Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins:
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE BUGET
I. 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONCEPTUL DE BUGET
I. 2. DEFINIŢIA BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
I. 3. IMPORTANŢA BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
CAPITOLUL II
CONŢINUTUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
II. 1. VENITURILE PUBLICE
II. 1. 1. VENITURI ORDINARE
II.1.2. VENITURILE EXTRAORDINARE (SAU OCAZIONALE
II.1.3. ALTE VENITURI
II. 2. CHELTUIELI PUBLICE
II. 3. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL AL ROMÂNIEI
CAPITOLUL III
PROCEDURA BUGETARĂ
III.1. UNIVERSALITATEA BUGETARĂ
III.2. ECHILIBRAREA BUGETARĂ
III.3. PRINCIPIUL UNITĂŢII
III. 4. PRINCIPIUL NEAFECTĂRII VENITURILOR BUGETARE
III. 5. ANUALITATEA BUGETULUI
III. 6. SPECIALIZAREA BUGETARĂ
III. 7. PUBLICITATEA BUGETULUI
CAPITOLUL IV
FAZELE PROCESULUI BUGETAR
IV. 1. ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET
IV. 2. APROBAREA BUGETULUI
IV. 3. EXECUŢIA BUGETULUI
IV. 4. ÎNCHEIEREA ŞI APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ
IV. 5. CONTROLUL BUGETAR