P. 1
Materiale Utilizate in Mecatronica

Materiale Utilizate in Mecatronica

|Views: 371|Likes:
Published by Adrian Duminicescu

More info:

Published by: Adrian Duminicescu on Dec 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

U.P.M.

Curs

Materiale utilizate în mecatronică
Mecatronica debutează în Japonia, fiind o combinaţie între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă-control şi informatică, în scopul proiectării, realizării şi punerii în funcţiune de sisteme automate inteligente. Mecatronica este ştiinţă a maşinilor inteligente cu aplicaţii diverse: • Tehnică de calcul • Roboţi industriali • Industira auto • Aparatură electronică • Telecomunicaţii Etc. Materialul este o substanţă solidă cu anumite proprietăţi ce permit utilizarea lor în scopuri tehnice.

Un aliaj conţine obligatoriu un metal. Principalele aliaje sunt fontele şi aliajele pe bază de titan, nichel, cupru. Materiale ceramice:

U.P.M. • • •

Curs

Al2O2 – Alumina SiO2 – Bioxidul de Siliciu MgO – Oxidul de Magneziu

Amestecurile de oxizi sunt substanţe ce conţin oxidul de siliciu, aluminiu, potasiu, plumb. Acese materiale se caracterizează prin faptul că sunt foarte dure, fiind obţinute prin metalurgia pulberilor – sinterizare. Materiale polimerice: cauciucul, elastomerul Proprietăţile materialelor reprezintă răspunsul dat de un material în urma unor diferite solicitări de mediu, precum: I. Solicitări de natură mecanică: • Rezistenţă mecanică • Duritate • Rezistenţă la oboseală II. Solicitări de natură fizică: • Temperatură

Presiune

• Câmp electric • Câmp magnetic III. Solicitări de natură chimică: • Rezistenţă la coroziune
Mat. metalic+mat. Ceramic

U.P.M.

Curs

Materialele ceramice au rezistenţă mecanică foarte mare, dar sunt fragile (nu au plasticitate); nu sunt conducătoare de căldură şi electriciate. Materiale polimerice, precum ebonita, cauciucul, au diferite utilizări în tehnică. Legătura dintre compoziţia chimică, condiţiile de prelucrare, structura şi proprietăţile materialelor

La alegerea unui anumit material pentru un produs ce trebuie realizat, se pleacă întotdeauna de la un asamblu de caracteristici fizico-mecanice, luând în calcul condiţiile de solicitare şi de exploatare a acestora. Rolul specialistului intervine în relaţia compoziţie chimică – condiţii de prelucrare – structură – proprietăţi, prin alegerea adecvată a materialului şi stabilirea condiţiilor de prelucrare, astfel încât să confere produsului maximă siguranţă şi fiabilitate corespunzătoare în exploatare. Structura chimică se bazează pe un asamblu de cunoştiinţe privind structura atomică, caracteristicile legăturilor chimice, starea naturală, procedeele tehnologice de obţinere a substanţelor elementare.

P. Metalele caracterizate prin structură cristalină prezintă aranjamente atomice ordonate. se manifestă prima influenţă: modul cum sunt dispuşi electronii ce înconjoară nucleul atomului respectiv. termice. Proprietăţiile magneto-electrice sunt evaluate prin capacitatea materialului de a conduce sau nu curentul electric. Ex. la dimensiunile prescrise pe desenul de execuţie. Astfel la nivelul structurii atomilor individuali care alcătuiesc materialul respectiv. Materialele plastice precum şi cele ceramice. fapt ce influenţează favorabil proprietăţile de rezistenţă mecanică şi plasticitate. Următorul nivel de influenţă asupra structurii îl constituie aranjamentul atomilor în spaţiu.: rezistenţa la coroziune este evaluată prin păstrarea coeziunii materialului la acţiunea agenţilor corozivi. concomitent cu asigurarea unei anumite stări structurale. optice. Condiţii de prelucrare: Prelucrarea unui material are ca scop obţinerea formei produsului. Proprietăţile fizico-chimice şi mecanice ale metalelor se apreciază în funcţie de reacţia sau răspunsul dat de acesta faţă de anumiţi factori perturbatori.U. Proprietăţile termice au în vedere comportamentul materialelor la variaţii mari de temperatură prin prisma modificării structurale. influenţând în special proprietăţile electrice. Curs Structura unui material influenţează proprietăţiile materialului respectiv. neavând un aranjament atomic ordonat prezintă proprietăţi şi caracteristici fizico-chimici diferiţi faţă de cele ale metalelor. magnetice. De exemplu metalele şi aliajele lor se pot prelucra prin: .M.

M.Electronii se mişcă în jurul nucleului numai pe anumite orbite permise. Bohr aplică atomului de hidrogen ideea cuantificării energiei. fără a emite/absorbi energie. În 1913. Aceste orbite corespund anumitor nivele de energie ale atomului numite şi stări staţionale.P. prin injectare în matriţe. respectiv legături primare. Emisia/absorţia de energie se realizează sub forma unei cuante de energie: hν=En2-En1 h-constanta lui Planck ν-frecvenţa emisiei radiaţiei Forţele de legătură dintre atomi pot fi puternice. 2. covalent şi metalic. iar cele plastice. caracterizat prin prisma legaturilor de tip ionic. Legăturile slabe sunt . caracterizate prin energii mari de interacţiune între atomi de la 1 la 10 eV/atom. Curs • Turnare • Deformare plastică (la cald sau la rece) • Presare • Tratamente termice • Aşchiere • Prelucrare electro-fizică şi chimică Materialele ceramice se pot prelucra prin sinterizare. modelul atomului imaginat de Bohr devenind primul model cuantic.Emisia sau absorţia de energie se produce numai în cazul trecerii electronului dintr-o stare staţională în alta.U. respectiv între două orbite diferite En1 şi En2. avand la bază postulatele: 1.

de la 0.1 eV/atom. Legătura covalentă are la bază formarea octetului electronic prin punerea în comun a 8N electroni (N-nr de electroni de valenţă) corespunzători atomului considerat. opacitatea.U. Teoria electronilor de valenţă liberi explică principalele proprietăţi de stări metalice. A. de energie de interacţiune. B. obţinuţi prin cedarea şi captarea de electroni ca tendinţă de formare a configuraţiilor electronice stabilite – octet.P. Curs legaturi de tip secundar cu valori scăzute. Legătura metalică este caracterizată prin imposibilitatea completării octetului electronic în procesul de punere în comun a electronilor de valenţă de unde rezultă o legătură formată din ioni pozitivi(nucleu şi straturile electrice inferioare) şi electroni de valenţă care se mişcă liber formând norul/gazul electronic. respectiv. Legătura ionică este determinată de o forţă de atracţie electro-statică dintre ionii pozitivi şi negativi. lucrul mecanic. C.M. fero-magnetismul şi în special conductibilitatea electrică şi termică ridicată .01 la 0.

D.M. în timp ce altele au încărcarea negativă. Multe materiale plastice/ceramice tiind sa fie încărcate pozitiv. materiale ceramice şi unele materiale plastice b. model întâlnit la metale. există 3 mari tipuri de aranjamente:  Fără ordine  Ordine la mică distanţă  Ordine la mare distanţă a.P. umplând incinta în care se găseşte gazul în mod haotic Ordine la mică distanţă – valabil numai pentru atomii vecini. Curs Legătura Van der Walls – reunesc molecule/grupuri de atomi ca efectul unor forţe de atracţie reduse de tip electro-static. realizându-se o legătură de tip Van der Walls. Atracţia electro-statică între moleculele încărcate pozitiv şi cele încărcate negativ întro anumită regiune a unui material. . Fără ordine – cazul gazelor. respectiv pentru distanţe mai mici decat distanţa interatomică Ordine la mare distanţă – la materiale la care aranjamentul atomilor se face după un anumit model arhitectural. este acelaşi în tot volumul materialului.U. Modele de aranjamente atomice Proprietăţile fizico-mecanice şi comportarea materialelor solide este influenţată în mod determinant de modul de aranjare al atomilor a substanţelor respective. c. atomii/moleculele nu prezintă nici un aranjament. Neglijând imperfecţiunile din material.

toate nodurile unei reţele fiind identice. Curs Reţele spaţiale Reţeaua spaţială reprezintă un aranjament atomic ordonat. sunt unghiuri pe care le fac între ele muchiile celei elementare. Unghiurile reţelei.γ-unghiurile reţelei). Există astfel 14 tipuri de reţele „spaţiale”/„Bravais” β γ α .c-not. α. Constantele reţelei(a. astfel încât fiecare să aibă vecini identici.β. Există 14 posibilităţi de grupare a nodurilor/punctelor în spaţiu.b.M.b. reprezentat convenţional printr-un sistem spaţial de linii drepte care se intersectează în puncte numite noduri ce sunt ocupate de atomi.U.P. O reţea elementară poate fi definită prin următoarele elemente:  Parametrii reţelei  Numărul de atomi aparţinând celulei elementare  Număr de coordinaţie  Gradul de compactitate Parametrii reţelei definesc forma şi mărimea celulei elementare în funcţie de constanta reţelei(a. şi α.c) reprezintă distanţa dintre celulele a doi atomi vecini.γ. masurată pe muchia principală a reţelei.β.

axă de . Curs Nr. în special ale metalelor şi cristalelor. / Crt. sunt dependente de un plan sau de o direcţie. 1 2 3 4 5 6 7 Sistem cristalin Cubic Hexagonal Tetragonal Rombic Trigonal Monoclinic Triclinic Parametru caracteristic Axe Unghiuri α=β=γ=9 0o α=β=γ=1 20o α=β=γ=9 0o α=β=γ=9 0o α=β=γ≠9 0o α=γ=90o≠ β α≠β≠γ≠9 0o Constante a=b=c a=b≠c a=b≠c a≠b≠c a=b=c a≠b≠c a≠b≠c cubic cubic volum centra t Cubic cu feţe centra te Notaţii cristaline Proprietăţile multor materiale.M.P.U.

aceste defecte prezintă o deosebită importanţă prin modul în care pot influenţa procesele de deformare plastică ale materialelor şi transformările de fază .U. B. imperfecţiunile structurale sau defectele de reţea sunt intenţionat produse pentru a favoriza realizarea anumitor proprietăţi şi caracteristici fizico-mecanice ale materialelor. –se mai numesc dislocaţii. Nodurile. –se pot manifesta prin absenţa unor atomi din nodurile reţelei(vacanţe). sau prin prezenţa unor atomi străini în poziţii intermediare în raport cu nodurile reţelei(atomi intersitiţiali) sau chiar în nodurile reţelei(atomi subtituţionali). direcţiile şi planele se notează cu ajutorul unor simboluri numerice numiţi indici Millen. Acestea pot fi A) punctiforme sau B) liniare A.P. Aceste imperfecţiuni ale aranjamentelor atomice pot avea un caracter obiectiv datorat condiţiei practice de obţinere a materialelor sau de multe ori. toate materialele prezintă imperfecţiuni în modul de aranjare a atomilor. Curs simetrie în reţeaua cristalină a respectivelor materiale.M. (010) (111) (110) Imperfecţiuni ale aranjării atomice Indiferent de natura lor. determinând puternice influenţe asupra comportării şi proprietăţilor materialului.

