Sunteți pe pagina 1din 15

Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

CAPITOLUL 8. RADIOACTIVITATEA

8.1. Sistemul de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului la nivelul judeţului


Suceava

Sistemul de supraveghere a radioactivităţii mediului din judeţul Suceava face parte din
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), coordonată de
către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
Înfiinţată în anul 1962, RNSRM constituie o componentă specializată a sistemului
naţional de radioprotecţie, care realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor
legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MAPM privind
detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact
radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.
Staţia de Radioactivitate a Mediului Suceava şi-a început activitatea în 1963. În
prezent staţia RA Suceava efectuează măsurători beta globale pentru factorii de mediu:
 aerosoli atmosferici
 depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice
 ape de suprafaţă
 apă potabilă
 sol
 vegetaţie
Măsurarea beta globală a probelor de mediu se realizează în două etape:
 măsurare imediată a probelor de mediu, care are drept scop detectarea rapidă a
oricăror creşteri semnificative ale nivelelor de radioactivitate a mediului
 măsurare întârziată, la 5 zile de la colectarea probelor, în scopul determinării
nivelului global al radioactivităţii artificiale din mediu.
De asemenea staţia de radioactivitate măsoară sistematic un alt indicator important al
radioactivităţii atmosferei, şi anume debitul dozei gamma în aer.
Determinările de concentraţii ale izotopilor radioactivi din factorii de mediu prin
măsurători gamma spectrometrice se efectuează la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului
din cadrul ANPM Bucureşti.
Staţia de Radioactivitate a Mediului Suceava derulează un program standard de
supraveghere a radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi
măsurători asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor
nivelurilor de radioactivitate în mediu şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.
Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice, săptămânale şi lunare pentru situaţii
normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, precum şi fluxul de
date în cazul sesizării unei depăşiri ale pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare.

8.2. Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu în judeţul Suceava

8.2.1. Programul standard de supraveghere


Aerosoli atmosferici
Evoluţia valorilor medii şi maxime anuale ale activităţilor specifice beta globale
întârziate (radioactivitatea artificială) la aerosoli atmosferici este prezentată în fig. 8.2.1.1. a.
(aspiraţia 02:00 -07:00) şi în figura 8.2.1.1.b (aspiraţia 08:00 -13:00).

112
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

60 60

40 40
mBq/mc
mBq/mc
20 20

0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 8,14 7,18 14,90 11,30 8,20 Media anuală 9,28 7,84 14,29 15,40 7,20
Maxima anuală 10,81 18,56 48,03 26,60 11,20 Maxima anuală 51,37 29,43 40,80 26,50 8,30

a. Aspiraţia 02:00 – 07:00 b. Aspiraţia 08:00-13:00


Fig. 8.2.1.1. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate
- valori medii şi maxime în anul 2005, comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
Activitatea medie şi maximă anuală întârziată a fost semnificativ mai redusă în 2005
faţă de anul 2004, pentru ambele perioade de aspiraţie. S-au înregistrat cele mai scăzute
valori din intervalul analizat, îndeosebi la aspiraţia de zi (08:00-13:00).
Evoluţia valorilor medii şi maxime anuale ale activităţilor specifice beta globale
imediate (radioactivitatea naturală) la aerosoli atmosferici este prezentată în tabelul 8.2.1.1.
şi în figurile 8.2.1.2. a (aspiraţia 02:00 -07:00) şi 8.2.1.2. b (aspiraţia 08:00 -13:00).

Staţia RA
2001 2002 2003 2004 2005
Suceava
asp. 02-07 2,9 2,6 3,0 3,3 3,0
asp. 08-13 1,6 1,4 1,5 1,8 1,6
Tabel 8.2.1.1. Activităţile specifice beta globale medii a probelor de aerosoli atmosferici,
măsurate imediat în staţia RA Suceava în perioada 2001-2005 (Bq/m3)
15
15

10 10

Bq/mc Bq/mc
5
5

0
2001 2002 2003 2004 2005 0
2001 2002 2003 2004 2005
Media 2.9 2.6 3.0 3.3 3.0
Media 1.6 1.4 1.5 1.8 1.6
anuală anuală
Maxima 9.8 7.2 9.2 9.3 9.7 Maxima 9.3 6.7 8.4 8.9 7.5
anuală anuală
Limita de 10 10 10 10 10 Limita de 10 10 10 10 10
atenţionare atenţionare

a. Aspiraţia 02:00 – 07:00 b. Aspiraţia 08:00-13:00


Fig. 8.2.1.2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate
- valori medii şi maxime în anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
În perioada analizată nu s-a depăşit limita de atenţionare la activitatea beta globală a
aerosolilor atmosferici – măsurători imediate (10 Bq/m3), constatându-se valori medii anuale
uşor mai scăzute în 2005 faţă de 2004.
Cea mai ridicată valoare a activităţii beta globale imediate s-a înregistrat în luna
septembrie 2005, pe intervalul de aspiraţie 02:00-07:00.
Se observă în anul 2005, ca şi în anii precedenţi, o valoare mai ridicată a activităţii
beta globale imediate pe intervalul de aspiraţie 02:00-07:00, faţă de cea înregistrată pe

113
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

intervalul de aspiraţie 08:00-13:00.


