Sunteți pe pagina 1din 8

http://www.finzoom.

ro/Info/art/Advices/Ghidul-Consumatorulu~1c75cd3a0c644deeb58ebe8b1cee6223/

Ghidul Consumatorului privind Aplicarea OUG


50/2010
(postat pe 14.09.2010)
SUMAR
Sunt Consumator - Ce am de facut?

 I. Studierea Contractului Existent


 II. Studierea OUG 50 / 2010
 III. Mers la Banca
 IV. Depus sesizare la ANPC
 V. Actionat in Instantele Judecatoresti

Ce ar trebui sa gasesc intr-un Act Aditional

 Dobanda Fixa
 Dobanda Variabila

Scenarii Dobanda - Posibile Interpretari in Baza OUG 50/2010

 Cazul 1
 Cazul 2
 Cazul 3
 Cazul 4

OUG 50 / 2010 (Cele mai Importante Elementele)

 Definirea Termenilor
o Art. 7.
 Comisioane si Costuri Credit
o Art. 35.
 Lista Comisioane/Costuri Permise
o Art. 36.
 Dobanda Variabila si Marja
o Art. 37.
 Calcul Rate Lunare
o Art. 38.
 Modificari NEpermise prin Lege
o Art. 40.
 Modificarea Contractelor si Acceptul Tacit
o Art. 41.
o Art. 95.

Sunt Consumator - Ce am de facut?

I. Studierea Contractului Existent

 Subliniati text cu creionul fiecare fraza in care apar cuvintele (in orice forma):
dobanda, comision, taxa, cost, rata.
 Aflati care sunt valorile indicilor de referenta (EURIBOR/ROBOR/LIBOR pentru
CHF sau USD) valabile la data semnarii contractului pentru a putea identifica
marja in cazul contractelor care nu specifica in mod clar care este valoarea
marjei*:
o Vezi Istoric EURIBOR (click aici apoi selectati anul pentru care doriti sa
afiseze valorile zilnice si dati click pe Historical Data si se va deschide un
tabel excel care contine toate valorile EURIBOR pentru fiecare zi a anului
selectat)
o Vezi Istoric ROBOR (click aici apoi selecteaza pe rand “Piete financiare” -
> “Piata monetara interbancara” -> “ROBID - ROBOR” -> “serii zilnice” ->
“Genereaza statistica”)
o Vezi Istoric LIBOR pentru CHF (click aici).

* Marja, conform legilor in vigoare, nu se poate modifica pe intreg parcursul contractului


decat in cazul diminuarii acesteia din initiativa Creditorului. Pentru a stabili marja unica
si fixa a contractului, aceasta trebuie identificata de la momentul semnarii contractului
pentru a ne asigura ca marja nu s-a schimbat in perioada derularii contractului.

II. Studierea OUG 50 / 2010 (in special articolele 7, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 95) luand
notite pentru orice referire care considerati ca se aplica si contractului dvs. (notati-va
articolele relevante pe o hartie pentru a le avea la indemana). Pentru a vizualiza textul
OUG 50/2010 click aici. De asemenea, puteti vizualiza recomandarile ANPC pentru
clientii institutiilor bancare publicate in data de 13.09.2010 (click aici).

