Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator – încărcarea / descărcarea unui condensator

Experimentul 1: urmărirea încărcării si a descărcării unui condensator.


Realizaţi următorul montaj:

Daca apăsam pe butonul B1 atunci condensatorul se încarcă (de la sursa) prin intermediul rezistentei R.
Tensiunea care o putem măsura pe condensator după ce s-a încărcat este aproximativ Usursa.
Daca apăsam pe butonul B2 atunci condensatorul se descarcă prin intermediul rezistentei R. Când este
descărcat, pe condensator vom avea aproximativ 0v.
]Nu vom apăsa ambele butoane (B1 si B2) simultan deoarece am provoca un scurtcircuit al sursei de
tensiune.
Condensatorul nu se încărcă/descarcă instantaneu. Viteza cu care se încarcă (sau descarcă) condensatorul
depinde de:
- cit de mare e condensatorul (daca are o capacitate mai mare se încarcă mai greu);
- de cit de mare e rezistenta (daca e mai mare trece mai puţin curent si condensatorul se încarcă mai
greu);
De fapt viteza de încărcare/descărcare e proporţionala cu produsul R*C care se numeşte constanta de
timp. Condensatorul se considera încărcat complet după mai multe constante de timp. După prima
constanta de timp se încărca doar parţial.
Exemplu de calcul pentru constanta de timp, daca avem o rezistente de 3.9Kohm si un condensator de
10uF: 3.9*103ohm * 10*10-6F = 39*10-3s = 39 ms.
După cca. 5 constante de timp putem considera condensatorul încărcat complet (in exemplul de mai sus,
după cca. 200ms)
E:
- alegeţi R si C astfel incit sa obţineţi o constanta de timp intre 100ms si 1s (pentru a putea observa
bine pe osciloscop);
- realizaţi montajul; aduceţi-l la verificat (împreuna cu constanta de timp);

Deoarece in montaj nu avem indicatori (becuri, leduri, etc.) care sa ne indice când/cum s-a
încărcat/descărcat condensatorul, o sa folosim osciloscopul legat la bornele condensatorului, crocodilul la
masa(minus). Pe osciloscop vom vedea evoluţia in timp a tensiunii la bornele condensatorului.
E:
- încărcaţi/descărcaţi condensatorul din cele 2 butoane si urmăriţi evoluţia pe osciloscop.
- reglaţi osciloscopul astfel incit sa obţineţi o imagine buna:
o reglaţi offsetul pe Y, astfel incit sa coboraţi punctul de zero in dreptul unui reper din josul
ecranului;
o măriţi amplificarea pe canalul 1;
o reglaţi offsetul pe X astfel incit sa aliniaţi momentul in care începe încărcarea cu una din
reperele osciloscopului (pentru a face uşoare măsurătorile);
- desenaţi pe foaie (cit mai aproape de realitate) imaginea pe care o vedeţi pe osciloscop (desenaţi
întâi reperele osciloscopului)

v.0.1
Determinaţi din desen (sau mai bine de pe osciloscop) cit la suta s-a încărcat condensatorul după o
constantă de timp. adică:
- vedeţi care este tensiunea (U) către care tinde încărcarea condensatorului;
- identificaţi (pe axa x –timp) care este punctul care este la o distanta de 1RC după ce a început
încărcarea condensatorului;
- identificaţi pe axa Y (tensiuni) care este tensiunea in acel punct (U1).
- Calculaţi cit la suta reprezintă U1 din U.

v.0.1