Sunteți pe pagina 1din 2

George Bacovia

    Despre George Bacovia, pe numele său real George Vasiliu, s-a spus că e un simbolist dar că îşi depăşeşte
epoca, aparţinând poeziei române moderne. Se pare că pseudonimul său provine din limba latină Bachus via,
unde insemna Calea lui Bachus dar are legătură şi cu denumirea orasului său natal, Bacău.
        Dacă în primul său volum, Plumb , publicat în 1916, imediat după ce carnagiul din primul razboi
mondial se dezlănţuise, influenţa poeziei simboliste era foarte vizibilă, abia din volumele următoare, în
Scântei galbene sau Comedii în fond, Bacovia descoperă reţeta poeziei moderne, apropiată de proza poetică.
Criticii interbelici au văzut în Bacovia un neosimbolist (George Calinescu ) sau "o bisericuţă dintr-un lemn"
(E. Lovinescu), un poet cu o materie poetică insuficientă. Abia după cel de-al doilea razboi mondial poezia
sa este afiliată curentelor de gândire mai noi, fiind pusă în paralel cu teatrul absurdului (M. Petroveanu), cu
anumite curente ale modernismului poetic, cu suprarealismul , dicteul automat, imagismul sau chiar
expresionismul dar şi cu şcoli filozofice cum ar fi existentialismul (Ion Caraion ), etc.
        Astfel Bacovia devine unul dintre cei mai importanţi poeţi români, devenind autorul care execută un
uriaş salt canonic de la statutul de poet minor la cel de autor clasic al literaturii române.

Biografie
          Este strâns legat de Bacau , unde s-a născut în ziua de 4/17 septembrie 1881, fiu al comerciantului
Dimitrie Vasiliu şi al Zoei Vasiliu.

1887 Începe sa înveţe limba germană.


1889-1890 Urmează clasa întâi la un pension din Bacău.
1891 Îl aflăm înscris la şcoala primară Domnească nr.1 din Bacău.
1894 Absolvă cursul primar, în luna iunie. În acelaşi an se  înscrie la gimnaziul Ferdinand din Bacău.
Toamna   rămâne  închis o noapte  întreaga, din neatenţia  paracliserului, în turnul bisericii Precista din
oraşul natal. Această  întâmplare îi va inspira poezia Amurg violet , scrisă în 1899 .

1898 Îşi pune pe note câteva poezii precum şi altele de Mihai Eminescu si Stefan Petica . Vădeşte mare
talent la desen. Se dovedeşte foarte bun executant la vioară şi la alte instrumente din orchestra şcolii, pe care
o şi dirijează. Se evidenţiază la gimnastică.
1899 Obţine premiul I pe ţară la concursul Tinerimii române pentru "desen artistic de pe natură". Îi apare în
Literatorul din 30 martie poezia Şi toate, scrisă cu un an înainte, semnată V. George.
1900 Se înscrie la Şcoala militară din Iasi ; se retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina
cazonă. Compune poezia Plumb , finisată în 1902. Scrie poezia Lacustra , desăvârşită în 1906.
1901 Se înscrie în cursul superior al liceului Ferdinand .
1898 Îşi pune pe note câteva poezii precum şi altele de Mihai Eminescu si Stefan Petica . Vădeşte mare
talent la desen. Se dovedeşte foarte bun executant la vioară şi la alte instrumente din orchestra şcolii, pe care
o şi dirijează. Se evidenţiază la gimnastică.
1899 Obţine premiul I pe ţară la concursul Tinerimii române pentru "desen artistic de pe natură". Îi apare în
Literatorul din 30 martie poezia Şi toate, scrisă cu un an înainte, semnată V. George.
1900 Se înscrie la Şcoala militară din Iasi ; se retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina
cazonă. Compune poezia Plumb , finisată în 1902. Scrie poezia Lacustra , desăvârşită în 1906.
1901 Se înscrie în cursul superior al liceului Ferdinand .
1903 Absolvă liceul din Bacău. Scrie poezia Liceu, ca răspuns la un chestionar adresat de minister
absolvenţilor din acel an, în vederea reformei învăţământului iniţiată de Spiru Haret . Se înscrie la Facultatea
de drept din Bucureşti. Citeşte într-una din şedinţele salonului literar al lui Macedonski poezia Plumb , care
produce o puternică impresie.
1904 Citeşte la cenaclul lui Macedonski Nervi de toamna , obţinând acelaşi succes. Colaborează la revista
Arta de la Iasi . Se retrage de la Facultatea de drept din Bucureşti.
1905 În Bucureşti, împreună cu fratele său Eugen.
1906 Se reîntoarce la Bacău, stabilindu-se în locuinţa din strada Liceului.
1907 Se înscrie la Facultatea de drept din Iasi şi reîncepe cu anul I. Rămâne la Iaşi şi anul următor.
Colaborează la revista lui I.M. Rascu Versuri, mai târziu Versuri şi proză.
1909-1910 Merge la Iaşi numai în perioada examenelor, restul timpului locuind la Bacău.
1911 Obţine diploma de licenţă în drept şi se înscrie în baroul din Bacău. Plăteşte zece ani cotizaţie, dar nu
profesează.
1912 Colaborează la Românul literar al lui Caion. Suplinitor la Şcoala primară din Bacău şi la Călugara,
suburbie a Bacăului. Colaborează la Flacara . Copist la Prefectura din Bacău.
1913 Ajutor contabil la aceeaşi prefectură. Se îmbolnăveşte şi demisionează.
1914 Se internează la sanatoriul Dr. Mărgăritescu din Bucureşti. Publică în suplimentul literar al ziarului
Seara. Trimite la tipar volumul Plumb .
1915 Editează la Bacău, în colaborare, revista Orizonturi noi. Publică poezii, proză, recenzii, sub mai multe
pseudonime. Strânge relaţiile de prietenie cu Alexandru Macedonski .
1916 Copist la Direcţia învăţământului secundar şi superior din Ministerul Instructiunii. În iulie apare în
librării volumul Plumb. În timpul războiului, în octombrie, e trimis cu arhiva direcţiei sale în evacuare la
Iaşi.
1917-1919 Funcţionar în Bucureşti.
1920 Şef de birou cl. a III-a în Ministerul Muncii.
1921 Avansat şef de birou cl. I-a în acelaşi minister. Se îmbolnăveşte şi demisionează.
1922 Se reîntoarce la Bacău.
1923 Premiat de Ministerul Artelor pentru volumul Plumb .

George Bacovia