Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

1. BURSA DIN ROMÂNIA - ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE............................


1.1. TRADIŢIILE BURSEI DIN ROMÂNIA.........................................................................................

1.2. REORGANIZAREA BURSEI DE VALORI DUPĂ 1989.............................................................

1.3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI.........................

2. OFERTA PUBLICĂ - MODALITATE DE INTRODUCERE PE PIAŢĂ A


VALORILOR MOBILIARE............................................................................................

2.1. TIPURI DE OFERTĂ PUBLICĂ.....................................................................................................


2.1.1. OFERTA PUBLICĂ INIŢIALĂ..................................................................................................
2.1.2. OFERTA PUBLICĂ PRIMARĂ.................................................................................................
2.1.3. OFERTA PUBLICĂ SECUNDARĂ...........................................................................................

2.2. CARACTERISTICILE OFERTEI PUBLICE................................................................................

2.3. MODALITĂŢI ŞI METODE DE REALIZARE A OFERTEI PUBLICE...................................


2.3.1. METODE DE PLASAMENT INTERMEDIAT..........................................................................
2.3.1.1. METODA “PLASAMENT GARANTAT”..........................................................................
2.3.1.2. METODA “CELEI MAI BUNE EXECUŢII”.....................................................................
2.3.1.3. METODA “TOTUL SAU NIMIC”......................................................................................
2.3.1.4. METODA “STAND-BY”....................................................................................................
2.3.1.5. METODA “PLASAMENT ASIGURAT”...........................................................................
2.3.1.6. METODA “LICITAŢIE OLANDEZĂ”..............................................................................
2.3.1.7. METODA “LICITAŢIE COMPETITIVĂ”.........................................................................

2.4. ETAPELE OFERTEI PUBLICE.....................................................................................................

2.5. CONŢINUTUL PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ.......................................................

2.6. APLICAŢIE PRACTICĂ: PREZENTAREA OFERTEI PUBLICE DE VÂNZARE DE


VALORI MOBILIARE LA SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROAPARATAJ S.A............
2.6.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII...................................................................................................
2.6.2. ISTORICUL SOCIETĂŢII..........................................................................................................
2.6.3. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII....................................................................................................
2.6.4. CAPITALUL SOCIETĂŢII.........................................................................................................
2.6.4.1. VALOAREA BUNURILOR ADUSE CA APORT ÎN NATURĂ ÎN SOCIETATEA
COMERCIALĂ, MODUL DE EVALUARE ŞI NUMĂRUL DE ACŢIUNI ACORDATE
PENTRU ACEASTA........................................................................................................................
2.6.4.2. FONDUL DE REZERVĂ....................................................................................................
2.6.4.3. PROFITURI NEDISTRIBUITE...........................................................................................
2.6.5. VENITURILE SOCIETĂŢII.......................................................................................................
2.6.6. CONCURENŢA...........................................................................................................................
2.6.6.1. PIAŢA INTERNĂ................................................................................................................
2.6.6.2. PIAŢA EXTERNĂ...............................................................................................................
2.6.7. INVETIŢII RECENTE.................................................................................................................
2.6.8. INDICATORI FINANCIARI.......................................................................................................
2.6.9. ELEMENTE INFORMAŢIONALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ........................................
2.6.10. REZULTATUL OFERTEI PUBLICE.......................................................................................

3. OPORTUNITATEA COTĂRII LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI A


SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.................................................................................

3.1. INTRODUCEREA VALORILOR MOBILIARE LA COTĂ.......................................................


3.1.1. ÎNSCRIEREA LA COTA BURSEI ÎN CADRUL SECTORULUI VALORILOR MOBILIARE
EMISE DE PERSOANE JURIDICE ROMÂNE...................................................................................
3.1.2. ÎNSCRIEREA LA COTĂ A OBLIGAŢIUNILOR ŞI A ALTOR VALORI VALORI
MOBILIARE EMISE DE CĂTRE STAT, JUDEŢE, ORAŞE, COMUNE, AUTORITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE ŞI ALTE AUTORITĂŢI.........................
3.1.3. ÎNSCRIEREA LA COTA BURSEI ÎN CADRUL SECTORULUI INTERNAŢIONAL...........
3.1.4. MENŢINEREA LA COTA BURSEI A VALORILOR MOBILIARE.......................................

3.2. EFECTE ŞI EFORTURI ALE COTĂRII VALORILOR MOBILIARE.....................................


3.2.1. EFECTE ALE COTĂRII BVB....................................................................................................
3.2.2. EFORTURI ALE COTĂRII ALE BVB......................................................................................

3.3. ORDINELE DE BURSĂ...................................................................................................................

3.4. CURSUL BURSIER...........................................................................................................................

3.5. INDICELE BURSIER.......................................................................................................................

3.6. EXEMPLU: COTAREA SC MOPARIV SA LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI..............


3.6.1. ISTORIC......................................................................................................................................
3.6.2. ÎNSCRIEREA LA COTĂ............................................................................................................
3.6.3. DECIZIA DE ÎNSCRIERE..........................................................................................................
3.6.4. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 1998
................................................................................................................................................................
3.6.4.1. ACTIVITATE DE PRODUCŢIE.........................................................................................
3.6.4.2. ACTIVITATE DE PERSONAL..........................................................................................
3.6.4.3. ACTIVITATE DE INVESTIŢII..........................................................................................
3.6.4.4. ACTIVITATE FINANCIARĂ.............................................................................................
3.6.4.5. EVALUAREA ACŢIUNILOR............................................................................................

4. MECANISMUL DE TRANZACŢIONARE AL BURSEI DE VALORI


BUCUREŞTI......................................................................................................................
4.1. CARACTERISTICILE BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI......................................................
4.1.1. CLASIFICAREA PIEŢELOR SECUNDARE............................................................................
4.1.1.1. CRITERII DE CLASIFICARE A PIETELOR SECUNDARE...........................................

4.2. DEPOZITAREA ŞI ÎNREGISTRAREA VALORILOR MOBILIARE......................................


4.3. SISTEMUL DE TRANZACŢIONARE...........................................................................................
4.3.1. TIPURI DE TRANZACŢII EFECTUATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI................

4.4. COMPENSAREA ŞI DECONTAREA TRANZACŢIILOR.........................................................

4.5. EVOLUŢIA TRANZACŢIILOR LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI................................

4.6. CAPITALIZAREA BURSIERĂ.......................................................................................................

5. CONCLUZII..................................................................................................................

6. BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................

S-ar putea să vă placă și