Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Şcolar „Areta Teodorescu” Griviţa -Ialomiţa

Materia : Chimie
Clasa a VII-a
Proiectul unităţii de învăţare: Amestecuri de substanţe.
Profesor: Dudaş Nicoleta
Număr de ore: 5 ore
An şcolar 2010-2011
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
1. Amestecuri 1.1 • Cercetarea unor substanţe pure (apă distilată, •50 minute, în laborator Observaţia
omogene 2.1 pilitură de fier, pilitură de aluminiu, clorură •Manual, fişă de activităţi sistematică
3.2 de sodiu, alcool) şi a unor amestecuri în experimentale, substanţe Lucrare practică
scopul stabilirii prin comparaţie, a şi ustensile. Sarcină didactică
elementelor distinctive. •Activitate frontală, în clasă
• Cercetarea amestecurilor omogene (apă + activitate individuală,
clorură de sodiu, apă + alcool) în scopul activitate de grup
clasificării amestecurilor •Explicaţia, conversaţia,
• Completarea fişelor (tabelelor) pentru explicaţia
activităţi experimentale.
2. Amestecuri 1.1 • Cercetarea amestecurilor eterogene (apă + •50 minute, în laborator Observaţia
eterogene 2.1 nisip, apă + pilitură de aluminiu, nisip + •Manual, fişă de activităţi sistematică
3.2 pilitură de fier) în scopul clasificării experimentale, substanţe Lucrare practică
amestecurilor şi ustensile. Sarcină didactică
• Completarea fişelor (tabelelor) pentru •Activitate frontală, în clasă
activităţi experimentale. activitate individuală,
activitate de grup
• Explicaţia, conversaţia,
explicaţia

1
3. Amestecuri de 1.1 • Comunicarea de informaţii privind aplicaţiile • 50 minute, în laborator/ Observare
substanţe întâlnite în 2.1 practice ale unor amestecuri. în clasă sistematică
viaţa cotidiană 3.2 • Dirijarea conversaţiei în scopul descoperirii • Manualul, materiale
unui număr cât mai mare de amestecuri bibliografice (reviste,
întâlnite şi cunoscute de elevi în viaţa enciclopedii, etc),
cotidiană. mijloace audio – vizuale
• Stabilirea componentelor de bază şi a • Activitate frontală
importanţei unor amestecuri. • Conversaţie, explicaţie,
• Consultarea manualului şi a altor surse de problematizare.
informare cu privire la importanţa unor
amestecuri.
4. Probleme 3.1 • 50 minute, în clasă Observaţia
• Manual, fişă de activităţi sistematică
• Conversaţie, explicaţie, Sarcină didactică
problematizare. în clasă
5. Evaluare • 50 minute Test