Radonul şi Toronul în atmosferă liberă
În tabelul 8.2.1.2. sunt prezentate activităţile specifice medii ale Radonului în
atmosfera liberă în perioada 2001-2005.
Staţia RA
2001 2002 2003 2004 2005
Suceava
asp. 02-07 7967,2 6995,1 8253,0 9445,2 * 8456,4
asp. 08-13 4255,7 3728,9 4048,2 5138,7 * 4544,0
* Nu s-au inclus în prelucrare datele din luna decembrie 2004
Tabel 8.2.1.2. Activităţile specifice medii ale Radonului
în atmosferă liberă în staţia RA Suceava în perioada 2001-2005 (mBq/m3)
Evoluţia concentraţiilor medii şi maxime (Bq/m3) ale descendenţilor gazelor radioactive
Radon (Rn-222) şi Toron (Rn-220) în atmosfera liberă, pentru fiecare aspiraţie în parte,
înregistrate în perioada 2001-2005 este prezentată în fig. 8.2.1.3. şi 8.2.1.4. (a şi b).
40
150
30
Bq/mc 100 20
Bq/mc
50 10

0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 8.0 7.0 8.3 9.4 8.5 Media anuală 4,3 3,7 4,0 5,1 4,5
Maxima anuală 180.2 22.3 28.2 29.0 26.9 Maxima anuală 40,6 21,3 24,6 25,6 22,1

a. Aspiraţia 02:00 – 07:00 b. Aspiraţia 08:00-13:00


Fig. 8.2.1.3. Concentraţii medii şi maxime de Radon (Rn-222)
în anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003,2004

1
15 0,8
0,6
10 Bq/mc
Bq/mc 0,4
5
0,2
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 Media anuală 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Maxima anuală 7,4 15,6 1,2 1,4 0,9 Maxima anuală 0,9 0,7 0,7 0,8 0,5

a. Aspiraţia 02:00 – 07:00 b. Aspiraţia 08:00-13:00

Fig. 8.2.1.4. Concentraţii medii şi maxime de Toron (Rn-220)


în anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
În cursul anului, nivelele de Rn-222 şi Rn-220 variază sezonier, depinzând de
condiţiile meteorologice care influenţează atât rata de emanaţie a gazelor radioactive din sol
cât şi rata diluţiei acestora în atmosferă, concentraţiile cele mai mari fiind observate în orele
dimineţii (aspiraţia 02:00 – 07:00).
Depuneri atmosferice totale
În tabelul 8.2.1.3. sunt prezentate valorile medii ale radioactivităţii artificiale beta
globale pentru probele de depuneri atmosferice (măsurate întârziat) în perioada 2001-2005.
Staţia RA
2001 2002 2003 2004 2005
Suceava
Medie
0,5 1,2 0,6 0,5 0,5
anuală
Tabel 8.2.1.3. Activităţile specifice beta globale medii

114
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

ale probelor de depuneri atmosferice, măsurate la 5 zile (Bq/m2/zi)


Evoluţia radioactivităţii naturale şi artificiale beta globale în probele de depuneri,
recoltate din municipiul Suceava, pentru anul 2005, comparativ cu anii 2001, 2002, 2003,
2004 este prezentată în fig. 8.2.1.5. a (măsurători imediate), respectiv in fig. 8.2.1.5. b.
(măsurători după 5 zile).
60 8,0
6,0
40
Bq/m2/zi Bq/m2/zi 4,0
20 2,0

0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Media anuală 1,9 2,1 1,7 1,3 1,7 Media anuală 0,5 1,2 0,6 0,5 0,5
Maxima anuală 36,9 25,6 34,3 17,8 63,8 Maxima anuală 4,4 3,4 2,7 4,5 8,3

a. Măsurători imediate b. Măsurători întârziate


Fig. 8.2.1.5. Depuneri atmosferice, activităţi specifice beta globale imediate şi întârziate
- medii şi maxime anuale în anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
Valorile obţinute în urma măsurătorilor imediate, s-au situat în tot intervalul analizat,
mult sub limita de atenţionare (200 Bq/m2/zi).
În cursul anului 2005 se constată că nivelul radioactivităţii naturale şi artificiale beta
globale în probele de depuneri, atinge nişte maxime anuale în lunile iulie şi august, când
cantitatea de precipitaţii a fost de 20,6 l în luna iulie şi 49,8 l în luna august.

Măsurarea debitului dozei gamma absorbite în aer


Valorile medii anuale pentru 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004 sunt
prezentate în tabelul 8.2.1.4.
Staţia RA
2001 2002 2003 2004 2005
Suceava
Medie
0,083 0,072 0,073 0,073 0,082
anuală
Tabelul 8.2.1.4. Debitul dozei gamma absorbite în aer (Gy/h)
Evoluţia dozei gamma absorbite în aer în perioada 2001-2005 este prezentată în fig.
8.2.1.6, constatându-se o uşoară creştere a debitului dozei gamma în 2005, în comparaţie cu
anii precedenţi, dar media anuală este uşor mai mică decât în 2001.
În tot intervalul analizat nu s-a depăşit nivelul de atenţionare (0,250 Gy/h).
0.300
0.250
µGy/h 0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 0.083 0.072 0.073 0.073 0.082
Maxima anuală 0.118 0.094 0.103 0.100 0.127
Limita de 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
atenţionare

Fig. 8.2.1.6. Debitul dozei gamma în aer


- valori medii şi maxime pe anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004

Ape brute de suprafaţă


Staţia de Radioactivitate a Mediului Suceava a efectuat măsurători zilnice ale
radioactivităţii beta globale la apa brută prelevată din râul Suceava în secţiunea Mihoveni,
115
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

aval de municipiul Suceava.


Toate măsurătorile s-au încadrat sub valoarea limitei de atenţionare, de 2000 Bq/m3.
Mediile şi maximele anuale pe anul 2001, 2002, 2003 ,2004, 2005 sunt prezentate în figura
8.2.1.7.a. (măsurători imediate) şi b. (măsurători întârziate) .
În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile medii anuale înregistrate în perioada
2001-2005:
Staţia RA
2001 2002 2003 2004 2005
Suceava
Râu
Suceava 250,2 199,3 195,0 188,3 235,3
(Mihoveni)
Tabelul 8.2.1.5. Activităţile specifice beta globale medii a probelor de apă brută
(râu Suceava-Mihoveni), măsurători imediate (Bq/m3)
2000 1000
1500
Bq/mc 750
1000
500 Bq/mc 500

0
2001 2002 2003 2004 2005 250

Media anuală 250.2 199.3 195.0 188.3 235.3


0
Maxima anuală 1108.2 868.7 946.1 672.3 884.0 2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 149,8 159,4 119,8 135,6 136,2
Limita de 2000 2000 2000 2000 2000 Maxima anuală 558,7 929,9 795,1 648,5 637,6
atenţionare
a. Măsurători imediate b. Măsurători întârziate
Fig. 8.2.1.7. Apă brută (râu Suceava-Mihoveni),activităţi specifice beta globale
- medii şi maxime în anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
De asemenea, staţia a efectuat măsurători lunare la probe de apă brută prelevate din
râurile Moldova, Bistriţa şi Siret. Nici pe aceste cursuri de apă nu s-au înregistrat depăşiri ale
limitei de atenţionare în anul 2005, ca şi în ceilalţi ani.

Apă potabilă
Zilnic, Staţia de Radioactivitatea Mediului Suceava a măsurat beta global probe de
apă potabilă prelevate din reţeaua de alimentare a municipiului Suceava.
Valorile înregistrate în intervalul analizat au fost în general sub limita de detecţie a
aparaturii şi metodei utilizate (nesemnificative).
Valorile medii şi maxime obţinute pe anul 2005, comparativ cu anii 2001, 2002, 2003,
2004 sunt prezentate în fig. 8.2.1.8. De precizat că s-au prelucrat statistic doar valorile
semnificative.
1250
1000
750
Bq/mc
500
250
0
2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 148,9 129,8 139,7 159,7 184
Maxima anuală 248,8 929,8 220,9 377,0 823,5
Limita maxim 1000 1000 1000 1000 1000
admisă

Fig. 8.2.1.8. Apă potabilă, activităţi specifice beta globale (măsurate imediat)
- medii şi maxime în anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
În intervalul analizat nu a fost înregistrată nici o valoare care să depăşească limita
116
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

admisă de 1000 Bq/m3.


Vegetaţie spontană
Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate cu frecvenţă săptămânală, în
perioada de vegetaţie (aprilie-octombrie), din perimetrul amplasamentului staţiei de
radioactivitate Suceava.
Radioactivitatea artificială beta globală la probele de vegetaţie, medie şi maximă pe
anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004 este prezentată în fig. 8.2.1.9.

600
450
Bq/kg 300
150
0
2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 285,3 299,9 318,6 254,5 233,8
Maxima anuală 471,2 446,2 600,4 452,1 488

Fig. 8.2.1.9. Vegetaţie spontană, activităţi beta globale


în anul 2004 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
Sol necultivat
Probele de sol necultivat au fost prelevate cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul
amplasamentului staţiei de radioactivitate Suceava, determinându-se activitatea beta globală.
Valorile maxime şi medii înregistrate pe anul 2005 comparativ cu anii 2001, 2002, 2003, 2004
sunt prezentate în fig. 8.2.1.10.

1500

1000
Bq/Kg
500

0
2001 2002 2003 2004 2005
Media anuală 559,3 548,0 888,0 1037,4 637,5
Maxima anuală 827,9 1049,2 1615,2 1594,8 1342,6

Fig. 8.2.1.10. Sol necultivat, activităţi beta globale


în anul 2005 în comparaţie cu anii 2001, 2002, 2003, 2004

8.2.2. Programul de supraveghere a activităţilor cu impact radiologic din judeţul


Suceava
Staţia de radioactivitate Suceava a desfăşurat în anul 2005, în paralel cu programul
standard de supraveghere, un program special de control al radioactivităţii mediului în zone
de exploatare, transport şi încărcare a minereului uranifer din judeţul Suceava, precum şi în
zona depozitului de zgură şi cenuşă a SC TERMICA SA Suceava.
În cadrul Programului au fost investigate zonele miniere Crucea şi Botuşana, zona
Argestru, unde se află staţia tehnică de încărcare-transport minereu uranifer şi zona
depozitului de zgură şi cenuşă a CET Suceava.
Au fost prelevate probe de apă de suprafaţă, apă subterană, vegetaţie spontană, sol
necultivat, steril minier şi zgură. Probele au fost analizate beta global la sediul Staţiei RA
Suceava şi au fost prelucrate şi expediate la LRM – ANPM Bucureşti, pentru determinări
gamma spectrometrice.
În cursul anului 2005 laboratorul de radioactivitate al APM Suceava a executat, în
cadrul Programului de supraveghere a radioactivităţii mediului în zona de influenţă a unor
activităţi cu impact potenţial din judeţul Suceava, analize beta globale pe un număr total de
81 probe de mediu. Distribuţia analizelor in funcţie de tipul de probă investigat este prezentat
117
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

în fig. 8.2.2.1.

4.90% ape de suprafata


30.90% ape uzate
28.40%
ape subterane
sol necultivat

0.049 vegetatie spontana


18.50% 12.40% steril si zgura

Fig. 8.2.2.1. Distribuţia procentuală a analizelor beta globale pe tipuri de probe


Ape de suprafaţă şi ape uzate
În anul 2005, cursurile de apă, şi mai ales afluenţii acestora, care ar putea fi afectate
de impactul activităţii de exploatare a minereului de uraniu au fost verificate suplimentar, în
cadrul programului special de monitorizare a surselor radioactive.
S-au prelevat probe din râurile Bistriţa şi Moldova şi afluenţii acestora, precum şi apa
de mină la intrarea şi la ieşirea din staţia de depoluare Crucea, care depoluează apele de
mină provenite atât din sectorul de exploatare Crucea cât şi Botuşana.
Nr.
Sursa potenţială de
crt. Denumire punct de prelevare Nr. prelevări/ an
poluare
Ape de suprafaţă
Pr. Troaca Găvanului, ieşire
1 subtraversare halda Troaca 1
Găvanului
Pr. Troaca Găvanului, amonte haldă
2 2
Galeria 8, Găvanu
Pr. Troaca Găvanului, aval haldă
3 2
Galeria 8, Găvanu
Sector exploatare minereu
Pr. Troaca Găvanului, aval haldă
4 uraniu Crucea 1
Galeria 9, Găvanu
Pr. Crucea, amonte staţie depoluare
5 4
Crucea
6 Pr. Crucea aval perimetru Crucea
4
R.Bistriţa, aval confluenţă cu
7 2
Pr. Crucea-Crucea (1Km)
Pr.Botusanu, aval perimetru
8 2
Botusanu
Pr.Stoluri, aval halde sector Sector exploatare minereu
9 2
Botuşana uraniu Botuşana
10 R.Suha, aval confl. cu Pr. Botusanu
1
11 R.Bistrita Zugreni, amonte Crucea
1
Pr.Argestru, amonte confluenţă cu
12 1
râul.Bistriţa
13 Râu Bistriţa, amonte Argestru Statia tehnică Argestru
1
R.Bistriţa, aval zonă Agestru - Vatra
14 1
Dornei-Podu Verde
Râu Suceava- Tişăuţi, amonte zonă Halda de zgură şi cenuşă a
15 1
depozit CET SC TERMICA SA Suceava