Curs Metale şi aliaje metalice Acestea au o structură de tip cristalin cu aranjamente atomice ordonate şi legături între atomi de tip metalic formate dintr-un asamblu rigid de ioni pozitivi cufundaţi într-un nor de electroni liberi.F. împiedică întro anumită măsură deplasarea ansamblului de electroni. Electronii care formează norul electronic sunt liberi să se deplaseze de la un atom la altul în acelaşi timp şi pe o durată scurtă.C. electronii gravitând în jurul unui anumit nucleu determinat pe care îl neutralizează sau îl încarcă negativ. Difuzia în materialele metalice Difuzia este un proces spontan de migrare a atomilor pe distanţe interatomice aparent haotic. dar există şi situaţii când unele metale cristalizează în sisteme diferite. rezultanta numindu-se flux difuziv.M. iar fenomenul se numeşte alotropie. aceasta are loc de la concentraţie mare la concentraţie mică..P. Pentru a avea loc un salt difuziv trebuiesc îndeplinite două condiţii: a) Atomul care va executa saltul trebuie să capete o energie de acţiune(această energie o poate căpăta prin încălzire) b)Atomul trebuie să aibă în vecinătatea sa un spaţiu în care să ajungă. fapt ce afectează rezistivitatea electrică şi plasticitatea materialului. Orice perturbaţie în simetria structurii atomice la materialele ceramice. Cea mai mare parte a materialelor metalice cristalizează în C. cu scopul determinant de uniformizare a concentraţiei. Temperatura la care se schimbă cristalizarea se numeşte temperatură critică. în funcţie de temperatură.U. un loc liber .

C. δ În funcţie de modul de aşezare a elementelor de aliere.U.C. C. avem interstiţiali substiţional. c) Omogene sau neomogene Constituenţii metalografici reprezintă aspectul metalografic microscopic al fazelor. Fazele în sistemul de aliaje: Faza lichidă – topitură Faza solidă – metal pur – a) – soluţie solidă – b) – compus definit a) O singură specie atomică – forţele de atracţie dintre atomii de aceeaşi specie sunt mai mari decât forţele de atracţie dintre atomii de specii diferite b)Forţele de atracţie sunt de acelaşi ordin de mărime cu forţele de atracţie dintre atomii din specii diferite.M. C.P. Se notează cu α.F. C. γ.C.C.C. După numărul de faze: . Diamant T. Curs Element chimic 0 Fe Sn Forme alotropice Interval de temperatură Forma alotropică C K 1 2 910 1183 968-910 1041-1183 910-1410 1183-1673 1410-Tf 1673 18 291 18-Tf 291-Tf Sistem de cristalizare 3 C. β.

P.M. punctiform ocicular perlită L=S1+S2 fonte Comportarea materialelor metalice sub solicitări mecanice Deformare plastică prin: .Alunecare sincronă(cristale perfecte) asincronă(alunecarea se manifestă prin intermediul dislocaţiilor) .U. Monofazici(cu o singură fază) b.Maclare Mecanisme de durificare A. Plurifazici Fiecare constituent metalografic este alcătuit din cel puţin 2 sau mai multe faze(amestecuri mecanice). Durificarea cu atomi străini dizolvaţi în exces(avem mai mulţi atomi decât limita de solidificare) . Curs a.

. Durificare prin ecruisaj Iniţial cristalele sunt Căpătând forma En-1 E0 prin deformare ext...Etapa de germinare -omogenă-cea care se produce singură fără o suprafaţă pe care să se aşeze germenele -eterogenă-cea care se produce atunci când în topitură există mici particule pe care se poate forma germenele .............U.....................M..... Durificare prin precipitare cu particule de fază secundară prin tratament termic C.... . Curs B..P.... Iar prin tratament termic....... Cristalizarea materialelor metalice Solidificare(L=-S) = transformarea topiturii în solid – are două etape: .

Reacţie eutehtoidă clopot de miscibilitate 1 2 3 .U. Curs - Etapa de grăunţi Diagrame de echilibru O diagramă este reprezentarea grafică în coordonate Temperatură(y) şi %Concentraţie(x) pentru un sistem pluricomponent.P. T T T %C O diagramă de echilibru cuprinde domeniile de existenţă ale fazelor şi constituenţilor unui sistem de aliaje. Întotdeauna. Tipuri de transformări 1 2 3 %C T %C %C 1o. Eutehtică 1-2+3 eutehtic amestec mecanic fază lichidă 2o. Orice linie în diagrama de echilibru repezintă o transformare de fază. Un punct oarecare ne arată în ce stare se găseşte aliajul de o anumită concentraţie. o linie curbă desparte un domeniu monofazic de unul bifazic. la o anumită temperatură.M.

M.P.U. Curs 3-fază lichidă T 1 2 %C În cadrul liniilor curbe. ultima linie curbă din diagrama care delimitează domeniul topiturii se numeşte linie lichidus 1 Ultima linie care delimitează terminarea solidificării se numeşte linie solidus Diagrame complexe T L lichidus L+α Solid α A solidus %C B T 2 T L T α+L α + β+L β .

T L T α+L α E+α+β’ α+β” A %C E β+L E+β+α’ β+α” B β Diagrame de echilibru fazic.M. Curs α A β %C B Diagrame de echilibru fazic binare cu componente total nesolubile în fază lichido-solidă. binare cu reacţie perlitică Reacţie perlitică T T . Total solubile în fază solidă.P.U. T A+L T B+L A+E B+E A microscop %C E B La Diagrame cu insolubilitate totală în stare solidă. Eutehnicul desparte faza lichidă.

P.U.M. Curs α+L TtA L TtB α A a α+β b β B L+β Diagramă de echilibru fazic binar cu compuşi definiţi Diagrame de echilibru fazic cu transformări în stare solidă .

U.M.P. Curs Diagramă de echilibru în care doar unul dintre constituenţi are o transformare alotropică Transformarea alotropică reprezintă transformarea în care un metal α trebuie să fie total solubil în celălalt β Aceste diagrame sunt foarte importante. Diagrama Fe-C (steluţă) . deoarece metalele cu aceste proprietăţi pot suferi tratamente termice.

Curs A=austenită .M.U.P.

M. Curs .P.U.

4 – 0. cu destinaţie generală  Grupa oţelurilor obişnuite – OL  Grupa oţelurilor de calitate – OLC(OLC 45 – 0..0218-0.P.U.76%C  Oţel extradur – mai mare de 0. TR (OL 32/38 TR – 0.05 – 0.45%C)  Grupa oţelurilor trase la rece – OL .11%C se numesc oţeluri care mai puţin de 0.7 – 0.32/0.6%C  Oţel dur – 0.0218-2. Oţeluri de construcţie care au păna la 0.76%C 3.67%C se numesc fonte 0. Curs Aliajele cuprinse între : • • • • • 2.77%C se numeşte oţel eutectoid 0.Oţeluri pentru ţevi – OLT 35(35-rezistenţă mecanică) .0218 – fier tehnic 0.Oţeluri cu destinaţie precisă – 0.65%C – pot fi prelucrate prin deformare plastică.M.77%C se numeşte oţel hipoeutectoid (conţine perlită) 0.77-2.15%C  Oţel semidur – 0.11%C se numeşte oţel hipereutectoid (conţine perlită) • Clasificarea oţelurilor carbon după destinaţie şi mod de prelucrare 1.38%C) 2.11-6.

P.67%C cementită II cementită I formă hipoeutectică formă hipereutectică Avantajele fontelor • Sunt cele mai ieftine materiale cu o foarte bună capacitate de amortizare a vibraţiilor • Fontele se pot turna.76%C) a) Fonte albe – sunt cele care au Fe3C drept constituent tipic. au o turnabilitate foarte bună şi o fluiditate foarte bună Dejavantaj ar fi proprietăţile mecanice scăzute .0218 – 0. cenuşiu strălucitor Fonte cenuşii – sunt cele care au carbon liber sub formă de granit reprezentat drept constituent tipic.11%C – OSC-uri Zona fontelor – 2. Curs 4.Oţeluri pentru scule – OSC 8 – OSC 13 Oţeluri hipoeutectoide – 0.77%C Oţeluri hipereutectoide – 0.11%C 6. în special fontele obţinute prin turnare ledeburită b) 2.11 – 6.U.M.11-6.67%C Fonte(2.77 – 2.

siliciu.U. pe bază de limonită.67%C(uzual 4. ce au 35%40%Fe .Minereuri siderifice.11%C şi 6.Minereuri hematidice. pe bază de magnetită.P. fosfor.M. conţinând între 2. ce au 35%-55%Fe . pe bază de hematidă.Minereuri magnetidice. ce au 30%-40%Fe .5%C. Curs Grafit Elaborarea primară a fontei Principalele aliaje ale fierului utilizat în practica industrială sunt: a) Fontele b)Oţelurile c) Fero-aliajele Fontele – sunt aliaje ale fierului cu carbonul. pe bază de siderită.Minereuri limonitice. şi mai multe elemente însoţitoare care provin din minereu şi din substanţele utilizate în procesul de elaborare(mangan. ce au mai mult de 55%Fe . sulf) Minereurile de fier utilizate pentru obţinerea fontei sunt: .

existând un curent descendent al încărcăturii furnalului şi unul ascendent de gaze. Cea mai mare cantitate de fontă se produce în furnal. Procesul de extragere metalurgică al Fe şi de elaborare a fontei şi oţelului trebuie să permită eliminarea impurităţilor conţinute în minereu. curenţii permiţând transferul de căldură în cuptor şi desfăşurarea reacţiilor de producere a minereului de Fe.M. Încărcătura lui este formată din straturi succesive de: .U. Furnalul este un cuptor vertical de formă bitronconică ce funcţionează continuu pe principiul contracurentului. curenţi ce permit transferul de căldură şi reducere a minereului de fier.Cocs – joacă rolul de combustibil si reducător . Curs În afara minereului de fier se mai utilizează şi sterilul care în procesul siderurgic trebuie îndepărtat. Sub 10% din producţia mondială se produce în cuptoare electrice.Fondanţi – au rolul de a fixa produsele reacţiilor de reducere şi a fixa sterilul sub formă de zgură.P. Aceştia sunt acizi. bazici sau amfoteri(pe bază de aluminiu) Profilul interior al furnalului cuprinde următoarele părţi principale: .

M. Curs Reacţii din cuva furnalului CaCO3 CaO + CO2 Fe3O4 + CO2 2CO FeO + CO2 Fe + CO2 Fe2O3 + CO C02 + C FeO4 + CO FeO + CO Procesul de formare a fontei – etape: .U.P.

şi se formează cementita(Fe3C) Curs . reacţie ce are loc la 1273oC Carburarea fierului. fierul dizolvă o cantitate maximă de carbon.M. În urma procesului metalurgic se obţin: .Gaze de furnal Din punct de vedere al compoziţiei chimice şi al structurii. - Formarea buretelui de fier.P.Zgură . care structural este formată dintr-o masă metalică de bază(hipo/hipereutectică) şi grafit lamelar. siliciul.Dizolvarea în picăturile de fier carburat a celorlalte elemente rezultate din reducerea directă.Arderea unei părţi din carbonul conţinut în picăturile de fier carburat.U. fonta din prima fuziune poate fi: - Fontă brună pentru turnătorie(fontă cenuşie). precum manganul.Fontă de primă fuziune . 1.Eliminarea sulfului în zgură. Datorită conţinutului mare de impurităţi. nepretenţioase . sulful şi fosforul . la trecerea prin zona de ardere de la baza etalajului . în urma acesteia.9%. la trecerea picăturilor prin stratul de zgură ce se formează la partea superioară a creuzetului. are caracteristici mecanice reduse şi se utilizează sub formă de lingouri pentru obţinerea fontelor turnate şi pentru turnarea unor piese de dimensiuni mari.

precum şi la confecţionarea izolatorilor fonici şi termici. Această fontă este utilizată în elaborarea oţeliurilor Fontă brună specială – are un procent ridicat de elemente de aliere(siliciu. magneziu. - Curs Fonte brune pentru afinare(fontă albă. Fero-aliajele . mangan) - Dacă aliajul rezultat din furnal are un conţinut mai mare de 25% mangan/siliciu.M.U. fier şi altele. Prin volum util se înţelege volumul folosit pentru desfăşurarea proceselor de producere a fontei şi pentru colectarea produselor lichide rezultate.P. acesta servind la elaborarea oţelurilor aliate. întreaga cantitate de carbon fiind sub formă de perlită sau cementită. atunci se va numi fero-aliaj. fontă manganoasă) care structural este formată numai dintr-o masă metalică hipoeutectică. Capacitatea unui furnal se exprimă în m3 volum util.Aliaje ale fierului cu 1 sau mai multe elemente de aliere • Ferosiliciul • Feromanganul • Feronichelul • Ferocromul Elaborarea oţelurilor . calciu. fabricarea norului/cimentului. realizând o producţie între 4000-10000 t/zi. Uzual. utilizându-se la pavarea drumurilor. un furnal clasic are între 1700 până la 4100 m3 volum util. mangan. - Zgura – reprezintă un amestec de oxizi de de siliciu.

Materia primă pentru obţinerea oţelului este fonta de afinare împreună cu fierul vechi. nichel. fie prin afinarea fontei. azot şi hidrogen.M. siliciu.Oţelurile sunt aliaje ale fierului care au un conţinut mai mic de 2.11%C şi mai conţin şi elemente însoţitoare(mangan. fero-aliaje. acestea se mai aliază cu crom. materiale oxidante. fier vechi.Operaţia de „reparare a zidăriei” 2. obţinându-se buretele de fier. cocs În timpul topirii fierului vechi şi a fontei. wolfram. . molibden. La 1500oK. Curs .Ajustarea .U.Introducerea în cuptor a fontei. - . în fier se dizolvă cantităţi însemnate de oxigen. cu scopul de a îmbunătăţii proprietăţile mecanice ale oţelurilor.Încărcarea . fosfor). sau acidul feroferic. - Oţelul se poate obţine fie prin reducerea directă a minereului de fier. Etapele de obţinere a oţelului 1. Reducerea oxizilor se face cu un agent reducător solid(cocs sau mangan) sau cu un agent gazos(H2 sau CO) la temperaturi cuprinse între 13001400oK. titan.P. fondanţi. buretele de fier se transformă într-o masă păstoasă care absoarbe carbonul şi de unde începe faza de topire a oţelului elaborat. gazele rezultate influenţănd în mod negativ proprietăţile oţelurilor. Pentru reducerea directă a minereului de fier se utilizează oxidul de fier(Fe3O).

în care şarjele de fontă se amestecă obţinându-se omogenizarea materiei prime pentru oţelării. rolul de fondant jucându-l căptuşeala cuptorului.U. Sub acţiunea O2 tehnic. Elaborarea bazică permite eliminarea uşoară a sulfului şi fosforului. Prin acest procedeu se produc oţeluri pentru table(de nave). de aceea o şarjă poate să dureze foarte puţin(1020min). iar sub contactul oxigenului. provine din reacţii de oxidare. siliciu. Convertizoarele pot fi acide sau bazice.M. fonta pentru afinare se introduce într-un cuptor basculant(melanjor). la 1900o. Pentru desulfizare se foloseşte oxidul de calciu. Curs Deoarece în multe cazuri cantitatea de fontă elaborată în furnal la o şarjă nu este suficientă pentru oţelărie. oţeluri slabe cu crom. reacţiile de oxidare sunt foarte rapide. . convertizoarele sunt utilaje alcătuite dintrun recipient metalic căptuşite cu un material refractar. baia metalică poate să atingă 2770-3270oK. În principal. Baia suferă o agitare mecanică sub acţiunea jetului de O2 conducând la omogenizarea şarjei. Particularităţile elaborării oţelului în convertizoare Elaborarea oţelului în convertizoare se bazează pe afinarea fontei lichide cu aer sau cu oxigen tehnic. Căldura necesară pentru desfăşurarea reacţiilor şi transformarea fontei lichide la temperatura de 1500oK. magneziu. care sunt puternic exoterme.P. În oţel lichid.

Încărcarea cuptorului este formată din următoarele elemente: .P.U.M. motorină). Curs Elaborarea oţelului în cuptoare cu vatră(cuptoare Siemens Martin) Construcţia cuptorului se caracterizează prin faptul că vatra este scundă şi largă.Fontă – 30-50% din cantitate . iar încălzirea cuptorului se face cu combustibil lichid(păcură. dar şi gazos(gaze naturale).

Curs .Fontă – 55-80% .Minereuri 8-12% .Var – 2-5% .Fier vechi – restul Aluminiu – Al ρ= 2700 Kg/m3 Ttopire= 660oC .Calcar 7-8% .P.Fier vechi – restul Sau .U.M.

Are rezistenţă mare la coroziune şi oxidare în aer. precum şi cuzineţi Al-Siliciu/Siluminiu – aceste aliaje au o bună stabilitate termică şi au caracteristici favorabile pentru a fi turnate având largi întrebuinţări la execuţia blocurilor motor.M.Prezintă remarcabile proprietăţi de conductibilitate termică şi electrică.5-1% mangan. sunt folosite la confecţionarea suprastructurii avioanelor. construcţii navale Al-Cu-Magneziu-Mangan – duraluminiu – utilizat la construcţii metalice. apă şi acizi organici .7-8%Cu. industria optică. b) c) d) e) Cupru – Cu ρ= 8940 Kg/m3 . automobilelor de mare viteză. structuri de rezistenţă. pistoane. are greutate redusă. caroserii pentru automobile Al-Mg-Zn-Mn-Zr(zirconiu) – electron – au proprietatea de a rezista la temperaturi înalte. fiind al 4-lea metal după aur. argint şi cupru .Dezavantajul este că are rezistenţă scăzută la rupere Aliaje a) Al-Cu – conţin sub 15%Cu şi necesită un tratament termic. de ex. concomitent cu o bună rezistenţă mecanică.U. Al-Magneziu – au până la 12% magneziu şi au 0. rezervoare speciale.P. Se utilizează la execuţia unor piese turnate. fiind utilizat la construcţia de carcase. fiind utilizate în construcţii aeronautice. automobile. mecatronică. Curs . trenuri de aterizare şi carcase.

rezistent la coroziune. la o ambutisare adâncă Alame cu 40% Zn – au cea mai mare rezistenţă mecanică. dar prelucrabilitate prin aşchiere modestă . utilizat la execuţia sârmelor benzilor tabelelor prelucr.Este un metal greu. Fe. imitaţii de bijuterii Alama pentru cartuşe – mai mult de 30%Zn. utilizat la confecţionarea de ornamente. table. are culoare aurie. electrotehnică. mecatronică. conductivitate termică şi electrică ridicată. Curs . de culoare roşiatică. Mangan) Tipuri de alame: • Tombacul roşu – 2-10%Zn. cât şi la confecţionarea unor electrozi utilizaţi la maşinile de prelucrat prin electroziune Aliaje a) Cu-Zn – alame – sunt aliaje Cu-Zn. în special pentru conductori. sârme Tombacul galben – 10-20%Zn.Ca metal nealiat.P. ce conţin cel puţin 55%Cu. este foarte rezistent la coroziune. concomitent cu o plasticitate excelentă. utilizat la executarea ţevilor de radiator. rezistenţă mare la coroziune. Cu se utilizează în electronică. optică.M. având plasticitate foarte mare. are cea mai bună plasticitate la rece. Ni. purtând denumirea de alame pentru monezi • • • Simbolizare . plasticitate ridicată.U. aceste alame pot fi simple (Cu-Zn) sau alame speciale (mai conţin elemente de aliere precum: Al.

paratură optică. carcase de aparate. Domenii de utilizare ale alamelor Marcă aliaj Cu Zn Sn 10 Cu Zn 5 Sn 9 Cu Zn 4 Sn 4 Pb 17 Mod turnare Forme metalice Continuu Continuu Domenii utilizare Organe de maşini rezistente la apa de mare Lagăre Fire solicitate la uzură şi sarcini mici(mecatronică şi optică) b) Cu-Sn – bronz – este unul dintre cele mai vechi aliaje. turnate. proprietăţile mecanice ale cuprului sunt influenţate astfel: . rezistenţei mecanice indicate.P. În funcţie de gradul de participare în conţinutul aliajului al Sn. este mai puţin utilizat datorită caracterului deficitar al Sn şi datorită apariţiei bronzurilor special. trefilate. elemente pentru schimbătoare termice. urmat de cel al zincului şi de un grup de cifre care indică conţinutul mediu în procente la zincului urmat de alte simboluri ale altor element chimice conţinute în alamă. se utilizează pentru conducte de radiatoare. Cu Zn 38 Pb2 Mn2 – Alamele pot fi livrate sub formă de semifabricate laminate. Curs Cu Zn 40 Pb – Simbolizarea alamelor cuprinde simbolurile elementelor chimice ale cuprului.U.M. Datorită proprietăţilor anticorozive deosebite. aspectului şi culorii placute.

