Sunteți pe pagina 1din 20

 Elevi:
Ý Gina Tcacenco cl. aXI-
aXI-a, Lic. ƏV. AlecsandriƐ
AlecsandriƐ
Ý Angela Norocea cl. aXI-
aXI-a, Lic. ƏAl. I. CuzaƐ
CuzaƐ
Ý Alina Petrescu cl. aXI-
aXI-a, Lic. ƏAl. I. CuzaƐ
CuzaƐ
Ý Mădălina Robu cl. aX-
aX-a, Lic. ƏD. CantemirƐ
CantemirƐ

À es c :


Ý Adina Tudurache, Palatul Copiilor Iaşi
À 

Ý V iz i ce i î li
î 
i 

siţi î lpi
 esiei e z
î

ci seclei e z
î cv î pepei
î ile i cceii e p î sev  i i î ec l
l il 
Ý V c sc 
i lsi
îc
i icie s e i e e
ie e e
c 
e lie c si p ez l l p es e lpiil e
 esie e z

Ý Ex cţi e i secl
se ce pe p icipi l i ziei
ziei Vecl e z

se spl
se c

 s  
e 
iţei) i se ez
c p

cl

cl
 z i cel l ve el
i zez
î p
  
sl ţie il 
e z
 ces ese p iic
i cce 
p i
evp e eci s p s
c isliz
iiii Ve ţie z
l  i lici
e c l e  i els

els

Ý 
l  ţi ese s p s i
ii p i c isliz e i p
c
c
 ee
À 
 

Ý V  s sţ
solidă
solidă cristalizată
cristalizată
solubilă în apă
apă c gust dulce
dulce M
pesc
l 1850C ; îclzi
pese ces

epe 
 ez lici le
le 
c e p i
ci e 
 s
sli
 

 i
caramel
caramel Dc
îc
lzi e ese i
vs
 lc p cese e esi e
ie 
i 
c izez
’  

  
M e l c :

Ý îc
lziţi î ep e
p ţi z
p 
; îc
lziţi i ep e i
p eţi p l ep eei;

Ý î sp l
elic
îc
lziţi z
pese c e ţi p es
 sc 
e ţi 
;
]  


Ý £ p i l cz se vţi c 


pesc îce îce ec
p i zahăr caramel i p
cev ip 
 s î 
masă neagră compactă de cărbune;
cărbune; c

îc
lze i î
ep e
i p i l ei p vei se v c
pe eţii
p l i se umezesc:
umezesc: ez l
apa
apa

Ý  i elev le c e i îcepi s i l ciiei pţi


ccl zi c
p i îc
lzi e e ţii î il C i
H2O vp i i c
s î ev
formată din C, H şi O.

Ý £ l ile cz arderea e rapidă, e ece scrumul de


ţigară cţiez
 ep catalizator ƛ îi
e e
 e e se v e
si ie l l il l ecţiei
V 


Ý cţi legătură dicarbonilică î e cele 
lec le e
z i 
p i elii e pei î e cele 
p
i
licziice;; lipsi i ele p
i OH licziice nu am
i xil licziice
caracter reducător
reducător iv pe c e s c iviis
pe s 
e l cz: e vi  ici
 s
 li
e 
c eciv l Tlles i ici vi  p ecipi c

izi c
eciv l Feli p ec l cz;
Ý 8 p
i OH lie e c ecivie l
i v
p
es s î ecţi c s l l e ieil ÔCH3)2 SO4 c 
 ee ceilic
Ý î is î xi
ii iciice  e z z

p ce 42 cl ii

Reacţia glucozei Reacţia glucozei cu


cu reactiv Tollens reactiv Fehling
0  

 
 

  
 
c z e:
e: Ic lp l zahăru
zahărul
l ese c z  e se li 
i e cese ese ie l z cel i e iic l pc es l i;
i;
ces c ip l ep iz e e l e eliz ci
ţi i e
z z
îcepe s
 i cţieze î p e i lili  p e
ie l c e ee ez
cpicţii ve î is
is
p
 e:
e: Cs l e z
 ese si c z
 p iţiei
ie l i e ip II II Sedentarismul, supraponderabilitatea, lipsa
exerciţiilor fizice şi istoricul familial de diabet v izez
p iţi
ces i ip e ie
ie z
l p p i zis se ce viv e p iţi
ie l i ci consumul excesiv l ces i ee i
c l cz î exces
i s e s
 i p
i iliz
pe p ce e e ee ie
ie
Cs l e e z
 ep ezi
 pe icl pe is ci
ecesie £ pl s e ce e e 
ţii c p le sce
ese ci ecesie
p ilie p iţiei ie l i e ip II II C  iţii il
e ce e c i 10 10% % e 
ţii sce lie c pese 20%
20% i pe
cee c z
e cce sci c ezie c i l e 40% 40%
è  
 