118
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

Nr.
Sursa potenţială de
crt. Denumire punct de prelevare Nr. prelevări/ an
poluare
Râu Suceava- Tişăuţi, aval zonă
16 1
depozit CET
Ape de mină (uzate)
17 Intrare statie depoluare Crucea 2
Sectoare exploatare minereu
uraniu Crucea şi Botuşana –
18 Ieşire staţie depoluare Crucea 2
ape de mină

TOTAL MĂSURĂTORI LA APE DE SUPRAFAŢĂ ŞI UZATE 31

Tabel 8.2.2.1. Ape de suprafaţă şi uzate - puncte de prelevare şi surse potenţiale de poluare
Procentul valorilor semnificative înregistrate la probele de apă de suprafaţă, din
numărul total de probe de apă măsurate în anul 2005 este de 72%, mai mare decât în 2004
(64%) şi 2003 (60%).
Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă de suprafaţă a variat între
88,2 – 557,6 Bq/m3, iar a probelor de apă uzată a variat între 170,2 – 665,1 Bq/m3.
Nivelul mediu al radioactivităţii beta globale la probele de apă de suprafaţă din zona
Crucea, măsurate în 2005, comparativ cu media măsurătorilor beta globale înregistrate la
probele din 2003 şi 2004, recoltate din aceleaşi puncte, este prezentat în figura 8.2.2.2.
Toate măsurătorile s-au situat sub limita de atenţionare (2000 Bq/mc).
În punctul de recoltare râu Bistriţa, aval confluenţă cu pârâu Crucea (Crucea), în
ambele semestre ale anului 2005, s-au înregistrat valori ale radioactivităţii beta globale sub
limita de detecţie a aparaturii de măsurare.
500

400

300
Bq/mc
200

100

0 Pr.Tr.
Pr. Crucea, R.Bistriţa,
Găvan,ieşire Pr. Tr. Găvan, Pr. Tr.Găvan, Pr. Crucea,
av.st.dep. av.confl.pr.
subtrav. h. Tr. am.h.Gal.8 av.h.Gal.8 am.st. depol.
Crucea Crucea
Găv.
2003 326.2 - - 227.5 218.9 158.7
2004 141.8 - - 271.6 257.1 183
2005 449 455.3 312.7 425 207.8 -

Fig. 8.2.2.2. Activitatea beta globală - apă de suprafaţă zona Crucea


- Limita de atenţionare 2000 Bq/mc
Radioactivitatea artificială beta globală maximă la probele de apă de mină la ieşirea
din staţia de depoluare Crucea a fost de 303,9 Bq/m3, valoare înregistrată în luna septembrie
2005, mai scăzută faţă de valoarea maximă din anul 2003, care a fost de 955,9 Bq/mc
(înregistrată în luna octombrie) şi apropiată de cea înregistrată în noiembrie 2004 (319,1
Bq/mc). În graficul de mai jos sunt prezentate valorile medii anuale la probele de apă de mină
depoluată evacuată în pr. Crucea:

119
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

750
500
Bq/mc
250
0
Intrare staţie depoluare Crucea Ieşire staţie depoluare Crucea
2003 - 584.5
2004 384.9 256.9
2005 524.5 237.1

Fig. . 8.2.2.3. Activitatea beta globală – medii anuale la apă uzată zona Crucea
- Limita de atenţionare 2000 Bq/mc

Evoluţia nivelului radioactivităţii beta globale medii pentru probele de apă de suprafaţă
prelevate din zona minieră Botuşana, în perioada 2003-2005, este prezentată în figura de
mai jos:
600

400
Bq/mc
200

0
Pârâu Botuşanu, aval Pârâu Stoluri,aval haldă Râu Suha, aval pârâu
perimetru Botuşanu sect. Botuşanu Botuşanu
2003 450.7 81.2 321.5
2004 105 132.1 124.5
2005 211.9 224.4 148.8

Fig. . 8.2.2.4. Activitatea beta globală - apă de suprafaţă zona Botuşana


- Limita de atenţionare 2000 Bq/mc

Probele de apă de suprafaţă recoltate din zona Argestru au înregistrat în anul 2005,
valori ale radioactivităţii artificiale sub limita de detecţie a aparaturii de măsurare. În fig.
8.2.2.5. sunt prezentate valorile medii anuale calculate în anii 2003-2004 din măsurătorile
semnificative pe râul Bistriţa în 2 secţiuni din aval de Argestru (Podu Verde şi Zugreni)
600

400
Bq/mc
200

0
Râu Bistriţa, aval zonă Argestru, Vatra
Râu Bistriţa, la Zugreni
Dornei- Podu Verde
2003 447 204
2004 116.2 94.2
2005 - -

Fig. . 8.2.2.5. Activitate beta globală – medii anuale – r. Bistriţa aval Argestru
- Limita de atenţionare 2000 Bq/mc-

Nivelul mediu al radioactivităţii beta globale la probele de apă de suprafaţă din zona
CET Suceava, măsurat în 2005, comparativ cu cel măsurat în 2004 este prezentat în figura
de mai jos.