U. este de asemenea remarcabil rezistent la coroziune în apă. folosit la execuţia pieselor ce lucrează în medii corozive – pompe. sudabilitate deosebită. rezistenţa la oboseală. până la un maxim de 20%. are ca efect coborârea punctului de fuziune(scade punctul de topire) şi explicit scad costurile de turnare – Cu Sn 9 Zn 5 – 9%Sn. sunt tipice confecţionării lagărelor de alunecare Cu beriliu(Be) – rezistenţă mare la coroziune. utilizat la execuţia arcurilor. sunt utilizate pentru confecţionarea organelor de maşini care lucrează la frecare intensă – armături pentru instalaţii de apă caldă Cu plumb – îşi păstrează proprietăţile în aliaj. turbine. maleabilitate. scade plasticitatea aliajului. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea. tenacitate. dar având proprietăţi superioare acestora: plasticitate. are bune proprietăţi electrice şi magnetice. Sub formă de aliaj. după care aliajul devine fragil(se rupe). • Curs Pentru un procent mai mare de 5% de Sn. cu multe aplicaţii în electronică şi electrotehnică. în schimb creşte rezistenţa mecanică. aparate pentru industria farmaceutică şi chimică Nichel – aparţine grupei metalelor tranzitive. scule care nu produc scântei(industria mineritului) • • • c) Cu-Ni(Monel) – rezistenţă mare la coroziune. cât şi la agresiunea unor substanţe organice şi anorganice. . aer. fiind înrudit cu fierul.M.P. diminuând frecarea. contacte elastice. apă de mare. Cu zinc (Cu Zn Sn) – Zn până la 12% în aliajul bronzului. 5%Zn.

folosit în industria aeronautică. optică.U. Curs Aliaje a) Ni-Fe – au un coeficient de dilatare termic foarte mic (invar. osteosinteză) Magneziul – este rezistent şi are plasticitate mică. aparate din mecatronică. superinvar. autovehicule. iar unul dintre ele se numeşte cromel – 18%Ni utilizat la execuţia conductoarelor sau a sistemelor de încălzire de la cuptoarele electrice Inconel 8%Ni. -vicalloy generatoare electrice Aceste aliaje fiind foarte rezistente la uzură. 6%Fe – utilizat în ind. kevarul) folosite la confecţionarea unor instrumente şi aparate de măsură. aliajele cu magneziu având rezistenţă deosebită la temperaturi înalte. Chimică şi farmaceutică b) c) Cobaltul – este un metal greu. mecanică . 14%Cr. utilizat ca element de aliere în oţeluri. auto. aceste aliaje conţin 15-20% Crom (aliaje crom-nichel). În industrie. utilizat în construcţii aerospaţiale. utilizate la execuţia unor piese ce pot lucra la temperaturi înalte (600oC) şi în medii corozive. în aliaje ale nichelui şi ca liant pentru carburile metalice Aliaje -canico construcţia elementelor magnetice din motoare electrice.P.M. sunt utilizate în medicină la confecţionarea protezelor(stomatologice. chimică. piese de ceasornicărie Ni-Cr-Fe – aliaje refractare termo-rezistive. este utilizat ca element de aliere.

M. sisteme pentru copiatoare. aplicat atât semifabricatelor cât şi pieselor metalice finite. Are o rezistenţă mecanică deosebită. Curs Beriliu – aliajele cu beriliu sunt materiale ultrauşore. etc) Ti-Titan – face parte din categoria metalelor foarte greu fuzibile. sau la schimbătoarele de căldură. Tratamente termice Reprezintă procesele tehnologice ce constă în încălzirea şi menţinerea la o anumită temperatură.P. folosit în construcţia reactaorelor nucleare Zincul şi aliajele sale – zincul este un metal uşor fuzibil(pct de topire la 300oC). fiind utilizat în special la turnarea sub presiune a unor piese cu o configuraţie complexă(carburatoare. cu scopul modificării corespunzătoare a structurii. absorbând neutronii în condiţii de rezistenţă foarte mare la coroziune. fragil. pompe. tratamentele termice permit obţinerea unor caracteristici tehnologice care ajută la efectuarea prelucrării ulterioare în condiţii cât mai bune de eficienţă maximă şi preţ de cost scăzut. Aliaje – sunt foarte plastice la temperaturi scăzute. . cu o viteză diferită. În cazul semifabricatelor. sunt utilizate pentru execuţia unor componente din sistemele criogenice cât şi instalaţii de producere a combustibilului nuclear. principalele utilizări le are în reactoarele nucleare. Zirconiu – asemăntor cu titanul ca proprietăţi. a elementelor din structura avioanelor supersonice. vase din industria chimică şi farmaceutică.U. este toxic. fiind folosit în construcţia motoarelor cu reacţie. a rachetelor. are o excelentă stabilitate la coroziune în atmosferă şi apă sărată. urmat de o răcire.

înlăturarea ecruisajului. are ca scop înlăturarea tensiunilor interne.P.recoacere fără tansformări de fază în stare solidă.M. la oboseală.U. tratamentele termice pot fi împărţite în următoarele grupe: • Grupa 1 . la coroziune ridicată. T Co τ1 v1=tt-t0/τ v2= tt-t0/τ τ2 τ3 t(timp) Factori ce influeneţază tratamentele termice: -v1 – viteza de încălzire -v2 – viteza de răcire -tt – temperatura finală -t0 – temperatura iniţială Clasificarea tratamentelor termice În funcţie de transformările în stare solidă care se produc. adică avem o recoacere de recristalizare . tratamentele termice dau posibilitatea obţinerii unor caracteristici de exploatare de rezistenţă la rupere. în condiţiile unei siguranţe cât mai mari în exploatare. Curs La piesele metalice finite.

U. nitrurare. au drept scop sporirea rezistenţei la uzură prin schimbarea la suprafaţă atât al structurii. are loc schimbarea numărului şi naturii fazelor.recoacere cu transformare de fază în stare solidă. cât şi al compoziţiei chimice prin îmbogăţirea respectivei suprafeţe cu diferite elemente.călire.M. precum cementare.Tratamente termo-chimice. Curs . în două medii. în scopul înlăturării tensiunilor interne şi aducerii forţelor la rezultantă≈0 • Grupa 5 . la temperaturi . aceste tratamente se fac întotdeauna după călire. are scopul de a obţine grăunţi fini şi omogeni şi a obţinerii unei perlite cât mai fine • Grupa 3 .P.egalizarea compoziţiei. recoacere de omogenizare • Grupa 2 . în trepte. are scopul de a obţine o structură care să confere o duritate ridicată şi o mare rezistenţă la uzură • Grupa 4 - revenire. carbonitrurare Primar recoacere completă/incompletă/de recristalizare/de globulizare/de omogenizare/ de detensionare tratament termic Călire joase simplă.

materialele plastice se pot clasifica în materiale plastice: • Tratamente termo-chimice Pe bază de compuşi macromoleculari obţinuţi prin polimerizare în lanţ Pe bază de macromolecule naturale • . înaltă Călire superficialăcu flacără. prin inducţie. medie. Se pot defini ca produse tehnologice de sinteză. avantajelor şi limitelor de utilizare a materialelor plastice şi nu în ultimul rând. plastifianţi.M.P. coloranţi. posibilitatea de distrugere ecologică a materialelor plastice. materiale de constituţie. materiale auxiliare. ce au drept component de bază un produs macromolecular şi se obţin în general prin topirea în comun a mai multor constituenţi: răşini. contact electric Tratamente termo-mecanice austenită.U. Curs Revenire joasă. deformare cu deformare plastică la rece a materialului Cementare Secundar Nitrurare Carbonitrurare Materiale plastice Opţiunea pentru un anumit material plastic trebuie să plece de la cunoaşterea proprietăţilor şi caracteristicilor. Clasificare În funcţie de structura materialului plastic sau a răşinii de bază.

putând fi sudate.P. vălţuite.M. materialel plastice se împart în două categorii: • Materiale termo-plastice – acestea prezintă proprietatea de a se înmuia prin încălzire la temperatura de înmuiere. se întăresc irreversibil datorită transformărilor chimice suferite • Principiul formării polimerilor Polimerii sunt constituiţi dintr-un număr mare de unităţi. dar răcite. plecând de la monomeri sunt: polimerizarea prin condensare şi polimerizarea prin adăugare Proprietăţi şi caracteristici .U. • Curs Pe bază de compuşi macromoleculari obţinuţi prin reacţii de polimerizare în trepte sau policondesare în trepte. procesul putând fi repetat de mai multe ori fără a produce transformări chimice în material Materiale termo-rigide – acestea. a căror parte centală este deobicei alcătuită dintr-un atom de carbon. obţinute prin transformări pirogenetice • După modul de comportare la încălzire. la prima încălzire devin suficient de plastice. H H C H H C H H H H C H H C Cl Clor-etan H Etan Cele mai întâlnite metode de formare a polimerilor. numite monomeri/molecule de natură organică. Pe bază de hidrocarburi.

• • Masa volumică – relativ mică – 0. fiind foarte utilizaţi în electrică(microfoane speciale). spumă de poliuretan) Rezistivitate electrică – foarte ridicată .1018Ω. aduşi la o temperatură superioară celei de tranziţie şi care sunt supuşi unui câmp electric puternic unidimensional. Aceste materiale ce suferă aceste tratament se comportă în câmpul electric similar cu magneţii în câmp electric.P.M. suplon).9g-1. Cele mai frecvente procedee sunt: • Presarea • Extrudarea(se utilizează un cap de extrudare sau o filieră ce permite un proces de fabricare continuu) • Calandrare (se obţin folii din materiale plastice) • Filarea • Turnare .cm – favorizează utilizarea materialelor plastice ca izolatori electrici(cabluri de telecomunicaţii) Curs • • Electreţii – se obţin din anumiţi polimeri (polipropilenă.1g/cm3 Coeficient de dilatare specifică – este determinat de tipul legăturii interatomice Conductibilitate termică – relativ mică – izolatori termici(polistiren. Procedee de prelucrare a materialelor plastice Au ca scop transformarea acestora în semifabricate sau produse finite.U.

fiind utilizate în mod frecvent ca izolatoare termice.P. Proprietăţi – sunt rele conducătoare de electricitate şi căldură. materialele plastice s-au impus în toate domeniile: . Materiale şi scule abrazive ceramice Materialele abrazive sunt utilizate pentru operaţii de prelucrare prin aşchiere de tipul . realizarea de proteze medicinale Materiale ceramice(keramicos) Presupune arderea materiilor prime. arbori.Mecatronică – utilizate ca organe de maşini. carcase. etc Izolatoare termice. carcase. nitruri sau compuşi ai borului. roţi dinţate. construcţii aerospaţiale. gresie. Sunt în special oxizi a căror coeziune este asigurată de legăturile ionice sau covalente. Curs • Sudarea Domenii de utilizare Datorită proprietăţilor deosebite pe care le au. circuite integrate. rame. porţelan – utilizări multiple – vase de laborator. carburi.U. electronică.M. materiale pentru încapsularea componentelor active. electrice. În industrie. Materialele ceramice tehnice au utilizări în electrotehnică. datorită caracterului puternic al legăturilor atomice şi ridigităţii ridicate. izolatoare. Acese legături sau naştere unor compuşi heteropolari(au o reţea de anioni şi cationi). costului scăzut. lentile. în industria optică. care iniţial au fost argilele. materialele ceramice au o largă utilizare: teracotă. În general aceşti compuşi sunt oxizi metalici.

lepuire. semiconductoare .U.Duritatea superioară a materialelor ceramice . diamant. nitrura cubică de bor. • Materialele ceramice fero-electrice – sunt utilizate pentru construcţia condensatoarelor.Rezistenţă mecanică mare . Aplicaţii ale materialelor metalice.hanuire. cristale tehnice. alumina Utilizări • Carbura de wolfram – se obţine prin sinterizarea în anumite forme a pulberii de carbură de wolfram ce este legată printr-o matrice/liant de cobalt Carbura de titan – legarea particulelor de titan se face printr-o matrice de nichel şi molibden – scule utilizate la prelucrări în regimuri intense Nitrura cubică de bor – 60% din duritatea diamantului Alumina – se utilizează ca adaos alături de oxidul de titan pentru a îmbunătăţii tenacitatea sculelor aşchiatoare.M.polisare. Curs rectificare. a materialelor fero-electrice şi a materialelor ceramice cu anumite proprietăţi magnetice. materiale monocristaline.Rigiditate mare .şlefuire. • • • Utilizări în electronică şi electro-tehnică Materialele ceramice utilizate în aceste domenii sunt destinate în special realizării izolatoarelor electrice.Stabilitate la cald Ex. radiatoarelor ultrasonice ce .P.

materialul se alege în funcţie de tensiunea electrică şi domeniul de frecvenţă.Ferite uşoare: Spinneli sau granatele – utilizate la confecţionarea miezurilor pentru condensatoare . materiale din grupa zirconiului.a. cele mai utilizate sunt sticla şi porţelanul.utilzate la confeţionarea magneţilor permanenţi • Materiale ceramice utilizate ca izolatori Pentru realizarea unui izolator.P.Feritele dure: .m. fiind utilizate în construcţia unor echipamente din industria chimică. Materialul compozit Generalităţi: • În general fiecare grupă de materiale de acelaşi fel sau înrudite posedă propietăţi şi caracteristici care îi sunt proprii. • Materiale ceramice cu proprietăţi magnetice(feritele) . iar pentru frecvenţe înalte. Pentru confecţionarea condensatoarelor se utilizează materiale ceramice precum ar fi titanatul de bariu. Curs trebuie să aibă permitivitate electrică foarte mare(să înmagazineze cât mai multă energie într-un volum restrâns. Titanaţii de Mg.d. Pentru frecvenţe joase. calciu. stronţiu.U. cuptoare ş. alumina • Materiale ceramice refractare – rezistă la temperaturi considerabile.M. Factorii de disipare sa fie cât mai mici. construcţia unor creuzete. materialele plastice . de exemplu: metalele sunt dure şi ductile având o bună conductibilitate termică şi electrică.

P. • Metal – plastic. Dupa modul de obţinere există 3 mari grupe de materiale compozite: 1) Durificate – armate cu particule. proporţiile şi distribuţia acestora se pot obţine materiale compozite ale căror proprietăţi sunt total diferite în general superioare proprietăţilor materialelor componentelor de bază şi în plus aceste proprietăţi se conservă într-o masă volumică mică. si benzi. În funcţie de materialele care participă la realizarea materialelor compozite pot exista următoarele combinaţii: • Metal – metal. o Materialul de adaos. . Materialele de adaos pot participa la formarea structurii materialului compozit sub forma de pulberi. fibre. Care nu acţionează între ele şi care trebuie să rămână inerte una faţă de cealaltă în condiţiile impuse de domeniile de utilizare.M. Curs sunt usoare au rigiditate mică dar realizează o bună izolaţie termică şi electrică.U. Combinând diversele tipuri de materiale şi controlând riguros morfologia. au bune proprietăţi dielectrice şi de izolare termică dar sunt fragile. • Materialele compozite se pot definii ca materiale construite din 2 faze şi anume: o Matricea . 2) Durificate – armate cu fibre. 3) Durificate – armate cu benzi. • Metal – ceramic. materialele ceramice au modulul de elasticitate şi rezistenţă la tracţiune foarte mare.

particulele sunt dintr-un material dur şi fragil dispersate în mod uniform. Pentru a realiza anumite caracteristici şi propietăţi pentru materialul durificat cu particule prin dispersie este necesar să se respecte următoarele condiţii tehnice: 1) Faza dispersată (de regulă un oxid dur şi stabil ) trebuie să constituie un obstacol pentru deplasarea dislocaţiilor. Materialul dispersat trebuie să aiba o solubilitate scăzută în materialul matricei şi să nu intre în reacţii 2) 3) .P. formă şi distribuţie optimă. Particulele dispersate trebuie să fie de dimensiuni. producând un efect de durificare foarte ridicat pentru materialul rezultat. vor bloca deplasarea dizlocaţiilor. Materiale compozite armate cu particule În structura acestor materiale. fiind înconjurate de o matrice din material moale şi ductil. materialele compozite durificate prin dispersia particulelor fine prezintă o rezistenţă comparabilă cu a aliajelor metalice durificate prin dispersie. • Plastic – plastic. La temperaturi normale. acestea pot fi grupate astfel: • Materiale compozite durificate prin dispersie cu particule fine (diametrul particulelor 100-250 Å).M. Curs • Ceramic – plastic. • Ceramic – ceramic. întrucât particulele au dimensiuni foarte mici.U. Pe baza dimensiunilor particulelor şi a carcateristicilor prin care particulele influenţează proprietăţile materialelor compozite.

U.P.M.

Curs

chimice cu acesta. Exemplu: Al – AlO3 aeronautică, construcţii de reactoare; Ag - CdO contactoare electrice; ZrO2 filamente; NiCrThO3 motoare cu reacţie.

Materiale compozite armate cu macroparticule. Aceste materiale compozite conţin în structura lor un număr mare de particule de dimensiuni mai mari care nu mai pot bloca deplasarea dizlocaţiilor. Materialele compozite de acest tip prezintă combinaţii neobişnuite de proprietăţi şi în mai mică masură are loc o îmbunătăţire a rezistentei materialului rezultant. Materialele compozite armate cu macroparticule pot fi realizate prin combinaţii diverse de materiale metalice, materiale ceramice şi materiale plastice. Exemplu: carburile metalice conţin particule dure (metale greu fuzibile) dispersate într-o matrice metalică (cobalt). Materiale compozite pe bază de wolfram şi argint într-o matrice de cobalt utilizate la confecţionarea contactoarelor electrice (le conferă acestora o durabilitate excelentă şi o conductiblitate electrică foarte bună datorită argintului).

Materiale compozite armate cu fibre Aceste materiale compozite prezintă o mare rezistenţă şi rigiditate concomitent cu un excelent raport rezistenţă – densitate, datorită fibrelor dure, rigide dar fragile încorporate într-o matrice din material moale şi util. Există o mare varietate de materiale compozite armate cu fibre (exemplu de fibre: grafitul, materialele plastice, sticlă) ce pot fi dispersate sau dispuse într-o diversitate de orientări. Materialele pentru fibre pot fi sub formă de fibre continue unidirecţionale sau sub formă de fibre discontinue diametrul fiind de aproximativ 10 µm (micrometri), pe o lungime

U.P.M.

Curs

maximă de 5mm. Materialul matrice al unui material compozit armat cu fibre îndeplineşte două funcţii şi anume: 1)Asigură transferul adecvat al solicitarilor mecanice aplicate materialului compozit către fibre 2)Încorporează fibrele trebuind, să permită relativ uşor obţinerea materialului compozit final la un pret de cost scăzut. Se utilizează ca materiale pentru matrice: materiale organicetermoplastice, materiale metalice, materiale ceramice. Domenii de utilizare ale materialelor compozite Materialele compozite se utilizează din ce în ce mai mult şi se utilizează în industriile mecanice, industria materialelor electrocasnice, mobilier, echipamente sportive, industria auto, construcţiile aeronautice şi aerospaţiale. Materiale inteligente(cu memoria formei) Fenomenul memoriei de formă reprezintă propietatea unor materiale metalice şi nemetalice de a-şi capata forma iniţială (avută înainte de a suferi o deformare plastică) în anumite condiţii de temperatură (prin încălzire la o anumită temperatură). În cazul materialelor metalice, acestea îşi păstrează memoria formei ca urmare a unei transformări reversibile pe care o suferă, trecând din faza de austenita – A, în faza de martensită – M în anumite condiţii de modificare a temperaturii. Fenomenul denumit memoria formei reprezintă o proprietate termo – mecanică deosebită ce este asociată unei transformări structurale, reversibile, de tip martensitic, ce are loc între o temperatură T1 la care s-a produs deformarea elementului şi o temperatură T2 > T1 la care a avut loc regăsirea formei. 2 scheme le vei face din insert chart ;;)

U.P.M.

Curs

Condiţii necesare obţinerii efectului memoriei de formă Transformarea martensitică trebuie să fie termoelastică.
• •

Mf < Ms < As < Af Mf < As < Ms < Af

Structura cristalografică a fazei austenitice şi a celei martensitice trebuie să fie ordonată Exemple de materiale ce pot prezenta efectul memoriei de formă
1)

Materiale în soluţie primară , aliaje pe bază de Fe, Fe – Ni, Cb, Ti; Aliaje cu transformare cubica tetragonala se caracterizează prin faptul că sunt materiale cu efect de memorie a formei de mică amplitudine Mg – Cu, Mg – CuSi .

