4. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009; 45. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009; 56. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 56/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900/2007; 67. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438/24.06.2002; 78. Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

1

11. cu modificările şi completările ulterioare.06.11. publicat în Monitorul Oficial al României.2002. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 438/24. 3. nr. 5/2009. aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.2009. 804/25. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Tematica pentru gradul III D: 131. 1220/2006. Tematica pentru gradul I T: 181. Partea I. Regulamentul de constatare.2009. 804/25. 679/2004. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale. IV. 104. Normele tehnice pentru proiectarea. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 900/2007. 89/2009. publicat în Monitorul Oficial al României.2002. 804/25.04. 5/2009. 438/24.11. Normele tehnice pentru proiectarea. 56/2007. publicată în Monitorul Oficial al României. 89/2009. nr. 804/25. cu modificările şi completările ulterioare. Legea gazelor nr. Partea I. 92.2009. 89/2009. nr. 900/2007. Partea I. publicată în Monitorul Oficial nr. 115. publicat în Monitorul Oficial al României. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. 351/2004. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 255bis/16. 154. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale. 616/2002.2009. Partea I. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale.11. Partea I. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. nr. nr. 142. 616/2002. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. 3. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. nr. aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. Legea gazelor nr. Regulamentul de constatare. Partea I.2009.2009. nr. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. Partea I.II. Partea I. publicată în Monitorul Oficial nr. 165. nr. 351/2004. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. cu modificările şi completările ulterioare. 126. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. cu modificările şi completările ulterioare. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. 679/2004. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. Partea I. 679/2004. 56/2007. 351/2004. 192. 176. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009). nr. Legea gazelor nr.06. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României.04. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. publicată în 2 . Partea I. Tematica pentru gradul II D: 81. 255bis/16. publicat în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial nr. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009). cu modificările şi completările ulterioare. 89/2009. III. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale.

aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. publicat în Monitorul Oficial al României.2004. Partea I. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.2009. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 438/24. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale.11. publicată în Monitorul Oficial nr. Legea gazelor nr. 616/2002. 804/25.2002. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I.11. 693/02. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. 900/2007. publicat în Monitorul Oficial al României. 900/2007. Regulamentul de constatare. Partea I. 1043/2004. cu modificările şi completările ulterioare. 89/2009. 804/25.2002. 248.08. Tematica pentru gradul II T: 261. 203. Partea I. V. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. Partea I. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale. publicată în Monitorul Oficial nr. Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale. 237. Regulamentul de constatare. Partea I. 4. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale. 616/2002. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 1220/2006. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare.11. 960/29.2009. 56/2007. 679/2004. 295.2009. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr.Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 56/2007. Partea I. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. nr. 215. nr. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 160/13.11. 693/2004. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 284.11.06. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. Partea I. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.03. 89/2009. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2009. 272. republicată. 1043/2004. 3. nr. 804/25. nr. nr. Partea I. 306. nr.2006. 351/2004. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.2003 cu modificările ulterioare.2006.2009. 226. 89/2009. nr. 3 . publicată în Monitorul Oficial nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 438/24. 960/29. 259. în Monitorul Oficial nr. 804/25. Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte. publicată în Monitorul Oficial al României.06. aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr.11. 784/2000.