 
  
c z e: 
le e i c z ezi
ţii ces isl se ecve
l ii cs i e lci i e ece i cpcie e ec
ecili l l cee ce ce l c e e e pei l i i l ezvl e
ţes l i ips i cel liei

p
 e: Cs l excesiv e z
v izez
p iţi ezi
ţii £s

exis
i ee e p evei e cesei li: e i lie  î
 ce c e cţi z ie l i e p ces e is)
i le e e î i e) s
c î s e i
sii ile; e evi
esele e i ee iic ese  e 4 ese/zi li s
l
 19); exe ciţii izice; lci i p e
ie î cs
c z
 ; cs l e
 lci i e ie s
se elizeze l e c esp z
 e p
s
i 
îie e s
 
l e si l viv e p iţi ezi
ţii e
s icie s
ii e
siile c e se
sesc î c e s
elev ii p l c
î V 7% i pp lţie s e
e ezie.
À ivi s iil e specilie î R i cici i zece pe se
se l p
c kil ele î pl s c z p icipl ese cs l e
z
ci s p lieţi z
î specil pe sle p ie c i
[  

 
 
 

c z e:
C i e
ese p vc
 e ie z
le c e ecezi
p xiiv 9% i pp lţie

p
 e
e:
Cs l e p se ce cţi cie e e z
î
specil cele c e e
 pe s p ţ iţil e ip lviţ

 e e cicl
c c el ce l p iţi  l i
£s
 i ie
 l
c esp z
 e sp
l e pe iţi p

iec e s
lsi e ei pse e iţi ce cţie l 
sci e pe i ţei e iţi p
3 l i e zile s i e c e i
c ces se ee i ez
vizi l sl ) i lieţie
c esp z
 e 
î ce i le e) p evi p iţi c iil
e e
r 
   

   

 
 

c z e: 
le p iee
e cls IX IX e csie
viv e
i ei ţ
e p cic î l  L cpil l ecţii ex
 l e s i ecţi c cl e psi ClO3 î
p ezeţ
e H2VO4 cce ; ese ep c
 l e p s
ci
ţi i i e s sţ
ec ce ec
e p es
î iee c
 z
le e i cple iesiv Flc
 ţi 
e
  s l i e ec ce p eze
e p es i i
ces
c z
ss spe i e e
p
 e: Ese lc

esei e specc ls
 pe 
s
e
pe ic ls
 Dc
especţi ps c ps iicţiile p es l i l
e l c vei i e e î si ţ
î l l e ciie l clii
Expe ie l e c ec i î epli
si ţ
ci i pe
elevi i ici se pe eec sel:
Mod de lucru:

Ý Se amestecă cu mare grijă Ôeventual cu o


pană şi foarte uşor) pe o placă de gresie
Ôsau orice alt material neinflamabil) 0,5g
clorat de potasiu Ɗ
KClO3 şi 0,5g zahăr pudră - C12O11H22.

Ý Fă un mic crater în grămăjoara de amestec


şi adaugă în el cu mare grijă câteva picături
acid sulfuric concentrat Ôcu pipeta, fară să
aspiri acidul!!!).
acidul!!!).
] 
Ý Recţi e e pi
c ev sec e i vei se v lc

e
c l e e escis
i e l is
îsţi
e ici i i li
D p
ce c l ss sis v
 e pe plc es i îe ie
c ize i e ie iţi

 

Ý Flc
 s
specc ls
se ez
 ecţii ciice î e
z
cl e psi i ci s l ic Recţiez
i î i ci l
s l ic c cl l e psi  se s l e psi ixi e
cl i xi e ces xi e îp e 
c ixi l e cl izez

excele ei e e e l z
l i
 
 
Ý esec
 e îce i c e ij


Ý Respec
 ele e p ecţi cii l l c l c ci s l ic

cce 
 p ie ci
ţi i i e esec
À e
e e i ip sc
i c ) c e îţi v p ej ţ; p

ce i ci l esec l v îp c; ep


ez

ez
e l isţ
e
i 1
^ 


  
   