2)

Aliajele pe bază de cupru prezintă instabilităţi în efectuarea efectului memoriei de formă, au o rezistenţă scăzută, şi o îmbătrânire accentuată. Aliajele pe bază de Ni – Ti sunt cunoscute sub formă de nitinol. Prezintă anumite avantaje: nu pun probleme de stabilitate priviind memoria formei, au o rezistenţă mecanică mare, au o rezistenţă la coroziune foarte bună, există o bună compatibilitate a organismului uman cu materialele bioelementelor pe bază de Ni şi Ti (proteze). Dezavantaje: preţul de cost este foarte foarte ridicat. Tehnologia de obtinere a materialelor cu memoria formei Includ următoarele operaţii: • Topirea şi turnarea în lingouri;

extrudare. telecomunicaţii.U. O alta caracterisitică a aliajelor cu memoria formei sunt folosiste la senzori. traductoare. tehnică militară. construcţii aerospaţiale. Domeniile de utilizare sunt extrem de diverse: robotică. Curs • Operaţii de prelucrare la cald sau la rece cum ar fi: forjare. . jucării.M. este aceea ca manifestă proprietatea de a induce martensita în urma aplicării unei tensiuni mecanice. Aplicatii si domenii de utilizare ale aliajelor cu memoria formei Utilizarea elementelor şi sistemelor din materiale cu memoria formei se bazează pe propietăţile acestora de a avea două forme diferite: la temperatură joasă. lăţimea unui conductor pe un circuit integrat. hidraulică. mărimea unui grăunte cristalin. cele 2 forme fiind bine precizate. tragere. elemente de comandă. sau dimensiune. laminare. poate să fie un diametru de particulă. şi alarmare. Aplicaţii deosebite avem: realizarea de senzori. la temperatură înaltă. nanomaterialele sunt definite convenţional ca fiind materiale ce au o structură cu o dimensiune mai mica de 100nm. Această caracteristică. sisteme de mecanică fină şi mecatronică.P. • Tratamente termice. traductoare. Nanomateriale Generalităţi: • În acepţiunea generală.

• Interesul pentru aceste materiale a aparut în anul 1861 când un chimist englez. Curs • Nanomaterialele au şi caracteristici diferite faţă de materialele solide macroscopice având temperatura de topire mult mai mică.U. au zone poroase pornind de la (25-5)% din masa lor. superelasticitate la temperaturi joase. Graham Thomas. comasate la temperatură ambiantă.P. Propietatile fizice ale nanomaterialelor: • În general. microscopia electronică. După anul 1980 studiile au fost făcute pe grupuri de <100 atomi. unde sunt utilizaţi ca pigmenţi şi catalizatori. etc. Materialele nanofazice formate din clustere – grup de 100 atomi. • Interesul pentru nanomateriale a fost foarte mult stimulat de aplicaţiile lor în tehnologie. nanomaterialele au o strucutură granulară în care alunecarea grăunţilor unul peste altul se manifestă în timpul difuziei • Cercetările experimentale au evidenţiat faptul că dizlocaţiile sunt destul de rar prezente în materialele nanofazice.M. • În anul 1960 a fost pentru prima dată folosită la studierea particulelor. iar cele mai mici se întâlnesc la materialele metalice • Datorită mărimii grăunţilor ultrafini. mai ales în industria chimică. a introdus notiunea de coloid pentru a definii o soluţie conţinând particule în suspensie cu dimensiuni cuprinse intre 1-100nm. valorile mari întalninduse la materiale ceramice. materialele nanofazice au un procent semnificativ din atomii lor situaţi în jurul grăuntelui unde acesta ocupă poziţii libere Propietăţi chimice: .

M. s-a constatat o crestere foarte mare a tensiunii de rupere. pot fi deformate superplastic la temperaturi modeste. totuşi au fost efectuate o serie de cercetări asupra oxidului de titan nanocristalin. investigaţiile la propietăţile mecanice ale materialelor ceramice nanocristaline sunt foarte reduse. formate într-o faza condenstată • Se consideră că. Curs • Nanochimia reprezintă sintetizarea nanomaterialelor prin procedee chimce. Materialele casante precum ceramica. Îndepărtând atât defectele de suprafaţă. coloizii sunt cele mai mici elemente ale materialului în care acesta continuă să îşi manifeste propietăţile Propietăţi mecanice: 1)Reducerea dimensiunilor graunţilor. mărimea grăuntelui unui astfel de material nanocristalin fiind obţinut prin tratement termic de normalizare. sub formă nanocristalină şi apoi tratate termic pentru ca grăunţii să-şi . • Coloizii sunt particule cu o gamă diversă de copoziţie chimică. Multe din cercetările asupra rezistenţei metalelor nanocristaline au fost limitate la măsurători de microduritate. Superplasticitatea se referă la capacitatea unor materiale policristaline de a suferii deformaţii excesive la întindere. întrucat cantitatea de material disponibil este deseori limitată.U. conduce la modificarea propietăţilor mecanice ale nanomaterialelor metalice. 2) Ceramice nanocristaline.P. fără să apară gâtuiri sau rupturi. 3) Superplasticitatea la temperaturi înalte. utilizate la temperaturi înalte. cât şi tensiunile reziduale rămase de la etapa de compactare de înalta presiune prin procesul de sinteză. mai precis obţinerea în urma unor reacţii chimice.

Un procedeu de obţinere: vapori suprasaturaţi. Proprietăţi super – para – magnetice. Procedee de obţinere a nanomaterialelor Cele mai răspândite tehnologii de obţinere ale nanomaterialelor sunt cele chimice datorită faptului că pot fi aplicate tuturor materialelor (materiale metalice. la temperaturi finite şi într-un câmp magnetic nul momentele magnetice orientate ale materialelor feromagnetice fluctuează între cele 2 stări energetice de bază.P. S-a observat că prin reducerea dimensiunii grăunţilor de la micrometrii la nanometrii. ceramice. Curs recapete rezistenţa pe care o au la temperatura înaltă.M. semiconductoare). 4) Proprietăţile magnetice ale nanomaterialelor diferă de proprietăţile magnetice ale materialelor normale. pe un anumit interval de timp. Creşterea coercivităţii în materialele granulare este explicată prin prezenţa unui înveliş magnetic subţire care îmbracă un miez feromagnetic format dintr-un singur element. în destinderea liberă a jetului . în aceste cazuri. Formarea clusterelor sau a nanoparticulelor din faza de vapori necesită existenţa suprasaturaţiei obţinută prin următoarele metode: • Răcirea fizică a vaporilor prin tehnica destinderii sonice sau supersonice. O problemă comună tutoror materialelor de obţinere a nanomaterialelor este faptul că deseori nanoparticulele formează aglomerări.U. viteza de fluaj poate să crească de la 6 până la 8 ordine de marime. proprietăţile materialelor sunt influenţate de mărimea aglomerărilor şi nu de mărimea nanoparticulelor individuale. prin faptul că particulele feromagnetice de dimensiuni foarte mici (nano) aparţin unui singur domeniu magnetic.

• Evaporare termică direct sau pulverizare laser. Printre direcţiile de dezvoltare. Domenii de utilizare a nanomaterialelor.d.. traversează linia de existenţă a fazei gaz lichid şi devin suprasaturaţi. vaporii fierbinţi de metal fiind angrenaţi într-un curent pulsator al unui gaz transportor (He) şi destinşi într-o camera blindată. . Perpectivele de dezvoltare în viitor. Utilizarea nanoelectronică.m.a.U. Curs vaporii amestecaţi cu un gaz inert se destind adiabatic printrun ajutaj de diametru (d).P. Plasma rezultată produce o vaporizare foarte eficientă. Perspective de viitor Utilizari în chimie prin dezvoltarea microsenzorilor chimici precum şi prin depunerea peliculelor – obţinerea diamantului artificial. se utilizează un laser pulsator de înaltă energie ce este focalizat pe o ţintă ce conţine materialul care trebuie transformat în clustere. A doua variantă are dezavantajul că temperatura depinde de natura materialului ce este folosit de .M. Vaporii se răcesc în timpul destinderii. se pot enumera: tehnicile de microimprimare. nanostructurile organice. ş. Utilizarea în medicină. proteina feritin este utilizată în medicină pentru identificarea anumitor boli care se manifestă prin creşterea conţinutului de fier peste limitele normale. într-un mediu ambiant cu presiunea (p). acoperirile cu pelicule organice. acoperirile cu straturi de protecţie. cercetarile recente sunt îndreptate spre dezvoltarea unor noi tehnologii de frabricarea tranzistoarelor cu o alta arhitectură care să reducă interconexiunile şi optimizarea circuitelor.

suruburi.P. • Corectarea anormalităţilor: la sistemul osos (tije care susţin şi întăresc coloana vertebrală). Corectarea anormalităţilor. metalic sau ceramic) conduc deasemenea la realizarea unor noi materiale compozite cu proprietăţi superioare şi nu în ultimul rând. tijă spinală. deoarece pielea acţionează ca o barieră faţă de mediul exterior. articulaţie artificială a şoldului.U. Utilizarea biomaterialelor nu a fost practic posibilă până la implementarea tehnicii chirurgicale aseptice. Asistenţa în vindecarea unor părţi din corpul uman. Aplicatii ale biomaterialelor: sonde. Materiale biocompatibile(biomateriale) Un biomaterial reprezintă un material sintetic utilizat pentru înlocuirea unei părţi din corpul uman sau pentru a realiza un contact direct cu un ţesut viu. grefa artificială. şuruburi. . plăci osoase. generaţiile următoare de calculatoare şi dispozitive electronice vor depinde în mod cert de structurile nanometrice. Curs Amestecurile dintre nanostructuri şi un material matrice (organic. • • • Înlocuirea unor părţi din corpul uman: valve în inimă. elemente de articulaţie. realizată în anul 1860 de către Lister. • Asistarea în vindecarea unor părţi: în cazul unei fracturi se pot introduce în os tije. vase sangvine. Materialele artificiale ce vin în contact cu pielea precum aparatele auditive sau membrele artificiale nu reprezintă biomateriale.M. Utilizarea biomaterialelor include: • Înlocuirea unor părţi din corpul uman ce şi-au pierdut funcţionalitatea datorită unor maladii sau traume.