III. Mers la Banca

1. Solicitati actul aditional; acesta trebuie sa fie NEAPARAT completat special cu


datele dvs. de client (numar contract, datele dvs. de identificare, tipul creditului,
moneda, suma etc.), fiind datat cu data din ziua respectiva, avand stampila
bancii si semnatura persoana care vi-l inmaneaza (altfel, ulterior nu veti putea
demonstra ca este actul aditional al dvs.); pastrati cu mare atentie documentul in
original si folositi doar copii ale acestuia pentru a nu deteriora in niciun fel actul;
2. Studiati actul aditional punct cu punct si comparati cu datele din contractul initial
si prevederile OUG 50/2010; Daca sunt neclaritati cereti lamuriri pana cand
intelegeti pe deplin ce anume vi se propune sa semnati; Daca tot nu va este clar,
luati exemplarul dvs. (completat cu datele dvs. personale de catre reprezentantul
bancii, ale contractului de credit, datat, cu stampila bancii si semnatura
reprezentantului bancii) pentru a-l studia acasa si a-l confrunta cu textul OUG 50
/ 2010 si alte materiale informative la care aveti acces (online);
3. Daca vi se cere sa semnati ca ati luat la cunostinta de actul aditional, scrieti pe
exemplarul care ramane la Banca urmatoarele: “Astazi, (data), mi-a fost
prezentat la solicitare actul aditional pe care l-am parcurs pe scurt pentru prima
oara. Imi rezerv dreptul de a-l accepta sau refuza in urmatoarele zile in termenul
precizat de OUG 50/2010. In lipsa raspunsului meu nu permit Bancii declararea
abuziva a acceptului tacit si astfel modificarea contractului fara obtinerea in scris
a acordului meu in calitate de parte semnatara a contractului”;
4. Mergeti acasa si studiati problema pana cand ajungeti la o concluzie si apoi
intoarceti-va la sediul bancii pentru a semna actul aditional sau pentru a solicita
reformularea acestuia (asa cum este descris mai jos, la pasul numarul 5).
5. Daca ati inteles pe deplin ce anume va propune banca in actul aditional si nu
sunteti de acord, depuneti o reclamatie in acest sens la sediul bancii*, luati
numar de inregistrare de la registratura bancii, faceti o copie si pentru dvs.
(inclusiv numar inregistrare) si notati-va numele reprezentatului bancii cu care ati
stat de vorba;
o * precizand urmatoarele informatii:
 ce anume prevedea contractul existent cu privire la dobanda si
comisioane (folositi citate nu redari aproximative din memorie!);
 ce anume vi se propune in actul aditional, precizand ca copia
acestuia este atasata reclamatiei (!neaparat atasati o copie a
acestuia stampilata de Banca);
 cu ce anume nu sunteti de acord (pe puncte);
 ce anume solicitati bancii (pe puncte);
IV. Depus sesizare la ANPC

1. Daca considerati ca banca deja a incalcat prevederile OUG 50 / 2010 (de


exemplu: nu ati primit nici pana in prezent notificarea de a merge la banca
pentru consultarea actului aditional, sau forma actului aditional propusa de banca
incalca prevederile OUG 50/2010), dupa ce ati depus o reclamatie la sediul
bancii, mergeti si depuneti o sesizare si la ANPC in care le relatati pe scurt cursul
evenimentelor si atasati o copie a reclamatiei depuse la sediul bancii.
2. Vezi sediile ANPC aferente zonei tale (click aici).

V. Actionat in Instantele Judecatoresti (individual sau ca parte a unui grup).

Foarte important de mentionat sunt urmatoarele:

 Banca nu are voie sa penalizeze sau sa declare creditul scadent in cazul in care
clientul refuza semnarea actului aditional in forma propusa de banca (conform
OUG 50 / 2010 art. 40 alin. (4) lit. b) “creditorul poate rezilia sau denunta
unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectarii reputatiei
creditorului);
 Clientii care nu au intarzieri de plata dar au obtinut restructurari in baza
diminuarii veniturilor beneficiaza de toate prevederile OUG 50/2010 in baza art. 2
alin (2) lit. g) : “contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a
platii unei datorii existente, neîntelegându-se prin acestea contractele de
restructurare, reesalonare etc.”
 In tot acest timp trebuie sa achitati integral ratele lunare pentru ca prevederile
OUG 50/2010 nu se aplica in cazul in care, conform art. 6 lit. a), “consumatorul
si-a încalcat deja obligatiile cuprinse în contractul de credit initial”;
 Pana cand nu obtineti o decizie in instanta care suspenda platile lunare sau
declara modificarile aduse contractului de catre banca la care aveti creditul ca
neavand suport legal, trebuie sa continuati platile lunare asa cum banca le va
emite;

Ce ar trebui sa gasesc intr-un Act Aditional

In functie de DOBANDA creditului:

1. Dobanda Fixa
1. Anularea clauzei “Banca isi rezerva dreptul…”;
2. Plafonarea comisionul de rambursare in avans la max. 1% din soldul
creditului la acel moment;
3. Art 36: Precizarea unui comision unic pentru serviciile prestate de Banca
la cererea Clientului;
4. Art. 36: Eliminarea comisionului de risc (daca este cazul);
5. Art. 36: Eliminarea comisionului de administrare credit DACA platim si un
comision de administrare cont curent (limitarea acestuia la strict nivelul
costurilor bancii cu acel cont curent cf. Art. 35 alin. (2);
6. Art. 35: Eliminarea comisionului de depunere numerar pentru plata ratelor
la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de
catre o alta persoana
7. Art. 35: Eliminarea comisionului de retragere a sumelor trase din credit.
2. Dobanda Variabila
1. Definirea forumulei de calcul = (Marja + Indice) (EURIBOR - credite in
EUR / ROBOR - credite in RON sau LIBOR CHF - credite in CHF);
2. Precizarea exacta a frecventei si valorilor indicilor cu care se va actualiza
rata dobanzii pe parcursul derularii creditului;
3. Eliminarea comisionul de rambursare in avans;
4. Art 36: Precizarea unui comision unic pentru serviciile prestate de Banca
la cererea Clientului;
5. Art. 36: Eliminarea comisionului de risc (daca este cazul);
6. Art. 36: Eliminarea comisionului de administrare credit DACA platim si un
comision de administrare cont curent (limitarea acestuia la strict nivelul
costurilor bancii cu acel cont curent cf. Art. 35 alin. (2);
7. Art. 35: Eliminarea comisionului de depunere numerar pentru plata ratelor
la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de
catre o alta persoana
8. Art. 35: Eliminarea comisionului de retragere a sumelor trase din credit.

Scenarii Dobanda - Posibile Interpretari in Baza OUG 50/2010

Cazul 1: credite pe care consumatorii le stiau ca fiind cu dobanda fixa (chiar daca rata
lunara le-a crescut sau NU de la acordare si pana in prezent)

 Daca in contract se mentioneaza faptul ca dobanda este fixa atunci:


o poate actiona in judecata Banca pentru recuperarea sumelor pe care le-a
platit in plus;
o solicita Bancii in scris cu numar de inregistrare de la registratura
Sucursalei conformarea contractului prevederilor OUG 50/2010;
 Daca in contract nu se mentioneaza faptul ca dobanda este fixa atunci:
o poate depune reclamatie (cu numar de inregistrare luat de la registratura
sucursalei + numele reprezentantului bancii cu care a stat de vorba)
pentru ca a fost inselat la semnarea contractului de credit; copia impreuna
cu detaliile se trimit si catre ANPC pentru sanctionarea Bancii;
o trece la calcularea dobanzii variabile (marja + indice): identifica marja =
din dobanda inscrisa in contract scade valoarea indicelui de referinta
(EURIBOR/ROBOR/LIBOR) valabila la data semnarii contractului initial; la
marja astfel calculata se va adauga valoarea indicelui
(EURIBOR/ROBOR/LIBOR) valabila la data semnarii actului aditional;

Cazul 2: credite cu dobanda variabila dar care nu au precizat cum anume variaza
(“dobanda de referinta a bancii”)

 Daca exista precizata in contract o parte fixa (“dobanda de referinta a bancii la


care se adauga un procent fix”)
o Noua rata a dobanzii este formata din Marja + Indice
(EURIBOR/ROBOR/LIBOR); marja reprezinta partea fixa mentionata in
contract, astfel ca se va considera marja bancii ca fiind procentul fix
mentionat in contract + valoarea indicelui corespunzator monedei
creditului valabila la data semnarii actului aditional;
 Daca nu exista in contract nici o alta precizare in afara de “dobanda de referinta a
bancii”:
o Se identifica valoarea initiala a ratei dobanzii inscrisa in contract (inclusiv
din graficul de rambursare atasat contractului); apoi se cauta valoare
indicelui in functie de moneda creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) si se
scade din valoarea dobanzii; astfel rezulta marja fixa ce trebuie inscrisa in
contract;

Cazul 3: credite cu dobanda fixa pe perioada determinate si apoi variabila

 Din momentul in care dobanda a devenit variabila se procedeaza ca si in cazurile


1 si 2; se identifica fraza care se refera la cum anume se determina variabilitatea
dobanzii si se aplica formulele de calcul mentionate si mai sus:
1. “dobanda de referinta bancii de la momentul intrarii pe dobanda
variabila”:
Interpretare 1: marja = 0% (nu este specificata dar OUG 50/2010
impune exprimarea variabilitatii dobanzii in functie de marja; daca
aceasta nu este precizata in contract inseamna ca are valoare
zero);
 Interpretare 2: marja = dobanda de referinta a bancii la momentul
la care aceasta devenea variabila din care se scade valoarea
indicelui de referinta a monedei creditului
(EURIBOR/ROBOR/LIBOR) la momentul intrarii dobanzii in perioda
de variabilitate;
2. “dobanda de referinta a bancii la care se adauga X puncte procentuale”:
 X puncte procentuale reprezinta “marja fixa”/”marja bancii” (partea
fixa a dobanzii variabile care nu se poate modifica pe parcursul
rambursarii creditului - conform Legii); la aceasta se adauga
exclusiv valoarea indicelui de referinta in functie de moneda
creditului din prezent (EURIBOR/ROBOR/LIBOR);

Cazul 4: credite cu dobanda variabila care au o formula vaga de calcul a dobanzii


(“marja fixa + indicele de referinta al bancii”)

 Indicele de referinta al bancii se transforma in indicele de referinta in functie de


moneda creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR).

