Sunteți pe pagina 1din 2

//6.

Sa se scrie un program care rezolva ecuatia de gradul II,


//de forma ax^2+bx+c=0. Coeficientii a, b si c se citesc de la
//tastatura.

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
float a, b, c, delta, x1, x2;
//declaram coeficientii ecuatiei (a, b, c), delta (delta)
//si cele doua radacini ale ecuatiei (x1, x2)

cout<<"Program care rezolva ecuatia de gradul I de forma ";


cout<<"ax^2+bx+c=0\n";
//afisam pe ecran constanta sir de caractere
//(textul) dintre ghilimele

cout<<"a=";
//afisam pe ecran un mesaj prealabil citirii coeficientului a,
//si anume constanta sir de caractere (textul) sintre ghilimele (a=)

cin>>a;
//citim de la tastatura o valoare pe care o va primi variabila a

cout<<"b=";
cin>>b;
cout<<"c=";
cin>>c;

delta = b*b - 4*a*c;


//calculam valoarea lui delta pentru ecuatia noastra

if (delta >= 0)
//daca delta va fi >=0, se executa grupul de instructiuni dintre
//acolade: se calculeaza radacinile x1 si x2, apoi se afiseaza
//pentru a putea utiliza functia radical (sqrt) trebuie sa includem
//fisierul header math.h (se observa ca acesta este inclus la //inceputul
fisierului)
{
x1 = (-b + sqrt(delta))/2*a;
x2 = (-b - sqrt(delta))/2*a;
cout<<"Radacinile ecutiei sunt: "<<x1<<" si "<<x2;
}
else
//daca conditia din cadrul instructiunii if nu este indeplinita (adica
//daca delta va fi <0) se va executa instructiunea (sau un grup de
//instructiuni aflata intre acolade) de dupa else
cout<<"Radacini complexe";
//in cazul in care delta este <0 se afiseaza mesajul Radacini complexe
}
//7. Sa se scrie un program care calculeaza aria si circumferinta
//cercului. Raza se citeste de la tastatura.

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
float raza, aria, circumferinta;
//declaram 3 variabile pentru a memora raza cercului,
//aria si circumferinta acestuia
cout<<"Program care calculeaza aria si circumferinta cercului\n\n";
cout<<"raza=";
cin>>raza;

aria = M_PI * raza * raza;


circumferinta = 2 * M_PI * raza;
//constanta M_PI, definita in fisierul header math.h
//contine valoarea lui PI

cout<<"\nAria cercului: "<<aria;


cout<<"\nCircumferinta: "<<circumferinta;
}

//8. Sa se scrie un program care calculeazã volumul, suprafata laterala


//si aria suprafetei totale ale unui cilindru.
//Raza si inaltimea se citesc de la tastatura.

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
float raza, inaltime, volum, supraf_laterala, supraf_totala;
cout<<"Program care calculeaza volumul, suprafata laterala ";
cout<<"si aria suprafetei totale a unui cilindru\n\n";

cout<<"raza= ";
cin>>raza;
cout<<"inaltime=";
cin>>inaltime;

volum = M_PI * raza * raza * inaltime;


supraf_laterala = 2 * M_PI * raza * inaltime;
supraf_totala = 2* M_PI * raza * (raza + inaltime);

cout<<"\nVolumul cilindrului: "<<volum;


cout<<"\nSuprafata laterala: "<<supraf_laterala;
cout<<"\nSuprafata totala: "<<supraf_totala;
}