120
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

250
200
150
Bq/mc
100
50
0
Râu Suceava-Tişăuţi, amonte zonă CET Râu Suceava-Tişăuţi, aval zonă CET
2004 217.5 94.4
2005 94.9 128.9

Fig. 8.2.2.6. Activitate beta globală - apă de suprafaţă zona CET Suceava
- Limita de atenţionare 2000 Bq/m3-
Ape subterane
În anul 2005 s-au prelevat ape subterane din fântâni situate în apropierea sectoarelor
de exploatare a minereului uranifer şi a staţiei tehnice Argestru. Punctele de prelevare şi
sursele potenţiale de poluare a acestora sunt prezentate în tabelul 8.2.2.2.
Nr. Denumire punct de Nr. fântâni Nr.prelevări /
Sursa potenţială de poluare
crt. prelevare monitorizate an
Sector exploatare minereu uraniu
1 Fântâni zona Crucea 2 4
Crucea
Fântâni zona Botuşana Sector exploatare minereu uraniu
2 2 4
Botuşana
3 Fântâni zona Argestru Staţia tehnică Argestru 2 2

TOTAL MĂSURĂTORI LA APE SUBTERANE 10

Tabel 8.2.2.2. Ape subterane - puncte de prelevare şi surse potenţiale de poluare


Procentul valorilor semnificative înregistrate la probele de apă de subterană, din
numărul total de probe de apă măsurate în anul 2005 este de 20%.
În general, radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă subterană
prelevate în 2005 au fost sub limita de detecţie a aparaturii.
Radioactivitatea artificială beta globală maximă la probele de apă subterană a fost de
286,9 Bq/mc, valoare înregistrată în luna octombrie 2005.
375

300

225
Bq/mc
150

75

0
Fântână Fântână Fântână
Crucea(fam.Panait T.) Argestru(fam.Budăi) Argestru(fam.Carpen)
2003 - 122.3 77.2
2004 271.1 340.1 148.6
2005 - 176.9 286.9

Fig. 8.2.2.7. Activitate beta globală – valori medii la fântâni din zona Crucea şi Argestru
Sol necultivat
În anul 2005 s-au efectuat măsurători ale activităţii beta globale ale solului necultivat
(strat superficial, adâncime 0 – 5 cm) din zonele aflate în aval de haldele de steril din
sectoarele Crucea şi Botuşana de exploatare a minereului de uraniu, precum şi din zonele
locuite limitrofe acestor două perimetre miniere.
De asemenea, s-au recoltat şi măsurat beta global probe de sol din zona limitrofă

121
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

staţiei tehnice Argestru şi haldei de zgură şi cenuşă a CET Suceava, precum şi din zone
limitrofe drumului de transport a minereului uranifer către staţia tehnică Argestru (pod
Zugreni).
Nr. Nr.prelevări/
Denumire punct de prelevare Sursa potenţială de poluare
crt. an
Aval halda Troaca Găvanului (25 m
1 2
de bază)
Halda Troaca Găvanului, limitrof Sector exploatare minereu uraniu
2 2
bazin colectare ape uzate Crucea
Com. Crucea, zona locuită limitrof
3 2
perimetru exploatare Crucea
4 Aval halda galeria 3, sector Botuşana
2
Sector exploatare minereu uraniu
Com. Ostra - zonă locuită limitrof Botuşana
5 2
perimetru exploatare Botuşana
Limitrof drum naţional (drum transport
6 1
minereu) – Argestru, Vatra Dornei
Limitrof drum transport minereu, pod
7 Staţia tehnică Argestru 1
Zugreni
8 Limitrof incintă staţie tehnică Argestru
2
9 Limitrof haldă CET Suceava, pe Halda de zgură şi cenuşă a CET
1
direcţia râului Suceava Suceava

TOTAL MĂSURĂTORI LA PROBE DE SOL NECULTIVAT 15

Tabel 8.2.2.3. Sol necultivat - puncte de prelevare şi surse potenţiale de poluare


Numărul de valori semnificative înregistrate la măsurătoarea beta globală întârziată a
fost de 100% din numărul total de valori determinate la probele de sol recoltate.
Valorile obţinute s-au încadrat în intervalul 384,4 – 1292,5 Bq/kg sol uscat, cu o
maximă de 1292,5 Bq/kg pentru solul recoltat de la Zugreni - pod, limitrof drum transport
minereu, în luna octombrie 2005, iar valoarea minimă de 384,4 Bq/Kg, înregistrată în luna
august 2005, în com. Ostra – zonă locuită, limitrof exploatare Botuşana.
Rezultatele analizelor beta globale la probele de sol recoltate în 2005 din zonele aflate
sub impactul activităţilor de exploatare, transport, manipulare minereu de uraniu, comparativ
cu valoarea medie pe anii 2003 şi 2004 la solul recoltat din municipiul Suceava (martor), sunt
reprezentate grafic în figurile de mai jos:
1800

