Sunteți pe pagina 1din 1

SFÂNTUL IOAN CASIAN

(circa 360-435)
Acest mare ascet, teolog, organizator de mănăstiri, dascăl, apologet şi scriitor bisericesc de renume al
Bisericii lui Hristos, din secolele IV-V, era de neam daco-roman. El s-a născut pe la anul 360 d. Hr. în
Dacia Pontică (Scythia Minor - Dobrogea de azi), anume în Eparhia Tomisului, la 40 km nord-vest de
oraşul Constanţa, în „hotarele Casienilor şi al (districtului) Peşterilor".

EPISCOPUL CHESARIE AL BUZĂULUI


(1784-1846)
Episcopul Chesarie face parte din rândul marilor ierarhi români ai secolului trecut. El s-a născut în
Bucureşti din părinţi săraci, prin anul 1784, cu numele de Constantin Căpăţână. La vârsta de 13 ani
(1797) a fost încredinţat episcopului Iosif al Argeşului, care îl dă să înveţe carte la şcoala grecească de la
Biserica Domniţa Bălaşa. Apoi îl călugăreşte la Mănăstirea Antim cu numele de Chesarie şi îl hirotoneşte
diacon.

SFÂNTUL VASILE DE LA MOLDOVIŢA


(secolul al XV-lea)
Sfântul Vasile ieromonahul era de loc din nordul Moldovei, fiu de ţărani iubitori de Dumnezeu. Auzind
de viaţa aleasă şi buna rânduială din Mănăstirea Moldoviţa (sec. al XIV-lea) şi fiind chemat de Hristos, s-
a făcut călugăr iscusit în această chinovie voievodală, întrecând pe mulţi cu smerenia, cu rugăciunea şi cu
înţelepciunea cea duhovnicească.

SFÂNTUL ANTIPA ATONITUL


Mănăstirea Valaam
(1816-1882)
Cuviosul Antipa a fost un mare trăitor duhovnicesc şi un călugăr sfânt pe care 1-a odrăslit pământul
Moldovei în secolul XIX. Acest ostaş al lui Hristos, numit din botez Alexandru Luchian, s-a născut în
anul 1816, într-o familie de ţărani credincioşi din satul Calapodeşti-Bacău. La vârsta de 20 de ani a fost
călăuzit de Duhul Sfânt să intre în nevoinţa călugărească.