Sunteți pe pagina 1din 2

Programul de „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii” – COMENIUS

Un profesor bun este ca o lumânare, se consumă pe sine ca


să lumineze calea celorlalţi. - Anonim

În ultimii ani, şcolile s-au schimbat în acelaşi ritm cu societatea. Motivaţia, atitudinile elevilor
despre cât din procesul de predare-învăţare este responsabilitatea lor şi cât aparţine profesorilor, aşteptările
lor privind stilul şi formatul în care primesc informaţia s-au schimbat şi ele.
Reforma cere ca profesorii să-şi asume noi roluri şi metode noi de predare. Acest lucru înseamnă un
proces îndelung de formare care presupune ca profesorii să se focalizeze pe schimbarea propriului stil de
predare. Trebuie să testăm noi idei, să evaluăm efectele lor, să ne adaptăm strategiile şi abordările, şi să
evaluăm din nou ca să includem toţi elevii în procesul educativ, indiferent de nivel, stil de învăţare, şi să
dăm un sens învăţării(cognitiv, social şi cultural).
Formarea noastră temeinică, repetată este aşadar imperativ necesară. Şi, dacă are loc şi în străinătate,
este cu atât mai preţioasă, pentru că îţi oferă oportunitatea de a funcţiona şi a-ţi întări încrederea în
cunoştinţele proprii în context european, îţi oferă perspective diverse ale oamenilor de diferite culturi şi te
învaţă să accepţi şi să preţuieşti diversitatea, aducând uriaşe beneficii, atât personale, cât şi pentru elevi,
instituţie, colegi şi întreaga comunitate.
În perioada 26 septembrie-8 octombrie a.c., am avut marea şansă de a participa la un curs de
formare, curs care a avut loc într-unul din cele mai vechi oraşe anglo-saxone ale Angliei, Ipswich, comitatul
Suffolk, regiunea estică. Acest curs a însemnat extraordinara posibilitate de a mă descoperi şi a mă
identifica într-o mare de culturi şi obiceiuri care şi-au pus puternic amprenta asupra personalităţii şi
dezvoltării mele profesionale.
Am reuşit să particip la acest curs datorită obţinerii unui grant Comenius în cadrul Programului de
„Învăţare pe tot parcursul vieţii” (Comenius, Grundtvig etc., www.anpcdefp.ro), prin “Agenţia Naţională de
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale", program care se adresează, printre
altele, formării continue a personalului didactic pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea
europeană în educaţie, asigură dezvoltarea competenţelor cheie, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare
formării şi dezvoltării de tineri competitivi pe piaţa europeană.
Ţările reprezentate de cei 12 participanţi la stagiul de formare au fost: Republica Cehă, Danemarca,
Germania, Ungaria, România, Turcia şi Italia.
Cursul, intitulat „ 2 week course for European teachers of English at secondary level”, s-a derulat la
University of Suffolk, Ipswich, Anglia pe parcursul a două săptămâni, în 50 de ore de pregătire şi a fost
destinat profesorilor de limba engleză.
Cele două săptămâni de pregătire au însemnat însuşirea de noi idei de predare şi realizarea de
materiale motivaţionale pentru ora de limba engleză, cunoaşterea Marii Britanii multiculturale, vieţii,
societăţii, sistemului educaţional şi poate unul din cel mai important aspect pentru noi, dascălii prezenţi,
două zile de participare la cursuri alături de elevii britanici, momente de viaţă autentice şi reale, reuşind să
trăim pentru câteva ore viaţa de elev britanic, lucru pe care îl ştiam numai din filme şi documentarele
televizate.
Am beneficiat de zile de excursii educative în oraşe cu istorie şi de mare bogăţie culturală, cum ar fi:
Londra, Cambridge, Ipswich, Norwich, Felixstowe.
Acest stagiu de formare mi-a îmbogăţit spiritul, viziunea asupra a ceea ce înseamnă dimensiune
europeană a culturii şi a vieţii, în general şi totodată căile de relaţionare cu cei din jur. Am reuşit să cunosc o
ţară pe care o predam şi a cărei limbă o vorbeam, dar tot ce ştiam era doar din cărţi.
Să fii european înseamnă să-ţi păstrezi identitatea, „să-ţi preţuieşti rădăcinile”, pentru că diferenţele
culturale înseamnă diversitate şi motive de sărbătoare; să înţelegi, să respecţi şi să convieţuieşti în pace.

Prof. Denisa Lucuţa


Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei