Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: CONSTRUCȚII METALICE 2 

ANUL: III ing. seral CCIA 
Sem. I ‐ 2008 
PROIECT 
(2 ore/săpt. x 14 săpt. = 28 ore) 
 

PLATFORMĂ CU STRUCTURĂ METALICĂ


Să  se  întocmească  proiectul  de  execuție  pentru  o  platform  de  lucru  şi  depozitare  alcătuită  din  oțel,  situată  în 
interiorul unei clădiri industrial. 
Structura de rezistență va fi compusă dintr‐o rețea de grinzi principale si secundare, simplu rezemate, peste care 
se dispune un platelaj din tabla groasă striată. Grinzile principale reazemă pe stâlpi metalici.  

Dimensiunile in plan ale platformei sunt: . A=3⋅L şi B=5⋅l, unde L (5, 6.25, 7.7, 8.75, 10, 11.25, 12.5m) şi l (4, 4.5, 
5, 5.5, 6m) sunt deschiderile grinzii principale, respective secundare, in metri. Grinzile secundare sunt dispuse de‐a lungul 
grinzilor principale la distanța a=1.25m. Cota superioară a platformei va fi H (3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 m). Încărcarea utilă pe 
platformă, provenind din utilaje, materiale şi produse depozitate, este p (10 ... 14 kN/m2). 
Grinzile  secundare  se  vor  proiecta  in  2  variante:  având  secțiunea  din  profile  dublu  T  laminate  la  cald  (profile 
euro: IPE – profile cu tălpi paralele sau HE‐A) şi in varianta de grindă cu goluri hexagonale in inimă, adoptându‐se soluția 
optimă.  Tabla  groasă  striată  TGS  5  (mm).  se  va  considera  potrivit  STAS  3480/80  de  tip  II.  Grinzile  principale  vor  avea 
secțiunea  dublu  T  compusă,  sudată.  Stâlpii  platformei,  încastrati  in  fundație,  se  vor  proiecta  cu  secțiune  compusă  din 
profile  U  laminate  la  cald  (profil  euro  UNP)  solidarizate  cu  plăcuțe.  Imbinările  de  şantier  se  vor  executa  cu  conectori 
mecanici (şuruburi tip Ş.I.R.P.) iar innădirile uzinate se vor executa cu sudură.  
Oțelul utilizat: S235JRG2(conform SR EN 10025+A1/94). 

ETAPIZAREA PROIECTULUI 

1. Tema proiectului. Schema constructivă a platformei la sc. 1:100. Verificarea tablei groase striate şi calculul grinzii 
secundare având secțiunea din europrofile dublu T laminate la cald.  
2. Calculul grinzii secundare in varianta de grindă cu goluri hexagonale in inimă. 
3. Dimensionarea grinzii principale. Verificarea de rezistența. 
4. Variația  secțiunii  in  lungul  grinzii  (variația  grosimii  tălpilor).  Verificarea  tensiunilor  echivalente.  Calculul 
înnădirilor cu sudură a tălpilor in zonele de variație a acestora. 
5. Verificarea rigidității grinzii principale. Verificarea stabilității generale a grinzii principale. Rigidizările inimii. 
6. Verificarea rigidizării de reazem. Verificarea stabilității locale (voalare) a inimii şi tălpii comprimate. 
7. Înnădirea de montaj a grinzii principale cu eclise şi şuruburi de înaltă rezistență pretensionate. 
8. Rezemarea grinzii secundare pe grinda principală. Planşa grinzii principale la sc. 1:10.  
9. Dimensionarea stâlpului şi verificarea secțiunii. 
10. Calculul elementelor de solidarizare şi prinderea lor sudată de ramurile stâlpului. 
11. Capitelul şi baza stâlpului. 
12. Planşa stâlpului la sc. 1:10, detalii la sc. 1:5. 
13. Definitivarea proiectului. 
14. Notarea proiectului. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Serbescu, C, s.a., Indrumar de proiectare pentru platforme industriale metalice sudate, IPIasi, 1990. 
2. Serbescu, C, s.a., Indrumar pentru proiectarea unei platforme industriale metalice sudate, IPIasi, 1980. 
3. Axinte, E.  – Bazele proiectării elementelor şi structurilor din oțel după EUROCOD, E>S>A M –T Botez, 2003. 
4. Mateescu, D., Caraba, I., Constructii metalice. Calculul si proiectarea elementelor din otel, ET Bucuresti, 1980. 
5. Dalban, C.‐ Constructii metalice. Calculul elementelor din otel, Ed.Tehn. Bucuresti, 1993. 
6. Siminea, P., Negrei, L. – Construcții metalice. Calculul prin ,etoda stărilor limită, EDP Bucureşti, 1980 
7. Axinte, E.  – Note de curs. 
Titular disciplină, 
Prof. Univ. Dr. Ing. Elena AXINTE