În jurul anului 1900 au fost realizate cu succes primele operaţii cu elemente ajutătoare în fixarea fracturilor. aurul în stomatologie. au fost obţinute succese remarcabile în fixarea fracturilor. Sistemul muscular: suturi circulare. Curs Procedurile chirurgicale anterioare chiar dacă utilizau sau nu un biomaterial.P. Utilizarea polimerilor în medicină a fost întamplătoare. datorită apariţiei infecţiei. Singurele implanturi eficiente practicate în trecut. 2. Polimerii. utilizat în implanturile de cornee. Sistemul osos: plăci osoase înlocuit total de articulaţii. valve artificiale ale inimii. stabilităţii şi rezistenţei la .U. 4. Biomaterialele în sistemele corpului uman: 1. valve cardiace. erau în general sortite eşecului. Fibrele de carbon utilizate în confecţionarea valvelor de inimă şi articulaţii. Sistemul urinar: dializă renală. Începând cu anul 1930. în cel de-al doilea război mondial s-a observat că pilotii răniţi cu plastic din construcţia avioanelor nu sufereau infecţii şi atunci s-a dezvoltat un polimetil-metacrilat (PMMA). Se mai pot folosi Ti pentru înlocuirea de articulaţii.M. Materialele metalice dentare. 3. Sistemul endocrin: grupe de celule pancreatice. înlocuirea unor secţiuni ale oaselor craniene. cât şi o mare parte a celor din prezent sunt cele realizate în cadrul sistemului osos. amalgamul dentar este un aliaj în care unul dintre componenţi este mercurul (nu mai este folosit demult în stomatologie). oţeluri inox pentru şuruburi. Aurul şi aliajele sale se utilizeaza foarte mult ca material metalic dentar datorită durabilităţii. în urma introducerii oţelurilor inoxidabile şi a aliajelor Co-Cr (cobalt – crom).

Fluidul tisular(limfa) din corpul uman conţine apă. Ca definiţie.m. În domeniul de pasivare. Coroziunea apare în momentul în care atomii de metal fie se ionizează şi intră în soluţie. Imunitatea reprezintă echilibrul dintre metal şi ionii săi la mai puţin de 10-6 moli. constituientul solid.d. În regiunea de imunitate coroziunea. oxigen dizolvat. proteine şi diferiţi ioni (ionul hidroxid). Coroziunea implantelor metalice Coroziunea reprezintă o reacţie chimică nedorită a metalului cu mediul înconjurător.p. hidroxid sau sare a metalului. (schema diagrama pourbaix) . hidroxizi sau alţi compuşi. este practic imposibilă d.a. este un oxid.P.06 mg/L pentru metale cum ar fi Fe.03 mg/L cum ar fi în cazul aliajelor din Al. fie se combină cu oxigenul sau cu alte elemente ducând la formarea altor compuşi ce duc la fenomenul de exfoliere sau chiar la dizolvarea implanturilor metalice. Pasivitatea se defineşte ca fiind echilibrul dintre un metal şi produşii săi de reacţie (oxizi.v energetic. 0. iar restul sunt metale nobile cum ar fi cupru.M. Diagrama Pourbaix pentru coroziune Aceasta diagramă este un grafic al regiunilor de coroziune de pasivitate şi imunitate reprezentate în functie de potenţialul de electrod şi pH. stabil. având ca rezultat continua degradare şi transformare a sa în oxizi. Curs coroziune. Aliajele cu aur au cel puţin 75% aur.U. ş. hidroxizi la o concentraţie de 10-6 moli sau mai mică). argintul. regiunea de coroziune este situată la concentraţii >10-6 g*atom / L (molar). Cu sau 0.d.

. Exemplu: poliuretanul.a. poliamida şi o varietate de polistiren. cu toate acestea Au nu este utilizat în ortopedie datorită rezistenţei mecanice insuficiente şi costului ridicat.m. sunt utilizate în stomatologie pentru creearea coroanelor dentare. Metalele nobile sunt imune la coroziune cum ar fi Au frecvent utilizat în stomatologie.P. În schimb aliajele Co-Cr ca şi titanul sunt pasive în corpul uman. Unele carburi sunt utilizate în aplicaţii musculare (valvele cardiace sub formă de fibre). Ti. în plus pH-ul se poate schimba dramatic în ţesutul vătămat sau infectat. cimentului osos. Materialele compozite pot prezenta propietăţi superioare. tije. Materialele polimerice prezintă o largă aplicabilitate în cadrul implantelor din corpul uman datorită uşurinţei de fabricaţie sub diferite forme cum ar fii: fibre. aliajele CoCr. aceşti factori putând accelera procesul de deteriorare al lanţului polimeric principal. Ca urmare un metal poate suferii o coroziune inaceptabilă într-o altă parte a corpului uman. Polimerii manifestă o puternică asemanare cu componenţii polimerici naturali ai ţesutului uman cum ar fi colagenul. Curs Concluzia reprezentării diagramelor Pourbaix este urmatoarea: părţi diferite ale corpului uman au diferite valori ale pH-ului şi diferite concentraţii de oxigen. aliajele Ni-Ti.d. sunt utilizate în compozitele dentare pentru plombe. acoperirea unor suprafete poroase pentru implanturi ortopedice. Deteriorarea polimerilor poate fi cauzată de factori chimici. prezentând rezisenţă mecanică mare mai putând fi utilizate la înlocuirea de tendoane şi ligamente. ş.U. fiind utilizate frecvent în aplicaţii ortopedice. Metalele utilizate curent ca biomateriale sunt: Au. oţeluri inox.M. Materialele ceramice au capatat o atenţie deosebită ca potenţiale candidate pentru fabricarea implanelor din corpul uman. termici sau fizici.

neutroni.. Noţiuni de fizică a Materialelor Magnetice Unul din realizările importante ale fizicii atomice constă în stabilirea faptului că purtătorii elementari ai magnetismului sunt însăşi particulele elementare ale materiei. µS = e*h / 4*π * mo * c () . Tot ce este material (alcătuit din atomi) prezintă propietăţi magnetice şi poate fi caracterizat şi prin prisma propietăţilor magnetice specifice acestuia.P.M.. Curs În prezent colagenul poros este utilizat pentru înlocuirea unor suprafeţe de piele. mezoni).µS = momentul magnetic de spin al electronului rezultat din mişcarea de rotaţie în jurul propriei axe. piele artificială. acestea dispunând de un moment magnetic propriu numit „moment magnetic de spin”. -µN = momentul magnetic al nucleului reprezintă rezultantă însuşirii vectoriale a momentelor magnetice ale particulelor constitutive ale nucleului (protoni. iar polipropilena pentru realizarea de ligamente. . Acceptând modelul planetar al atomului liber distingem următoarele momente magnetice ale constituienţilor atomului. Materiale magnetice 1. Sume. precum şi de efecte magnetice datorate curenţilor macroscopici produşi la mişcarea particulelor purtătoare de sarcina electrică.U. -µe = momentul magnetic orbital al fiecărui electron.

Al2O3. Structuri atomice magnetic ordonate În corpurile solide. între momentele magnetice atomice intervin facţiuni de o natură specială. amorfă vitroasă. având o structură amorfă vitroasă şi fragilitate ridicată.P. Topiturile utilizate pentru obţinerea sticlei trebuie să conţină în compoziţie: • cel puţin un oxid vitirfiant (SiO2. • fondaţii au rolul de a micşora temperatura de obţinere a topiturilor: Na2O. care în anumite condiţii determină o ordonare spontană a momentelor magnetice atomice alăturate. vor aparea acţiuni multiple ale câmpului magnetic cu momentele magnetice elementare ale constituienţilor atomilor: • Apariţia unei mişcări de precesie a orbitei pe care evoluează electronul a cărui efect electrodinamic este apariţia unui moment magnetic orbital de sens contrar câmpului magnetic care l-a produs. cristaline sau amorfe distanţa dintre 2 atomi vecini (dintre centrele acestora) este de (2÷4)Å. • Reorientarea momentelor magnetice de spin. La astfel de distanţe. Sticla Sticla face parte din categoria materialelor solide necristaline. Curs La aplicarea din exterior a unui camp magnetic Hext ≠0. • stabilizatori. . B2O3. conferând sticlei structura specifică. au rolul de a mări duritatea. Întrucât în timpul procesului de răcire cristalizarea nu mai are timp să se producă. vâscozitatea va creşte. rezistenţa mecanică şi stabilitatea chimică a sticlei: PbO.U. starea amorfă specifică stării lichide se păstrează şi în starea solidă. Obţinerea sticlei are loc prin răcirea până la solidificare a unui amestec de oxizi aflat în stare topită-lichidă. P2O5). K2O.M.

Pentru a colora sticla se folosesc diversi oxizi metalici. <0.3 0. • Curs substanţe ce asigură transparenţa. formând un solid amorf vitros. ce se mai numesc şi formatori de reţea.U. aceste substanţe vor conduce la formarea unor anumite tipuri de sticle. 0. oxidul de bariu -> fondanţi.6 21 cu plumb . elementul de bază al structurii fiind un tetraedru format din 4 ioni de oxigen.4 2 2 Sticlă 72 13 9 2. cu un ion de siliciu în centrul său.2 7. • coloranţi.6 6 0.2 0.P. Dacă adăugăm în compoziţia sticlei topite anumiţi oxizi (anhibridă borică sau anhibridă fosforică). SORTURI DE STICLE Tip de Oxizi Oxizi modificatori de Oxizi intermediari sticlă formato reţea ri de retea SiO B2O Na2 K2O CaO MgO Al2O3 PbO O 2 3 Silice 99. Daca adăugăm oxidul de potasiu. • opacizatori. sticloa 5 să Vycar 96 3 <0. oxidul de natriu.5 1 plată Sticle 64 0. va avea loc o modificare considerabilă a propietăţilor şi structurii sticlelor optice. În condiţii normale.M. toate aceste elemente purtând denumirea de modificatori de reţea. Principalele tipuri de sticle sunt produse pe bază de silice. silicele nu cristalizează.

în timpul de solidificare t(sec) determină obţinerea stării amorfe a substanţei. Curs Principala propietate caracteristică a sticlei care stă la baza majorităţii utilizarilor sale este transparentă. acesteia datorate structurii sale amorfe.scăderea progresivă fără salturi a temperaturii T.45-2.M. indicele de refracţie al sticlei poate varia în intervalul 1. Rezistenţa la tracţiune este modesta şi depinde de durata aplicării sarcinii. la şocuri termice şi la efectul de îmbinare. Sticla prezintă fragilitate ridicată.U. Curba 2 – dacă în timp temperatura de solidificare are un salt şi apoi un palier orizontal se formează o substanţă sticloasă. Cristalizarea Centrele de cristalizare se formeaza ca rezultat al: a) ciocnirilor dintre molecule ce favorizează formarea de nuclee instabile de agregare. acest tip de sticlă fiind confecţionate vasele din sticlă transparentă. (schema tabla) Curba 1 .P. Procesele de solidificare a masei topite conduc la formarea stării solide cristaline a substanţei sau a stării solide amorfe a acesteia. Procesele de cristalizare se caracterizează prin: a) viteza de formare a centrelor de cristalizare Δc/Δt . fiind caracterizată printr-o structură amorfă şi proprietăţi izotrope. În funcţie de compoziţie. fiind foarte sensibilă la şocuri mecanice. b) regruparea moleculelor în interiorul nucleelor cu formarea de celule elementare. Sticla pyrex suportă cel mai bine trecerile de la rece la cald cu aplicaţii numeroase în domeniul aparaturii de laborator. rezistenţa sticlei la socuri termice creşte odată cu modificarea coeficientului de dilatare. cât şi în domeniul casnic.