1500

1200

Bq/Kg dw 900

600

300

0 Halda Troaca Găvanului,


Aval h.Tr. Găvan (25 m de
lim. bazin colectare ape Crucea, z.locuită Val. medie sol Suceava
bază)
uzate
2003 908.19 1251.36 1017.12 888.03
2004 1618.2 1008.5 1374.7 1037.4
2005 965.4 605.1 770.1 637.5

Fig. 8.2.2.8. Activitatea beta globală medie anuală - sol necultivat zona Crucea

122
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

2000
1500
Bq/Kg dw 1000
500
0
Botuşanu, zonă locuită
Aval halda gal. 3 Botuşanu medie sol Suceava
limitrofă - com. Ostra
2003 1261.44 659.58 888.03
2004 1526.5 1060.4 1037.4
2005 892.4 486.7 637.5

Fig. 8.2.2.9. Activitatea beta globală medie anuală - sol necultivat zona Botuşana
3000

2250

Bq/Kg dw 1500
750

0
Limitrof drum Incintă st. tranzit Limitrof drum transport
medie sol Suceava
naţ.Argestru Argestru - Zugreni
2003 364.33 2502.7 602.96 888.03
2004 927.7 1328 658.2 1037.4
2005 654.3 701.1 1292.5 637.5

Fig. 8.2.2.10. Activitatea beta globală medie anuală - sol necultivat zona Argestru
Vegetaţie spontană
Pentru determinări ale activităţii beta globale s-a prelevat probe de vegetaţie spontană
din puncte adiacente zonelor de pe care s-au executat prelevările de sol.
Nr.
Sursa potenţială de Nr.prelevări/
crt. Denumire punct de prelevare Tip vegetaţie
poluare an
1. Limitrof drum naţional Argestru Iarbă, muşchi 2
Iarbă, muşchi,
2. Limitrof drum naţional Zugreni Staţia tehnică Argestru – 3
plante perene
transport minereu
Limita incinta staţie tehnică
3. Iarbă, muşchi 2
Argestru
Aval halda Troaca Găvanului Iarbă, muşchi,
4. 3
(25 m de bază) plante perene
Halda Troaca Găvanului, limitrof Sector exploatare Iarbă, muşchi,
5. 3
bazin colectare ape uzate minereu uraniu Crucea plante perene
6. Com. Crucea, zonă locuită limitrof Iarbă, muşchi,
3
perimetru exploatare Crucea plante perene

Com. Ostra - zona locuită, limitrof Iarbă, muşchi,


7. 3
perimetru exploatare Botuşana Sector exploatare plante perene
minereu uraniu Botuşana
Aval halda Galeria 3), sector Iarbă, muşchi,
8. 3
Botuşana (25 m de bază) plante perene
Limitrof halda CET Suceava, pe
9. Valea Sucevei iarbă 1
direcţia râului Suceava
TOTAL MĂSURĂTORI LA PROBE DE VEGETAŢIE SPONTANĂ 23

Tabel 8.2.2.4. Vegetaţie spontană - puncte de prelevare şi surse potenţiale de poluare

123
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a variat în intervalul


95,9 – 557,9 Bq/kg masa verde, în funcţie de punctul de prelevare; toate valorile înregistrate
au fost semnificative.
Activitatea maximă s-a înregistrat la vegetaţia din punctul halda Troaca Găvanului,
limitrof bazinului de colectare ape uzate – sector minier Crucea (557,9 ±28,3 Bq/kg masă
verde, în data de 29.04.2004), iar dintre zonele locuite, în com. Ostra, în arealul învecinat
perimetrului de exploatare Botuşana (206,8± 10,7 Bq/kg, în data de 18.05.2004).
Rezultatele medii anuale obţinute la măsurătorile activităţii beta globale întârziate la
probele de vegetaţie recoltate din zonele de impact sunt reprezentate grafic în figurile de mai
jos:
500

400

300
Bq/Kg
200

100

0
H.Tr.Găvan, lim.
Av.h.Tr.Găvan (25 Muschi, lim.expl. medie veg.
b.colect. ape Z. locuită Crucea,
m de bază) Crucea Suceava
uzate
2003 392.53 203.42 183.9 178.9 318.57
2004 365 267.6 286.8 247.3 254.5
2005 413.6 257.8 464.8 149.7 233.8