OUG 50 / 2010 (Cele mai Importante Elementele)

Definirea Termenilor (!Inclusiv a dobanzii fixe / art. 12)

Art. 7. - În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos


semnifica dupa cum urmeaza:
1. consumator - persoana fizica ce actioneaza în scopuri care se afla în afara activitatii
sale comerciale sau profesionale;
2. contract de credit - contract prin care un creditor acorda, promite sau stipuleaza
posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub forma de amânare la plata,
împrumut sau alte facilitati financiare similare, cu exceptia contractelor pentru prestarea
de servicii în mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de acelasi fel, atunci când
consumatorul plateste pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe
durata furnizarii lor;
3. contract de credit legat - un contract de credit în care sunt întrunite, în mod
cumulativ, urmatoarele conditii:
a) creditul în cauza serveste exclusiv finantarii unui contract care are ca obiect
furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;
b) contractul de credit si contractul de achizitie de bunuri sau servicii formeaza, din
punct de vedere obiectiv, o unitate comerciala;
4. costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobânda,
comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul
în legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia
taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în
special primele de asigurare, sunt incluse daca încheierea contractului de servicii este
obligatorie pentru obtinerea creditului însusi sau pentru obtinerea acestuia în
concordanta cu clauzele si conditiile prezentate;
5. creditor - persoana juridica, inclusiv sucursalele institutiilor de credit si a institutiilor
financiare nebancare din strainatate care desfasoara activitate pe teritoriul României,
care acorda sau se angajeaza sa acorde credite în exercitiul activitatii sale comerciale
sau profesionale;
6. dobânda anuala efectiva - costul total al creditului pentru consumator exprimat ca
procent anual din valoarea totala a creditului, inclusiv costurile prevazute la art. 73,
dupa caz;
7. descoperit de cont - contract de credit explicit pe baza caruia un creditor pune la
dispozitia unui consumator fonduri care depasesc soldul curent al contului curent al
consumatorului;
8. descoperit de cont cu aprobare tacita - „descoperit de cont”, acceptat în mod tacit,
prin care un creditor pune la dispozitia unui consumator fonduri care depasesc soldul
curent al contului curent al consumatorului sau „descoperitul de cont” convenit;
9. intermediar de credit - persoana fizica sau juridica care nu actioneaza în calitate de
creditor si care, în cursul exercitarii activitatii sale comerciale sau profesionale, în
schimbul unui onorariu, ce poate lua forma pecuniara sau orice alta forma de plata
convenita, desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati:
a) prezinta sau ofera consumatorilor contracte de credit;
b) ofera asistenta consumatorilor prin organizarea de activitati pregatitoare privind
contractele de credit, altele decât cele de la lit. a);
c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;
10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar - persoana, fizica sau juridica, care realizeaza
activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activitatii sale principale.
11. rata dobânzii aferente creditului - rata dobânzii exprimata ca procent fix sau variabil
aplicat anual sumei trase din credit;
12. rata fixa a dobânzii aferente creditului - convenirea de catre parti în contractul
de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durata a
contractului de credit sau asupra mai multor rate a dobânzii aferente creditului pentru
termene partiale aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt
stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se considera ca
rata dobânzii aferente creditului este fixa numai pentru termenele partiale pentru care
ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific
convenit în momentul încheierii contractului de credit;
13. valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie pe baza
unui contract de credit;
14. valoarea totala platibila de catre consumator - suma dintre valoarea totala a
creditului si costul total al creditului pentru consumator;
15. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sa stocheze informatii
care îi sunt adresate personal, în asa fel încât acestea sa fie accesibile pentru consultare
în viitor pe o perioada de timp adecvata scopului informatiilor, si care permite
reproducerea fidela a informatiilor stocate;
16. unitate comerciala - se considera ca exista unitate comerciala într-una din
urmatoarele situatii:
a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanteaza el însusi creditul pentru consumator;
b) creditul este finantat de un tert iar creditorul foloseste serviciile furnizorului sau ale
prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregatirea acestuia;
c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres
în contractul de credit.

Comisioane si Costuri Credit

Art. 35.
(1) Fara a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobânzii, pe parcursul
derularii contractului de credit:
a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a
oricaror altor costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
b) se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare
sau orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor specifice unor servicii
suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevazute în contract si care nu
erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi
percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de
consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;
c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la
credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta
persoana;
d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit;

(2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligatiile prevazute la alin.
(1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie sa corespunda costurilor efective ale
creditorului, sa se limiteze la acoperirea acestora si sa nu conduca la obtinerea de
venituri suplimentare pentru acesta.

