Sunteți pe pagina 1din 3

Teză la matematică pe semestrul I 2009/2010 clasa a –V-a Nr.

Subiectele propuse :

Oficiu 20 pct

40 pct 1. Să se calculeze:

a) 47 + 947 =
b) 837 – 279 =
c) 49 · 87 =
d) 918 : 3 =
e) 81 ⋅ 8 32 ⋅ 8 3 =
f) ( 27 ) 6 =
g) 52 + 42 =
h) 2 3 4
4 ⋅ 16 : 2 =
i) 18 + 45 : 9 =
j) [ 45 − 2 ⋅ (12 − 4 ⋅ 3) ] ⋅ 22 0 =
10p 2. Determinaţi toate nr. naturale de forma 24 x
a) divizibile cu 2
b) divizibile cu 3
c) divizibile cu 4
d) divizibile cu 5
e) divizibile cu 10

3. A= {x∈Ν 3< x ≤7 } şi B ={0; 1; 2; 3; 5; 6}


2p a) Determinaţi elementele mulţimii A
2p b) Aflaţi suma elementelor mulţimii B .
A ∪B =
A ∩B =
6p c) Să se efectueze operaţiile cu mulţimi:
A −B =
B −A =
4.

5p a) Aflaţi pe x din egalitatea: 2x+3 + 2x+2 + 2x = 52


5p b) Comparaţi 925 cu 8113.
10p c ) Suma a două numere naturale este 168. Aflaţi numerele naturale ştiind că
împărţindu-l pe cel mai mare la cel mai mic se obţine câtul 2 şi restul 39 .

Prof. Vasile Uleanu Şcoala cu cls . I-VIII nr.5 „Armand Călinescu”Curtea de Argeş
Teză la matematică pe semestrul I 2009/2010 clasa a –V-a Nr.2

Subiectele propuse :

Oficiu 20 pct

40 pct 1. Să se calculeze:

k) 37 + 948 =
l) 547 – 379 =
m) 69 · 47 =
n) 918 : 9 =
o) 71 ⋅ 7 2 ⋅ 7 3 =
p) ( 25 ) 7 =
q) 62 + 32 =
r) 5 3 4
4 ⋅ 8 : 16 =
s) 9 + 45 : 9 =
t) [ 45 − 2 ⋅ (12 − 4 ⋅ 2) ] ⋅1222 0 =

10p 2. Determinaţi toate nr. naturale de forma 53 x

a) divizibile cu 2
b) divizibile cu 3
c) divizibile cu 4
d) divizibile cu 5
e) divizibile cu 10

3. A= {x∈Ν  1< x ≤6 } şi B ={0; 1; 2; 3; 5; 9}


2p a) Determinaţi elementele mulţimii A
2p b) Aflaţi suma elementelor mulţimii B .
A ∪B =
A ∩B =
6p c) Să se efectueze operaţiile cu mulţimi:
A −B =
B −A =

4.

5p a) Aflaţi pe x din egalitatea: 3x+3 + 3x+2 + 3x = 111


5p b) Comparaţi 425 cu 1613.
10p c ) Suma a două numere naturale este 170. Aflaţi numerele naturale ştiind că
împărţindu-l pe cel mai mare la cel mai mic se obţine câtul 8 şi restul 8.

Prof. Vasile Uleanu Şcoala cu cls . I-VIII nr.5 „Armand Călinescu”Curtea de Argeş