Fig. 8.2.2.11. Activitatea beta globală medie anuală - vegetaţie spontană zona Crucea
500

400

300
Bq/Kg
200

100

0
Limitrof drum Limita incinta statie
Limitrof DN Argestru medie veg. Suceava
transport - Zugreni tehnica Argestru
2003 342.06 236.56 318.57
2004 213.7 193.1 213.6 254.5
2005 167.4 430.4 144.9 233.8

Fig. 8.2.2.12. Activitatea beta globală medie anuală - vegetaţie spontană zona Argestru
400

300

Bq/Kg 200

100

0
Aval Galeria 3 Muşchi terestru,
Botuşana, z. locuită medie veg. Suceava
Botuşana lim.perim. Botuşana
2003 274.6 359.5 318.57
2004 201 175.1 254.5
2005 227.5 144 97.7 233.8

Fig. 8.2.2.13. Activitatea beta globală medie anuală - vegetaţie spontană zona Botuşana

124
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

Deşeuri: steril exploatare minereu uraniu şi zgură şi cenuşă CET Suceava


Pentru determinări ale activităţii beta globale s-a prelevat steril de pe principalele
halde din sectoarele miniere Crucea şi Botuşana şi zgură de pe halda CET Suceava
Nr. Denumire punct de
Sursa potenţială de poluare Nr.prelevări/ an
crt. prelevare
1 Steril haldă Troaca Găvanului Sector exploatare minereu uraniu Crucea 2

2 Steril haldă gal. 3 Botuşana Sector exploatare minereu uraniu 1


Botuşana
3 Zgura halda CET Suceava Sector CET Suceava 1

TOTAL MĂSURĂTORI LA PROBE DE STERIL 4


Tabel 8.2.2.5. Deşeuri - puncte de prelevare şi surse potenţiale de poluare
Radioactivitatea artificială beta globală în probele de steril a variat în intervalul 95,9 –
557,9 Bq/kg, în funcţie de punctul de prelevare; toate valorile înregistrate au fost
semnificative.
Activitatea maximă s-a înregistrat la vegetaţia din punctul halda Troaca Găvanului,
limitrof bazinului de colectare ape uzate – sector minier Crucea (557,9 ±28,3 Bq/kg masă
verde, în data de 29.04.2004), iar dintre zonele locuite, în com. Ostra, în arealul învecinat
perimetrului de exploatare Botuşana (206,8± 10,7 Bq/kg, în data de 18.05.2004).
Rezultatele medii anuale obţinute la măsurătorile activităţii beta globale întârziate la
probele de vegetaţie recoltate din zonele de impact sunt reprezentate grafic în figurile de mai
jos:
4000

3000

Bq/kg dw 2000

1000

0
Crucea, h.Tr.Găvan Botuşana, h.Gal.3 Haldă CET Suceava
(steril) (steril) (zgură)
2003 4023.5 1499.7 -
2004 1873.1 1381.4 1991.5
2005 2989.7 1334.3 1428.3

Fig. 8.2.2.14. Activitatea beta globală medie anuală


– deşeuri (steril şi zgură)

8.3. Concluzii
În cursul anului 2005 activităţile specifice beta globale determinate la probele de
aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaţă, apă subterană, sol şi vegetaţie nu au
evidenţiat abateri semnificative de la mediile multianuale şi nici nu au fost înregistrate
depăşiri ale limitelor de atenţionare.
Radioactivitatea beta globală artificială a atmosferei pe intervalul de aspiraţie 08:00-
13:00, atât media anuală, cât şi maxima anuală înregistrată în anul 2005, a scăzut mult faţă
de perioada 2001-2004, 67% din valori fiind sub limita de detecţie a aparaturii.
De asemenea şi concentraţiile medii ale descendenţilor gazelor radioactive Radon şi
Toron în atmosfera liberă în apropierea solului (2 m faţă de sol) au scăzut uşor în anul 2005
faţă de anii 2001-2004, pe ambele intervale de aspiraţie.

125
Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2005

Debitul dozei gamma absorbite în aer a înregistrat valori medii uşor mai mari decât
cele înregistrate în perioada 2002-2004, dar mai mici decât în anul 2001, toate valorile
măsurate în acest interval fiind situate sub nivelul de atenţionare.
Rezultatele programului de supraveghere a activităţilor cu impact radiologic din judeţul
Suceava, derulat în perioada 2003-2005, au indicat că radioactivitatea beta globală din
zonele de impact a activităţilor din sectoarele miniere Crucea şi Botuşana, din zona staţiei de
tranzit Argestru, ca şi din perimetrul haldei de zgură a CET Suceava s-a încadrat în limite
normale de variaţie anuală, unele valori fiind chiar în scădere faţă de anii anteriori.

126