7) * 10 • stabilitate termică . 2) stare solidă la temperaturi obişnuite. în care se introduc adaosuri catalizatoare. Sticla policristalină posedă propietăţile sticlei.. Elementele catalizatoare pot fi: platina. oxizi ai titanului sau oxizi ai litiului.. la 800° C are loc separarea uniformă a fazei cristaline în întregul volum al topiturii. la 600° C în domeniul temperaturilor de înmuiere în catalizatori se produc schimbări structurale şi de valenţă determinând sau favorizând apariţia centrelor de cristalizare.M. Sticla policristalină se obţine dintr-o masă sticloasă obişnuită (o sticlă obişnuită pe bază de silicaţi sau alumino silicaţi). Substantele sticloase sunt denumite sticle dacă posedă următoarele propietăţi fizico-optice: 1) stare amorfă necristalină.U. se introduc în topitură oxizi metalici cum ar fii oxidul de cupru. însă cristalizează uniform în întreg volumul. oxizi ai magneziului. apei şi a altor agenţi fizico-chimici. oxidul de fier şi oxidul ce cobalt. 3) transparenţă.53. Dacă dorim să obţinem o sticle colorate. b) Curs viteza liniară de cristalizare Δl/Δt Este cunoscut faptul că nu orice substanţă în stare amorfă poate fi denumită sticlă. I. chiar dacă se manifestă numai pentru o parte a spectrului vizibil.P. 4) stabilitate chimică la acţiunea aerului. • coeficient de dilatare termică -3. în compoziţia chimică a sticlei intră un număr mare de elemente în principal: oxizi bazici şi oxizi acizi. II. Principala carcateristică a sticlelor policristaline: • indicele de refracţie .

între cele două grupe principale existand o serie de sticle intermediare numite sticle crom-flint au indicele de refracţie între 1. apare datorită unor forţe mecanice reziduale (se mai numesc şi tensiuni interne) provocate de răcirea sau încălzirea neuniformă a sticlei în timpul elaborarii d) Coeficientul de absortie a luminii e) Lipsa incluziunilor filiforme (striuri) f) Lipsa incluziunilor de gaze Principalele materiale folosite în fabricarea sticlei a) Principale .55. b) flint cu conţinut de silicaţi.5-1. iar fi zero este unghiul teoretic de separere al mirei c) Refringenţa se mai numeste şi . Sticlele flint sunt mai grele decat cele cron. Exemple : • Sticla obişnuita se notează cu cifre de la 1 la 100 • Sticla rezistentă la radiaţii ionizate 101 – 199 Calitatea fiecărui sort de sticlă optică se apreciază după următorii indici: a) Variaţia admisibilă a indicelui de refracţie şi a dispersiei medie b) Omogenitatea optică caracterizată prin constanta indicelui de refracţie al sticlei în masa sa unde fi mare este limita de separare a unei mire.P. notaţia făcându-se prin cifre.M. Fiecare tip de sticlă optică cuprinde mai multe sorturi de sticlă optică..U. Sticla optica : a) cron cu conţinut de potasiu. • • Curs rezistenţă la rupere 900° C rezistenţă la rupere 15-50 deca Newton/mm2.

Coloranţi Cr. colorarea sticlei şi accelerarea procesului de topire. compusi ai staniului şi ai fluorului. Se(seleniu) şi compusi opacizanti ne ajută să obţinem o sticlă lipsită de transparenţă.silicele sau dioxidul de siliciu . ca materie primă pentru obţinerea fibrelor de sticlă. • GeO2 .are rolul de a mării rezistenţa mecanică. folosindu-se sticlele silicate şi sticlele pe bază de fosfor sau bor pentru aplicaţii speciale. introducem compuşi ai fosforului. Curs b)Auxiliare Principale: • SiO2 . printr-o filieră cu orificii multiple (având geometria adecvată) a fibrelor individuale care apoi se înmânunchează şi se înfăşoară pe o bobină. . • MgO . caracteristicile şi propietăţile sticlei utilizate. • CaO . • B2O3 .măreşte rezistenţa mecanică a sticlei.are un conţinut de 99.are rolul de a marii viteza de fierbere şi micşorează tendinţa de cristalizare. • Al2O3 .01% Fe.P.are rolul de a îmbunătăţii permeabilitatea sticlei la razele infraroşii. Agenţi de limpezire avem trioxidul de arseniu As2O3.U.oferă sticlei stabilitate chimică. Fibrele din sticla Structura şi propietăţile fibrelor din sticlă sunt dependente în principal de structura vitroasă.M. Co.5% cuarţ şi 0. Procedee de obţinere a fibrelor din sticlă Fibrele din sticlă se obţin în general prin tragere dintr-o masă de sticlă topită (menţinută constant la o anumită temperatură). Auxiliare: au ca scop limpezirea masei sticloase.anhibridă borică .

procedeu urmat de operaţia de acoperire la exterior a fibrei cu un ulei siliconic şi în final înfăşurarea/inmănuncherea pe un tambur. electrice. În natură se găseşte sub formă de dioxid de siliciu. şi izolaţii acustice. Curs Filierele pentru tragerea fibrelor din sticle au duze multiple (în număr de 102. trestia de zăhar îşi datorează rezistenţa la vânt datorită compoziţiei a SiO2.P. fibrele trebuiesc răcite imediat. .M. Curs 10 Schema de principiu de perforare-percutare Principalale operaţii prin ştanţare sunt: a) Perforarea. – Filera încalzită electric – Duzele.U. conductivitate electrică scazută. 204 până la 816) executate deobicei dintr-un aliaj de platină. Cerealele păioase.Masa de sticlă aflată în stare topită. menţinute riguros la o anumită temperatură cu ajutorul unei rezistenţe electrice. având unitatea 7 pe scara Mohs. Sunt utilzate în confectionarea materialelor compozite. Siliciul este un metaloid fragil de culoare cenuşie. După ieşirea din filieră. – Tambur ce îmbracă la exterior firele cu un ulei siliconic – Tambur pe care se înfasoară fibrele din sticlă. 3 4 1 2 5 6 7 . – Sistemul de răcire al firelor. – Fibrele din sticlă pentru depozitare Domenii de utilizare Fibrele din sticlă sunt folosite în special ca elemente de armare pentru izolaţii termice.

Dacă j(jocul) ≥ S (grosimea tablei) are loc o ambutisare fără subţierea pereţilor piesei. Fasonare Operaţiile de fasonare constau în deformări locale ale materialului fără modificarea practică a grosimii acestuia. cu scopul reducerii dimensiunilor transversale.U. Operaţii de deformare plastică a tablelor Aceste operaţii de deformare plastică a tablelor au ca scop deplasarea unor porţiuni ale unui semifabricat fără îndepărtarea unei cantităţi mari de material. Curs b)Decuparea. Ambutisarea este operaţia de prelucrare prin deformare plastică a tablelor ce constă în modificarea formei semifabricatului de la o formă plană. Piesa este gâtuita prin trecerea prin placa de gâtuire a unui poanson şi extrasă prin intermediul extractorului. Îndoirea este operaţia de deformare plastică a tablelor ce constă în modificarea poziţiei axei în jurul unei muchii rectilinii. operaţiile de îndreptare sau de planare asigura planitatea piesei şi se execută deobicei după operaţiile de decupare. produsele au tendinţa de a forma încreţituri la partea superioară.M. Gâtuire Această operaţie de gâtuire reprezintă deformarea plastică locală a unei piese cave sau a unei ţevi. În timpul gâtuirii are loc o îngustare a peretului semifabricatului în zona de deformare. Dacă j(jocul) < S (grosimea tablei) are loc o ambutisare cu subţierea pereţilor piesei. Operaţia de gâtuire se execută cu o ştanţă a cărei placă de gâtuire are forma piesei. care se vor elimina prin trundere. După ambutisare.P. Fasonarea pe strung/Ambutisarea pe strung . la o formă concavă.

3) B) dinamice. 1) 1)A) i. 1)B) în forme cu autoîntărire. 2) Turnare în forme semipermanente. în solul turnatoriei. ii. fără suprapresiune. cu suprapresiune.M. ii.P. cu liante termoreactive.U. Curs (figura) Curs XI Procedeu de turnare: 1) Turnare în forme temporale. cu ax orizontal. 3) A) i. iv. iii. 1)B) amestec de formare special. 3) B) i. în miezuri. iii. fără rame. 2) A) producţie de serie mijlocie (100-2000 turnări). i. A) amestec de formare obişnuit. . ii. în doua rame. 3) Turnare în forme permanente. în forme coji modele uşor fuzibile. 3)A) statice.

Prin solidificarea topiturii 14 rezultă piesa turnată ce prezintă urme ale reţelei de turnare ale bavurii din planul de separaţie. Miezul serveşte la obţinerea golului din piesa turnată. iar aerul şi gazele 13 din cavitatea de turnare sunt evacuate prin răsuflatoarea 12.P. cu ax vertical. Procesul tehnologic de obţinere a unei piese prin turnare în forme temporare din amestec de formare obisnuit Preparare amestec de formare Execuţia materialului Execuţia semiformelor de turnare . 7 fiind forma piesei ce urmeaza a fi turnată. fiind prevăzute şi cu un umăr 5 ce serveste la sprijinirea miezului 6. Avem un aliaj 11 care intră prin reţeaua de turnare 10. Curs ii. Principiul obţinerii unei piese semifabricat prin turnare (Figura tabla) Pentru obţinerea piesei 1 prin turnare prevăzută cu golul interior 2 se realizează un model cu configuraţia geometrică şi dimensională foarte apropiată de cele ale piesei ce se doreşte a fi obtinuţă astfel încât modelul este format din semimodelul inferior 3 şi semimodelul superior 4 asamblate dealungul planului de separaţie x – x.U.M. iar 8 materialul de umplere prin turnare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->