 

 

i il e
Ơe iv
 i s p elevel i ie el
c e îcep s
peleze l el l e iee is  i
elis l pe j e l sil e
e ivii
ele e ţ
cple l lci i i î ip îcep s

esi
 e se is c p ec
e e pe pl psiic 
 s e p e ic
; sci
c lţi c i ces
s e
c ce sp e ie ie li: exie liie ec

l i p sele lci cs e c e ţie s ce i
 
 
pe c eie e ece îl j 
s
se elie eze e p esi e

l ese siil e is î i 1 i e e l cs e
El si lez
p cţi e se i
 l sezţiei e ie
eţi c ex l civ ivel sc
z l se iei pe c ce
l ep esie l l
i e s De cee cs l e z
pe i
p ivi c îce c e e viec e s
il ep esive
Àe icl l cel i e il ep ezi
p isi e ei Ơiee i e
c e s
e ez le pi c e ep ezi
 el pe icl pe
s

e
Ý ici ie
 
ez le  e epee pe c se c ee ci e

cele i le i eec l c cel i i Exe ciţiile izice i
lieţi s

s
ep ezi
ce i si
e
e j e l
e e c p l
 i
i e  eţie
† 
! "
c z e:

le e i e i sc s î el l e liee i
ci c
pp lţi e 

s

s
 i liieze cs l e
z
 p e e e e s
 c
 Evi lci ile i e
sesc
p 
i î p ie

p
 e:
ii p c
 i p ecizez
ele e z
l 100 e p s
ii s l 1 li ii îc
 c i p p e p e
ei le islţii c e s
p ev
ces l c 
O ie
ecili 
i s

s
 e ie s
cţi
 cie
e 
e z
 Dz zilic
ec
ese e 10 1011% i
p l l e cl ii Feeil li se ec
î j e 40 zilic
10 li iţe) î ip ce 
ţii p cs 60 14 li iţe)
D
   
 # 


Î D
 
Ý li l  c e ep s « pl e e » îp iv z
l i e 
c p

 M e e ie e e lie ces s p
c
li e
 «ie e » 
c 
i z
i cl lie le
Àţi p ep î l s cs
 ie e ls
 sel:
Ý izlv
200 z
p 
î 0 l p
isil
l cl i ci ;

 pic

cl lie le i i
p 
ţii lici s
v scs se

 ie ii e lie
e iic
c
cele p e s eicee c ec sel:

Ý se esec
î ep e
c e 1 c3 i sl Feli I si II i se 
2
c3 e p
î c e izlv j 
e e sp l
e ie e; se îc
lze e
ep e;
Ý î l
ep e
se esec
eseee ce 1c3 i sl Feli I si II si
se 
2 c3 e p
î c e izlv
J 
e e sp l
e z
;
se îc
lze e ep e;
] $ 
 
Ý £ i ep ee se ţie cl ţi ie c

izie speciic

p ezeţei l czei ie e e lie cţie l cz


i le l cie
siple) cell
ep e
 
ecţie e c l e c eciv l
Feli z
l ecţiez
c eciv l Feli )

Di p c e vee e  iţil ie e cţie 


 ele eleee: p

 l cie eci z i siple s sţe ie le p eie cizi
 ici e eţi viie i; î l 43 e s sţe ice
Cţi l î ic eleee l ie ii ese siil c cel l s el i 
e cee ie e ese e e siil ile ce i
î
cpeţ ei l cz i cz s i ec siilile i ecesi

p el c e p i i esie s c se î pl
c z
l s lţi
i c ţi i si p i lieţie î is i c e c s
ie
siilţi e ces e ie s
ie i î i sciţi p i p ces l i esiei î
z i siple De cee ie e e l i iic
pe î lci e
liciel cp iv c z
l l i
 
 


 

1 ee iz pi


2 l ceesi cie cţie j 
e i 
l
e cl ii ţ
e
sii 4 cl/ ţ
e 9 cl/ )
3  cse v î cce ţie e îpieic

ezvl e ic isel )


4 e
sezţi e sţiee
 s pl
c 

ƏBolile de care suferă omul ca urmare a aşa zisei civilizaţii iau


naştere mai ales prin intermediul alimentaţiei greşite şi pot fi
vindecate numai pe calea unei alimentaţii corecteƏÔ Dr. H. P.
Rusch)