Sunteți pe pagina 1din 1

Laborator – măsurare capacitaţi

Condensatoare:
unitatea de măsura: Farad
valoarea (de obicei) este ori::
ƒ scrisa direct pe ele (ex: 4700uF)
ƒ codificata pe 3 cifre:
o primele 2 reprezintă valoarea;
o cea de-a treia cifra reprezintă o putere a lui zece
(folosită ca multiplicator);
o valoarea finala este in pico-farazi;
Exemple de coduri:
123 = 12*103=12000 pF = 12 nF
331 = 33*101=330 pF
897 = 89*107=890000000 pF = 890 uF

Măsurarea cu ajutorul multimetrului:


Nu toate multimetrele au posibilitatea de a măsura capacitaţi. La
majoritatea care au aceasta posibilitate, exista doua fante speciale
in care intră picioarele condensatorului, se comuta butonul pe
scara potrivita si se aşteaptă puţin (deci nu folosim sondele
aparatului de măsură).

E:
ƒ Identificaţi (şi notaţi pe foaie) valorile tuturor condensatoarelor pe care le aveţi la
dispoziţie (citind indicaţiile inscripţionate de producător pe ele);
ƒ Identificaţi care este valoarea cea mai mare a capacitaţii pe care o poate măsura aparatul
pe care îl aveţi.
ƒ Măsuraţi si valorile condensatoarelor lor, folosind aparatul de măsură (nu veţi putea face
acest lucru decât pentru o parte dintre ele, deoarece unele au valori mai mari decât scara
maxima a aparatului).
ƒ Obs: valorile măsurate si cele citite de pe condensator pot diferi destul de mult, deoarece
condensatoarele nu sunt fabricate cu precizie.

Exista 2 tipuri de condensatoare: polarizate si nepolarizate:


ƒ nepolarizate: nu contează cum sunt puse in montaj (nu au + si -)
ƒ polarizate: au + si – si trebuie puse corect in circuit. Au indicaţii pe ele care este + sau –

v.0.2