Tematica pentru examenul de autorizare a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, corespunzătoare

fiecărui grad de autorizare I. Tematica pentru gradul I D:
11. Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004, cu

modificările şi completările ulterioare; 22. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 33. Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările ulterioare; 4. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009; 45. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009; 56. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 56/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900/2007; 67. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438/24.06.2002; 78. Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

1

publicat în Monitorul Oficial al României.11. 438/24. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. 3. 351/2004. aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.2009. nr. 900/2007. Partea I.2009. publicat în Monitorul Oficial al României. Legea gazelor nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 5/2009. nr. aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. nr. publicată în Monitorul Oficial nr. 351/2004. 438/24. Tematica pentru gradul II D: 81. Normele tehnice pentru proiectarea.11. 115. 56/2007. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009). Partea I. Partea I. aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 804/25. 804/25. Legea gazelor nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 142. 616/2002. Legea gazelor nr. 165. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. nr. 1220/2006. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. cu modificările şi completările ulterioare. 679/2004.II. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 92.06. Partea I. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 900/2007. publicată în Monitorul Oficial nr. Tematica pentru gradul I T: 181. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.04. Partea I. 679/2004. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale. 804/25. 56/2007. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. Regulamentul de constatare. nr. 255bis/16. Partea I. Normele tehnice pentru proiectarea. cu modificările şi completările ulterioare. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale.06. cu modificările şi completările ulterioare. Tematica pentru gradul III D: 131. nr. 89/2009.2009. publicat în Monitorul Oficial al României. 89/2009. III. publicat în Monitorul Oficial al României. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. IV. Partea I. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. cu modificările şi completările ulterioare.2009. 804/25.11.11. 154. 104. publicat în Monitorul Oficial al României. 616/2002. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale. 126. 351/2004. publicată în 2 . executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009). execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. 679/2004.2009.2002. Partea I. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 192. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 89/2009. publicată în Monitorul Oficial nr. nr. Partea I. 176. Regulamentul de constatare. 255bis/16.2002. 5/2009. cu modificările şi completările ulterioare. nr.2009. 3.04. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. 89/2009. Partea I.

Partea I. 272. nr. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. nr.2004.2002. Partea I. 616/2002. 679/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.2006. 89/2009. cu modificările şi completările ulterioare. 89/2009. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale. 616/2002. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3. nr. nr.03. 248.06. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. nr. 960/29. 900/2007. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 226.2009. nr. 237. 351/2004. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 804/25. nr. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. 56/2007. 804/25. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. V.2006. Legea gazelor nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2009. 259. Tematica pentru gradul II T: 261. 960/29.Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. 295. 56/2007.2009. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Partea I. 804/25.2003 cu modificările ulterioare. Partea I. 89/2009. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. publicat în Monitorul Oficial al României. 900/2007. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicată în Monitorul Oficial nr. publicată în Monitorul Oficial nr. publicată în Monitorul Oficial nr. nr. Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. în Monitorul Oficial nr.11. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. 215. Regulamentul de constatare. 4. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale. Partea I.08. 438/24. Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale. 438/24. 3 .2009.06. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. 804/25. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare.11. nr.2002. 1043/2004. Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.11. 1220/2006. 693/2004. 1043/2004.11. 160/13.11. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Partea I. Regulamentul de constatare. 284. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.2009. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. publicată în Monitorul Oficial al României. 693/02. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306. 784/2000. Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale. Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. Partea I. 203. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful