Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ISTORIE
ŞCOALA DOCTORALĂ

ACTIVITĂŢI CREDITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DOCTORAL

1. Creditele obtinute prin promovarea de cursuri de nivel doctoral sau echivalent: se acordă
creditele prevăzute în programa facultăţii.
2. Credite obținute de doctoranzii coordonatori de seminar - 10-20 credite/semestru
3. Tutoriat:(activități directe de îndrumare a studenților din anii I-III: pentru opțiuni,
echivalări; activități în cadrul cercurilor studențești; participare la examene de
specialitate, etc.) 5-10 credite
4. Referat la sesiuni ale doctoranzilor, sesiuni naţionale, centre de studii diverse: 10-15
credite
5. Referat susținut în fața comisiilor de specialitate (anul II): 20-25 credite
6. Comunicare în conferinţe/colocvii internaţionale: 20-25 credite
7. Articole publicate în revisste cu referenți: 20-25 credite
8. Recenzii, articole de popularizare : 10-15 credite

DIRECTORUL ŞCOLII DOCTORALE

Prof.univ.dr. Zoe PETRE