Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza

Asociaţia Casa Ocrotirii „Sfânta Parascheva

PRIETENUL MEU MAI MARE


- proiect educaţional în parteneriat-

Breaza
2010
1. DESCRIEREA PROIECTULUI:

1.1. Durata: nedeterminată

1.2. SCOPUL:
• desfăşurarea unor activităţi exrtrascolare prin care elevi de liceu să supervizeze elevi
de gimnaziu, atât printr-un program de susţinere a activităţii scolare, cât şi prin
întâlniri recreative.

1.3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:


• Pe de o parte, elevi de clasa a IX-a, respectiv a X-a se vor întâlni săptămânal cu elevi
de clasa a V-a, respextiv a VI-a cu scopul de a-i ajuta la teme, de a pregăti tezele sau
de a ajuta elevii în vederea măririi mediilor.
• Pe de altă parte, cu diverse ocazii (ziua educaţiei, sărbătorile de iarnă, ziua copilului
etc.) se vor organiza activităţi recreative împreună sau excursii tematice.

1.4.Obiective:
• îmbunătăţirea performanţelor şcolare a elevilor de gimnaziu;
• valorificarea valenţelor educative prin activităţi cultural artistice;
• stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi pentru
a - i ajuta pe cei mai mici în procesul de adaptare la cerinţele şcolii;

1.5. RESURSE

Tipul Resurse Exemplificări

Umane Elevi de liceu


Eevi de gimanziu
Coordonatori
Necesare alţi colaboratori - nedeterminat.

Materiale Consumabile (creta, creioane, hartie, cerneala, toner),


aparatură multimedia.

De timp NEDETERMINATĂ (intră în vigoare la data semnării


prezentului proiect)

Resurse Publicaţii, internet.


informaţionale

1.6. GRUP ŢINTĂ


Elevii claselor de gimnaziu (clasa a V -a, a VI – a) - Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”
1.7. BENEFICIARI:

Categorii

Direcţi Elevii claselor de gimnaziu (clasa a V -a, a VI – a) Liceul Teoretic


„Aurel Vlaicu”

Indirecţi Familiile copiilor; Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, societatea.

1.8 PERSOANE IMPLICATE ÎN REALIZAREA ACŢIUNII:

Statut Atribuţii Nr. persoane

Coordonatori Râncioagă Aurora – coordonator din partea 2


Asociatiei Casa ocrotirii „Sfanta Parascheva”
Nicola Alina – coordonator din partea Liceului
Teoretic „Aurel Vlaicu”
- coordoneaza activitatea claselor a
VI-a si a X-a

Colaboratori Enescu Angelica – coordoneaza activitatea 1


claselor a V-a si a IX -a

Voluntari Elevii clasei a X-a, a IX-a Liceul Teoretic


„Aurel Vlaicu”

Nedeterminat

Beneficiari Elevii claselor de gimnaziu (clasa a VI- a A),


Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Nedeterminat

1.9. MONITORIZARE:

Ce se monitorizează Cine monitorizează

Informaţii Cadrele didactice

Comportament si afectivitate Cadrele didactice si elevii de liceu


]1.10 EVALUARE:

Ce se evaluează Metode de evaluare Cine evaluează

Interese, Chestionare pentru. părinţi şi Cadre didactice,


Abilităţi, copiii implicaţi, coordonatori
Comportament, Mape tematice.
Sociabilitate Rezultatele şcolare ale
. elevilor implicaţi.

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI:

Calendar de Resurse Resurse


Denumire desfasurare umane materiale Responsabili

Consumabile
Prof.
Nedeterminat (creta, creioane,
1. Ajutor la teme! Elevi Coordonatori
Vineri, ora 17 hartie, cerneala,
Prof. colaboratori
toner)

Perioada
Consumabile
tezelor Prof.
(creta, creioane,
2. Vine teza! (decembrie Elevi Coordonatori
hartie, cerneala,
2010, mai Prof. colaboratori
toner)
1011)

Prof.
3. Ne pregătim de
decembrie Elevi Coordonatori
colind!
Prof. colaboratori

Cadouri de
Crăciun,
materiale
Prof.
4. Sărbătorim iarna consumabile
decembrie Elevi Coordonatori
împreună! pentru lucru
Prof. colaboratori
manual (creta,
creioane, hartie,
cerneala, toner)

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Asociaţia Casa Ocrotirii „Sfanta Parascheva”


Director Ion Bărbuţ Presedinte Aurora Râncioagă