(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit conditiilor


contractuale, creditorul este obligat sa notifice consumatorul în scris sau, la cererea
expresa a consumatorului, prin alta modalitate stabilita de acesta si agreata de creditor,
si va pune la dispozitia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.

Lista Comisioane/Costuri Permise

Art. 36. - Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza
dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent,
compensatie în cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, dupa caz,
penalitati, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor;

Dobanda Variabila si Marja

Art. 37. - În contractele de credit cu dobânda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) dobânda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta
EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobânzii de referinta a BNR, în functie de valuta creditului,
la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii
contractului;
b) marja dobânzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative
care impun în mod expres acest lucru;
c) în acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, prin exceptie de la
prevederile lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse;
d) formula dupa care se calculeaza variatia dobânzii trebuie indicata în mod expres în
contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor în care survine modificarea ratei
dobânzii, atât în sensul majorarii, cât si în cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intra în formula de calcul a variatiei dobânzii si valoarea acestora vor
fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

Calcul Rate Lunare

Art. 38. - Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face:


a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în
calcul la numaratorul fractiei formulei, numarul efectiv de zile cuprins între scadente, iar
la numitorul aceleiasi fractii, 365 sau 366 de zile, dupa caz;
b) fie luând în calcul la numaratorul fractiei numarul 30 zile, iar la numitorul fractiei
numarul 360.
(2) Dobânda penalizatoare se aplica la suma ce reprezinta credit restant si, dupa caz, la
sumele restante prevazute în contract, altele decât cele aferente creditului.
(3) Rata dobânzii aplicabila în cazul creditelor restante nu poate depasi cu mai mult de 2
puncte procentuale rata dobânzii aplicata atunci când creditul nu înregistreaza restanta,
în cazul în care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla în una din urmatoarele
situatii: somaj, sufera o reducere drastica a salariului, concediu de boala prelungit,
divort, deces. Prin reducere drastica a salariului se întelege o reducere de cel putin 15%
din valoarea acestuia.

Modificari NEpermise prin Lege

Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa
modifice unilateral clauzele contractuale fara încheierea unui act aditional, acceptat de
consumator.
(2) Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru
informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.
(3) În cazul modificarilor impuse prin legislatie, nesemnarea de catre consumator a
actelor aditionale prevazute la alin (1) este considerata acceptare tacita. În acest caz, se
interzice introducerea în actele aditionale a altor prevederi decât cele impuse prin
legislatie. Introducerea în actele aditionale a oricaror altor prevederi decât cele
impuse prin legislatie sunt considerate nule de drept.
(4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
a) consumatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor
contractuale;
b) creditorul poate rezilia sau denunta unilateral contractul ori poate penalize
consumatorul în cazul afectarii reputatiei creditorului.
(5) Creditorii nu au dreptul sa refuze încasarea ratelor în moneda în care s-a acordat
creditul.

Modificarea Contractelor si Acceptul Tacit

Art. 41. - (1) Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor


contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile
înainte de aplicarea acestora.
(2) Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a
comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii.
(3) Neprimirea unui raspuns din partea consumatorului în termenul mentionat
anterior nu este considerata acceptare tacita si contractul ramâne neschimbat.
(4) În cazul în care consumatorul nu accepta noile conditii, creditorul nu are dreptul de a
penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.

Art. 95. - (1) Pentru contractele aflate în curs de derulare, creditorii au obligatia ca, în
termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa
asigure conformitatea contractului cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte aditionale în termen
de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru
informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.
(4) Se interzice introducerea în actele aditionale a altor prevederi decât cele
din prezenta ordonanta de urgenta. Introducerea în actele aditionale a oricaror
altor prevederi decât cele impuse de prezenta ordonanta de urgenta sunt
considerate nule de drept.
(5) Nesemnarea de catre consumator a actelor aditionale prevazute la alin. (2)
este considerata acceptare tacita.

Trimite acest material cat mai multor prieteni, cunostinte si colegi din intreaga tara
(chiar si romanii care lucreaza afara pentru ca multi au luat credite in Romania)! Numai
cu ajutorul fiecaruia dintre voi, cat mai multi consumatori, vor afla care sunt drepturile
lor si prevederile OUG 50 / 2010. Pe masura ce clientii informati vor merge pentru a-si
negocia actele aditionale in cunostinta de cauza, bancile vor realiza faptul ca si clientii
romani si-au schimbat mentalitatea si ca nu mai pot continua comportamentul pe care l-
au avut pana in prezent. Un viitor mai bun sta doar in puterea fiecarui consumator.
Maturizarea sistemului bancar are nevoie de ajutorul tau astazi!

Analisti FinZoom.ro