Sunteți pe pagina 1din 20

ÎNTREBĂRI

CE VOR FI INCLUSE ÎN TESTELE GRILĂ


PENTRU EXAMENELE DE DOBÂNDIRE A
CALITĂŢII DE DETECTIV PARTICULAR
ÎN ANUL 2010

1.Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile legii :


a. 182/2004;
b. 329/2003;
c. 200/2004.

2. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de
investigare, referitoare la :
a.activitatea consulară a statelor care au ambasade pe teritoriul
României;
b.conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
c.cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.

3. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de
investigare, referitoare la :
a. activitatea persoanelor desfăşurată permanent ori temporar, cu orice
titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane
juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c. date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau
juridice, potenţială parteneră într-o afacere.

4. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de
investigare, referitoare la :
a.bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală
înstrăinate, în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;
b.activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
1
c.activitatea consulară a statelor care au ambasade pe teritoriul
României.

5. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de
investigare referitoare la :
a. asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii
private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze
confidenţialitatea acestora;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c.activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

6. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular îşi poate desfăşura activitatea :
a. în cadrul asociatilor profesionale;
b. în cadrul cabinetelor individuale înfiinţate conform legislaţiei
comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul
General al Poliţiei Române;
c. în cadrul instituţiilor publice.

7. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular îşi poate desfăşura activitatea:
a. în cadrul societăţilor specializate înfiinţate conform legislaţiei
comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul
General al Poliţiei Române;
b. în cadrul asociatiilor profesionale;
c. în cadrul societăţilor comerciale.

8. Conform Normelor de aplicare a Legii nr.329/2003,detectivul


particular poate comunica rezultatul verificărilor şi investigaţiilor
numai :
a. clientului care a solicitat investigaţia;
b. instituţiilor statului interesate;
c. societăţilor comerciale pe acţiuni interesate.

9. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, obiectul de


activitate al societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de
detectivi particulari este :
a. principal;
b.unic;

2
c. secundar.

10. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, conducătorii


executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, trebuie să
fie :
a. absolvenţi ai facultăţii de drept;
b. angajati ai unor unitati din cadrul sistemului de aparare;
c. fosti angajati ai unor unitati din cadrul sistemului de aparare, care sa fi
detinut grad de subofiter.

11. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, conducătorii


executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, trebuie să
fie:
a. maiştri militari din cadrul M.Ap.N.;
b. subofiţeri ai M.A.I..;
c. absolvenţi ai unei şcoli de detectivi autorizate şi acreditate de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

12. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, conducătorii


executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, trebuie:
a.să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii
publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu
grad de ofiţer;
b. să fi fost poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice;
c. să fi fost subofiţer sau maistru militar în cadrul unei instituţii publice.

13. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, asociaţii sau


acţionarii, persoane fizice, ale societăţilor specializate de detectivi
particulari nu trebuie să fie :
a. condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
b. condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite din culpă;
c. in curs de cercetare penala.

14. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, în activitatea


desfăşurată detectivul particular se supune:
a. legii;
b.societăţilor comerciale;
c. persoanelor fizice autorizate.

15. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, în activitatea


desfăşurată detectivul particular se supune:

3
a. societăţilor comerciale;
b. instituţiilor publice
c. statutului societăţii specializate sau al cabinetului individual de
detectivi particulari.

16. Conform H.G. nr.1666/2004 privind Normele de aplicare a a Legii


nr.329/2003, detectivul angajat la societăţi specializate este obligat să
comunice rezultatul investigaţiilor:
a.societăţilor pe acţiuni în comandită simplă;
b. directorului executiv al societăţii unde îşi desfăşoară activitatea;
c. direct persoanei care a solicitat efectuarea investigaţiilor.

17. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003,poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale
de detectivi particulari;
b. posedă cel puţin studii medii;
c. posedă studii gimnaziale.

18. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii
publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei
naţionale;
b. îndeplinit funcţia de lucrător comercial;
c. a îndeplinit funcţia de agent de pază în cadrul unei firme specializate.

19. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003,poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a.este absolventă a unui liceu de specialitate;
b.este absolventă a unei şcoli de specializare şi perfecţionare a forţei de
muncă;
c. este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior.

20. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003,poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. este inaptă din punct de vedere medical;

4
b. este aptă din punct de vedere medical;
c. este aptă parţial din punct de vedere medical.

21. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. nu desfăşoară activităţi in cadrul unei firme de paza;
b. nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
c. nu desfăşoară o activitate comercială.

22. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. a obţinut avizul Inspectoratului de poliţie judeţean;
b. a obţinut avizul secţiei de poliţie de la domiciliu;
c. nu a obţinut avizul poliţiei.

23. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, poate dobândi


calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a.a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular;
b.deţine un certificat de calificare într-o altă profesie;
c. nu a promovat examenul de atestare.

24. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivii


particulari din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii
pe teritoriul României, exclusiv în baza :
a. unei cereri a unei persoane din exteriorul spaţiului comunităţii
europene;
b.unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă;
c. unei cereri a persoanei interesate.

25. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, calitatea de


detectiv particular încetează:
a. prin renunţare scrisă, care se depune la primăria de domiciliu;
b. prin renunţare scrisă, care se depune la Inspectoratul de Poliţie
Judeţean;
c. prin renunţare scrisă, care se depune la secţia de poliţie de domiciliu.

5
26. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, calitatea de
detectiv particular încetează:
a. când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de
art.5 lit.”a,c,e” din Legea 329/2003;
b. când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de
art.5 lit.”b şi d” din Legea 329/2003;
c. când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de
art.5 lit.”f şi g” din Legea 329/2003.

27. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, calitatea de


detectiv particular se suspendă:
a. când împotriva persoanei în cauză se pune în mişcare acţiunea penală
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, în legătură cu activitatea sa de
detectiv;
b.când împotriva persoanei în cauză se pune în mişcare acţiunea penală
pentru o infracţiune săvârşită din culpă;
c. când împotriva persoanei s-a luat măsura sancţionării contravenţionale.

28. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, calitatea de


detectiv particular se suspendă:
a. pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile
prevăzute de art.10 din Legea 329/2003;
b. pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile
prevăzute de art.11 din Legea 329/2003;
c. pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile
prevăzute de art.12 din Legea 329/2003.

29. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, calitatea de


detectiv particular se suspendă:
a. în condiţiile prevăzute de art.20 şi art.23 alin.1 din Legea 329/2003;
b. în condiţiile prevăzute de art.21 şi 22 din Legea 329/2003;
c. în condiţiile prevăzute de art.24 şi 25 din Legea 329/2003.

30. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, exercitarea


profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu :
a.activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care nu implică exerciţiul
autorităţii publice;
b.activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exerciţiul
autorităţii publice;
c. activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implica autorizare
speciala.

6
31. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, exercitarea
profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu :
a. activităţi care influenţează independenţa profesiei ori contravin
bunelor moravuri;
b.activităţi ce privesc solvabilitatea unor societati comerciale;
c. activităţi care influenţează activitatea altei societati specializata in
activitati de investigatii.

32. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, exercitarea


profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu :
a. exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor
conforme obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice;
b. exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, fără excepţie;
c.exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme
cu cerinţele europene.

33. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular are următoarele obligaţii :
a. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul
activităţii sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost
angajat;
b. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul fiind
personal;
c. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul fiind în
interesul societăţii pe care o reprezintă.

34. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular are următoarele obligaţii :
a. să folosească orice metode şi mijloace de investigare prin care sa- si
atinga scopul pentru care a fost angajat ;
b.să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă
atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
c. să folosească metode şi mijloace de investigare care pot să aducă
atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
rezultatul in astfel de cazuri neputand fi folosit in mod oficial.

35. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular are următoarele obligaţii :
a. să păstreze,in orice situaţie, chiar şi după încetarea calităţii de
detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele,

7
datele şi împrejurările despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării
activităţii;
b.să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular,
secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările
despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia
cazurilor expres prevăzute de lege;
c.să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular,
secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările
despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia
celor comunicate instanţelor judecătoreşti.

36. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular are următoarele obligaţii :
a. să uzeze de calitatea de detectiv particular, numai în interesul
serviciului;
b. să uzeze de alte calitati oficiale, in cazul in care ii este solicitat de
catre clienti efectuarea unei investigaţii sub acoperire;
c.sa comunice datele din cazurile rezolvate organelor de politie, la
solicitatrea acestora.

37. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului


particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:
a. activitatea personalului unei societăţi comerciale;
b.activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice;
c.activitatea personalului societăţilor pe acţiuni.

38. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului


particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:
a. activitatea persoanelor desfăşurată permanent ori temporar cu orice
titlu în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane
juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
b.activitatea persoanelor fizice;
c.activitatea persoanelor juridice.

39. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului


particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase,
filozofice sau sindicale şi exprimarea acestor convingeri, la orientarea
sexuală, sănătate, originea socială ori etnică a unei persoane;
b.date confidenţiale cu privire la conduita publică a unei persoane;
c.date confidenţiale cu privire la bonitatea unei societăţi comerciale.

8
40. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. cauzele civile;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c.cauzele civile comerciale.

41. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului


particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b. activităţile specifice desfăşurate în cadrul societăţilor comerciale;
c. activităţile specifice desfăşurate în cadrul unor fundaţii
nonguvernamentale.

42. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, activitatea de


detectiv particular poate fi desfăşurată :
a. de persoanele atestate profesional;
b. de persoanele neatestate profesional, dar care au urmat cursurile unei
scoli de perfectionare in domeniu;
c.de orice persoană fizică.

43. Atestatul de detectiv particular se emite în urma unui examen de


către :
a.Inspectoratul General al Poliţiei Române;
b. inspectoratul de poliţie judeţean;
c. inspectoratul şcolar judeţean.

44. Care este autoritatea desemnată (conf.H.G.1349/2002) ce


organizează şi răspunde pe teritoriul României, de colectarea,
transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate ?
a. Ministerul Administratiei si Internelor;
b. Serviciul de Protecţie şi Pază;
c. Serviciul Român de Informaţii.

45. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, atestatul de


detectiv particular se anulează dacă :
a.într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului, este săvârşită din nou una dintre faptele care
atrag măsura suspendării;

9
b. într-un interval de doi ani de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului este săvârşită din nou una dintre faptele care
atrag măsura suspendării;
c. într-un interval de trei ani de la data la care a expirat termenul
de suspendare a atestatului este săvârşită din nou una dintre faptele care
atrag măsura suspendării.

46. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, informaţiile


obţinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt
destinate :
a.exclusiv clientului său;
b.partenerilor săi;
c. oricăror persoane interesate.

47. Exercitarea profesiei de detectiv particular este reglementată în


mod expres de :
a. Legea nr.329/2003;
b.Legea nr.462/2004;
c.Constituţia României.

48. Codul de procedură penală utilizează conceptul de procedură şi


când se referă la :
a. procedura despărţeniei;
b. procedura confruntării;
c. procedura cererilor privitoare la posesiune.

49. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, informaţiile


obţinute de detectivul particular pot fi comunicate, la cerere, dacă
acestea sunt utile pentru aflarea adevărului:
a.societăţilor sau cabinetelor individuale de avocaţi;
b. instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public;
c. instituţiilor cu atribuţii în domeniul apararii nationale.

50. Cine poate participa cu rol consultativ, la lucrările comisiei de


examinare în vederea atestării ca detectiv particular (în afara
membrilor acesteia):
a. reprezentanţi anume mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi
particulari;
b. reprezentanţi ai poliţiei comunitare;
c.reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

10
51. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul
particular desfăşură activităţi specifice de investigare referitoare la:
a.activitatea persoanelor desfăşurată permanent sau temporar, cu orice
titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane
juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
b. conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
c. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.

52. Infracţiunea este una din instituţiile fundamentale ale dreptului


penal, alături de :
a.contravenţie;
b. sancţiune;
c. pedeapsă.

53. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, controlul


activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de
cabinetele de detectivi particulari, se efectuează de către:
a. organele de poliţie pe teritoriul de competenţă unde îşi au sediile ori
funcţionează;
b. organele de control ale administraţiei publice;
c. poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române
cu avizul Ministerului Public.

54. Capitalul social al societăţii pe acţiuni în comandită pe acţiuni, nu


poate fi mai mic de :
a. 10.000 euro;
b.25.000 euro;
c.15.000 euro.

55. Pentru realizarea obiectivului unic de activitate, societăţile


specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari, pot
efectua :
a.activităţi de investigare, precum şi orice alte activităţi permise de lege,
în scopul soluţionării cazului;
b.percheziţii domiciliare;
c.interceptari ale convorbirilor in mediul ambiental.

56. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular îşi poate exercita profesia:
a. în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de
detectivi particulari;

11
b.în cadrul societăţilor comerciale ce au ca obiect de activitate comerţul
cu amănuntul;
c. în cadrul unei instituţii de stat.

57. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular are următoarele obligaţii :
a.să comunice organelor de poliţie orice informaţie de interes operativ;
b.să comunice organelor statului interesate, anumite informaţii;
c. să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă
atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

58. Conform dreptului la informaţie garantat de Constituţie,


autorităţile publice (potrivit competenţelor ce le revin), sunt obligate
să asigure informarea corectă a cetăţenilor cu privire la :
a. informaţii cu privire la datele personale potrivit legii;
b.informaţiile clasificate din domeniul siguranţei şi ordinii publice;
c.treburile publice.

59. Interceptările şi înregistrările pe bandă magnetică a unor


convorbiri sau comunicări, se pot efectua:
a. prin rezoluţie de către organele de cercetare penală;
b. numai cu autorizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel;
c. prin ordonanţa procurorului, în situaţii de urgenţă, pentru o perioadă
de cel mult 48 ore.

60. Interceptările şi înregistrările pe bandă magnetică a unor


convorbiri telefonice sau comunicări, se pot efectua de către :
a.Serviciul Român de Informaţii;
b.Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi
particulari;
c.Serviciul de Protecţie şi Pază.

61. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului


particular îi este interzis :
a. să se doteze şi să folosească mijloace tehnice de investigare şi
comunicaţii;
b. să efectueze investigaţii cu privire la activitatea personalu- lui
reprezentaţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor cu statut
similar;
c. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională.

12
62. Informaţiile clasificate, în conformitate cu prevederile Legii
nr.182/2002, sunt :
a.secrete;
b.secrete de serviciu;
c.confidenţiale.

63. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivul


particular nu poate desfăşura activităţi de investigare cu privire la :
a.asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii
private sau activităţii agenţilor economici, care doresc să păstreze
confidenţialitatea acestora;
b. conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
c. activitatea personală desfăşurată în interesul activităţilor publice şi
instituţiilor ori altor persoane juridice de interes public.

64. Sancţiunile privative de libertate pot fi de natură :


a. comercială;
b. civilă;
c.penală.

65. În conformitate cu prevederile legale, societăţile specializate şi


cabinetele individuale de detectivi particulari, au obligaţia :
a.să se afilieze în asociaţii profesionale;
b. să angajeze şi să folosească pentru activităţi specifice de investigaţii,
numai persoanele care au calitatea de detectiv particular;
c. să comunice datele şi informaţiile obţinute în procesul activităţilor de
investigaţii, tuturor instituţiile publice interesate.

66. Sesizarea organelor de urmărire penală se face prin :


a.petiţie;
b.reclamaţie;
c.plângere.

67. Printre principiile muncii de investigare sunt:


a.principiul legalităţii;
b. principiul universalităţii;
c.principiul teritorialităţii.

68. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, condiţiile în care


înceteză activitatea de detectiv particular sunt următoarele :
a. prin renunţare scrisă, depusă la organele competente;

13
b. când împotriva persoanei în cauză s-a pus în mişcare acţiunea penală;
c. – când persoana în cauză a împlinit vârsta de 70 de ani.
69. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, exercitarea
profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:
a. activitatea salarizată în cadrul altor profesii care implică exerciţiul
autorităţii publice;
b.activităţi remunerate în cadrul unor firme de pază şi protecţie;
c.activităţi cu caracter didactic în cadrul unor unităţi de învăţământ.

70. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, principiile etice


care trebuiesc respectate de detectivul particular:
a. dreptul persoanei la viaţă şi integritate fizică şi psihică;
b.păstrarea secretului profesional, chiar şi după încetarea calităţii de
detectiv particular;
c. libertatea şi siguranţa persoanei.

71. Dreptul la apărare este garantat de :


a. Codul Penal;
b.Constituţia României;
c. Legea nr.51/1995.

72. Percheziţia corporală poate fi dispusă de :


a.organul de urmărire penală;
b. organul de urmărire penală, numai în cazuri flagrante;
c.numai de judecător, indiferent de situaţie.

73. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societăţile


specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari, pot
efectua :
a. percheziţii domiciliare;
b. consultanţă juridică;
c. activităţi de investigare.

74. Actul constitutiv al societăţii de detectivi particulari, are ca obiect


de activitate :
a. oricare activitate prevăzută în nomenclatorul de la Oficiul Registrul
Comerţului;
b.oricare altă activitate, cu excepţia celor care implică acte de comerţ;
c. obiect unic de activitate în materie de detectiv particular.

14
75. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt:
a. a satisfăcut stagiul militar;
b. este absolvent al unei şcoli postliceale de detectivi autorizate şi
acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.
c. posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice necesare acestei
activităţi.

76. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată


dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt :
a. să nu desfăşoare o activitate care să implice activitatea publică a
statului;
b. este absolvent al unui curs de specialitate;
c.posedă cunoştinţe teoretice şi practice.

77. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată


dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt :
a.este absolventă a unei şcoli de specialitate;
b. este aptă din punct de vedere medical;
c.posedă cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu.

78. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată


dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt :
a.să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite din culpă;
b.să fi satisfăcut stagiul militar;
c.să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

79. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată


dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt :
a. să posede studii superioare;
b. să posede studii medii;
c. să posede cursuri de specialitate.

80. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată


dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt :

15
a.să fi fost poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii
în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale;
b. să fi satisfăcut stagiul militar;
c. să nu fi fost condamnat.

81. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată


dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr.329/2003, sunt :
a.are cetăţenia română sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii
Europene, ori ale Spaţiului Economic European;
b.are cetăţenia uneia dintre fostele state C.S.I.;
c.are cetăţenie americană.

82. Scopul supravegherii fizice constă în :


a.stabilirea activităţii subiecţilor şi a legăturilor de interes ale acestora;
b.identificarea de mijloace de probă în anchete penale aflate în lucru la
organele judiciare;
c.obţinerea unor date cu privire la convingerile politice, religioase ori
sindicale.

83. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, detectivului


particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
b. activitatea personalului societăţilor comerciale;
c. persoanele dispărute de la domiciliu.

84. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, datele şi


informaţiile obţinute de către detectivul particular pot fi comunicate
la cererea :
a. organelor judiciare;
b. instanţelor judecătoreşti;
c. membrilor familiei investigate.

85. Conform normelor de aplicare a legii 329/2003 privind modul de


eliberare a legitimaţiei de detectiv particular, aceasta se eliberează de
către :
a. unitatea de poliţie de la domiciliul detectivului;
b. de societăţile specializate sau cabinetul individual de detectivi
particulari unde detectivul s-a încadrat;
c.detectivul îşi procură (confecţionează) singur legitimaţia.

16
86. Legitimaţia de serviciu se predă în următoarele condiţii :
a. la cererea organului de poliţie;
b.odată cu încetarea activităţii la societatea specializată sau cabinetul
individual de detectiv;
c.niciodată.

87. În cazul în care detectivul particular pierde, distruge sau


deteriorează legitimaţia de serviciu, este obligat să sesizeze :
a. unitatea de poliţie de domiciliu;
b. unitatea de poliţie pe raza căreia s-a înregistrat evenimentul;
c. Inspectoratul General al Poliţiei Române.

88. În cazul furtului legitimaţiei de detectiv particular, societatea


specializată/cabinetul individual de detectiv, trebuie să :
a. opereze menţiunile ce se impun în Registrul de Evidenţă;
b.să publice într-un cotidian de circulaţie naţională, de înlocuire a
documentului şi operează menţiunile ce se impun în registrul de evidenţe;
c. emită o altă legitimaţie.

89. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, examenul


pentru obţinerea atestatului de detectiv particular constă în :
a. probă scrisă;
b. probă scrisă eliminatorie şi interviu;
c.probă sportivă.

90. Documentele care atestă studiile eliberate în străinătate la


examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular, trebuie
recunoscute de :
a. Ministerul Administratiei si Internelor;
b. Serviciul Român de Informaţii;
c. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

91. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe
teritoriul României :
a.prin recunoaşterea de către D.G.P.M.B. a certificatului de calificare în
această profesie sau a atestatului similar eliberat într-unul dintre statele
membre ale UE sau ale spaţiului Economic European;
b. prin recunoaştere de către I.G.P.R. a certificatului de calificare în
această profesie sau a atestatului similar eliberat într-unul dintre statele
membre ale UE sau ale spaţiului Economic European;

17
c. prin recunoaştere de către cea mai apropiată unitate de poliţie a
certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar
eliberat într-unul dintre statele membre ale UE sau ale spaţiului Economic
European.

92. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe
teritoriul României :
a. prin depunerea unor documente de sănătate;
b. prin promovarea examenului de atestare a calităţii de detectiv
particular;
c. prin depunerea unor documente de studii eliberate în statele de
provenienţă.

93. Examenul pentru dobândirea calităţii de detectiv particular se


susţine conform prevederilor Legii nr.329/2003 :
a. anual;
b. lunar;
c. trimestrial.

94. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a


Legii nr.329/2003, detectivilor particulari, precum şi societăţilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis :
a. să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire fizică şi
profesională;
b. să intercepteze convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon,
telegraf, fax, reţele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce;
c. să se doteze cu mijloace tehnice.

95. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a


Legii nr.329/2003, detectivilor particulari, precum şi societăţilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis :
a. interceptarea, sustragerea, distrugerea, reţinerea sau deschiderea fără
drept a unei corespondenţe ori a altor trimiteri poştale adresate unei
persoane;
b. să se doteze cu mijloace tehnice de comunicaţii;
c. să organizeze cursuri de pregătire profesională pentru personalul
propriu.

18
96. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr.329/2003, detectivilor particulari precum şi societăţilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis:
a. interceptarea comunicaţiilor ambientale în spaţiu privat;
b. să încheie convenţii de colaborare între societăţi similare;
c. să organizeze cursuri de pregătire profesională cu personalul propriu.

97. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a


Legii nr.329/2003, detectivilor particulari precum şi societăţilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis :
a. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spaţii
publice;
b. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spaţii
private;
c supravegherea foto-video prin filmarea directa de catre detectivul
perticular in locuri publice.

98. Conform prevederilor Legii nr.329/2003, licenţa de funcţionare a


unei societăţi specializate sau cabinet individual de detectiv particular
se emite de către :
a. inspectoratul de poliţie judeţean;
b. Inspectoratul General al Poliţiei Române;
c. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

99. Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi


particulari, au următoarele drepturi conform H.G 1666/2004:
a. să organizeze cursuri şi activităţi de pregătire profesională şi fizică,
specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu;
b.să organizeze cursuri şi activităţi de pregătire profesională şi fizică,
specifice pentru perfecţionarea pregătirii altor societăţi similare;
c.să organizeze cursuri şi activităţi de pregătire profesională pentru toţi
detectivii interesaţi.

100. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, controlul


societăţilor de specialitate/cabinetelor individuale de detectivi
particulari, se face :
a. o dată la 3 ani;
b. o dată la 2 ani;
c.o dată la 1 an.

19
101. În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2003, controlul
societăţilor de specialitate/cabinetelor individuale de detectivi
particulari, se face şi când sunt sesizări, respectiv:
a. trimestrial;
b. ori de câte ori sunt sesizări;
c. lunar.

Examenele se vor desfăşura după cum urmează:

1. Testul grilă va cuprinde un număr de 18 întrebări, dintre cele


menţionate mai sus, evaluate cu 0,5 puncte fiecare, iar un punct se
acordă din oficiu. Nota minimă de promovare a testului este 5 (cinci).
2. Candidaţii care au promovat testul grilă vor susţine proba a
doua, respectiv interviul, care va cuprinde întrebări pe linie specifică
activităţii de detectiv particular şi întrebări cu caracter general.
3. Candidaţii care nu promovează testul grilă, care are caracter
eliminatoriu, nu vor mai susţine interviul.
4. Cei care nu au promovat examenul, pot face contestaţie, iar o
comisie înfiinţată conform prevederilor Legii nr.329/2003, va reanaliza
lucrarea şi în termen de 3 (trei) zile va comunica rezultatul.
5. Candidaţii declaraţi respinşi pot susţine examenul de atestare
ca detectiv particular în sesiunile următoare, organizate trimestrial de
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

20