»1) ALGEBRA ELEMENTARA

Data publicarii: 16 Octombrie, 2008

I. TEORIE
Identitati remarcabile:
• • • • • • • • • • •

5. an - bn = (a - b)(an-1 + an-2b + ... + abn-2 + bn-1) 6. (n ∈ N), (n ∈ N),

a2n+1 + b2n+1 = (a + b)(a2n - a2n-1b + ... - ab2n-1 + b2n)

Partea intreaga a unui numar real:

Partea fractionară (zecimala) a unui numar real:

Identitatea lui Hermite:

Sume remarcabile de puteri naturale:
• • •

Puteri cu exponent real:

• • • • •

=

Puteri cu exponent intreg negativ:

Observaţie:

Puteri cu exponent rational:

Radicali de ordinul n (natural mai mare sau egal cu 2):

Proprietati ale radicalilor: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

III. Proprietatile radicalilor 1.
2. 3.

daca a ≥ 0, b ≥ 0, k ∈ N, daca ab ≥ 0, k ∈ N. a ≥ 0, daca m este par, a ∈ R daca m este impar. impar. daca a ≥ 0, b > 0, n - par sau b 0, a ∈ R, daca n -

4.
5. 6.

7.
8.

9.
10.

a ≥ 0 daca m par sau n par, a ∈ R daca m·n - impar.

unde a > 0, b > 0, c > 0 si a ≥ b c.
2 2

Observaţie:

Multimea numerelor complexe sub forma algebrica:

Multimea numerelor complexe sub forma trigonometrica:

Forma trigonometrica a unui numar complex cand se cunoaste forma sa algebrica z=a+bi:

• • •

Operatii cu numere complexe scrise sub forma trigonometrica: 1) Inmultirea:

2) Puterea naturala a unui numar complex:

3) Impartirea:

4) Radacina de ordinul n dintr-un numar complex:

5) Formula lui Moivre:

6) Radacinile de ordinul n ale unitatii:

Definitia logaritmului:
Definiția logaritmului este legata de întrebarea "la ce putere trebuie sa ridicam un număr a ca sa obținem numărul b". Răspunsul este "logaritm în baza a din b", unde a va fi baza logaritmului și b va fi argumentul funcției logaritm. Un caz particular este logaritmul natural, sau logaritmul ni baza e, unde e este Numărul lui Euler. Acest logaritm răspunde întrebării "la ce putere trebuie să ridicăm numărul lui Euler pentru a obține un anumit număr b". Acest logaritm este folosit deoarece este foarte comod de folosit în calcule, datorită unor proprietăți matematice. Spre exemplu, derivata funcției logaritm natural din x este inversul lui x, ceea ce evită complicarea calculelor (ceilalți logaritmi au o derivată mai complicată).

Proprietati:
• • • • • • • • •

Permutari de n elemente:

Aranjamente de n elemente luate cate k:

Combinari de n element luate cate k:

Proprietati:
• •

Binomul lui Newton:

Proprietati:

Observatie:

Progresii aritmetice:

• • •

Progresii geometrice:

• •

Polinoame cu coeficienti complecsi: Forma canonica:

Definitii si proprietati:

Teorema lui Bezout:

Teorema fundamentala a algebrei: (D'Alembert-Gauss):

Consecinte:
• • •

Relatiile lui Viete:

Polinoame cu coeficienti reali:

Consecinte:

este un produs de polinoame de grad I sau II, cu coeficienti reali. Polinoame cu coeficienti rationali:

Polinoame cu coeficienti intregi:

Consecinta:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.