Sunteți pe pagina 1din 3

Meteo Sport Cultura Fun Jocuri Cityguide Auto Licitatii myJob

valutare Legislatie

Guvernul României
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78bis din 25/02/1999
Clasificare din 29/01/1999
a produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA

Articolul 1 Modificat de Ordin nr. 296 din 01/07/2003 Articolul 1


Face parte din Hotarâre nr. 53 din 29/01/1999
Articolul 1 Aprobat de Hotarâre nr. 53 din 29/01/1999 Articolul 1
A se vedea si Clasificare din 01/07/2003

CUPRINS
PRINCIPII DE ELABORARE ŞI UTILIZARE

PRODUSE ALE AGRICULTURII


Produse agricole şi servicii auxiliare

PRODUSE ŞI SERVICII ALE SILVICULTURII, EXPLOATĂRII FORESTIERE ŞI ECONOMIEI


VÂNATULUI
Produse şi servicii ale silviculturii, exploatării forestiere şi economiei
vânatului

PRODUSE ALE PESCUITULUI ŞI PISCICULTURII


Peşte şi alte animale acvatice

PRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE

PRODUSE ENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE


Cărbuni
Petrol brut şi gaze naturale; servicii incidentale la extracţia petrolului şi
gazelor (exclusiv prospecţiuni)
Minereuri radioactive

PRODUSE NEENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE


Minereuri metalifere
Alte minereuri şi produse de carieră

PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BĂUTURI ŞI TUTUN


Produse alimentare şi băuturi
Produse din tutun

PRODUSE ALE INDUSTRIEI TEXTILE


Produse ale industriei textile
Articole de îmbrăcăminte

PRODUSE ALE INDUSTRIEI PIELĂRIEI ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEI


Piei şi produse din piele

PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI (EXCLUSIV PRODUCŢIA DE MOBILĂ)


Produse din prelucrarea lemnului

PRODUSE ALE INDUSTRIEI CELULOZEI, HÂRTIEI, CARTONULUI ŞI ARTICOLE DIN


HÂRTIE ŞI CARTON
Materiale fibroase celulozice, hârtii, cartoane şi confecţii din hârtii şi
cartoane
Edituri, tipărituri şi reproduceri pe suporturi

PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI, COCSIFICAREA CĂRBUNELUI ŞI


TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
Produse de cocserie; produse obţinute prin rafinarea petrolului; combustibili
nucleari

PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE, FIBRE ŞI FIRE SINTETICE ŞI ARTIFICIALE


Produse ale industriei chimice, fibre şi fire sintetice şi artificiale

PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI ŞI A MASELOR PLASTICE


Produse din cauciuc şi mase plastice

ALTE PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE


Alte produse din minerale nemetalice
Reguli de confidentialitate Termeni si conditii Contact Asistenta

© 2001-2003 MobiFon SA. All Rights Reserved.